Effect van onderwijs op basis van Human Dynamics-theorie

Geplaatst op 22 november 2017

Samenvatting

Om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen, maken scholen soms gebruik van de theorie van Human Dynamics. Er is echter geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de toepassing van het gedachtengoed van Human Dynamics in het onderwijs. Of het een positieve, neutrale dan wel negatieve invloed heeft op de leerresultaten van leerlingen, kan dus niet worden gezegd.

Het gedachtengoed rond Human Dynamics is ontwikkeld door Sandra Seagal en David Horne. In hun boek beschrijven zij verschillende persoonlijkheidsdynamieken. De basis voor deze dynamieken zijn drie principes: het mentale, het emotionele en het fysieke principe. Human Dynamics gaat ervan uit dat deze principes op verschillende manieren in mensen actief zijn.

Geclaimd wordt dat iedereen met een vaste persoonlijkheidsdynamiek geboren wordt. Een persoonlijkheidsdynamiek bestaat meestal uit twee principes. De eerste stap om te bepalen  welke persoonlijkheidsdynamiek iemand heeft, is te kijken naar hoe iemand acteert: mentaal, emotioneel of fysiek. De tweede stap is bepalen welke focus iemand heeft: mentaal, emotioneel of fysiek. Er zijn dan verschillende combinaties mogelijk (mentaal-fysiek, emotioneel-mentaal, et cetera).

De persoonlijkheidsdynamiek zou invloed hebben op hoe iemand leert, samenwerkt, tot welke activiteiten hij zich aangetrokken voelt, en zelfs op lichaamshouding.

Hypotheses

In hun boek Human Dynamics: A New Framework for Understanding People and Realizing the Potential in Our Organizations (Seagal & Horne 1997) is een appendix gewijd aan het onderzoeksprogramma van Human Dynamics. Daarin staat dat in de periode 1979-1982 verkennend onderzoek is uitgevoerd en dat sinds 1982 een Human Dynamics onderzoeksprogramma loopt.
De hypotheses waarop de theorie gebaseerd is, zijn in deze appendix uitgewerkt. Ook worden onderzoeksmethodieken opgesomd en een aantal uitgevoerde studies genoemd. Een literatuurlijst ontbreekt echter. De genoemde onderzoeken zijn ook niet terug te vinden als wetenschappelijke publicaties. Ook is er geen wetenschappelijk onderzoek te vinden van na de verschijningsdatum van het boek. Daarmee blijft onduidelijk hoe solide de fundamenten zijn waarop de theorie is gebouwd, of hoe objectief is vast te stellen tot welke persoonlijkheidsdynamiek iemand behoort. Human Dynamics als theorie is daarom niet onomstreden. Critici wijzen op het niet-wetenschappelijke karakter.

Handelen

Desondanks zijn er mensen die het gedachtengoed van Human Dynamics gebruiken als basis voor hun handelen in de (onderwijs)praktijk. Een deel hiervan heeft verslag gedaan van toepassing van Human Dynamics in de eigen onderwijspraktijk en van de resultaten die dat oplevert, maar dit zijn geen wetenschappelijke publicaties. Er bestaat dus geen wetenschappelijke onderbouwing van enige invloed van Human Dynamics op de leerresultaten van leerlingen.

Uitgebreide beantwoording

Opgesteld door: Georgia Vasilaras (kennismakelaar Kennisrotonde)
Vraagsteller: Intern begeleider van een basisschool

Vraag

Wat is er uit onderzoek bekend over de effecten van de inzet van de theorie over Human Dynamics in het onderwijs, op leerresultaten van leerlingen?

Kort antwoord

Om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen, wordt op scholen soms gebruik gemaakt van de theorie onder Human Dynamics. Er is echter geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de toepassing van het gedachtengoed van Human Dynamics in het onderwijs. Er kunnen daarom geen conclusies getrokken worden over een positieve, neutrale dan wel negatieve invloed op de leerresultaten van leerlingen.

Toelichting antwoord

Het gedachtengoed rondom Human Dynamics is geïntroduceerd in Human Dynamics: A New Framework for Understanding People and Realizing the Potential in Our Organizations (Seagal & Horne 1997). In Nederland is dit boek bekend onder de titel Human Dynamics - Samen leven, samen werken (1998).

In het boek worden verschillende persoonlijkheidsdynamieken beschreven. De basis voor deze dynamieken zijn drie principes: het mentale, het emotionele en het fysieke principe. Human Dynamics gaat ervan uit dat deze principes op verschillende manieren in mensen actief zijn. De eerste stap om te bepalen tot welke persoonlijkheidsdynamiek behoort, wordt gevormd door te bepalen hoe iemand acteert: mentaal, emotioneel of fysiek. De tweede stap is bepalen welke focus iemand heeft: mentaal, emotioneel of fysiek. Er zijn dan verschillende combinaties mogelijk (mentaal-fysiek, emotioneel-metaal, etc.).

Geclaimd wordt dat iedereen met een vaste persoonlijkheidsdynamiek geboren wordt. In bepaalde regio's in de wereld zouden bepaalde dynamieken dominant zijn. De persoonlijkheidsdynamiek zou invloed hebben op hoe iemand leert, samenwerkt, tot welke activiteiten hij zich aangetrokken voelt, en zelfs op lichaamshouding.

In dit boek is een appendix gewijd aan het onderzoeksprogramma van Human Dynamics. Daarin wordt vermeld dat in de periode 1979-1982 verkennend onderzoek is uitgevoerd, en dat sinds 1982 een Human Dynamics onderzoeksprogramma loopt.
De hypotheses waarop de theorie gebaseerd is, worden in deze appendix uitgewerkt. Ook wordt een opsomming van onderzoeksmethodieken gegeven. Verder wordt een aantal specifieke studies genoemd die zijn uitgevoerd. Een literatuurlijst ontbreekt echter. De genoemde onderzoeken zijn ook niet terug te vinden als wetenschappelijke publicaties. De resultaten van de onderzoeken zijn dus niet terug te vinden. Ook is er geen wetenschappelijk onderzoek te vinden van na de verschijningsdatum van het boek. Daarmee blijft onduidelijk hoe solide de fundamenten zijn waarop de theorie is gebouwd, of hoe objectief vast te stellen is tot welke persoonlijkheidsdynamiek iemand behoort.

Human Dynamics als theorie is daarom niet onomstreden. Critici wijzen op het niet-wetenschappelijke karakter.

Desondanks zijn er mensen die het gedachtengoed van Human Dynamics gebruiken als basis voor hun handelen in de (onderwijs)praktijk. Een deel hiervan heeft verslag gedaan van toepassing van Human Dynamics in de eigen onderwijspraktijk en van de resultaten die dat oplevert, maar dit zijn geen wetenschappelijke publicaties.

Samenvattend moet gesteld worden dat er geen wetenschappelijke onderbouwing bestaat waaruit te concluderen valt dat de toepassing van het gedachtengoed van Human Dynamics in het onderwijs invloed heeft op de leerresultaten van leerlingen.

Geraadpleegde bronnen

  • Seagal, S. & Horne, D. (1997). Human Dynamics. Samen leven, samen werken. Scriptum.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Masterclass
Autisme anders bekijken
Autisme anders bekijken
Leer en ervaar wat autisme met je leerlingen doet
Medilex Onderwijs 
Webinar
Burgerschap door sociale cohesie in de klas
Burgerschap door sociale cohesie in de klas
Webinar met Gert-Jan Veerman
Wij-leren.nl Academie 
Pedagogische opdracht
Pedagogische opdracht basisschool - onderwijsvisies - mensbeeld.
Arja Kerpel
Klassenkracht
Klasse(n)kracht - in zeven stappen naar een veilig en sociaal groepsklimaat
Arja Kerpel


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe wordt de mens gevormd door zijn tribe? Tjipcast 035
Hoe wordt de mens gevormd door zijn tribe? Tjipcast 035
redactie
Groepsdynamica in een video van één minuut uitgelegd
Groepsdynamica in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]groepsdynamica
groepsvorming
persoonlijkheidstest
sociaal-emotionele ontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest