Mindmap

Een mindmap is een grafische techniek die een beroep doet op de vele mogelijkheden van de hersenen. Het is een eenvoudige manier om informatie op te roepen uit en op te slaan in de hersenen.

Mindmaps kunnen worden toegepast bij vele aspecten van het leven. Het is een effectieve en leuke manier om leerprocessen te verbeteren, om aantekeningen te maken, om informatie te structureren en op nieuwe ideeën komen.
 
Mindmaps bestaan uit combinaties van woorden, kleuren, lijnen en afbeeldingen zoals foto’s, tekeningen, pictogrammen, en dergelijke.
 
Mindmaps kunnen erg helpen om:
  • niet alleen details maar tegelijkertijd ook het totaalbeeld te zien
  • een grote hoeveelheid informatie op een overzichtelijke manier weer te geven, erover te praten en te onthouden
  • creatief te denken over problemen en oplossingen
  • tijd efficiënt te benutten
  • beter te concentreren op de inhoud
  • het denken te structureren
  • meer plezier en betrokkenheid bij leren te hebben

Gerelateerd

Masterclass
Mindmaps maken
Mindmaps maken
Voor je eigen lesorganisatie én om leerlingen slimmer te leren leren
Medilex Onderwijs 
Coöperatief leren
Coöperatief leren: samenwerkend leren - principes - voordelen
Arja Kerpel
Coöperatieve werkvormen
Coöperatieve werkvormen: 17 werkvormen voor groepen
Arja Kerpel
Mindfulness oefeningen
Mindfulness in de Klas
Hélène van Oudheusden
Onderzoekende leraar
Op weg naar opbrengstveroorzakend onderwijs?
Dolf Janson
Mindmap maken
Mindmap maken - systeemdenken in de klas
Jan Jutten
mindmap maken in het onderwijs
Mindmappen, een instrument voor het denken
Ed van Uden
Zicht op kwaliteit huiswerk
Hoe houd ik zicht op de kwaliteit van het thuiswerk?
Gerdineke van Silfhout


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Coöperatieve werkvormen in een video van één minuut uitgelegd
Coöperatieve werkvormen in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Coöperatief leren in een video van één minuut uitgelegd
Coöperatief leren in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Effect combinatieklas op leerprestaties en leerkracht
De combinatieklas: wat doet die met de leerprestaties en leerkracht?
Welk verband bestaat er tussen leesmotivatie en begrijpend lezen?
Beïnvloedt leesmotivatie de prestaties voor begrijpend lezen?
Leren met een licht verstandelijke beperking
Hoe bevorder je eigenaarschap bij leerlingen met een licht verstandelijke beperking?
Samenwerkend leren inzetten
Hoe zet je samenwerkend leren goed in?
Passend leesonderwijs groep drie
Goede lezers: hoe hou je hen gemotiveerd?
Leesonderwijs voor zwakke lezers
Wat is effectief leesonderwijs voor zwakke lezers?
Effectieve methoden voor leesbevordering BO
Hoe bevorder je lezen?
Samenwerken op projectbasis en de effecten op leerresultaten
Hoe kan samenwerkend leren succesvol zijn voor mbo-leerlingen?
Tekstbegrip en leerprestaties vmbo-lln
Welke relatie is er tussen (tekst)begrip en leerprestaties?
Leesprestaties verhogen door modeling en leesstrategieën
Gaan leesprestaties omhoog door modeling en leesstrategie-onderwijs?
Vliegwielen begrijpend lezen po
Vliegwielen voor begrijpend lezen in het basisonderwijs
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
Leesbegrip zaakvakken po
Training van instructie leesbegrip in leeslessen en geschiedenislessen basisonderwijs
Begrijpend lezen po
Ontwikkeling van begrijpend lezen in het basisonderwijs
Woordenschat leesbegrip
Rol van de woordenschat bij de ontwikkeling van begrijpend lezen
[extra-breed-algemeen-kolom2]Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest

Mis geen bijdragen.

Inschrijven nieuwsbrief