Doel van Wij-leren.nl

Een goede leraar werkt vanuit visie. Daarvoor moet er wel kennis zijn. Kennis van onderwijsontwikkelingen en in te zetten middelen.

Op wij-leren.nl staat deze kennis in een samenhangende context. Wij leren namelijk in samenhang met andere kennis.

Samenhangende context

Onderwijskundige kennis is op zich overal te vinden. Typ een begrip in Google in en je wordt bedolven onder de informatie. Allerlei specialistische sites geven je veel informatie over dat deelthema.Vaak is deze kennis echter gefragmenteerd en staat het niet in een samenhangende context. Die samenhang wil wij-leren.nl bieden.

Welke behoefte in de markt wordt door wij-leren vervuld?

Er is behoefte aan een onderwijskundig totaalplaatje en aan een samenhangende context waarin onderwijsontwikkelingen besproken worden. Er is ook behoefte aan snelle informatievoorziening: vlug even weten wat een begrip betekent, zonder lange zoektocht of een lastige afweging over de betrouwbaarheid van de informatie. Daarnaast is er behoefte aan duiding. Wat is de trend in het onderwijs, welke kant gaat het op? En hoe kan je dat zien in het licht van de historische onderwijskundige ontwikkelingen?

Werken alle auteurs vanuit dezelfde visie?

Alhoewel de auteurs vanuit een wetenschappelijk kader publiceren, werken zij niet allemaal vanuit dezelfde visie. Dat is de realiteit waar we in het onderwijskundige landschap mee te maken hebben. Bij het onderdeel 'verdieping' komen dus inhoudelijke experts aan het woord vanuit een breed spectrum aan onderwijskundige opvattingen. Bij de onderdelen 'Begrippen', 'Artikelen' en 'Opinie' worden de diverse onderwijskundige stromingen en opvattingen in een kader gezet en met elkaar verbonden. Bij het onderdeel 'Opinie' is er daarnaast zelfs ruimte om op de artikelen te reageren. 

Wij-leren.nl in het kort

In onderstaande tabel staat in enkele kernzinnen beschreven wat wij-leren.nl aan deze wereld toevoegt. In de rechterkolom staat het alternatief.

Wij-leren.nl Google / internet / tijdschriften
Geautoriseerde, kwalitatieve kennis Zoeken en hopen dat het correct is wat je aantreft.
Kennis in onderlinge samenhang Gefragmenteerde losse artikelen of specialistische websites
Co-creatie van een breed spectrum aan deskundige auteurs Ieder voor zich op z'n eigen blog of website
Eenduidige niveaus van diepgang van beknopt naar verdiept Allerlei wisselende en niveaus van diepgang die je middels Google aantreft.
Gratis beschikbaarheid van kennis Abonnementsgelden of licentiemodellen
Podium onder redactie, waarop alleen inhoudelijke experts aan het woord komen. Veel open podia waarop iedereen z'n zegje kan doen, ongeacht of het zinnig is of niet.

Wij-leren.nl als bedrijf

Wij-leren.nl is een zelfstandig bedrijf. De redactionele kosten worden betaald met de opbrengsten van advertenties en commerciële verwijzingen in de rechterkolom van de site of onderaan de artikelen.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Wie zijn wij
Wie zijn wij.
redactie
Contact
Contact met Wij-leren.nl.
redactie
Auteursrecht wij-leren.nl
Auteursrecht - hoe zit het met auteursrecht van de artikelen?.
redactie
Doel wij-leren
Doel van Wij-leren.nl
redactie
FAQ
FAQ - Frequently Asked Questions
redactie
Copyright
Copyright
redactie
Voorwaarden
Voorwaarden bijdragen aan wij-leren.nl
redactie
Disclaimer
Disclaimer - artikelen op wij-leren.nl
redactie
Volgen van wij-leren.nl
Volgen van wij-leren.nl
redactie
Richtlijnen kopij
Richtlijnen aanleveren kopij wij-leren.nl
redactie

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest