Asperger Syndroom

Wat is het Asperger-syndroom?

Het syndroom van Asperger wordt ook wel hoog functionerend autisme genoemd, omdat (boven)gemiddelde intelligentie een kenmerk is van deze vorm van autisme. Het syndroom van Asperger hoort bij de autisme spectrum stoornissen (ASS).
 
De beschrijving van het Asperger syndroom is ontwikkeld als een concept en in de jaren 80 door de Britse psychiater Lorna Wingaan geïntroduceerd. De term Asperger is afgeleid van een onderzoek uit 1944 door de Oostenrijkse kinderarts Hans Asperger.

Kenmerken Asperger syndroom

 • Kinderen met Asperger hebben vaak problemen in de sociale interacties.
 • Ze hebben een opvallende motorische onhandigheid.
 • Kinderen met Asperger spreken vaak op jonge leeftijd al in volwassen taal en zijn vaak erg breedsprakig.
 • De taalproductie bij kinderen met Asperger ligt hoger dan het taalbegrip.
 • Ze hebben een beperkt scala van interesses en activiteiten. Het mooie hiervan is dat kinderen met Asperger vaak veel weten over hun favoriete onderwerp. 
 • Mensen met het Asperger-syndroom zien, horen en voelen de wereld anders dan andere mensen. Als je het Asperger-syndroom hebt, heb je dit voor het leven - het is geen ziekte en kan niet worden ' genezen '. Vaak hebben mensen het gevoel dat het Asperger-syndroom een fundamenteel aspect is van hun identiteit.

ASS / Autisme

ASS / Autisme is een spectrumtoestand. Alle autistische mensen delen bepaalde moeilijkheden, maar autistisch zijn heeft op verschillende manieren invloed op hen. Sommige mensen met het Asperger-syndroom hebben ook  psychische problemen of andere aandoeningen, wat betekent dat mensen verschillende niveaus en soorten ondersteuning nodig hebben.
 
Mensen met het Asperger-syndroom hebben een gemiddelde tot boven gemiddelde intelligentie. Ze hebben niet de leerstoornissen die veel autistische mensen hebben, maar ze kunnen wel specifieke leermoeilijkheden hebben. Ze hebben minder spraakproblemen, maar kunnen nog steeds moeite hebben met het begrijpen en verwerken van taal.
 
Met de juiste ondersteuning kunnen ze allemaal worden geholpen om een meer bevredigend leven naar eigen keuze te leiden.
 
Dit artikel behandelt de volgende onderwerpen:
 • Hoe vaak komt het Asperger-syndroom voor?
 • Hoe zien mensen met het Asperger-syndroom de wereld?
 • Hoe het Asperger-syndroom wordt gediagnosticeerd
 • Hoe vaak komt het Asperger-syndroom voor?
ASS / Autisme, waaronder het Asperger-syndroom, komt veel vaker voor dan de meeste mensen denken. Ongeveer 1% van de bevolking heeft ASS / autisme. Mensen met het Asperger-syndroom hebben alle nationaliteiten en culturele, religieuze en sociale achtergronden, hoewel het meer mannen lijkt te beïnvloeden dan vrouwen .

Hoe zien mensen met het Asperger-syndroom de wereld?

Sommige mensen met het Asperger-syndroom zeggen dat de wereld overweldigend voelt en dit kan hen veel onrust bezorgen.
 
In het bijzonder kan het moeilijker zijn om begrip te hebben voor en contact te hebben met andere mensen en deel te nemen aan het dagelijkse leven in gezin, op school, op het werk en in het sociale leven. Andere mensen lijken intuïtief te weten hoe ze met elkaar kunnen communiceren en met elkaar omgaan, maar kunnen ook moeite hebben om een band op te bouwen met mensen met het Asperger-syndroom. Mensen met het Asperger-syndroom kunnen zich afvragen waarom ze 'anders' zijn en vinden het lastig dat hun sociale verschillen betekenen dat mensen ze niet begrijpen.
 
Autistische mensen, inclusief mensen met het Asperger-syndroom, zien er vaak niet 'uitgeschakeld' uit. Sommige ouders van autistische kinderen zeggen dat andere mensen gewoon denken dat hun kind ondeugend is, terwijl volwassenen vinden dat ze verkeerd worden begrepen.  

Diagnose syndroom van Asperger

Een  diagnose is de formele identificatie van de aandoening, meestal door een multidisciplinair diagnostisch team, vaak met inbegrip van een spraak- en taaltherapeut, kinderarts, psychiater en / of psycholoog. Omdat het Asperger-syndroom sterk varieert van persoon tot persoon, kan het moeilijk zijn om een diagnose te stellen. Het wordt vaak later dan autisme bij kinderen gediagnosticeerd en soms worden moeilijkheden en problemen pas herkend en gediagnosticeerd tijdens de volwassenheid.

De voordelen van een diagnose

Sommige mensen zien een formele diagnose als een onbehulpzaam etiket, maar voor velen kan het krijgen van een tijdige en grondige beoordeling en diagnose nuttig zijn om de volgende redenen:
 
het helpt mensen met het Asperger-syndroom (en hun families, partners, werkgevers, collega's, leraren en vrienden) om te begrijpen waarom ze bepaalde problemen kunnen ervaren en wat ze eraan kunnen doen
het geeft mensen toegang tot diensten en ondersteuning .
Hoe het Asperger-syndroom wordt gediagnosticeerd
De kenmerken van het Asperger-syndroom variëren van persoon tot persoon, maar om een diagnose te stellen, zal een persoon meestal worden beoordeeld als iemand die  aanhoudende problemen heeft met sociale communicatie en sociale interactie en  beperkte en repetitieve patronen van gedrag, activiteiten of interesses sinds de vroege kindertijd, voor zover deze "het dagelijks functioneren beperken en schaden ".

Aanhoudende problemen met sociale communicatie en sociale interactie

Asperger en sociale communicatie

Autistische mensen, inclusief mensen met het Asperger-syndroom, hebben moeite met het interpreteren van zowel verbale als non-verbale taal zoals gebaren of toon. Velen hebben een heel letterlijk begrip van taal en denken dat mensen altijd precies bedoelen wat ze zeggen. Ze vinden de volgende elementen van communicatie vaak moeilijk om te gebruiken of te begrijpen:
 • gezichtsuitdrukkingen
 • toon van stem
 • grappen en sarcasme
 • vaagheid
 • abstracte concepten.
Mensen met het Asperger-syndroom hebben meestal goede taalvaardigheden, maar ze kunnen het nog steeds moeilijk vinden om de verwachtingen van anderen in gesprekken te begrijpen. Ze herhalen soms wat de ander net heeft gezegd. Dit wordt echolalie genoemd. Of ze praten uitgebreid over hun eigen interesses.
 
Het helpt vaak om op een duidelijke, consistente manier te  spreken en om mensen de tijd te geven om te verwerken wat hen is gezegd.

Asperger en sociale interactie

Mensen met het Asperger-syndroom hebben vaak moeite met het 'lezen' van andere mensen - het herkennen of begrijpen van de gevoelens en intenties van anderen - en het uiten van hun eigen emoties. Dit kan het heel moeilijk maken voor hen om door de sociale wereld te navigeren.
 
Kenmerken van mensen met het Asperger Syndroom op het vlak van de sociale interactie:
 • Ze lijken ongevoelig te zijn.
 • Ze zoeken tijd alleen wanneer ze zicht overbelast voelen door andere mensen.
 • Ze zoeken geen troost bij andere mensen
 • Ze schijnen zich 'vreemd' of op een manier te gedragen die sociaal ongepast is.
 • Ze vinden het vaak moeilijk om vriendschappen te sluiten. Sommigen willen contact hebben met andere mensen en vrienden maken, maar weten dan niet hoe ze dat moeten aanpakken.
 • Beperkte en repetitieve patronen van gedrag, activiteiten of interesses

Herhaald gedrag en routines

De wereld kan een zeer onvoorspelbare en verwarrende plaats lijken voor mensen met het Asperger-syndroom. Ze geven namelijk vaak de voorkeur aan een dagelijkse routine, zodat ze weten wat er elke dag zal gebeuren. Ze willen bijvoorbeeld altijd op dezelfde manier reizen van en naar school of op het werk, of eten precies hetzelfde voedsel als ontbijt.
 
Het gebruik van regels kan ook belangrijk zijn. Het kan moeilijk zijn voor iemand om een andere benadering van iets te nemen als ze eenmaal de 'juiste' manier geleerd hebben om het te doen. Ze voelen zich vaak niet op hun gemak met het idee van verandering, maar kunnen het beter het hoofd bieden als ze zich van tevoren op veranderingen kunnen voorbereiden .

Hooggeconcentreerde interesses

Veel mensen met het Asperger-syndroom hebben intense en zeer gefocuste interesses, vaak vanaf een vrij jonge leeftijd. Deze kunnen in de loop van de tijd veranderen of juist levenslang zijn. De interesse van alles zijn, van kunst of muziek tot treinen of computers. Een interesse kan soms ongebruikelijk zijn. Eén persoon hield er bijvoorbeeld van om afval te verzamelen. Met de juiste begeleiding ontwikkelde deze persoon een interesse in recycling en het milieu.
 
Veel van de mensen met het Asperger Syndroom interesseren zich in studeren, betaald werk, vrijwilligerswerk of andere zinvolle bezigheden. Mensen met het Asperger-syndroom melden vaak dat het nastreven van dergelijke bezigheden fundamenteel is voor hun welzijn en geluk.

Zintuiglijke gevoeligheid

Mensen met het Asperger-syndroom kunnen ook  over- of ondergevoelig zijn voor geluiden, aanraking, smaak, geuren, licht, kleuren, temperaturen of pijn. Ze kunnen bijvoorbeeld bepaalde achtergrondgeluiden horen, die andere mensen negeren of blokkeren. Deze geluiden zijn voor hen dan ondraaglijk hard of storend. Dit kan angst of zelfs fysieke pijn veroorzaken. Of ze zijn gefascineerd door lichten of draaiende voorwerpen.

Verschillende namen voor autisme / ASS

In de loop der jaren zijn verschillende diagnostische labels gebruikt, zoals autisme , autismespectrumstoornis (ASD), autismespectrumstatus (ASC), klassiek autisme, Kanner-autisme, pervasieve ontwikkelingsstoornis (PDD), hoogfunctionerend autisme (HFA), Asperger-syndroom en  Pathological Demand Avoidance (PDA). Dit weerspiegelt de verschillende diagnostische handleidingen en hulpmiddelen die worden gebruikt, en de verschillende autisme-profielen die door individuen worden gepresenteerd.
 
Vanwege recente en aankomende wijzigingen in de belangrijkste diagnostische handleidingen , wordt 'autismespectrumstoornis' (ASS) nu waarschijnlijk de meest gebruikte diagnostische term. Het Asperger-syndroom blijft een nuttig profiel voor veel diagnostici en professionals.

Oorzaken en genezing Asperger syndroom

Wat veroorzaakt het Asperger-syndroom?

De exacte  oorzaak van autisme (inclusief Asperger-syndroom) wordt nog steeds onderzocht. Onderzoek naar oorzaken suggereert dat een combinatie van factoren - genetisch en milieu - mogelijk verschillen in ontwikkeling verklaart. Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding van een persoon, zijn sociale omstandigheden en is niet de schuld van het individu met de aandoening.

Is er een remedie?

Er is geen 'remedie' voor het Asperger-syndroom. Er zijn echter een aantal  strategieën en benaderingen die mensen mogelijk nuttig vinden.

Gerelateerd

cursus
Autismecoach in het po
Autismecoach in het po
Coachen en begeleiden van leerlingen met autisme
Medilex Onderwijs 
Syndroom van Asperger
Asperger syndroom: kenmerken - tips - symptomen ASS
Arja Kerpel
Van bao naar vo
ASS / Autisme: sterk naar het voortgezet onderwijs
Inge Verstraete
Autisme en communicatie
ASS / Autisme en communicatie
Inge Verstraete
HGW classificeren
Handelingsgericht classificeren in het onderwijs
Noëlle Pameijer
Autisme handleiding
Autisme / ASS - Een persoonlijke handleiding
Inge Verstraete
Autisme bij meisjes
´A-girl´, meisjes met autisme in het voortgezet onderwijs
Inge Verstraete
Vind je eigen weg met jouw autisme
Vind je eigen weg met jouw autisme
Marleen Legemaat
autisme in de klas - tips voor leerkracht en leerling
Autisme in de klas - tips voor leerkracht én leerling
Marleen Legemaat
Opvoedwijzer Asperger
Opvoedwijzer Asperger
Marleen Legemaat
Overprikkeld
Overprikkeld - Praktische strategieën om de wereld structuur te geven
Arja Kerpel
Pittige pubers
Pittige pubers - Opvoeden van je puber met ADHD of autisme
Marleen Legemaat
Autisme anders bekijken
Autisme anders bekijken - Omdat geen kind hetzelfde is
Helèn de Jong
Autisme op school
Autisme op school - een passend aanbod binnen passend onderwijs
Arja Kerpel
Misdiagnose van hoogbegaafden
Misdiagnose van hoogbegaafden
Arja Kerpel
Omgaan met Asperger
Omgaan met Asperger in de klas
Arja Kerpel
Gedragsproblemen in de klas
Gedragsproblemen in de klas
Arja Kerpel
Hoogbegaafd met stoornis
Hoogbegaafde kinderen met stoornissen
Arja Kerpel
Teddy heeft autisme
Teddy heeft autisme en Pien rode krullen
Arja Kerpel


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Executieve functies in een video van één minuut uitgelegd
Executieve functies in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Werkwijzen van leerkrachten om flexibiliteit bij autisme te versterken
Hoe versterk je cognitieve flexibiliteit bij autisme?
Wat kun je extra aanbieden aan begaafde leerlingen?
Inzet van tussenuren positief op leerresultaten
Wat kan de inzet van tussenuren betekenen?
Invloed gebruik digitale media op taakgerichtheid en luisterhouding
Wat doen digitale middelen met de aandacht en concentratie?
Toename ongewenst gedrag sinds 2010
Neemt ongewenst en lastig gedrag toe in het basisonderwijs?
Vergroot huiswerk verantwoordelijkheid voor eigen leerproces?
Vergroot huiswerk verantwoordelijkheid voor eigen leerproces?
Wat onthouden vo leerlingen aan kennis?
Wat onthouden vo-leerlingen aan kennis na verloop van tijd?
Werken met weektaak relatie metacognitieve vaardigheden
Werken met een weektaak: wat levert het op voor leerlingen?
Monitoring brede ontwikkeling po-leerling
Hoe kun je emotieregulatie van leerlingen bijhouden?
Helpt een huiswerkplanner?
Helpt een huiswerkplanner?
Academische synthesistaken
Verbetering van de prestaties van vwo-leerlingen op academische synthesistaken met ‘Level up Instructions & Feedback Tool...
Bevorderen intelligentie
Bevorderen van de ontwikkeling van intelligentie in de bovenbouw van de basisschool
Beginnende geletterdheid
Leergedrag kleuters legt belangrijke basis voor het leren lezen
Getalbegrip werkgeheugen
Rol van het werkgeheugen en getalbegrip in het rekenonderwijs op de basisschool
Studeren adolescenten
Zelfcontrole en zelfregulering bij studeren tijdens de adolescentie
[extra-breed-algemeen-kolom2]asperger
ass
autisme
DSM
executieve functies
mcdd
odd
ontwikkelingsstoornissen
pdd
pdd-nos
psycho-educatie

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest