Drieslagmodel

Het Drieslagmodel wordt binnen het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) ingezet om het getalbegrip te ondersteunen in realistische rekenlessen. Het model is gebaseerd op de principes van interactief onderwijs en richt zich op drie essentiële elementen van rekenwiskundige vraagstukken: context, bewerking, en oplossing. Het cyclische proces van het model bevordert het begrip van de samenhang tussen deze elementen door interactie tussen leerkracht en leerlingen.

Het Drieslagmodel bestaat uit drie stappen: plannen, uitvoeren, en reflecteren. Bij het plannen wordt de context omgezet in een bewerking, waarbij taal en vaktaal een cruciale rol spelen. De tweede stap omvat het uitvoeren van de geplande bewerking, waarbij de leerkracht vragen stelt en feedback geeft gericht op het proces. De laatste stap, reflectie, betrekt andere oplossingen van medeleerlingen en doordenkvragen van de leerkracht om het rekenkundige handelen te relateren aan de realiteit.

Het Drieslagmodel wordt binnen realistisch rekenonderwijs toegepast als een model voor probleemoplossend handelen, didactisch model, en als model voor observatie en interventie. Het model sluit aan bij de uitgangspunten van realistisch rekenen en biedt een systematische benadering om leerlingen bewust te maken van de samenhang tussen context, bewerking, en oplossing.

Drieslagmodel

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 1 december 2023

Gerelateerd

Congres
Lesgeven in groep 3
Lesgeven in groep 3
Een stevige basis voor al je leerlingen
Medilex Onderwijs 
E-learning module
De basis voor rekenvaardigheid
De basis voor rekenvaardigheid
Gratis online module over visie op rekenonderwijs
Wij-leren.nl Academie 
Rekenen met een efficiente strategie
Rekenen met een efficiënte strategie.
Ceciel Borghouts
Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen.
Korstiaan Karels
Voorkomen van rekenproblemen
Voorkomen van rekenproblemen - protocol dyscalculie
Korstiaan Karels
Rekenen koppeling verhaal-som
Koppeling tussen verhaal en som
Ceciel Borghouts
Rekenproces in de rekenles
Het rekenproces in de rekenles - protocol ERWD
Korstiaan Karels
Leerlijnen de baas
De leerlijnen de baas
Martie de Pater
Tafels leren
Leren vermenigvuldigen: meer dan tafels leren!
Martie de Pater
Citotoets rekenen groep 1 2
Spelen of Toetsen - kansen voor wiskundige ontwikkeling
Martie de Pater
Veelgestelde vragen over de vertaalcirkel
De vertaalcirkel
Ceciel Borghouts
Leerlijn rekenen
Leerlijn rekenen - Wie kan delen, kan vermenigvuldigen
Martie de Pater
Het nut van kolomsgewijs rekenen
Het nut van kolomsgewijs rekenen
Ceciel Borghouts
Rekenachterstand wegwerken
Zo leer je alle kinderen rekenen
Anna Bosman
Singapore rekenen
Singapore Rekenen - Rekenwonders
Korstiaan Karels
Memoriseren van splitsingen tot tien
Hoe leer je kinderen splitsen?
Ceciel Borghouts
Voorkom (ernstige) rekenproblemen, 7 aanraders
Voorkom (ernstige) rekenproblemen, 7 aanraders
Gerard Bel
Effectief rekenonderwijs
Effectief Rekenonderwijs op de basisschool
Korstiaan Karels

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Goed leren rekenen op de basisschool: Tjipcast 005
Goed leren rekenen op de basisschool: Tjipcast 005
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]dyscalculie
handelingsmodel
hoofdlijnenmodel
protocol erwd
rekenen

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest