Voorkom vastlopen onderwijsverandering
Hoe voorkom je dat een onderwijsverandering vastloopt?
Machiel Karels Oude patronen kunnen ons erg hinderen bij onderwijsvernieuwing. Welke patronen zijn dat en hoe ga je daar mee om? In dit artikel 7 inconsistenties in ons denken en handelen en suggesties voor een oplossingsrichting.
Scholen open!
7 redenen waarom scholen altijd open moeten zijn
Machiel Karels De afgelopen twee jaren werd diverse keren de afweging gemaakt of de leerlingen weer naar school mochten of toch niet. In dit artikel zeven redenen die pleiten voor het altijd open houden van de scholen.
Ontwikkelingsgerichte audit
Zo doe je een ontwikkelingsgerichte audit
Machiel Karels Een audit is enerzijds beoordeling. Maar hoe mooi zou het zijn als een audit daarnaast op groei gericht is! Dit artikel beschrijft een ontwikkelingsgerichte manier van beoordelen.
10 vragen aan de onderwijsinspectie
10 vragen aan de Onderwijsinspectie 2022
Machiel Karels De Staat van het onderwijs geeft een helder inzicht in de visie van de onderwijsinspectie op leren en ontwikkelen. En natuurlijk ook over hoe het onderwijs er voor staat in Nederland.
10 jaar Agora onderwijs
Agora onderwijs - een intrigerende benadering van leren
Machiel Karels Het Agora-onderwijs is een inspirerende benadering die gedreven wordt door intrinsieke motivatie, zowel bij leerlingen als leraren. Jubileumboek over 10 jaar Agora onderwijs.
Nieuw boek over 10 jaar Agora-onderwijs
Nieuw boek over 10 jaar Agora-onderwijs
Rob Martens In 2013 ontstond in Roermond een nieuw onderwijsconcept, Agora. Inmiddels is Agora een van de snelstgroeiende onderwijsvernieuwingen in Nederland ooit.
doorstroomtoets
Doorstoomtoets - uitleg
redactie De doorstroomtoets is een gestandaardiseerde test die leerlingen in groep 8 van de basisschool afleggen om hun kennis en vaardigheden op het gebied van lezen, taalverzorging en rekenen te meten.
Een kindcentrum
Een kindcentrum - waarom zou u dat willen?
Machiel Karels Het boekje neemt u mee in een oriëntatie op het kindcentrum en geeft een beeld van het proces waarmee je tot een kindcentrum kunt komen.
Een school in transitie
Een school in transitie - samenhang tussen vorm en inhoud
Machiel Karels Hoe hangt de vormgeving van je onderwijs samen met je visie? Wil je nadenken over de identiteit van je school en over de vraag of je visie nog wel past bij wat de maatschappij van je vraagt?
Examenpraktijk VO
Eindexamen Anders. Verbetering van de huidige vo-eindexamenpraktijk
Dick van der Wateren Het eindexamen is afgelast. Als dit een prima werkbare situatie oplevert, kan er nagedacht worden over een andere aanpak die beter aansluit bij een diversiteit aan onderwijsvormen.
Hallo witte scholen
Hallo witte scholen - Klasse heeft ook een kleur
Machiel Karels Hallo witte scholen is een boek over onderwijsongelijkheid, institutioneel racisme en de strijd tegen stereotype verwachtingen.
Heeft u hier een cursus voor moeten volgen?
Heeft u hier een cursus voor moeten volgen?
Machiel Karels Dit boek is een bundeling van vlot geschreven columns over onderwijs en aanverwante thema's. De auteur is Pascal Cuijpers, leraar en publicist in het onderwijs.
Wat is inclusief onderwijs?
Machiel Karels Inclusief onderwijs is een onderwijsbenadering die gericht is op het bieden van gelijke onderwijskansen aan alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, capaciteiten of beperkingen.
Kwaliteitskaarten School aan Zet
Kwaliteitskaarten School aan Zet
redactie Hier staan alle kwaliteitskaarten School aan Zet. Deze kwaliteitskaarten bieden praktische informatie over het onderwijs, zoals lerende organisatie, didactisch handelen of rekenen.
Leiding geven aan een lerende school
Leiding geven aan een lerende school
Machiel Karels Hoe kun je als schoolleider leidinggeven aan het ontwikkelen van een schoolcultuur die is gericht op samenwerken, onderzoeken en leren? Dit boek geeft antwoord op deze vraag.
maatwerkdiploma
Maatwerkdiploma
redactie Een maatwerkdiploma is een diploma waarbij leerlingen vakken op verschillende niveaus hebben afgerond en dat dit zichtbaar wordt gemaakt op het diploma.
Nationaal Programma Onderwijs
Nationaal Programma Onderwijs - uitleg
redactie Het Nationaal Programma Onderwijs is een programma van de overheid om de gevolgen van de scholensluiting te herstellen.
Nationaal Programma Onderwijs stappen
Hoe breng je als schoolleider alle recente ontwikkelingen bij elkaar in een samenhangend plan?
Machiel Karels Het Nationaal Programma Onderwijs kan ook eenvoudig. Met een handig reflectie-instrument en een richtinggevend kader. Integreer alles in de reguliere routines en plannen.
Onderwijs van binnenuit
Onderwijs van binnenuit
Machiel Karels Werk jij in een school of kindcentrum en voel je ook regelmatig dat het systeem knelt? Het boek Onderwijs van-Binnenuit beschrijft hoe je onderwijs hervormt van binnenuit.
Pisa ranking
PISA: Wat je niet zaait, kun je niet oogsten
Karen Heij De PISA uitslagen geven terecht zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast moeten we kritisch kijken naar hoe PISA meet en welke waarde we daar aan toe kunnen kennen.
Professionele Leergemeenschap het handboek
Professionele Leergemeenschap - het handboek
Machiel Karels Het concept van Professionele Leergemeenschappen (PLG's) is gericht op het creëren van een voortdurende ontwikkelingscultuur binnen scholen.
Schoolleider lerende cultuur
De schoolleider als architect van een leeromgeving voor leraren
Machiel Karels Hoe geef je als schoolleider vorm aan de leeromgeving voor leraren? Wat organiseer je en hoe zorg je voor een lerende cultuur? De vijf lerende gewoonten geven richting!
Stap voor stap naar stevig leiderschap
Stap voor stap naar stevig leiderschap - recensie
Machiel Karels Stap voor stap naar stevig leiderschap gaat over leidinggeven in het onderwijs. Leidinggevenden in het onderwijs krijgen praktische handreikingen voor hun dynamische rol.
unitonderwijs
Unitonderwijs - uitleg begrippen onderwijs
redactie Bij unitonderwijs worden de reguliere klassen vervangen door units van vijftig tot negentig kinderen.
Van de kat en de bel
Van de kat en de bel - Tellen en vertellen met de eindtoets basisonderwijs
Machiel Karels De eindtoets is in vijftig jaar uitgegroeid tot een instrument met twee belangrijke functies: toezicht houden op de kwaliteit van onderwijs en het verdelen van toegangsbewijzen voor vervolgonderwijs.
Van individueel naar inclusief onderwijs
Van individueel naar inclusief onderwijs
Machiel Karels Hoe verhoudt inclusief onderwijs zich tot maatschappelijke trends en de rol van kinderen in de samenleving? Bert Wienen pleit voor een inclusieve benadering die ruimte biedt voor diversiteit.
Van koersplan naar schoolplan
Gerard Bel Hoe stel je een goed koersplan voor een scholengroep op en hoe leid je daar vervolgens de schoolplannen van af? Dit artikel beschrijft een richtinggevend proces met heldere stappen.
Verbouwing op school
Verbouwing op school? Zo kun je hier een leerzame ervaring van maken voor de kinderen!
redactie Verbouwingen op school kunnen soms als een hinder worden beschouwd, zowel voor de onderwijzers als voor de leerlingen.
Onderwijs2032 professionalisering
Onderwijs2032 als nadere professionalisering
Dick van der Wateren Er is veel kritiek gekomen op het advies van Ons Onderwijs 2032. We moeten echter met het badwater niet het kind weggooien. Een oproep om verder mee te denken over curricula.
Stellingen #2032
Goed onderwijs in 2032? Vijf stellingen!
Machiel Karels Kanttekeningen bij onderwijs 2032 aan de hand van vijf stellingen. Wat ertoe doet bij onderwijs en opvoeding is niet veranderd in 2032.
Curriculum geen visie
Een curriculum is nog geen visie
Gert Biesta Het eindadvies van Platform Onderwijs2032 heeft de discussie zeker verder verdiept en aangescherpt. Dat is positief, maar de discussie is nog niet af.
Time-out 2032
Ons onderwijs 2032: hoe nu verder?
Marjolein Zwik De weerstand tegen advies Onderwijs2032 is groot, waardoor een time-out is ontstaan. Dit geeft ruimte voor leerkrachten om zelf verantwoordelijkheid te nemen!
Platform #onderwijs2032
Het platform #onderwijs2032: hun eerste advies
Casper Hulshof Platform #Onderwijs2032 publiceerde eerste concrete advies. Opvallende zaken hieruit worden tegen het licht gehouden en in een historische context geplaatst.
Vreemde talen onderwijs
Platform Onderwijs2032 helpt vreemde talen onderwijs om zeep
Erna Brummel Platform #Onderwijs2032 wil alléén Engels verplichten. Fenedex, vereniging Nederlandse exporteurs: afnemen kennis Duits vormt groot risico voor export Duitsland.
Overdenkingen Schnabel I
Enkele overdenkingen bij Schnabel I #onderwijs2032
Marjolein Zwik Enkele kanttekeningen bij het voorstel van het platform #onderwijs2032. Moet Engels vanaf kleuterleeftijd een speerpunt zijn? Is schrijven overbodig? Is kennis minder belangrijk?
Nationaal curriculum
De vorming van een nationaal curriculum: #onderwijs2032
Marjolein Zwik Iedereen in Nederland kan meedenken over het onderwijs en een nieuw te vormen nationaal curriculum. Een hoffelijk streven! Bij deze werkwijze zijn echter ook kanttekeningen te maken.
Schoolleider bij veranderingen
Hoe geef je als schoolleider succesvol leiding aan veranderingen?
Gerard Bel Leidinggeven aan een school is ook leidinggeven aan veranderingen. Maar hoe geef je nu succesvol leiding aan een verandertraject? Wat doen succesvolle schoolleiders precies?
Strategisch HR-beleid benut professioneel kapitaal
Strategisch HR-beleid voor onderwijsorganisaties
Myriam Lieskamp HR-beleid in een school is meer dan een cursusje of coachingsgesprek. Het is gericht op het bereiken van de onderwijskundige doelen. Gebruik de kijkwijzer om hierover het gesprek op jouw school aan te gaan.
Schoolorganisatie
Schoolorganisatie en teamwork op een basisschool - leiderschap
Arja Kerpel Ouders kiezen een basisschool die bij hen en hun kinderen past. Die keuze is alleen mogelijk als scholen transparant zijn over hun visie, kwaliteiten en resultaten.
Beleid school maken
Zo maak je richtinggevend beleid voor je school
Machiel Karels Dit artikel beschrijft hoe je als schoolteam op een praktische manier en vanuit een richtinggevend kader de grote lijnen voor de komende jaren kunt uitzetten.
10 problemen Eindtoets
10 pittige problemen met de Eindtoets Basisonderwijs
Machiel Karels Er is veel discussie over de Eindtoets omdat er nogal wat problemen mee zijn. In dit artikel worden 10 problemen opgesomd en wordt er een oplossingsrichting aangegeven.
Systeemcrisis in het onderwijs
Het onderwijs verkeert in een systeemcrisis
Machiel Karels Er is veel aan de hand in het onderwijs. Maar wat zijn nu de echte basispatronen en wat zijn alleen maar symptomen van een dieperliggend probleem? En hoe lossen we deze crisis op?
Formatieve assessment
Leren zichtbaar maken met formatieve assessment - In de praktijk
Arja Kerpel Hoe help je elke leerling vooruit? In het boek Leren zichtbaar maken met formatieve assessment beschrijft Shirley Clarke praktisch hoe je leren zichtbaar kunt maken.
Nederlands onderwijsstelsel
Het Nederlandse onderwijsstelsel - basisschool - ontwikkelingen
Arja Kerpel Het Nederlandse onderwijsstelsel veranderde aan het begin van de negentiende eeuw. Eerst hadden alle scholen veel calvinistische invloeden. Dit ontwikkelde zich tot een duaal stelsel.
Leren zichtbaar maken
Leren zichtbaar maken - John Hattie
Arja Kerpel Wat maakt de school tot een succes? In het baanbrekende boek Visible Learning verwerkt John Hattie de resultaten van onderzoeken onder miljoenen leerlingen.
Groepsdoorbrekend werken
10 vragen over de implementatie van groepsdoorbrekend werken bij de basisvakken
Machiel Karels Bij groepsdoorbrekend werken worden er op bepaalde tijden in het rooster vakken groepsoverstijgend georganiseerd. Dit kan zowel op niveau als in heterogene groepen zijn.
Leerachterstand en visie
Wat zegt 'leerachterstand' over onze visie op leren?
Machiel Karels Laten we zorgvuldig omgaan met het begrip 'leerachterstand'. Het zegt namelijk vooral veel over onze eigen visie op leren en ontwikkelen. Wie heeft er nu eigenlijk een leerachterstand?
Reflectie op afstandsonderwijs
Reflectie op afstandsonderwijs: 12 vragen voor het schoolteam
Machiel Karels De periode van afstandsonderwijs vraagt om reflectie op doelen en vormgeving van het onderwijs. Dit artikel geeft daarvoor een handreiking middels 12 vragen voor schoolteams.
Onderwijsverslag 2013-2014
Onderwijsverslag 2013/2014: cruciale rol schoolleider
Machiel Karels De onderwijsinspectie heeft de stand van zaken in het afgelopen onderwijsjaar samengevat in het onderwijsverslag 2013/2014. In dit artikel enkele kernpunten uit het onderwijsverslag.
Schooladvies
Schooladvies zonder Cito toets - hoe gaat dat?
Marjolein Zwik Hoe geef je als basisschool een goed schooladvies zonder gebruik te maken van de Cito toets? Dit artikel bespreekt vanuit een jarenlange praktijk de mogelijkheden van de warme overdracht.
Misverstanden gepersonaliseerd onderwijs
10 misverstanden over gepersonaliseerd onderwijs
Machiel Karels Veel scholen zijn bezig met een beweging naar gepersonaliseerd onderwijs. In dit artikel worden 10 misverstanden over gepersonaliseerd onderwijs uit de wereld geholpen.
Top 10 artikelen 2017
Top 10 artikelen 2017
redactie In heel 2017 waren er 2.771.289 bezoekers op Wij-leren.nl. Deze artikelen werden het meest gedeeld op de sociale media. Het geeft mooi inzicht in wat er speelt in onderwijsland.
Het mag wel wat kalmer aan
Het mag wel wat kalmer aan in het onderwijs
Machiel Karels Wat zou er eigenlijk mis gaan als de leerlingen gewoon een paar weken vrij hebben van hun schoolwerk? In dit artikel 11 argumenten om het wat rustiger aan te doen in deze periode.
10 vragen bij OGW
10 vragen bij opbrengstgericht werken
Machiel Karels Opbrengstgericht werken is aardig in zwang. Scholen de maat nemen op basis van harde meetbare resultaten lijkt de nieuwe standaard. Het is echter de vraag of dit wel een goed idee is.
Brede school
Brede school - Top tien kenmerken van brede scholen
Job van Velsen De brede school is een breed begrip waarin allerlei varianten van eigentijdse samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en dagopvang een plek krijgen.
Schoolopbrengsten essentie
Van brij naar betekenis. Schoolopbrengsten terug tot de essentie.
menno-van-hasselt In dit artikel wordt beschreven hoe op schoolniveau op basis van bestaande data een simpel en betekenisvol overzicht kan worden gemaakt. Opbrengsten terug tot de essentie!
Framende berichtgeving over het onderwijs
De Smaad van het Onderwijs 2022
Tijl Rood De staat van het Nederlandse onderwijs is schrikbarend, kinderen presteren slecht. Maar is dat wel zo? Klopt de analyse hierachter wel? Lees het in dit artikel!
(Creatieve) denkvaardigheden stimuleren
De vergeten gave van creativiteit
Martine Blonk - Meulenkamp De ratio heeft een te grote plaats in het onderwijs. Intuïtie en creativiteit zouden echter minstens zoveel aandacht moeten krijgen. Hoe doen we dat?
Dimensies van onderwijs
Dimensies van onderwijs
Machiel Karels Het model Dimensies van het onderwijs is een richtinggevend denkmodel wat gebruikt kan worden om de positie van de school te bepalen en een meerjarige visie te ontwikkelen.
Essential Schools
The Essential Schools in de VS - scholen die je leren wie je bent
Machiel Karels In het boek ‘The Essential Schools in de VS. Scholen die je leren wie je bent!’ beschrijft Rikie van Blijswijk scholen die hun onderwijs organiseren rond de ontwikkeling van het kind
Leerweg mbo
Voorziet gecombineerde leerweg mbo in behoefte?
Annemieke Top Voorziet de combinatie van BOL en BBL in de behoefte die scholen en bedrijven voelen? De eerste resultaten van dit experiment zijn veelbelovend...
Adaptieve software
Adaptieve software zet onderwijs op zijn kop
Tijl Rood Adaptieve oefensoftware biedt veel voordelen en wordt al op veel scholen gebruikt. Gecombineerd met organisatiesoftware helpt het scholen om hun onderwijs rigoureus anders in te richten.
Relationeel autonoom leren draagt bij aan democratie
Relationeel autonoom leren draagt bij aan democratie
Sjef Drummen De kern van de democratie is dat uit de veelheid van meningen een gezamenlijk draagvlak wordt gecreëerd, met respect voor elkaars autonomie. Relationeel autonoom leren draagt daaraan bij.
Doelen gepersonaliseerd onderwijs
Doelen stellen bij het gepersonaliseerd onderwijs
Tijl Rood Bij het stellen van doelen is een regelmatig gesprek cruciaal. Wat nog meer? Lees in deze bijdrage hoe gepersonaliseerd onderwijs vormgegeven kan worden in de praktijk.
Pedagogische tact gepersonaliseerd onderwijs
Pedagogische tact past bij gepersonaliseerd onderwijs
Tijl Rood Hoe kan pedagogisch handelen gezien worden in het kader van gepersonaliseerd leren? Het is belangrijk 'het goede doen op het goede moment'.
Gepersonaliseerd onderwijs
Wat is gepersonaliseerd onderwijs?
Tijl Rood Wat is gepersonaliseerd onderwijs en wat vraagt het aan voorwaarden om het goed in te voeren? Gepersonaliseerd leren kan alleen op een integrale manier ingevoerd worden.
Meritocratie en scholen
De schutting van de school is van glas!
Rijk van Ommeren De scholen worden in de huidige maatschappij in toenemende mate geconfronteerd met allerlei acties, onderzoeken en wedstrijden. Hoe ga je daar mee om?
Groeperingsvorm als machtige structuur
Hoe vormt de groep? Groeperingsvorm is een keuze vanuit visie
Mathilde Tempelman-Lam Structuren zijn er om orde te creëren, maar terwijl ze dat doen vertellen ze een verhaal, ze zijn niet neutraal en hun potentie om te beïnvloeden is groot. In dit artikel staat één van die machtige structuren in het onderwijs centr
Handboek professionele schoolcultuur
Handboek professionele schoolcultuur
Machiel Karels Hoe kun je een professionele schoolcultuur ontwikkelen? En wat kenmerkt deze cultuur? In het Handboek professionele schoolcultuur geven de auteurs een definitie en werken ze dit uit.
Leerstofjaarklassensysteem is failliet!
Het leerstofjaarklassensysteem is failliet!
Machiel Karels Het schoolsysteem dat de leerstof als uitgangspunt neemt, heeft zijn beste tijd gehad. Passend onderwijs binnen dit systeem leidt tot veel werkdruk. Er zijn goede alternatieven beschikbaar.
Homogeen of heterogeen groeperen
Homogeen en heterogeen groeperen bij ontwikkelingsgericht onderwijs
Dolf van den Berg Bij ontwikkelingsgericht onderwijs is voortdurend de vraag voor welke vakken je homogeen of heterogeen kunt groeperen en wat zegt onderwijskundig onderzoek hierover?
In zeven stappen naar zinvol leren
In 7 stappen naar zinvol leren
Marleen Legemaat Leeromgevingen moeten zinvol leren stimuleren door een persoonlijke leerweg te faciliteren. Leerlingen worden zelfsturend vanuit persoonlijke drijfveren en passies.
Innovatieve scholen
Innovatieve scholen
redactie Dit is een groeiende lijst met innovatieve scholen die het leerstofjaarklassensysteem hebben losgelaten. Heb je aanvullingen, stuur een bericht naar machiel.karels[at]gmail.com.
Kindgericht onderwijs
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Machiel Karels Er is een luide roep om kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs. Maar wat doe je als het huidige systeem daar niet bij past? Hoe geef je een transitie naar kindgericht onderwijs vorm?
Kleine scholen
Hoe een kleine school kan overleven
Martie de Pater Het lijkt er vaak op dat men een logisch en causaal verband ziet tussen schoolgrootte en de kwaliteit van het onderwijs. Dit artikel nuanceert dat verband.
Reparatie of innovatie
Groei vanuit de crisis naar een nieuwe toekomst voor het onderwijs
Machiel Karels De reflex na de scholensluiting is repareren van eventuele leerachterstanden. Gebruik deze crisis echter ook voor het innoveren van het onderwijsbestel. Reparatie en innovatie!
Normjaartaak
Normjaartaak in het primair onderwijs
Marjolein Zwik Aan het eind van het schooljaar worden de normjaartaken voor het komend schooljaar weer ingevuld. In dit samenvattende artikel staan aantal zaken rond de normjaartaak op een rijtje.
Anders organiseren
Onderwijs anders organiseren? 7 aanbevelingen voor een zorgvuldige implementatie
Machiel Karels Het besef dat we het onderwijs anders moeten organiseren, leeft gelukkig steeds breder. Anders organiseren van het onderwijs vraagt wel om een zorgvuldige implementatie.
Onderwijs idealisten
Onderwijs en de idealisten
Lex Hupe Het onderwijs verkeert in een spagaat tussen prestaties verhogen en kindgerichtheid. Allerlei organisaties proberen hun idealen in het onderwijs te verwezenlijken.
Onderwijssysteem en creativiteit
Blijven kleuren!
Rijk van Ommeren Onderwijssystemen zijn net kleurplaten. Er is een prachtig plaatje uitgetekend. Soms best ingewikkeld ook. De werkelijkheid wordt bepaald door de inkleuring.
Toekomstbestendig onderwijs
Deze 12 onderwijsveranderingen zijn kindgericht en toekomstbestendig
Machiel Karels Hoe gaat een gefaseerde groei naar gepersonaliseerd en kindgericht onderwijs? Deze 12 dimensies komen in beweging als het onderwijs toekomstbestendig gemaakt wordt.
Onderwijsverslag 2012/2013
Onderwijsverslag 2012 / 2013: focus op de leerling
Machiel Karels Het lijkt er op dat de nadruk bij de onderwijsinspectie verschuift van een sterke focus op basisvaardigheden naar een bredere blik op leerlingen en hun ontwikkeling.
De macht van het rooster
Moet onderwijs efficiënt zijn?
Mathilde Tempelman-Lam Het rooster maakt van een onderwijslokaal een leermachine. Waarom onderwerpen we ons met z'n allen aan de macht van dat rooster? En maakt het rooster het onderwijs wel zo efficiënt als wij denken?
Pijnpunten basisonderwijs
Twee pijnpunten in ons basisonderwijs
Ewald Vervaet Er is veel aan de hand in het onderwijs. Vanuit de wetenschap wijs ik twee factoren aan: allerlei leerstof wordt te vroeg aangeboden en het geleerde wordt oneigenlijk getoetst.
Roos van Leary interactiekunde professionals
Roos van Leary - interactiekunde voor professionals
redactie Door de vele voorbeelden en tips is De Roos van Leary niet alleen een krachtig leerboek, maar ook een bron van inspiratie voor iedere professionele coach of trainer.
Samenlevingsgerichte school
De Samenlevingsgerichte School
Peter de Vries De grens tussen school en thuis vervaagt. Er komt steeds meer op jou als leraar af. De school moet allerlei maatschappelijke vraagstukken gaan oplossen.
Doe-het-zelf studiedag reflectie op afstandsonderwijs
Doe-het-zelf studiedag reflectie op afstandsonderwijs
Machiel Karels Dit artikel beschrijft een studiedag rondom de reflectie op het afstandsonderwijs, inclusief materialen en opdrachten. Teams die lerend in hun professie staan, kunnen er zo mee aan de slag.
Onderwijstijdschrift JSW
100 jaar onderwijstijdschrift JSW
Machiel Karels Onderwijsblad JSW (Jeugd in School en Wereld) 100 jaar! Wat was er 100 jaar geleden anders dan nu? Zes vragen aan Martin Bootsma, redactievoorzitter JSW.
Leraar als professional
Over de rol van docenten 2022: nieuwe visie, toezicht en controle
Filip Dochy Een verandering naar ‘high impact learning’ vereist zowel inhoudelijke als organisatorische veranderingen. Belangrijk zijn leraren die als team leeromgevingen ontwerpen.
Bouwstenen verandercapaciteit
MBO-docenten die samen blijven leren, gaan beter met verandering om
Annemieke Top De bouwstenen van verandercapaciteit zijn: samen leren en samenwerken. Ook ondersteuning van leidinggevenden is belangrijk. Zo wordt het probleemoplossend vermogen van docenten vergroot.
Vijf tips onderwijs discussie
Vijf tips voor een zinnige onderwijsdiscussie
Machiel Karels In het onderwijs worden nogal eens discussies gevoerd of tweets verspreid die nergens toe leiden en alleen maar voor verwarring zorgen. Deze vijf tips zorgen voor een zinnig gesprek.
Onderwijsinspectie in gesprek
Podcast: We bemoeien ons nergens mee, tenzij...
Mathilde Tempelman-Lam We bemoeien ons nergens mee, tenzij… In deze podcast spreken Mathilde Tempelman-Lam en Patrick Sins met Alida Oppers - inspecteur generaal van de onderwijsinspectie.
Werkdrukbeleving
De dooddoener die werkdrukbeleving heet...
Marjolein Zwik Zo lang we over de beleving van werkdruk praten, zal een inhoudelijk gesprek over de daadwerkelijke werkdruk niet plaatsvinden​. Werkdruk in het onderwijs is meetbaar en bewijsbaar.
Opgestapelde veranderingen
Werkplezier draagt bij aan fundamentele verandering
Dolf Janson Leerkrachten ervaren hoge werkdruk, die samenhangt met een opeenstapeling van veranderingen. Dat zijn dan vaak geen verbeteringen...
Onderwijsakkoord 2013
Onderwijsakkoord: Snoeien doet bloeien
Rijk van Ommeren Het nationaal onderwijsakkoord kent een heel aantal prachtige volzinnen waarin allerlei zaken aan het onderwijs worden beloofd. Hoe gaan we daar mee om?
Luisterend bestuur
Ondersteuning schoolleiders door bestuurders essentieel voor onderwijskwaliteit
Annemieke Top Schooldirecteuren hebben steun nodig van de schoolbestuurders, om zo de onderwijskwaliteit van scholen te verbeteren. Luisteren is een kernbegrip voor schoolbestuurders.
Werkdruk bespreekbaar maken (3)
Werkdruk bespreekbaar maken? Doe dit met kennis van de CAO PO. Deel 3
Marjolijn van Noord Veel leerkrachten ervaren een hoge werkdruk. Hoe kun je dat bespreekbaar maken? Lees hier in deel 3 van deze serie voor de laatste keer over interessante zaken uit de CAO PO.
Werkdruk bespreekbaar maken (2)
Werkdruk bespreekbaar maken? Doe dit met kennis van de CAO PO. Deel 2
Marjolijn van Noord Veel leerkrachten ervaren een hoge werkdruk. Hoe kun je dat bespreekbaar maken? Lees hier in deel 2 van deze serie over de normjaartaak, de opslagfactor en in deeltijd werken.
Het is de toon die me ziek maakt
Het is de toon die me ziek maakt
Peter de Vries De Luizenmoeder laat een niet juist en niet gewenst beeld achter van het onderwijs. We moeten niet praten over elkaar als ouders en leerkrachten, maar mét elkaar, en dat op een respectvolle manier.
boek kindermishandeling
Kindermishandeling bespreekbaar maken
Anton Horeweg Kindermishandeling en seksueel misbruik. Heftige onderwerpen. Moet je die wel bespreken in je klas? Anton Horeweg schrijft er meer over.
Pedagogisch klimaat nieuwkomers
Een warm pedagogisch klimaat voor nieuwkomers
Hélène van Oudheusden Nieuwkomers ontvangen op school. Hoe doe je dat als schoolleider? In dit artikel over haar boek bespreekt de auteur universele kernwaarden en geeft deze 5 do's voor schoolleiders.
Oud zeer in schoolorganisaties en weg tot herstel
Oud zeer in schoolorganisaties
Henk Galenkamp Pijnlijke gebeurtenissen in het verleden van een school kunnen leiden tot overlevingsgedrag dat onderdeel wordt van de schoolcultuur. Hoe doorbreek je dat?
Ouderbetrokkenheid NeXt
Ouderbetrokkenheid NeXt, Handboek voor mentoren in het voortgezet onderwijs
Joost Karels Het handboek Ouderbetrokkenheid NeXt is bedoeld voor mentoren in het voortgezet onderwijs en geeft handvatten om de samenwerking met ouders vorm te geven.
Reflecteren met het team over visie
Reflecteren met het team - schrijf een brief!
Dolf Janson Wat drijft je eigenlijk als schoolteam? En kun je dat aan ouders uitleggen? In deze brief vind je vijf kernwaarden die het daltononderwijs inspireren.
Werkdruk bespreekbaar maken (1)
Werkdruk bespreekbaar maken? Doe dit met kennis van de CAO PO. Deel 1
Marjolijn van Noord Veel leerkrachten ervaren een hoge werkdruk. Hoe kun je dit bespreekbaar maken? Lees hier in deel 1 van deze serie over het CAO PO hoe je concreet de werkdruk bespreekt.
Handelingsgericht werken draagt bij aan schoolsucces
Handelingsgericht werken - Samenwerken aan schoolsucces
Noëlle Pameijer Handelingsgericht werken (HGW) biedt een heldere en positieve handreiking voor leerkrachten. Lees over de recente ontwikkelingen van HGW.
Functionele toetsvragen
Bronnen en contexten in toetsvragen niet functioneel
Gerdineke van Silfhout De rekentoets werd in 2014 door 46 procent van de leerlingen niet gehaald. Waar gaat het mis? Bekijk hier de contexten uit verschillende toetsen en examens.
Update Citonormen
Update van de Cito-normen: inflatie en desastreuze gevolgen
Marjolein Zwik Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Citonormen? Lees hier over de inflatie van de vaardigheidsscore en de desastreuze gevolgen voor het onderwijs.
Citoscore hanteren
Citoscore hanteren
Sieneke Goorhuis In dit artikel wordt besproken hoe er vaak foutief omgegaan wordt met normen en CITO scores. Sommige mensen denken dat alle kinderen een A-score kunnen halen. Dat is onjuist.
Citoscore misverstanden
Meten is niet alles weten
Teije de Vos Bij het interpreteren van toetsuitslagen worden helaas vaak fouten gemaakt. Een lage of hoge score alléén is niet voldoende voor een oordeel, je moet ook weten waar en hoe je die score moet plaatsen.
Cito spelling toets 1
Cito spellingtoets ter discussie
Anna Bosman Gebruik van meerkeuzevragen is bij spellingtoetsen niet verantwoord. Meerkeuzevragen bij spellingtoetsen leiden tot onbetrouwbare resultaten.
DTT niet formatief
Wat kunnen we met de Diagnostische Tussentijdse Toets?
Karen Heij Formatieve toetsing wordt niet goed toegepast. Deze toetsen worden op het verkeerde moment en met verkeerde intenties afgenomen. Hoe pas je formatieve toetsing dan goed toe?
Formatief evalueren
Formatief evalueren, hoe pak ik dat aan in mijn les? Tien voorbeelden
Gerdineke van Silfhout Meer en beter formatief evalueren kan het aantal summatieve toetsmomenten terugbrengen. Die tijd kunnen we goed gebruiken voor daadwerkelijk leren. Maar hoe doe je het?
Leerwinst formatief toetsen
Grotere leerwinst door begeleiding leerkrachten bij gebruik formatieve toetsen
Annemieke Top Formatieve toetsen laten zien wat leerlingen al kennen en kunnen. Leerkrachten passen hun onderwijs daarop aan. Ondersteuning toetstechnieken is leerwinst.
Leren van toetsen
Effectief formatief toetsen - vijf strategiën met voorbeelden
Gerdineke van Silfhout Formatief toetsen werkt echt! Mits je het echt inzet zodat de leerling ervan kan leren. De manier waarop je je feedback dan vormgeeft is van groot belang.
De inspectie gaat mank
De inspectie hinkt op twee benen
Ewald Vervaet De inspectie hinkt op twee benen. Het ene been is dat van het kind en zijn ontwikkeling. Het andere been waar de inspectie op staat, komt niet met het eerste overeen. Lees daar meer over in dit artikel.
Leerlingvolgsysteem
Leerlingvolgsysteem: dat wordt een stuk makkelijker!
Teije de Vos De scholen gebruiken een leerling- en onderwijsvolgsysteem waaruit de vorderingen in de kennis en vaardigheden blijken op het niveau van de leerling, de groep en de school.
Leren van data
Laat het LVS voor jou werken, en niet andersom!
Machiel Karels Gebruik toetsuitslagen als feedback op de impact die je hebt op de ontwikkeling van leerlingen. Verleg de focus van opbrengstgericht werken naar potentieelgericht werken.
Toetsuitslag interpreteren
Leren van de toetsuitslag
Eveline van Baalen Wat betekent de toetsuitslag voor de leerling, de docent? Toetsen kost veel tijd en inspanning. Resultaten leveren schat aan informatie! Tijd uittrekken om de toetsuitslag te bespreken.
Objectief beoordelen
Objectief beoordelen van taalproducten: een (on)mogelijke opgave
Gerdineke van Silfhout Alle dertig studenten verdienen een gelijke, objectieve beoordeling. Taalproductie beoordelen blijft mensenwerk. Met deze tips kunt u er wel in de buurt komen!
Omdenken met data
21e eeuwse vaardigheden inzetten bij het kijken naar data
Wendy Brasz en Myra den Haan Op de scholen zien we vaak dat er zwart-wit gekeken wordt naar data: ze worden heilig verklaard of data worden verworpen. Maar er ligt een interessant grijs gebied tussen.
Schoolvaardigheidstoets spelling
Spellingfouten categoriseren
Teije de Vos De Schoolvaardigheidstoets Spelling. Methode-onafhankelijk, eenvoudig in gebruik en voldoende informatief. Met een nieuw analysesysteem voor spellingfouten.
Cito spelling toets 2
Meerkeuzeopgaven van de Cito-spellingtoets zijn echt niet valide
Anna Bosman Is de Cito-spellingtoets M4 betrouwbaar? Meerkeuzevragen geen valide meting spellingniveau. Spellingtoets beïnvloedt spellingonderwijs negatief.
Minder standaardtesten
Standaardtesten in het onderwijs. Moet dat nou?
Dick van der Wateren Laten we in Nederland en België het tij van de standaardtest keren. Strikt genomen test je met toetsen alleen het vermogen van een kind om een toets te maken.
Teaching to the test
De vicieuze cirkel van teaching to the test
Marjolein Zwik De focus ligt in het onderwijs erg op meetbare opbrengsten en toetsen. Als dit tot goede scores leidt, worden de normeringen verscherpt. De methodeuitgeverijen en toetsinstituten doen volop mee in dit vicieuze circus.
Een sober leerlingvolgsysteem
Een sober leerling- en onderwijsvolgsysteem, dat kan en mag!
Teije de Vos Er wordt alom geklaagd over de toetsdruk en de toetscultuur. In deze bijdrage een voorstel om minder te toetsen en beter te observeren.
Testen voor het LVS
Testen voor het leerlingvolgsysteem
Teije de Vos Het maken van een test is altijd een compromis. Om ‘uitschieters’ te voorkomen, zouden de leerlingen bij een te testen onderdeel ruim tweehonderd antwoorden moeten geven. Dan is de testlast te hoog.
Toetsen en hulp(middelen)
Toetsen met of zonder hulp(middelen)?
Teije de Vos Een vraag die regelmatig terugkomt: ‘In hoeverre mag je leerlingen met problemen tijdens de toets helpen of tegemoet komen?’ Lees er meer over in dit artikel.
Naar een goede toets
Toetsen die recht doen aan de leerling: 5 stappen naar een goede toets
Eveline van Baalen Er komt veel kijken bij de totstandkoming van een toets. In dit artikel vijf stappen voor docenten die zelf toetsen willen ontwikkelen. Kennis en kunde kun je meten.
Update normeringen
Oorzaken verschuiving normen LVS-toetsen nader bekeken
Jacqueline Visser De recente aanpassing van de normeringen door Cito heeft veel stof op doen waaien. In de discussies doen ook veel misverstanden de ronde. In dit artikel wordt hier nader naar gekeken.
Volgen van de ontwikkeling
Volgen van ontwikkeling: evalueren - normeren - LVS - rapportage
Arja Kerpel Een goede leerkracht volgt en evalueert de ontwikkeling van zijn leerlingen nauwgezet. Op basis van de resultaten kan hij de vervolgstappen voor de leerling bepalen.
Wegcijferen door toetsen
Laat je niet wegcijferen
Paul Filipiak Teaching to the test is sterk in opkomst. De ranking van mensen op basis van toetsen is volledig kunstmatig. Een verontrustende trend!
Uitleg DLE
Het verantwoord gebruik van DLE's
Gerard Melis Een van de manieren om een toetsscore te normeren is de Didactische LeeftijdsEquivalenten (DLE). In dit artikel wordt het begrip DLE uitgelegd.
DLE geschiedenis
Geschiedenis van het DLE
Teije de Vos Hoe zit dat eigenlijk met het DLE? Waar komt dit begrip vandaan en hoe lang zijn ze er al? Een beknopt overzicht van de lotgevallen van het DLE.
DLE kritiek weerlegd
De kritiek op DLE’s weerlegd
Gerard Melis Hoewel er in het basisonderwijs veel wordt gewerkt met DLE’s, is er ook kritiek op het gebruik ervan. In dit artikel worden 10 bezwaren genoemd en weerlegd.
Centrale eindtoets
Eindtoets basisonderwijs kiezen
Machiel Karels Basisscholen moeten bij alle leerlingen uit groep 8 een eindtoets afnemen. Welke eindtoets kies je en wat komt daar bij kijken? Waarop let je bij een schooladvies zonder eindtoets?
Onderwijsinspectie eindtoets
Visie van de onderwijsinspectie op de Cito eindtoets
Arnold Jonk De Cito-toets is een belangrijk moment in een basisschoolperiode. Over de eindtoets wordt in het onderwijs verschillend gedacht. Dit is de visie van de onderwijsinspectie.
Gevolgen verplichte eindtoets
Veel gestelde vragen over verplichte eindtoets, gevolgen po/vo
Gerdineke van Silfhout Hoe komt een weloverwogen schooladvies tot stand? Wilt u weten wat de meerwaarde is van een verplichte eindtoets in april/mei? Lees hier wat de gevolgen zijn voor het po en vo.
Eindtoets overbodig
Hoe de Cito-ranglijst duidelijk maakt dat de eindtoets overbodig is
Rijk van Ommeren De publicatie van Cito-resultaten brengt aan het licht dat de eindtoets vooral gezien wordt als het ultieme meetinstrument voor de kwaliteit van basisscholen.
Route 8 en IEP eindtoets
Wat valt er te kiezen naast de Centrale Eindtoets Basisonderwijs?
Gerdineke van Silfhout Er valt wat te kiezen naast de Centrale Eindtoets Basisonderwijs! Opgaven invullen ín de toetsboekjes van de IEP Eindtoets. Of volledig digitaal en adaptief met ROUTE 8.
Gelijke kansen
Sociaal milieu nog altijd van invloed op schoolloopbaan
Annemieke Top Iedere leerling gelijke kansen op het gebied van scholing: ideaalbeeld? Ja, maar nog altijd is de sociale achtergrond van leerlingen van invloed op het schooladvies.
Verplichting Eindtoets ongewenst
Verplichting Centrale Eindtoets onnodig en onwenselijk
Teije de Vos De regering wil de toegevoegde waarde van het onderwijs in beeld brengen. Zij denkt dat te kunnen doen door een begintoets en een eindtoets af te nemen. Lees in dit artikel waarom dat onnodig en ongewenst is.
Eindtoets Engels
Niveau Engels meten in groep 8: gemotiveerd en effectief aan de slag
Eveline van Baalen Er zijn verschillende manieren om Engels te toetsen in groep 8. Welke toets past het best? Oordeel zelf.
Groep 1 en 2 niet toetsen
In groep 1 en 2 niet toetsen, maar observeren!
Teije de Vos De bezwaren tegen het toetsen van kleuters (met genormeerde materialen) stapelen zich op. In dit artikel worden enkele aspecten rond toetsen voor jonge kinderen genoemd.
Kleuters en inspectie
Eisen inspectie strijdig met eigen visie op kleuters
Ewald Vervaet De inspectie lijkt tegenstrijdig te zijn in het spreken over het kind en de bijbehorende maatregelen. De visie op het kind en de maatregelen zijn tegenstrijdig.
Kleuters toetsen
Peuters en kleuters zijn niet toetsbaar
Sieneke Goorhuis Kunnen we peuters en kleuters betrouwbaar toetsen? Dit artikel bespreekt waarom dat niet kan.
Stop de kleutertest
Stop het testen van peuters en kleuters. Ervaren leerkrachten zijn deskundig.
Dick van der Wateren Wij leraren kunnen onze kinderen de volle rijkdom van kennis en vaardigheden bieden die ze nodig hebben om zich goed te ontwikkelen. Daarvoor hebben we Cito echt niet nodig!
Voorbereiden op toetsen
Toetstekst als leesgenre Voorbereiding lees- en woordenschattoetsen
Karin van de Mortel Hoe bereid je leerlingen voor op Cito ‘Begrijpend Lezen’ en ‘Woordenschat’? Laat ze niet struikelen over toetsvorm of type vraagstellingen en opgavevormen.
Leesrijpheid toetsen
Leesrijpheid moet je toetsen! Maar op welke manier?
Ewald Vervaet Is een kind leesrijp of niet? Het belang van de vraag staat buiten kijf. Bekijk de vergelijking tussen Vervaets leesrijpheidstoets en Cito Taal voor kleuters groep 2.
Leesrijpheid deel 1
Leesrijpheidstoets versus Citotoets Deel 1
Ewald Vervaet Het eerste paneel van een drieluik: Een toets voor leesrijpheid. Lezen opent de poort naar al die andere. Het belang van lezen steekt boven alle vakken uit.
Leesrijpheid deel 2
Analyse van de toets Taal voor Kleuters Deel 2
Ewald Vervaet Het tweede paneel van een drieluik: Een toets voor leesrijpheid. Eerst een bespreking van de inhoud en meetwijze van de toets. Daarna de theoretische inkadering.
Leesrijpheid deel 3
Bepalen van leesrijpheid: vergelijking van twee toetsen - deel 3
Ewald Vervaet Het derde paneel van een drieluik. Een toets voor leesrijpheid. Een presentatie van Citoscores van de taaltoets. Conclusies over de Citotaaltoets en kanttekeningen.
Data analyse
Big Data en leesplezier
Dick van der Wateren Gaan digitale data ons helpen het onderwijs te verbeteren? Is wat in het onderwijs belangrijk is meetbaar of vinden we belangrijk wat meetbaar is?
Grip op leesbegrip
Beter toetsen en evalueren van lezen met begrip
Karin van de Mortel Vaststellen of een leerling daadwerkelijk leert, is vooral een actief, informatief proces. Ze komen niet naar school om iets te doen maar vooral om iets te leren.
Woordenschattoets
Onduidelijk wat de Cito-woordenschattoets meet
Paul Filipiak De CITO-woordenschattoets is niet geconstrueerd om op korte termijn onderwijseffect te meten. Vooruitgang meten we met de methodegebonden toetsen.
Oud nieuws, lastige ouders
Lastige ouders? - Vier tips voor ouders
Peter de Vries Zijn ouders echt zo lastig als mediaverhalen suggereren? Vier tips voor ouders voor een goede communicatie met leerkrachten en de school.
Participerende ouders
Luc Stevens zegt ‘Het hoort niet zo’. Het kán wel!
Joris Spekle Volgens Luc Stevens moet je 'ouders niet in een onderwijsleerproces zetten'. Waarom niet? Het hoort niet zo, zegt Stevens. Maar het kán wel! Dus waarom niet?
Succesvolle schoolprofilering
Succesvolle schoolprofilering
Myriam Lieskamp In het boek 'Succesvolle schoolprofilering' schrijft Edwin Borger over het beeld dat je als school bij ouders en omgeving oproept en hoe je daar gestalte aan geeft.
Weg met oudertevredenheidsonderzoeken
Weg met oudertevredenheids-onderzoeken!
Peter de Vries Een oudertevredenheidsonderzoek bevordert niet de dialoog maar is een anoniem beoordelingsinstrument waar de school en haar medewerkers ten principale geen recht mee wordt gedaan.
Dalton kernwaarden
Kernwaarden zijn niet los verkrijgbaar - consequenties voor het Daltononderwijs
Dolf Janson De vijf dalton kernwaarden zijn gebaseerd op vertrouwen. Dat is geen nieuws. Het is wel de vraag of team, schoolleider en bestuur zich de consequenties hiervan realiseren.
Identiteit school
Vormgeven aan identiteit van de school
Harm Klifman De identiteit van een school wordt steeds belangrijker. Het hangt steeds sterker samen met het bestaansrecht van een school. In dit artikel een aantal overwegingen rond identiteit.
Marktgerichte school
Marktgerichte school heeft de toekomst
Ronald Dulmers Een marktgerichte school heeft de toekomst. Vooral in een krimpende markt is het belangrijk om marktgericht te anticiperen op veranderingen in de omgeving.
Open dag school
Een succesvolle open dag
Ronald Dulmers Een open dag is een goede manier om direct met de doelgroep in gesprek te komen. Maar hoe organiseer je een succesvol schoolevenement?
School met pit
De school met PIT! - schoolprofiel voorbeeld
Ronald Dulmers Schoolprofilering, hoe kan het beter? In dit artikel een voorbeeld van een school die werkt aan een helder schoolprofiel.
School profileren
Hoe zet je een basisschool in de markt?
Ronald Dulmers In dit artikel wordt aan de hand van een voorbeeld beschreven welke zaken belangrijk zijn bij het in de markt zetten van een basisschool.
Schoolprofilering
Schoolprofilering: profileringskracht en het Marketing Dashboard
Ronald Dulmers Het marketing dashboard geeft een indicatie van de profileringkracht van een school. Op zes dimensies wordt een inschatting gegeven aan de hand van de tevredenheidspeilingen.
Website verbeteren
Hoe vindbaar is de website van uw school?
Ronald Dulmers Goed vindbaar zijn op het internet? Ook voor scholen van groot belang. Wij bieden een stappenplan aan voor verbetering vindbaarheid van schoolwebsites.
Schoolinterieur
Interieur en identiteit
René Leverink Sfeer van een schoolgebouw is belangrijk bij schoolkeuze. Waardoor wordt die sfeer bepaald? Door kleuren, vormen, objecten, de indeling: schoolinrichting!
Social media school
Profileren met social media
Ronald Dulmers Scholen hebben vaak het gevoel ‘iets te moeten doen met social media’ maar weten niet goed wat en hoe ze dat moeten doen. In dit artikel staan tips hoe scholen zich kunnen profileren met social media.
Kleine klassen hebben voordelen
Klein is fijn - Waarom kleine klassen beter werken dan grote
Ruben du Burck Kleinere klassen zorgen voor betere leerprestaties bij leerlingen. Onderzoek laat zien dat leerlingen zich meer betrokken voelen bij de les.
Vier manieren waarop inrichting klaslokaal executief functioneren beinvloedt.
Vier manieren waarop de inrichting van het klaslokaal het executief functioneren beïnvloedt
Andrew Ayers Wat zijn de effecten van de (goede) inrichting van het klaslokaal op de executieve functies?
Hoe professioneel ben je als professional?
Begrensd of grenzeloos: Hoe professioneel ben jij?
Henk Galenkamp Een professional is niet altijd professioneel. In ontmoeting met anderen gaat het vaak mis. Hoe blijf je als professional binnen de grenzen van anderen en handel je professioneel?
Duurzame schoolontwikkeling
Duurzame schoolontwikkeling
Myriam Lieskamp Onderwijsvernieuwing is een ingewikkeld en weerbarstig proces, dat vaak niet de resultaten oplevert die men ervan verwacht. Hoe ontwikkel je je school duurzaam?
Leven lang leren: uitdaging!
Een leven lang leren: grote uitdaging voor het onderwijs
Myriam Lieskamp Begin dit jaar publiceerden een aantal organisaties, zoals de PO-Raad en de VO-raad gezamenlijk het discussiestuk De toekomst van ons onderwijs.
Eigenaarschap en denken in driehoeken -1-
Eigenaarschap en taakverdeling in onderwijs -1-
Albert de Boer Leraren bepalen de kwaliteit van het onderwijs. In deel 1 van deze serie van twee/drie artikelen gaat het over het belang en de definitie van eigenaarschap.
Eigenaarschap en denken in driehoeken -2
Eigenaarschap en taakverdeling in onderwijs -2
Albert de Boer In dit tweede en laatste deel van mijn betoog leg ik het verband tussen eigenaarschap, verantwoordelijkheid en rol- en taakverdeling in de organisatie.
Waarin familiecultuur verschilt van professionele cultuur
Familiecultuur versus professionele cultuur
Henk Galenkamp Wat is het verschil tussen een familiecultuur en een professionele cultuur in een school? Aan de hand van drie onderliggende principes werken aan een professionele cultuur.
Gesprekkencyclus: van zinvol naar betekenisvol
Gesprekkencyclus: van zinvol naar betekenisvol
Myriam Lieskamp De gesprekkencyclus kan een betekenisvolle katalysator zijn voor professionele ontwikkeling van medewerkers en scholen.
High impact learning (3) -urgentie
High impact learning (3) - Urgentie als eerste bouwsteen
Filip Dochy Aan de basis van HILL liggen zeven bouwstenen. Wat is High Impact Learning (of wat kan of moet het zijn) en wat kan het geleverde potentieel hiervan zijn?
High impact learning (2)
Leren en ontwikkeling anno 2022: High impact learning (2)
Filip Dochy Om efficiënt te kunnen functioneren in organisaties waar kennis continu veroudert, is het voor studenten van belang om te leren in contexten waar ze zelf kennis moeten verzamelen en deze direct leren toe te passen.
High impact learning (4) - Zeven bouwstenen
High impact learning (4) - Zeven bouwstenen
Filip Dochy Wat zijn de bouwstenen van High Impact Learning? Onder andere: coaching, actie en kennisdeling, een flexibele leerruimte en assessment.
Juridische samenwerking IKC - onderwijs
Naar een IKC: hoe geef je de samenwerking juridisch vorm?
Joost Karels Samenwerking tussen een onderwijsinstelling en een kinderdagopvangorganisatie is juridisch ingewikkeld. Wat zijn de mogelijkheden?
Feedback in professionele context
Kom maar op met je feedback
Machiel Karels Kom maar op met je feedback gaat over feedback in een professionele context en hoe het je kan helpen in het onderwijs effectiever en gelukkiger te worden.
Lean werken in het onderwijs: hoe doe je dat?
Werken met Lean in het onderwijs
Jaap Versfelt Lean werken, dat is toch iets met fabrieken? Nee hoor, kan ook in het onderwijs! Zet Lean werken in om de behoeften van de leerling te vervullen en verspil geen energie meer!
High impact learning (1)
High impact learning: model voor de toekomst (1)
Filip Dochy Deze bijdrage schetst een model voor toekomstig onderwijs, uitgaande van de huidige know-how over wat impact heeft als we echt willen leren en de contextfactoren die nodig zijn om dat te kunnen realiseren.
Onderweg naar kindgericht onderwijs
Successen realiseren - onderweg naar kindgericht onderwijs
Dolf Janson Werk maken van kindgericht onderwijs biedt kansen voor een lerend team. Veel van het succes hangt af van de inhoud die een team geeft aan het begrip kindgericht.
Onderzoeksmatig leiderschap
Onderzoeksmatig leiderschap
Myriam Lieskamp Het belang van onderzoek voor de kwaliteit van onderwijs geniet in toenemende mate belangstelling. In het boek onderzoeksmatig leiderschap lees je hoe je hier vorm aan geeft.
Organisatie als rotonde
Maak van de organisatie een rotonde
Alex de Bruijn Voor scholen is het nuttig zich af te vragen of hun organisatie meer op een rotonde lijkt waarin mensen zelf initiatief nemen, of op een kruispunt vol verboden.
Persona als ijkpersoon bij flexibiliseren van onderwijs
Persona's - Het beschrijven van een ijkpersoon bij het flexibiliseren van onderwijs
Carine Elferink In dit artikel gaan we in op hoe je als onderwijsinstelling op basis van uitgeschreven profielen (persona) flexibele leerroutes kunt uitwerken.
professionele cultuur van welbevinden
Professionele cultuur en welbevinden
Henk Galenkamp Hoe zorg je voor een professionele schoolcultuur waarin het gedrag van alle betrokkenen leidt naar de doelen van de school en het welbevinden van iedereen?
Formatief evalueren schoolbreed implementeren
Formatief evalueren schoolbreed implementeren
Bertine van den Oever Hoe kun je formatief evalueren schoolbreed implementeren? Naast veel informatie geeft dit boek concrete tips hoe je formatieve evaluatie een plaats geeft in het onderwijs.
De school als professionele leergemeenschap
Samen werken en leren in een professionele leergemeenschap
Myriam Lieskamp De ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap is visie op hoe je samen onderwijs wilt realiseren en hoe je samen wil onderzoeken, leren en ontwikkelen. Samen professionaliseren dus.
Schoolleider als piloot
De schoolleider als piloot
Theo Wildeboer MAGICO! De drie technieken voor effectieve schoolleiderschap. Wat is de invulling van deze technieken? In dit artikel voorbeelden en tips!
Visualiseren van werkprocessen in stroomschema's
Processen zijn cool: werken met stroomschema's
Theo Wildeboer Denken en werken met gevisualiseerde werkprocessen of stroomschema's werkt goed. Het maakt dikke papieren informatie handleidingen overbodig.
Veranderen door ruimte te bieden aan professionals
Anders veranderen door ruimte bieden aan professionals
Jos Cöp Top-down gestuurde onderwijsinnovatie is in veel gevallen uitgelopen op een fiasco. Beter is het de onderwijsprofessional centraal te stellen bij veranderingen.
Elementen veranderproces onderwijs
Vijf elementen voor succesvol veranderen binnen het onderwijs
Sietske van der Wegen Een veranderproces succesvol laten verlopen is een uitdaging. Aan de hand van de vijf elementen van het verandermodel in dit artikel heeft een veranderproces kans van slagen!
Is de school op koers? Definieer waarden, deel verlangens en stel doelen.
Op koers? Waarden, ambities, verlangens en doelen.
Henk Galenkamp Waarden, doelen, missie, visie...? Waarden zijn de wortels van de school, doelen zijn de vleugels. Schets daar de Gedurfde, Gedroomde Werkelijkheid bij en de koers is helder!
Welbevinden professionele schoolcultuur
Welbevinden: een belangrijke factor van een professionele schoolcultuur
Henk Galenkamp Draagt het gedrag dat plaatsvindt op scholen bij aan welbevinden? In dit artikel staat centraal hoe welbevinden een plek krijgt in een professionele schoolcultuur.
De samenhang tussen ambitie, basiskwaliteit en een kwaliteitscultuur
Een ambitie op goed onderwijs
Minke Knol Hoe formuleer je een eigen ambitie voor je school en welke plaats hebben kwaliteitszorg, een kwaliteitssysteem en kwaliteitscultuur daarin? Lees het hier en ontdek wat dit voor jou betekent.
Brede vorming
Brede vorming maakt onderwijs mooier en completer
Alex de Bruijn Driedimensionaal onderwijs als antwoord op een doorgeslagen toetscultuur. Over de rol van brede vorming en hoe het kan bijdragen aan het welzijn van leerling en leraar.
Catharsia - Agora onderwijs in Roermond
Catharsia - een andere visie op onderwijs
Hartger Wassink Een bespreking van het boek Catharsia, het pleidooi voor ander onderwijs zoals dat gestalte krijgt in het Agora onderwijs in Roermond
Continu Verbeteren in het onderwijs
Continu verbeteren in het onderwijs. Praktische strategieën voor implementatie op alle niveaus
Myriam Lieskamp Continu Verbeteren in het onderwijs geeft uitleg over de strategieën en onderdelen van Continu Verbeteren. Met dit boek kun je meteen aan de slag binnen je school!
Het innoveren van een digitaal portfolio
Behoedzaam innoveren van een digitaal portfolio
Maaike van de Loo Scholen voeren vernieuwingen vaak in zonder vooraf goed na te denken over het waarom en zonder te evalueren. Hoe innoveer je behoedzaam?
Doorlopende leerprocessen en verantwoorde zelfregulatie
Optimaliserend Onderwijs (2). Doorlopende leerprocessen en verantwoorde zelfregulatie
Ton Mooij Hoe realiseer je een doorlopend ontwikkelings- en leerproces én zorg je voor verantwoorde zelfregulatie bij elke leerling? Ton Mooij geeft verschillende handvatten.
Druk druk druk, slimmer organiseren in het onderwijs
Druk druk druk: Slimmer organiseren in het onderwijs
Myriam Lieskamp In het boek Druk druk druk schrijft Annemieke Schoemaker over mogelijke interventies of strategieën bij problemen rond werkdruk en stress in het onderwijs.
Een excellente school -1
Een excellente school (1): door de bril van collega's die er werken
Minke Knol Wat is een excellente school en moet elke school excellent willen zijn? In dit eerste artikel van een tweeluik vertellen drie schooldirecteuren hierover.
Een excellente school - 2
Een excellente school (2): over de route waarlangs de collega's gingen
Minke Knol Welke weg is er afgelegd om het predicaat excellente school te krijgen? Drie schooldirecteuren vertellen hierover.
Efficiënt werken in het onderwijs
Je tijd en energie steken in dat wat ertoe doet
Jaap Versfelt Lopen jullie als team elk jaar tegen dezelfde energievreters aan? Ervaar je veel werkdruk omdat er zoveel moet? In dit artikel worden tips gegeven hoe je tijd kunt winnen.
Excelleren
Leerlingen laten excelleren - de rol van de leraar
Dolf Janson Leerling kan talent hebben of begaafd zijn. Maar excellent worden is hard werken. Wat is de rol van de leraar? Excellentie is namelijk speerpunt geworden.
Interview Roel Bosker
Excellente leerlingen kunnen zich heel goed redden
René Leverink Wat kunnen we zeggen over het huidige onderwijs? Een interview met Roel Bosker over relevante onderwerpen wat betreft de staat van het onderwijs.
Het effect van leiderschap op de onderwijskwaliteit
Wat is een excellente school? Over de invloed van schoolleiderschap op leerresultaten van leerlingen
Minke Knol Hoe heeft jouw leiderschapsstijl effect op de onderwijskwaliteit? Volg de simpele stappen in dit artikel van Minke Knol en verleg zo de focus van organisatie naar het onderwijs!
Medezeggenschap in het onderwijs
Kansrijke medezeggenschap in het onderwijs
Myriam Lieskamp Het boek 'Kansrijke medezeggenschap in het onderwijs' gaat over samenwerken vanuit een gedeelde visie op de kwaliteit van het onderwijs en over de kracht van de mensen die bij het onderwijs betrokken zijn
Kwaliteit in de klas
Kwaliteit in de klas? Onderwijskwaliteit op papier of in de klas...
Bea Pompert Onderwijskwaliteit moet tegenwoordig goed gemeten en verantwoord worden. Maar laat de echte onderwijskwaliteit zich wel in papieren en grafieken vangen?
Vijf pijlers voor kwaliteitsbewustzijn op Agorascholen
Het goede doen. En dat samen. Over kwaliteitsbewustzijn in de Agorascholen
Naomi Mertens Het traject 'kwaliteitsbewustzijn' bestaat uit vijf pijlers. Naomi Mertens licht toe wat het belang is van bijvoorbeeld een onderzoekende houding voor onderwijskwaliteit.
Kindgerichte kwaliteitszorg
Kindgericht onderwijs vraagt inzicht in het leerpotentieel van kinderen
Machiel Karels Er is een massieve beweging op gang richting gepersonaliseerd en meer kindgericht onderwijs. De manier waarop scholen zicht houden op ontwikkeling van kinderen zal hierdoor grondig veranderen.
Ontwikkeling kwaliteitszorg
Ontwikkeling van kwaliteitszorg in het onderwijs
Harm Klifman De kwaliteitszorg in het onderwijs is op stoom gekomen. Expertise is opgebouwd en instrumenten worden ingezet. Welke kant gaat het nu op? Is er een trend?
Kwaliteitszorg onderzoek
Wie is de baas over de kwaliteit van het onderwijs?
Harm Klifman Wie gaat er nu eigenlijk over de kwaliteit van het onderwijs? De overheid is bij uitstek dominant, zo ook de inspectie. Het regent nieuwe initiatieven en beleidsregels.
landelijk kerncurriculum, vrij schoolcurriculum
Optimaliserend Onderwijs (1) Beperkt landelijk kerncurriculum en vrij schoolcurriculum
Ton Mooij Bij Optimaliserend Onderwijs worden gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in een groep ondersteund. Lees hier wat daarbij helpt.
nieuwe vorm inspectietoezicht in 2017
Bestuur én inspectie sturen samen op kwaliteit
Theo Wildeboer Sinds 1 augustus 2017 werkt de inspectie met een nieuwe vorm van toezicht. Opvallend is dat de term ‘toezichtkader’ vervangen wordt door ‘onderzoeks-kader’ en ‘waarderings-kader’.
Jezelf blijven bij inspectiebezoek
Onderwijsinspectie: doe maar gewoon je ding; wat (niet) te doen als de inspectie komt
Minke Knol Is inspectiebezoek voor jou reden om je beter voor te doen dan je bent? Doe maar gewoon je ding en neem zelf de regie over het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
Interdisciplinair samenwerken
Over het schoolhek heen
Myriam Lieskamp In het boek 'Over het schoolhek heen' wordt interdisciplinair samenwerken gezien als ontwikkelkansen voor professionals en leerlingen.
Overladenheid
Overladenheid, de erfzonde van het onderwijs
Henk Sissing Aan de slag met operatie stofkam. Minder leerstof is voor leerlingen, leraren en samenleving meer. Wees geen slaaf van de methode. Schrap verouderde leerstof.
Prestatiepijn door toetsen
Prestatiepijn: toetsen als boosdoeners?
Gerdineke van Silfhout Wat willen we bereiken met het geven van cijfers? Welke invloed heeft dat op de prestaties van leerlingen? Dit zijn vragen waar dit boek een antwoord op geeft.
Publicatie eindtoets
Rankinglijst scores eindtoets verwerpelijk
Machiel Karels Publicatie van de resultaten van de eindtoets van alle basisscholen op een rankingslijst is verwerpelijk en leidt af van waar het om gaat in het onderwijs.
Schoolontwikkeling, ambities naar doelen
Van ambitie naar uitvoer in de lespraktijk
Jaap Versfelt Hoe zorg je ervoor dat de ambities die jullie als schoolteam hebben ook werkelijkheid worden? Dit artikel vertelt hoe je daar stappen in kunt zetten.
Ontwikkelschool Spring High Amsterdam
En toen vloog er een duif tegen het raam - pilotschool in ontwikkeling
René Leverink Spring High in Amsterdam is een innovatieve pilotschool met vernieuwende ideeën. Portret van een school die leerlingen wil helpen zichzelf te ontwikkelen.
Nieuw taakbeleid en werkverdelingsplan
Meebeslissen over taakbeleid; aan de slag met het werkverdelingsplan
Marjolijn van Noord Met ingang van het schooljaar 2019/2020 komt er een nieuw taakbeleid op schoolniveau: het werkverdelingsplan. Uitgangspunt is dat het team een bepalende rol krijgt bij de werkverdeling.
toetsing kans om te leren
Toetsing als kans om te leren - interview
Dominique Sluijsmans Wat is de staat van toetsing in ons land en wat zouden we volgens Sluijsmans moeten doen om toetsing effectief te maken? Het is te lezen in dit artikel.
Onderwijsontwikkeling
Aleid Truijens: “Was onderwijs ooit niet-opbrengstgericht?”
René Leverink De inspectie als onderwijsvernieuwingspolitie! Lees het interview met Aleid Truijens. Onderwijs zorgt in de media voor heel wat meer beroering dan vroeger.
Visitatie onderwijs 2
Visitaties in het primair onderwijs -2-
Harm Klifman In dit artikel kijken we naar de organisatorisch aspecten van visitatieprojecten en geven we enige praktische tips.
Visitatie onderwijs 1
Collegiale visitatie, een sympathiek en krachtig instrument -1-
Harm Klifman Kan het primair onderwijs iets leren van het voortgezet onderwijs? Ja, zeker als het gaat om het collegiaal leren van elkaar met het oog op schoolontwikkeling.
Wanneer krijgen we weer les?
Wanneer krijgen we weer les? - Een mbo school in transitie -
Joost Karels Op een luchtige en vlotte manier beschrijft Paula van Manen haar ervaringen tijdens de transitie van haar MBO-school naar gepersonaliseerd onderwijs.
Theorieboek groepsdynamica
Grenzen aangeven - Theorieboek groepsdynamica
Ernst van Grol Het Grol Weerbaarheidsmodel is een praktisch handvat voor het herkennen en aangeven van grenzen. Dit model is goed toepasbaar in een schoolsituatie bij conflicten op school
Ongewenst contact in de klas
Ongewenst contact tussen leraar en leerling
Joost Karels Grensoverschrijdend gedrag in de klas. Wat is het precies en hoe kan een werkgever optreden tegen een medewerker die zich schuldig maakt aan grensoverschrijdend gedrag?
Wat doen Daltonscholen anders?
Dat doen wij anders, want wij zijn een daltonschool…
Dolf Janson Wat doen Daltonscholen anders? Waarom zijn ze vernieuwend én traditioneel? Omdat ze van vernieuwend bezig zijn hun traditie hebben gemaakt.
pijlers leescultuur
Vier pijlers voor het neerzetten van een leescultuur op school
Anneke Bemer Een doordacht leesbevorderingsbeleid van scholen, hoe zet je dat op? Dit artikel benoemt vier pijlers om een leescultuur te ontwikkelen op school.
Van groep naar team; kijk zo eens naar je klas!
Maak van je groep een team!
Alex de Bruijn Samen werken of samenwerken maakt verschil! 1+1 = 3 in een team, maar blijft 2 in een groep. Waarom werken we eigenlijk op scholen nog met groepen en niet met teams?
Leidinggeven professies samenwerken
It takes a village to raise a child.
Elena Carmona van Loon Hoe uit leiderschap zich in de klas en hoe is dat breder te trekken op schoolniveau? En welke rol spelen jeugdhulppartners hierin? Op deze vragen geeft dit artikel een antwoord.
Differentiëren is te leren
Differentiëren is te leren
Helèn de Jong Hoe haal je elke dag het beste in alle kinderen naar boven? Al die verschillende behoeftes, talenten en leervoorkeuren. Lees de recensie: Differentiëren is te leren!
Gelijke onderwijskansen realiseren
Gelijke onderwijskansen realiseren
Ton Mooij Hoe kunnen gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen worden gerealiseerd? Ton Mooij gaat in op problemen van het huidige onderwijssysteem en mogelijke verbeteringen.
Persoonlijk leren
Effectief differentiëren, individualiseren en personaliseren in de 21e eeuw
Jos Cöp Persoonlijk leren is een populair begrip in onderwijsland. Maar wat wordt er nu precies mee bedoeld? Welke varianten zijn er en hoe zien die er dan uit op school?
vloeiend van groep 2 naar 3
Vloeiend doorstromen van groep 2 naar groep 3
Aafke Bouwman Hoe zorg je ervoor dat alle kinderen in groep 2 en 3 zich onderbroken kunnen ontwikkelen? Aafke Bouwman legt het uit.
Kenmerken goede schoolleider
De schoolleider doet ertoe
Myriam Lieskamp Het belang van goed leiderschap in het onderwijs is een doorslaggevende factor bij het realiseren van goed onderwijs. Dit artikel laat het waarom en hoe zien!
Balans in basisbehoeften
Zorg voor balans in relatie, competentie, autonomie
redactie De balans in competentie, autonomie en relatie is inzetbaar voor elke leidinggevende, leerkracht, ouder, leerling, op weg naar evenwicht en dus ruimte voor resultaat.
De staat van de nederlandse onderwijsleider
De staat van de Nederlandse Onderwijsleider
Margareth de Wit In dit artikel wordt op basis van ruim 25.000 feedback resultaten van 1150 schoolleiders gekeken naar de stand van zaken van het profiel van de Nederlandse onderwijsleider
Schoolleider als hitteschild
Schoolleider: Hitteschild of doorgeefluik?
Alex de Bruijn De vlammende, inspirerende schoolleider fungeert als hitteschild en voorkomt zo brand in school. Hij/zij gaat voor een vonkcultuur en rekent af met de vinkcultuur.
In gesprek om van werkdruk werkplezier te maken
In gesprek raken en blijven. Schoolleiding neemt leiding naar meer werkplezier (1)
Angela Kouwenhoven-de Waardt Van werkdruk naar werkgeluk: wat is jouw rol als leidinggevende? Voer een goed gesprek, durf te kiezen wat je gaat schrappen en zorg voor goede opvolging hiervan.
Met je team aan de slag om het werkplezier te vergroten
Met je team de werkdruk verminderen. Schoolleiding neemt leiding naar meer werkplezier (2)
Angela Kouwenhoven-de Waardt Je werkplezier vergroten, wat heb je daarbij nodig? Begin met draagvlak en bepaal de gewenste uitkomst, zodat je weet waar je naartoe kunt werken. Aan de slag!
Visie en kernwaarden
Maak visie tastbaar met kernwaarden!
Alex de Bruijn Waar vliegen we heen of gaat het vooral om niet neerstorten? Kernwaarden zorgen ervoor dat wat zweeft gaat landen! Voor concretisering is landingsgestel nodig.
Leiderschap tonen
Toon leiderschap door de kantjes te markeren, dan lopen we ze er niet af.
Alex de Bruijn Beste schoolleider, voorkom dat we de kantjes eraf lopen wegens overbelasting van het onderwijs. Vooral de kantjes markeren dus. Een belangrijke uitdaging: toon leiderschap!
Leiderschapsstijlen
Leiderschap en leiderschapsstijlen
Machiel Karels Leiderschap kan een school of organisatie maken of breken. Goed leiderschap in de school is: vanuit persoonlijke verbinding met teamleden onderwijskundig leiding geven.
Leidinggeven autonomie
Leidinggeven vanuit angst of vanuit autonomie. Wat kun jij bijdragen?
Henk Galenkamp Wij maken samen de beste school van Nederland! Ambitie is de energie die vrijkomt bij het overwinnen van angst om de controle te verliezen. Dat is de autonome leiderschapsstijl.
Pedagogisch leiderschap
Luc Stevens over pedagogisch leiderschap
Machiel Karels Luc Stevens over pedagogisch leiderschap: aarzelingen, onzekerheden en verantwoordelijkheden van de schoolleider in de school als pedagogische gemeenschap.
Luisteren bij leiderschap
Schoolleiders en hun team: (Her)waardering luisterfunctie
Harry van de Pol Hoe luisteren leidinggevenden en wat is het effect daarvan? Voelen teamleden zich gehoord of onder de loep genomen? Wat kun je doen aan luisterblindheid?
Sturen door luisteren
Luisteren om te sturen
Harry van de Pol Waar vindt het echte werk van de schoolleider plaats? Luisterend tussen de leerkrachten. Willen wij sturen, zullen wij moeten leren luisteren!
Maak je kwaliteitszorg levend
Maak je kwaliteitszorg levend!
Minke Knol Een goed kwaliteitssysteem is zo ingericht dat het doorwerkt op de verschillende niveaus in de school.
Schoolleider als regisseur
De leidinggevende in het onderwijs als regisseur: leiding geven aan leren
Robert-jan Simons Leiding geven aan leren? Lees in dit artikel over de schoolleider als dirigent, architect, voetbalcoach, toneelregisseur of filmregisseur. Wat kan de schoolleider van deze types leren?
Profiel van de onderwijsleider en betrokkenheid medewerkers
Het profiel van de Nederlandse onderwijsleider en de betrokkenheid van medewerkers
Margareth de Wit Wat is het algemene leiderschapsprofiel van de Nederlandse onderwijsleider? En hoe zit het met de betrokkenheid van medewerkers van de Nederlandse onderwijsleider?
Regieversterkend leiderschap - inleiding
Het onderwijs wil door! Regieversterkend onderwijs
Elena Carmona van Loon Regieversterkend leiderschap is het zien van de rol en kwaliteit van leraren en hen voortdurend eigenaar te maken van wat er op een school gebeurt.
Positie schoolleider
Scheiden van bestuur en schoolleiding
Rijk van Ommeren Binnen het thema kwaliteitsverbetering van basisscholen neemt de schoolleider een geheel eigen positie in ten opzichte van het bestuur en de leerkrachten.
De sleutel tot succes van de onderwijsleider
Wat is de sleutel tot succes van de Nederlandse Onderwijsleider?
Margareth de Wit Hoe komt het dat Nederlandse onderwijsleiders zo succesvol zijn? Wat is de sleutel tot succes? Essentieel is het hebben van focus.
Stakeholders
Werken aan relaties met stakeholders
Henk Galenkamp Inzoomen op relaties: het gaat om de toegevoegde waarde die jij realiseert voor je stakeholders. Voor een duurzaam succesvolle school!
Systemische teamcoaching in het onderwijs
Systemische teamcoaching in het onderwijs
Henk Galenkamp Disfunctioneel gedrag in een team kan een symptoom zijn van een trauma dat het team heeft opgelopen. Systemische teamcoaching is een goede manier om het team weer op weg te helpen.
Visie op kernwaarden en structuren van macht
Wie heeft de macht in de school?
Mathilde Tempelman-Lam Vormen en structuren in onze onderwijsorganisatie zouden onderwerp van gesprek moeten zijn. Ze zijn niet neutraal en hun potentie te beïnvloeden is groot.
Teamontwikkeling
Werken aan team dé uitdaging schooldirecteur
Alex de Bruijn Ga teamleren in groep 9. Alex de Bruijn adviseert de traditionele vergaderingen af te schaffen. Plan werkbijeenkomsten en bezoek daarna elkaars lessen.
Werkdruk onderwijs
Hoge werkdruk in het onderwijs is een gevolg van het huidige organisatiemodel.
Luc Stevens Voor de hoge werkdruk in het onderwijs worden allerlei oplossingen gezocht. Het onderwijs loopt echter vast door de manier waarop wij het zelf organiseren. Een voorstel.
Uitgangspunt van leren
Wat staat centraal, het individu of de doelstellingen?
Wilfred Rubens Gepersonaliseerd leren is ingewikkeld. En hoe zit het met onderwijshervormingen? Lees wat centraal moet staan in leren: het individu of centrale doelstellingen.
21st century skills
21st century skills: terug naar de leraar als pedagoog
Hans van Rijn Prima die aandacht voor 21st century skills, als we maar begrijpen dat didactiek de pedagogiek volgt. Dit artikel breekt een lans voor de leraar als pedagoog.
De invloed van classificatie op het onderwijs
Wat zegt classificatie?
Mathilde Tempelman-Lam Classificatie is een machtige structuur in het onderwijs en is zeker niet neutraal. Hoe groot is de invloed van classificatie? En hoe betekenisvol is het eigenlijk?
Persoonlijk leren
Effectief differentiëren, individualiseren en personaliseren in de 21e eeuw
Jos Cöp In dit artikel passeren vier vormen van persoonlijk leren de revue. Waarom is gesloten personaliseren bezig aan een stevige opmars? En is er een beste manier van persoonlijk leren?
Drie adviezen aan Arie Slob
Beste heer Slob, drie adviezen voor u!
Ivo Mijland Het gedrag van de overheid heeft een grote invloed op ouders en leerkrachten. Lees in deze bijdrage welke adviezen heer Slob ter harte moet nemen.
Flip the System (1)
Flip the System: hoe gaat het in zijn werk? (1)
Dick van der Wateren Leerkrachten hoeven niet langer verantwoording af te leggen aan het ministerie of bestuur? Lees in dit artikel over de kernpunten en consequenties van 'Flip the System'.
Hoogste tijd voor een stelselherziening
De hoogste tijd voor een stelselherziening
Jan Bransen Het Nederlandse onderwijsbestel moet op de schop. Maar wat moet er dan precies veranderen? Jan Bransen gaat er dieper op in.
Flip the System (2)
Flip the System aan het werk: Pilot Scholenzelfevaluatie (2)
Dick van der Wateren Leraren zelf de verantwoordelijkheid geven voor de evaluatie van het onderwijs op hun scholen? Hoe dat gerealiseerd kan worden staat in dit artikel beschreven.
Leerplan in beeld
Leerplan in Beeld: website geeft houvast bij gepersonaliseerd leren
René Leverink Hoe maken we een leerplan dat recht doet aan individuele leerbehoeften én aan algemene randvoorwaarden? Leerplan in beeld helpt bij het houden van overzicht en maken van keuzes.
Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren
Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren (het kan!)
Wendy Brasz en Myra den Haan Veel scholen zijn bezig met gepersonaliseerd leren. Maar wat is het nu eigenlijk? Moeten alle lesmethodes de deur uit? Wij denken van niet! Lesmethodes zijn een prima vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren.
Echte vrijheid in en door het onderwijs
Onderwijs dat vrij maakt
Hartger Wassink Ons onderwijs maakt mensen vrij. Of juist niet?! Selectie, fragmentatie en uitsluiting zijn sleutelbegrippen die van grote invloed zijn op de vrijheid die onderwijs biedt.
Een ontwerp van Optimaliserend Onderwijs
Preventie van schoolproblemen (2) - Criteria en kenmerken van Optimaliserend onderwijs
Ton Mooij Schoolproblemen voorkomen met Optimaliserend Onderwijs, dat betekent een schoolloopbaan zonder zittenblijven, versnellen en slechts één groepsovergang per jaar. Lees hier hoe dat werkt!
Leestips en referenties bij serie Preventie van schoolproblemen
Preventie van schoolproblemen (4) - Leestips en referenties
Ton Mooij Deze pagina bevat leestips en referenties bij de serie Preventie van schoolproblemen via optimaliserende onderwijspraktijk.
Praktijkvoorbeelden bij het voorkomen van schoolproblemen
Preventie van schoolproblemen (3) Praktijkvoorbeelden
Ton Mooij Optimaliserend Onderwijs inzetten om schoolproblemen te voorkomen: lees in dit artikel praktijkvoorbeelden daarvan. Leerlinggerichte instructie en preventie van leerproblemen staan centraal.
Waarom het reguliere onderwijs systematische valkuilen bevat
Preventie van schoolproblemen (1) - Reguliere onderwijsorganisatie en schoolproblemen
Ton Mooij In dit artikel lees je in het kort de geschiedenis van het onderwijs en hoe de vormgeving ervan kan leiden tot schoolproblemen.
In school we trust
Internationaal netwerk rond nationale onderwijsvernieuwingen
Ewald Vervaet Met het boek 'In school we trust' hoopt Philip Bakker dat er meer aandacht komt voor 'onderwijs tot vrij individu'.
Unitonderwijs, van plan naar inrichting
Unitonderwijs, van plan naar inrichting
Hanneke Oosting Hoe kun je unitonderwijs aanpakken? In dit artikel wordt ingezoomd op het plan maken en de verschillende mogelijkheden bij inrichting van de school bij unitonderwijs.
Onderwijswaarden
Oud en Nieuw - over de waarde van waarden in het onderwijs
Elena Carmona van Loon De jongens en meisjes in de aula zijn dezelfde als toen, maar ze hebben: nieuwe gebaren en gewoonten, nieuwe middelen en elektronica en gebruiken nieuwe woorden.
Wat de wet voorschrijft
Wat de wet voorschrijft
Dolf Janson Waarom wordt de kwaliteit van het onderwijs vaak afgelezen aan de hand van toetsuitslagen? En wat zegt de wet hierover?
Wat zijn metingen in het onderwijs waard?
Wat zijn metingen in het onderwijs waard?
Ewald Vervaet Het onderwijsroer moet en kan om, te beginnen bij metingen op basis van de psychologische ontwikkeling in plaats van statistische metingen.
Zzp-ers in het onderwijs en gevolgen van de uitspraak Hoge Raad
ZZP-ers in het onderwijs - gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad
Joost Karels Er werken de laatste jaren steeds meer zzp-ers in het onderwijs, met alle voor- en nadelen van dien. Betekent uitspraak van de Hoge Raad het einde van deze ontwikkeling?
verband visies op cognitie, leren, bestuur en beleid
Over schuttingen en grensgangers
Jan Bransen Is er een verband tussen bepaalde visies op cognitie, op leren en op bestuur en beleid?
Burgerschapsonderwijs
Burgerschap in de school
René Leverink Hoe zit het met burgerschapsonderwijs in uw organisatie? Sinds 2005 is het verplicht! Lees de inspirerende voorbeelden van de Heldringmavo, de Meerwaarde en VSO 't Korhoen.
Burgerschap in de mangel
Burgerschap in de mangel van overheidsdruk en onderwijskunde.
Piet van der Ploeg Beleid en praktijk van burgerschapsvorming bewegen zich in een richting die ongunstig is voor zowel onderwijs als burgerschap.
It takes a schoolclass to raise a child
It takes a schoolclass to raise a child
Peter de Vries Werken aan een community van ouders rondom hun schoolgaande kind, versterkt de sociale band en de verantwoordelijkheid voor het welbevinden van andere kinderen.
Sociale ongelijkheid binnen het onderwijs
Sociale ongelijkheid binnen het onderwijs
Ilse Erich Wat is de situatie van het Nederlandse onderwijs als het gaat over schoolloopbaan, schooladvies en kansen op de arbeidersmarkt in relatie tot sociale afkomst?
hoogbegaafd overgang po vo
(Hoog)begaafde leerlingen en de overgang van PO naar VO
Martine Blonk - Meulenkamp Hoe zorg je voor een goede overdracht van het PO naar het VO voor (hoog)begaafde leerlingen? Martine Blonk gaat er diepgaand op in en geeft praktische tips.
Top 10 artikelen 2019
Top 10 artikelen 2019
redactie Er verschenen weer honderden nieuwe artikelen op Wij-leren.nl in 2019. Dit zijn de 10 meest gedeelde artikelen van het afgelopen jaar. Het geeft inzicht in wat er speelt in het onderwijs.
5 redenen waarom pesten niet stopt
Vijf redenen waarom pesten niet stopt
Ivo Mijland Waarom stopt pesten niet als we dat als school wel willen? Waarom is een pestprotocol niet afdoende? Op dit vraagstuk gaat dit artikel in.
Het waarom en het hoe van veranderen
Aan de slag met onderwijsvernieuwing
Jaap Versfelt Grote veranderingen stuiten vaak op weerstand of mislukken. Zijn daarbij de waarom-vraag en daarna de hoe-vraag wel gesteld? Of is alleen de wat-vraag gesteld?
Aan de slag met flexibele schooltijden
Anders organiseren met flexibele schooltijden: Ander onderwijs of onderwijs anders organiseren?
Lidwien Kok Spelen met schooltijden: een uitdaging die het hele onderwijs kan veranderen. Flexibiliteit in schooltijden vraagt veel van het onderwijsteam, maar de opbrengst is enorm!
Duurzaam onderwijs
Autopoiesis: perspectief op duurzaam, betekenisvol onderwijs
Guus Geisen Welk systeem van onderwijs sluit goed aan op de manier van leren van kinderen en leidt tegelijkertijd op tot het werken aan de oplossingen van morgen?​ De lat ligt nu te laag!
Hoe staat het met duurzaam onderwijs?
De Staat van Duurzaam Onderwijs
Nelleke Jacobs De eerste Staat van het Duurzaam Onderwijs is uit! Nelleke Jacobs licht de drie belangrijkste conclusies toe en laat zien dat duurzaam onderwijs op de agenda staat maar dat er ook nog ruimte is voor ontwikkeling.
Duurzame schoolontwikkeling
Duurzame schoolontwikkeling: werken aan het schoolplan in een lerende organisatie
Jan Jutten Het opstellen van een schoolplan is een flinke klus waar besturen, directies en leerkrachten veel tijd en energie insteken. De vraag is echter of zo’n plan ons helpt bij de ontwikkeling van de school.
Organiseren gepersonaliseerd leren
Hoe organiseer je gepersonaliseerd onderwijs?
Tijl Rood Gepersonaliseerd leren vraagt een paar organisatorische aanpassingen. Het klaslokaal met een vaste groep werkt bijvoorbeeld contraproductief als je een optimale ontwikkeling wilt.
Gepersonaliseerd leren
Flip je school: het waarom van gepersonaliseerd leren
Tijl Rood Gepersonaliseerd leren weerspiegelt de situatie die kinderen later zullen tegenkomen: het kunnen combineren van individuele behoeften en vaardigheden als een gecombineerde teaminspanning.​
Richting geen recepten - Hattie
Hattie geeft richting, maar geen recepten
Bas ter Avest Het boek Visible learning van John Hattie is een overbekend werk. Hoe moeten we dit werk gebruiken in de onderwijspraktijk? Het boek is in ieder geval geen hapklaar receptenboek.
High Tech High
High Tech High - Een curriculum waarbij projectgestuurd leren en de leerontwikkeling centraal staat
redactie Een reis naar de High Tech High scholen in San Diego. De auteurs vertellen hun bevindingen en de kansen voor curriculum.nu!
Leren anders organiseren
Leren anders organiseren
Machiel Karels Veel scholen lopen tegen de grenzen van het leerstofjaarklassensysteem aan. Dit boek laat zien dat je het onderwijs ook anders kunt organiseren, met meer ruimte voor de ontwikkeling van leerlingen en leraren.
De lerende school
De vijf disciplines als basis voor boeiend onderwijs
Jan Jutten In dit artikel gaat het over de lerende school. Aan bod komt het inzetten van de meervoudige intelligenties, systeemdenken en persoonlijk meesterschap in de klas.
Onderwijs- en schoolontwikkeling
Onderwijs- en schoolontwikkeling: veranderingen doorvoeren
Machiel Karels Scholen blijven veranderen, dat komt omdat ze midden in de samenleving staan. Onderwijsveranderingen zijn direct gelinkt aan ontwikkelingen in de maatschappij, de cultuur en de wetenschap.
Ontwikkelen van wijsheid
Ontwikkelen van wijsheid
Jan Jutten Alle kennis die door de mensheid ontwikkeld is, is beschikbaar via de vingertoppen van elk kind. Wat is dan de taak van de school? Van de leerkracht?
Over ambitieuze en duurzame onderwijsinnovatie (1)
Over ambitieuze en duurzame onderwijsinnovatie (1): technologie
Tim Surma In dit eerste gedeelte van een serie blogs waagt de auteur zich aan voorspellingen over hoe onderwijsvernieuwingen zich zullen voegen in het bestaande systeem.
Over ambitieuze en duurzame onderwijsinnovatie (2)
Over ambitieuze en duurzame onderwijsinnovatie (2): curriculum
Tim Surma In dit tweede deel een serie blog benoemt Tim Surma waar onderwijsvernieuwingen dienen te beginnen: aan de basis, dat is het curriculum.
Over ambitieuze en duurzame onderwijsinnovatie (3)
Over ambitieuze en duurzame onderwijsinnovatie (3): wetenschappelijke ondersteuning
Tim Surma In deze driedelige blogserie poogt Tim Surma de toekomst van ons onderwijs te voorspellen aan de hand van ambitieuze en duurzame onderwijsinnovaties. In deze derde aflevering staat wetenschappelijke ondersteuning centraal.
Scholing in het onderwijs
Scholing van medewerkers: naar een meer volwassen aanpak
Theo Wildeboer Is scholing altijd de beste oplossing als er een verbetering plaats gaat vinden? De auteur van dit artikel stelt hier vraagteken bij. Lees hier welke oplossing hij biedt.
Werkend schoolplan
Hoe maak je een schoolplan dat werkt?
Jaap Versfelt Een schoolplan verbeteren. Hoe doe je dat? Een goed schoolplan is een cruciale bouwsteen voor een écht goede school. Dit artikel gaat daar dieper op in.
Teamgericht organiseren basisonderwijs
Teamgericht organiseren in het basisonderwijs
Machiel Karels
pedagogische sensitiviteit
Werken aan pedagogische sensitiviteit in je team
Myriam Lieskamp Dit artikel gaat over pedagogische sensitiviteit in de schoolpraktijk. Ook leiderschap komt naar voren wat betreft dit onderwerp.
Ruimte in het mbo om het onderwijs flexibel vorm te geven
Flexibel onderwijs - Speelruimte in regels voor mbo
Carine Elferink Wil je het onderwijs op mbo-instellingen flexibel inrichten maar zitten de regels in de weg? Tussen die regels door is genoeg ruimte. In dit artikel worden concrete voorbeelden genoemd.
Kenmerken van de mbo-populatie
Wat zijn kenmerken van mbo-studenten?
redactie Wat zijn kenmerken van mbo-studenten en presteren zij beter als de onderwijsaanpak wordt afgestemd op die kenmerken?
Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting
Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting vanaf 2015
Myriam Lieskamp Besturen worden vanaf 2015 zelf verantwoordelijk voor de aanpassing van hun schoolgebouwen. Dat betekent dat besturen hun gebouwen goed moeten kennen.
Mentoraat
Oplosmiddelvrij mentoraat: gezonder voor mentor en leerling
Ivo Mijland We zijn geneigd om bij problemen voor de ander naar ‘oplosmiddelen’ te grijpen. Maar oplosmiddelen hebben nare bijwerkingen: irritatie, misselijkheid of zelfs ernstige ziekte.
Hybride leeromgeving (3): het ontwerp
Hybride leeromgeving (3): het ontwerp
Rens Gresnigt Hybride leeromgevingen: hoe ontwerp je die? Welke ontwerpelementen zijn van belang? Hierop gaat dit artikel uitgebreid in. Hoe hybride kan een hybride leeromgeving zijn?
Wetenschapsoriëntatie
Wetenschapsoriëntatie vwo-breed alternatief voor ANW
René Leverink Wetenschapsorientatie. Een nieuwe, bredere aanpak om vwo-leerlingen voor te bereiden op een wetenschappelijke opleiding. Eerder Algemene NatuurWetenschap.
Schoolkeuze havo/vwo
Selectie op basis van talent is goed voor de leerresultaten
Annemieke Top Twijfelt u: hoort dit kind thuis op het havo of het vwo? Uit onderzoek blijkt dat het beter is dat die leerling op het vwo terechtkomt. Selectie op basis van talent!
Management en organisatie
Complete make-over voor Management & Organisatie als schoolvak
René Leverink De vernieuwing van het vak Management & Organisatie vraagt om een andere naam: Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële Redzaamheid.
Erken de ongelijkheid
Erken de ongelijkheid: De kracht van diversiteit in onderwijsteams
Machiel Karels Benut de uiteenlopende talenten van leraren in het onderwijs. Meer variatie in functies komt de stabiele basis van onderwijskwaliteit ten goede. Het versterkt het leren van leraren én leerlingen!
Van deze rotonde
Hoe komen we van deze rotonde? Over het belang van creatief en probleemoplossend denken bij schoolontwikkeling
Myriam Lieskamp Om als school succesvol te kunnen ontwikkelen is creativiteit essentieel. Wat het creatieve proces inhoudt, is in dit artikel te lezen.
Samenwerking teams
Samen kijken - meer zien - beter beslissen
Theo Wildeboer Wat zouden schoolteams kunnen leren van de luchtvaart als het gaat om rampenpreventie? Situatiebewustzijn is hierbij een cruciaal element!
Cultuureducatie basisschool
Cultuureducatie op de basisschool. 8 lessen van koplopers
Vera Meewis Er zijn veel obstakels die basisscholen ervan weerhouden om kunst en cultuur een vaste plek te geven in het onderwijs. In dit artikel komen acht lessen van koplopers aan bod!
Onderwijszorgroute
Korte schets van een onderwijszorgroute
Arjan Clijsen In dit draaiboek invoering onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs wordt uitgebreid ingegaan op het op maat ontwerpen van een eigen onderwijszorgroute.
Clusteren van leerlingen
Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
Arjan Clijsen Bij stap 4 uit de cyclus HGW clustert de docent leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften, zodanig dat de leerlingen van en met elkaar kunnen leren.
Integratie Downsyndroom
Downsyndroom: ervaringen van reguliere scholen
Gert de Graaf Hoe zijn de ervaringen van reguliere scholen die kinderen met Downsyndroom de kans geven te integreren? Succesverhalen, maar ook voorwaarden en knelpunten rondom integratie.
Handelingsgericht passend onderwijs
Passend onderwijs: recht op verschillend zijn
Peter de Vries In dit artikel gaan de auteurs in op het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van handelingsgericht werken in het kader van passend onderwijzen binnen een normatief kader.
Instrumenten passend onderwijs
Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs
Helèn de Jong Peter de Vries en Peter de Vries schreven een boek vol stevig onderbouwde instrumenten voor de praktijk van alledag. Om Passend Onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.
OPP en IQ
Waarom een ontwikkelingsperspectief meer is dan IQ en leerrendement
Noëlle Pameijer De kern van Passend Onderwijs is dat alle leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Hierbij kan een ontwikkelingsperspectief (OPP) een rol spelen.
Luc Stevens over passend onderwijs
Luc Stevens: Passend onderwijs bevestigt oude structuren
Machiel Karels Onderwijs is alleen passend als het de kansen van kinderen als uitgangspunt neemt. De huidige invoering van passend onderwijs bevestigt oude structuren.
Kwaliteit met NSCCT
Het organiseren van onderwijskwaliteit met de NSCCT
Herman Kolthof De NSCCT kan gebruikt worden om de leerling in beeld te krijgen voor een passend onderwijsaanbod en om zicht te krijgen op de toegevoegde waarde van de school.
Ontwikkelingsperspectief
Een alternatieve benadering voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief in het reguliere basisonderwijs
Gerard Melis Dit artikel gaat over het opstellen van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het basisonderwijs.
OPP als groeimodel
Het Ontwikkelingsperspectief als groeimodel
Korstiaan Karels In dit artikel wordt u een handreiking gedaan voor het opstellen van een bruikbaar en inspectie-proof Ontwikkelingsperspectief en u kunt onderaan het artikel het format downloaden.
Inclusief onderwijs
Passend inclusief?
Mathilde Tempelman-Lam Inclusief onderwijs is van groot belang, echter verloopt de realisatie hiervan in de dagelijkse praktijk moeizaam. Hoe kan dit verbeterd worden en welke rol speelt taal hierin?
Passend onderwijs
Passend onderwijs op een basisschool - ondersteuningsplicht
Arja Kerpel Passend onderwijs is een beleidsverandering van het Ministerie van OCW. Bij Passend onderwijs gaat het er om dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school.
Brede school en integratie
De Brede School: passend onderwijs en integratie
Anke de Boer Onderzoek naar de attitudes van ouders en leerlingen ten opzichte van kinderen met lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen in een brede school.
Integratieklas ZML
Passend Onderwijs: beweging van onderop
Peter de Vries Is passend onderwijs alleen een van bovenaf opgelegde maatregel? Dat hoeft niet. Het kan ook een beweging van onderop kan zijn, blijkt uit het project ‘Integratieklas VO voor ZML-leerlingen’.
Inzet klassenassistent
Inzet klassenassistent belemmert integratie speciale leerlingen
Anke de Boer De inzet van klassenassistenten belemmert de integratie van speciale leerlingen in het reguliere basisonderwijs door de uitzonderingspositie die ontstaat.
Leerkracht en Passend Onderwijs
Zorgen voor of zorgen over passend onderwijs?
Kees van Overveld In dit artikel over Passend Onderwijs staan we stil bij de leraar en zijn taak om straks aan te sluiten bij de (speciale) onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Passend mbo onderwijs
Passend onderwijs in het mbo maakt meer los dan gedacht
Annemieke Top De invoer van passend onderwijs in het mbo in 2014 heeft veel impact gehad. Van twee jaar passend onderwijs in het mbo is nu de balans opgemaakt.
Passend onderwijs VO
Passend én opbrengstgericht onderwijs gaat uit van overeenkomsten!
wijnand-gijzen Een bijdrage aan opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs. Passend én opbrengstgericht onderwijs gaat uit van overeenkomsten!
Ruimte voor leraren
Ruimte voor maatwerk vraagt om ruimte voor leraren
Joyce van den Boogaard Welk effect hebben maatschappelijke veranderingen op het onderwijs? Het vraagt lef van scholen om eigen accenten te leggen in het onderwijsaanbod en te anticiperen op vernieuwingen.
Toelaatbaarheid
Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen.
Elena Carmona van Loon Wat is het doel van beslismomenten over de vormgeving van onderwijs aan deze leerling? Dat besluiten niet in de waan van de dag genomen of teruggedraaid worden.
Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict
Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict.
Myriam Lieskamp Men moet leren omgaan met onzekerheden en dilemma's. Dat is misschien wel de kern van leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict.
Juffen zijn toffer dan meesters
Juffen zijn toffer dan meesters
Marianne Hogenhout In dit boek bespreken de auteurs in navolging op hun vorige bestseller een nieuwe reeks onderwijsmythes. Er blijkt opnieuw dat er hardnekkige fabels moeten sneuvelen.
Hoe word ik verzekeringsadviseur?
Hoe word je verzekeringsadviseur?
redactie Wil je graag carrière maken als verzekeringsadviseur, dan moet je weten welke stappen je moet nemen. In dit artikel bespreken we hoe je verzekeringsadviseur kunt worden.
Bijscholing en arbeidsmobiliteit
Flexibiliteit en bijscholing: cruciaal voor onderwijssucces
redactie Het onderwijs is continu in ontwikkeling. Logisch dus dat medewerkers soms op zoek zijn naar een andere plek.
Leesplezier voor elke leerling
Compleet effectief en leuk leesonderwijs: de Leerlijn Lezen en Schrijven van De Schoolschrijver
redactie Compleet effectief en leuk leesonderwijs: de Leerlijn Lezen en Schrijven van De Schoolschrijver
Docententekort
Het gebrek aan docenten
redactie Het gebrek aan docenten is een groeiend probleem in ons onderwijs.
Studentenkamer vinden
Handige tips voor het vinden van een studentenkamer
redactie In Nederland is het heel normaal om je studententijd te beginnen met het zoeken naar een eigen plekje. Hier de beste tips bij het vinden van een studentenkamer.
Vijf tips CV maken
5 tips voor scholieren om een cv te maken zonder werkervaring
redactie Als student kan het schrijven van een curriculum vitae een ontmoedigende taak zijn, vooral als je geen werkervaring hebt.
Waarom een carrière in financiële administratie?
Waarom een carrière in financiële administratie?
redactie Waarom een carrière in financiële administratie?
Interactieve platforms creëren voor privéles Arabisch
Gebruikmaken van de expertise van Arabische docenten: Interactieve platforms creëren voor privéles Arabisch
redactie Interactieve platforms creëren voor privéles Arabisch
Auto-theorie examen
Hoe Werkt Het: Auto Theorie
redactie Auto-theorie
Voordelen bedrijfscoach
Dit zijn de voordelen van een bedrijfscoach
redactie Dit zijn de voordelen van een bedrijfscoach
Schoolvloeren
Wat zijn de beste vloeren voor scholen?
redactie Van budgetten en veiligheid tot duurzaamheid en stijl, er zijn verschillende dingen waar je aan moet denken bij het kopen van materialen voor schoolvloeren.
Hoe kan Chat GPT kinderen helpen met leren?
Hoe kan Chat GPT kinderen helpen met leren?
redactie Hoe kan Chat GPT kinderen helpen met leren? Als ouder of leerkracht ben je altijd op zoek naar manieren om het leerproces van kinderen te ondersteunen en te verrijken.
Flexibiliteit en bijscholing
Flexibiliteit en bijscholing: cruciaal voor onderwijssucces
redactie Het onderwijs is continu in ontwikkeling. Om ervoor te zorgen dat iedereen passende arbeid blijft uitvoeren zet het onderwijs steeds vaker mobiliteitstrajecten in. Dit dient de arbeidsmobiliteit te verhogen.
Belang communicatie op school
Het belang van effectieve interne communicatie in onderwijsinstellingen
redactie
Hoe maak je een professioneel CV?
Hoe maak je een professioneel CV?
redactie Een goed cv opstellen kan een hele opgave lijken, maar het is een belangrijke stap naar je volgende baan
Waarvoor kun je Excel gebruiken?
Excel is handiger dan je denkt!
redactie Waarvoor kun je Excel gebruiken?
Wil je verder in de financiën?
Wil je verder in de financiën?
redactie Waarvoor dient de DSI-certificering?
Meest voorkomende gedragsproblemen bij kinderen
Dit zijn de 4 meest voorkomende gedragsproblemen bij kinderen
redactie Kinderen kunnen soms last hebben van gedragsproblemen, en het is belangrijk om deze problemen te begrijpen en aan te pakken.
Investeren in je carriére
Investeren in je carrière
redactie
Duurzaamheid
Hoe kun je kinderen vroegtijdig leren over duurzaamheid?
redactie Duurzaamheid is een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd en het is cruciaal dat we onze kinderen leren hoe ze hieraan kunnen bijdragen
Geschikte smartphones voor kinderen
Heeft mijn kind een smartphone nodig?
redactie
Tassen voor leerkrachten
De leukste tassen voor leraressen
redactie
Schoolfotografie
Sgoolfotografie: vernieuwende schoolfotografie
redactie Sgoolfotografie met een 'g' is niet zomaar schoolfotografie. Deze franchise-organisatie luistert goed naar wat kinderen, school en ouders willen en gaat met de tijd mee.
Je kinderen bewust maken van het belang van het milieu is natuurlijk ontzettend belangrijk.
Hoe maak je kinderen milieubewust?
redactie Je kinderen bewust maken van het belang van het milieu is natuurlijk ontzettend belangrijk in deze tijd waarin klimaatverandering en een duurzame toekomst centraal staan. Door kinderen hier op jonge leeftijd al bij te betrekken, kunnen ze een positieve im
Hoe bepaal je de naam van je onderwijswebsite?
Hoe bepaal je de naam van je onderwijswebsite?
redactie Hoe bepaal je de naam van je onderwijswebsite?
Nieuwe schooltas, rugzak voor het nieuwe schooljaar
Waar let je op bij de aanschaf van een schooltas?
redactie Als je op zoek bent naar een rugzak, bijvoorbeeld voor school, dan begrijpen we dat het soms behoorlijk lastig kan zijn om er een te vinden.
In de snel veranderende wereld van marketing en communicatie is het belangrijk om over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken om succesvol te
Voor wie is een NIMA opleiding geschikt?
redactie In de snel veranderende wereld van marketing en communicatie is het belangrijk om over de juiste kennis en vaardigheden te beschikken om succesvol te zijn.
Kun je in de zorgsector ondernemen zonder medische diploma's
Kun je in de zorgsector ondernemen zonder medische diploma's?
redactie Kun je in de zorgsector ondernemen zonder medische diploma’s?
Ondernemen in het Onderwijs
Ondernemen in onderwijs: Van A tot Z
redactie Je bent leraar. Je hebt een passie voor onderwijs. Maar misschien heb je ook een vleugje ondernemersgeest. Hoe kun je deze twee werelden het beste combineren?
De kracht van onderwijs en training
De kracht van onderwijs en training
redactie De kracht van onderwijs en training
Schoolpleininrichting
Het belang van schoolplein inrichting
redactie Het belang van schoolplein inrichting. Kinderen leren niet alleen in de klas, maar ook op het schoolplein. Denk maar eens de educatieve spelletjes die kinderen spelen of het samenwerken met elkaar.
Kinderen zijn vandaag de dag steeds meer online te vinden.
Schending van privacy van kinderen online: Wat kun je er als ouders aan doen?
redactie Kinderen zijn vandaag de dag steeds meer online te vinden, mede door apps als TikTok, Instagram, Microsoft en Amazon. Dit zorgt ervoor dat zij ook meer risico lopen, aangezien ze zich minder bewust zijn van de gevaren van deze apps en programma’s.
Het Profielwerkstuk
4 Tips voor je kind om een goed PWS project te schrijven
redactie Het Profielwerkstuk (PWS) is een belangrijk onderdeel van het eindexamenjaar voor middelbare scholieren.
Schooltas
Dit is waarom een goede schooltas onmisbaar is
redactie Wanneer je voor het eerst naar de middelbare school gaat, dan is dit natuurlijk allemaal ontzettend spannend. Vooraf je route verkennen kan heel verstandig zijn.
Werken in de schuldhulpverlening is niet zomaar een eenvoudige baan. Nee, je zult een heuse opleiding schuldhulpverlening moeten doen.
Hoe kun je aan het werk in de schuldhulpverlening?
redactie
Scooteronderdelen
Ontdek een uitgebreid aanbod van scooteronderdelen
redactie Voor scooterliefhebbers en eigenaren van scooters is er één bestemming die al hun behoeften op het gebied van scooteronderdelen en accessoires vervult: Scooteronderdelen.com.
Creëer sfeer in de klas met kaarsen
Hoe creëer je een gezellige en feestelijke lunch met de klas
redactie
Transcriberingstechnologieën worden steeds vaker gebruikt in het onderwijs om het leerproces te verbeteren.
Het gebruik van transcriberingstechnologieën in het onderwijs
redactie Het efficiënt transcriberen van lange video's kan een waardevolle vaardigheid zijn, vooral in zakelijke en educatieve contexten.
In de snel digitaliserende wereld van nu, wordt de rol van secretaresse steeds diverser en uitdagender.
Hoe kun je een Virtuele Assistent worden?
redactie In de snel digitaliserende wereld van nu, wordt de rol van secretaresse steeds diverser en uitdagender.
Hoe werkt onderwijs voor een kind dat veel zorg nodig heeft?
Hoe werkt onderwijs voor een kind dat veel zorg nodig heeft?
redactie De Nederlandse wet schrijft voor dat scholen een zorgplicht hebben. Hierdoor is er voor ieder kind een passende onderwijsplek te vinden.
Inschrijven nieuwsbrief

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Medilex congressen


 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest