10 vragen over autonomie
10 vragen over autonomie
Machiel Karels Autonomie verwijst naar het vermogen van individuen of systemen om zelfstandig beslissingen te nemen en handelingen te verrichten, zonder directe externe controle of beïnvloeding.
Het belang van aandacht voor de beleving van leerlingen bij hun werk
Machiel Karels In het onderwijs is het essentieel om de beleving van leerlingen bij hun werk te erkennen en te waarderen. Dit bevordert hun zelfbewustzijn en betrokkenheid bij het leerproces.
Mijn school kiest voor mijn talent
Mijn school kiest voor mijn talent
Machiel Karels Hoe kies je voor talent van leraren en kinderen? Welke rollen kun je als leraar vervullen? Hoe ondersteun je daarmee je leerlingen?
Pedagogisch coach
Pedagogisch Coach - Uitleg begrippen onderwijs
redactie Een pedagogsich coach is verantwoordelijk voor het begeleiden van de pedagogisch medewerkers (de pedagogisch professionals).
ReguLEER
ReguLEER - Een pedagogisch-didactische verkenning van zelfregulerend leren
Machiel Karels Een pedagogisch-didactische verkenning van zelfregulerend leren. ReguLEER maakt zowel de theoretische fundamenten als de praktische implementatie van ZRL toegankelijk.
Vormingsdoelen en de leeromgeving
Wat vragen vormingsdoelen van leraren en de leeromgeving?
Machiel Karels Wanneer je als schoolteam de brede ontwikkeling en vorming van de leerlingen op het oog hebt, wordt dat zichtbaar in het handelen van de medewerkers en in de inrichting van het onderwijs.
Zelfstandig leergedrag VO
Zelfstandig leergedrag in het VO - de hefboom voor succes?
Machiel Karels Coachen op zelfstandig leergedrag is maatwerk en vraagt specifieke pedagogische vaardigheden. Vaak is het de sleutel tot succes, ook bij oudere leerlingen.
Feedback geven
Feedback - betekenis en voorbeelden
Machiel Karels Feedback is de terugkoppeling die je geeft aan iemand over het effect van zijn of haar gedrag of prestaties. Feedback kan directief en sturend zijn, maar ook activerend en reflectief.
Pedagogische opdracht
Pedagogische opdracht basisschool - onderwijsvisies - mensbeeld
Arja Kerpel De kern van het onderwijs wordt gevormd door de pedagogische opdracht van de school: Waartoe willen wij kinderen opvoeden?
Mindsets op school
Mindsets op school - Samenvattende recensie
Arja Kerpel Carol Dwecks theorie over de mindsets krijgt steeds meer aandacht, ook in school. Nu is er eindelijk een boek dat helemaal gaat over de combinatie Mindset en school.
Creativiteit bevorderen
Creativiteit in je klas
Dick van der Wateren Bart noemt zichzelf lui, weinig ambitieus en ongemotiveerd. Zijn ogen stralen wel als hij praat over racefietsen opknappen. Een beroep op creativiteit stimuleert!
Kindgericht onderwijs
Van jaarklassensysteem naar kindgericht onderwijs
Machiel Karels Wat is eigentijds en kindgericht onderwijs en aan welke doelen je dan kunt werken? Welke middelen kunnen ingezet worden om die doelen te bereiken? En hoe organiseer je dat?
Spel van kinderen stimuleren
Hoe stimuleer ik het spel van mijn kind?
Bertine van den Oever Spelen doen kinderen meestal vanzelf. Maar soms lijken ze geen inspiratie te hebben. Hoe stimuleer ik het spel van kinderen zonder daarin heel sturend te zijn?
Effectieve feedback in het onderwijs
Effectieve feedback in het onderwijs
Machiel Karels Wat is goede feedback en wat komt er allemaal bij kijken? Een goede leraar geeft immers niet alleen les, maar reflecteert ook met leerlingen op hun eigen leerproces.
21st century skills
21st century skills - wat zijn 21e eeuwse vaardigheden?
Machiel Karels 21st century skills of 21e eeuwse vaardigheden, is een verzamelnaam voor elf competenties. Vaak wordt over deze competenties gesproken in de context van de huidige netwerksamenleving.
3000 jaar denkers over onderwijs
3000 jaar denkers over onderwijs
Machiel Karels Onderwijskundige visie opscherpen? Citaten van bekende onderwijskundigen uit het verleden zijn samengebalde kennis en wijsheid. Hebben grote waarde voor nu!
Pedagogiek en didactiek
Didactiek en pedagogiek hebben elkaar nodig
Machiel Karels Een goede leraar heeft een pedagogische drive en is daarnaast een didactisch expert. Deze beide kwaliteiten hoeven we niet tegen elkaar uit te spelen.
Het prachtige risico van onderwijs
Het prachtige risico van onderwijs - Gert Biesta
Machiel Karels Gert Biesta reflecteert in `Het prachtige risico van onderwijs` op de zwakke kracht van het onderwijs aan de hand van een aantal pedagogische thema`s. Een samenvatting.
Lezend in Biesta
Lezend in Biesta
Harm Klifman Lezend in Biesta deelt Harm Klifman in dit artikel zowel zijn bewondering als zijn reserves voor onderwijspedagoog Biesta. Of is het toch onderwijsfilosoof Biesta?
Wereldgericht onderwijs -1-
Wereld-gericht onderwijs: vorming tot volwassenheid
Gert Biesta Waar moet de school staan als het over goed onderwijs gaat? Waar gaat het om bij de vorming tot volwassenheid? Deze kernideeën zijn belangrijk bij wereldgericht onderwijs.
Wereldgericht onderwijs -2-
Kind, school, wereld: een pleidooi van Gert Biesta voor wereldgericht onderwijs
Machiel Karels Gert Biesta pleit voor wereldgericht onderwijs. School verschaft kinderen toegang tot een bestaan in de wereld. Er is teveel verkeerd gezag in onze samenleving.
Gevormd of vervormd?
Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs
Machiel Karels Het huidige onderwijssysteem gaat uit van incoherente ideeën over leren en ontwikkelen van kinderen. Daardoor vervormt het onderwijs de leerlingen. Hoe kunnen we dat veranderen?
Van hoofd naar hart
Horizontale onderwijsvernieuwing: van hoofd naar hart
Hartger Wassink Verbetering van het onderwijs moeten we niet alleen richten op het hoofd, maar juist ook op het hart. Onderwijs is altijd een normatief proces, ook als je je daar niet van bewust bent.
Interactiewijzer
Interactiewijzer - Analyse en aanpak van interactieproblemen
Helèn de Jong Als er geen klik is tussen professionele opvoeder en kind, kan Interactiewijzer helpen om die klik wel te krijgen. Het boek De Interactiewijzer maakt gebruik van de Roos van Leary.
Doel van onderwijs
Luc Stevens: Neutraal onderwijs is een illusie
Machiel Karels Onderwijs is altijd normatief. Neutraal onderwijs is niet mogelijk, omdat iedere leerkracht leeft vanuit normen en waarden. Aldus Luc Stevens in een interview.
Ondernemende pedagogen
Ondernemende pedagogen gezocht!
Bert Kalkman Pedagogen moeten veel nadrukkelijker aanwezig zijn in het onderwijs, Een bijna missionaire opdracht. Te weinig nemen de pedagogen in het voortouw nemen in de ontwikkeling van het onderwijs.
Pedagogisch kader
Pedagogisch kader professionele netwerken onderwijs en kinderopvang
Helèn de Jong Brede scholen, Integrale Kindcentra, kinderopvang en onderwijs? Humanitas acht het verbindend leren van groot belang! Zorg voor professionele netwerken.
Subjectificatie
Persoonsvorming of subjectificatie? Een poging tot verdere verheldering
Gert Biesta Qualification, socialisation en subjectification: drie functies en ook drie doeldomeinen van het onderwijs. In vormgeving en uitvoering moet hier aandacht voor zijn.
Biesta reflectie
Reflecties bij Het prachtige risico van onderwijs van Gert Biesta
Harm Klifman Het boek van Biesta en de gebruikelijke onderwijsrapporten. Het lijkt wel een andere wereld! Een nobel streven van Biesta om deze kloof te overbruggen.
Complimenten en belonen
Werkt Schoolwide Positive Behaviour Support op VO scholen?
Marjoke Hinnen Leren jongeren wel van negatieve feedback? Schoolwide Positive Behaviour Support werkt beter. Lees de tips voor succesvolle implementatie.
Groepssamenstelling
Groepssamenstelling volgens de groepsfasen van Tuckman
redactie Het model van Tuckman is niet voldoende om groepsontwikkeling te voorspellen. De effectiviteit van een groep wordt niet alleen bepaald door de groepssamenstelling, ook o.a. kenmerken van de lerenden zijn van invloed.
Verwachtingen
Verwachtingen van het jonge kind
Sieneke Goorhuis Het ministerie van onderwijs en de Onderwijsraad stellen dat leerkrachten hoge verwachtingen van jonge kinderen moeten hebben. Is dat pedagogisch? Alleen intrinsieke verwachtingen, verwachtingen van het kind zelf uit, bepalen het uiteindelijke succes.
Wij, de leraar
Wij, de leraar - Elk kind heeft een pedagogisch netwerk nodig
Arja Kerpel In Wij, de leraar stelt Marcel van Herpen in zes megaclaims kernachtig vast wat er mis is met ons onderwijssysteem. Hij biedt ook uitzicht: een pedagogisch netwerk.
Contact op afstand
Benut de input van ouders en kind in de nieuwe onderwijssituatie
Martine Blonk - Meulenkamp Het is belangrijk leerlingen te blijven motiveren en werken aan relatie en vertrouwen, in deze tijd van onderwijs op fysieke afstand. In dit artikel tips hiervoor.
Hoe help je leerlingen hun emoties te reguleren
Hoe help je leerlingen hun emoties te beheersen?
Tesha Robinson Hoe help je leerlingen hun emoties te reguleren? Tesha Robinson geeft verschillende tips.
Klassenfeestjes, manier om sociale uitsluiting tegen te gaan
Klassenfeestjes, een feestelijke manier om sociale uitsluiting tegen te gaan
Laura Batstra Er zijn veel manieren om sociale uitsluiting in het onderwijs tegen te gaan. Een voorbeeld hiervan is een klassenfeest, hierbij worden alle kinderen uit de klas uitgenodigd.
Over innovatie en verbinding - pcm
Brief uit mijn hart
Jelte van der Kooi Juist in deze tijd kunnen we nadenken over verbinding. Door van elke leerling in je klas te weten wat zijn of haar taal is kan de leerkracht iedere leerling bereiken.
Een domme mentor
Gezocht: domme mentoren (m/v)
Ivo Mijland Mentorgesprekken. Hoe nuttig is het om leerlingen de les te lezen als er iets niet goed gaat. De auteur betoogt dat het goed zou zijn als mentoren eens wat dommer zouden zijn.
Ik ben niet jij, jij bent niet ik
Contextuele leerlingbegeleiding in de praktijk
Marleen Legemaat Een praktijkboek vanuit de contextuele benadering dat wil laten zien hoe je het geven van leerlingen op een diep niveau kunt herkennen.
Het misbruik van de term precedent
Het misbruik van de term 'precedent'
Ivo Mijland Wees niet bang dat jouw unieke behandeling van leerlingen precedenten schept. Je geeft leerlingen vertrouwen door passend op elke situatie te reageren.
Sociale veiligheid - omgaan met angst en boosheid
Sociale veiligheid - over (dis)functionele angst en boosheid -2-
Henk Galenkamp In een angstcultuur worden grenzen overschreden. Het gevoel 'boos' is in dergelijke situaties terecht en constructief.
Sociale veiligheid consequent betrouwbaar toegankelijk polyvaaltheorie
Sociale Veiligheid: wat we voor leerlingen kunnen betekenen -3-
Henk Galenkamp Aan de hand van de zogeheten polyvagaaltheorie wordt in dit derde deel ingegaan op omgang met angst of stress door leerkrachten en leerlingen.
Stille kinderen oorzaken
Als je leerling stil is. Mogelijke redenen voor teruggetrokken gedrag.
Anton Horeweg In iedere klas zitten er wel een paar: stille kinderen. Ze blijven vaak onder de radar. Waarom zijn deze kinderen stil en hoe kun je hen helpen? In dit artikel wordt dit besproken.
Brutaal, boos of agressief gedrag op school
Brutaal, boos of agressief gedrag op school
Marleen Legemaat Brutaal, boos of agressief gedrag op school: hoe ga je als leerkracht om met sociaal storend gedrag?
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Marleen Legemaat Hoe begeleid je uitdagende klassen in het primair onderwijs? Kees van Overveld geeft praktijkvoorbeelden en heel veel tips om met ordeverstoringen om te gaan.
Kinderen met een psychotrauma
Trauma? Dat komt bij ons op school niet voor...
Anton Horeweg Kinderen met een trauma komen eigenlijk wel in elke basisschoolklas voor. Het gedrag dat zij uiten kan heel verschillend zijn, maar wat zij nodig hebben is een volwassene die hen erkent en steunt.
Kinderen met messen
Kinderen met messen
Kees van Overveld Dit artikel geeft je meer inzicht in de messenproblematiek onder de jeugd, alsook suggesties voor een aanpak binnen het primair onderwijs.
Talentontwikkeling van executieve functies
Talentontwikkeling: de waarde van executieve functies
Nadine van der Hart Bij het succesvol ontwikkelen van talenten spelen vaardigheden een grote rol, naast intelligentie. Wat kun je doen om executieve functies te versterken?
Hoe help je een leerling met ADHD?
ADHD en school
Marieke Stomphorst School kan een uitdaging zijn voor leerlingen met ADHD. Hoe kun jij je kind helpen om je kind of tiener te laten slagen in de klas? In dit artikel staan verschillende tips.
Klassenmanagement
Klassenmanagement: breekpunt of vliegwiel
Niels de Jong Het is van belang om in het lokaal van een groep leerlingen een sfeer te creëren die veilig en rustig genoeg is om optimaal te leren en te ontwikkelen. Hoe ontstaat zo'n sfeer?
Duurzaam plan leerlingen ontmoeten waar ze zijn
Een duurzaam plan om leerlingen te ontmoeten waar ze zijn
Paul Emerich France Hoe kun je differentiatie in het onderwijs op een duurzame manier vormgeven? Paul Emerich France geeft hier verschillende tips.
De zilveren weken
De Zilveren Weken
Bertine van den Oever Dit boek geeft aandacht aan de sfeer in de klas in de periode na de kerstvakantie. Extra urgent nu de leerlingen regelmatig thuisonderwijs hebben of in een halfvolle klas zaten
Beter leren door groepsdynamiek
Beter leren door groepsdynamiek. Van multi-intensief naar groepsdynamisch onderwijs
Myriam Lieskamp In het boek 'Beter leren door groepsdynamiek' kun je lezen hoe groepdynamisch onderwijs voor meer rust in je groep zorgt en betere leerresultaten.
Ieder kind kansrijk!
Ieder kind kansrijk!
Marleen Legemaat Dit boek neemt je mee op weg om kansen te zoeken voor hen die kansloos lijken. Dat begint met anders naar je leerlingen kijken, je mindset veranderen dus.
Sturen op autonomie
Sturen op autonomie - Transactionele analyse voor het onderwijs
Nelleke Herrewijnen Sturen op autonomie is een onderwijsboek aan de hand van de krachtige concepten uit de Transactionele Analyse (TA).
Zo kun je mij bereiken
Zo kun je mij bereiken - PCM in de klas
Marleen Legemaat Praktische handleiding om de verschillende persoonlijkheidstypes in jouw klas betrokken te krijgen en te houden. Hoe motiveer je leerlingen en hoe haal je hen uit stress?
Kansenongelijkheid in het onderwijs
Aan de slag met kansenongelijkheid in het onderwijs
Jaap Versfelt Nederland is internationaal koploper geworden in niveauverschillen tussen scholen. Als dit je aan het hart gaat, zorg dan voor een verbetercultuur op je school.
Leerachterstand: waar lopen ze op achter?
Leerachterstand? Maar waar lopen ze op achter?
Ivo Mijland Leerlingen en hun leraren worstelen met leerachterstanden. Maar is dat een ramp? Hebben zij niet het recht om tijdelijk minder gas te geven?
Onderwijs is geen interventie
Onderwijs is geen interventie
Jan Bransen Het Nationaal Programma Onderwijs heeft veel geld beschikbaar gesteld voor het onderwijs. Echter, kan dit geld wel op de juiste manier ingezet worden?
Afstemmen op ontwikkelingsfase kind
Doorbreek de testcultuur
Ewald Vervaet Het onderwijsniveau op de basisschool daalt. Eén van de oorzaken ligt in de opvatting dat het intelligentieniveau van kinderen verhoogd zou kunnen worden.
Wat van waarde is in onderwijs op afstand
Over wat van waarde is in onderwijs op afstand
Rijk van Ommeren Kunnen we tijdens deze crisis de prestatiedruk nu even laten voor wat het is en het moment gebruiken om opnieuw na te denken over het waartoe van onderwijs?
Werk voor de reünie
Werk voor de reünie
Marieke Stomphorst Iedereen kan zich wel die ene leraar herinneren, die het beste in je naar boven haalde. Hoe word je nou zo'n goede leraar? Door te werken voor de reünie. Als je weet waarom leerlingen je dan een goede leraar vinden, kun je daar nu naar handelen.
Overdenken en doen
Overdenken en doen - Een pedagogische bijdrage aan adaptief onderwijs
Luc Stevens Het is van belang dat leraren zich verdiepen in onderwijskundige thema’s. Niet om er direct iets mee te doen, maar als materiaal voor een denkpauze.
Een denkpauze
Een denkpauze en de moeite met verandering
Luc Stevens Onderwijswerk is persoonlijk werk en vraagt rust. Leraren zijn de zorg voor zichzelf, zoals we hier bedoelen, niet zo gewend. Toch is een denkpauze belangrijk.
Leraren en leerlingen
De betekenis van leraren en leerlingen voor elkaar
Luc Stevens Onze taal laat het al weten: over leraren kan je niet spreken zonder daar leerlingen bij te denken en over leerlingen niet zonder daar leraren bij te denken.
Ontwikkeling van kinderen
Over ontwikkeling van kinderen
Luc Stevens Goed onderwijs probeert afstemming van het leerproces te bewerkstelligen en leerlingen hebben daar leraren voor nodig.
Leren en onderwijzen
Over leren en onderwijzen
Luc Stevens Een oriëntatie op leren in school of intentioneel leren levert in eerste instantie dezelfde kenmerken op als bij de verkenning van het begrip ontwikkeling.
Paradoxen
Paradoxen of ongerijmdheden rond ontwikkeling en leren
Luc Stevens Hoe verhouden de inzichten rond ontwikkeling en leren zich tot de werkelijkheid van ons onderwijs en de manier van denken die daaruit spreekt.
Intern werkmodel
Het intern werkmodel of het denken van de leraar
Luc Stevens Het geheel van persoonlijke opvattingen, overtuigingen en doelen of dat ons gedrag bepaalt, noemen wij ons intern werkmodel. Het geeft ons gedrag vorm.
Werkmodel leerling
Ontwikkeling van het intern werkmodel van de leerling
Luc Stevens Leerlingen denken na. Zij schatten, beoordelen, waarderen en beslissen en zijn in zekere zin net zo wijs als hun leraar in het beoordelen van hun prestaties.
Zelfvertrouwen
Vertrouwen en zelfvertrouwen als kwaliteiten van ontwikkeling en leren
Luc Stevens De interactie van de leerling met zijn opvoeders geeft vorm aan het vertrouwen en zelfvertrouwen in de ontwikkelingssituaties waarin het kind zich begeeft.
Tijd voor pedagogiek
Over de pedagogische paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming
Gert Biesta In deze inleiding van de inaugurele rede gaat Biesta in op de hoofdthema's van de huidige pedagogiek.
Professionalisering
Leraar die zichzelf ontwikkelt: professionalisering onderwijs
Luc Stevens De mogelijkheden voor ontwikkeling van onderwijs of onderwijsvernieuwing wordt in belangrijke mate bepaald door de professionalisering van de leraar. Professionalisering onderwijs.
Een doorgaande lijn in zelfsturing
Een doorgaande lijn in zelfsturing
Lilian van der Bolt Het is belangrijk dat we de ontwikkeling van zelfsturing centraal stellen in de doorgaande lijn van voorschool naar basisschool.
Eigenaarschap van leren - vijf tips
Eigenaarschap van het leren - 5 tips om hier beter op te oriënteren
Michel Verdoorn Bij eigenaarschap van het leren krijgen leerlingen meer zeggenschap, sturing en verantwoordelijkheid over hoe en wat ze leren. In dit artikel vijf tips om dat te bereiken.
Faalangst begeleiden
We moeten af van het idee dat faalangst iets abnormaals is!
Ivo Mijland Examentijd: stress, faalangst? Wat hebben jongeren nodig om uit zichzelf te halen wat erin zit? Help ze studeren wat ze willen studeren. Help ze slagen als ze kunnen slagen.
Kritiek op groeimindset weerlegt
Groeimindset, toch maar wel - deel 1
Dick van der Wateren Er is kritiek op het bevorderen van groeimindset: tijd en energie in het bevorderen daarvan zou nutteloos zijn. Is die kritiek terecht? Zeker niet, menen de auteurs.
Groeimindset: praktijk, ervaringen en tips
Groeimindset, toch maar wel - deel 2
Dick van der Wateren Met praktijkvoorbeelden wordt geïllustreerd dat verandering van mindset wel degelijk helpend kan zijn voor leerlingen. Kritiek op de groeimindset theorie wordt weerlegd.
Het overschatte hoofd
Het overschatte hoofd
Jellie de Jong Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar om hoe je intelligent bent - Howard Gardner.
Lof der zotheid
De lof der zotheid - echt gelijk door verschillende behandeling
Ivo Mijland Als je leerlingen echt gelijk wilt behandelen, behandel ze dan zo verschillend mogelijk! Uitvoerenden houden al besturend een model in stand dat al jarenlang niet goed functioneert.
Ontketen het brein van je kind
Ontketen het brein van je kind
Marleen Legemaat Hoe zorg je ervoor dat je kind de baas blijft van zijn (verslavende) smartphone? In het boek Ontketen het brein van je kind gaat Theo Compernolle in op deze en soortgelijke vragen.
Pedagogiek handelingswetenschap
Pedagogiek, een betrokken handelingswetenschap
Gert Biesta Wat is pedagogiek voor soort wetenschap. In dit tweede deel van de inaugurele rede van Gert Biesta gaat hij op deze vraag in.
Innerlijkheid en humaniteit pedagogiek
Pedagogiek, innerlijkheid en humaniteit
Gert Biesta Dit is het vijfde deel van de inaugurele rede van Gert Biesta, waarin hij ingaat op de innerlijkheid en de humaniteit van kinderen.
Pedagogisch contact
Theoretische achtergronden van pedagogisch contact
Simone Mark Vanuit de hechtingstheorie weten we dat de mens niet kan zonder affectieve aanraking. Lichamelijk contact is nodig voor de ontwikkeling van kinderen. Maar wat is daarbij juist?
Subjectificatie - ander curriculum
Subjectiverend onderwijs: Het curriculum op zijn kop
Gert Biesta In dit vierde deel van de inaugurele rede van Gert Biesta gaat hij in op hoe de onderwijspraktijk eruit ziet van subjectiverend onderwijs.
Talentenscan motiveert
Hoe een talentenscan leerlingen intrinsiek motiveert
Nadine van der Hart Talentenscans helpen om de hele persoon van de leerling in beeld te brengen. De leerling zelf wordt sterk betrokken bij zijn persoonsontwikkeling.
Volwassen in de wereld
Wat er op het spel staat: volwassen in de wereld willen zijn
Gert Biesta In dit derde deel van de inaugurele rede van Gert Biesta legt hij het verschil uit tussen Bildung en Erziehung. Lees hier hoe Erziehung het beste bij de pedagogiek past!
Zelfsturing stimuleren door spel
Zelfsturing en executieve functies stimuleren in spel
Lilian van der Bolt Spel is de ideale context waarin kinderen zelfsturingscompetenties kunnen ontwikkelen.
Omgaan met introverte leerlingen
Omgaan met introverte leerlingen, tips voor de leraar
Marieke Stomphorst In elke klas zitten leerlingen van verschillende persoonstypen, introvert, extravert, of daar ergens tussenin. Vaak krijgen extraverte leerlingen de meeste aandacht, maar hoe ga je nou goed om met introverte leerlingen?
Leren van een praktijkvoorbeeld Kracht in Controle
Sociaal-emotioneel leren op het VO - Een praktijkvoorbeeld
Anne-Wil Abrahamse Een mooi praktijkvoorbeeld van Kracht in Controle (KIC) en de lessen die daaruit te trekken zijn.
Sociaal emotionele vaardigheden, basis voor je leven
Sociaal-emotionele vaardigheden: de basis voor je leven leg je op school
Anne-Wil Abrahamse Waarom aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling in het voortgezet onderwijs essentieel is.
Tips om ontspannen om te gaan met je gezin
Hoe houden we het gezellig?!
Bertine van den Oever Tijdens deze periode valt er genoeg te doen aan huiswerk. Gemakkelijk ontstaat er stress. Hoe hou je de sfeer toch goed in je gezin?
Denkontwikkeling sociale en non verbale taalontwikkeling jonge kind
De mondelinge taalontwikkeling van jonge kinderen -1-
Paul Filipiak Hoe verloopt de taalontwikkeling van het jonge kind? Er is steeds meer aandacht voor dit complexe proces van taalverwerving.
Taalontwikkeling jonge kind fonologie en lexicaal begrip
De mondelinge taalontwikkeling van jonge kinderen -2-
Paul Filipiak In dit tweede artikel over de taalontwikkeling bij het jonge kind gaat het over het verloop van de fonologische en lexicale ontwikkeling vanaf de babytijd.
tips voorlezen thuis
Voorleestips voor thuis
Lilian van der Bolt Voor ouders met jonge kinderen hebben we hieronder een aantal tips bij elkaar gezet om een prentenboek interactief voor te lezen.
Verwerving zinsopbouw woordopbouw taalontwikkeling (3)
De mondelinge taalontwikkeling van jonge kinderen -3-
Paul Filipiak In dit derde artikel over taalontwikkeling bij jonge kinderen wordt de verwerving van zins- en woordbouw door het jonge kind belicht.
Wat zijn executieve functies?
Executieve functies, wat zijn dat?
Anton Horeweg Executieve functies kunnen erg bepalend zijn voor succes op school. Kinderen met bepaalde zwaktes in hun ef-profiel moeten extra ondersteund worden.
Sel-levensvaardigheden-sociaal-emotioneel
Sociaal-emotioneel leren op school
Kees van Overveld Het is nodig om op school meer aandacht te besteden aan sociaal-emotioneel leren. Kijk daarbij of er voldoende aandacht is voor de ik-competenties.
Zelfsturing bij jonge kinderen stimuleren
Zelfsturing van jonge kinderen stimuleren
Lilian van der Bolt Een goede aanpak om de zelfsturing van jonge kinderen te stimuleren bestaat uit spelactiviteiten die stap voor stap toeleiden naar de gewenste zelfsturingsvaardigheden
Hoge verwachtingen
Verwachtingen van kinderen? Leer van het Rosenthaleffect!
Marcel Schmeier Rosenthal toonde aan dat hoge verwachtingen bijdragen aan beter leren. Vooral jonge kinderen ontwikkelen sneller. Laten we leren van het Rosenthaleffect!
Pedagogisch basisklimaat
Pedagogisch (basis) klimaat
Luc Stevens De school die erin slaagt de paradoxen in ons onderwijs op te heffen is een school met een goed pedagogisch basisklimaat.
Attitude in de klas
Het belang van attitudes in Passend Onderwijs
Anke de Boer Worden leerlingen met beperkingen geaccepteerd in de reguliere klas en wat is de attitude van leerkrachten, ouders en klasgenoten?
Belemmeringen prettig leerklimaat hoger onderwijs
Belemmeringen voor effectief en plezierig leerklimaat in het hoger onderwijs
Joost van der Horst Welke belemmeringen zijn er voor een plezierig leerklimaat in het hoger onderwijs en, belangrijker, hoe nemen wij deze weg? Joost van der Horst gaat hier dieper op in.
Grip op de groep
Grip op de groep - Hoe vorm je een positieve groep?
Arja Kerpel Hoe kun je een goede groep vormen? Tactvol inspelen op de groepsprocessen in de klas is daarbij belangrijk. De eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal.
Groepsklimaat
Gelukkige kinderen in een gelukkige klas
Arja Kerpel Een gelukkige klas met een warm schoolklimaat. Hoe kun je dat realiseren? Lees het in ‘Gelukkige kinderen in een gelukkige klas’ van Charlotte Visch
Groepsprocessen
Groepsprocessen in de klas
Anton Horeweg Groepen maken altijd een aantal fases door. Deze fases van groepsvorming vinden plaats in elke groep. In dit artikel krijg je tips om deze groepsprocessen te beïnvloeden.
Klassenkracht
Klasse(n)kracht - in zeven stappen naar een veilig en sociaal groepsklimaat
Arja Kerpel Hoe kan het dat een ervaren leerkracht soms een groep heeft waar ze niets mee kan beginnen? Een boek over groepsdynamica: met respect voor de klas.
Ontwikkelen is normaal
Ontwikkelen is normaal
Dolf Janson Door onderzoeken zijn er misverstanden ontstaan over de begrippen fixed mindset en growth mindset. Dolf Janson geeft uitleg over deze begrippen en hun nut.
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch klimaat - leidinggeven - veiligheid - orde in de klas
Arja Kerpel Het pedagogisch klimaat is het geheel van aanwezige en gecreëerde omgevingsfactoren, die invloed hebben op het welbevinden van de leerlingen.
Aanraken van kinderen
Pedagogisch contact- verbondenheid door aanraking
Simone Mark Wanneer is fysiek contact in de professionele opvoedingscontext juist? Een goede aanraking, op het juiste moment, óók en vooral in de beleving van het kind. Lees hier een overzicht.
Pedagogisch leiderschap
Pedagogische tact - Het pedagogisch antwoord op ontkoppelingen
Marcel van Herpen Kinderen ervaren bij hun leraren (en leraren bij hun schoolleiders) dat ze niet de volledige verantwoordelijkheid nemen voor hun werk. En dat ondermijnt de opvoedkundige taak.
Pedagogische tact
Zonder innerlijke verbondenheid, geen pedagogische tact
Anne van Hees Leerkracht Joëlles handelen is vaak gericht op verdriet en lijden, dat ze bij haar kinderen denkt te zien. De les verloopt kleurloos, tot Joëlle een creatieve inval krijgt en zichzelf laat zien.
Medogenloze groep
De meedogenloze groep
Wendy Brasz en Myra den Haan Hoe zorg je ervoor dat er een positieve groep ontstaat en er een veilig leerklimaat is? Positieve groepsvorming is hierbij de sleutel.
Groepsvorming
De groep in je greep!
Ivo Mijland Herinner je je een groep die je helemaal geweldig vond? Vriendengroep, schoolklas, werkteam, bataljon of sportploeg met meerwaarde? Een groep is meer dan een optelsom der delen!
De Ringaanpak
De Ringaanpak - Een groepsdynamische benadering voor een veilige klas
Korstiaan Karels Negatief leiderschap in de groep? Dat biedt ruimte voor roddelen, intimidatie, uitsluiting, ruzie en pesten! Werk actief aan groepsdynamiek met de Ringaanpak van Barry Redeker.
Positive Behavior Support
Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)
Monique Baard Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS) zorgt voor een geïntegreerde schoolbrede aanpak, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de school.
Sociale veiligheid, wat is het
Waar het bij sociale veiligheid écht om draait -1-
Henk Galenkamp Gevoelens van onveiligheid los je niet zomaar op, ook niet op school. In dit eerste artikel van een serie allereerst een verheldering van het begrip sociale veiligheid.
Veilige school
Een veilige school. Veiligheid in 5 stappen.
Elena Carmona van Loon Veiligheid voor hen betekent: bezinnen op wat werkt, waar we voor staan en waar we het voor doen!! Het team gaat positief weg na de bijeenkomst. Ze voelen zich gehoord.
Mindfulness in de klas
Spelen in stilte- mindfulness in de klas
Marleen Legemaat Luisteren, stil zijn, naar binnen keren, empathie en reflectie. Irma Smegen wil jonge kinderen de wijsheden en technieken van mindfulness aan reiken.
Fysiek straffen
Straffen in de klas - Historisch overzicht van visie op fysieke straf
Kees van Overveld In dit artikel kijken we naar het straffen van kinderen door ouders en leerkrachten. De inspiratie hiervoor is afkomstig uit het artikel ‘Lichamelijke tuchtiging in school’.
Verlaging studiedruk door verlaging te halen studiepunten
Verlaging studiedruk door verlaging aantal te halen studiepunten? We moeten onszelf bij de opvoedkladden grijpen!
Lisette Bastiaansen Helpt verlaging van de te halen studiepunten bij verlaging van studiedruk en is dit voldoende of is dit het begin?
Werkklimaat tips
Het werkklimaat verbeteren via de kring
Jos Cöp Wie is er verantwoordelijk voor het werkklimaat in de groep? De leerkracht? De leerlingen? ‘Beiden toch’, is meestal al snel de conclusie. Hoe verbeter je samen dit klimaat?
Constructivisme en kennisverwerving deel 2
Constructivisme en onderwijs - deel 2
Ewald Vervaet Komt kennis uit waarnemingen voort of is daar meer voor nodig dan alleen waarnemingen?
Paradigma in het onderwijs: wat komt eerst?
Ontwikkeling en onderwijs: ronddraaiende kip-ei-kwestie of oplosbaar?
Ewald Vervaet In het onderwijs staan twee visies over leren haaks op elkaar: Ewald Vervaet laat zien dat er meer pleit voor de visie waarin onderwijs op ontwikkeling volgt.
Psychologisch constructivisme zonder rijpheid
Constructivisme en onderwijs - deel 3.2
Ewald Vervaet Neemt een kind aanbod van buitenaf en boven zijn ontwikkelingsniveau in zich op of ontstaat kennis van binnenuit en op dat niveau?
Wat is sociaal constructivisme -3.1
Constructivisme en onderwijs - deel 3.1
Ewald Vervaet Hoe ontstaat kennis? Rijpt het kind van binnen uit of moet het de wereld van buitenaf leren kennen?
ontbrekende schakel - conatie
De ontbrekende schakel in onderwijs - inzicht in het conatieve deel
Joop Stroes Focussen op alleen cognitiviteit bij leerlingen is niet genoeg. Het conatieve bij leerlingen wordt vaak niet gezien. Deze auteur beargumenteert dit aan de hand van het model van Kolbe.
De kleutervriendelijke school
De kleutervriendelijke school
Bertine van den Oever Het boek 'De kleutervriendelijke school' geschreven door Betsy van de Grift, draait eigenlijk om de kernvraag: Deugt ons onderwijs aan kleuters?
Kleuterleerkracht
Kleuterleerkracht, het naslagwerk voor kwaliteitsvol kleuteronderwijs
Lianne Jongsma Het belang van kwalitatief goed onderwijs en zorg voor jonge kinderen is meermaals aangetoond en jij als leerkracht kunt het verschil maken! Hoe maak jij het verschil?
Meesterlijk kleuteronderwijs voor juffen en meesters
Meesterlijk kleuteronderwijs - van eigenwijs tot onderwijs
Marleen Legemaat In Meesterlijk kleuteronderwijs maakt Sander Gordijn de zoektocht naar nieuwe manieren om het jonge kind te inspireren door activiteiten.
Peuters en kleuters in een groep
Werk met peuters en kleuters in één groep
Lianne Jongsma In dit boek wordt vanuit verschillende perspectieven beschreven hoe je een peuter-kleutergroep kunt vormgeven.
De kracht van spel
De kracht van spel, waar leerkrachten en kinderen elkaar ontmoeten
Bertine van den Oever Spel, wat kan je ermee in het onderwijs? Het boek De kracht van spel biedt herkenbare praktijkervaringen, die worden afgewisseld met relevante theoretische onderbouwing.
Wat gaat er verloren als we kinderen door de kindertijd jagen?
Wat gaat er verloren als we kinderen door de kindertijd jagen?
Emily Kaplan Jonge kinderen worden in toenemende mate behandeld als handelswaar en we lopen het gevaar het kind in de kindertijd te verliezen. Hoe kunnen we dit tegengaan?
Werken in een kleuterwereld deel 2
Werken in een kleuterwereld-deel 2
Lianne Jongsma Van de hand van Bianca Antonissen verscheen het tweede deel van 'Werken in een kleuterwereld.'
Coachen van leerlingen
De coachende leraar is van doorslaggevend belang voor de opbrengsten.
Dolf Janson De coachende rol van leraren is doorslaggevend voor de opbrengsten van het onderwijs. Slechte coaching kan je niet corrigeren met een goede instructie. Help mij het zelf te doen!
Ik heb ook wat te vertellen
Ik heb ook wat te vertellen! - Communiceren met pubers en adolescenten
Helèn de Jong Hoe kun je goede gesprekken voeren met pubers en jeugdigen? Daarover gaat het boek Ik heb ook wat te vertellen van Martine F. Delfos. Lees hier een samenvatting en tips.
Kernkwaliteiten
Bewustwording en ontwikkeling van kernkwaliteiten bij leerlingen
Peter Ruit Dit artikel rapporteert over een onderzoek naar kernkwaliteiten bij basisschoolleerlingen dat gebaseerd is op inzichten uit de positieve psychologie.
Vragen stellen
Leerlingen zelf vragen laten stellen
Dolf Janson Gemotiveerde en actief lerende leerlingen, welke leraar heeft dat niet als ideaal? Dit artikel beschrijft een aanpak die dat ideaal dichterbij brengt. Make just one change.
Positieve psychologie
De betekenis van de positieve psychologie voor het onderwijs
Peter Ruit De positieve psychologie heeft als uitgangspunt dat het voor menselijke groei veel effectiever is om aandacht te besteden aan de kernkwaliteiten van mensen en aan positieve ervaringen in plaats van op trauma’s, afwijkingen en problemen.
Toetsrevolutie
Toetsrevolutie - Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs
Helèn de Jong Formatief toetsen versterkt de aansluiting tussen leren, instructie en beoordelen. Uit onderzoek blijkt dat formatieve toetsvormen een positieve invloed hebben op motivatie van leerlingen.
Sociale veiligheid in school
Sociale veiligheid in school
Myriam Lieskamp Sociale veiligheid betreft zowel het tegengaan van onveiligheid en pesten als het leren en versterken van vertrouwen, respect en bijbehorende sociale vaardigheden.
Effect woordbeoordelingen op schoolrapport in plaats van cijfers bo
Het effect van tekstuele beoordelingen op basisschoolrapporten
redactie Experts zijn behoorlijk eensgezind: het maakt niet uit of een leerkracht in een schoolrapport cijfers of woorden als voldoende of ruim voldoende gebruikt.
Schaf leerstofjaarklas af
Schaf leerstofjaarklas af!
Ton Mooij Onderzoekers en onderwijsvernieuwers stellen herhaald dat het voorbij zou moeten zijn met leeftijdgebaseerd groeperen. Toch lijkt het niet van de grond te komen.
Staat van onderwijs en hoe verder
Over de staat van het onderwijs en perspectieven voor een goed vervolg
Marcel van Herpen Een samenvatting van het interview waarin Marcel van Herpen wordt bevraagd over de ontwikkelingen binnen het onderwijs in relatie tot samenleving en politiek.
Vrijheid en verantwoordelijkheid als kaders voor ontwikkeling
Wereldgericht onderwijs en schoolleiderschap - 3
Hartger Wassink Biedt ons onderwijs echt vrijheid voor een leerling om te ontwikkelen? En welke rol heeft de leerkracht hierin? Lees het in deel 3 van het essay van Hartger Wassink.
Vrijheid van onderwijs
Vrijheid van onderwijs: essentieel voor vorming van kinderen en jongeren
Gerdien Bertram-Troost Vrijheid van onderwijs gaat alle scholen aan. Het betreft de handelingsruimte van scholen om vorm en inhoud te geven aan de levensbeschouwelijke vorming van kinderen en jongeren.
onderwijs en zelfkennis
Onderwijs en zelfkennis
Jan Bransen Het onderwijs moet anders, dat horen we aan alle kanten. Maar hoe moet het dan en worden er wel de goede vragen over gesteld? Jan Bransen denkt hier met ons over na.
Onderwijs is geen competitie
Over ladders en wadlopers
Jan Bransen Hoe kunnen we bouwen aan een samenleving die niet door ongelijkheid gekenmerkt wordt? Met een heel simpel idee: onderwijs is geen competitie.
Brede vaardigheden leerlingen
Aandacht voor brede vaardigheden
Bertine van den Oever In dit artikel zie je een kernachtige selectie van vaardigheden voor het basisonderwijs die leerlingen goed voorbereiden op deelname aan de maatschappij.
Drie instrumenten voor burgerschapsvorming
Aan de slag met burgerschapsvorming
Jaap Versfelt Hoe breng je burgerschapsvorming in de praktijk? We geven drie instrumenten waarmee de leerling, de leraar en het onderwijs geholpen is.
burgerschapsvorming eigenheid
Pedagogische en levensbeschouwelijke eigenheid bij burgerschapsvorming
Gert Biesta De burgerschapsopdracht van het onderwijs is een actueel onderwerp waar nog veel onduidelijkheid over bestaat. Gert Biesta geeft een lezenswaardige samenhangende visie.
Morele groei Levinas (1)
Morele groei vanuit het kind zelf -1-
Hilde van Rossen Morele groei: hoe kunnen ouders en leraren helpen? Morele opvoeding start in het gezin en wordt meer bevorderd door empathie en emoties dan door rationaliteit.
Hoe ouders en leraren helpen bij morele groei -2
Morele groei vanuit het kind zelf -2-
Hilde van Rossen Hoe kunnen ouders en leraren jonge kinderen leren rekening te houden met anderen, in een samenleving die steeds meer op eigenbelang uit is?
Sociale cohesie en individualiteit
Sociale cohesie in het onderwijs (2)
Gert-Jan Veerman Deze tweede bijdrage zoomt vooral in op de vraag wat sociale cohesie betekent in een context van diversiteit en of dat streven naar sociale cohesie niet ten koste gaat van individuele opvattingen en tolerantie.
Sociale cohesie in klaslokaal
Sociale cohesie in het onderwijs (1)
Gert-Jan Veerman De saamhorigheid in leerlinggroepen neemt af door diversiteit en ik-gerichtheid. Hoe kunnen leerkrachten sociale cohesie in hun klas versterken?
Dyssynchrone ontwikkeling
Dyssynchrone ontwikkeling
Carl D'hondt Dyssynchrone ontwikkeling is sinds lang een ingeburgerd begrip geworden in het begaafdheidsonderzoek. Maar wat is dyssynchroniciteit precies?
Gevoelige periodes - integratie leerwinsten
Gevoelige periodes en hoogbegaafdheid (2)
Hilde van Rossen Een gevoelige periode geeft leerwinst voor de toekomst als er een fase van diepe accomodatie volgt.
Hindernissen leerprocessen hoogbegaafde leerlingen deel 1
Interne hindernissen in de leerprocessen van hoogbegaafde leerlingen (1)
Carl D'hondt Wat is het verband tussen extrinsieke motivatie en negatieve faalangst bij hoogbegaafde leerlingen? En hoe leidt diepe accommodatie tot sterkere intrinsieke motivatie?
Hindernissen leerprocessen hoogbegaafde leerlingen deel 2
Interne hindernissen in de leerprocessen van hoogbegaafde leerlingen (2)
Carl D'hondt Wat is het belang van de fusie tussen functioneel en intentioneel leren en waarom is een balans tussen stapelen en webben bij jonge hoogbegaafde kinderen zo belangrijk?
Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen
Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen
Marleen Legemaat De auteurs zetten in op het belang van visie-ontwikkeling om aan de hand daarvan keuzes te maken rond het onderwijs aan begaafde leerlingen.
Hoogbegaafdheid en gevoelige periodes in de ontwikkeling
Gevoelige periodes en hoogbegaafdheid (1)
Hilde van Rossen In dit eerste deel geven wij een korte schets van het evolueren van de visie op hoogbegaafdheid en het belang van gevoelige perioden in de ontwikkeling.
Intelligentie, creativiteit en wijsheid
Intelligentie, creativiteit en wijsheid: algemeen of specifiek; allround of op beperkte gebieden?
Carl D'hondt Is intelligentie een algemeen cognitief vermogen of ben je intelligent op slechts bepaalde domeinen? En hoe zit dat met creativiteit en wijsheid? In dit artikel wordt hierop ingegaan.
Peuters en kleuters die net iets meer kunnen
Peuters en kleuters die nét iets meer kunnen
Annemarie Brouwer Deze boeken geven samen bijna 1000 ideeën en tips voor het werken met peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met kleuters
Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met kleuters
Marleen Legemaat Ervaringsgericht werken is veel meer dan leren uit ervaring. Het gaat niet om wat kinderen doen maar om hoe de leerkracht naar het kind kijkt.
Kiezen voor het jonge kind
Kiezen voor het jonge kind
Lianne Jongsma Kiezen voor het jonge kind is een boek met een sterke theoretische onderbouwing maar ook met volop aandacht voor de praktijk.
Leeruitdaging voor jonge kinderen
De leeruitdaging voor jonge kinderen - Diep leren
Bertine van den Oever Na het boek De Leeruitdaging heeft James Nottingham samen met Jill Nottingham deze inhoud vertaald naar het werken met jonge kinderen: De Leeruitdaging voor jonge kinderen.
Stapsgewijs onderwijs: Het kind centraal
Stapsgewijs onderwijs: Het kind centraal!
Lianne Jongsma Ook al zijn er veel boeken geschreven over onderwijs aan jonge kinderen, het boek Stapsgewijs onderwijs: het kind centraal! verdient het om te worden uitgelicht.
Uitdagende peuters en kleuters uitdagen
Uitdagende peuters en kleuters uitdagen
Lianne Jongsma Uitdagende peuters en kleuters uitdagen is een boek dat kennis en inzicht wil geven in het gedrag en behoeften van peuters en kleuters die voorlopen in hun ontwikkeling.
Wat leert mijn kind bij jullie?
Wat leert mijn kind bij jullie?
Marleen Legemaat Impact hebben op de volledige kindontwikkeling in de kinderopvang
Hoe ga jij aan de slag met talent op school?
Word jij ook een kindertalentenfluisteraar?
Luk Dewulf De afgelopen drie jaar zijn er meer dan duizend professionals 'kindertalentenfluisteraar' geworden. Maar wat is een kindertalentenfluisteraar precies?
Talenten herkennen en ontwikkelen
Talenten herkennen en ontwikkelen: een hele uitdaging!
Nadine van der Hart Er komen verschillende uitdagingen kijken bij het herkennen en het ontwikkelen van de talenten van leerlingen. Ondanks eigenaarschap van de ontwikkeling moeten we kinderen blijven uitdagen!
Van eigenaarschap naar verantwoordelijkheid - introductie
0 - Van eigenaarschap naar verantwoordelijkheid
Piet van der Ploeg De paradoxen van eigenaarschap raken kernvragen van de pedagogiek en de didactiek. Piet van der Ploeg gaat in een aantal hoofdstukken in op eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
Van eigenaarschap naar verantwoordelijkheid -1
1 Paradoxen van eigenaarschap
Piet van der Ploeg De paradoxen van eigenaarschap raken kernvragen van de pedagogiek en de didactiek. In dit eerste deel van negen artikelen worden de paradoxen van eigenaarschap verkent.
Van eigenaarschap naar verantwoordelijkheid - 2
2 Casus: Een daltonschool voor basisonderwijs
Piet van der Ploeg De paradoxen van eigenaarschap raken kernvragen van de pedagogiek en de didactiek. In dit tweede deel van negen artikelen wordt ingezoomd op eigenaarschap op een Daltonschool.
Van eigenaarschap naar verantwoordelijkheid - 3
3 Geen eigen leerproces
Piet van der Ploeg De paradoxen van eigenaarschap raken kernvragen van de pedagogiek en de didactiek. Dit derde deel van negen artikelen vertelt waarom leerlingen geen eigenaar kunnen zijn van hun eigen leerproces.
Van eigenaarschap naar verantwoordelijkheid - 4
4 Geen eigen keus
Piet van der Ploeg De paradoxen van eigenaarschap raken kernvragen van de pedagogiek en de didactiek. Dit vierde deel van negen artikelen zoomt in op de paradox van eigenaarschap.
Van eigenaarschap naar verantwoordelijkheid - 5
5 De vier aspecten van de contradictie van eigenaarschap
Piet van der Ploeg De paradoxen van eigenaarschap raken kernvragen van de pedagogiek en de didactiek. Dit vijfde deel van negen artikelen vat alle tegenstrijdigheden van leerling-eigenaarschap samen in de Ontwikkelcirkel.
Van eigenaarschap naar verantwoordelijkheid - 6
6 De tijdgeest: het neoliberalisme
Piet van der Ploeg De paradoxen van eigenaarschap raken kernvragen van de pedagogiek en de didactiek. Dit zesde deel van negen artikelen gaat in op de vraag waarom eigenaarschap zo populair is.
Van eigenaarschap naar verantwoordelijkheid - 7
7 Zelfzeggenschap
Piet van der Ploeg De paradoxen van eigenaarschap raken kernvragen van de pedagogiek en de didactiek. Dit zevende deel van negen artikelen relateert eigenaarschap aan zelfzeggenschap.
Van eigenaarschap naar verantwoordelijkheid - 8
8 Verantwoordelijkheid
Piet van der Ploeg De paradoxen van eigenaarschap raken kernvragen van de pedagogiek en de didactiek. Dit achtste deel van negen artikelen bespreekt zelfzeggenschap en verantwoordelijkheid.
Van eigenaarschap naar verantwoordelijkheid - 9
9 Verantwoordelijk worden
Piet van der Ploeg De paradoxen van eigenaarschap raken kernvragen van de pedagogiek en de didactiek. Dit laatste deel van negen artikelen laat zien hoe onderwijs bijdraagt aan verantwoordelijk worden.
Vrijheid voor onderwijs: wat heeft de school nodig om school te zijn?
Van vrijheid van onderwijs naar vrijheid voor onderwijs; een onderwijspedagogisch argument
Gert Biesta Wie bepaalt de mate van vrijheid en de inrichting van het onderwijs? In dit artikel geeft Gert Biesta een onderwijspedagogische invalshoek op het vraagstuk van vrijheid van onderwijs.
Hersenen hebben een positieve aandachtsbankrekening nodig
Ook hersenen hebben een bankrekening
Ivo Mijland Mensen hebben aandacht nodig om te groeien. Ons verlangen naar aandacht is normaal. Ontdek positieve dingen en benoem ze, word als een kind!
Het recht er iets van te maken
Het recht er iets van te maken Jouw rol en positie in een systeem
Elena Carmona van Loon Hoe werkt groepsdynamiek en vooral belangrijk, hoe heb jij daar als leerkracht invloed op? Hierbij is een bewuste basishouding belangrijk, dit artikel laat zien hoe die eruit ziet.
Jagen, verzamelen, opvoeden
Jagen, verzamelen, opvoeden - Wat we van oude culturen kunnen leren over het opvoeden van blije en behulpzame kinderen.
Marleen Legemaat Michaeleen Douglass voelde zich hopeloos en totaal mislukt als moeder en ging op zoek: Hoe voed ik mijn kind op?
Uitgangspunt bij onderwijs: leerkracht of leerling?
Leerkracht én leerling centraal
Marcel van Herpen Wat is het uitgangspunt van onderwijs en opvoeding? De leerkracht? De leerling? Gezamenlijk zoeken we naar antwoorden die de nieuwe generatie ons stelt.
Nieuwe autoriteit - Haim Omer
Nieuwe autoriteit
Marleen Legemaat In dit boek biedt Haim Omer een denkkader voor een nieuwe vorm van autoriteit om gezamenlijk de regie te pakken en vast te houden.
Nieuwe autoriteit voor ouders
Nieuwe autoriteit voor ouders
Marleen Legemaat In dit boek worden handvaten gegeven voor een opvoeding gebasieerd op veilige verbinding, waakzame zorg en geweldloos verzet.
pedagogiek en opvoedkunde
Pedagogiek en opvoedkunde
Machiel Karels Pedagogiek wordt ook wel opvoedkunde genoemd, waarbij wordt gekeken naar de ontwikkelingsfasen van kinderen, maar ook relaties tussen kinderen en omgeving.
Persoonsvorming: socialisatie of subjectificatie
Persoonsvorming in het onderwijs: Socialisatie of subjectificatie?
Gert Biesta Onderwijs heeft ook te maken met de vorming van de persoon. Maar wat is de juiste of goede persoonsvorming? En wie bepaalt dat?
Alles over pesten
Alles over pesten
Helèn de Jong Pesten is geen onvermijdelijk onderdeel van het groepsproces. Het 'hoort' niet bij het leven en je wordt er niet sterker van integendeel. Recensie alles over pesten.
Gevolgen van pesten
Pesten op school - gevolgen en aanpak
Machiel Karels In dit artikel wordt ingegaan op de signalen van pesten op school en op een mogelijke aanpak van het probleem. Hierbij wordt de vijfsporenaanpak genoemd.
Meidenvenijn
Meidenvenijn in het basisonderwijs - Preventie en aanpak
Arja Kerpel Meidenvenijn is het subtiele spel van aantrekken en afstoten in relaties. Dit gedrag lijkt onschuldig, maar het brengt schade toe. Voorkomen en aanpakken dus!
Pesten groepsaanpak
Pesten vraagt om een positieve groepsaanpak
Kees van Overveld Dit artikel betoogt dat een anti-pestprogramma niet de eerste oplossing is waar een school aan zou moeten denken. De voorkeur gaat uit naar een andere aanpak.
Pesten aanpakken
Pesten aanpakken - lessenserie voor de basisschool
Arja Kerpel Gemiddeld één op de tien kinderen in het basisonderwijs wordt gepest. Hoe voorkom je pesten of pak je een pestprobleem aan?
Vijfsporenaanpak pesten
De vijfsporenaanpak bij pesten
Bob van der Meer Een goede aanpak van pesten behelst een vijfsporenbeleid waarbij vijf betrokken partijen en drie psychologische mechanismen aangepakt worden.
Steungroepaanpak
Steungroepaanpak van pesten. Toeschouwers en pesters in gesprek.
Dirk van der Wulp Pesten kan ernstige vormen aannemen. Lees hier over de verbluffende resultaten van de steungroepaanpak. Pesters, toeschouwers en potentiële vrienden gaan met elkaar in gesprek.
Pesten tips
Pesten: wat kun je doen in de klas?
Anton Horeweg Pesten is een hardnekkig probleem in scholen. Plagerijen moet je niet te snel pesten noemen. Kenmerken op een rijtje en tips voor de praktijk in de klas.
No blame-methode
Pesten als familietrek? “Zo doen we dat bij ons…”
Ivo Mijland Hoe kun je weten of het pesten of plagen is? Er zijn middelen om het verschil in beeld te krijgen! Iedereen heeft wel een jeugdherinnering aan pesten. Als pester, gepeste of toeschouwer. :
Pesterijen op school
Pesterijen op school - oorzaken - profielen van betrokkenen
Machiel Karels Pesten is helaas nog altijd een actueel probleem. In het eerste deel van twee artikelen wordt het fenomeen pesten besproken. Ook wordt aangegeven wat oorzaken en gevolgen van pesten zijn.
Nieuwe onderwijsboeken
Nieuwe onderwijsboeken april 2024
Marieke Stomphorst Hoe kun je startende leraren goed begeleiden? Wat is een PLG? Hoe ga je op school om met rouw? Er zijn weer nieuwe boeken over interessante thema's.
evidence-based
Is evidence-based het antwoord?
Ivo Mijland De roep om evidence-based werken is de laatste jaren enorm gegroeid. Dit artikel gaat in op de vraag of we wel altijd vanuit het bewijs moeten werken met kinderen..
Inschrijven nieuwsbrief

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest