Effect van onderwijs op basis van Human Dynamics-theorie

Geplaatst op 22 november 2017

Samenvatting

Om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen, maken scholen soms gebruik van de theorie van Human Dynamics. Er is echter geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de toepassing van het gedachtengoed van Human Dynamics in het onderwijs. Of het een positieve, neutrale dan wel negatieve invloed heeft op de leerresultaten van leerlingen, kan dus niet worden gezegd.

Het gedachtengoed rond Human Dynamics is ontwikkeld door Sandra Seagal en David Horne. In hun boek beschrijven zij verschillende persoonlijkheidsdynamieken. De basis voor deze dynamieken zijn drie principes: het mentale, het emotionele en het fysieke principe. Human Dynamics gaat ervan uit dat deze principes op verschillende manieren in mensen actief zijn.

Geclaimd wordt dat iedereen met een vaste persoonlijkheidsdynamiek geboren wordt. Een persoonlijkheidsdynamiek bestaat meestal uit twee principes. De eerste stap om te bepalen  welke persoonlijkheidsdynamiek iemand heeft, is te kijken naar hoe iemand acteert: mentaal, emotioneel of fysiek. De tweede stap is bepalen welke focus iemand heeft: mentaal, emotioneel of fysiek. Er zijn dan verschillende combinaties mogelijk (mentaal-fysiek, emotioneel-mentaal, et cetera).

De persoonlijkheidsdynamiek zou invloed hebben op hoe iemand leert, samenwerkt, tot welke activiteiten hij zich aangetrokken voelt, en zelfs op lichaamshouding.

Hypotheses

In hun boek Human Dynamics: A New Framework for Understanding People and Realizing the Potential in Our Organizations (Seagal & Horne 1997) is een appendix gewijd aan het onderzoeksprogramma van Human Dynamics. Daarin staat dat in de periode 1979-1982 verkennend onderzoek is uitgevoerd en dat sinds 1982 een Human Dynamics onderzoeksprogramma loopt.
De hypotheses waarop de theorie gebaseerd is, zijn in deze appendix uitgewerkt. Ook worden onderzoeksmethodieken opgesomd en een aantal uitgevoerde studies genoemd. Een literatuurlijst ontbreekt echter. De genoemde onderzoeken zijn ook niet terug te vinden als wetenschappelijke publicaties. Ook is er geen wetenschappelijk onderzoek te vinden van na de verschijningsdatum van het boek. Daarmee blijft onduidelijk hoe solide de fundamenten zijn waarop de theorie is gebouwd, of hoe objectief is vast te stellen tot welke persoonlijkheidsdynamiek iemand behoort. Human Dynamics als theorie is daarom niet onomstreden. Critici wijzen op het niet-wetenschappelijke karakter.

Handelen

Desondanks zijn er mensen die het gedachtengoed van Human Dynamics gebruiken als basis voor hun handelen in de (onderwijs)praktijk. Een deel hiervan heeft verslag gedaan van toepassing van Human Dynamics in de eigen onderwijspraktijk en van de resultaten die dat oplevert, maar dit zijn geen wetenschappelijke publicaties. Er bestaat dus geen wetenschappelijke onderbouwing van enige invloed van Human Dynamics op de leerresultaten van leerlingen.

Uitgebreide beantwoording

Opgesteld door: Georgia Vasilaras (kennismakelaar Kennisrotonde)
Vraagsteller: Intern begeleider van een basisschool

Vraag

Wat is er uit onderzoek bekend over de effecten van de inzet van de theorie over Human Dynamics in het onderwijs, op leerresultaten van leerlingen?

Kort antwoord

Om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen, wordt op scholen soms gebruik gemaakt van de theorie onder Human Dynamics. Er is echter geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de toepassing van het gedachtengoed van Human Dynamics in het onderwijs. Er kunnen daarom geen conclusies getrokken worden over een positieve, neutrale dan wel negatieve invloed op de leerresultaten van leerlingen.

Toelichting antwoord

Het gedachtengoed rondom Human Dynamics is geïntroduceerd in Human Dynamics: A New Framework for Understanding People and Realizing the Potential in Our Organizations (Seagal & Horne 1997). In Nederland is dit boek bekend onder de titel Human Dynamics - Samen leven, samen werken (1998).

In het boek worden verschillende persoonlijkheidsdynamieken beschreven. De basis voor deze dynamieken zijn drie principes: het mentale, het emotionele en het fysieke principe. Human Dynamics gaat ervan uit dat deze principes op verschillende manieren in mensen actief zijn. De eerste stap om te bepalen tot welke persoonlijkheidsdynamiek behoort, wordt gevormd door te bepalen hoe iemand acteert: mentaal, emotioneel of fysiek. De tweede stap is bepalen welke focus iemand heeft: mentaal, emotioneel of fysiek. Er zijn dan verschillende combinaties mogelijk (mentaal-fysiek, emotioneel-metaal, etc.).

Geclaimd wordt dat iedereen met een vaste persoonlijkheidsdynamiek geboren wordt. In bepaalde regio's in de wereld zouden bepaalde dynamieken dominant zijn. De persoonlijkheidsdynamiek zou invloed hebben op hoe iemand leert, samenwerkt, tot welke activiteiten hij zich aangetrokken voelt, en zelfs op lichaamshouding.

In dit boek is een appendix gewijd aan het onderzoeksprogramma van Human Dynamics. Daarin wordt vermeld dat in de periode 1979-1982 verkennend onderzoek is uitgevoerd, en dat sinds 1982 een Human Dynamics onderzoeksprogramma loopt.
De hypotheses waarop de theorie gebaseerd is, worden in deze appendix uitgewerkt. Ook wordt een opsomming van onderzoeksmethodieken gegeven. Verder wordt een aantal specifieke studies genoemd die zijn uitgevoerd. Een literatuurlijst ontbreekt echter. De genoemde onderzoeken zijn ook niet terug te vinden als wetenschappelijke publicaties. De resultaten van de onderzoeken zijn dus niet terug te vinden. Ook is er geen wetenschappelijk onderzoek te vinden van na de verschijningsdatum van het boek. Daarmee blijft onduidelijk hoe solide de fundamenten zijn waarop de theorie is gebouwd, of hoe objectief vast te stellen is tot welke persoonlijkheidsdynamiek iemand behoort.

Human Dynamics als theorie is daarom niet onomstreden. Critici wijzen op het niet-wetenschappelijke karakter.

Desondanks zijn er mensen die het gedachtengoed van Human Dynamics gebruiken als basis voor hun handelen in de (onderwijs)praktijk. Een deel hiervan heeft verslag gedaan van toepassing van Human Dynamics in de eigen onderwijspraktijk en van de resultaten die dat oplevert, maar dit zijn geen wetenschappelijke publicaties.

Samenvattend moet gesteld worden dat er geen wetenschappelijke onderbouwing bestaat waaruit te concluderen valt dat de toepassing van het gedachtengoed van Human Dynamics in het onderwijs invloed heeft op de leerresultaten van leerlingen.

Geraadpleegde bronnen

  • Seagal, S. & Horne, D. (1997). Human Dynamics. Samen leven, samen werken. Scriptum.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

E- learning module
Groepsdynamica als het niet lekker loopt VO
Groepsdynamica als het niet lekker loopt VO
Groepsdynamisch observeren, normdragers en interventies
Medilex Onderwijs 
Scholing
Leerlingen en de klas
Leerlingen en de klas
Zo sta jij als leraar/docent sterk(er) voor de klas
oo.nl 
Pedagogische opdracht
Pedagogische opdracht basisschool - onderwijsvisies - mensbeeld.
Arja Kerpel
Klassenkracht
Klasse(n)kracht - in zeven stappen naar een veilig en sociaal groepsklimaat
Arja Kerpel


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe wordt de mens gevormd door zijn tribe? Tjipcast 035
Hoe wordt de mens gevormd door zijn tribe? Tjipcast 035
redactie
Groepsdynamica in een video van één minuut uitgelegd
Groepsdynamica in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Effect ervaringsgericht leren op ontwikkeling zml-lln
Wat zijn de effecten van ervaringsgericht leren?
Inzet en inzicht door sociogrammen
Hoe zet je sociogrammen bruikbaar in?
Kleuters activiteiten vaardigheden leerkrachten
Kleuters die wel kunnen maar niet willen, hoe ga je daar mee om?
Leren na schoolloopbaan stimuleren
Hoe kun je verder leren stimuleren?
effect pedagogische strategie leerprestaties mbo
Helpen pedagogische stragegieën voor mbo-studenten?
Voelen leerlingen zich veiliger op vo in een kleine klas?
Voelen kleine klassen veiliger voor onderbouwleerlingen voortgezet onderwijs?
Leerprestaties in het vo in grotere klassen met of zonder klassenassistent
Beter grote klas met of kleine klas zonder klassenassistent?
Zorgen kleine klassen voor minder probleemgedrag?
Zorgen kleine klassen voor minder probleemgedrag?
Effect woordbeoordelingen op schoolrapport in plaats van cijfers bo
Wat is het effect van woordbeoordelingen, zoals voldoende?
Effectieve interventies samenstelling klassen bovenbouw havo/vwo
Hoe stel je klassen in de bovenbouw van havo/vwo effectief samen?
Sociaal klimaat po
Invloed sociaal klimaat op ontwikkeling van sociale competenties in het basisonderwijs
Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
Onderwijsachterstandenbeleid op voorschool en basisschool
Samenstelling klas
Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten
[extra-breed-algemeen-kolom2]groepsdynamica
groepsvorming
persoonlijkheidstest
sociaal-emotionele ontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest