Online begeleiding als lopende bandwerk

Wilfred Rubens

adviseur ICT en leren bij te-learning

  

  Geplaatst op 13 februari 2024

Volgens ChatGPT is “unbundling” het proces waarbij een product of dienst wordt opgesplitst in individuele componenten of functies, die dan als aparte producten of diensten kunnen worden aangeboden. Op het gebied van technology enhanced learning kun je bijvoorbeeld instructie, begeleiding en beoordeling als aparte diensten afnemen. In ons land is daar nog niet echt sprake van. In de Verenigde Staten wordt dit principe al wel toegepast. Aan de hand van de casus van online begeleider Leo Salvatore laat Jill Barshay zien dat deze aanpak negatieve kanten heeft.

Leo Salvatore werkt bij het bedrijf Paper dat 3000 online begeleiders in dienst heeft. Dit bedrijf wordt ingehuurd door onderwijsinstellingen die van de overheid extra geld hebben gekregen voor het wegwerken van achterstanden als gevolg van de Coronapandemie. Eén-op-één begeleiding wordt gezien als een belangrijke maatregel hiervoor.
Lerenden van scholen die Paper tussen 40 en 80 dollar per lerende betalen, hebben recht op onbeperkte begeleiding op elk uur van de dag. Hier maken schijnbaar meer dan 300 schooldistricten gebruik van, met meer dan 3 miljoen  lerenden. Een algoritme koppelt lerenden binnen 30 seconden aan een begeleider, zonder dat er een planning nodig is. Het algoritme houdt rekening met de expertise en beschikbaarheid van de begeleiders. Salvatore helpt bijvoorbeeld niet met wiskundevragen. Het algoritme houdt geen rekening met een maximum aantal lerenden dat een online begeleider kan ondersteunen.

Salvatore logt drie keer per week gedurende vier uur in en verdient 20,25 dollar per uur. Via chat stellen twee of drie lerenden uit verschillende jaarklassen tegelijkertijd vragen over verschillende huiswerkopdrachten op diverse vakgebieden. Het is ook voorgekomen dat Salvatore aan zeven lerenden tegelijkertijd begeleiding heeft gegeven. Het bijhouden van de vragen van lerenden en het real time chatten met verschillende mensen voelt dan eerder aan als een kok die bestellingen tijdens een ontbijt afhandelt dan als een docent die lerenden ondersteunt.

De online begeleider ziet en spreekt de lerenden dus niet. De enige communicatie verloopt via chat en een whiteboard waarop lerenden en docenten kunnen tekenen en schrijven (bijvoorbeeld wiskundige formules). Lerenden zien alleen een foto van de begeleider.

Leo Salvatore geeft ook feedback op essays die lerenden insturen. Dat moet in een zeer hoog tempo plaatsvinden. Een essay van 750 woorden moet in 35 minuten van feedback voorzien zijn (een paragraaf met algemene opmerkingen waarin sterke en zwakke punten worden beschreven en vijf specifieke opmerkingen per pagina). De onderwerpen kunnen sterk wisselen.
De online begeleiders zijn opgeleid om lerenden niet de antwoorden te geven, maar om de Socratische methode te gebruiken zodat lerenden zelf antwoorden kunnen vinden. Het geven van directe instructie wordt ontmoedigd. Tegelijkertijd merkt Salvatore dat veel lerenden basiskennis missen zodat hij toch soms ad hoc een mini les verzorgt.

Volgens Jill Barshay blijkt effectieve online begeleiding echter ook gestructureerde lesplannen te bevatten, en geen spontane mini-lessen. Ook ontmoet een tutor dezelfde lerende minstens drie keer per week. Leo Salvatore heeft dezelfde lerende bij toeval maar een paar keer ontmoet. Lerenden zelf weten niet dat de online begeleider bezig is vragen van meerdere lerenden te beantwoorden. Ze moeten daardoor een tijdje wachten op een antwoord. De auteur vergelijkt het met een klantenservice. De klant heeft het idee individueel geholpen te worden, maar op de achtergrond is de medewerker met diverse klanten bezig.

De ervaringen van Leo Salvatore staan niet op zich, schrijft Barshay. Hij is ook niet eens ontevreden. Wel illustreert deze ervaring volgens de auteur de druk waaronder online begeleiders werken.

Het is volgens haar onwaarschijnlijk dat dergelijke snelle ondersteuning lerenden effectief kan helpen bij het wegwerken van achterstanden.

Onderzoekers zijn ook kritisch op dit type 24/7 online begeleiding. Maar weinig lerenden zijn gemotiveerd om er gebruik van te maken. Eén onderzoek laat zien dat minder dan 30 procent van de lerenden maar één keer gebruik maakte van deze dienst en dat lerenden die regelmatig online begeleiding gebruikten, zeldzaam waren. Lerenden die de online begeleiding het meeste nodig hebben, worden het minste bereikt.
Barshay schrijft dat er ook bedrijven zijn die gebruik maken van andere vormen van online begeleiding, bijvoorbeeld via videobellen. Deze vormen van begeleiding zijn echter meer kostbaar.

Mijn opmerking

Je moet er niet aan denken dat je voor een groot deel van je tijd op deze manier moet werken. Veel stress, slecht betaald. Verder is het de vraag of deze manier van begeleiding effectief is. Het is schijn één-op-één begeleiding, waarbij geen echte relatie tussen lerende en begeleider ontstaat. De 300 Amerikaanse schooldistricten hebben voor een aanpak gekozen waarvan het de vraag is of deze bijdraagt aan oplossing van het probleem van de achterstanden. Ik vrees dat er maar één echte winnaar is: het bedrijf Paper.

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Professionalisering
Cursussen, congressen en opleidingen
Cursussen, congressen en opleidingen
Gemiddeld beoordelen deelnemers ons met een 8,4
Medilex Onderwijs 
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!Stellingen #2032
Goed onderwijs in 2032? Vijf stellingen!.
Machiel Karels
Digitale leermiddelen in het onderwijs
Digitaal of analoog, het maakt wat uit!
Wendy Brasz en Myra den Haan
Leren in 2020 - 1
Leren in 2020
Jos Cöp
Blended learning
Grenzen verleggen met blended learning
Sylvia Peters
Digitale didactiek
Tien pijlers van digitale didactiek
Wilfred Rubens
Drijfveren voor leren
Vier inzichten over drijfveren voor leren
Wilfred Rubens
Blended learning
Blended learning effectiever met regelmatig online toetsen
redactie
Computerapplicaties
Effectieve computerapplicaties: vergelijk de didactiek, niet het domein
redactie
Digitaal schoolbord
De kracht van het digitaal schoolbord
Jos Cöp
Schermen-schermtijd verminderen
Meer of minder schermen op school?
Ruben du Burck
Informeel leren en herregistratie
Herregistratie Schoolleidersregister? Juist nu!
Joep van de Ven
Onderwijs in tijden van corona
Onderwijs in tijden van corona
Myriam Lieskamp
Beter schrijven door afstandsonderwijs
Leren leerlingen beter schrijven door afstandsonderwijs?
Nellianne van Schaik
Kiezen tussen asynchroon online leren en synchroon online leren
Maak de juiste keuze! Kiezen tussen Asynchroon Online Leren, Synchroon Online Leren en fysiek onderwijs (presentatie)
Wilfred Rubens
Studenten aanwezigheid leerervaringen
Willen studenten niet meer naar school of universiteit komen?
Wilfred Rubens
E-learning trends en ontwikkelingen
E-learning. Trends en ontwikkelingen
Wilfred Rubens
Digitale dementie
Digitale dementie - Manfred Spitzer
Machiel Karels
Van brokkelbrein naar focus
Van brokkelbrein naar focus
Marleen Legemaat
Ontketen het brein van je kind
Ontketen het brein van je kind
Marleen Legemaat
Bordwerk en aantekeningen
Bordwerk en aantekeningen, slow teaching in de 21e eeuw
Gerard Bel
Digitale media en kinderhersenen
Digitale media en kinderhersenen
Ewald Vervaet
ICT in kindcentra
Welke rol speelt ICT voor de kinderen in de kindcentra?
Job van Velsen
Leerachterstand: waar lopen ze op achter?
Leerachterstand? Maar waar lopen ze op achter?
Ivo Mijland
AI docenten lerenden
Hoe AI lerenden en docenten in staat stelt hun werk beter te doen
Wilfred Rubens

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

ICT kennis leerlingen praktijkonderwijs
ICT kennis leerlingen praktijkonderwijs
redactie
Is het tijd voor een digitale revolutie in het beroepsonderwijs?
Is het tijd voor een digitale revolutie in het beroepsonderwijs?
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]adaptieve leertechnologie
adaptieve toets
afstandsonderwijs
automatisering in het onderwijs
blended learning
digitaal toetsen
ICT in het onderwijs

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest