Tips voor thuis - jonge kinderen
Tips om thuis spelend te leren met je jonge kind
Bertine van den Oever Hoe kun je op een speelse manier de ontwikkeling van je kind tussen de 3 en 7 jaar stimuleren? Deze tips geven je hiervoor veel handvatten.
Startgesprek oudergesprek
Geen omgekeerd oudergesprek maar een adaptief startgesprek
Peter de Vries Na de intensieve samenwerking met ouders bij het thuisonderwijs, is het extra belangrijk om het nieuwe schooljaar goed te starten. Hoe voer je een goed en effectief startgesprek?
Zoek in deze Coronacrisis vooral ook de positieve dingen met kinderen
Zoek in deze Coronacrisis vooral ook de positieve dingen met kinderen
Peter de Vries Elke crisis heeft ook z'n positieve bijkomstigheden. Je kunt deze mooie kanten uitvergroten door er expliciet aandacht aan te besteden. Dit artikel geeft hier een aantal tips voor.
Pubers zijn leuk
Pubers zijn leuk! Zeker als je ze begrijpt
Helèn de Jong Pubers zijn chagrijnig en onbereikbaar. Van heel boos naar hyper, lamlendig of brutaal. Dan weer supermelig en soms heel groot, dan weer heel klein: pubers zijn leuk!
10 minutengesprekken
Zijn 10-minutengesprekken nog van deze tijd?
Peter de Vries Veel scholen zijn dit jaar begonnen met het voeren van startgesprekken met ouders. Met de concrete handvatten in dit artikel worden ook de andere gesprekken met ouders effectiever!
Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid - communicatie - educatief partnerschap
Arja Kerpel Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school.
Ouderbetrokkenheid 3.0
Ouderbetrokkenheid 3.0
Peter de Vries Leerlingen die we voorbereiden voor de maatschappij van vandaag en morgen hebben recht op eigentijds onderwijs. Hoe eigentijds is de huidige vormgeving van ouderbetrokkenheid?
Curlingouders - tips begeleiders
Curlingouders - tips voor leerkrachten en begeleiders!
Peter de Vries Curlingouders zijn steeds meer een begrip in de huidige schoolpraktijk. De auteur van dit artikel doet een oproep voor begeleiders om van binnenuit te werk te gaan om de druk te verlagen.
Passende ouderbetrokkenheid
Bang voor ouders
Peter de Vries 10-minutengesprekken voor ieder kind. One size fits all. Dat is niet meer van deze tijd. Op naar passende ouderbetrokkenheid! En... lastige ouders bestaan niet.
Community bouwen
Community bouwen met ouders
Peter de Vries Ouderbetrokkenheid is niet alleen de betrokkenheid van ouders bij de schoolontwikkeling van hun kind, het gaat verder dan dat. Ouderbetrokkenheid is de bijdrage van ouders om het kind goed te laten functioneren in de schoolsituatie.
Rol ouders gepersonaliseerd leren
Gepersonaliseerd onderwijs zet ouders aan het roer
Tijl Rood School is doorgaans een behoorlijke 'blackbox' voor ouders. Binnen het gepersonaliseerd onderwijs zijn ouders hard nodig. Hen welkom heten is belangrijk!
Handboek ouderbetrokkenheid
Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0
Marianne Hogenhout Niet elke leraar vindt het even makkelijk om met ouders om te gaan. In dit boek staan dan ook niet de behoeften van ouders centraal, maar de vraag wat leerlingen nodig hebben van leraren en hun ouders samen.
Keurmerk ouderbetrokkenheid
Keurmerk ouderbetrokkenheid
Peter de Vries Het keurmerk ouderbetrokkenheid biedt criteria voor goede ouderbetrokkenheid. Het gaat om samenwerking van leerkrachten, leerlingen en ouders vanuit gedeelde verantwoordelijkheid.
Luc Stevens over ouderbetrokkenheid
Ouders moet je niet in een onderwijsleerproces zetten
Machiel Karels Leerkrachten moeten aan ouders verantwoording afleggen over de ontwikkeling van het kind. En het welbevinden van kinderen is ook thuis een punt van aandacht.
Ouderbetrokkenheid plus leerlingbetrokkenheid is beter onderwijs
Ouder en jonge kind betrekken bij het onderwijsleerproces
Ite Wolters Ouderbetrokkenheid en leerlingbetrokkenheid zijn mooie woorden in menig schoolgids. Maar hoe krijgen ze concreet vorm? En wat levert dat op? Een voorbeeld en leerpunten daaruit.
Ouderbetrokkenheid een hype?
Ouderbetrokkenheid: een hype?
Peter de Vries Is ouderbetrokkenheid een hype die wel weer overwaait of is het een toekomstvaste ontwikkeling waarbij ouders meer bij het onderwijs betrokken worden?
Loopbaanoriëntatie
De rol van ouders bij keuze- en loopbaanbegeleiding
Annemieke Top Betrokkenheid van ouders is belangrijk in de studie- en beroepskeuze van hun kinderen. Ook de school heeft een belangrijke rol in de loopbaanoriëntatie. Een veelbelovende interventie helpt hierbij.
Tips voor ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid; zeven dingen die elke ouder moet weten
Peter de Vries Dit artikel reikt je zeven handreikingen aan om een betrokken ouder te zijn. Niet alleen op de basisschool, maar ook in het voortgezet onderwijs.
Ouders en VVE
Ouderbetrokkenheid in voor- en vroegschoolse educatie
Annemieke Top Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid.
Ouderbetrokkenheid in VVE
Ouderbetrokkenheid in VVE
Peter de Vries In de voor- en vroegschoolse voorzieningen (kinderopvang, peuterspeelzalen/voorscholen en kleutergroepen) zijn ouders vaak terecht een speerpunt.
Ouders als pleitbezorgers
Ouders als pleitbezorgers
Peter de Vries Ouderbetrokkenheid, een veelbesproken begrip. Wat betekent het echt en hoe kun je als professional goed met ouders omgaan? Dat is in dit artikel te lezen.
Ouders en onderwijs
School en ouders: samen sterker dan alleen!
Noëlle Pameijer Ook in Passend Onderwijs is ouderbetrokkenheid relevant, namelijk bij het versterken van de positie van ouders bij de invulling van de extra ondersteuning voor hun kind.
Externe hulpverleners
De rol van externe hulpverleners
Peter de Vries Wie heeft de regie bij zorgleerlingen? Intern begeleider, ZAT-team, zorgcoördinator, maatschappelijk werk, hulpverlening? Regie terug naar beide reguliere opvoeders: ouders en leraar!
Samenwerking ouders
Leerlingsucces vraagt om samenwerking met ouders
Peter de Vries Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs, is dat nou zo’n item? In het voortgezet onderwijs gaat het er toch juist om de leerlingen zelfstandig te maken?
Te betrokken ouders bestaan niet
Te betrokken ouders bestaan niet
Peter de Vries In deze brief reageert Peter de Vries op een blog- eveneens in de vorm van een brief- van Ferdinand ter Haar over doorgeschoten betrokkenheid op de ander.
Emo mails verboden
Emo-mails verboden!
Peter de Vries Hoe ga je om met en hoe voorkom je emotionele mails van ouders die veel energie kosten en verhoudingen op scherp zetten?
Tevredenheidsonderzoek
Klantgerichtheid en oudertevredenheid
Ronald Dulmers De school klantgericht? Belangrijke voorwaarde voor kwalitatief hoogwaardig onderwijsproduct. Het Servqual-model meet klanttevredenheid in negen dimensies.
Klagende ouders
Klagende ouders en de kunst van samenwerking
Ivo Mijland Klagende ouders hebben een boodschap. Het is in het belang van het kind en van de samenwerking met ouders te ontdekken wát die boodschap is.
Iedere ouder telt
Iedere ouder telt - de vitale plek van ouders in de schoolloopbaan
Anne van Hees De vitale plek die ouders innemen in de schoolloopbaan van hun kind. Er bestaat een direct verband tussen succes van leerlingen op school en ouderbetrokkenheid.
Klagende ouders
Klagende ouders willen (n)iets
Ivo Mijland Naar die docent moet je niet luisteren. Niet te vertrouwen, die kerel. Er moet geluisterd worden en als dat niet lukt neemt hij zijn maatregelen. Slikken of stikken!
klagende ouders hebben gelijk
Klagende ouders hebben gelijk (en de school ook)
Ivo Mijland Zowel ouders als de school willen graag gelijk hebben als er iets misgaat op school. Hoe je daarmee om kunt gaan, wordt beschreven in dit artikel.
Missers met ouders
Missers met ouders - zes vormen die niet werken
Peter de Vries Samenwerking school en ouders 3.0? Blijf niet steken in oude vormen of verkeerde probeersels. Een artikel over zes missers en waarom deze vormen niet werken.
Omgaan met ouders
Omgaan met ouders
Myriam Lieskamp Wanneer school en ouders partnerschap nastreven, is een goed zicht op wederzijdse verwachtingen, doelen en gedeelde waarden essentieel.
Educatief partnerschap
Samen leren begint bij communiceren
redactie In dit artikel leggen Marina Hol en Agnes Willemen uit wat men onder de concepten ‘ouderbetrokkenheid’ en ‘educatief partnerschap’ kan verstaan.
Constructieve communicatie 1
Ouderbetrokkenheid en constructieve communicatie - 1
Noëlle Pameijer Ouders die aanpak leerkracht ondersteunen? Communicatie in onderbouw zet de toon. Jonge kinderen hebben leerkrachten en ouders nodig die op één lijn zitten.
Constructieve communicatie 2
Ouderbetrokkenheid en constructieve communicatie 2
Noëlle Pameijer Hoe kun je constructief communiceren met ouders? In dit artikel bespreekt Noelle Pameijer aandachtspunten die kunnen helpen. Zo staan school en ouders samen sterk!
Ouders pleitbezorgers van het schooladvies
Leraren onder druk door ouders vanwege schooladvies groep 7/8
Peter de Vries Ouders zijn loyaal naar hun kind en zijn goede pleitbezorgers. Geef hen erkenning ook als zij daarin doorschieten.
Veeleisende ouders
Veeleisende ouders
Peter de Vries Veeleisend gedrag van (sommige) ouders: wat zijn mogelijke oorzaken? En wat is een adequate professionele houding ten aanzien van ‘deze’ ouders?
Ouders voor ouders
Ouders voor ouders
Peter de Vries Koppel ouders aan elkaar die iets voor elkaar kunnen betekenen. Door de samenwerking tussen ouders te versterken, komen ze meer in hun kracht te staan.
Nieuwe vormen
Ouderbetrokkenheid is niet moeilijk - Better together!
Peter de Vries Ouderbetrokkenheid is niet zo moeilijk, mits je maar investeert in de samenwerking aan het begin van het jaar. Voer communicatievormen op maat in.
Samenwerken met veeleisende ouders door dialoog
Veeleisende ouders
Ivo Mijland Hoe kom je tegemoet aan veeleisende ouders die van alles van jou als leerkracht verwachten? Reageer op ouders vanuit meerzijdige partijdigheid.
Verbindend communiceren
Verbindend communiceren
Hélène van Oudheusden In dit artikel geeft de auteur tips aan leerkrachten om verbindend te communiceren met ouders uit andere culturen. Heb oog voor de rijkdom van andere culturen.
Het polariseren van ouders helpt niet
Wie oordeelt over ouders, stopt met luisteren
Peter de Vries Van 'lastige' ouders leer je veel: of ze hebben een punt, of ze leren je op een professionele manier grenzen stellen.
Communicatie ouders
Professioneel communiceren met ouders
Korstiaan Karels Communiceren met ouders is een vereiste competentie van leerkrachten. Een praktische handreiking voor leerkrachten.
School en ouder
School en ouder, schouder aan schouder
Arja Kerpel Ouderbetrokkenheid is en blijft een hot item. Hoe werk je aan een goede relatie tussen de school en ouders? Lees hier hoe je ouderbetrokkenheid stimuleert.
Samen sterk
Samen sterk - Ouderbetrokkenheid en schoolsucces
Arja Kerpel Ouderbetrokkenheid is een hot item. En terecht. Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen. Dit artikel gaat over het boek Samen sterk van Noëlle Pameijer.
Strategie voor opvangen van productieve relaties met ouders
Een strategie voor het opbouwen van productieve relaties met ouders
Crystal Frommert Communiceren met ouders en voogden is een van de belangrijkste dingen die leerkrachten doen. Hoe kun je deze communicatie op een goede manier vormgeven?
Misverstanden over ouderbetrokkenheid VO
Zes misverstanden over ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs
Peter de Vries Mijn ervaring is dat ouderbetrokkenheid nog onvoldoende op de agenda staat van veel scholen voor voortgezet onderwijs. Hoe verander je dat?
oudertevredenheidsonderzoek
Waarom oudertevredenheidsonderzoeken ons in de weg kunnen zitten
Peter de Vries Oudertevredenheidsonderzoeken kunnen ouders het gevoel geven dat zij klant en dus koning zijn. Maar wat zegt zo'n onderzoek eigenlijk over de kwaliteit van de school?
Opvoeden
Opvoeden: opvattingen - middelen - maatschappelijke betekenis
Arja Kerpel De mens kan niet zonder opvoeding. Opvoeden is het begeleiden van kinderen op weg naar hun volwassenheid. Veel opvoeding gebeurt onbewust.
Basisprincipes van opvoeden
Back to basics: Als ouders en opvoeders de pedagogische pedalen verliezen
Hilde van Rossen Thuisopvoeding vormt de basis van de sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling van (hoogbegaafde) kinderen. De vier basisprincipes van de opvoeding uitgelegd.
De huiswerkhulp
De huiswerkhulp - Een praktische gids voor leerlingen én ouders
Arja Kerpel Hoe leer je Franse woordjes? Hoe bereid je je voor op een wiskundeproefwerk? Hoe maak je een samenvatting voor geschiedenis? Lees het in het boek De huiswerkhulp.
Kinderen opvoeden
Wat maakt kinderen gelukkig?
Steven Pont Wat maakt kinderen gelukkig? Dat is de centrale vraag in de opvoeding en veel aandacht van ouders gaat hier naar uit. Het antwoord? Sociale vaardigheid!
Pittige pubers
Pittige pubers - Opvoeden van je puber met ADHD of autisme
Marleen Legemaat Waarom is de puberteit voor pubers met ADHD of autisme nog lastiger dan voor andere puberkinderen? In Pittige pubers vind je handvatten om hiermee om te gaan.
Pubermania
Pubermania - Inspirerend opvoeden
Helèn de Jong Hoe maak je (weer) contact met je puber? Aan de hand van de 'Puberijsberg' geeft het boek PUBERMANIA antwoord op vragen die je als ouder van een puber kunt hebben.
MBO en ouders
Ouderbetrokkenheid op het mbo noodzakelijk voor schoolsucces!
Peter de Vries Het is duidelijk dat betrokkenheid van ouders ook in het MBO belangrijk is, maar hoe geef je daar vorm aan bij studenten die (bijna) volwassen zijn?
Ouderbetrokkenheid in VO
Ouderbetrokkenheid in het Voortgezet Onderwijs
Peter de Vries Dit artikel richt zich op de vraag hoe effectieve ouderbetrokkenheid in de dagelijkse praktijk van het voortgezet onderwijs kan worden vormgeven.
Schoolmania
Schoolmania - Gids voor ouders en kinderen die naar het VO gaan
Helèn de Jong Je kind gaat naar de middelbare! Daar komt heel wat bij kijken: het maken van de juiste schoolkeuze, de voorbereiding van je kind en jezelf, de verwachtingen van de brugklas...
Vaders in het voortgezet onderwijs
Vaders in het voortgezet onderwijs
Peter de Vries Ouderbetrokkenheid is van belang voor het schoolsucces van leerlingen, ook in het voortgezet onderwijs. Wat is er bekend over de specifieke rol van vaders en moeders hierin?
samenwerken met ouders in passend onderwijs
Samen met ouders onderwijs passend maken
Peter de Vries Hoe kunnen school en ouders beter samenwerken om passend onderwijs mogelijk te maken in het bijzonder voor leerlingen met een beperking?
Inschrijven nieuwsbrief

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Medilex congressen


 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest