Taal tips voor thuisonderwijs
Taaltips voor thuis
Paul Filipiak Taal is bijzonder belangrijk voor de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen. In dit artikel tientallen laagdrempelige tips om thuis de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren.
Van methodeslaaf naar didactisch expert
Van methodeslaaf naar didactisch expert
Machiel Karels Soepel hanteren van de methode sluit beter aan bij de ontwikkeling van kinderen en versterkt de autonomie van leraren. Pedagogisch en didactisch vakmanschap komen zo samen!
Examenprogramma CKV
Examenprogramma CKV: SLO-handreiking helpt docenten op weg
René Leverink Met ingang van schooljaar 2017-2018 is er een nieuw examenprogramma CKV. SLO helpt scholen en docenten op weg met een digitale handreiking.
Coöperatief leren
Coöperatief leren: samenwerkend leren - principes - voordelen
Arja Kerpel Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen.
Coöperatieve leerstrategieën
Coöperatieve leerstrategieën - Uitleg en praktische voorbeelden
Arja Kerpel Coöperatieve Leerstrategieën van Spencer Kagan is het meest complete en populaire boek over coöperatief leren. Door de praktische uitwerking kun je er gelijk mee aan de slag.
Coöperatieve werkvormen
Coöperatieve werkvormen: 17 werkvormen voor groepen
Arja Kerpel Bij coöperatief leren zijn er 17 werkvormen die de leerkracht kan inzetten. In dit artikel worden 17 coöperatieve werkvormen behandeld. Het zijn werkvormen met actieve deelname.
Deep Learning
Deep Learning - betekenisvol onderwijs in een lerende cultuur
Machiel Karels Deep Learning is een beweging naar betekenisvol en kindgericht onderwijs waarbij de brede ontwikkeling van leerlingen centraal staat. Deep Learning transformeert het onderwijs.
Feedback zichtbaar maken
Feedback om leren zichtbaar te maken
Arja Kerpel Hoe krijg je een effectieve feedbackcultuur in je klas? Dat lees je in het boek Feedback om leren zichtbaar te maken van John Hattie en Shirley Clarke.
Gepersonaliseerd onderwijs versus EDI
Is gepersonaliseerd onderwijs een tegenhanger van effectieve instructie?
Machiel Karels Gepersonaliseerd onderwijs wordt nogal eens uitgespeeld tegen directe instructie. Dat is niet terecht. Maar hoe hangt effectieve instructie dan samen met gepersonaliseerd onderwijs?
Onderzoekend leren
Denken, dromen, kijken en doen
Bas ter Avest Laten we niet vergeten om te dromen, denken, kijken en doen! Er wordt in de basisschool te sterk gefocust op het aanleren van onderzoeksvaardigheden.
Zo ontdek ik het lezen!
Zo ontdek ik het lezen!
Machiel Karels Deze leesmethode is opgezet op een manier die past bij de psychologische ontwikkeling van jonge kinderen. De leraar heeft hierbij een meer begeleidende dan sturende rol.
Leeromgevingen
Leeromgevingen: rol leerkracht - didactische werkvormen - differentiatie
Arja Kerpel Om goed te kunnen leren, heeft een leerling een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving nodig. In zo’n omgeving wordt het leerproces van leerlingen optimaal bevorderd.
Tips voor thuis rekenen
Tips voor thuis rekenen
Dolf Janson Als je met kinderen wilt rekenen, is het goed om te weten wat belangrijk is bij rekenonderwijs. In dit artikel inzichten en tips om de rekenvaardigheid van kinderen te stimuleren.
Activerende didactiek
Activerende didactiek en coachend leraargedrag
Machiel Karels Activeren van leerlingen is erg belangrijk voor hun leerproces. Het is nog beter als je middels je pedagogische interactie het zelfinzicht en zelfstandig leergedrag bevordert.
Gemotiveerde leerhouding
Adaptief onderwijs: de actieve en gemotiveerde leerhouding centraal
Jos Cöp Letterlijk vertaald betekent het woord adapteren aanpassen. Adaptief onderwijs is dus aanpassend onderwijs. Aanpassend aan verschillen tussen leerlingen. Geen twee kinderen zijn hetzelfde.
Basisonderwijs met/zonder basis
Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis
Helèn de Jong Wilt u weten waarom het huidige basisonderwijs geen basis bezit? Lees het nieuwe boek van ontwikkelingspsycholoog dr. Ewald Vervaet: Basisonderwijs met/zonder Basis!
Betrokkenheid! - Marzano
Betrokkenheid! - De sleutel tot beter leren - Marzano
Arja Kerpel Hoe krijg je leerlingen écht betrokken bij de les? Als leraar heb je daar zeker invloed op! Lees het in Betrokkenheid! van Robert Marzano
Breinhelden
Breinhelden - Doordacht werken aan executieve functies
Marleen Legemaat Breinhelden is een programma voor groep 1 en 2 waarmee je doordacht werkt aan het ontwikkelen van de executieve functies bij jonge kinderen.
Breinvriendelijk onderwijs
Breinvriendelijk onderwijs - Feiten en praktische tips
Arja Kerpel Hoe werkt het brein precies en hoe passen we dat toe in de klas? Door hierop aan te sluiten, leren leerlingen sneller, meer en vinden ze leren leuker!
De Leeruitdaging
De leeruitdaging - James Nottingham
Machiel Karels Om te leren is het nodig dat je op de grens staat tussen weten en niet weten. De Leeruitdaging gaat helemaal over dit terrein en hoe je dit als leraar kunt stimuleren en begeleiden.
Systeemdenken en denkgewoonten
Systeemdenken in de klas - Systeemdenken en denkgewoonten
Jan Jutten De combinatie van de denkgewoonten van Arthur Costa, het syteemdenken en Gardners Meervoudige Intelligentie creëert een zeer krachtig model voor goed onderwijs in onze tijd.
Systeemdenken 21e eeuw
Systeemdenken in de school van de 21e eeuw
Jan Jutten Vijf disciplines voor werken aan een lerende school. Tevens een bruikbaar kader voor onderwijs en opvoeding in onze tijd. Dit artikel richt zich op systeemdenken.
Effectief onderwijs
De negen schakels van effectief onderwijs
Jos Cöp Iedere leerkracht wil goed onderwijs geven. Maar wat is onderwijskwaliteit nu eigenlijk precies? In dit artikel worden negen aspecten van effectief onderwijs beschreven.
Vervangt digitale feedback instructies leerkracht?
Vervangt digitale feedback instructies van de leerkracht?
redactie Kan feedback op digitale oefeningen die automatisch nagekeken worden, de instructies van een leerkracht vervangen?
Filosoferen doe je zo
Filosoferen doe je zo - Leidraad voor de basisschool
Arja Kerpel Het is belangrijk dat een leerkracht helder heeft wat filosoferen nu precies is. Het lijkt namelijk een containerbegrip te worden, dat iedereen op zijn eigen manier invult.
FTC: praktijk
Flipping The Classroom: populair, maar wat gebeurt er in de les?
Sylvia Peters Flipping the Classroom lijkt veelbelovend. Belangrijk hierin is dat de invulling van de klassikale les meer waarde krijgt voor de student. Let hierop als docent!
Het Grote Vindingrijkboek
Het Grote Vindingrijkboek - Creativiteit ontwikkelen in het onderwijs
Arja Kerpel Creativiteit is een belangrijke vaardigheid. Maar...wat is creativiteit precies en hoe stimuleer je dat? Lees hier informatie, misverstanden rond creativiteit en leuke lessen.
Theorie van Human Dynamics
Effect van onderwijs op basis van Human Dynamics-theorie
redactie Human Dynamics als theorie is niet onomstreden. Critici wijzen op het niet-wetenschappelijke karakter. Effecten zijn moeilijk meetbaar.
Onderwijsmythes
Jongens zijn slimmer dan meisjes - 35 mythes over leren en onderwijs
Arja Kerpel Indianenverhalen in het onderwijs? Die zijn er genoeg. In het boek Jongens zijn slimmer dan meisjes nemen de auteurs hardnekkige clichés onder de loep.
Onderwijs moet boeien
Onderwijs moet niets, behalve boeien
Jan Jutten Dit artikel gaat in op de vraag wat goed onderwijs is, vanuit een benadering die gericht is op de toekomst. Het onderwijs moet aansluiten bij de behoeften van deze tijd.
Onderwijs slaat door
Het onderwijs slaat door
Steven Pont Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er steeds accentverschillen te zien geweest in de relatie tussen het onderwijs en het kind. Steven Pont onderscheidt daarin drie fasen en stelt een voorzichtige vraag bij de laatste ontwikkelingen.
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
redactie Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen in de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar?
10 mindframes
10 mindframes om leren zichtbaar te maken
Elly Bonestroo Wat maakt een leraar succesvol? In dit boek ten mindframes om leren zichtbaar te maken staan 10 denkkaders om het maximale uit een leerling te halen
Talentontwikkeling op school
Wat doen we met talenten in kunst en cultuur?
René Leverink Wat doe je met de leerlingen in je klas die veel talent hebben? Laat hen ontwikkelen! De vraag is alleen: hoe doe je dat als je een klas vol hebt met verschillende talenten?
Teach like a Champion
Teach like a Champion - 62 technieken om leerlingen te laten excelleren
Arja Kerpel Lesgeven als een kampioen, hoe doe je dat? In het populaire boek Teach like a Champion 2.0 beschrijft Doug Lemov 62 concrete technieken.
Tiener college
Tiener College - school voor onderwijs aan 10 - 14 jarigen
Pieter Snel Het Tiener college is een innovatieve programmalijn voor onderwijs aan 10-14-jarigen. Een doorgaande leerlijn voor leerlingen van 10 tot 14 jaar.
Leerlijnen vergelijken
Leerlijnen van verschillende leergebieden op de basisschool vergeleken
redactie Zijn de leerlijnen van de verschillende leergebieden op de basisschool ooit met elkaar vergeleken?
Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek
Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek
Machiel Karels Een goede leraar is allereerst een goede pedagoog. Maar zonder goede didactische vaardigheden hangt alles natuurlijk in het luchtledige. Daarom zijn deze 12 didactische aanbevelingen erg nuttig.
Leeropbrengsten van non-formeel en informeel leren
Hoe zijn leeropbrengsten zichtbaar te maken?
redactie Het zichtbaar maken van leeropbrengsten uit non- en informele leeractiviteiten kan leiden tot meer perspectieven op de arbeidsmarkt en betere toegang tot of verkorting van formele opleidingstrajecten.
Didactisch coachen 1
Goed zo! is onvoldoende - over didactisch coachen - deel 1
Lia Voerman en Frans Faber Feedback, die meer oplevert dan alleen goedgemutste leerlingen, heeft een aantal kenmerken. Met behulp daarvan leert een leerling echt iets en blijft, of wordt, gemotiveerd.
Didactisch coachen 2
Goed zo! is onvoldoende...Wat wel? Over didactisch coachen - deel 2
Lia Voerman en Frans Faber Didactisch Coachen heeft een groot leereffect voor leerlingen en kost niet eens meer tijd dan andere vormen van coachen!
Didactisch coachen 3
Meerwaarde van Didactisch Coachen - deel 3
Lia Voerman en Frans Faber Scholen staan voor de opdracht hun onderwijs zo in te richten dat leerlingen hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Dat vraagt nogal wat van de bekwaamheden van docenten.
Gebruik animaties po
Gebruik van animaties in basisonderwijs
redactie Yes Wii Can. Hoewel animaties vandaag de dag veel gebruikt worden in het onderwijs, zijn ze vaak niet erg effectief in termen van leerresultaten.
Animaties natuur po
Gebruik van animaties bij natuuronderwijs in het basisonderwijs
redactie Yes Wii Can. Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoeksproject Yes Wii Can naar de zintuiglijk-motorische aspecten van leren met behulp van animaties.
Animaties rekenen po
Gebruik van animaties bij rekenen in het basisonderwijs
redactie Yes Wii Can. Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoeksproject Yes Wii Can naar de zintuiglijk-motorische aspecten van leren met behulp van animaties.
Animaties taal po
Gebruik van animaties bij taal in basisonderwijs
redactie Yes Wii Can. Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoeksproject Yes Wii Can naar de zintuiglijk-motorische aspecten van leren met behulp van animaties.
Interventies om afleidingen gamen te weerstaan
Gamen onder schooltijd: hoe voorkom je het?
redactie Afleiding is een groot vraagstuk in onderwijs dat steeds meer gebruik maakt van mobiele apparaten zoals iPads. Doelgericht en gestructureerd gebruik kan afleiding enigszins voorkomen.
Groepsplannen en groepsoverzichten
Een groepsplan maken: zet eens een andere bril op
Nico van der Meer Een groepsplan is bedoeld als handig hulpmiddel voor jezelf. Hoe kan het dan dat leraren groepsplannen vaak niet als functioneel ervaren?
Orde en aandacht
Hoe krijg je aandacht terug na intermezzo?
redactie Hoe krijg je als docent de aandacht van 9- tot en met 12-jarigen terug na een intermezzo tijdens een plenaire instructie?
Didactische werkvormen
Het didactische werkvormen boek
Arja Kerpel Het didactische werkvormenboek biedt een schat aan mogelijkheden om goed en afwisselend les te geven. In het boek staan 250 werkvormen uitgewerkt.
Welk effecten heeft het combineren van klassen?
Welke effecten heeft het combineren van klassen?
redactie Leerprestaties van leerlingen in combinatieklassen wijken nauwelijks af van die van leerlingen uit jaargroep-klassen.
Effect van homogeen of heterogeen groeperen
Heeft het groeperen van de klas, homogeen of heterogeen, effect op de leerprestaties?
redactie Groeperen op leerprestaties heeft positieve effecten, vergeleken met instructie geven aan de hele klas. Homogeen groeperen heeft gemiddeld positievere effecten dan heterogeen groeperen.
Vier instrumenten om classroom te 'flippen'
Vier instrumenten om van flippen een succes te maken
Jaap Versfelt Hoe begin je aan het project om werk te maken van 'flipping the classroom'? Vier instrumenten kunnen hulp geven bij het starten en de uitdaging aan te gaan.
Formatieve assessment integreren in de praktijk
Formatieve assessment integreren in de praktijk
Helèn de Jong Aan de slag met formatieve assessment in de klas? Bazalt vertaalde het boek van Wiliam en Leahy met 24 praktische technieken die je meteen kunt toepassen.
Grote en kleine groep
Het werken met een grote en een kleine groep
Jos Cöp Het is van belang om te zoeken naar effectieve manieren om met verschillen tussen leerlingen om te gaan. Dit artikel bespreekt de kleine en grote groep als organisatievorm.
Effect wisselende samensstelling basisschoolklas
Welk effect heeft de samenstelling van de basisschoolklas?
redactie Wat is bekend over wisselende samenstelling van klassen in de basisschool? Heeft de samenstelling van de groep -wat betreft etniciteit, prestatieniveau, sekse en sociaal milieu - invloed?
Klassenmanagement
Klassenmanagement - welke leerkrachtvaardigheden zijn belangrijk?
Arja Kerpel assenmanagement is de manier waarop een leerkracht zijn onderwijs organiseert. Het omvat alle maatregelen die een leerkracht neemt om een ideaal leer- en werkklimaat te creëren.
Soepele lesovergang
Zonder stress van les naar les
Jelte van der Kooi Hoe creëer je soepele een lesovergang? Door rekening te houden met de psychologische behoefte van elk kind. Door vaker een “doorkijkmoment” in te lassen ga je verschil merken.
Opbrengstveroorzakend lesgeven
Zal de tijd het leren? Tijd besparen in de klas.
Dolf Janson Kom je in de klas ook regelmatig tijd tekort? Misschien een goed moment om eens kritisch te kijken waaraan jij en je leerlingen al die tijd besteden.
Voordelen en nadelen van rijen- of groepsopstelling
Hoe deel je het klaslokaal in bij vmbo basis/kader leerlingen?
redactie Is een rijenopstelling beter voor leerlingen in het vmbo basis/kader dan een groepsopstelling?
Samenwerkend leren inzetten
Hoe zet je samenwerkend leren goed in?
redactie Om samenwerkend leren effectief te laten zijn, is een goede interactie tussen groepsleden en een juiste didactische vormgeving essentieel.
Leeropbrengst unitonderwijs versus klassikaal onderwijs
Welk verschil in leeropbrengst is er tussen unit- en klassikaal onderwijs?
redactie Het weinige onderzoek naar de effecten van unitonderwijs op taal- en rekenprestaties van leerlingen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar is niet eensluidend.
Vinger opsteken
Vinger opsteken in de klas is niet verkeerd!
Michel Verdoorn In alle media in Nederland werd het laatst groots aangekondigd: ‘De opgestoken vinger verdwijnt uit de klas’. Een typisch voorbeeld van uit hun verband gerukte onderzoeksresultaten.
Vloeiend van groep twee naar drie
Vloeiend van groep 2 naar 3
Marleen Legemaat Hoe organiseer je een groep 2-3? In dit boek vind je een praktische leidraad voor effectief onderwijs in de onderbouw.
Zelfstandig werken
Vijf punten bij het zelfstandig werken
Jos Cöp Zelfstandig leren is in. Bij heel veel leeractiviteiten is er volop aandacht om kinderen zelfstandig te laten werken of zelfs geheel zonder leerkracht tot leren te laten komen. Een prachtige uitdaging.
Co-teaching en vaardigheden van de leraar
Wat kan een ambulant begeleider betekenen voor een leerkracht?
redactie Hoe kunnen ambulante begeleiders vanuit het speciaal onderwijs co-teaching inzetten om het handelingsrepertoire van leerkrachten basisonderwijs te versterken?
leerwensen en persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten
Leerwensen formuleren en reflectie
Peter Ruit Hoe kunnen leraren-in-opleiding hun leerdoelen formuleren en daarop reflecteren en daarbij persoon en professie met elkaar verbinden?
Rekenen met een efficiente strategie
Rekenen met een efficiënte strategie
Ceciel Borghouts Rekenen moet gebeuren met een efficiënte strategie. Leer basisstrategiën grondig aan en voorkom dat kinderen blijven tellen.
Rekenadviezen voor kinderen met taalstoornis
Wat zijn adviezen voor rekentaal bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?
redactie Wat zijn adviezen en aandachtspunten voor rekentaal bij jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?
Anders beginnen met vermenigvuldigen en delen
Anders beginnen met vermenigvuldigen en delen
Dolf Janson Het wordt hoog tijd om het aanleren van vermenigvuldigen en delen anders aan te pakken. Alles begint met ervaren en de kinderen handelend bezig te laten zijn.
Criteria methode rekenen
Criteria keuzeproces methode rekenen
Korstiaan Karels Hoe kies je een methode die aansluit bij jullie visie op leren en ontwikkelen? Dit artikel geeft de criteria om een keuze te maken uit het aanbod van rekenmethodes en oefensoftware.
Effectieve instructie beta-vakken
Welke didactische strategieën helpen je bij rekenen en wiskunde?
redactie Didactische strategieën waarbij de docent het schoolvak verbindt met de buitenwereld verhogen het begrip van concepten in de bètavakken het meest.
Formatieve assessment helpend voor passend rekenaanbod
Een passend rekenaanbod voor rekenaars: helpt formatieve assessment?
redactie Draagt formatieve assessment bij aan een passend rekenaanbod voor sterke rekenaars in groep 4?
Overleggen met klasgenoten bij rekenen
Helpt overleg met klasgenoten bij het oplossen van rekenproblemen?
redactie Of samenwerken tijdens het zelfstandig verwerken van rekeninstructie leerlingen gemakzuchtig maakt, valt niet met zekerheid te zeggen, het kan ook betrokkenheid vergroten.
Klokkijken voor kinderen met taaldenk problemen1
Hulp bij klokkijken voor kinderen met taaldenk problemen (1)
Jeanne Buijks Klokkijken is een complexe kluwen van visueel-ruimtelijke, rekenkundige, talige en abstract-symbolische acties. In dit artikel vind je orthodidactische voorstellen om handig klokkijken aan te leren.
Leren klokkijken van groep 3 tot 6
Hoe leer je kinderen klokkijken?
redactie Klokkijken is een complexe vaardigheid. Een kind moet verschillende deelvaardigheden beheersen om het goed te kunnen. Het moet beschikken over rekenvaardigheid, de juiste taal om tijd uit te drukken en een goed werkgeheugen.
Memoriseren van splitsingen tot tien
Hoe leer je kinderen splitsen?
Ceciel Borghouts Leerlingen in groep 3 moeten het splitsen goed onder de knie hebben, willen ze aan de sommen tot 100 beginnen in groep 4. Hoe zorg je ervoor dat ze dit goed kunnen?
Rekenen koppeling verhaal-som
Koppeling tussen verhaal en som
Ceciel Borghouts Hoe leer je kinderen zelfstandig de juiste som te bedenken bij een verhaal? Met behulp van het drieslagmodel kun je kinderen goed observeren tijdens de rekenles.
Rekenonderwijs kleuters met de vertaalcirkel
Rekenonderwijs in groep 1-2
Ceciel Borghouts De afgelopen jaren zijn de doelen voor rekenen eind groep 2 behoorlijk aangescherpt. Wat is nodig voor een goede start in groep 3?
Sterke rekenaars
Sterke rekenaars in het basisonderwijs
Marianne Hogenhout Sterke rekenaars zijn in het huidige onderwijs vaak onderbelicht. Welke onderwijsbehoeften hebben deze leerlingen en hoe kan de leerkracht daarop inspelen?
Veelgestelde vragen over de vertaalcirkel
De vertaalcirkel
Ceciel Borghouts Het werken met de vertaalcirkel blijkt vaak lastiger dan gedacht. Ceciel Borghouts geeft antwoord op dertien veelgestelde vragen over de vertaalcirkel.
Zelfwerkzaamheid groepswerk
Zelfwerkzaamheid en groepswerk in het rekenonderwijs
redactie Dragen zelfwerkzaamheid en groepswerk in rekenonderwijs bij aan een abstract rekenniveau (los van materiaal) voor rekenaars in groep 3-5 (middenbouw)?
autisme in de klas - tips voor leerkracht en leerling
Autisme in de klas - tips voor leerkracht én leerling
Marleen Legemaat In het boekje ‘Autisme in de klas’ staat een duidelijk overzicht hoe autisme zich uit. En daarbij veel tips in de vorm van steekkaarten hoe leerkrachten hierop in kunnen spelen.
Directe instructiemodel
Effectieve instructie met het Directe instructiemodel
Arja Kerpel Hoe kan je effectief instructie geven? In dit artikel behandelen we het Directe instructiemodel en het daarop gebaseerde model
4C/ID-model
Wat is het effect van het gebruik van het 4C/ID model op de kwaliteit van de les?
redactie Wat is het effect van het gebruik van het 4C/ID model op de lesuitvoering van docenten en op de kwaliteit van de les?
Expliciete Directe Instructie
Expliciete Directe Instructie - Tips en technieken voor een goede les
Machiel Karels Expliciete Directe Instructie. Tips en technieken voor een goede les. Succeservaringen en betere leerprestaties bij leerlingen. De sleutel tot succes is de leerkracht.
Humor in de klas
Humor in de klas: een serieuze zaak. Geen grappen daarover.
Casper Hulshof Humor is als haarlemmerolie voor communicatie. Voer een humorcheck uit op uw eigen werk met de MRI-scanner: Motiveren, Relativeren en Instrueren. Best grappig, maar wel serieus!
Competenties
Competenties verwerven met en zonder instructie
Robert-jan Simons Een artikel over competentieverwerving. Betoogd wordt dat er nieuwe combinaties van gestuurd, zelfgestuurd en impliciet leren nodig zijn.
Leren van fouten
Van je eigen fouten leer je het meest?
Casper Hulshof Fouten maken is leerzaam en van andermans fouten kun je ook wijzer worden. Maar is het ook een noodzakelijke voorwaarde voor leren? Lees hier over het experiment van Kapur.
Mindmap maken
Mindmap maken - systeemdenken in de klas
Jan Jutten Een van de kenmerken van systeemdenken is het gebruik maken van een gevarieerd aantal visuele hulpmiddelen. Het werken met mindmaps is er een van.
Bewust bezig zijn met taal
Bewust bezig zijn met taal
Dolf Janson International Primary Curriculum (IPC) is een uitstekende methode om taalonderwijs aan te laten sluiten op de voorkennis en interesses van leerlingen. Eigenaarschap van het leerproces staat hierin centraal.
Vier sleutels effectieve les (2)
De vier sleutels voor een effectieve les - deel 2
Theo Wildeboer Een effectieve les, waar bestaat deze uit en wat zijn belangrijke sleutels? Een interessant artikel over actieve betrokkenheid en afstemming door de leerkracht.
Sleutels effectieve les (1)
De vier sleutels voor een effectieve les - deel 1
Theo Wildeboer Wat is een fijne les? Hoe beantwoorden leerlingen deze vraag en wat zeggen wetenschappers over deze kwestie? In dit deel gaat het over twee sleutels van een effectieve les.
Gecijferd bewustzijn
Werkmap Gecijferd bewustzijn
Machiel Karels De Werkmap Gecijferd bewustzijn biedt leerkrachten in groep 1 en 2 naast theorie veel activiteiten en lessen om (voorbereidend) rekenen met kleuters vorm te geven.
Opbrengst toetsen en doel van onderwijs
Toetsen maken: Dat is niet het doel van ons onderwijs!
Dolf Janson Hoe kun je met elkaar het onderwijs zo inrichten dat leerlingen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen, gemotiveerd en betrokken blijven?
Team-based learning
Team-based Learning: best practice voor effectief en leuker leren!
Ilse Erich Sluit het huidige onderwijs nog aan bij de vaardigheden die leerlingen zouden moeten leren? Team-based Learning doet dat in ieder geval wel!
Design thinking als basis voor innovatief onderwijs
Design thinking als basis voor innovatief onderwijs
redactie Design thinking is een creatief proces ten behoeve van het ontwerpen van duurzame en innovatieve oplossingen voor het onderwijs. Het is een gestructureerde aanpak voor het genereren en ontwikkelen van ideeën.
Effect van vakinhoudelijke aankleding van mbo-klaslokaal
Een mbo-lokaal vakinhoudelijk aankleden: wat is het effect?
redactie De vakinhoudelijke aankleding kan zorgen voor een meer authentieke leeromgeving, wat passend is bij de doelgroep van het mbo.
Effecten van formatief evalueren
Wat zijn de effecten van formatief evalueren?
redactie Wat is er bekend over de effecten van formatief evalueren bij leerlingen en bij docenten?
ERK curriculum
Over zwemdiploma's, judobanden en een nieuwe versie van het ERK
René Leverink Het Europees Referentiekader (ERK) heeft een vaste plek in het talenonderwijs. Welke mogelijkheden er zijn met het ERK is in dit artikel te lezen!
Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindtoets of de centrale eindtoets PO?
redactie Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindtoets of de centrale eindtoets PO?
Wat zijn de opbrengsten van vakintegratie
Wat zijn de opbrengsten van vakintegratie?
redactie Wat zijn de opbrengsten van vakintegratie? Leren leerlingen beter als vakken worden samengevoegd?
Projectgericht werken zoals op High Tech High
Ontwikkel op jouw school een project volgens de High Tech High-aanpak
Gerdineke van Silfhout High Tech High scholen werken met vaste protocollen als zij een project ingaan. Ontwikkel op jouw school een project volgens de High Tech High-aanpak.
Schermen-schermtijd verminderen
Meer of minder schermen op school?
Ruben du Burck Maak van de school een schermvrije oase in plaats van eindeloos schermen toe te voegen waarvan niet bewezen is dat leerlingen daardoor beter gaan presteren.
Uitdagend leren in de 21e eeuw
Uitdagend leren in de 21e eeuw
Jos Cöp Kinderen die te veel bij de hand worden genomen, voelen zich onvoldoende uitgedaagd en verliezen hun leermotivatie. Wat is de juiste dosering tussen leerkracht- en zelfsturing?
creatief denken stimuleren
Welke didactische benadering zet aan tot creatief denken?
redactie Welke didactische benadering zet aan tot en draagt bij aan de ontwikkeling van creatief denken bij kinderen?
executieve functies ontwikkelen leermodel
Executief functioneren kun je leren
Wendy Brasz en Myra den Haan Goed nieuws: executieve functies zijn te ontwikkelen. Geef ze de aandacht die ze nodig hebben want wat aandacht krijgt groeit!
Kritisch denkvermogen stimuleren
Hoe stimuleer je kritisch denkvermogen?
redactie Welke didactische werkvormen dragen bij aan de ontwikkeling van kritisch denkvermogen bij vmbo- en mbo-leerlingen?
Leerproces evalueren
Praten over het leerproces bevordert metacognitieve vaardigheden
Annemieke Top De poster Denken om te leren helpt leraren om leerlingen te stimuleren hun eigen leerproces te reguleren. Leerlingen zijn zich bewuster van hun eigen leerproces.
Leerrijk onderwijs, zin en onzin
Dieper leren. De zin en onzin van leerrijk onderwijs
Martine Blonk - Meulenkamp Om kinderen echt iets te leren, moeten we dat leren zo divers inrichten dat kinderen op allerlei manieren in hun brein geprikkeld worden.
Didaktiek van het beurten geven
Beurten geven in de klas: een krachtig didactisch middel
Sietske van der Wegen Beurten geven is een didactisch middel dat leerlingen kan aanzetten tot actief kritisch denken. Hoe doe je dat en hoe krijg je een interactief gesprek op gang?
Werken met weektaak relatie metacognitieve vaardigheden
Werken met een weektaak: wat levert het op voor leerlingen?
redactie Met de juiste begeleiding kan werken met een weektaak de metacognitieve vaardigheden van leerlingen versterken.
Stimuleert een digitaal portfolio zelfsturing?
Zelfsturing stimuleren met een digitaal portfolio
Maaike van de Loo Welk doel hebben scholen voor ogen met het inzetten van een digitaal portfolio? En worden die doelen bereikt?
Drama voor groepsvorming
Effect van dramalessen op de groepsvorming van een (brug)klas
redactie Wat zijn de effecten van dramalessen op de groepsvorming van een (brug)klas?
Communicatief woordenschatonderwijs
Communicatief woordenschatonderwijs
Paul Filipiak Woordenschatonderwijs: het leren van woorden moet ingebed zijn in het communicatieve luisteren, lezen, praten en schrijven in de school.
Didactiek van werkwoordspelling in bo
Hoe leer je effectief de werkwoordspelling aan?
redactie Het is zinvol om grammatica- en spellingonderwijs te integreren en via een taalbeschouwelijke insteek de werkwoordspelling te behandelen.
Doe maar Taal
Doe maar taal
Marleen Legemaat Een boek met speelse lesideeën om taal te bevorderen, gerubriceerd rond spreken, schrijven, luisteren en lezen.
Effectieve behandelmethodes stotteren
Wat zijn goede behandelmethodes bij spraakproblemen?
redactie Is er iets bekend over de effectiviteit van de PROMPT-methode of andere methodes bij kinderen met motorische articulatieproblemen die ook stotteren?
Effectiviteit van NT2 onderwijs
NT2 onderwijs in s(b)o en regulier basisonderwijs
redactie Is NT2-onderwijs in het sbo of so gebaat bij een aangepaste aanpak in vergelijking met het reguliere basisonderwijs?
Een aardig mondje Engels
René Leverink Ook benieuwd hoe het gesteld is met de huidige resultaten van Engels in het vo? In dit artikel gaat de auteur in op verschillende aspecten uit de praktijk in de klas.
Een andere grammatica-aanpak
Hoe nuttig zijn grammaticalessen?
Dolf Janson Grammatica is niet populair op veel scholen. Dit artikel laat zien hoe een andere grammatica-aanpak leidt tot activiteit, interactie en toepassing.
Kindgericht taalonderwijs
Taalonderwijs integreren in zaakvakken, hoe doe je dat?
Paul Filipiak Evenals in taalmethoden, staan wereldoriëntatiemethoden vol met teksten. Wat zou het voor je leerlingen prettig zijn als je deze methoden ook als taalmethode zou gebruiken.
Motiveren van mbo-studenten voor presentaties
Hoe gaan mbo-studenten presenteren leuk vinden?
redactie Hoe kunnen mbo-docenten studenten van een technische opleiding motiveren voor mondelinge presentaties?
Digitaal of schriftelijk toetsen
Digitaal of schriftelijk toetsen: maakt het uit?
redactie Wat is het effect van digitaal toetsen versus schriftelijk toetsen op de prestaties op taal en rekenen?
Goed taalonderwijs in groep 2 op weg naar 3
Hoe stroom je -qua taal- goed voorbereid door in groep 3?
redactie Hoe kan taalonderwijs in groep 2 ervoor zorgen dat kinderen goed voorbereid instromen in groep 3?
Tweetalig onderwijs en schoolprestaties
In hoeverre heeft tweetalig onderwijs invloed op de vakspecifieke kennis en vaardigheden van de leerlingen?
redactie In hoeverre heeft tweetalig onderwijs invloed op de vakspecifieke kennis en vaardigheden van de leerlingen?
Uitdagend en functioneel taalonderwijs
Uitdagend en functioneel taalonderwijs
Machiel Karels Taalonderwijs is de verbindende schakel tussen alles wat er op school aan de orde komt.​ Daarom is dit een prachtig aangrijpingspunt om kindgericht onderwijs vorm te geven.
Werkmap begrijpend luisteren en woordenschat
Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat
Machiel Karels Hoe zorg je er voor dat jonge kinderen (nog) beter worden in begrijpend luisteren? Deze werkmap toont stap voor stap hoe je activiteiten voorbereidt en uitvoert, met voorbeeldteksten.
Werkmap fonemisch bewustzijn
Werkmap Fonemisch bewustzijn
Machiel Karels Met deze werkmap kunnen leerkrachten gestructureerd en didactisch verantwoord werken aan het fonemisch bewustzijn van kinderen in groep 1 en 2.
persoonsvormen correct leren schrijven
Werkwoordspelling zonder ballast
Dolf Janson Werkwoordspelling wordt onnodig moeilijk en ingewikkeld gemaakt. De klanken zouden uitgangspunt moeten zijn bij de schrijfwijze van werkwoordsvormen.
Woordenschat verbinden met taalbeschouwing
Woorden en betekenissen
Dolf Janson Kennis van woorden is verbonden met taalbeschouwen, en zelfs met filosoferen. Dat klinkt heel moeilijk maar dit kan al met kleuters.
Brede talentontwikkeling door goed pedagogische klimaat
Brede talentontwikkeling: hoe pak je dat aan?
redactie Welke didactische aanpak van een programma voor brede talentontwikkeling heeft een positief effect op de motivatie van leerlingen?
Theorie als bijdrage aan positief klasklimaat
Helpt theorie bij het vormen van een positief klasklimaat?
redactie Kunnen theorieën over begeleide groepsontwikkeling bijdragen aan een positief klasklimaat in het primair onderwijs?
Bewegend leren in het vo en mbo
Helpt bewegend leren ook voor pubers en adolescenten?
redactie Bewegen in de klas heeft positieve effecten op aandacht en cognitie. Een kwartier matig tot intensief bewegen lijkt de gunstigste invloed te hebben.
Leerbevorderende feedback
Feedback in de praktijk, hoe doe je dat?
Lia Voerman Wat kan een docent in de klas doen om leerbevorderende feedback te geven? Gebruik de A van Aandacht. De B van Bevragen of Benoemen. De C van Checken.
Onderpresteren door te makkelijk lesmateriaal
Leiden lage verwachtingen en gemakkelijk leermateriaal tot onderpresteren?
redactie Lage verwachtingen en gemakkelijk leermateriaal op het vmbo: leidt dit tot onderpresteren van deze leerlingen?
Formatieve toetsing
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?
redactie Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?
Nakijken en feedback
Heeft het nakijken van schriften zin?
redactie Heeft het nakijken van schriften zin?
Wat onthouden vo leerlingen aan kennis?
Wat onthouden vo-leerlingen aan kennis na verloop van tijd?
redactie Een deel van de kennis die leerlingen vergaren gaat verloren als deze niet meer gebruikt wordt. Echter, een substantieel deel van de resterende kennis beklijft.
opbrengstgericht onderwijs voor jonge kinderen
Betekenisvolle opbrengsten voor jonge kinderen
Bea Pompert Met Basisontwikkeling kun je voor alle kinderen optimale kansen creëren. Aan welke opbrengsten denken we en hoe kan daar op een betekenisvolle manier naar worden toegewerkt?
Bewegend leren
Presteren kinderen beter door bewegend leren?
redactie Presteren kinderen beter door ‘bewegend leren’?
Bewegend leren
Bewegend leren: hebben jongens en meisjes er evenveel baat bij?
redactie Profiteren jongens en meisjes vergelijkbaar van bewegend leren?
Tabletprogramma's ondermijnen eigenaarschap
De leerling eigenaar van het leerproces? Niet met digitale oefenprogramma's!
Dolf Janson Digitale leermiddelen lijken leerwerk voor leerlingen op maat te leveren. Maar vaak staan ze écht leren en het eigenaarschap van leerlingen juist in de weg.
Vakintegratie, didactische aanpak-twee
Vakintegratie 2 - Zoek naar het verbindende principe
Rens Gresnigt Bij vormen van vakintegratie waar leerdoelen de vakken overstijgen, is een integrating agent (verbindend principe) nodig om de structuur te vervangen.
Vakintegratie; verschillende vormen om kennis te verbinden -een
Vakintegratie 1 - Welke vormen van integratie zijn er?
Rens Gresnigt Vakintegratie past goed bij onderwijs dat zich richt op diepgaand begrip en het verbinden van kennis; het leggen van relaties en het kritisch omgaan met het geleerde.
Vakintegratie en leerkracht competenties
Vakintegratie 3 - Welke competenties vraagt het van een leerkracht?
Rens Gresnigt Het invoeren van geïntegreerd onderwijs vraagt een aantal verschillende competenties van de leerkracht/docent.
Beter begrip door vloeiend lezen
Beter begrip door vloeiend lezen
Karin van de Mortel Leerlingen krijgen bij hardop lezen vaak feedback op snelheid en correctheid. Maar lezen is meer dan het snel en correct opzeggen van woorden.
Close Reading
Close Reading - Werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs
Marleen Legemaat Close Reading geeft handvatten om te werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs. Het (her)lezen en bevragen van uitdagende teksten is een belangrijk kenmerk.
Cooperatief leren in leesonderwijs
Gebruik het ook in je leesonderwijs!
Paul Filipiak Optimaliseer je leesonderwijs met verschillende technieken, gebaseerd op het werk van Lamov. Pas coöperatief leren toe voor de interactie tussen leerlingen.
Effectieve methoden voor leesbevordering BO
Hoe bevorder je lezen?
redactie Veel tijd besteden aan lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van leesvaardigheid. Door de leesmotivatie van leerlingen te verhogen, zullen zij frequenter gaan lezen.
Fixatie disparatie veroorzaker leesproblemen
Veroorzaakt fixatie disparatie leesproblemen?
redactie Afwijkende fixatie disparatie en afwijkende oogsprongen kunnen samenhangen met dyslexie, maar het is niet zeker dat deze afwijkingen dyslexie veroorzaken.
Fonemisch bewustzijn
Helpt klappen in lettergrepen om foneembewustzijn bij jonge kinderen te ontwikkelen?
redactie Helpt klappen in lettergrepen om foneembewustzijn bij jonge kinderen te ontwikkelen?
Voorwaarden voor begrijpend lezen
Hoe effectief is het gebruik van leesstrategieën in het vmbo?
redactie Hoe effectief is het gebruik van leesstrategieën voor het verbeteren van begrijpend lezen van zwakke lezers in het vmbo?
Lezen en schrijven
Een lessenserie geïntegreerd literatuur-, lees- en schrijfonderwijs
Gerdineke van Silfhout Leerlingen leren tekst het best begrijpen als zij zelf een eigen verhaal kunnen maken. Laat hen hun angsten benoemen, stel criteria op en zet de leerlingen aan het werk.
Leerprincipes leren lezen en spellen
Welke leerprincipes zijn nodig voor lezen en spellen in groep 3?
redactie Welke leerprincipes zijn het beste voor het vloeiend leren lezen en spellen bij kinderen in groep 3?
Leesbegrip en leesonderwijs, instructie
De vele kanten van leesbegrip -2; instructie
Paul Filipiak Welke elementen van begrijpend-leesonderwijs stimuleren het leesbegrip en de leesmotivatie? In dit artikel ligt de focus op de instructiekant.
Leesbegrip en aanbod leesonderwijs
De vele kanten van leesbegrip-1; het aanbod
Paul Filipiak Welke elementen hangen samen met goed leesonderwijs? Het belangrijkste is misschien wel: Laat leerlingen veel zelf lezen!
Leesmotivatie bevorderen
Investeren in leesmotivatie bevordert motivatie en leesvaardigheid
Annemieke Top Programma's die de leesmotivatie verhogen, hebben een positief effect op leesvaardigheid. Ze kunnen worden ingezet om laaggeletterdheid terug te dringen.
Welk verband bestaat er tussen leesmotivatie en begrijpend lezen?
Beïnvloedt leesmotivatie de prestaties voor begrijpend lezen?
redactie Leesmotivatie is een belangrijke voorspeller van leesgedrag en van leesprestaties.
Leesonderwijs: begin pas als kind eraan toe is
Leesonderwijs: begin pas als het kind aan lezen toe is
Ewald Vervaet Hoe zorg je ervoor dat kinderen weer plezier in het lezen krijgen? Door de ontwikkeling van het kind weer serieus te nemen en er ons (lees- en spellings)onderwijs op af te stemmen.
Mentale voorstellingen
Leren lezen met mentale voorstellingen
redactie Leren lezen met mentale voorstellingen
Visie op literatuuronderwijs
Lezen, schrijven, praten, vragen stellen en nog meer vragen stellen
Gerdineke van Silfhout Hoe zorg ik voor inhoudelijke gesprekken over literatuur? Werk vanuit een duidelijke visie op literatuuronderwijs en zet de student aan het werk.
Luisterboeken kinderen
Luisterboeken voor kinderen, waar vind je die?
Marleen Legemaat Er is een grote behoefte aan luisterboeken voor kinderen. Hier vind je een aantal sites met luisterboeken. Gratis, met abonnement of prijs per boek.
Leesprestaties verhogen door modeling en leesstrategieën
Gaan leesprestaties omhoog door modeling en leesstrategie-onderwijs?
redactie Is het waar dat modeling en leesstrategie-onderwijs de leesprestaties in de basisschoolleeftijd verhogen?
Interventies die technische leesontwikkeling stimuleren
Hoe stimuleer je zwakke lezers in groep 3?
redactie Welke interventies stimuleren de technische leesontwikkeling van zwakke lezers in groep 3?
Ontdekkend leren lezen - Hoofdkenmerken
Ontdekkend leren lezen - Acht hoofdkenmerken
Ewald Vervaet Acht kenmerken van het ontdekkend leren lezen (OLL). Veel scholen houden zich bezig met het ontdekkend leren lezen. Hoe pak je dat aan?
Ontdekkend leren lezen en leesrijpheid
Ontdekkend leren lezen
Ewald Vervaet Het kind dat met OLL leert lezen, als het eenmaal leesrijp is, gaat als een pijl uit een boog. En doordat het vooral succeservaringen opdoet, blijft lezen leuk!
Prentenboeken over vroeger
Rijk spel stimuleren met prentenboeken over vroeger
Bertine van den Oever Vijf prentenboeken over vroeger besproken, verhalen die jonge kinderen uitnodigen tot rijk spel.
SLIM in het sbo
Stimuleringsprogramma Lezen uitgaande van Instructie en Motivatie (SLIM) in het S(B)O - OnderwijsBewijs
redactie SLIM in het S(B)O. De leesvaardigheid van leerlingen in het S(B)O ontwikkelt zich maar langzaam. Experimenten binnen cluster 2 en cluster 4.
leren lezen zonder lesmethode
Ontwikkelingsgericht onderwijs: kun je leren lezen zonder lesmethode?
redactie Hoe kunnen leerlingen in groep 3/4 zonder lesmethode vlot en accuraat leren lezen met ontwikkelingsgericht onderwijs?
Leesvaardigheid praktijkonderwijs
Technische leesvaardigheid in het Praktijkonderwijs - OnderwijsBewijs
redactie Verbetering van functionele geletterdheid bij zwakke lezers en schrijvers in het VO, met name in het praktijkonderwijs.
Effect tutorlezen op technische leesvaardigheid
Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische leesvaardigheid?
redactie Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische leesvaardigheid?
Leesprestaties groep 6 po 2016
Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs - PIRLS 2016
redactie Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs - PIRLS 2016
Verrijking voor lezende kleuters
Lezende kleuters: hoe help je hen verder?
redactie Sommige kleuters kunnen al een beetje lezen. Hoe kun je als leerkracht het leren van deze kleuters verrijken?
Mythes over gebruik van dyslexie software
Mythbusters - Lezen met dyslexiesoftware
Anneke Wijtvliet Worden je leerlingen gematst als ze dyslexiesoftware gebruiken? Tien misvattingen over lezen met dyslexiesoftware ontkracht.
Toegankelijk lesmateriaal voor kinderen met leesbeperking
Toegankelijk lesmateriaal voor leerlingen met een leesbeperking
Anneke Wijtvliet Hoe help je kinderen met een leesbeperking in de klas? Hoe maak je lesmateriaal ook voor hen toegankelijk? Acht tips voor het opmaken van tekst.
Didactische vormgeving
Didactische vormgeving van interactieprocessen voor samenwerkend leren
redactie De 'black box' van samenwerkend leren geopend: Een meta-analyse naar de invloed van interactieprocessen op leeropbrengsten van samenwerkend leren
Excellentie
Excellentie bij samenwerkend leren in het hoger onderwijs
redactie Excellent cooperative learning behavior in higher education
Communities kennis over onderwijs
Praktische toepasbare kennis over onderwijs ontstaat in communities
redactie Naar een geïntegreerde R&D-aanpak voor kennisproductie, -disseminatie en -benutting
Samenwerken met STIP
Samenwerken in homogene en heterogene groepen in primair onderwijs
redactie Samen in de klas met STIP: Samenwerken tijdens Taak-, Inhoud- en Procesdifferentiatie
Aan de slag met handschriftonderwijs
Aan de slag met handschriftonderwijs
Marleen Legemaat Aan de slag met handschriftonderwijs is een praktisch boek over het belang van leren schrijven met de hand.
Schrijfonderwijs basisschool
Beter schrijfonderwijs op de basisschool
redactie Beter schrijfonderwijs op de basisschool
Spiegelend schrijven in groep drie
Spiegelend schrijven in groep 3: heeft de klasopstelling invloed?
redactie Is de klasopstelling in groep 3 van invloed op de mate waarin leerlingen spiegelend schrijven?
Voorbereidend schrijven in groep 1 en 2
Wat doe je in groep 1 en 2 aan voorbereidend schrijven?
redactie Ondanks de opkomst van digitale leermiddelen in de klas is met de hand schrijven een belangrijke vaardigheid voor leerlingen. Hoe stimuleer je motoriek in groep 1/2?
Lezen en schrijven vmbo
De rol van de sociaal-culturele, educatieve en individuele variabelen in de ontwikkeling van geletterdheid van slecht presterende adolescenten
redactie De rol van de sociaal-culturele, educatieve en individuele variabelen in de ontwikkeling van geletterdheid van slecht presterende adolescenten.
Schrijfmateriaal
Met welk schrijfmateriaal kunnen kinderen het beste leren schrijven?
redactie Met welk schrijfmateriaal kun je het beste leren schrijven? Dikte schrijfmateriaal en pengreep zijn soms van invloed op de schrijfsnelheid, maar niet op de kwaliteit van het handschrift.
Schrijven met pen op papier of beeldscherm
Schrijven met pen: op papier of op beeldscherm?
redactie Schrijven op papier of op een beeldscherm leidt niet tot dezelfde schrijfresultaten, zo laat recent onderzoek zien. Op papier leren kinderen beter schrijven.
Typen of schrijven
Schrijven of typen: invloed op handschrift en spelling
redactie Schrijven of typen: zijn er verschillen voor de ontwikkeling van handschrift en spelling? Dit artikel laat zien dat schrijven veel positieve neveneffecten heeft!
Differentiatievormen
Leren leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs beter volgens convergente of divergente differentiatie?
redactie Leren leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs beter volgens convergente of divergente differentiatie?
Differentiatie adaptief onderwijs
Differentiatie: Wat werkt bij adaptief onderwijs?
Michel Verdoorn Wat werkt bij adaptief onderwijs? Lees hier de conclusies uit onderzoeken naar de effectiviteit van differentiatie en adaptief onderwijs.
Differentiatie proces
Differentiëren volgens drie cyclische processen
Michel Verdoorn Differentiëren is de manier om het onderwijs af te stemmen op de leerbehoeften van de leerling. Om het goed te doen, kun je werken volgens een cyclisch proces.
Opdrachtgestuurd leren
Differentiatie in de klas middels opdrachtgestuurd leren
redactie Differentiëren in de klas middels opdrachtgestuurd leren
Differentiatie in kleine kring onderbouwklas
Werken met een kleine kring in de onderbouwklas
redactie Is werken met een kleine kring als vorm van intern differentiëren de goede aanpak voor de cognitieve ontwikkeling van alle kinderen in een onderbouwklas?
Differentiatie methodiek
Differentiatie: Samenwerken in homogene en heterogene groepen
Annemieke Top Differentiëren is een complex proces. Stip is een methodiek om differentiatie te vergemakkelijken. Vier uitgangspunten worden toegepast in deze methodiek.
Differentiatie
Differentiatie - omgaan met verschillen tussen leerlingen
Arja Kerpel Differentiatie is de wijze waarop een leerkracht met de verschillen tussen leerlingen omgaat. Het doel is om alle leerlingen een bepaald niveau te laten behalen door te variëren in zaken als instructiewijze en instructietijd.
Differentiatie zelfregulatie (1)
Beter differentiëren dankzij zelfgereguleerd differentiëren
Michel Verdoorn Door differentiatie stem je het onderwijs af op de leerling. Differentiatie kan verder doorgevoerd worden als leerlingen daar een zelfregulerende rol in krijgen.
Differentiatie zelfregulatie (2)
Wat zegt onderzoek over Zelfgereguleerd differentiëren (ZRD)?
Michel Verdoorn Als leerlingen een zelfregulerende rol krijgen bij het differentiëren, dan heeft die combinatie zoveel voordelen zou kunnen hebben. In dit artikel beschrijf ik de conclusies uit onderzoek.
Efficiënte differentiatie
Beter onderwijs door meer didactische efficiëntie
Michel Verdoorn ‘Didactische efficiëntie’ is nog een weinig gehoord begrip, maar het zal niet lang duren voordat iedere leerkracht het kent.
Feedback prestaties
Feedback bij automatisch gegenereerde prestatiegegevens van leerlingen
redactie Teachers use of automatically generated information on learners performance
Individueel maatwerk vo MEGAband
Individueel maatwerk in voortgezet onderwijs (MEGAband)
redactie Effectmeting MEGAband BC Broekhin: Maatwerk voedt talent op een stevig fundament.
Leerstof hoogbegaafden
Leerstof hoogbegaafden: moeilijk moet!
Eleonoor van Gerven Aanpassingen in de leerstof voor hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs zijn noodzakelijk. Het is belangrijk om de leerstof te compacten en te verrijken met uitdagende leerstof.
Leerstofjaarklassensysteem
Jij maakt het verschil voor je leerlingen
Dolf Janson Waarom is het normaal leerlingen te verdelen naar geboortejaar? Het leerstofjaarklassensysteem bekeken. De groep is even oud, maar verder vooral verschillend!
Didactische impulsen OGO
Werken met de vijf didactische impulsen in een groep 5-6
Bea Pompert Dit artikel laat zien hoe je gebruik kunt maken van de vijf didactische impulsen van OGO om tegemoet te komen aan individuele leerbehoeften van kinderen.
Ondersteuning van kleuterspel
Hoe stimuleer je kleuters bij stagnerend spel?
redactie Als kleuters niet vanzelfsprekend tot het te verwachten spel komen, zetten leerkrachten vaak een op interactie gerichte didactiek in.
Training auditief geheugen bij kleuters
Trainen van het auditief geheugen bij kleuters, waar doe je het voor?
redactie Gelijktijdig aandacht besteden aan auditieve vaardigheden en fonologisch bewustzijn en aan kritisch en begrijpend luisteren lijkt aan te raden.
Onderwijskundig Leiderschap
Onderwijskundig leiderschap
Myriam Lieskamp In het boek Onderwijskundig Leiderschap laat Jeroen Imants zien hoe onderwijskundig leiderschap in de school van de 21e eeuw gestalte krijgt.
Klassengrootte
Hebben klassen met meer dan dertig leerlingen een negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen, met name kleuters? En zijn er afspraken over het maximum aantal leerlingen?
redactie Hebben klassen met meer dan dertig leerlingen een negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen, met name kleuters? En zijn er afspraken over het maximum aantal leerlingen?
Op zoek naar letters
Op zoek naar letters - de andere spelling- en grammaticadidactiek
Machiel Karels Helder beschreven didactiek van spelling en grammatica. Leraren kunnen hierdoor eigentijds en kwalitatief hoogwaardig spelling- en grammatica onderwijs vormgeven.
Hoe stimuleer je spellingvaardigheden effectief?
Hoe stimuleer je spellingvaardigheden effectief?
redactie Welke instructiemethode is effectief om spellingvaardigheden aan te leren in groep 4-8?
Werkvormen - Samenwerken
Didactische werkvormen - Coöperatieve werkvormen
Arja Kerpel Coöperatief leren is erg effectief, als je het goed inzet. In dit artikel staan praktische voorbeelden van didactische werkvormen rond coöperatief leren.
Werkvormen - Discussie
Didactische werkvormen - Discussievormen
Arja Kerpel Welke discussievormen kun je allemaal inzetten in je les? In het didactische werkvormenboek staan praktische voorbeelden.
Werkvormen - Instructie
Didactische werkvormen - Instructievormen
Arja Kerpel Hoe kun je afwisselen met instructievormen? In dit artikel staan praktische handvatten bij didactische werkvormen voor instructie.
Werkvormen - Interactie
Didactische werkvormen - Interactievormen
Arja Kerpel Door interactievormen kun je de betrokkenheid van de leerlingen vergroten. Welke werkvormen zijn er allemaal? Lees hier praktische voorbeelden.
Werkvormen - Opdrachten
Didactische werkvormen - Opdrachtvormen
Arja Kerpel Door de juiste werkvorm te kiezen, kun je met maximaal effect lesgeven. In dit artikel zoomen we in op enkele opdrachtvormen, met praktische voorbeelden.
Werkvormen - Schrijven
Didactische werkvormen - Schrijfopdrachten
Arja Kerpel Door de juiste werkvorm te kiezen, kun je met maximaal effect lesgeven. In dit artikel zoomen we in op enkele schrijfopdrachten.
Werkvormen - Spel
Didactische werkvormen - Spelvormen
Arja Kerpel Welke spelvormen zijn er? En hoe kun je ze inzetten in je les? In dit artikel komen verschillende spelvormen aan bod, met praktische uitleg.
Onderzoekjes in natuur en techniek
Kleine onderzoekjes, grote resultaten
Bea Pompert Onderzoek doen kan altijd, in elke groep en bij elk thema! Als leerlingen met hun eigen vragen en kwesties aan de gang mogen, gaat hun betrokkenheid met sprongen vooruit.
Project-based-learning (PBL)
Hoe vergroot project-based-learning vaardigheden van vo-leerlingen?
redactie Hoe kan project-based learning (PBL) de vakkennis en vaardigheden vergroten van leerlingen in het voortgezet onderwijs?
Fase jonge schoolkind
De fase van het jonge schoolkind - kunnen kleuters leren lezen?
Ewald Vervaet Het vaststellen van de leesrijpheid is een belangrijk onderwerp! Pogingen tot leesonderwijs aan psychologische kleuters falen altijd! Maar hoe zit dat dan met rekenen en schrijven?
Gestandaardiseerde toetsen in groep 1 en 2
Groep 1 en 2: wijzen gestandaardiseerde toetsen de weg?
redactie Kunnen gestandaardiseerde toetsen helpen het beheersingsniveau van rekenen en beginnende geletterdheid in groep 1 en 2 vast te stellen?
Kleuters en vrij spel
De kleuter leert alleen spelend in vrij spel
Ewald Vervaet In dit artikel gaat het over het belang van vrij spel in tegenstelling tot begeleid spel. Begeleid spel dient uitdrukkelijk buiten het kleuteronderwijs te blijven.
Basisontwikkeling en OGW
Betekenisvolle opbrengsten voor jonge kinderen
Bea Pompert Hoe kan er in het huidige onderwijs op een betekenisvolle manier aan opbrengsten worden gewerkt rond activiteiten als lezen, schrijven en rekenen-wiskunde?
Het vrije spel
Het vrije spel
Sieneke Goorhuis Het vrije spel draagt bij aan de creativiteit en het probleemoplossend vermogen van kinderen. Ze kunnen hun fantasie uitleven en ontwikkelen daardoor.
Mbo studenten begeleiden naar succesvol zelfsturend leren
Hoe zorg je dat een mbo-student zichzelf succesvol aanstuurt?
redactie Hoe kunnen docenten mbo-studenten niveau 1 en 2 zo goed mogelijk begeleiden naar succesvol zelfsturend leren?
Werkplekleren in het beroepsonderwijs
Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van werkplekleren in het beroepsonderwijs?
redactie Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van werkplekleren in het beroepsonderwijs?
Onderzoekend en ontwerpend leren
Op onderzoek in de klas
Dolf Janson Steeds meer basisscholen krijgen interesse in onderzoekend en ontwerpend leren. In deze bijdrage aandacht voor de impulsen vanuit een van de wetenschapsknooppunten.
Aanpak theorie en praktijk onderzoekende houding
Hoe stimuleer je een onderzoekende houding bij studenten?
redactie Vrij snel starten met samen onderzoek doen, stimuleert de ontwikkeling van een onderzoekende houding bij studenten.
Authentieke rekencontexten en motivatie
Authentieke rekencontext: spreekt dat aan?
redactie Leveren authentieke contexten bij rekenen een bijdrage aan de motivatie van studenten mbo-4?
Participeren in een leernetwerk draagt bij - verpleegkunde
Participeren in een leernetwerk: goed voor ontwkkeling van praktijkbegeleiders?
redactie Draagt deelname aan een leernetwerk bij aan de stuurkracht of professional agency van praktijkbegeleiders (in de verpleegkunde)?
effect directe instructiemodel
Wat is de effectiviteit van het directe instructiemodel in het VO?
redactie Wat is de effectiviteit van het directe instructiemodel op de leervorderingen van leerlingen, vooral in het voortgezet onderwijs?
Effect financieel onderwijs op gedrag studenten
Omgaan met geld: heeft onderwijs hierover effect?
redactie Eén op de vijf mbo-studenten komt geld tekort. Maar de invloed van onderwijs op financieel gedrag van studenten is minimaal.
Rekening houden met verschillen tussen mbo-studenten
Hoe houd je rekening met verschillen tussen mbo-studenten?
redactie Hoe houd je binnen een groep mbo studenten het beste rekening met verschillen?
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
redactie Indien studenten op school ervaringen in een praktijksituatie opdoen, is het van belang dat ze die ervaringen verbinden met de nieuwe theorie, en met de ervaringen in het leerbedrijf
Kenmerken leeromgeving en studiesucces mbo studenten
Wat bevordert studiesucces van mbo-studenten als zij een vervolgstudie doen?
redactie Welke kenmerken van de leeromgeving en welke aanpakken in een associate degree-opleiding bevorderen studiesucces van studenten afkomstig uit het mbo?
Adaptief onderwijs SBO
Adaptief onderwijs op speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
redactie Adaptief onderwijs op scholen voor speciaal basisonderwijs
Leren met een licht verstandelijke beperking
Hoe bevorder je eigenaarschap bij leerlingen met een licht verstandelijke beperking?
redactie Leren dat recht doet aan hun behoeften en mogelijkheden, kan leerlingen met een licht verstandelijke beperking eigenaar maken van hun leerproces
Hogere orde denken
Hogere orde denkopdrachten - een must voor hoogbegaafde kinderen
Lisanne van Nijnatten Hoogbegaafde kinderen moeten voldoende uitdaging krijgen. Veel verrijkingsmaterialen zijn zoethoudertjes. Spreek het kind aan op zijn hogere orde denkvaardigheden!
Adaptief onderwijs
Is ons onderwijs al adaptief?
Jos Cöp Adaptief onderwijs is een term die momenteel zeer in de belangstelling staat. Inmiddels is het wel duidelijk geworden dat het hierbij niet om iets totaal nieuws gaat.
Basisontwikkeling bij OGO
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
Arja Kerpel Hoe geef je ontwikkelingsgericht onderwijs aan jonge kinderen? Een praktische uitwerking daarvan lees je in Basisontwikkeling van Frea Janssen-Vos.
Ervaringsgericht onderwijs
Ervaringsgericht onderwijs: werkvormen - welbevinden - betrokkenheid
Arja Kerpel Dit onderwijsconcept gaat uit van betrokkenheid en het welbevinden van kinderen. De grondlegger van dit concept is Ferre Laevers.
Lerend werken
Lerend werken: tautologie of uitdaging?
Robert-jan Simons Lerend werken is een tautologie, net zo als witte sneeuw, omdat werken altijd lerend is. Mensen leren altijd van en tijdens het werk.
Ontwikkelingsgericht onderwijs
Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO): principes - activiteiten
Arja Kerpel OGO legt de nadruk op de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. Bij ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) is het van belang dat kinderen uitstijgen boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling.
Ontdekkend leren
Ontdekkend leren: uitleg - kenmerken - stappenplan
Arja Kerpel Ontdekkend leren is een werkwijze die leerlingen uitdaagt om de wereld actief te onderzoeken. De natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen is het uitgangspunt.
Waardengedreven onderwijs
Waardengedreven onderwijs: universele waarden - waardencreatie
Arja Kerpel Het creëren van waarden kan binnen diverse onderwijsconcepten, zelfs in het reguliere onderwijs. Maar het cruciale verschil zit hem in de vraag: welke waarden wil de school zijn leerlingen bijbrengen?
Vreemde taal snel of langzaam aanleren?
Hoe leer je het beste een vreemde taal aan: snel en intensief of langzaamaan?
redactie Hoe leer je het beste een vreemde taal aan: snel en intensief of langzaam en met tussenpozen? Wat geeft de beste leeropbrengsten?
Jean Piaget
Jean Piaget (1896-1980) - biografie en werk
Ewald Vervaet Levensloop en werk van Jean Piaget. Beschrijving van zijn jeugd en adolescentiejaren en zijn onderzoek naar het denken van patiënten en kinderen.
Piaget: objectpermanentie
Jean Piaget: Objectpermanentie en ontwikkeling van de intelligentie
Ewald Vervaet Piaget onderzocht de ontwikkeling van intelligentie en de psychologische functies. Hij deed veel aan interdisciplinair onderzoek en schreef daar boeken over.
Piaget: epistemologie
Jean Piaget: de genetische epistemologie na 1968
Ewald Vervaet Het genetisch strukturalisme van Jean Piaget wordt beschreven aan de hand van voorbeelden uit diverse wetenschappelijke onderzoeksgebieden.
Piaget: empirisme
Jean Piaget: kritiek en onbegrip - empirisme
Ewald Vervaet Jean Piaget kreeg kritiek op zijn theorieën. Zo zou de fasentheorie te willekeurig en onnauwkeurig zijn en werd de genetische epistemologie als te beperkt gezien.
Piaget: leertheorie
Jean Piaget: leertheorie en psychoanalyse
Ewald Vervaet Dit artikel handelt over Jean Piaget en de leertheorieën en de psychoanalyse. Ook wordt aangegeven hoe toekomstvast het gedachtengoed van Piaget is.
Effectieve voorbereiding van de rekenles (2)
Een effectieve voorbereiding van de rekenles (2)
Dolf Janson Aansluiten bij de onderwijsbehoeften van je leerlingen betekent: aansluiten bij hun ervaringen, hun voorkennis en hun inzichten. Aan het begin van het schooljaar kan je rustig een week uittrekken om je leerlingen zichtbaar te laten maken wat zij al weten
Effectieve voorbereiding van de rekenles (1)
Een effectieve voorbereiding van de rekenles (1)
Dolf Janson Wat moet je doen om in te spelen op de onderwijsbehoeften van leerlingen? In dit artikel krijg je handvatten voor een effectieve voorbereiding.
Digitale Wiskunde Omgeving HAVO VWO
Digitale Wiskunde Omgeving op HAVO en VWO - OnderwijsBewijs
redactie Efficiënt wiskunde oefenen
Vernieuwend bètaonderwijs
Vernieuwende aanpakken bètaonderwijs verbeteren leerprestaties en vergroten interesse
Annemieke Top Leerlingen krijgen een positiever beeld van bètavakken als zij daarin onderwijs krijgen volgens een vernieuwende onderwijsaanpak. Ook hun houding wordt hierdoor positiever.
Virtual reality
Zijn Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs effectief?
redactie Wat weten we over de inzet en effectiviteit van Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs? Het enthousiasme is groot en de mogelijke toepassingen breed.
Kunnen robots instructie geven?
Hoe effectief zijn robots in het onderwijs?
redactie De verwachtingen van de meerwaarde van robots als partner in het leerproces zijn hoog. Kunnen deze waargemaakt worden en wat werkt wel en wat niet?
Digitale didactiek 2
Didactiek bij sociale media
Wilfred Rubens Digitale didactiek is de kennis en kunde van ICT-gebruik om leren te faciliteren. Impact, technologie en didactiek zijn sleutelwoorden in effectieve inzet van ICT.
Mediawijsheid in curriculum
Wil Kim in de groepsapp?
René Leverink Advies van SLO: Verdiep je eens in de mogelijkheden die de nieuwe media voor je onderwijs te bieden hebben. En sluit daarbij niet de ogen voor de bedenkelijke kanten.
Ruimtelijk inzicht GIS
Wat is het effect van GIS in het VO op het inzicht in geografische vraagstukken?
redactie Wat is het effect van ‘leren met’ GIS in het voortgezet onderwijs op het inzicht in geografische vraagstukken? GIS kan een positief effect hebben op het inzicht in geografische vraagstukken.
Games voor leerlingen met concentratieproblemen
Snel afgeleide kinderen: helpen quizvragen en games?
redactie Helpt afwisseling van quizvragen met games leerlingen met gedrags- en concentratieproblemen om hun leerrendement te verhogen?
Digitale didactiek
Tien pijlers van digitale didactiek
Wilfred Rubens Hoe kan ICT muren tussen school en buitenwereld helpen slechten? Leren met anderen (in het buitenland). Actuele informatiebronnen aanboren. Communities of practice rond een thema.
Verbeteren van informatievaardigheden vmbo-leerlingen
Hoe verbeter je informatievaardigheden van vmbo-leerlingen?
redactie Enige 'knoppenkennis' hebben de meeste Nederlandse leerlingen wel. Maar hoe verbeter je deze basale kennis en informatievaardigheden van vmbo-leerlingen?
Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.