Kindgericht onderwijs onderbouw
Kindgericht onderwijs in de onderbouw
Bertine van den Oever Waarom leren jonge basisschoolkinderen anders? Wat gun je deze leerlingen dan? Hoe stem je je onderwijs af op het jonge kind? Dit begeleidingsaanbod gaat op deze vragen in.
Kindgericht onderwijs
Op weg naar kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs
redactie Hoe gaat een gefaseerde groei naar gepersonaliseerd en kindgericht onderwijs? Middels dit traject brengt u het onderwijs weer in lijn met de pedagogische idealen van u en uw team.
Corona niet het enige gevaar
En wat als het thuis niet veilig is?
Anton Horeweg Er zijn kinderen waarvoor de thuissituatie onveilig is. Zij hebben in deze tijd van gesloten scholen een extra probleem. Wees alert op dergelijke situaties en zorg voor kinderen en ouders.
Ontwikkelend bewegen
Al springend leer je beter rekenen
Annemieke Top Bewegen tijdens de les: het heeft effect! Beweging helpt de executieve functies te ontwikkelen en heeft een positieve uitwerking op de leerprestaties van leerlingen.
Contextuele leerlingbegeleiding
De parabel van Bert en Erik
Ivo Mijland Waarom wordt de relatie kind-school gelijkgetrokken aan de relatie kind-thuis? Loyaliteit is voor iedereen belangrijk. Kies daarom voor de contextuele begeleiding!
Contextuele benadering
Gekke kinderen in de klas - Alle kinderen zijn anders normaal
Ivo Mijland Lastige kinderen bestaan niet. Dat moet uitgangspunt zijn van het benaderen van kinderen. Ieder kind is gewoon zichzelf!
Ervaringsreconstructie
De ervaringsreconstructie; van onmogelijkheid naar kans
Marcel van Herpen Een lastige leerling blijkt vaak geen lastige leerling als er wordt gewerkt vanuit de Ervaringsgerichte benadering. Het team werkt samen aan de 'lastige' leerling door zijn ervaringen in kaart te brengen.
Groep 3 Daltonproof
Groep 3 Daltonproof
Marleen Legemaat In groep 3 Daltonproof wordt nagedacht over hoe de kernwaarden van het Daltononderwijs zich verhouden tot het vaak methodische lesgeven in groep 3.
Hyperfocus
Hyperfocus en de executieve functie ‘vastgehouden aandacht’
redactie Hyperfocus verschilt van de executieve functie 'vastgehouden aandacht'. Games helpen om de vastgehouden aandacht om te zetten in hyperfocus.
Genderstereotypering
Genderstereotypering in het onderwijs en de invloed daarvan
redactie Wat is bekend over genderstereotypering in het onderwijs en de invloed daarvan op de ontwikkeling van jongens en meisjes?
Luisteren naar jongeren
Communiceren met jongeren
Ingrid van Essen In communicatie met jongeren is het heel belangrijk dat je je eigen mening niet meteen geeft. Ook ongevraagd advies is niet doeltreffend. Wat je wel moet doen? Luisteren!
Pubers begrijpen
De puberijsberg en de warme leraar - Jongeren beter begrijpen
Ingrid van Essen Welk deel van zichzelf laten jongeren aan anderen zien? En welk deel zit 'onder water'? De metafoor van de puberijsberg geeft antwoord.
Kind is eigenaar van zijn ontwikkeling
Het kind is eigenaar van zijn ontwikkeling en is daarvoor competent
Luc Stevens Hoe kan een kind zijn ontwikkeling realiseren? 'Het beste wat we voor leerlingen kunnen doen, is hen helpen zelfbewuste, zelfgedisciplineerde en zelfsturende mensen te worden.'
Leerlingen leren kennen
Leerlingen leren kennen: leefwereld - ontwikkelingspsychologie
Arja Kerpel Een leerkracht moet zijn kinderen eerst leren kennen om goed onderwijs te kunnen geven. Belangrijk is dat hij van elke individuele leerling de beginsituatie kent
Lef om te luisteren
Lef om te luisteren - Hoe luister je nu echt naar leerlingen?
Arja Kerpel Hoe luister je nu écht naar leerlingen? Weet jij wat hun dromen zijn, draagt jouw onderwijs bij aan het waarmaken ervan? In Lef om te luisteren lees je hoe je leerlingen een stem geeft.
Seksuele diversiteit
Niemand uitgesloten!
Marcel van Herpen LHBT-kinderen ontkoppelen vaker doordat zij zich niet verbonden voelen. Hun behoefte aan relaties wordt niet vervuld. De oplossing: zoek die relatie!
Luister je wel naar mij?
Luister je wel naar mij? - Tips voor gespreksvoering met kinderen
Arja Kerpel Hoe kun je goede gesprekken voeren met kinderen? Daarover gaat het boek Luister je wel naar mjj van Martine F. Delfos. Lees hier een samenvatting met tips voor g
Mindfulness oefeningen
Mindfulness in de Klas
Hélène van Oudheusden Waarom weet een schildpad meer van de wegen te vertellen dan een haas? Rust is relaxed en je ademhaling is je beste vriend. Mindfulness in de klas.
Mindfulness uitleg
Mindfulness op school
Hélène van Oudheusden Mindfulness neemt een grote vlucht in het basis- en voortgezet onderwijs*. Steeds meer scholen verwerken mindfulnessoefeningen in hun lesgeven.
Mindfulness ineffectief
Mindfulness veelbelovend of ineffectief
Casper Hulshof Mindfulness effectief? Misschien hebben kinderen vooral oefening nodig in niet telkens afgeleid worden door onze almaar interessanter wordende wereld.
Ontwikkeling jonge kind
Naar school - Psychologie van 3 tot 8 jaar
Arja Kerpel Hoe verloopt deze psychologische ontwikkeling precies? In het boek Naar school behandelt Ewald Vervaet de ontwikkeling van kinderen van drie tot acht jaar.
Tweelingen
Wat is beter voor tweelingen: samen of apart in een klas?
redactie Wat is beter voor de ontwikkeling van tweelingen: in verschillende klassen plaatsen of bij elkaar? Het is niet raadzaam tweelingen vanaf het begin van de basisschool in gescheiden groepen te plaatsen.
Ontwikkelingspsychologie
Ontwikkelingspsychologie - psychologische ontwikkeling kinderen
Arja Kerpel Ontwikkelingspsychologie is de wetenschap die de gezonde ontwikkeling bestudeert. Er wordt geprobeerd om stoornissen en achterstanden van kinderen te beschrijven, te begrijpen en te verklaren.
Puberbrein binnenstebuiten
Puberbrein binnenstebuiten
Helèn de Jong Wat beweegt jongeren? Ze schieten de lucht in. Ze hebben bijbaantjes en lijken alles altijd beter te weten. Neem een kijkje in de belevingswereld van tieners.
Sociale pubers
Geliefde pubers meer geneigd tot delen
Annemieke Top Pubers die populair zijn in de klas zijn eerder geneigd tot delen van goederen met anderen dan pubers die minder populair zijn. Bij het delen of het denken hierover zijn bepaalde sociale hersengebieden actief.
Talent binnenstebuiten
Talent binnenstebuiten - Daag jongeren uit met hun talenten aan de slag te gaan
Helèn de Jong Hoe ontdek je de talenten van kinderen en jongeren? Is talent aangeboren of kan iedereen leren om ergens heel goed in te worden? Hoe help je leerlingen talenten die ze hebben te ontwikkelen?
Temperamentvolle kinderen
Temperamentvolle kinderen - Tips om deze kinderen te begeleiden
Arja Kerpel Heb je een opvliegend kind, koppiger dan anderen? Of kan hij juist heel gevoelig reageren? Goede kans dat je een temperamentvol exemplaar hebt gekregen.
Van brokkelbrein naar focus
Van brokkelbrein naar focus
Marleen Legemaat Van brokkelbrein naar focus is een praktijkgids voor docenten over aandacht, social media en het brein.
Meisjes risicomijdend?
Zijn meisjes meer risicomijdend dan jongens?
redactie Is het waar dat meisjes meer risicomijdend zijn en meer moeite hebben met fouten durven maken dan jongens?
Meer ruimte vrij spel
Psychosociale ontwikkeling jonge kinderen gebaat bij vrij spel
Louise Berkhout Kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool zouden meer gelegenheid moeten krijgen om zonder onderbreking te spelen, en zonder dat volwassenen daar een doel bij stellen.
Wiebelen en friemelen in de klas
Wiebelen en friemelen in de klas
Arja Kerpel Elke leerkracht kent ze wel: leerlingen die áltijd met hun stoel wippen of zich het liefst de hele dag in hun capuchon verschuilen. Lees hier waar dit wiebelen en friemelen goed voor is.
Zorg voor het kind
Zorg voor het kind: passend onderwijs - onderwijsbehoeften
Arja Kerpel Elk kind heeft zorg nodig. Niet voor alle kinderen is die zorg gelijk. Kinderen die meer zorg nodig hebben dan anderen, worden ook wel zorgleerlingen genoemd.
Kindgesprekken
Kindgesprekken: zonder relatie geen prestatie
Albert de Boer Kinderen meer eigenaar maken van hun eigen leerproces. Hoe doe je dat? De relatie tussen de leerkracht en de leerling is van wezenlijk belang!
Kindgesprek in een leercultuur
Leertaal en leercultuur bevorderen door het inzetten van kindgesprekken
Martine Blonk - Meulenkamp Kindgesprekken krijgen een goede plek in een schoolcultuur die erop gericht is kinderen zelf aan de slag te laten gaan met hun ontwikkeling.
Tips in de klas - Tourette
Tips voor omgaan met het tourette-syndroom
Anton Horeweg Tips voor leerkrachten voor omgang met het syndroom van Tourette. Dit syndroom is een erfelijke, neuro-psychiatrische aandoening die gekenmerkt wordt door tics.
Explosief agressief gedrag (1)
Explosief/agressief gedrag bij kinderen. Wat kun je doen in je klas? (1)
Anton Horeweg Explosief/agressief gedrag uit zich in oncontroleerbare momenten met agressie. Het zorgt voor begrip als je beseft dat tekorten aan executieve vaardigheden vaak de oorzaak zijn.
Explosief agressief gedrag (2)
Explosief/agressief gedrag bij kinderen. Wat kun je doen in je klas? (2)
Anton Horeweg Explosief/agressief gedrag kenmerkt zich door oncontroleerbare momenten vol agressie. Hoe pak je zulk gedrag aan?
De traumasensitieve school
De traumasensitieve school
Marleen Legemaat In een traumasensitieve school zijn leraren zich voortdurend bewust van de impact die een trauma op een kind kan hebben en hebben zij oog voor gedrag dat daaruit voortkomt.
Parentificatie ontrafelen
Parentificatie en hoe dit te ontrafelen
Ivo Mijland Als een kind geen kind kan zijn maar oudertaken op zich neemt in de thuissituatie, ontstaat er onbalans. Het kind moet kind kunnen zijn om een goede leerling te zijn.
Onderwijs aan gestresste leerlingen in instelling
Leerlingen onder stress: direct onderwijs geven of even wachten?
redactie Kunnen gestreste leerlingen in een instelling direct onderwijs krijgen, of is het beter als ze het eerst rustig aan doen?
Tips in de klas - hechtingsproblemen
Hechtingsproblemen - tips voor de leerkracht
Anton Horeweg Bij een goede hechtingsrelatie is er een evenwicht tussen het zoeken van de nabijheid van de opvoeder en het loslaten van diezelfde opvoeder. Helaas verloopt dit hechtings
Tips in de klas - nld
NLD - Tips voor de leerkracht
Anton Horeweg NLD-tips voor de leerkracht; Hoe ga je om met leerlingen met Non-verbal Learning Disability? Verbale taal kan hen helpen hun omgeving te verkennen.
Tips in de klas - dcd
DCD - Tips voor de leerkracht
Anton Horeweg DCD - tips voor de leerkracht voor kinderen met een coördinatie-ontwikkelingsstoornis. Wat is DCD en hoe ga je als leerkracht in de klas om met kinderen die DCD hebben?
Driehoeksgesprek tussen leerkracht, leerling en ouders
Een driehoeksgesprek: hoe bevorder je actieve deelname van ouders?
redactie Directe kennis over hoe de basisschool het beste driehoeksgesprekken kan voeren, is uit onderzoek niet bekend.
Kenmerken thuissituatie die leerbevorderend zijn
Welke kenmerken van kinderen en hun thuissituatie zijn leerbevorderend?
redactie Welke kenmerken van kinderen en hun thuissituatie zijn leerbevorderend?
Ouderkamer bijdrage positieve ontwikkeling kind?
Heeft een ouderkamer een positieve invloed op kind en ouders?
redactie Ouderkamers zijn plaatsen in een school waar ouders welkom zijn om elkaar te ontmoeten en waar activiteiten georganiseerd worden. Ouderkamers dragen waarschijnlijk beperkt bij aan de ontwikkeling van kinderen.
Kansengelijkheid en kansrijk adviseren
Klasse(n)! Over ouders, kansengelijkheid en kansrijk adviseren
Peter de Vries Leerkrachten hebben hun expertise en misschien te lage - volgens hén realistische - verwachtingen. Ouders komen op voor hun kind en hebben daarbij gelukkig (soms te) hoge verwachtingen, dat is hun rol. En die gezamenlijke zoektocht is klasse!
Intelligentie Structuur Test
Intelligentie Structuur Test: kritische beschouwing van deze IQ test
Lisanne van Nijnatten In het voortgezet onderwijs wordt de Intelligentie Structuur Test (IST) vaak gebruikt. Is de IST wel geschikt voor de manier waarop het gebruikt wordt?
IQ-test beelddenkers
Beelddenkers en IQ test
Lisanne van Nijnatten De manier waarop beelddenkers denken en informatie verwerken is soms op school lastig, maar ook tijdens afname van een IQ test kan het een belemmerende factor zijn.
IQ onderzoek
IQ onderzoek: een introductie
Lisanne van Nijnatten Wat zegt intelligentie over het gedrag van iemand? Wat is intelligentie eigenlijk? Hoe meet je het? Lees meer over intelligentie en IQ-testen in dit artikel.
RAKIT-2 intelligentietest
De RAKIT-2 intelligentietest - IQ test
Lisanne van Nijnatten De WISC-III IQ test wordt al jaren bekritiseerd om zijn gebrek in meten van vloeibare intelligentie. RAKIT-2 beloont creatief denken en doorbreekt de weet-niet houding.
WISC-III of RAKIT-2?
Gaat RAKIT-2 de WISC-III IQ-test vervangen?
Lisanne van Nijnatten Gaat RAKIT-2 de WISC-III IQ-test vervangen? Wat heeft de WISC-III nog voor voordelen nu de RAKIT-2 beschikbaar is als intelligentietest voor kinderen?
Intelligentiekloof
IQ test uitslag: Intelligentiekloof
Lisanne van Nijnatten Uit een IQ-test kan blijken dan een kind een intelligentiekloof heeft. Verbaal en performaal scoort het kind uiteenlopend. Maar wat is een intelligentiekloof?
Ken je brein
Ken je brein - en haal eruit wat erin zit
Arja Kerpel Hoe kun je je brein voeden, versterken en beschermen? Dat lees je in dit tienerboek. Bij het boek zijn praktische lesactiviteiten om dit thema aan de orde te stellen.
Gebruik en nut van theorie over Meervoudige Intelligentie (MI)
Inzet van theorie over Meervoudige Intelligentie: werkt dat?
redactie De theorie van meervoudige intelligentie (MI) is ontwikkeld door Howard Gardner. Heeft de inzet van deze theorie invloed op leerresultaten van leerlingen?
Voedingssuplementen invloed op leerprestaties?
Dragen voedingssupplementen bij aan leerprestaties?
redactie Dragen voedingssupplementen (in het bijzonder vitamine B12, folaat, vitamine D en magnesium) bij aan de leerprestaties van jongeren met gezondheidsklachten?
Vind je eigen weg met jouw autisme
Vind je eigen weg met jouw autisme
Marleen Legemaat Als je autisme hebt, werken je hersenen anders dan bij de meeste mensen. In 'vind je eigen weg met jouw autisme' leren jongeren zichzelf en hun autisme kennen.
Visie en beleid op onderwijs aan jonge kinderen
Visie & Beleid op onderwijs aan jonge kinderen.
Bertine van den Oever In dit artikel wordt een gefundeerd antwoord gegeven op de vraag hoe het onderwijs aan jonge kinderen eruitziet als je hun behoeften als uitgangspunt neemt.
Onderwijskwaliteit hoogbegaafde leerlingen
Onderwijskwaliteit, ook voor (hoog)begaafde leerlingen
Ton Mooij Ook hoogbegaafde leerlingen hebben recht op onderwijs dat bij hen past. Hoe ziet Optimaliserend Onderwijs er uit en hoe is het op scholen te realiseren?
Aandeel lln met disharmonisch IQ profiel
Wat zegt een disharmonisch intelligentieprofiel over de vervolgopleiding?
redactie Een disharmonisch intelligentieprofiel als uitkomst van de WISC-III intelligentietest is bij kinderen geen voorspeller of indicator voor probleemgedrag.
Actief executief - Toolbox
Actief Executief
Marleen Legemaat Actief Executief: een toolbox voor het remediëren van executieve functies voor jongeren in het voortgezet onderwijs
Executieve functies bij peuters en kleuters
Zelfsturing bij peuters en kleuters en de rol van de ib'er
Lilian van der Bolt Het is belangrijk om al op jonge leeftijd, bijvoorbeeld bij de Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE), kinderen te leren om hun eigen gedrag te sturen.
Leerling als kritische denker
De leerling als kritische denker
Dolf Janson Wat is kritisch denken eigenlijk? Een belangrijke vaardigheid in de huidige eeuw. Met deze vaardigheid bereidt de school leerlingen voor op de wereld buiten school.
Effect mindfulness training op gedrag en leeropbrengsten
Mindfulnesstraining op school: wat voegt dat toe?
redactie Mindfulnesstrainingen op school kunnen zorgen voor vermindering van stress bij kinderen en hebben soms een (klein) positief effect op cognitieve en sociaal-emotionele processen.
Psychologisch constructivisme met rijpheid
Constructivisme en onderwijs - deel 3.3
Ewald Vervaet Hoe maakt een kind zich van binnenuit schoolse vaardigheden als lezen en spellen eigen? In een aantal artikelen beantwoordt Ewald Vervaet deze vraag.
Sociale ontwikkeling
Wat is sociaal emotionele ontwikkeling?
Machiel Karels Wat is sociaal emotionele ontwikkeling? Is het emotionele intelligentie? In dit artikel gaat het over impulsbeheersing, doorzettingsvermogen en emoties beheersen.
Aanraken van kinderen
Aanraken van kinderen: tussen levensbehoefte en taboe
Peter de Vries Aanraken van kinderen: het is een levensbehoefte van mensen om aangeraakt te worden, maar in het onderwijs is het tegenwoordig bijna een taboe.
Counseling vervolggesprek
Leerling zoekt eigen oplossing: counseling vervolggesprek
Dirk van der Wulp Heeft u leerlingen met problemen? Maak ze zelf verantwoordelijk voor de oplossing. Zoek samen naar uitzonderingen op het probleem en zorg zo voor successen.
De basishouding van de docent in de ontwikkeling van de leerling
Leerlingen zien en laten zien wat je van ze verwacht
Elena Carmona van Loon Voor elke leerling is het heel belangrijk dat je als docent de leerling zi­et. Ontdek het verband tussen ego-ontwikkeling en begrenzen en beschermen van de leerling.
13 adviezen om te groeien in zelfaanvaarding
Groeien in zelfaanvaarding, 13 concrete adviezen
Hilde van Rossen Zelfaanvaarding is belangrijk voor individueel geluk. Hoe kun je groeien in zelfaanvaarding? In dit artikel lees je 13 concrete adviezen. Geef in elk geval je dromen niet op!
Sociaal klimaat po
Invloed sociaal klimaat op ontwikkeling van sociale competenties in het basisonderwijs
redactie Invloed sociaal klimaat op ontwikkeling van sociale competenties in het basisonderwijs
Relatie leerling-leraar
Leerling én leraar profiteren van goede relatie
redactie Reviewstudie leraar-leerlingrelaties, schools leren van leerlingen en welbevinden van leraren
Luisteren naar leerlingen
De Leerlingluisteraar is harthorend
Harry van de Pol Elk kind telt, maar zien we hen echt en voelen ze zich gehoord? U krijgt tips om van luisterblind harthorend te worden. De luisterprofessional wijst de weg.
Korte counseling
Oplossingsgerichte Counseling helpt je sneller verder
Dirk van der Wulp Op welke manier kun je door Oplossingsgerichte Korte Counseling een leerling zelf in korte tijd verschillende alternatieve handelwijzen laten ontdekken en gaan uitvoeren?
Weerbaarheid in gymles
Weerbaar worden vanuit de gymzaal
Ernst van Grol De gymles is de ideale omgeving om sociale problemen aan te pakken! Door middel van spel en beweging kan gewerkt worden aan de weerbaarheid van het kind.
Schoolsucces in de brugklas
Schoolsucces in de brugklas: welke sociaal emotionele competenties heb je nodig?
redactie Schoolsucces in de brugklas: welke sociaal emotionele competenties heb je nodig?
Samenstelling klas
Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten
redactie Van voorschools tot en met groep 8: thema's uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht
SEL en gedrag in de groep
SEL en gedrag in de groep - Sociaal emotioneel leren in de praktijk
Marleen Legemaat Sociaal onhandig gedrag van kinderen kan een grote uitdaging zijn voor leerkrachten. Deze werkmap wil leerkrachten helpen om de juiste acties te ondernemen.
SEL
SEL - Sociaal-emotioneel leren als basis
Arja Kerpel Het schoolse leren is belangrijk, maar dit kan niet zonder sociaal emotioneel leren (SEL). In het boek SEL beschrijft Kees van Overveld precies wat dit is.
Inzicht in gevoelens
Sociale vaardigheden - inzicht in het eigen gevoelsleven
Machiel Karels Dit artikel gaat over het inzicht in het eigen gevoelsleven. Ook wordt beschreven hoe je met emoties om kunt gaan. Wat is zelfinzicht?
Inzicht in anderen
Sociale vaardigheden - omgaan met de ander
Machiel Karels Slim zijn is leuk, sterk zijn is prettig. Maar nog belangrijker dan die beide dingen is: Goed omgaan met jezelf en met de ander.
Sociaal emotionele vaardigheden
Sociaal emotionele vaardigheden - uitgebreid overzicht
Machiel Karels De sociale vaardigheden betreffen het inzicht in de ander en de gevoelens van anderen en het beïnvloeden daarvan. Hier een uitgebreid overzicht.
Sociaal? Vaardig!
Sociaal? Vaardig! Het stimuleren van de sociaal-emotionele vaardigheden
Arja Kerpel Sociaal vaardige kinderen, dat willen we allemaal. Maar hoe kunnen we de belangrijkste sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen stimuleren?
Sociogram
Sociogram: inzicht in sociale relaties en tips voor de leerkracht
Arja Kerpel Hoe zijn de sociale verhoudingen in de klas? Het antwoord daarop vind je door het gebruik van sociometrie en het sociogram. Tips voor de leerkracht.
Groepsdynamiek
Hoe kunnen we SOVA-trainingen verbeteren?
Ernst van Grol Wat proberen SOVA-trainingen eigenlijk te bereiken? Lees hoe u SOVA-trainingen kunt optimaliseren. Door het spelen in de gymzaal ontstaan spanningen in een gecontroleerde situatie!
Spelontwikkeling
De betekenis van spel voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
Hans van Rijn In dit artikel wordt de betekenis van spel voor de sociaal-emotionele ontwikkeling uitgelegd aan de hand van praktische voorbeelden.
Toetsing anti pestprogramma
Toetsing anti-pestprogramma’s in Nederlandse schoolpraktijk
redactie Wat Werkt Echt Tegen Pesten? Cluster-gerandomiseerde trials van effectiviteit in de schoolpraktijk
Falen en succes
Van faalervaring naar leerervaring: Zijn reacties van leerlingen op lage cijfers te beïnvloeden?
redactie Van faalervaring naar leerervaring: Zijn reacties van leerlingen op lage cijfers te beïnvloeden?
Weerbaar maken
Rol spelontwikkeling bij weerbaar maken zwakke leerlingen
Hans van Rijn Spel is erg belangrijk voor een goede sociaal emotionele ontwikkeling. Spel is voor de geestelijke gezondheid wat vitaminen zijn voor het lichaam.
Zelfaanvaarding: een belangrijke bouwsteen voor individueel geluk
Zelfaanvaarding - Bouwstenen voor individueel geluk
Hilde van Rossen Zelfaanvaarding is een belangrijke bouwsteen voor individueel geluk. Waarom is dat niet vanzelfsprekend? Lees in dit artikel obstakels die zelfaanvaarding in de weg staan.
Taalontwikkelingsstoornissen in de klas
Taalontwikkelingsstoornissen in de klas
Marleen Legemaat In dit boek vind je praktische handelingsadviezen en tips voor leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen in de klas (TOS)
Praktisch werkboek voor tieners
Stres minder, ontspan meer - Praktische werkboeken voor tieners
Marleen Legemaat Er verschenen werkboeken voor tieners over problemen waar ze zelf mee aan de slag kunnen: executieve functies, negatieve gedachten of een werkboek over stress.
Flexibel puberbrein
Flexibel Puberbrein
Yvonne van Sark De frontaalkwab blijkt niet onvolgroeid alswel grillig. Geen excuus voor pubers om hun kamer niet op te ruimen. Interessant hersenwetenschappelijk onderzoek!
21st century skills
21st century skills
Casper Hulshof 21st-century skills? Het jarenlang door hervormingen geteisterde onderwijsveld kan wel wat conservatisme gebruiken, zeker als die voortkomt uit kennis en niet uit ideologie!
Zelfregulering po/vo
Het bevorderen van zelfbeoordeling en zelfregulering in het primair en voortgezet onderwijs
redactie Het bevorderen van zelfbeoordeling en zelfregulering in het primair en voortgezet onderwijs. In onze multimediale samenleving die meer en meer gericht is op zelfgestuurd leren.
Buitenschools leren
Leren van de buitenwereld
Dolf Janson Wat maakt dat leren buiten de school anders gaat dan erin? De betekenisvolle context motiveert. Je bepaalt zelf je doel en wanneer dat is bereikt.
De lerende mens
De lerende mens
Arja Kerpel Passend onderwijs, Engels in groep 1, iPad-scholen - de vernieuwingen in het onderwijs buitelen over elkaar heen. Maar… hoe leert de mens eigenlijk?
Denken in beelden
Denken in beelden
Arja Kerpel Het is goed om als leerkracht rekening te houden met beelddenkers. Hoe kun je dat doen? Dat lees je in het boek Denken in beelden van Tineke Verdoes.
Digitale feedback
Directe feedback in digitale leermiddelen; succes gegarandeerd? - deel 1
Pepijn Dousi Feedback gekoppeld aan digitale leermiddelen: hoe effectief is het? De juiste feedback garandeert succes voor digitale leermiddelen.
Digitale feedback 2
Directe feedback in digitale leermiddelen; succes gegarandeerd? - deel 2
Pepijn Dousi Wat heeft invloed op de waarde van feedback in digitale leeromgevingen? De aard van de feedback en de kenmerken van zowel de leertaken als de lerende.
Zelfreflectie
Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van schoolprestaties?
redactie The stimulation of non-cognitive skills and its effect on school performance - A randomized field experiment
Effect huiswerk
Wat is het effect van huiswerk op het leerrendement en de schoolprestaties van de leerling?
redactie Wat is het effect van huiswerk op het leerrendement en de schoolprestaties van de leerling? Wat is het verband met het schooltype en op welke manier speelt nabespreking een rol?
Zelfregulerend leren
Effectieve strategieën voor zelfregulerend leren
redactie Effectieve strategieën voor zelfregulerend leren
Positieve feedback
Een ander perspectief op - hardnekkige - opvattingen over feedback
Lia Voerman Positieve en negatieve feedback moeten in de juiste verhouding tot elkaar gebruikt worden. Het onderscheid tussen de persoon en het gedrag moet gemaakt worden bij deze feedback!
Feedback op emotie
Wanneer draagt feedback bij aan leren?
Lia Voerman Feedback kan gaan over emotie. Het is belangrijk dat in te zien en op de juiste manier feedback te geven. Maak hierbij onderscheid in discrepantiefeedback en progressiefeedback.
Handboek leren leren
Handboek leren leren - 5 krachtige principes
Arja Kerpel Leren leren, hoe doe je dat? In het Handboek leren leren beschrijven de auteurs 5 krachtige principes, zodat je jouw leerlingen een goede leerattitude mee kunt geven.
Hoe kinderen leren
Hoe kinderen leren: intelligentie - leerprocessen
Arja Kerpel Als een leerling een duurzame gedragsverandering laat zien die het gevolg is van leeractiviteiten, dan heeft het kind iets geleerd.
Huiswerkbegeleiding
Huiswerkscholen zijn géén oplossing voor onderpresteren
Lisanne van Nijnatten Huiswerkbegeleiding bouwt geen zelfredzaamheid op bij een kind. Overhoren, plannen en rustige omgeving zijn fijn. Chronische onderpresteerders lopen hulp mis.
Informeel leren
Informeel leren: zelf laten denken helpt
Dolf Janson Reageren uw leerlingen impulsief? Leer ze samenwerken en meer analytisch denken. Informeel leren blijkt een noodzakelijk element in leren op school.
Intrinsieke motivatie
Hoe help je leerlingen om gemotiveerd te raken? - 10 praktische inzichten voor onderwijsprofessionals
Yvonne van Sark De een wil niets. De ander wil juist van alles tegelijk, maar kan maar niet kiezen. Yvonne van Sark over de kunst om jongeren te inspireren in beweging te komen.
Nurture of nature
Invloed van gezin, school en docent op ontwikkeling natuurlijke talenten in het basisonderwijs
redactie Invloed van gezin, school en docent op ontwikkeling natuurlijke talenten in het basisonderwijs
 Onderwijs en leren
De invloed van het onderwijzen van leraren en het leren van leerlingen
redactie De invloed van onderwijzen van leraren en het leren van leerlingen. Lesgeven vanuit drie perspectieven: interpersoonlijk, vanuit leeractiviteiten en een inhoudelijk.
Later keuzemoment lln. vo
Kiezen voor het VO: is 12 jaar voor sommige leerlingen niet te jong?
redactie Draagt een later keuzemoment voor het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld op 14-jarige leeftijd, bij aan het schoolsucces in het vo van met name leerlingen uit achterstandssituaties?
Leerhouding als basis
De leerhouding als basis voor succes op school
Jos Cöp Er is steeds meer oog voor het onderwijsleerproces. Een centrale plaats wordt ingeruimd voor de actieve en gemotiveerde leerhouding van het kind.
Acht dimensies
Leren: wat is dat eigenlijk
Robert-jan Simons Door te leren, kunnen mensen leren te leren. Leren doen we niet alleen op school. Wie leert, leert over de wijze waarop men leert en waarop men beter kan leren.
Leren denken
Leren denken als basis voor succes op school
Dolf Janson Het lijkt logisch: leren gaat gepaard met denken. De vraag is of dat ook omgekeerd geldt: moet je denken ook leren? Dit artikel gaat in op denkvaardigheden.
Manier van leren moet kloppen
De manier van leren moet kloppen: hoe je kennis vlot toegankelijk maakt
Dolf Janson Mit-nach-nebst-samst-bei-seit. Past het leren van dit rijtje bij de toepassing ervan? Lees in dit artikel hoe de afstemming tussen het aanleren en het toepassen de opbrengst bepaalt.
Huiswerk maken
Motiveren: Ga je je huiswerk ook echt maken?
Dirk van der Wulp Een artikel over leerlingen die er maar niet toe komen om hun huiswerk te maken. Oplossingsgerichte counseling kan snel tot resultaten leiden.
Onderzoekend leren
Ondersteuning voor onderzoekend leren bij kinderen en adolescenten - reviewstudie
redactie Ondersteuning voor onderzoekend leren bij kinderen en adolescenten - reviewstudie. Goede hulp en begeleiding is nodig. Lees de praktische tips.
Onderwijsachterstanden en leervertraging door corona
Onderwijsachterstand of leervertraging? Welke term gebruik je wanneer?
redactie In het algemeen wordt de voorkeur gegeven aan het begrip leervertraging bij het spreken over gevolgen van de coronamaatregelen voor leerlingen.
Fysieke activiteit en leerprestaties
Onderzoek naar relaties tussen fysieke activiteit en leerprestaties
redactie Onderzoek naar relaties tussen fysieke activiteit en leerprestaties. Een belangrijke rol in de relatie tussen fysieke activiteit en leerprestaties wordt toegekend aan uitvoerende functies.
Ontwikkeling hersenen
Ontwikkeling hersenen
Sieneke Goorhuis Het brein van het jonge kind is nog volop in ontwikkeling. Hersenen, gedrag en buitenwereld beïnvloeden elkaar voortdurend. Dit artikel gaat over de ontwikkeling van de hersenen bij kinderen.
Motivatie zelfregulering studenten
Ontwikkelingspatronen van motivatie, zelfregulering en prestaties van studenten
redactie Development in motivation, self-regulation, and academic achievement for students in different learning contexts
Optimalisering 3R studiestrategie
Optimalisering 3R-studiestrategie
redactie Optimalisering 3R-studiestrategie
Zelfgestuurd leren
Reviewstudie: metacognitie en zelfgestuurd leren
redactie Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk: een kennisbasis voor effectieve instructie.
Leren met zelftoetsen
Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen
redactie Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen.
Binnen- en buitenschools
Het verbinden van binnen- en buitenschools leren van leerlingen: de ontwikkeling van een verklarend raamwerk
redactie Het verbinden van binnen- en buitenschools leren van leerlingen: de ontwikkeling van een verklarend raamwerk
Verbonden schrift en blokschrift
Voegt schrijven - blokschrift of verbonden - iets toe?
redactie Voegt schrijven -blokschrift of verbonden- iets toe aan de ontwikkeling van leerlingen?
Vijf mythes over leerbereidheid
Vijf hardnekkige mythes over leerbereidheid
Ivo Mijland Ieder mens wil leren en is tot leren bereid. We moeten alleen vijf hardnekkige mythes rond het leren loslaten. Welke vijf dat zijn lees je hier!
Leeropbrengsten van werken met een weektaak
Weektaak bij kleuters: wat brengt het op?
redactie Wat zijn de (leerling)opbrengsten van werken met een weektaak in groep 2? Is plannen voor een week een realistisch doel voor kleuters?
Beoordeling eigen leren
Zelfbeoordeling en zelfregulatie bij het leren problemen op te lossen
redactie Zelfbeoordeling en zelfregulatie bij het leren problemen op te lossen. Een evaluatie van wat wel en niet geleerd is en hoe goed het geleerd is,
Studeren adolescenten
Zelfcontrole en zelfregulering bij studeren tijdens de adolescentie
redactie Zelfregulering tijdens adolescentie. Studeren is een complexe activiteit, waarbij de hersenen ten volle aangewend worden om zich een hoeveelheid leerstof eigen te maken.
Beschermende factoren bij dyslexie
Wat zijn beschermende factoren voor leerlingen met dyslexie?
Terry van de Beek Veel leerlingen met dyslexie presteren goed binnen het onderwijs, ondanks risico's op problemen met taal of zelfbeeld. Wat hebben deze veerkrachtige leerlingen gemeenschappelijk?
Verrijkend themaonderwijs kleuters
Verrijking bij thema's in de kleuterklas
Martine Blonk - Meulenkamp In een kleuterklas zijn veel verschillen. Hoe je daarmee omgaat binnen het gebruik van een thema komt in dit artikel aan bod.
Ontwikkeling peuter
Peuters niet behandelen alsof het al echte leerlingen zijn
Sieneke Goorhuis Kinderen worden op veel te jonge leeftijd klaargestoomd voor de kenniseconomie. Dat heeft een averechts effect. Peuters ontwikkelen door te spelen.
Het belang van vroege mondelinge taalvaardigheid
Al pratend wijs; het belang van een goede vroege mondelinge taalvaardigheid
Paul Filipiak Het boek Al pratend wijs geeft fijne handvatten voor de stimulering van de mondelinge taalvaardigheid van het jonge kind. Met tips en spelletjes voor in de klas.
Kleuter is geen schoolkind
Een kleuter is geen schoolkind - bericht aan PABO studenten
redactie Boodschap aan alle pabostudenten: de kleuter is geen schoolkind. De psychologische en neurologische ontwikkeling van het jonge kind is intrinsiek en vindt dus plaats van binnenuit.
Doorgaande lijn van voorschool naar vroegschool
Heeft een soepele overgang vanaf de voorschool voordelen?
redactie Hoe kan een doorgaande lijn van voor- naar vroegschool bijdragen aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen?
Effect educatieve tv-programma's op jonge kind
Wat leren jonge kinderen van educatieve tv-programma's?
redactie Welk effect hebben educatieve televisieprogramma's op de cognitieve ontwikkeling van kinderen van vier tot zes jaar?
Ontwikkeling kleuter
Je zal maar kleuter mogen zijn!
Dolf Janson In dit artikel verkennen we het verschijnsel kleuter binnen de context van de school en hoogbegaafdheid en gaan daarbij ook in op de rol van de leraar.
Hoogbegaafd of ontwikkelingsvoorsprong
Hoogbegaafd of ontwikkelingsvoorsprong
Marleen Legemaat In een uitnodigende leeromgeving komen kinderen met ontwikkelingsvoorsprong zelf tot ontdekken en leren.
De eerste 8 dimensies van Kindgericht Onderwijs voor het jonge kind
Kindgericht onderwijs voor het jonge kind
Bertine van den Oever Hoe pas je kindgericht onderwijs nu toe bij het jonge kind? In dit artikel zijn de eerste acht dimensies van kindgericht onderwijs uitgelegd zodat je zelf zo aan de slag kunt.
Kleuters en spel
Kleuters leren meer van spel dan van school
Sieneke Goorhuis Empathie is even belangrijk voor economische groei als intelligentie. Sieneke Goorhuis pleit er daarom voor om kinderen niet te jong naar school te sturen.
Ontwikkelingsaspecten voorspellen leerprestaties kleuters
Welke ontwikkelingsaspecten van kleuters voorspellen leerprestaties in groep 3?
redactie De ontwikkeling van jonge kinderen wordt bepaald door persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. Voorspellen voor individuele leerlingen is niet eenvoudig.
Peuters begeleiden spel
Peuters begeleiden bij spel is goed voor hun leervermogen
redactie Voorschoolse opvang en educatie in peuterzalen en kinderopvanginstellingen
Beginnende geletterdheid
Leergedrag kleuters legt belangrijke basis voor het leren lezen
redactie Zelfregulatie op de ontwikkeling van beginnende geletterdheid in de kleuterklas. Faciliteren van de overgang van groep 2 naar groep 3.
De mentor als spil in de begeleiding
Beter goed gedaan dan beter geprobeerd
Ivo Mijland In het Nederlandse onderwijs is de mentor de spil in de begeleiding. De mentor neemt namens de ouders de gang van zaken waar.
Digitaal portfolio met badges
Alles wat je in je mars hebt in je eigen hand
redactie In een innovatieve app worden al je vaardigheden, competenties en ervaringen keurig gepresenteerd via visuele badges. Zo heb je zicht op wat je kunt.
Klassen en kansen
Klassen en kansen, wat te doen aan kansenongelijkheid?
Peter de Vries Wat is eigenlijk kansenongelijkheid? Het lijkt vooral te maken te hebben met taalachterstand, het gezin waarin je opgroeit en de wijk waarin je woont.
Meer aandacht voor hart en handen, niet alleen voor het hoofd
Onderwijs te eenzijdig gericht op kennisresultaat
Alex de Bruijn In onze cultuur ligt de nadruk op de prestaties van het hoofd. Hart en handen worden minder gewaardeerd. Dat moet anders! We moeten meer kijken naar merkbare in plaats van meetbare resultaten.
Armoede op school
Armoede op school
redactie In dit eerste deel komen het thema armoede in de school, de rollen van de verschillende professionals en het agenderen van armoede op school aan bod.
Opgroeien terwijl de wereld in brand staat - duurzame toekomst
Opgroeien terwijl de wereld in brand staat - Hoe jongeren de weg naar een duurzame toekomst versnellen
Yvonne van Sark Hoe is het voor jongeren om volwassen te worden in deze tijd van klimaatverandering en diepe ecologische crisis? Lees er alles over in het boek van Yvonne van Sark: Opgroeien terwijl de wereld in brand staat.
Twee jaar internationale schakelklas voor nieuwkomers
Is twee jaar Internationale Schakelklas voor nieuwkomers voldoende?
redactie Is twee jaar Internationale Schakelklas voor nieuwkomers voldoende om goed te kunnen instromen in het reguliere onderwijs?
leerlingen met faalangst
Mogen struikelen als loyaliteit
Pascal Cuijpers Overbezorgdheid kan een kind beklemmen op weg naar volwassenheid. Want hoe kan een kind groeien en zichzelf voorbereiden op de maatschappij wanneer het vleugellam wordt gemaakt
Misverstanden hoogbegaafdheid
Zeven misverstanden rond hoogbegaafdheid
Arja Kerpel Misverstanden rond begaafdheid zorgen ervoor dat hoogbegaafden niet het onderwijs krijgen wat ze nodig hebben en vast kunnen lopen. Wat zijn veel voorkomende misverstanden?
Plusklas of inclusie onderwijs
Hoe lang blijft de plusklas nog bestaan?
Martine Blonk - Meulenkamp Met de benaming plusklas schep je bepaalde verwachtingen en lijkt het behoren bij een plusgroep prestige te geven. Is dat wat we willen?
Onderpresteren
Onderpresteren: kenmerken - oorzaken - gevolgen - aanpak
Arja Kerpel Onderpresteren wil zeggen dat de prestaties (veel) lager liggen dan op grond van de capaciteiten van de leerling verwacht wordt. Er is dus sprake van een discrepantie tussen aanleg en prestatie.
Begaafde onderpresteerders
Het begeleiden van begaafde onderpresteerders
Arja Kerpel Hoe kan creatief denken jou als leerkracht helpen om onderpresteerders effectief te begeleiden? Wat hebben deze leerlingen nodig om tot leren te komen? Lees het in deze recensie.
Begeleiding hoogbegaafden
De begeleiding van hoogbegaafde kinderen
Arja Kerpel In het boek De begeleiding van hoogbegaafde kinderen van James T. Webb e.a. staan diverse suggesties voor het opvoeden van hoogbegaafde kinderen.
Het belang van vroegsignalering bij ontwikkelingsvoorsprong
Hoe belangrijk is het vroeg signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong?
redactie Vroege signalering van een ontwikkelingsvoorsprong is belangrijk voor zowel de cognitieve als de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs.
Beleid hoogbegaafdheid
Slim beleid - Beleid rond hoogbegaafdheid
Arja Kerpel In een beleidsplan legt de school vast hoe ze de begeleiding aan hoogbegaafden vormgeven. Maar waar moet je allemaal aan deken bij het opstellen van een beleidsplan?
Begeleiding hoogbegaafden met ontwikkelingsstoornis
Beter begeleiden van Dubbel Bijzondere leerlingen
Eleonoor van Gerven Sommige leerlingen zijn hoogbegaafd maar worden tegelijkertijd belemmerd door een ontwikkelingsstoornis. Hoe begeleiden we deze twice-exceptionals?
Uitdagend onderwijs
Beter begeleiden van uitdagend onderwijs
Eleonoor van Gerven Beter begeleiden van uitdagend onderwijs. In dit artikel zes valkuilen en zes kansen die je kunt aangrijpen. De inzet van deze kansen sluit aan bij het groepsplan.
Bevorderen intelligentie
Bevorderen van de ontwikkeling van intelligentie in de bovenbouw van de basisschool
redactie Advancing successful intelligence development in the upper primary grades
Chronisch onderpresteren
Chronisch onderpresteren - de urgentie om vroeg in te grijpen
Lisanne van Nijnatten Onderschat nooit hoe belangrijk voldoende uitdaging op school is. Dit dient structureel ingevoerd te worden. Fundamentele basis voorspoedige ontwikkeling kind.
criteria voor het versnellen of verrijken van hoogbegaafde leerlingen
Welke criteria zijn geschikt om hoogbegaafden te screenen?
redactie Het is belangrijk om meerdere informatiebronnen te gebruiken om vast te stellen welke leerlingen in aanmerking komen voor versnellen of verrijken.
Differentiatie
Zij mogen allemaal leuke dingen doen
Dolf Janson Is het wel eerlijk dat zij allemaal leuke dingen mogen doen? Hoe hoort onderwijs eigenlijk te zijn. Bijvoorbeeld bij de afstemming voor begaafde leerlingen.
Effect vooraf toetsen rekenprestaties en zelfvertrouwen
Wat is het effect van vooraf toetsen?
redactie Er is voor zover bekend geen onderzoek verricht naar of het gebruik van voortoetsen effect heeft op de rekenprestaties van basisschoolleerlingen en het vertrouwen in eigen kunnen.
Werken met hoogbegaafde leerlingen
Wat is de meest effectieve manier van werken met (hoog-, meer-) begaafde leerlingen?
redactie Wat is de meest effectieve manier van werken met (hoog-, meer-) begaafde leerlingen?
Excellentie bevorderen
Iedereen kan ergens heel goed in worden
Yvonne van Sark Belangrijk voor de BV Nederland dat jongeren het allerbeste uit zichzelf halen. Hoe nemen we leerlingen hierin goed mee? Voor henzelf is dat ook essentieel.
Filosoferen met hoogbegaafde kinderen
Filosoferen met hoogbegaafde kinderen
Lisanne van Nijnatten Kinderen kunnen zeer diepgaande filosofische uitspraken doen. Ook voor hoogbegaafden bieden filosofische vragen een enorm interessante uitdaging.
Hindernissen persoonlijkheid hoogbegaafde kinderen deel 1
Interne hindernissen in de persoonlijkheidsontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en jongeren (1)
Carl D'hondt In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is zelfvertrouwen niet vanzelfsprekend bij hoogbegaafden. Hier wordt beschreven hoe sommigen in de knoei raken met zichzelf.
Hindernissen persoonlijkheid hoogbegaafde kinderen deel 2
Interne hindernissen in de persoonlijkheidsontwikkeling van hoogbegaafde kinderen en jongeren (2)
Carl D'hondt Eigengereidheid, overdreven perfectionisme en onvolgroeide executieve vaardigheden kunnen hoogbegaafde kinderen remmen. Hoe dat gaat, wordt in dit artikel beschreven.
Hoogbegaafden uitgedaagd door denkopdrachten van hogere orde
Daag hoogbegaafden uit met Hogere Orde Denkopdrachten
Lisanne van Nijnatten Hoogbegaafde kinderen moeten voldoende uitdaging krijgen. Belangrijk hierbij is de kwaliteit van het verrijkingsmateriaal: denkopdrachten van een hogere orde!
Hoogbegaafd met stoornis
Hoogbegaafde kinderen met stoornissen
Arja Kerpel Hoogbegaafde kinderen kunnen ook stoornissen hebben. Vaak verbloemt de hoogbegaafdheid een stoornis, of valt door een stoornis niet op dat een kind hoogbegaafd is.
Hoogbegaafd zonder voorsprong
Hoogbegaafd zonder didactische voorsprong?
Lisanne van Nijnatten Sommige hoogbegaafde kinderen tonen zich op een ander manier dan snel klaar met de leerstof en altijd vragen stellen. Hoe help je hen?
Hoogbegaafde kinderen homogene of heterogene klas
Wanneer voelen hoogbegaafde kinderen zich op hun plek?
redactie Hoogbegaafde leerlingen kunnen zich zowel in een heterogene als homogene klas prettig voelen.
Slimme kleuters
Slimme kleuters
Eleonoor van Gerven Bij kleuters spreken we formeel nog niet over hoogbegaafdheid maar wordt de term ontwikkelingsvoorsprong gehanteerd. Dit artikel gaat over de begeleiding van slimme kleuters.
De Gids
De Gids - Over begaafdheid in het basisonderwijs
Arja Kerpel Op elke school zitten begaafde leerlingen. Zij komen er niet 'vanzelf'. Om hen tot bloei te laten komen, hebben zij goede begeleiding nodig. Maar hoe doe je dat?
Hoogbegaafdheid en plannen
Leer hoogbegaafde kinderen zelf te sturen!
Martine Blonk - Meulenkamp Leren gaat niet vanzelf. Hoogbegaafde kinderen moeten leren zelf het roer in handen te nemen en verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces.
Hoogbegaafdheid in evolutie deel 2
Hoogbegaafdheid in evolutie - deel 2
Carl D'hondt Vormen hoogbegaafde kinderen een homogene of heterogene groep? Er wordt dieper ingegaan op hoogbegaafdheid en de ontwikkeling van visie(s) hierop door de jaren heen.
Metacognitie VWO leerlingen
Hoogbegaafdheid en metacognitie van VWO-leerlingen - OnderwijsBewijs
redactie Hoogbegaafdheid en metacognitie
Hoogbegaafdheid normaliseren
Hoogbegaafdheid normaliseren
Lisanne van Nijnatten Hoogbegaafde kinderen: ik wil er graag voor pleiten om hen te benaderen alsof alles normaal is wat ze doen en kunnen. Dat scheelt namelijk een hoop onderpresteren.
Onderpresteerders
Onderpresteerders
Eleonoor van Gerven Niet elke begaafde leerling komt op school goed uit de verf. Sommige leerlingen halen geen hoge prestaties en ontwikkelen verschillende vormen van probleemgedrag: de onderpresteerders.
Gevoelig hoogbegaafd
Gevoelig hoogbegaafd - hoogsensitiviteit bij hoogbegaafden
Arja Kerpel Hoe kun je hoogbegaafde kinderen begeleiden in hun intense ervaringen en emoties? Het boek Gevoelig hoogbegaafd gaat over de hoogsensitiviteit van hoogbegaafden.
Identificatie excellente leerling
Identificatie en ontwikkeling van excellente leerlingen
redactie Identificatie en ontwikkeling van excellente leerlingen
Motivationele differentiatie
Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen
redactie Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
redactie Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten.
Verrijkingsprogramma
Invloed van verrijkingsprogramma’s op de leerprestaties van hoogbegaafde leerlingen
redactie Invloed van verrijkingsprogramma’s op de leerprestaties van hoogbegaafde leerlingen. Wat is het effect en is het noodzakelijk dat docenten getraind worden.
Kei in hoogbegaafdheid
Kei in hoogbegaafdheid - Hét praktijkboek voor de leerkracht
Arja Kerpel Is lesgeven aan hoogbegaafde kinderen nou echt zo moeilijk? Soms wel, maar meestal niet! Jan Kuipers geeft in dit boek veel praktische informatie en tips voor leraren.
Hoogbegaafdheid
Hoogbegaafdheid - kenmerken - gedrag - tips aanpak
Arja Kerpel Hoogbegaafdheid is meer dan intelligentie, want dat is slechts de score uit een intelligentieonderzoek. Hoogbegaafdheid is de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen.
Klas overslaan
Klas overslaan / versnellen? Let op!
Teije de Vos Laag advies, hoe kan dat? Dirk heeft toch duidelijk meer in zijn mars? Er wordt besloten Dirk te versnellen in groep 2, maar let op: de didactische leeftijd (DL) versnelt ook mee.
Top down denken
Top-down denken in onderwijs en opvoeding
Lisanne van Nijnatten Top down denken in onderwijs en opvoeding. Een groot talent, maar ook een struikelblok voor veel kinderen wanneer ze in een bottom-up systeem werken.
Leerhonger bij hoogbegaafden
Honger...! naar leren
Martine Blonk - Meulenkamp Kinderen met leerhonger die constant minder krijgen dan ze aankunnen, gaan zich aanpassen aan dat dieet. Hun leerhonger verdwijnt. Hoe hou je deze kinderen gemotiveerd?
Misdiagnose van hoogbegaafden
Misdiagnose van hoogbegaafden
Arja Kerpel Verkeerde diagnoses van hoogbegaafden zorgen vaak voor onnodig lijden. Het boek Misdiagnose van hoogbegaafden behandelt veel voorkomende misdiagnoses.
Omgaan met excellentie po
Omgaan met excellentie in het primair onderwijs
redactie Omgaan met excellentie. Sturing op inzet van materiaal voor zeer goede leerlingen. Professionalisering van leerkrachten. Overwegingen kosten en effecten.
Onderpresteren
Onderpresteren op de basisschool
Arja Kerpel Veel kinderen komen niet uit de verf op school. Volgens de Onderwijsraad presteert een op de zeven leerlingen onder zijn of haar niveau. Onderpresteren verdient dus zeker de aandacht.
Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden
Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden
Marleen Legemaat Dit boek bevat een overzicht van de wetenschappelijke kennis over het onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden.
Passend onderwijs voor begaafden
Passend onderwijs voor begaafde leerlingen
Arja Kerpel Hoe kunnen we passend onderwijs voor begaafde leerlingen realiseren? Het boek Passend onderwijs voor begaafde leerlingen (Sylvia Drent, Eleonoor van Gerven, 2012) geeft hier praktische tips voor.
Relatie hoogbegaafheid en onderpresteren
Is er een relatie tussen hoogbegaafdheid en onderpresteren?
redactie Wat is de relatie tussen hoogbegaafdheid en onderpresteren? Hoe onderken je onderpresteren en wanneer komt het vooral voor?
Voorspellen excellentie
Samenhang tussen kenmerken van leerlingen en onderwijsgerelateerde factoren bij excellentie
redactie Samenhang tussen kenmerken leerlingen onderwijsgerelateerde factoren excellentie.
Extra zorgvraag
Onderwijs voor hoogbegaafden met extra zorgvraag
Lisanne van Nijnatten Veel kinderen in het hoogbegaafdenonderwijs hebben al meerdere scholen gehad. Ze presteren langere tijd onder hun potentie en lopen schade op. De zorgvraag is hierdoor vergroot.
Studiemotivatie VWO plus
Samenvatting onderzoek naar het effect van motivatiebevordering bij VWO-plus leerlingen
redactie Bevordering motivatie in VWO-plus. Dit project wil de studiemotivatie verhogen van leerlingen in een bestaand VWO-plusprogramma in leerjaar 2.
Succesvol begeleiden van hoogbegaafden
Succesvol begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren
Arja Kerpel Welke misverstanden zijn er rond hoogbegaafdheid? Waar worstelen veel begaafde kinderen mee? Daarover gaat het boek Succesvol begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren
Creatief begaafd
Uitdagend onderwijs voor creatief begaafde leerlingen
Annemieke Top Creatief begaafde leerlingen hebben baat bij verrijkingsprogramma’s. Breng daarom hun vaardigheden in kaart en stem de verrijking af op hun profiel.
Vakspecifiek verrijken
Uitdagend differentiëren in de les - vakspecifiek verrijken
René Leverink Hoe kunnen talentvolle leerlingen gewoon in het lokaal aan hun trekken komen? Inspirerende voorbeelden van uitdagend differentiëren binnen de les.
Compacten en verrijken
Compacten en verrijken: Een must voor (hoog)begaafde kinderen
Lisanne van Nijnatten Eerst het rode boekje, dan het blauwe boekje, dan de paarse kaarten en dan pas verrijking? Met een vies gezicht zegt de leerling:“Ik wil niet meer werk!”
Visies op begaafdheid
Het verschil mag er wezen - Twee visies over begaafdheid
Eleonoor van Gerven Over wat begaafdheid is, bestaan verschillende opvattingen. Eleonoor van Gerven gaat hieronder in op twee internationale uitersten in het denken over begaafdheid.
Zijn etiketten voor een kind altijd helpend?
De voor- en nadelen van labels
Willy de Heer Een label kan helpend zijn, maar kan ook flink in de weg zitten. Waar komt labelen vandaan en waarom kan juist een label dat naar intelligentie verwijst problemen opleveren?
Het verschil tussen wijsheid en intelligentie
Wijsheid en hoogbegaafdheid
Hilde van Rossen Waarom is wijsheid niet hetzelfde als intelligentie? Is wijsheid hetzelfde als intelligentie plus context? Dit artikel legt het verschil tussen wijsheid en intelligentie haarfijn uit.
Wijsheid en hoogbegaafdheid deel 2
Over opvoeding tot wijsheid, ook bij hoogbegaafde kinderen -deel 2-
Hilde van Rossen Hoogbegaafde jongeren hebben van jongs af een sterk ontwikkeld rechtvaardigheids gevoel. Hoe stimuleer je hen tot wijsheid, inzicht en empathie?
Executieve functies kleuters
Zet je EF-bril op
Bertine van den Oever Deze bundel over het sturen van executieve functies bij kleuters is gebaseerd op internationale wetenschappelijke literatuur en uitgetest in de praktijk.
Invloed kiesbord op natuurlijk leerproces kleuters
Welke invloed heeft een kiesbord op het leerproces van kleuters?
redactie Het kiesbord is een hulpmiddel bij het structureren en plannen van activiteiten in de kleuterklas. Over de effectiviteit van een kiesbord is weinig bekend.
Onderzoekend leren bij kleuters
Oei, dat weet ik niet, laten we het samen onderzoeken
Martine Blonk - Meulenkamp Stimuleren van een onderzoekende houding bij kinderen kan door te denken vanuit hoofd, hart en handen.
Spelen in uitdagende hoeken
Spelen in uitdagende hoeken
Marleen Legemaat In 'Spelen in uitdagende hoeken' helpt Bianca Antonissen je ontdekken hoe je kinderen in hoeken tot rijk spel brengt, en hoe je connectie tot stand brengt met je leerdoelen.
Werken in een kleuterwereld
Werken in een kleuterwereld - met juf Bianca
Marleen Legemaat Kleuters zijn bijzonder en vragen een bijzondere aanpak. Dit boek helpt je reflecteren op je eigen handelen als kleuterleerkracht.
Gedrag beïnvloeden
Is de attitude en het gedrag van leerlingen te beïnvloeden?
Michel Verdoorn Elke leerkracht worstelt er wel eens mee; hoe kun je nu echt vat krijgen op de houding van de leerlingen? Hoe creëer je een sociale, betrokken en leergierige klas?
Autonomie counseling
Jouw oplossing is niet heilig. Maar je bent wel de deskundige vragensteller!
Dirk van der Wulp Wat als de goedbedoelde raad van de counselor een ongewenst advies blijkt? Laat ze hun eigen oplossing ontdekken. Dan is de zelfvastgestelde gedragsregel opeens wel vol te houden.
Motivatie MBO
Met welke didactische strategieën kunnen docenten de motivatie en leergierigheid bij mbo-studenten positief beïnvloeden?
redactie Met welke didactische strategieën kunnen docenten de motivatie en leergierigheid bij mbo-studenten positief beïnvloeden?
benchmark motivatie
Benchmarks voor motivatie
Ton van der Valk Het is de vraag wat de gemiddelde motivatie van leerlingen is op de middelbare school. Er is veel onderzoek gedaan, maar dat blijkt niet afdoende te zijn..
Drijfveren voor leren
Vier inzichten over drijfveren voor leren
Wilfred Rubens Voorwaarden voor succesvol leren? Passie aanwakkeren, ambities expliciet maken, talent aanspreken. In dit artikel vier inzichten over drijfveren voor leren.
Cijfers geven
Welk effect heeft cijfers geven op de motivatie?
redactie Extrinsieke beloningen zoals cijfers werken niet of zelfs averechts. Onderzoek laat zien dat intrinsieke motivatie - leren omdat het interessant is - een positieve invloed heeft op leerresultaten.
Transformeren
Stop met innoveren! Ga in transitie
Marjoke Hinnen Innovatie is het nieuwe toverwoord en iedereen doet het! Wat dient er bereikt te worden? Vaak toch meer effectiviteit en efficiëntie. Op school zichtbaar in aantal afgegeven diploma's?
Interne sturing
Stop marginalisering in het onderwijs
Marjoke Hinnen Autonome motivatie is zo belangrijk voor een ieders ontwikkeling, maar op school laten we de totstandkoming ervan nog veel te veel aan het toeval over. Hoe kan dat anders?
Autonomie en motivatie
Meer motivatie door meer autonomie
Dirk van der Wulp Wil je als leerlingbegeleider leerlingen motiveren, dan moet je er in het begeleidingsproces voor zorgen dat je ze hun eigen verantwoordelijkheid gunt.
Autonome motivatie
Hoger leerrendement door vergroten autonome motivatie
Michel Verdoorn Het vergroten van de autonome motivatie is één van de manieren is om het leerrendement te verhogen en dus de didactische efficiëntie te vergroten.
Motivatie meten
Motivatie meten en verbeteren - De motivatiespiegel
Ton van der Valk Zijn mijn leerlingen vandaag gemotiveerd? Meet het met een app, zoals je buiten op de thermometer kijkt om te zien hoe koud of warm het precies is. Meer werkplezier met motivatie!
Motivatie door feedback
Meer motivatie door oplossingsgerichte feedback
Dirk van der Wulp Oplossingsgerichte counseling is een krachtig middel om de motivatie van de leerling te bevorderen. Het biedt niet alleen handvatten voor motivatie, maar ook betere leerresultaten.
Intrinsieke motivatie
Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken
redactie Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken middels autonomie-ondersteuning.
Hakken in het zand
Hakken in het zand. Niet touwtrekken met pubers
Ivo Mijland Pubers zijn sterren in het zetten van hakken in het zand. Zand lijkt dan soms wel cement! Hoe verleid ik ze om vanuit eigen verlangen de hakken uit het zand te halen?
Strategieën voor zelfregulering
Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren?
redactie Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren, zodat hun leerprestaties omhoog gaan? Er zijn sterke aanwijzingen dat leerlingen dan beter presteren.
Zelf gereguleerd leren
Hoe laat je intrinsieke motivatie groeien?
Dirk van der Wulp Dus … Johannes: Zo doe je dat! Motiveer leerlingen maximaal door autonomie te geven. Zorg voor competentie en vooral voor relatie! Intrinsieke motivatie groeit.
Zelfvertrouwen en zelfstandigheid
Welke didactische strategie bevordert het zelfvertrouwen?
redactie Welke didactische strategieën hebben een positieve invloed op het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van leerlingen in het praktijkonderwijs?
Zorgleerlingen vergeleken in bo en sbo
Zorgleerlingen vergeleken in het reguliere en speciale basisonderwijs
redactie Hoe ontwikkelen zorgleerlingen zich in het reguliere basisonderwijs in taal, lezen, rekenen en sociaal-emotioneel, vergeleken met leerlingen in het speciaal basisonderwijs?
Beelddenkers, als kwartjes vallen…
Beelddenkers, als kwartjes vallen…
Machiel Karels Het boek 'BEELDDENKERS, als kwartjes vallen' is een vlot geschreven en praktisch boek over beelddenkers in het onderwijs. Dit artikel geeft eerst een samenvatting van het boek en daarna een recensie.
Het hoogstimulatieve kind
Het hoogstimulatieve kind - Gevoelig en druk tegelijk
Arja Kerpel Hooggevoelige kinderen kunnen druk en emotioneel intens gedrag laten zien. Hoe ga je hiermee om? In dit boek lees je kenmerken en praktische tips.
Overprikkeld
Overprikkeld - Praktische strategieën om de wereld structuur te geven
Arja Kerpel Prikkelgevoelige kinderen beleven de wereld intens. In het boek Overprikkeld geeft Carolyn Dalgliesh praktische strategieën om de wereld van je kind te structureren.
Wegwijs in hooggevoeligheid
Wegwijs in hooggevoeligheid - kenmerken en tips
Arja Kerpel Hooggevoelige kinderen zijn erg sensitief voor indrukken. Lees hier wat hooggevoeligheid is, hoe je weet of je kind hooggevoelig is en hoe je dit goed kunt begeleiden.
Psychiatrische diagnose
Wees terughoudend bij stellen psychiatrische diagnose
Laura Batstra Voordat er een psychiatrische diagnose gesteld wordt, moet geprobeerd worden om het gesignaleerde probleem op een andere manier op te lossen.
Hoogsensitiviteit
Hoogsensitiviteit - Hooggevoeligheid herkennen en tips
Marleen Legemaat Hoogsensitieve mensen, ook wel hsp-ers (high sensitive persons), zijn erg gevoelig voor indrukken, prikkels en geluiden. Wat is hoogsensitiviteit en hoe ga je er mee om?
Aanpak probleemjongeren
Aanpak probleemjongeren vraagt om brede samenwerking
Kees van Overveld In dit artikel vertelt Van Overveld aan de hand van tweets zijn belevenissen en geeft hij zijn visie op de aanpak van jongeren met gedragsproblematiek in de wijk.
Achterstand autochtone doelgroepleerlingen
De achterstand van autochtone doelgroepleerlingen
redactie Van voorschools tot en met groep 8: thema`s uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht.
Hechting en adoptie
Adoptiekinderen bij start op basisschool extra kwetsbaar
marion-van-olst Adoptiekinderen hebben in hun jeugd vaker leer- en gedragsproblemen dan leeftijdsgenootjes. Met de juiste aanpak kunnen ze goed functioneren op school.
Kind en delict
Kind en delict - als je agressief gedrag vertoont lijk je machtig
Miriam de Heer Wat als je kind een delict pleegt? Hebben kinderen met een ontwikkelingsstoornis een hoger risico om met politie en justitie in aanraking te komen? Wat kun je als ouders doen?
Autonomie allochtone leerlingen
Autonomie, motivatie en prestatie van niet-westerse allochtone leerlingen
redactie Autonomieondersteuning en verschillen in motivatie en daaraan gerelateerde prestaties van niet-westerse allochtone en autochtone leerlingen
Bodemloos bestaan
Bodemloos bestaan
Arja Kerpel Adoptiekinderen kunnen afwijkend sociaal gedrag vertonen als een kind al in de eerste levensfase (bijna) geen affectie, verzorging en voeding heeft gehad.
Concentratieproblemen
Concentratieproblemen - analyse en suggesties
Machiel Karels Analyse van mogelijke oorzaken van concentratieproblemen en suggesties hoe er met concentratie en concentratieproblemen omgegaan kan worden. Lees de tips in het artikel.
Depressie en zelfmoord
Zelfmoordgedachten bij hoogbegaafde kinderen
Lisanne van Nijnatten Een zwaar onderwerp waar we uw aandacht voor vragen. De emotionele wanhoop van hoogbegaafde kinderen die al op jonge leeftijd aangeven dat ze dood willen.
Scheiding ouders
Kinderen en echtscheiding - papa wil niet dat zijn dochter getest wordt
Miriam de Heer Wat betekent een scheiding voor kinderen? Ouderpaar blijft wel samen ouders van hun kind(eren). Dat kan ingewikkeld zijn, je bent niet voor niets uit elkaar gegaan.
Examenvrees
Eindexamenvrees: Een mislukking is nog geen ramp!
Ivo Mijland 1 op de 5 leerlingen gaat met ongezonde spanning het eindexamen in. Neem eindexamenvrees serieus! Bied eerste hulp. De resultaten van faalangsttraining zijn verbluffend.
Bureau Halt
8 vragen over bureau Halt
Miriam de Heer In dit artikel acht vragen over bureau HALT (HetALTernatief). Een strafblad kan problemen geven bij afgifte Verklaring Omtrent Gedrag! Hoe voorkom je dit met een HALT-afdoening?
Hechtingsstoornissen
Hechtingsstoornissen - kenmerken - signalering - tips
Arja Kerpel Hechtingsproblematiek: Een introductie in de theorie van hechtingsstoornissen. Drie vormen van hechtingsproblemen en onveilige hechting. Tips voor de leerkrachten en volwassenen.
Het lukt toch niet...
Het lukt toch niet... Effectieve strategieën tegen negatief denken
Arja Kerpel Negatief denken? Helaas komt het bij veel kinderen voor. In het boek Het lukt toch niet… geeft Tamar Chansky praktische tips hoe je hiermee aan de slag kunt.
Ik snap het wel, maar niet zo snel…
Ik snap het wel, maar niet zo snel…- Tips bij lage verwerkingssnelheid
Arja Kerpel Als dit kind zo slim is, waarom is hij dan zo langzaam? Huiswerk maken, antwoord geven: alles duurt lang... Wat kun je doen voor kinderen met een langzame informatieverwerking?
Integratie vluchtelingen
Welk onderwijs leidt tot werk op niveau voor hoger opgeleide vluchtelingen?
redactie Welke initiatieven zijn er in het buitenland voor onderwijs aan hoger opgeleide vluchtelingen, die leiden tot werk op niveau?
Gezonde leefstijl
Niet meedrinken in de keet. Leerplankader voor een gezonde leefstijl
René Leverink Samenleving wil dat onderwijs meer aandacht besteed aan gezonde leefstijl. SLO ontwikkelt Leerplankader Sport, bewegen en gezonde leefstijl van 0 tot 24 jaar.
Prestaties en etniciteit
Motivatie bij verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond
redactie Een praktijkreviewstudie naar het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond
Motivatie leerlingen po
Motivatie en zelfregulering van leerlingen op het basisonderwijs
redactie Motivatie en zelfregulering van leerlingen op het basisonderwijs. Uit eerder onderzoek is gebleken dat motivatie voor school afneemt tijdens de middelbare schoolperiode.
Omgaan met agressie
Korte lontjes en coole gasten. Gericht omgaan met agressie in school
Kees van Overveld Het begrip “agressie” wordt veel gebruikt in het onderwijs. Maar wat wordt eronder verstaan en hoe kun je hier het beste mee omgaan?
Vluchtelingenkinderen
Ontwrichte kinderen in het onderwijs
Willem de Jong Bij vluchtelingenkinderen is bijna per definitie sprake van trauma. Het lesgeven aan deze kinderen is één van de zwaarste klussen in het Nederlandse onderwijs.
Onveilige hechting
Een neurobiologisch perspectief op hechtingsproblematiek
Henk Galenkamp Wanneer een kind geboren wordt in een gezin waarin een veilige basis ontbreekt, dan sluipt er onveiligheid in de hechting met zijn ouders: onveilige hechting.
Opvoedwijzer Asperger
Opvoedwijzer Asperger
Marleen Legemaat Hoe moet je omgaan met een kind met Asperger? Hoe kun je deze kinderen beter begrijpen? In Opvoedwijzer Asperger geeft Richard Bromfield veel tips voor ouders en opvoeders van kinderen met Asperger. Daarbij focust hij vooral op het kind in plaa
Prestaties loopbanen
Prestaties en loopbanen van doelgroepleerlingen in het onderwijsachterstandenbeleid
redactie Prestaties en loopbanen van doelgroepleerlingen in het onderwijsachterstandenbeleid
Prestaties loopbanen zorgleerlingen
Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen
redactie Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen in Nederland. Secundaire analyses op COOL-data ten behoeve van evaluatie Passend onderwijs.
Verwende kinderen
Alles voor je kind
Willem de Jong Problematische verwenning bederft kinderen. Materieel: ze worden bedolven onder speelgoed. Pedagogisch: ouders grijpen niet in. Affectief: overdaad aan liefde.
Spijbelen
Spijbelen? Communicatie is het sleutelwoord
Miriam de Heer Spijbelen is een zorg voor de samenleving. Kans op diploma en baan wordt kleiner. Het slechte pad lokt. Hoe gaan school en ouders om met een spijbelend kind?
Kinderrechter
7 vragen over de kinderrechter
Miriam de Heer Hoeveel kinderen plegen een strafbaar feit? Als je het kinderen vraagt, blijkt dat 55 tot 65 procent wel eens iets strafbaars heeft gedaan. Wanneer komt de kinderrechter in beeld?
Thuiszitten leerplichtige leerlingen
Thuiszitten: leerplichtige leerlingen zonder onderwijs
redactie Leerlingen die niet deelnemen aan onderwijs. Hoeveel leerplichtige leerlingen niet deelnemen aan onderwijs, welke kenmerken ze hebben en wat de oorzaken zijn
Getraumatiseerde kinderen
Connectie in plaats van correctie - kinderen met trauma
Willem de Jong Getraumatiseerde kinderen. Speciaal genoemd door maatschappelijk werk maar niet speciaal voor iemand. Of toch? Voor u! Zijn leerkracht die de relatie legt.
Invloed van kindermishandeling en jeugdervaringen
Jeugdervaringen beïnvloeden hele leven
redactie Traumatische jeugdervaringen leveren schade op voor gezondheid op latere leeftijd. De ACE-studie die hier onderzoek naar deed is nog té onbekend.
Traumasensitief lesgeven aan vluchtelingkinderen
Heeft traumasensitief lesgeven effect op vluchtelingkinderen?
redactie Principes van traumasensitief lesgeven zijn veelbelovend voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van getraumatiseerde kinderen.
Vluchtelingen begeleiding
Vluchtelingkinderen in de Klas
Hélène van Oudheusden Misschien heb of krijg jij kinderen uit Syrië, Irak, Iran of Afghanistan in jouw klas. Verdiep je in de achtergrond van nieuwkomers. Help ze zich thuis te voelen.
Welke studie past bij profielkeuze
Hoe krijgen leerlingen goed zicht op welke studie past bij je profielkeuze?
redactie Leerlingen die staan voor hun profielkeuze hebben baat bij een breed palet aan informatie en persoonlijke begeleiding.
Goede voorspellers succesvol opstromen havo/vwo
Succesvol opstromen naar vwo-niveau van leerlingen met een havo-advies.
redactie Wat goede voorspellers zijn voor succesvolle opstroom naar vwo van leerlingen met een havo-advies, is nauwelijks onderzocht.
Intrinsieke motivatie en praktijkleren
Neemt motivatie toe door praktijkervaring op het vmbo?
redactie Wat doen ervaringen van vmbo-bb-leerlingen techniek in de echte techniekpraktijk met de intrinsieke motivatie voor hun loopbaan?
Hoe kunnen tieners zelfgestuurd leergedrag laten zien?
Hoe kunnen tieners zelfgestuurd leergedrag laten zien?
redactie In hoeverre kunnen tieners in gepersonaliseerde leersituaties zelfgestuurd leergedrag laten zien?
Diagnose label stigma
Gekke kinderen in de klassen? Een label hoort aan een koffer!
Ivo Mijland Leerlingen een etiket opplakken komt voort uit onze drang om alles wat anders is te verklaren. Die stigma’s vergroten de problematiek in het onderwijs.
Indicatiestelling
Diagnostische besluitvoering bij functionele indicatiestelling
redactie Internationale literatuurstudie: functie indicatiestelling. stoornis, onderwijsbelemmering en ontoereikendheid van reguliere zorgstructuur.
Verschillen tussen leerlingen
Effectief omgaan met verschillen in het onderwijs
redactie Effectief omgaan met verschillen in het onderwijs - een review
Leerling betrekken in vormgeven passend onderwijs
Evaluatie passend onderwijs: 'hoorrecht' in aantocht!
Albert de Boer Hoe kom je er nu echt achter of onderwijs goed passend is voor een leerling? Vraag het hem zelf! Vragen stellen vereist wel luisterplicht en vertelruimte...
Leerlingstromen bo-sbo
Leerlingstromen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs
redactie Leerlingstromen basisonderwijs-speciaal basis-onderwijs-so2/3
Onderwijshulp bij wisselend gehoorverlies
Onderwijshulp bij wisselend gehoorverlies (1). Intro, overzicht, bronnen.
Jeanne Buijks Hoe kun je kinderen met wisselend gehoorverlies, meestal door recidiverende middenoorontstekingen, helpen? Deze serie richt zich op onderwijshulp aan deze kinderen.
Onderwijshulp bij wisselend gehoorverlies deel 2
Onderwijshulp bij wisselend gehoorverlies (2). Ontstaanswijze en prevalentie van middenoorontsteking en wisselend gehoorverlies.
Jeanne Buijks Wat is de ontstaanswijze en prevalentie van middenoorontsteking met wisselend gehoorverlies?
Onderwijshulp bij wisselend gehoorverlies deel 3
Onderwijshulp bij wisselend gehoorverlies (3). Basiskenmerken, medische aspecten en auditieve problematiek bij wisselend gehoorverlies vanwege middenoorontsteking.
Jeanne Buijks Hoe kun je kinderen met wisselend gehoorverlies, meestal door recidiverende middenoorontstekingen, helpen? Deze serie richt zich op onderwijshulp aan deze kinderen.
Onderwijshulp bij wisselend gehoorverlies deel 4
Onderwijshulp bij wisselend gehoorverlies (4). Hulp bij wisselend gehoorverlies en auditieve verwerkingsproblemen.
Jeanne Buijks Wat kun je het beste doen als je een kind in de klas hebt met wisselend gehoor verlies? Wat kan het kind zelf doen? In dit artikel staan veel tips.
Onderwijshulp bij wisselend gehoorverlies deel 5
Onderwijshulp bij wisselend gehoorverlies (5). Problemen en hulp bij communicatie, spraak, taal.
Jeanne Buijks Tegen welke problemen in de communicatie, spraak en taal loopt een kind met wisselend gehoorverlies aan? En hoe kun je, als leerkracht, het kind in de klas hierbij helpen?
Onderwijshulp bij wisselend gehoorverlies deel 6
Onderwijshulp bij wisselend gehoorverlies (6). Problemen en hulp bij interactie, emotie, concentratie, werkhouding.
Jeanne Buijks Welke problemen in interactie, emotie, concentratie en werkhouding kunnen ontstaan door wisselend gehoorverlies? En hoe kun je het kind helpen deze problemen te verminderen?
Onderwijshulp bij wisselend gehoorverlies deel 7
Onderwijshulp bij wisselend gehoorverlies (7). Problemen en hulp bij lezen en spelling.
Jeanne Buijks Hoe kan een leerling met wisselend gehoorverlies geholpen worden, om een moeizaam leerproces bij taal en spelling te voorkomen?
Op zoek naar...
Op zoek naar passend onderwijs
redactie Leerlingstromen tussen de deelsystemen WSNS, LGF en OAB
Invloed van digitaal lesmateriaal
Wat is de invloed van digitaal lesmateriaal op kinderen met gedragsproblemen?
redactie Heeft digitaal lesmateriaal invloed op de sociale competenties en/of executieve functies van leerlingen met gedragsproblemen of psychische stoornissen?
Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Medilex congressen


 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest