Praten over het leerproces bevordert metacognitieve vaardigheden

Annemieke Top

Kwaliteitszorgmedewerker / beleidsondersteuner bij Hoornbeeck College

 

  Geplaatst op 3 januari 2018

Top, A. (2018). Praten over het leerproces bevordert metacognitieve vaardigheden.
Geraadpleegd op 26-03-2019,
van https://wij-leren.nl/leerproces-evalueren-metacognitieve-vaardigheden.php

De poster Denken om te leren helpt leraren om leerlingen te stimuleren hun eigen leerproces te reguleren. Leerlingen zijn zich bewuster van hun eigen leerproces, denken er meer over na en weten het ook beter te verwoorden. Dit blijkt uit onderzoek van het lectoraat van Hogeschool de Kempen in Helmond in de groepen 6, 7 en 8 van acht basisscholen. Een mooi neveneffect van de inzet van de poster is dat de leraren ook zelf meer feedback geven en leerlingen stimuleren elkaar feedback te geven.

Zelfregulerend leren

Zelfregulerend leren heeft een positieve invloed op schoolsucces, zo laat eerder onderzoek zien. Om hun leren zelf te reguleren, moeten leerlingen zich bewust zijn van de doelen van het leerproces. Het leerproces bestaat dan uit drie fasen:

  • Plannen
  • Controleren
  • Evalueren

Reflecteren op het leerproces is cruciaal voor de leerling om verder te leren. Alleen door een adequate reflectie kan de leerling bepalen wat hij verder nodig heeft om te leren. Planning van het leerproces volgt steeds op de evaluatie.

De onderzoekers ontwikkelden een hulpmiddel, Denken om te leren, waarmee leraren de zelfregulering van leerlingen kunnen bevorderen. Denken om te leren bestaat uit een poster met de drie fasen van het zelfregulerend leerproces inclusief bijpassende vragen. Leraren gebruikten de poster om met leerlingen in gesprek te gaan over hun leerproces. Tijdens het onderzoek kregen de leerlingen de drie fasen-cirkel, die afgebeeld is op de poster, op een reflectieblad. De leerlingen reflecteerden zo op hun leerproces. De leraren gingen aan de hand van deze resultaten met de leerlingen in gesprek.In deze gesprekken is het wel noodzakelijk dat de leraren zorgvuldig feedback geven op de zelfreflectie van de leerling. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat feedback op zelfregulering effectief is voor het leerproces van de leerling. De leraar hoeft dus de leerling niet alleen te voorzien van inhoudelijke feedback, juist de feedback op de reflectie is van belang. Hierbij is Denken om te leren een handvat voor de leraar.

“Feedback op reflectie is erg belangrijk voor leerling”

Reflecteren

Het reflecteren heeft een positief effect op de zelfregulering van de leerlingen. Daarnaast bleken de metacognitieve vaardigheden van de leerlingen versterkt te zijn. De leerlingen wisten in een groot deel van de lessen verschillende metacognitieve kennisaspecten onder woorden te brengen. Zo konden ze gerichter spreken over:

  • het doel van een opdracht
  • de succescriteria
  • bruikbare strategieën
  • de (tijds)planning.

Bovendien reflecteerden zij na afloop op het gehele eigen leerproces. Dat bevestigden zowel leerlingen als leraren tijdens interviews met de onderzoekers. Ook in andere situaties werd het hulpmiddel Denken om te leren spontaan toegepast. Verder onderzoek is nodig om na te gaan in welke situaties het hulpmiddel werd toegepast en welk effect dat heeft gehad. Daarnaast is het goed om te onderzoeken hoe het werken met Denken om te leren kan worden uitgebreid op de deelnemende scholen.

Formatief toetsen

Een manier om Denken om te leren uit te breiden is het inzetten van formatieve toetsing. Ook bij formatief toetsen is feedback van de leraar cruciaal. Niet alleen inhoudelijk, zoals gezegd, maar ook gericht op de zelfregulatie van de leerling. De leraar kan dan de vragen op de poster aan de leerling stellen: ‘Ben je op de goede weg?’ en ‘Hoe doe je het de volgende keer?’.

Een andere vorm van formatief toetsen is het zelf toetsen door de leerling. Door zichzelf te toetsen krijgt de leerling een beeld van zijn eigen leerproces. Het is een manier om de leerling zelf antwoord te laten geven op de vraag van de poster: ‘Ben ik op de goede weg?’ Zelftoetsing helpt de leerling bovendien het reflecterend vermogen te vergroten. Hier kunnen de medeleerlingen ook een grote rol in spelen. Door peers elkaar te laten toetsen en reflecteren, leren zij elkaar inhoudsvolle feedback te geven. Sturing van de docent hierin is wel onmisbaar.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat leraren het hulpmiddel praktisch toepasbaar en relevant vonden. Ze noemden de verschillende opbrengsten van het werken met Denken om te Leren, zowel voor de leerlingen, voor henzelf als voor de school. Door het project zijn verschillende scholen meer samen gaan leren en samen gaan onderzoeken. Het project voorzag in een behoefte van de scholen en sloot aan bij de ontwikkeling van deze scholen. Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat het hulpmiddel Denken om te leren breder ingezet kan worden dan alleen in tijdens enkele specifieke lessen.

Bronnen

Top, A. (2018). Praten over het leerproces bevordert metacognitieve vaardigheden.
Geraadpleegd op 26-03-2019,
van https://wij-leren.nl/leerproces-evalueren-metacognitieve-vaardigheden.php

Gerelateerd

Formatief Evalueren, Shirley Clarke
Formatief Evalueren, Shirley Clarke
4 & 5 april, Nieuwegein
Bazalt | HCO | RPCZ 
Gerichte feedback
Leer van een 3 een 8 te maken!
Marjoke Hinnen
Zelf gereguleerd leren
Hoe laat je intrinsieke motivatie groeien?
Dirk van der Wulp
Overdenken en doen
Overdenken en doen - Een pedagogische bijdrage aan adaptief onderwijs
Luc Stevens
Formatief evalueren
Formatief evalueren, hoe pak ik dat aan in mijn les? Tien voorbeelden
Gerdineke van Silfhout
executieve functies ontwikkelen leermodel
Executief functioneren kun je leren
Wendy Brasz en Myra den Haan
Richting geen recepten - Hattie
Hattie geeft richting, maar geen recepten
Bas ter Avest
Wat er niet klopt bij John Hattie
Wat klopt er niet bij John Hattie?
Dolf Janson
Slim maar...
Slim maar.. Hoe je de executieve functies kunt versterken
Arja Kerpel
Formatieve assessment
Leren zichtbaar maken met formatieve assessment - In de praktijk
Arja Kerpel
Handboek leren leren
Handboek leren leren - 5 krachtige principes
Arja Kerpel
Leren zichtbaar maken
Leren zichtbaar maken - John Hattie
Arja Kerpel
In zeven stappen naar zinvol leren
In 7 stappen naar zinvol leren
Marleen Legemaat
De Leeruitdaging
De leeruitdaging - James Nottingham
Machiel Karels
De Leeruitdaging
De leeruitdaging - James Nottingham
Machiel Karels


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Cijfers geven
Welk effect heeft cijfers geven op de motivatie?
E-portfolio’s
Dragen e-portfolio’s in het basisonderwijs bij aan meer leerwinst, metacognitie en zelfsturing?
Stoeien goed voor ontwikkeling?
Heeft stoeien op school altijd een positief effect op kinderen?
Effecten van formatief evalueren
Wat zijn de effecten van formatief evalueren?
Eigenaarschap leerlingen vo
Hoe kunnen docenten het eigenaarschap van leerlingen (vo) versterken?
Gunstige lestijden vmbo
Wat zijn gunstige lestijden voor vmbo-leerlingen?
Formatieve toetsing
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?
Helpt een huiswerkplanner?
Helpt een huiswerkplanner?
Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen
Wat is de invloed van het ‘kwartiertjesrooster’ op de taakgerichtheid van leerlingen?
Kritisch denkvermogen stimuleren
Hoe stimuleer je kritisch denkvermogen?
Het versterken van eigenaarschap door leerlijnen
Hoe versterk je het eigenaarschap bij leerlingen?
Verschil unitonderwijs en klassikaal onderwijs
Unitonderwijs versus klassikaal onderwijs
Nakijken en feedback
Heeft het nakijken van schriften zin?
Onderzoeksvaardigheden mbo studenten
Onderzoeksvaardigheden van mbo studenten: hoe bevorder je die?
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
Welke rapportvormen geven goed inzicht?
Welke rapportvormen geven welke inzichten?
Strategieën voor zelfregulering
Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren?
Hoe kunnen tieners zelfgestuurd leergedrag laten zien?
Hoe kunnen tieners zelfgestuurd leergedrag laten zien?
Reflectieopdrachten en zelfregulatie
Een reflectieopdracht: is dit een struikelblok voor vmbo-leerlingen?
Scaffoldingstechnieken
Toepasbaarheid van scaffoldingstechnieken bij zelfregulatievaardigheden
Formatief toetsen po
Selfassessment voor formatief toetsen van basisschoolleerlingen
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
IMPROVE methode metadenken
De metadenkende leerling: effecten van de IMPROVE-methode
Leren met zelftoetsen
Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
Motivatie onderwijs in groepen
Motivatie bij onderwijs in groepen in beroepsonderwijs
Beginnende geletterdheid
Leergedrag kleuters legt belangrijke basis voor het leren lezen
Zelfgestuurd leren
Reviewstudie: metacognitie en zelfgestuurd leren
Interventies adhd
Doen wat werkt: interventies in de klas voor kinderen met symptomen van ADHD
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Leerproces evaluerenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.