Scholen open!
7 redenen waarom scholen altijd open moeten zijn
Machiel Karels De afgelopen twee jaren werd diverse keren de afweging gemaakt of de leerlingen weer naar school mochten of toch niet. In dit artikel zeven redenen die pleiten voor het altijd open houden van de scholen.
Ontwikkelingsgerichte audit
Zo doe je een ontwikkelingsgerichte audit
Machiel Karels Een audit is enerzijds beoordeling. Maar hoe mooi zou het zijn als een audit daarnaast op groei gericht is! Dit artikel beschrijft een ontwikkelingsgerichte manier van beoordelen.
10 vragen aan de onderwijsinspectie
10 vragen aan de Onderwijsinspectie
Machiel Karels De Staat van het onderwijs geeft een helder inzicht in de visie van de onderwijsinspectie op leren en ontwikkelen. En natuurlijk ook over hoe het onderwijs er voor staat in Nederland.
Een kindcentrum
Een kindcentrum - waarom zou u dat willen?
Machiel Karels Het boekje neemt u mee in een oriëntatie op het kindcentrum en geeft een beeld van het proces waarmee je tot een kindcentrum kunt komen.
Een school in transitie
Een school in transitie - samenhang tussen vorm en inhoud
Machiel Karels Hoe hangt de vormgeving van je onderwijs samen met je visie? Wil je nadenken over de identiteit van je school en over de vraag of je visie nog wel past bij wat de maatschappij van je vraagt?
Examenpraktijk VO
Eindexamen Anders. Verbetering van de huidige vo-eindexamenpraktijk
Dick van der Wateren Het eindexamen is afgelast. Als dit een prima werkbare situatie oplevert, kan er nagedacht worden over een andere aanpak die beter aansluit bij een diversiteit aan onderwijsvormen.
Heeft u hier een cursus voor moeten volgen?
Heeft u hier een cursus voor moeten volgen?
Machiel Karels Dit boek is een bundeling van vlot geschreven columns over onderwijs en aanverwante thema's. De auteur is Pascal Cuijpers, leraar en publicist in het onderwijs.
Kwaliteitskaarten School aan Zet
Kwaliteitskaarten School aan Zet
redactie Hier staan alle kwaliteitskaarten School aan Zet. Deze kwaliteitskaarten bieden praktische informatie over het onderwijs, zoals lerende organisatie, didactisch handelen of rekenen.
Leiding geven aan een lerende school
Leiding geven aan een lerende school
Machiel Karels Hoe kun je als schoolleider leidinggeven aan het ontwikkelen van een schoolcultuur die is gericht op samenwerken, onderzoeken en leren? Dit boek geeft antwoord op deze vraag.
redactie Het efficiënt transcriberen van lange video's kan een waardevolle vaardigheid zijn, vooral in zakelijke en educatieve contexten.
maatwerkdiploma
Maatwerkdiploma
redactie Een maatwerkdiploma is een diploma waarbij leerlingen vakken op verschillende niveaus hebben afgerond en dat dit zichtbaar wordt gemaakt op het diploma.
Nationaal Programma Onderwijs
Nationaal Programma Onderwijs - uitleg
redactie Het Nationaal Programma Onderwijs is een programma van de overheid om de gevolgen van de scholensluiting te herstellen.
Nationaal Programma Onderwijs stappen
Hoe breng je als schoolleider alle recente ontwikkelingen bij elkaar in een samenhangend plan?
Machiel Karels Het Nationaal Programma Onderwijs kan ook eenvoudig. Met een handig reflectie-instrument en een richtinggevend kader. Integreer alles in de reguliere routines en plannen.
Onderwijs van binnenuit
Onderwijs van binnenuit
Machiel Karels Werk jij in een school of kindcentrum en voel je ook regelmatig dat het systeem knelt? Het boek Onderwijs van-Binnenuit beschrijft hoe je onderwijs hervormt van binnenuit.
Schoolleider lerende cultuur
De schoolleider als architect van een leeromgeving voor leraren
Machiel Karels Hoe geef je als schoolleider vorm aan de leeromgeving voor leraren? Wat organiseer je en hoe zorg je voor een lerende cultuur? De vijf lerende gewoonten geven richting!
Stap voor stap naar stevig leiderschap
Stap voor stap naar stevig leiderschap - recensie
Machiel Karels Stap voor stap naar stevig leiderschap gaat over leidinggeven in het onderwijs. Leidinggevenden in het onderwijs krijgen praktische handreikingen voor hun dynamische rol.
unitonderwijs
Unitonderwijs - uitleg begrippen onderwijs
redactie Bij unitonderwijs worden de reguliere klassen vervangen door units van vijftig tot negentig kinderen.
Van de kat en de bel
Van de kat en de bel - Tellen en vertellen met de eindtoets basisonderwijs
Machiel Karels De eindtoets is in vijftig jaar uitgegroeid tot een instrument met twee belangrijke functies: toezicht houden op de kwaliteit van onderwijs en het verdelen van toegangsbewijzen voor vervolgonderwijs.
Van koersplan naar schoolplan
Gerard Bel Hoe stel je een goed koersplan voor een scholengroep op en hoe leid je daar vervolgens de schoolplannen van af? Dit artikel beschrijft een richtinggevend proces met heldere stappen.
Onderwijs2032 professionalisering
Onderwijs2032 als nadere professionalisering
Dick van der Wateren Er is veel kritiek gekomen op het advies van Ons Onderwijs 2032. We moeten echter met het badwater niet het kind weggooien. Een oproep om verder mee te denken over curricula.
Stellingen #2032
Goed onderwijs in 2032? Vijf stellingen!
Machiel Karels Kanttekeningen bij onderwijs 2032 aan de hand van vijf stellingen. Wat ertoe doet bij onderwijs en opvoeding is niet veranderd in 2032.
Curriculum geen visie
Een curriculum is nog geen visie
Gert Biesta Het eindadvies van Platform Onderwijs2032 heeft de discussie zeker verder verdiept en aangescherpt. Dat is positief, maar de discussie is nog niet af.
Time-out 2032
Ons onderwijs 2032: hoe nu verder?
Marjolein Zwik De weerstand tegen advies Onderwijs2032 is groot, waardoor een time-out is ontstaan. Dit geeft ruimte voor leerkrachten om zelf verantwoordelijkheid te nemen!
Platform #onderwijs2032
Het platform #onderwijs2032: hun eerste advies
Casper Hulshof Platform #Onderwijs2032 publiceerde eerste concrete advies. Opvallende zaken hieruit worden tegen het licht gehouden en in een historische context geplaatst.
Vreemde talen onderwijs
Platform Onderwijs2032 helpt vreemde talen onderwijs om zeep
Erna Brummel Platform #Onderwijs2032 wil alléén Engels verplichten. Fenedex, vereniging Nederlandse exporteurs: afnemen kennis Duits vormt groot risico voor export Duitsland.
Overdenkingen Schnabel I
Enkele overdenkingen bij Schnabel I #onderwijs2032
Marjolein Zwik Enkele kanttekeningen bij het voorstel van het platform #onderwijs2032. Moet Engels vanaf kleuterleeftijd een speerpunt zijn? Is schrijven overbodig? Is kennis minder belangrijk?
Nationaal curriculum
De vorming van een nationaal curriculum: #onderwijs2032
Marjolein Zwik Iedereen in Nederland kan meedenken over het onderwijs en een nieuw te vormen nationaal curriculum. Een hoffelijk streven! Bij deze werkwijze zijn echter ook kanttekeningen te maken.
Schoolleider bij veranderingen
Hoe geef je als schoolleider succesvol leiding aan veranderingen?
Gerard Bel Leidinggeven aan een school is ook leidinggeven aan veranderingen. Maar hoe geef je nu succesvol leiding aan een verandertraject? Wat doen succesvolle schoolleiders precies?
Strategisch HR-beleid benut professioneel kapitaal
Strategisch HR-beleid voor onderwijsorganisaties
Myriam Lieskamp HR-beleid in een school is meer dan een cursusje of coachingsgesprek. Het is gericht op het bereiken van de onderwijskundige doelen. Gebruik de kijkwijzer om hierover het gesprek op jouw school aan te gaan.
Schoolorganisatie
Schoolorganisatie en teamwork op een basisschool - leiderschap
Arja Kerpel Ouders kiezen een basisschool die bij hen en hun kinderen past. Die keuze is alleen mogelijk als scholen transparant zijn over hun visie, kwaliteiten en resultaten.
Beleid school maken
Zo maak je richtinggevend beleid voor je school
Machiel Karels Dit artikel beschrijft hoe je als schoolteam op een praktische manier en vanuit een richtinggevend kader de grote lijnen voor de komende jaren kunt uitzetten.
10 problemen Eindtoets
10 pittige problemen met de Eindtoets Basisonderwijs
Machiel Karels Er is veel discussie over de Eindtoets omdat er nogal wat problemen mee zijn. In dit artikel worden 10 problemen opgesomd en wordt er een oplossingsrichting aangegeven.
Systeemcrisis in het onderwijs
Het onderwijs verkeert in een systeemcrisis
Machiel Karels Er is veel aan de hand in het onderwijs. Maar wat zijn nu de echte basispatronen en wat zijn alleen maar symptomen van een dieperliggend probleem? En hoe lossen we deze crisis op?
Formatieve assessment
Leren zichtbaar maken met formatieve assessment - In de praktijk
Arja Kerpel Hoe help je elke leerling vooruit? In het boek Leren zichtbaar maken met formatieve assessment beschrijft Shirley Clarke praktisch hoe je leren zichtbaar kunt maken.
Nederlands onderwijsstelsel
Het Nederlandse onderwijsstelsel - basisschool - ontwikkelingen
Arja Kerpel Het Nederlandse onderwijsstelsel veranderde aan het begin van de negentiende eeuw. Eerst hadden alle scholen veel calvinistische invloeden. Dit ontwikkelde zich tot een duaal stelsel.
Leren zichtbaar maken
Leren zichtbaar maken - John Hattie
Arja Kerpel Wat maakt de school tot een succes? In het baanbrekende boek Visible Learning verwerkt John Hattie de resultaten van onderzoeken onder miljoenen leerlingen.
Groepsdoorbrekend werken
10 vragen over de implementatie van groepsdoorbrekend werken bij de basisvakken
Machiel Karels Bij groepsdoorbrekend werken worden er op bepaalde tijden in het rooster vakken groepsoverstijgend georganiseerd. Dit kan zowel op niveau als in heterogene groepen zijn.
Leerachterstand en visie
Wat zegt 'leerachterstand' over onze visie op leren?
Machiel Karels Laten we zorgvuldig omgaan met het begrip 'leerachterstand'. Het zegt namelijk vooral veel over onze eigen visie op leren en ontwikkelen. Wie heeft er nu eigenlijk een leerachterstand?
Reflectie op afstandsonderwijs
Reflectie op afstandsonderwijs: 12 vragen voor het schoolteam
Machiel Karels De periode van afstandsonderwijs vraagt om reflectie op doelen en vormgeving van het onderwijs. Dit artikel geeft daarvoor een handreiking middels 12 vragen voor schoolteams.
Onderwijsverslag 2013-2014
Onderwijsverslag 2013/2014: cruciale rol schoolleider
Machiel Karels De onderwijsinspectie heeft de stand van zaken in het afgelopen onderwijsjaar samengevat in het onderwijsverslag 2013/2014. In dit artikel enkele kernpunten uit het onderwijsverslag.
Schooladvies
Schooladvies zonder Cito toets - hoe gaat dat?
Marjolein Zwik Hoe geef je als basisschool een goed schooladvies zonder gebruik te maken van de Cito toets? Dit artikel bespreekt vanuit een jarenlange praktijk de mogelijkheden van de warme overdracht.
Misverstanden gepersonaliseerd onderwijs
10 misverstanden over gepersonaliseerd onderwijs
Machiel Karels Veel scholen zijn bezig met een beweging naar gepersonaliseerd onderwijs. In dit artikel worden 10 misverstanden over gepersonaliseerd onderwijs uit de wereld geholpen.
Top 10 artikelen 2017
Top 10 artikelen 2017
redactie In heel 2017 waren er 2.771.289 bezoekers op Wij-leren.nl. Deze artikelen werden het meest gedeeld op de sociale media. Het geeft mooi inzicht in wat er speelt in onderwijsland.
Het mag wel wat kalmer aan
Het mag wel wat kalmer aan in het onderwijs
Machiel Karels Wat zou er eigenlijk mis gaan als de leerlingen gewoon een paar weken vrij hebben van hun schoolwerk? In dit artikel 11 argumenten om het wat rustiger aan te doen in deze periode.
10 vragen bij OGW
10 vragen bij opbrengstgericht werken
Machiel Karels Opbrengstgericht werken is aardig in zwang. Scholen de maat nemen op basis van harde meetbare resultaten lijkt de nieuwe standaard. Het is echter de vraag of dit wel een goed idee is.
Brede school
Brede school - Top tien kenmerken van brede scholen
Job van Velsen De brede school is een breed begrip waarin allerlei varianten van eigentijdse samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en dagopvang een plek krijgen.
Schoolopbrengsten essentie
Van brij naar betekenis. Schoolopbrengsten terug tot de essentie.
menno-van-hasselt In dit artikel wordt beschreven hoe op schoolniveau op basis van bestaande data een simpel en betekenisvol overzicht kan worden gemaakt. Opbrengsten terug tot de essentie!
Condities buitenschoolse opvang
Condities voor een goede tussenschoolse opvang
redactie Condities voor een goede tussenschoolse opvang. Welke varianten van tussenschoolse opvang (tso) kunnen worden onderscheiden.
Framende berichtgeving over het onderwijs
De Smaad van het Onderwijs 2022
Tijl Rood De staat van het Nederlandse onderwijs is schrikbarend, kinderen presteren slecht. Maar is dat wel zo? Klopt de analyse hierachter wel? Lees het in dit artikel!
(Creatieve) denkvaardigheden stimuleren
De vergeten gave van creativiteit
Martine Blonk - Meulenkamp De ratio heeft een te grote plaats in het onderwijs. Intuïtie en creativiteit zouden echter minstens zoveel aandacht moeten krijgen. Hoe doen we dat?
Dimensies van onderwijs
Dimensies van onderwijs
Machiel Karels Het model Dimensies van het onderwijs is een richtinggevend denkmodel wat gebruikt kan worden om de positie van de school te bepalen en een meerjarige visie te ontwikkelen.
Effect eindadvies basisschool
Eindadvies basisschool: wat doet dat met een kind?
redactie Wat is het effect van over- of onderadvisering van leerlingen aan het einde van de basisschool?
Essential Schools
The Essential Schools in de VS - scholen die je leren wie je bent
Machiel Karels In het boek ‘The Essential Schools in de VS. Scholen die je leren wie je bent!’ beschrijft Rikie van Blijswijk scholen die hun onderwijs organiseren rond de ontwikkeling van het kind
Leerweg mbo
Voorziet gecombineerde leerweg mbo in behoefte?
Annemieke Top Voorziet de combinatie van BOL en BBL in de behoefte die scholen en bedrijven voelen? De eerste resultaten van dit experiment zijn veelbelovend...
Adaptieve software
Adaptieve software zet onderwijs op zijn kop
Tijl Rood Adaptieve oefensoftware biedt veel voordelen en wordt al op veel scholen gebruikt. Gecombineerd met organisatiesoftware helpt het scholen om hun onderwijs rigoureus anders in te richten.
Relationeel autonoom leren draagt bij aan democratie
Relationeel autonoom leren draagt bij aan democratie
Sjef Drummen De kern van de democratie is dat uit de veelheid van meningen een gezamenlijk draagvlak wordt gecreëerd, met respect voor elkaars autonomie. Relationeel autonoom leren draagt daaraan bij.
Doelen gepersonaliseerd onderwijs
Doelen stellen bij het gepersonaliseerd onderwijs
Tijl Rood Bij het stellen van doelen is een regelmatig gesprek cruciaal. Wat nog meer? Lees in deze bijdrage hoe gepersonaliseerd onderwijs vormgegeven kan worden in de praktijk.
Pedagogische tact gepersonaliseerd onderwijs
Pedagogische tact past bij gepersonaliseerd onderwijs
Tijl Rood Hoe kan pedagogisch handelen gezien worden in het kader van gepersonaliseerd leren? Het is belangrijk 'het goede doen op het goede moment'.
Gepersonaliseerd onderwijs
Wat is gepersonaliseerd onderwijs?
Tijl Rood Wat is gepersonaliseerd onderwijs en wat vraagt het aan voorwaarden om het goed in te voeren? Gepersonaliseerd leren kan alleen op een integrale manier ingevoerd worden.
Meritocratie en scholen
De schutting van de school is van glas!
Rijk van Ommeren De scholen worden in de huidige maatschappij in toenemende mate geconfronteerd met allerlei acties, onderzoeken en wedstrijden. Hoe ga je daar mee om?
Groeperingsvorm als machtige structuur
Hoe vormt de groep? Groeperingsvorm is een keuze vanuit visie
Mathilde Tempelman-Lam Structuren zijn er om orde te creëren, maar terwijl ze dat doen vertellen ze een verhaal, ze zijn niet neutraal en hun potentie om te beïnvloeden is groot. In dit artikel staat één van die machtige structuren in het onderwijs centr
Handboek professionele schoolcultuur
Handboek professionele schoolcultuur
Machiel Karels Hoe kun je een professionele schoolcultuur ontwikkelen? En wat kenmerkt deze cultuur? In het Handboek professionele schoolcultuur geven de auteurs een definitie en werken ze dit uit.
Leerstofjaarklassensysteem is failliet!
Het leerstofjaarklassensysteem is failliet!
Machiel Karels Het schoolsysteem dat de leerstof als uitgangspunt neemt, heeft zijn beste tijd gehad. Passend onderwijs binnen dit systeem leidt tot veel werkdruk. Er zijn goede alternatieven beschikbaar.
Homogeen of heterogeen groeperen
Homogeen en heterogeen groeperen bij ontwikkelingsgericht onderwijs
Dolf van den Berg Bij ontwikkelingsgericht onderwijs is voortdurend de vraag voor welke vakken je homogeen of heterogeen kunt groeperen en wat zegt onderwijskundig onderzoek hierover?
Teamgrootte mbo
Effect van grootte van een resultaatverantwoordelijk onderwijsteam
redactie Welk effect heeft de grootte van een resultaatverantwoordelijk onderwijsteam in het mbo op de betrokkenheid van teamleden en de slagvaardigheid van het team?
In zeven stappen naar zinvol leren
In 7 stappen naar zinvol leren
Marleen Legemaat Leeromgevingen moeten zinvol leren stimuleren door een persoonlijke leerweg te faciliteren. Leerlingen worden zelfsturend vanuit persoonlijke drijfveren en passies.
Innovatieve scholen
Innovatieve scholen
redactie Dit is een groeiende lijst met innovatieve scholen die het leerstofjaarklassensysteem hebben losgelaten. Heb je aanvullingen, stuur een bericht naar machiel.karels[at]gmail.com.
Klasinrichting
Is de klasinrichting van invloed op leerprestaties?
redactie Is de klasinrichting van invloed op leerprestaties?
Kindgericht onderwijs
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Machiel Karels Er is een luide roep om kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs. Maar wat doe je als het huidige systeem daar niet bij past? Hoe geef je een transitie naar kindgericht onderwijs vorm?
Kleine scholen
Hoe een kleine school kan overleven
Martie de Pater Het lijkt er vaak op dat men een logisch en causaal verband ziet tussen schoolgrootte en de kwaliteit van het onderwijs. Dit artikel nuanceert dat verband.
Doorstroom mbo-hbo
Voorwaarden succesvolle doorstroom mbo - hbo
redactie De doorstroom mbo - hbo is afhankelijk van veel factoren: zowel student- als omgevingskenmerken kunnen leiden tot uitval.
Reparatie of innovatie
Groei vanuit de crisis naar een nieuwe toekomst voor het onderwijs
Machiel Karels De reflex na de scholensluiting is repareren van eventuele leerachterstanden. Gebruik deze crisis echter ook voor het innoveren van het onderwijsbestel. Reparatie en innovatie!
Normjaartaak
Normjaartaak in het primair onderwijs
Marjolein Zwik Aan het eind van het schooljaar worden de normjaartaken voor het komend schooljaar weer ingevuld. In dit samenvattende artikel staan aantal zaken rond de normjaartaak op een rijtje.
Anders organiseren
Onderwijs anders organiseren? 7 aanbevelingen voor een zorgvuldige implementatie
Machiel Karels Het besef dat we het onderwijs anders moeten organiseren, leeft gelukkig steeds breder. Anders organiseren van het onderwijs vraagt wel om een zorgvuldige implementatie.
Onderwijs idealisten
Onderwijs en de idealisten
Lex Hupe Het onderwijs verkeert in een spagaat tussen prestaties verhogen en kindgerichtheid. Allerlei organisaties proberen hun idealen in het onderwijs te verwezenlijken.
Onderwijskansenbeleid
Onderwijskansen bekeken: de stand van zaken in het onderwijskansenbeleid
redactie Evaluatie onderwijskansenbeleid. In dit onderzoek wordt het onderwijskansenbeleid tussentijds geëvalueerd.
Onderwijssysteem en creativiteit
Blijven kleuren!
Rijk van Ommeren Onderwijssystemen zijn net kleurplaten. Er is een prachtig plaatje uitgetekend. Soms best ingewikkeld ook. De werkelijkheid wordt bepaald door de inkleuring.
Toekomstbestendig onderwijs
Deze 12 onderwijsveranderingen zijn kindgericht en toekomstbestendig
Machiel Karels Hoe gaat een gefaseerde groei naar gepersonaliseerd en kindgericht onderwijs? Deze 12 dimensies komen in beweging als het onderwijs toekomstbestendig gemaakt wordt.
Onderwijsverslag 2012/2013
Onderwijsverslag 2012 / 2013: focus op de leerling
Machiel Karels Het lijkt er op dat de nadruk bij de onderwijsinspectie verschuift van een sterke focus op basisvaardigheden naar een bredere blik op leerlingen en hun ontwikkeling.
De macht van het rooster
Moet onderwijs efficiënt zijn?
Mathilde Tempelman-Lam Het rooster maakt van een onderwijslokaal een leermachine. Waarom onderwerpen we ons met z'n allen aan de macht van dat rooster? En maakt het rooster het onderwijs wel zo efficiënt als wij denken?
Strikt toepassen overgangsnormen in vo
Doubleren (VO): welk effect heeft het op de verdere schoolloopbaan?
redactie Doubleren in het Voortgezet onderwijs: heeft het zin? Wat zijn de effecten op de verdere schoolloopbaan van zittenblijvers?
Pijnpunten basisonderwijs
Twee pijnpunten in ons basisonderwijs
Ewald Vervaet Er is veel aan de hand in het onderwijs. Vanuit de wetenschap wijs ik twee factoren aan: allerlei leerstof wordt te vroeg aangeboden en het geleerde wordt oneigenlijk getoetst.
Roos van Leary interactiekunde professionals
Roos van Leary - interactiekunde voor professionals
redactie Door de vele voorbeelden en tips is De Roos van Leary niet alleen een krachtig leerboek, maar ook een bron van inspiratie voor iedere professionele coach of trainer.
Samenlevingsgerichte school
De Samenlevingsgerichte School
Peter de Vries De grens tussen school en thuis vervaagt. Er komt steeds meer op jou als leraar af. De school moet allerlei maatschappelijke vraagstukken gaan oplossen.
Doe-het-zelf studiedag reflectie op afstandsonderwijs
Doe-het-zelf studiedag reflectie op afstandsonderwijs
Machiel Karels Dit artikel beschrijft een studiedag rondom de reflectie op het afstandsonderwijs, inclusief materialen en opdrachten. Teams die lerend in hun professie staan, kunnen er zo mee aan de slag.
Onderwijstijdschrift JSW
100 jaar onderwijstijdschrift JSW
Machiel Karels Onderwijsblad JSW (Jeugd in School en Wereld) 100 jaar! Wat was er 100 jaar geleden anders dan nu? Zes vragen aan Martin Bootsma, redactievoorzitter JSW.
Leraar als professional
Over de rol van docenten 2022: nieuwe visie, toezicht en controle
Filip Dochy Een verandering naar ‘high impact learning’ vereist zowel inhoudelijke als organisatorische veranderingen. Belangrijk zijn leraren die als team leeromgevingen ontwerpen.
Effecten brede scholen
Variatie in brede scholen en hun effecten
redactie Variatie in brede scholen en hun effecten. Binnen het sociaal-emotionele domein geen effecten. Binnen het cognitieve significante ontwikkeling.
Bouwstenen verandercapaciteit
MBO-docenten die samen blijven leren, gaan beter met verandering om
Annemieke Top De bouwstenen van verandercapaciteit zijn: samen leren en samenwerken. Ook ondersteuning van leidinggevenden is belangrijk. Zo wordt het probleemoplossend vermogen van docenten vergroot.
Vijf tips onderwijs discussie
Vijf tips voor een zinnige onderwijsdiscussie
Machiel Karels In het onderwijs worden nogal eens discussies gevoerd of tweets verspreid die nergens toe leiden en alleen maar voor verwarring zorgen. Deze vijf tips zorgen voor een zinnig gesprek.
Onderwijsinspectie in gesprek
Podcast: We bemoeien ons nergens mee, tenzij...
Mathilde Tempelman-Lam We bemoeien ons nergens mee, tenzij… In deze podcast spreken Mathilde Tempelman-Lam en Patrick Sins met Alida Oppers - inspecteur generaal van de onderwijsinspectie.
Werkdrukbeleving
De dooddoener die werkdrukbeleving heet...
Marjolein Zwik Zo lang we over de beleving van werkdruk praten, zal een inhoudelijk gesprek over de daadwerkelijke werkdruk niet plaatsvinden​. Werkdruk in het onderwijs is meetbaar en bewijsbaar.
Opgestapelde veranderingen
Werkplezier draagt bij aan fundamentele verandering
Dolf Janson Leerkrachten ervaren hoge werkdruk, die samenhangt met een opeenstapeling van veranderingen. Dat zijn dan vaak geen verbeteringen...
Implementatie wet OKE
De Wet OKE, beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
redactie Van voorschools tot en met groep 8: thema's uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht. De wet OKE, beleidsconstructies en implementatie in 12 gemeenten.
Onderwijsakkoord 2013
Onderwijsakkoord: Snoeien doet bloeien
Rijk van Ommeren Het nationaal onderwijsakkoord kent een heel aantal prachtige volzinnen waarin allerlei zaken aan het onderwijs worden beloofd. Hoe gaan we daar mee om?
Functioneren LCTI
Het functioneren van de LCTI
redactie Het functioneren van de LCTI. Vanuit juridisch perspectief voldoet het indicatiebeleid aan de eisen van behoorlijk bestuur en is het functioneren van de LCTI ook effectief.
Invloed sturingsdynamiek VO/MBO
Invloed sturingsdynamiek op onderwijspraktijk van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
redactie Zicht op sturingsdynamiek. Er zijn veel organisaties die invloed uitoefenen op de dagelijkse praktijk in scholen.
Luisterend bestuur
Ondersteuning schoolleiders door bestuurders essentieel voor onderwijskwaliteit
Annemieke Top Schooldirecteuren hebben steun nodig van de schoolbestuurders, om zo de onderwijskwaliteit van scholen te verbeteren. Luisteren is een kernbegrip voor schoolbestuurders.
Leerlingen betrekken bij schoolbeleid werkt positief?
Leerlingen betrekken bij schoolbeleid: heeft dat positief effect?
redactie Heeft leerlingen betrekken bij het schoolbeleid positieve effecten op de motivatie en de leerprestaties?
Werkdruk bespreekbaar maken (3)
Werkdruk bespreekbaar maken? Doe dit met kennis van de CAO PO. Deel 3
Marjolijn van Noord Veel leerkrachten ervaren een hoge werkdruk. Hoe kun je dat bespreekbaar maken? Lees hier in deel 3 van deze serie voor de laatste keer over interessante zaken uit de CAO PO.
Werkdruk bespreekbaar maken (2)
Werkdruk bespreekbaar maken? Doe dit met kennis van de CAO PO. Deel 2
Marjolijn van Noord Veel leerkrachten ervaren een hoge werkdruk. Hoe kun je dat bespreekbaar maken? Lees hier in deel 2 van deze serie over de normjaartaak, de opslagfactor en in deeltijd werken.
boek kindermishandeling
Kindermishandeling bespreekbaar maken
Anton Horeweg Kindermishandeling en seksueel misbruik. Heftige onderwerpen. Moet je die wel bespreken in je klas? Anton Horeweg schrijft er meer over.
Pedagogisch klimaat nieuwkomers
Een warm pedagogisch klimaat voor nieuwkomers
Hélène van Oudheusden Nieuwkomers ontvangen op school. Hoe doe je dat als schoolleider? In dit artikel over haar boek bespreekt de auteur universele kernwaarden en geeft deze 5 do's voor schoolleiders.
Oud zeer in schoolorganisaties en weg tot herstel
Oud zeer in schoolorganisaties
Henk Galenkamp Pijnlijke gebeurtenissen in het verleden van een school kunnen leiden tot overlevingsgedrag dat onderdeel wordt van de schoolcultuur. Hoe doorbreek je dat?
Ouderbetrokkenheid NeXt
Ouderbetrokkenheid NeXt, Handboek voor mentoren in het voortgezet onderwijs
Joost Karels Het handboek Ouderbetrokkenheid NeXt is bedoeld voor mentoren in het voortgezet onderwijs en geeft handvatten om de samenwerking met ouders vorm te geven.
Reflecteren met het team over visie
Reflecteren met het team - schrijf een brief!
Dolf Janson Wat drijft je eigenlijk als schoolteam? En kun je dat aan ouders uitleggen? In deze brief vind je vijf kernwaarden die het daltononderwijs inspireren.
Werkdruk bespreekbaar maken (1)
Werkdruk bespreekbaar maken? Doe dit met kennis van de CAO PO. Deel 1
Marjolijn van Noord Veel leerkrachten ervaren een hoge werkdruk. Hoe kun je dit bespreekbaar maken? Lees hier in deel 1 van deze serie over het CAO PO hoe je concreet de werkdruk bespreekt.
Handelingsgericht werken draagt bij aan schoolsucces
Handelingsgericht werken - Samenwerken aan schoolsucces
Noëlle Pameijer Handelingsgericht werken (HGW) biedt een heldere en positieve handreiking voor leerkrachten. Lees over de recente ontwikkelingen van HGW.
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
redactie Door zelftoetsen krijgt de leerling een beter begrip van informatie in teksten
Functionele toetsvragen
Bronnen en contexten in toetsvragen niet functioneel
Gerdineke van Silfhout De rekentoets werd in 2014 door 46 procent van de leerlingen niet gehaald. Waar gaat het mis? Bekijk hier de contexten uit verschillende toetsen en examens.
Update Citonormen
Update van de Cito-normen: inflatie en desastreuze gevolgen
Marjolein Zwik Wat zijn de gevolgen van de nieuwe Citonormen? Lees hier over de inflatie van de vaardigheidsscore en de desastreuze gevolgen voor het onderwijs.
Citoscore hanteren
Citoscore hanteren
Sieneke Goorhuis In dit artikel wordt besproken hoe er vaak foutief omgegaan wordt met normen en CITO scores. Sommige mensen denken dat alle kinderen een A-score kunnen halen. Dat is onjuist.
Citoscore misverstanden
Meten is niet alles weten
Teije de Vos Bij het interpreteren van toetsuitslagen worden helaas vaak fouten gemaakt. Een lage of hoge score alléén is niet voldoende voor een oordeel, je moet ook weten waar en hoe je die score moet plaatsen.
Cito spelling toets 1
Cito spellingtoets ter discussie
Anna Bosman Gebruik van meerkeuzevragen is bij spellingtoetsen niet verantwoord. Meerkeuzevragen bij spellingtoetsen leiden tot onbetrouwbare resultaten.
DTT niet formatief
Wat kunnen we met de Diagnostische Tussentijdse Toets?
Karen Heij Formatieve toetsing wordt niet goed toegepast. Deze toetsen worden op het verkeerde moment en met verkeerde intenties afgenomen. Hoe pas je formatieve toetsing dan goed toe?
Formatief toetsen
Effectieve kenmerken van formatief toetsen
redactie Wat zijn effectieve kenmerken van formatief toetsen? Een review van 25 jaar onderzoek.
Formatief evalueren
Formatief evalueren, hoe pak ik dat aan in mijn les? Tien voorbeelden
Gerdineke van Silfhout Meer en beter formatief evalueren kan het aantal summatieve toetsmomenten terugbrengen. Die tijd kunnen we goed gebruiken voor daadwerkelijk leren. Maar hoe doe je het?
Leerwinst formatief toetsen
Grotere leerwinst door begeleiding leerkrachten bij gebruik formatieve toetsen
Annemieke Top Formatieve toetsen laten zien wat leerlingen al kennen en kunnen. Leerkrachten passen hun onderwijs daarop aan. Ondersteuning toetstechnieken is leerwinst.
Leren van toetsen
Effectief formatief toetsen - vijf strategiën met voorbeelden
Gerdineke van Silfhout Formatief toetsen werkt echt! Mits je het echt inzet zodat de leerling ervan kan leren. De manier waarop je je feedback dan vormgeeft is van groot belang.
GAS methodiek
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
redactie GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
De inspectie gaat mank
De inspectie hinkt op twee benen
Ewald Vervaet De inspectie hinkt op twee benen. Het ene been is dat van het kind en zijn ontwikkeling. Het andere been waar de inspectie op staat, komt niet met het eerste overeen. Lees daar meer over in dit artikel.
Toetsing en motivatie
Invloed van toetsing op motivatie: effecten en mechanismen in verschillende contexten
redactie Invloed van toetsing op motivatie: effecten en mechanismen in verschillende contexten
Kwaliteit toetsen
Kwaliteit van toetsen
redactie Kwaliteit van toetsen binnen handbereik: een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar kwaliteit van toetsen
Leerlingvolgsysteem
Leerlingvolgsysteem: dat wordt een stuk makkelijker!
Teije de Vos De scholen gebruiken een leerling- en onderwijsvolgsysteem waaruit de vorderingen in de kennis en vaardigheden blijken op het niveau van de leerling, de groep en de school.
Leren van data
Laat het LVS voor jou werken, en niet andersom!
Machiel Karels Gebruik toetsuitslagen als feedback op de impact die je hebt op de ontwikkeling van leerlingen. Verleg de focus van opbrengstgericht werken naar potentieelgericht werken.
Toetsuitslag interpreteren
Leren van de toetsuitslag
Eveline van Baalen Wat betekent de toetsuitslag voor de leerling, de docent? Toetsen kost veel tijd en inspanning. Resultaten leveren schat aan informatie! Tijd uittrekken om de toetsuitslag te bespreken.
Objectief beoordelen
Objectief beoordelen van taalproducten: een (on)mogelijke opgave
Gerdineke van Silfhout Alle dertig studenten verdienen een gelijke, objectieve beoordeling. Taalproductie beoordelen blijft mensenwerk. Met deze tips kunt u er wel in de buurt komen!
Omdenken met data
21e eeuwse vaardigheden inzetten bij het kijken naar data
Wendy Brasz en Myra den Haan Op de scholen zien we vaak dat er zwart-wit gekeken wordt naar data: ze worden heilig verklaard of data worden verworpen. Maar er ligt een interessant grijs gebied tussen.
Computer Adaptieve Oefentoetsen
Onderwijsdifferentiatie met Computer-Adaptieve Oefentoetsen met docentenfeedback
redactie Het Effect van Onderwijsdifferentiatie door Digitale Adaptieve Oefentoetsen en Docentenfeedback op Cognitieve Leerprestaties
Toetsvormen
Reviewstudie: verbinding tussen leerdoelen, instructie en toetsen in taalonderwijs
redactie Gericht werken aan opbrengsten in taal- en leesonderwijs: een systematische review naar toetsvormen
Schoolvaardigheidstoets spelling
Spellingfouten categoriseren
Teije de Vos De Schoolvaardigheidstoets Spelling. Methode-onafhankelijk, eenvoudig in gebruik en voldoende informatief. Met een nieuw analysesysteem voor spellingfouten.
Formatief toetsen po
Selfassessment voor formatief toetsen van basisschoolleerlingen
redactie Formatief toetsen in taaksituaties. De effectiviteit van een selfassessement-tool voor basisschoolleerlingen van groep 6, 7 en 8
Cito spelling toets 2
Meerkeuzeopgaven van de Cito-spellingtoets zijn echt niet valide
Anna Bosman Is de Cito-spellingtoets M4 betrouwbaar? Meerkeuzevragen geen valide meting spellingniveau. Spellingtoets beïnvloedt spellingonderwijs negatief.
Minder standaardtesten
Standaardtesten in het onderwijs. Moet dat nou?
Dick van der Wateren Laten we in Nederland en België het tij van de standaardtest keren. Strikt genomen test je met toetsen alleen het vermogen van een kind om een toets te maken.
Teaching to the test
De vicieuze cirkel van teaching to the test
Marjolein Zwik De focus ligt in het onderwijs erg op meetbare opbrengsten en toetsen. Als dit tot goede scores leidt, worden de normeringen verscherpt. De methodeuitgeverijen en toetsinstituten doen volop mee in dit vicieuze circus.
Een sober leerlingvolgsysteem
Een sober leerling- en onderwijsvolgsysteem, dat kan en mag!
Teije de Vos Er wordt alom geklaagd over de toetsdruk en de toetscultuur. In deze bijdrage een voorstel om minder te toetsen en beter te observeren.
Testen voor het LVS
Testen voor het leerlingvolgsysteem
Teije de Vos Het maken van een test is altijd een compromis. Om ‘uitschieters’ te voorkomen, zouden de leerlingen bij een te testen onderdeel ruim tweehonderd antwoorden moeten geven. Dan is de testlast te hoog.
Toetsen en hulp(middelen)
Toetsen met of zonder hulp(middelen)?
Teije de Vos Een vraag die regelmatig terugkomt: ‘In hoeverre mag je leerlingen met problemen tijdens de toets helpen of tegemoet komen?’ Lees er meer over in dit artikel.
Naar een goede toets
Toetsen die recht doen aan de leerling: 5 stappen naar een goede toets
Eveline van Baalen Er komt veel kijken bij de totstandkoming van een toets. In dit artikel vijf stappen voor docenten die zelf toetsen willen ontwikkelen. Kennis en kunde kun je meten.
Update normeringen
Oorzaken verschuiving normen LVS-toetsen nader bekeken
Jacqueline Visser De recente aanpassing van de normeringen door Cito heeft veel stof op doen waaien. In de discussies doen ook veel misverstanden de ronde. In dit artikel wordt hier nader naar gekeken.
Volgen van de ontwikkeling
Volgen van ontwikkeling: evalueren - normeren - LVS - rapportage
Arja Kerpel Een goede leerkracht volgt en evalueert de ontwikkeling van zijn leerlingen nauwgezet. Op basis van de resultaten kan hij de vervolgstappen voor de leerling bepalen.
Voorwaarden formatieve toetsing
Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing - reviewstudie
redactie Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing. Toetsen moeten inhoudelijk aansluiten bij het curriculum, de leerdoelen en het niveau van de leerlingen.
Wegcijferen door toetsen
Laat je niet wegcijferen
Paul Filipiak Teaching to the test is sterk in opkomst. De ranking van mensen op basis van toetsen is volledig kunstmatig. Een verontrustende trend!
Referentieniveaus po
Werken met referentieniveaus in het primair onderwijs
redactie Werken met referentieniveaus. Vastgestelde doelen gerelateerd aan feitelijke leerlingprestaties op de LVS-toetsen
Uitleg DLE
Het verantwoord gebruik van DLE's
Gerard Melis Een van de manieren om een toetsscore te normeren is de Didactische LeeftijdsEquivalenten (DLE). In dit artikel wordt het begrip DLE uitgelegd.
DLE geschiedenis
Geschiedenis van het DLE
Teije de Vos Hoe zit dat eigenlijk met het DLE? Waar komt dit begrip vandaan en hoe lang zijn ze er al? Een beknopt overzicht van de lotgevallen van het DLE.
DLE kritiek weerlegd
De kritiek op DLE’s weerlegd
Gerard Melis Hoewel er in het basisonderwijs veel wordt gewerkt met DLE’s, is er ook kritiek op het gebruik ervan. In dit artikel worden 10 bezwaren genoemd en weerlegd.
Centrale eindtoets
Eindtoets basisonderwijs kiezen
Machiel Karels Basisscholen moeten bij alle leerlingen uit groep 8 een eindtoets afnemen. Welke eindtoets kies je en wat komt daar bij kijken? Waarop let je bij een schooladvies zonder eindtoets?
Onderwijsinspectie eindtoets
Visie van de onderwijsinspectie op de Cito eindtoets
Arnold Jonk De Cito-toets is een belangrijk moment in een basisschoolperiode. Over de eindtoets wordt in het onderwijs verschillend gedacht. Dit is de visie van de onderwijsinspectie.
Gevolgen verplichte eindtoets
Veel gestelde vragen over verplichte eindtoets, gevolgen po/vo
Gerdineke van Silfhout Hoe komt een weloverwogen schooladvies tot stand? Wilt u weten wat de meerwaarde is van een verplichte eindtoets in april/mei? Lees hier wat de gevolgen zijn voor het po en vo.
Eindtoets overbodig
Hoe de Cito-ranglijst duidelijk maakt dat de eindtoets overbodig is
Rijk van Ommeren De publicatie van Cito-resultaten brengt aan het licht dat de eindtoets vooral gezien wordt als het ultieme meetinstrument voor de kwaliteit van basisscholen.
Route 8 en IEP eindtoets
Wat valt er te kiezen naast de Centrale Eindtoets Basisonderwijs?
Gerdineke van Silfhout Er valt wat te kiezen naast de Centrale Eindtoets Basisonderwijs! Opgaven invullen ín de toetsboekjes van de IEP Eindtoets. Of volledig digitaal en adaptief met ROUTE 8.
Gelijke kansen
Sociaal milieu nog altijd van invloed op schoolloopbaan
Annemieke Top Iedere leerling gelijke kansen op het gebied van scholing: ideaalbeeld? Ja, maar nog altijd is de sociale achtergrond van leerlingen van invloed op het schooladvies.
Verplichting Eindtoets ongewenst
Verplichting Centrale Eindtoets onnodig en onwenselijk
Teije de Vos De regering wil de toegevoegde waarde van het onderwijs in beeld brengen. Zij denkt dat te kunnen doen door een begintoets en een eindtoets af te nemen. Lees in dit artikel waarom dat onnodig en ongewenst is.
Eindtoets Engels
Niveau Engels meten in groep 8: gemotiveerd en effectief aan de slag
Eveline van Baalen Er zijn verschillende manieren om Engels te toetsen in groep 8. Welke toets past het best? Oordeel zelf.
Groep 1 en 2 niet toetsen
In groep 1 en 2 niet toetsen, maar observeren!
Teije de Vos De bezwaren tegen het toetsen van kleuters (met genormeerde materialen) stapelen zich op. In dit artikel worden enkele aspecten rond toetsen voor jonge kinderen genoemd.
Kleuters en inspectie
Eisen inspectie strijdig met eigen visie op kleuters
Ewald Vervaet De inspectie lijkt tegenstrijdig te zijn in het spreken over het kind en de bijbehorende maatregelen. De visie op het kind en de maatregelen zijn tegenstrijdig.
Kleuters toetsen
Peuters en kleuters zijn niet toetsbaar
Sieneke Goorhuis Kunnen we peuters en kleuters betrouwbaar toetsen? Dit artikel bespreekt waarom dat niet kan.
Stop de kleutertest
Stop het testen van peuters en kleuters. Ervaren leerkrachten zijn deskundig.
Dick van der Wateren Wij leraren kunnen onze kinderen de volle rijkdom van kennis en vaardigheden bieden die ze nodig hebben om zich goed te ontwikkelen. Daarvoor hebben we Cito echt niet nodig!
Voorbereiden op toetsen
Toetstekst als leesgenre Voorbereiding lees- en woordenschattoetsen
Karin van de Mortel Hoe bereid je leerlingen voor op Cito ‘Begrijpend Lezen’ en ‘Woordenschat’? Laat ze niet struikelen over toetsvorm of type vraagstellingen en opgavevormen.
Leesrijpheid toetsen
Leesrijpheid moet je toetsen! Maar op welke manier?
Ewald Vervaet Is een kind leesrijp of niet? Het belang van de vraag staat buiten kijf. Bekijk de vergelijking tussen Vervaets leesrijpheidstoets en Cito Taal voor kleuters groep 2.
Leesrijpheid deel 1
Leesrijpheidstoets versus Citotoets Deel 1
Ewald Vervaet Het eerste paneel van een drieluik: Een toets voor leesrijpheid. Lezen opent de poort naar al die andere. Het belang van lezen steekt boven alle vakken uit.
Leesrijpheid deel 2
Analyse van de toets Taal voor Kleuters Deel 2
Ewald Vervaet Het tweede paneel van een drieluik: Een toets voor leesrijpheid. Eerst een bespreking van de inhoud en meetwijze van de toets. Daarna de theoretische inkadering.
Leesrijpheid deel 3
Bepalen van leesrijpheid: vergelijking van twee toetsen - deel 3
Ewald Vervaet Het derde paneel van een drieluik. Een toets voor leesrijpheid. Een presentatie van Citoscores van de taaltoets. Conclusies over de Citotaaltoets en kanttekeningen.
Data analyse
Big Data en leesplezier
Dick van der Wateren Gaan digitale data ons helpen het onderwijs te verbeteren? Is wat in het onderwijs belangrijk is meetbaar of vinden we belangrijk wat meetbaar is?
Grip op leesbegrip
Beter toetsen en evalueren van lezen met begrip
Karin van de Mortel Vaststellen of een leerling daadwerkelijk leert, is vooral een actief, informatief proces. Ze komen niet naar school om iets te doen maar vooral om iets te leren.
Woordenschattoets
Onduidelijk wat de Cito-woordenschattoets meet
Paul Filipiak De CITO-woordenschattoets is niet geconstrueerd om op korte termijn onderwijseffect te meten. Vooruitgang meten we met de methodegebonden toetsen.
Oud nieuws, lastige ouders
Lastige ouders? - Vier tips voor ouders
Peter de Vries Zijn ouders echt zo lastig als mediaverhalen suggereren? Vier tips voor ouders voor een goede communicatie met leerkrachten en de school.
Ouderbeleid achterstandsleerlingen
Ouderbeleid in scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen
redactie Ouderbeleid in scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen. Op welke wijze streven scholen naar samenwerking en afstemming met ouders.
Ouderparticipatie nieuwe leren
Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op scholen met vormen van ‘nieuw leren’
redactie Vorming en opvoeding: nieuwe relaties tussen ouders en school
Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po
Ouderbetrokkenheid bij schoolbeleid van het primair onderwijs
redactie Ouderbetrokkenheid bij schoolbeleid. Informatie van de Inspectie van het Onderwijs op internet over de kwaliteit van basisscholen speelt voor ouders geen rol.
Participerende ouders
Luc Stevens zegt ‘Het hoort niet zo’. Het kán wel!
Joris Spekle Volgens Luc Stevens moet je 'ouders niet in een onderwijsleerproces zetten'. Waarom niet? Het hoort niet zo, zegt Stevens. Maar het kán wel! Dus waarom niet?
Studiekeuze vmbo
De rol van ouders bij studiekeuze en beroepskeuze in (v)mbo
redactie De rol van ouders bij de keuze- en loopbaanbegeleiding. Een studie- en beroepskeuze waaraan ouders een bijdrage leveren is van essentieel belang.
Succesvolle schoolprofilering
Succesvolle schoolprofilering
Myriam Lieskamp In het boek 'Succesvolle schoolprofilering' schrijft Edwin Borger over het beeld dat je als school bij ouders en omgeving oproept en hoe je daar gestalte aan geeft.
Weg met oudertevredenheidsonderzoeken
Weg met oudertevredenheids-onderzoeken!
Peter de Vries Een oudertevredenheidsonderzoek bevordert niet de dialoog maar is een anoniem beoordelingsinstrument waar de school en haar medewerkers ten principale geen recht mee wordt gedaan.
Dalton kernwaarden
Kernwaarden zijn niet los verkrijgbaar - consequenties voor het Daltononderwijs
Dolf Janson De vijf dalton kernwaarden zijn gebaseerd op vertrouwen. Dat is geen nieuws. Het is wel de vraag of team, schoolleider en bestuur zich de consequenties hiervan realiseren.
Identiteit school
Vormgeven aan identiteit van de school
Harm Klifman De identiteit van een school wordt steeds belangrijker. Het hangt steeds sterker samen met het bestaansrecht van een school. In dit artikel een aantal overwegingen rond identiteit.
Marktgerichte school
Marktgerichte school heeft de toekomst
Ronald Dulmers Een marktgerichte school heeft de toekomst. Vooral in een krimpende markt is het belangrijk om marktgericht te anticiperen op veranderingen in de omgeving.
Open dag school
Een succesvolle open dag
Ronald Dulmers Een open dag is een goede manier om direct met de doelgroep in gesprek te komen. Maar hoe organiseer je een succesvol schoolevenement?
School met pit
De school met PIT! - schoolprofiel voorbeeld
Ronald Dulmers Schoolprofilering, hoe kan het beter? In dit artikel een voorbeeld van een school die werkt aan een helder schoolprofiel.
School profileren
Hoe zet je een basisschool in de markt?
Ronald Dulmers In dit artikel wordt aan de hand van een voorbeeld beschreven welke zaken belangrijk zijn bij het in de markt zetten van een basisschool.
Schoolprofilering
Schoolprofilering: profileringskracht en het Marketing Dashboard
Ronald Dulmers Het marketing dashboard geeft een indicatie van de profileringkracht van een school. Op zes dimensies wordt een inschatting gegeven aan de hand van de tevredenheidspeilingen.
Website verbeteren
Hoe vindbaar is de website van uw school?
Ronald Dulmers Goed vindbaar zijn op het internet? Ook voor scholen van groot belang. Wij bieden een stappenplan aan voor verbetering vindbaarheid van schoolwebsites.
Schoolinterieur
Interieur en identiteit
René Leverink Sfeer van een schoolgebouw is belangrijk bij schoolkeuze. Waardoor wordt die sfeer bepaald? Door kleuren, vormen, objecten, de indeling: schoolinrichting!
Social media school
Profileren met social media
Ronald Dulmers Scholen hebben vaak het gevoel ‘iets te moeten doen met social media’ maar weten niet goed wat en hoe ze dat moeten doen. In dit artikel staan tips hoe scholen zich kunnen profileren met social media.
Kleine klassen hebben voordelen
Klein is fijn - Waarom kleine klassen beter werken dan grote
Ruben du Burck Kleinere klassen zorgen voor betere leerprestaties bij leerlingen. Onderzoek laat zien dat leerlingen zich meer betrokken voelen bij de les.
Combinatie groep drie 1/2 of 4/5
Welke keuzes zijn het beste als het om combineren van klassen gaat?
redactie Een combinatie van groep 3 met een groep 1/2 kan even goed, slecht of neutraal uitpakken als een combinatie met een groep 4/5.
Effect aanmeldingen VO-loten
Loten om op school te komen, wat doet dat met aanmeldingen?
redactie Een lotingssysteem bij overaanmelding voor middelbare scholen zal voor een beperkt deel van de ouders reden zijn een andere school te kiezen.
Effecten van centrale vaklestijd
Wat zijn de effecten van een aanpassing in het lesaanbod?
redactie Een ander lesaanbod, bijvoorbeeld 's morgens centrale lessen en 's middags meer verdieping en ondersteunende lessen. Welk effect heeft zoiets?
Welke groepssamenstelling zorgt voor goede leerresultaten?
Welke groepssamenstelling zorgt voor de beste leerresultaten in het mbo?
redactie Een homogene groepsindeling en een heterogene groepsindeling brengen elk hun eigen aandachtspunten met zich mee.
Klassenverkleining in het vo
Wat zijn effecten van klassenverkleining in het voortgezet onderwijs?
redactie Klassenverkleining gaat inderdaad samen met betere educatieve kwaliteit, zowel in primair als voortgezet onderwijs. In het voortgezet onderwijs zijn de effecten kleiner.
Verschil unitonderwijs en klassikaal onderwijs
Unitonderwijs versus klassikaal onderwijs
redactie Zijn er verschillen in leeropbrengsten en de ontwikkeling van leerlingen in unitonderwijs ten opzichte van klassikaal onderwijs?
Wat is optimale lesduur in VO
Wat is de optimale lesduur in voortgezet onderwijs?
redactie Wat is de optimale lesduur in voortgezet onderwijs dat gebruikmaakt van gevarieerde werkvormen?
De invloed van vakanties op het leerrendement
Schoolvakanties: hoe voorkom je leerverlies en terugval?
redactie Heeft een min of meer continu onderwijsaanbod over het schooljaar een positief effect op de leerprestaties en het welbevinden van leerlingen?
Vier manieren waarop inrichting klaslokaal executief functioneren beinvloedt.
Vier manieren waarop de inrichting van het klaslokaal het executief functioneren beïnvloedt
Andrew Ayers Wat zijn de effecten van de (goede) inrichting van het klaslokaal op de executieve functies?
Hoe professioneel ben je als professional?
Begrensd of grenzeloos: Hoe professioneel ben jij?
Henk Galenkamp Een professional is niet altijd professioneel. In ontmoeting met anderen gaat het vaak mis. Hoe blijf je als professional binnen de grenzen van anderen en handel je professioneel?
Duurzame schoolontwikkeling
Duurzame schoolontwikkeling
Myriam Lieskamp Onderwijsvernieuwing is een ingewikkeld en weerbarstig proces, dat vaak niet de resultaten oplevert die men ervan verwacht. Hoe ontwikkel je je school duurzaam?
Leven lang leren: uitdaging!
Een leven lang leren: grote uitdaging voor het onderwijs
Myriam Lieskamp Begin dit jaar publiceerden een aantal organisaties, zoals de PO-Raad en de VO-raad gezamenlijk het discussiestuk De toekomst van ons onderwijs.
Eigenaarschap en denken in driehoeken -1-
Eigenaarschap en taakverdeling in onderwijs -1-
Albert de Boer Leraren bepalen de kwaliteit van het onderwijs. In deel 1 van deze serie van twee/drie artikelen gaat het over het belang en de definitie van eigenaarschap.
Factoren die belemmeren of stimuleren tot buitenlandervaring
Wat brengt mbo-studenten tot de keuze voor een buitenlandervaring?
redactie De belangrijkste belemmeringen voor studenten om buitenlandervaring op te doen, zijn de financiering en sociale banden.
Waarin familiecultuur verschilt van professionele cultuur
Familiecultuur versus professionele cultuur
Henk Galenkamp Wat is het verschil tussen een familiecultuur en een professionele cultuur in een school? Aan de hand van drie onderliggende principes werken aan een professionele cultuur.
Gesprekkencyclus: van zinvol naar betekenisvol
Gesprekkencyclus: van zinvol naar betekenisvol
Myriam Lieskamp De gesprekkencyclus kan een betekenisvolle katalysator zijn voor professionele ontwikkeling van medewerkers en scholen.
High impact learning (3) -urgentie
High impact learning (3) - Urgentie als eerste bouwsteen
Filip Dochy Aan de basis van HILL liggen zeven bouwstenen. Wat is High Impact Learning (of wat kan of moet het zijn) en wat kan het geleverde potentieel hiervan zijn?
High impact learning (2)
Leren en ontwikkeling anno 2022: High impact learning (2)
Filip Dochy Om efficiënt te kunnen functioneren in organisaties waar kennis continu veroudert, is het voor studenten van belang om te leren in contexten waar ze zelf kennis moeten verzamelen en deze direct leren toe te passen.
High impact learning (4) - Zeven bouwstenen
High impact learning (4) - Zeven bouwstenen
Filip Dochy Wat zijn de bouwstenen van High Impact Learning? Onder andere: coaching, actie en kennisdeling, een flexibele leerruimte en assessment.
Interdisciplinair opleiden en samenwerken op het mbo
Hoe geef je gestalte aan interdisciplinair opleiden op het mbo?
redactie Interdisciplinair opleiden vraagt een specifieke en weloverwogen inrichting van het onderwijs, wat weer de nodige eisen stelt aan docenten en management.
Effectiviteit van grote docententeams
Hoe vergroot je de effectiviteit van grote (docenten)teams?
redactie Welke interventies kunnen de effectiviteit van grote (docenten)teams verhogen?
Juridische samenwerking IKC - onderwijs
Naar een IKC: hoe geef je de samenwerking juridisch vorm?
Joost Karels Samenwerking tussen een onderwijsinstelling en een kinderdagopvangorganisatie is juridisch ingewikkeld. Wat zijn de mogelijkheden?
Hoe faciliteer je een leergemeenschap?
Hoe faciliteer je succesvol een leergemeenschap?
redactie Wat zijn succesvolle interventies bij het faciliteren van leergemeenschappen?
Kenniswerkplaatsen bijdrage aan professionele school
Wat voegen kenniswerkplaatsen toe aan schoolontwikkeling?
redactie In kenniswerkplaatsen die effectief bijdragen aan de onderwijspraktijk hebben deelnemers een gemeenschappelijk belang en een eigen instellingsbelang.
Feedback in professionele context
Kom maar op met je feedback
Machiel Karels Kom maar op met je feedback gaat over feedback in een professionele context en hoe het je kan helpen in het onderwijs effectiever en gelukkiger te worden.
Lean werken in het onderwijs: hoe doe je dat?
Werken met Lean in het onderwijs
Jaap Versfelt Lean werken, dat is toch iets met fabrieken? Nee hoor, kan ook in het onderwijs! Zet Lean werken in om de behoeften van de leerling te vervullen en verspil geen energie meer!
High impact learning (1)
High impact learning: model voor de toekomst (1)
Filip Dochy Deze bijdrage schetst een model voor toekomstig onderwijs, uitgaande van de huidige know-how over wat impact heeft als we echt willen leren en de contextfactoren die nodig zijn om dat te kunnen realiseren.
Onderweg naar kindgericht onderwijs
Successen realiseren - onderweg naar kindgericht onderwijs
Dolf Janson Werk maken van kindgericht onderwijs biedt kansen voor een lerend team. Veel van het succes hangt af van de inhoud die een team geeft aan het begrip kindgericht.
Onderzoeksmatig leiderschap
Onderzoeksmatig leiderschap
Myriam Lieskamp Het belang van onderzoek voor de kwaliteit van onderwijs geniet in toenemende mate belangstelling. In het boek onderzoeksmatig leiderschap lees je hoe je hier vorm aan geeft.
Organisatie als rotonde
Maak van de organisatie een rotonde
Alex de Bruijn Voor scholen is het nuttig zich af te vragen of hun organisatie meer op een rotonde lijkt waarin mensen zelf initiatief nemen, of op een kruispunt vol verboden.
Persona als ijkpersoon bij flexibiliseren van onderwijs
Persona's - Het beschrijven van een ijkpersoon bij het flexibiliseren van onderwijs
Carine Elferink In dit artikel gaan we in op hoe je als onderwijsinstelling op basis van uitgeschreven profielen (persona) flexibele leerroutes kunt uitwerken.
professionele cultuur van welbevinden
Professionele cultuur en welbevinden
Henk Galenkamp Hoe zorg je voor een professionele schoolcultuur waarin het gedrag van alle betrokkenen leidt naar de doelen van de school en het welbevinden van iedereen?
Formatief evalueren schoolbreed implementeren
Formatief evalueren schoolbreed implementeren
Bertine van den Oever Hoe kun je formatief evalueren schoolbreed implementeren? Naast veel informatie geeft dit boek concrete tips hoe je formatieve evaluatie een plaats geeft in het onderwijs.
kwaliteitsbeleid en lerend vermogen
Welke relatie is er tussen kwaliteitsbeleid en lerend vermogen?
redactie Is er een relatie tussen kwaliteitsbeleid van scholen voor voortgezet onderwijs en hun lerend vermogen?
De school als professionele leergemeenschap
Samen werken en leren in een professionele leergemeenschap
Myriam Lieskamp De ontwikkeling naar een professionele leergemeenschap is visie op hoe je samen onderwijs wilt realiseren en hoe je samen wil onderzoeken, leren en ontwikkelen. Samen professionaliseren dus.
Schoolleider als piloot
De schoolleider als piloot
Theo Wildeboer MAGICO! De drie technieken voor effectieve schoolleiderschap. Wat is de invulling van deze technieken? In dit artikel voorbeelden en tips!
Stimulansen voor het effectief kennisdelen in professionele netwerken
Hoe stimuleer je actief kennisdeling?
redactie Professionele netwerken delen en benutten meer kennis als er veiligheid is in de groep en een sterke relatie tussen kennis en schoolpraktijk.
Visualiseren van werkprocessen in stroomschema's
Processen zijn cool: werken met stroomschema's
Theo Wildeboer Denken en werken met gevisualiseerde werkprocessen of stroomschema's werkt goed. Het maakt dikke papieren informatie handleidingen overbodig.
Veranderen door ruimte te bieden aan professionals
Anders veranderen door ruimte bieden aan professionals
Jos Cöp Top-down gestuurde onderwijsinnovatie is in veel gevallen uitgelopen op een fiasco. Beter is het de onderwijsprofessional centraal te stellen bij veranderingen.
Elementen veranderproces onderwijs
Vijf elementen voor succesvol veranderen binnen het onderwijs
Sietske van der Wegen Een veranderproces succesvol laten verlopen is een uitdaging. Aan de hand van de vijf elementen van het verandermodel in dit artikel heeft een veranderproces kans van slagen!
Is de school op koers? Definieer waarden, deel verlangens en stel doelen.
Op koers? Waarden, ambities, verlangens en doelen.
Henk Galenkamp Waarden, doelen, missie, visie...? Waarden zijn de wortels van de school, doelen zijn de vleugels. Schets daar de Gedurfde, Gedroomde Werkelijkheid bij en de koers is helder!
Welbevinden professionele schoolcultuur
Welbevinden: een belangrijke factor van een professionele schoolcultuur
Henk Galenkamp Draagt het gedrag dat plaatsvindt op scholen bij aan welbevinden? In dit artikel staat centraal hoe welbevinden een plek krijgt in een professionele schoolcultuur.
De samenhang tussen ambitie, basiskwaliteit en een kwaliteitscultuur
Een ambitie op goed onderwijs
Minke Knol Hoe formuleer je een eigen ambitie voor je school en welke plaats hebben kwaliteitszorg, een kwaliteitssysteem en kwaliteitscultuur daarin? Lees het hier en ontdek wat dit voor jou betekent.
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs
Hoe laten leraren hun vaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs zien in de praktijk?
redactie In hoeverre laten leraren die over de vereiste vaardigheden voor gepersonaliseerd onderwijs beschikken, dat in de lespraktijk ook zien?
Onderwijstijd
Beschrijving en effecten van onderwijstijd
redactie Beschrijving en effecten van onderwijstijd. Voldoende tijd is een basisvoorwaarde voor leren.
betrokkenheid van leerlingen bij innovatieprocessen
Betrokkenheid van leerlingen bij innovatie vergroot motivatie?
redactie Leidt betrokkenheid van leerlingen bij onderwijsinterventies tot meer motivatie en betere leerresultaten?
Brede vorming
Brede vorming maakt onderwijs mooier en completer
Alex de Bruijn Driedimensionaal onderwijs als antwoord op een doorgeslagen toetscultuur. Over de rol van brede vorming en hoe het kan bijdragen aan het welzijn van leerling en leraar.
Catharsia - Agora onderwijs in Roermond
Catharsia - een andere visie op onderwijs
Hartger Wassink Een bespreking van het boek Catharsia, het pleidooi voor ander onderwijs zoals dat gestalte krijgt in het Agora onderwijs in Roermond
Continu Verbeteren in het onderwijs
Continu verbeteren in het onderwijs. Praktische strategieën voor implementatie op alle niveaus
Myriam Lieskamp Continu Verbeteren in het onderwijs geeft uitleg over de strategieën en onderdelen van Continu Verbeteren. Met dit boek kun je meteen aan de slag binnen je school!
Criteria voor keuze van een middelbare school
Hoe kies je een middelbare school?
redactie Bij de keuze voor een school voor voortgezet onderwijs letten ouders en leerlingen op meerdere aspecten.
Het innoveren van een digitaal portfolio
Behoedzaam innoveren van een digitaal portfolio
Maaike van de Loo Scholen voeren vernieuwingen vaak in zonder vooraf goed na te denken over het waarom en zonder te evalueren. Hoe innoveer je behoedzaam?
Doorlopende leerprocessen en verantwoorde zelfregulatie
Optimaliserend Onderwijs (2). Doorlopende leerprocessen en verantwoorde zelfregulatie
Ton Mooij Hoe realiseer je een doorlopend ontwikkelings- en leerproces én zorg je voor verantwoorde zelfregulatie bij elke leerling? Ton Mooij geeft verschillende handvatten.
Druk druk druk, slimmer organiseren in het onderwijs
Druk druk druk: Slimmer organiseren in het onderwijs
Myriam Lieskamp In het boek Druk druk druk schrijft Annemieke Schoemaker over mogelijke interventies of strategieën bij problemen rond werkdruk en stress in het onderwijs.
Een excellente school -1
Een excellente school (1): door de bril van collega's die er werken
Minke Knol Wat is een excellente school en moet elke school excellent willen zijn? In dit eerste artikel van een tweeluik vertellen drie schooldirecteuren hierover.
Een excellente school - 2
Een excellente school (2): over de route waarlangs de collega's gingen
Minke Knol Welke weg is er afgelegd om het predicaat excellente school te krijgen? Drie schooldirecteuren vertellen hierover.
Effect bestuurlijke inrichting po kwaliteit bestuur
Wat is het effect van bestuurlijke inrichting in het primair onderwijs?
redactie Een keuze voor een specifiek bestuursmodel is vermoedelijk van minder belang dan bezinning op een passende relatie tussen bestuur en intern toezicht.
Groepsgrootte
Effecten van formatie-inzet in de onderbouw van het basisonderwijs
redactie Effecten van formatie-inzet in de onderbouw van het basisonderwijs. Heeft de groepsgrootte effect op leerprestaties? Heel duidelijk blijkt dat er in kleinere groepen meer gecommuniceerd wordt.
Schoolgrootte
Effecten van schoolgrootte op de schoolorganisatie, de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerprestaties
redactie Schoolgrootte effecten opnieuw bezien. (Een overzichtsstudie naar de effecten van schoolgrootte op de schoolorganisatie, de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerprestaties)
Effectieve prikkels voor een duurzame kwaliteitsverbetering
Hoe stimuleer je scholen tot duurzame kwaliteitsverbetering?
redactie Een externe prikkel met (beperkte) positieve effecten is het faciliteren van deskundigheidsbevordering, zoals de Lerarenbeurs en kennisdeling tussen scholen.
Efficiënt werken in het onderwijs
Je tijd en energie steken in dat wat ertoe doet
Jaap Versfelt Lopen jullie als team elk jaar tegen dezelfde energievreters aan? Ervaar je veel werkdruk omdat er zoveel moet? In dit artikel worden tips gegeven hoe je tijd kunt winnen.
Excelleren
Leerlingen laten excelleren - de rol van de leraar
Dolf Janson Leerling kan talent hebben of begaafd zijn. Maar excellent worden is hard werken. Wat is de rol van de leraar? Excellentie is namelijk speerpunt geworden.
Onderwijsachterstandenbeleid
Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid nader beschouwd
redactie Determinanten van GOA en OALT-beleid
Interview Roel Bosker
Excellente leerlingen kunnen zich heel goed redden
René Leverink Wat kunnen we zeggen over het huidige onderwijs? Een interview met Roel Bosker over relevante onderwerpen wat betreft de staat van het onderwijs.
Het effect van leiderschap op de onderwijskwaliteit
Wat is een excellente school? Over de invloed van schoolleiderschap op leerresultaten van leerlingen
Minke Knol Hoe heeft jouw leiderschapsstijl effect op de onderwijskwaliteit? Volg de simpele stappen in dit artikel van Minke Knol en verleg zo de focus van organisatie naar het onderwijs!
Medezeggenschap in het onderwijs
Kansrijke medezeggenschap in het onderwijs
Myriam Lieskamp Het boek 'Kansrijke medezeggenschap in het onderwijs' gaat over samenwerken vanuit een gedeelde visie op de kwaliteit van het onderwijs en over de kracht van de mensen die bij het onderwijs betrokken zijn
Kwaliteit in de klas
Kwaliteit in de klas? Onderwijskwaliteit op papier of in de klas...
Bea Pompert Onderwijskwaliteit moet tegenwoordig goed gemeten en verantwoord worden. Maar laat de echte onderwijskwaliteit zich wel in papieren en grafieken vangen?
Vijf pijlers voor kwaliteitsbewustzijn op Agorascholen
Het goede doen. En dat samen. Over kwaliteitsbewustzijn in de Agorascholen
Naomi Mertens Het traject 'kwaliteitsbewustzijn' bestaat uit vijf pijlers. Naomi Mertens licht toe wat het belang is van bijvoorbeeld een onderzoekende houding voor onderwijskwaliteit.
Kindgerichte kwaliteitszorg
Kindgericht onderwijs vraagt inzicht in het leerpotentieel van kinderen
Machiel Karels Er is een massieve beweging op gang richting gepersonaliseerd en meer kindgericht onderwijs. De manier waarop scholen zicht houden op ontwikkeling van kinderen zal hierdoor grondig veranderen.
Ontwikkeling kwaliteitszorg
Ontwikkeling van kwaliteitszorg in het onderwijs
Harm Klifman De kwaliteitszorg in het onderwijs is op stoom gekomen. Expertise is opgebouwd en instrumenten worden ingezet. Welke kant gaat het nu op? Is er een trend?
Kwaliteitszorg onderzoek
Wie is de baas over de kwaliteit van het onderwijs?
Harm Klifman Wie gaat er nu eigenlijk over de kwaliteit van het onderwijs? De overheid is bij uitstek dominant, zo ook de inspectie. Het regent nieuwe initiatieven en beleidsregels.
Kwaliteitszorg po
Kwaliteitszorg in het primair onderwijs
redactie Kwaliteitszorg in het primair onderwijs. Een grootschalig onderzoek naar kwaliteitszorg is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en Erasmus Rotterdam.
landelijk kerncurriculum, vrij schoolcurriculum
Optimaliserend Onderwijs (1) Beperkt landelijk kerncurriculum en vrij schoolcurriculum
Ton Mooij Bij Optimaliserend Onderwijs worden gelijke onderwijskansen voor alle kinderen in een groep ondersteund. Lees hier wat daarbij helpt.
Leerlingen categoriale gymnasia vergeken met sg
Waar presteren leerlingen beter? Gymnasia vergeleken.
redactie De prestaties van leerlingen op categoriale gymnasia verschillen niet veel van die van vwo-leerlingen op scholengemeenschappen, zo blijkt uit een recente analyse.
Meetinstrument gepersonaliseerd leren
Hoe meet je doelen als zelfregulatie en motivatie?
redactie Gepersonaliseerd onderwijs heeft mooie doelen. Onder andere zijn dat zelfregulering en motivatie. Maar met welk instrument meet je die doelen?
nieuwe vorm inspectietoezicht in 2017
Bestuur én inspectie sturen samen op kwaliteit
Theo Wildeboer Sinds 1 augustus 2017 werkt de inspectie met een nieuwe vorm van toezicht. Opvallend is dat de term ‘toezichtkader’ vervangen wordt door ‘onderzoeks-kader’ en ‘waarderings-kader’.
Jezelf blijven bij inspectiebezoek
Onderwijsinspectie: doe maar gewoon je ding; wat (niet) te doen als de inspectie komt
Minke Knol Is inspectiebezoek voor jou reden om je beter voor te doen dan je bent? Doe maar gewoon je ding en neem zelf de regie over het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
Onderwijskwaliteit po 2009 2012
Onderwijskwaliteit in het basisonderwijs in de periode 2009-2012
redactie Reviewstudie Onderwijskwaliteit. De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat het trainen en begeleiden van leerkrachten effecten heeft op hun vaardigheid in het analyseren van toetsresultaten.
Educational governance
Het ongemak van autonomie, onderwijsbeleid tussen vrijheid en verantwoording
redactie Reviewstudie Sectorontwikkeling en autonomievergroting / Educational governance
Sturen kwaliteit po
Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs
redactie Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs
Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering in de groep
redactie Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering in de groep
Interdisciplinair samenwerken
Over het schoolhek heen
Myriam Lieskamp In het boek 'Over het schoolhek heen' wordt interdisciplinair samenwerken gezien als ontwikkelkansen voor professionals en leerlingen.
Overladenheid
Overladenheid, de erfzonde van het onderwijs
Henk Sissing Aan de slag met operatie stofkam. Minder leerstof is voor leerlingen, leraren en samenleving meer. Wees geen slaaf van de methode. Schrap verouderde leerstof.
Perspectieven kwaliteit
Perspectieven op kwaliteit van onderwijs
redactie Reviewstudie: perspectieven op kwaliteit van onderwijs. Onderwijsvernieuwers zouden daarom moeten kijken naar vroege keuzes die leerlingen moeten maken.
Prestatiepijn door toetsen
Prestatiepijn: toetsen als boosdoeners?
Gerdineke van Silfhout Wat willen we bereiken met het geven van cijfers? Welke invloed heeft dat op de prestaties van leerlingen? Dit zijn vragen waar dit boek een antwoord op geeft.
Publicatie eindtoets
Rankinglijst scores eindtoets verwerpelijk
Machiel Karels Publicatie van de resultaten van de eindtoets van alle basisscholen op een rankingslijst is verwerpelijk en leidt af van waar het om gaat in het onderwijs.
Welke rapportvormen geven goed inzicht?
Welke rapportvormen geven welke inzichten?
redactie Welke rapportvormen geven welke inzichten in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs?
Schoolleidersopleidingen bijdrage aan kwaliteit
Functioneren schoolleiders beter na een schoolleidersopleiding?
redactie Professionalisering van schoolleiders doet ertoe, zowel voor schoolleiders als voor de schoolorganisatie. Maar er is geen duidelijk bewijs dat dit vervolgens doorwerkt op het onderwijs en de leerling.
Schoolontwikkeling, ambities naar doelen
Van ambitie naar uitvoer in de lespraktijk
Jaap Versfelt Hoe zorg je ervoor dat de ambities die jullie als schoolteam hebben ook werkelijkheid worden? Dit artikel vertelt hoe je daar stappen in kunt zetten.
Ontwikkelschool Spring High Amsterdam
En toen vloog er een duif tegen het raam - pilotschool in ontwikkeling
René Leverink Spring High in Amsterdam is een innovatieve pilotschool met vernieuwende ideeën. Portret van een school die leerlingen wil helpen zichzelf te ontwikkelen.
Streven naar kwaliteit po
Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs
redactie Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs. Het concept Opbrengstgericht werken en aandacht voor excellentie referentieniveaus.
Nieuw taakbeleid en werkverdelingsplan
Meebeslissen over taakbeleid; aan de slag met het werkverdelingsplan
Marjolijn van Noord Met ingang van het schooljaar 2019/2020 komt er een nieuw taakbeleid op schoolniveau: het werkverdelingsplan. Uitgangspunt is dat het team een bepalende rol krijgt bij de werkverdeling.
toetsing kans om te leren
Toetsing als kans om te leren - interview
Dominique Sluijsmans Wat is de staat van toetsing in ons land en wat zouden we volgens Sluijsmans moeten doen om toetsing effectief te maken? Het is te lezen in dit artikel.
Onderwijsontwikkeling
Aleid Truijens: “Was onderwijs ooit niet-opbrengstgericht?”
René Leverink De inspectie als onderwijsvernieuwingspolitie! Lees het interview met Aleid Truijens. Onderwijs zorgt in de media voor heel wat meer beroering dan vroeger.
Verwachtingen van werkgevers over mbo studenten
Welke verwachtingen schept een MBO-excellentieprogramma?
redactie Een excellentieprogramma zou in het algemeen aandacht moeten schenken aan innovatief handelen, goed kunnen communiceren en persoonlijke leiderschapscompetenties.
Visitatie onderwijs 2
Visitaties in het primair onderwijs -2-
Harm Klifman In dit artikel kijken we naar de organisatorisch aspecten van visitatieprojecten en geven we enige praktische tips.
Visitatie onderwijs 1
Collegiale visitatie, een sympathiek en krachtig instrument -1-
Harm Klifman Kan het primair onderwijs iets leren van het voortgezet onderwijs? Ja, zeker als het gaat om het collegiaal leren van elkaar met het oog op schoolontwikkeling.
Innovaties schoolbreed invoeren in vo
Hoe voer je innovaties schoolbreed in?
redactie Er is weinig onderzoek gedaan naar schoolbrede verankering van innovaties. Uit algemene studies zijn zeven aandachtspunten bekend om duurzame vernieuwing te realiseren.
Wanneer krijgen we weer les?
Wanneer krijgen we weer les? - Een mbo school in transitie -
Joost Karels Op een luchtige en vlotte manier beschrijft Paula van Manen haar ervaringen tijdens de transitie van haar MBO-school naar gepersonaliseerd onderwijs.
Examenresultaten vmbo leerlingen ervaringsleren
Beïnvloedt ervaringsleren de examenresultaten van vmbo-leerlingen?
redactie Hoe zijn de examenresultaten van vmbo-leerlingen die vooral traditioneel leren ten opzichte van vmbo-leerlingen die vanuit ervaringsleren onderwijs krijgen?
Sociale context scholen
Sociale en institutionele context van scholen - review
redactie Review Sociale en institutionele context van scholen. Beleidsaanbevelingen op basis van overzicht van de onderzoeksuitkomsten.
Theorieboek groepsdynamica
Grenzen aangeven - Theorieboek groepsdynamica
Ernst van Grol Het Grol Weerbaarheidsmodel is een praktisch handvat voor het herkennen en aangeven van grenzen. Dit model is goed toepasbaar in een schoolsituatie bij conflicten op school
Ongewenst contact in de klas
Ongewenst contact tussen leraar en leerling
Joost Karels Grensoverschrijdend gedrag in de klas. Wat is het precies en hoe kan een werkgever optreden tegen een medewerker die zich schuldig maakt aan grensoverschrijdend gedrag?
Effectieve interventies samenstelling klassen bovenbouw havo/vwo
Hoe stel je klassen in de bovenbouw van havo/vwo effectief samen?
redactie Veranderen van de groepssamenstelling kan mogelijk helpen als het werk- en leerklimaat verstoord is en interventies in de bestaande klas niet voldoende opleveren.
Voelen studenten VO zich klant?
Klantbeleving studenten VO: hoe breng je dat in beeld?
redactie Op welke manier is het in beeld brengen van de klantbeleving van leerlingen/ studenten en andere betrokkenen toepasbaar in een onderwijsinstelling?
Wat doen Daltonscholen anders?
Dat doen wij anders, want wij zijn een daltonschool…
Dolf Janson Wat doen Daltonscholen anders? Waarom zijn ze vernieuwend én traditioneel? Omdat ze van vernieuwend bezig zijn hun traditie hebben gemaakt.
Leren na schoolloopbaan stimuleren
Hoe kun je verder leren stimuleren?
redactie Of volwassenen zich na de initiële schoolloopbaan verder willen ontwikkelen, hangt af van hun persoonlijke motivatie om te leren.
pijlers leescultuur
Vier pijlers voor het neerzetten van een leescultuur op school
Anneke Bemer Een doordacht leesbevorderingsbeleid van scholen, hoe zet je dat op? Dit artikel benoemt vier pijlers om een leescultuur te ontwikkelen op school.
Lerende netwerken
Hoe kan een regionaal netwerk positief bijdragen aan duurzame innovatie en kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs?
redactie Hoe kan een regionaal netwerk positief bijdragen aan duurzame innovatie en kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs?
Duobanen
Wat is bekend over duobanen in het onderwijs?
redactie Wat is bekend over duobanen in het onderwijs wat betreft: samenstelling van duo’s, praktische afspraken, valkuilen en opbrengsten voor de betreffende docenten?
Van groep naar team; kijk zo eens naar je klas!
Maak van je groep een team!
Alex de Bruijn Samen werken of samenwerken maakt verschil! 1+1 = 3 in een team, maar blijft 2 in een groep. Waarom werken we eigenlijk op scholen nog met groepen en niet met teams?
ontwerpcriteria samenwerking scholen en partners
Samenwerking tussen scholen en educatieve partners
redactie Hoe kunnen scholen en educatieve partners effectief samenwerken op het gebied van gezondheid en sport, techniek, cultuur en natuur?
Leidinggeven professies samenwerken
It takes a village to raise a child.
Elena Carmona van Loon Hoe uit leiderschap zich in de klas en hoe is dat breder te trekken op schoolniveau? En welke rol spelen jeugdhulppartners hierin? Op deze vragen geeft dit artikel een antwoord.
Differentiëren is te leren
Differentiëren is te leren
Helèn de Jong Hoe haal je elke dag het beste in alle kinderen naar boven? Al die verschillende behoeftes, talenten en leervoorkeuren. Lees de recensie: Differentiëren is te leren!
Gelijke onderwijskansen realiseren
Gelijke onderwijskansen realiseren
Ton Mooij Hoe kunnen gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen worden gerealiseerd? Ton Mooij gaat in op problemen van het huidige onderwijssysteem en mogelijke verbeteringen.
Persoonlijk leren
Effectief differentiëren, individualiseren en personaliseren in de 21e eeuw
Jos Cöp Persoonlijk leren is een populair begrip in onderwijsland. Maar wat wordt er nu precies mee bedoeld? Welke varianten zijn er en hoe zien die er dan uit op school?
vloeiend van groep 2 naar 3
Vloeiend doorstromen van groep 2 naar groep 3
Aafke Bouwman Hoe zorg je ervoor dat alle kinderen in groep 2 en 3 zich onderbroken kunnen ontwikkelen? Aafke Bouwman legt het uit.
Kenmerken goede schoolleider
De schoolleider doet ertoe
Myriam Lieskamp Het belang van goed leiderschap in het onderwijs is een doorslaggevende factor bij het realiseren van goed onderwijs. Dit artikel laat het waarom en hoe zien!
Balans in basisbehoeften
Zorg voor balans in relatie, competentie, autonomie
redactie De balans in competentie, autonomie en relatie is inzetbaar voor elke leidinggevende, leerkracht, ouder, leerling, op weg naar evenwicht en dus ruimte voor resultaat.
De staat van de nederlandse onderwijsleider
De staat van de Nederlandse Onderwijsleider
Margareth de Wit In dit artikel wordt op basis van ruim 25.000 feedback resultaten van 1150 schoolleiders gekeken naar de stand van zaken van het profiel van de Nederlandse onderwijsleider
Schoolleider als hitteschild
Schoolleider: Hitteschild of doorgeefluik?
Alex de Bruijn De vlammende, inspirerende schoolleider fungeert als hitteschild en voorkomt zo brand in school. Hij/zij gaat voor een vonkcultuur en rekent af met de vinkcultuur.
HRM schoolprestaties
Human Resource Management (HRM) en schoolprestaties
redactie HRM, HRM-uitkomsten en schoolprestaties
In gesprek om van werkdruk werkplezier te maken
In gesprek raken en blijven. Schoolleiding neemt leiding naar meer werkplezier (1)
Angela Kouwenhoven-de Waardt Van werkdruk naar werkgeluk: wat is jouw rol als leidinggevende? Voer een goed gesprek, durf te kiezen wat je gaat schrappen en zorg voor goede opvolging hiervan.
Met je team aan de slag om het werkplezier te vergroten
Met je team de werkdruk verminderen. Schoolleiding neemt leiding naar meer werkplezier (2)
Angela Kouwenhoven-de Waardt Je werkplezier vergroten, wat heb je daarbij nodig? Begin met draagvlak en bepaal de gewenste uitkomst, zodat je weet waar je naartoe kunt werken. Aan de slag!
Visie en kernwaarden
Maak visie tastbaar met kernwaarden!
Alex de Bruijn Waar vliegen we heen of gaat het vooral om niet neerstorten? Kernwaarden zorgen ervoor dat wat zweeft gaat landen! Voor concretisering is landingsgestel nodig.
Leiderschap tonen
Toon leiderschap door de kantjes te markeren, dan lopen we ze er niet af.
Alex de Bruijn Beste schoolleider, voorkom dat we de kantjes eraf lopen wegens overbelasting van het onderwijs. Vooral de kantjes markeren dus. Een belangrijke uitdaging: toon leiderschap!
Leiderschapspraktijken voor veranderbereidheid leraren
Veranderbereidheid van leraren: welke leiderschapsskills zijn daarbij helpend?
redactie Welk handelen van schoolleiders precies bijdraagt aan de veranderbereidheid van leraren is niet bekend.
Leiderschapsstijlen
Leiderschap en leiderschapsstijlen
Machiel Karels Leiderschap kan een school of organisatie maken of breken. Goed leiderschap in de school is: vanuit persoonlijke verbinding met teamleden onderwijskundig leiding geven.
Leidinggeven autonomie
Leidinggeven vanuit angst of vanuit autonomie. Wat kun jij bijdragen?
Henk Galenkamp Wij maken samen de beste school van Nederland! Ambitie is de energie die vrijkomt bij het overwinnen van angst om de controle te verliezen. Dat is de autonome leiderschapsstijl.
Pedagogisch leiderschap
Luc Stevens over pedagogisch leiderschap
Machiel Karels Luc Stevens over pedagogisch leiderschap: aarzelingen, onzekerheden en verantwoordelijkheden van de schoolleider in de school als pedagogische gemeenschap.
Luisteren bij leiderschap
Schoolleiders en hun team: (Her)waardering luisterfunctie
Harry van de Pol Hoe luisteren leidinggevenden en wat is het effect daarvan? Voelen teamleden zich gehoord of onder de loep genomen? Wat kun je doen aan luisterblindheid?
Sturen door luisteren
Luisteren om te sturen
Harry van de Pol Waar vindt het echte werk van de schoolleider plaats? Luisterend tussen de leerkrachten. Willen wij sturen, zullen wij moeten leren luisteren!
Maak je kwaliteitszorg levend
Maak je kwaliteitszorg levend!
Minke Knol Een goed kwaliteitssysteem is zo ingericht dat het doorwerkt op de verschillende niveaus in de school.
Meerscholendirectie en de effecten hiervan
Effect van een meerscholendirectie: is iedereen tevreden?
redactie Draagt een meerscholendirectie bij aan efficiënt werken en aan tevredenheid van ouders en personeel? Welke invloed hebben schoolleiders?
Responsief leiderschap AOC
Ontwikkeling van responsief leiderschap in AOC
redactie Ontwikkeling van responsief leiderschap in AOC
Schoolleider als regisseur
De leidinggevende in het onderwijs als regisseur: leiding geven aan leren
Robert-jan Simons Leiding geven aan leren? Lees in dit artikel over de schoolleider als dirigent, architect, voetbalcoach, toneelregisseur of filmregisseur. Wat kan de schoolleider van deze types leren?
Profiel van de onderwijsleider en betrokkenheid medewerkers
Het profiel van de Nederlandse onderwijsleider en de betrokkenheid van medewerkers
Margareth de Wit Wat is het algemene leiderschapsprofiel van de Nederlandse onderwijsleider? En hoe zit het met de betrokkenheid van medewerkers van de Nederlandse onderwijsleider?
Regieversterkend leiderschap - inleiding
Het onderwijs wil door! Regieversterkend onderwijs
Elena Carmona van Loon Regieversterkend leiderschap is het zien van de rol en kwaliteit van leraren en hen voortdurend eigenaar te maken van wat er op een school gebeurt.
Positie schoolleider
Scheiden van bestuur en schoolleiding
Rijk van Ommeren Binnen het thema kwaliteitsverbetering van basisscholen neemt de schoolleider een geheel eigen positie in ten opzichte van het bestuur en de leerkrachten.
De sleutel tot succes van de onderwijsleider
Wat is de sleutel tot succes van de Nederlandse Onderwijsleider?
Margareth de Wit Hoe komt het dat Nederlandse onderwijsleiders zo succesvol zijn? Wat is de sleutel tot succes? Essentieel is het hebben van focus.
Stakeholders
Werken aan relaties met stakeholders
Henk Galenkamp Inzoomen op relaties: het gaat om de toegevoegde waarde die jij realiseert voor je stakeholders. Voor een duurzaam succesvolle school!
Systemische teamcoaching in het onderwijs
Systemische teamcoaching in het onderwijs
Henk Galenkamp Disfunctioneel gedrag in een team kan een symptoom zijn van een trauma dat het team heeft opgelopen. Systemische teamcoaching is een goede manier om het team weer op weg te helpen.
Visie op kernwaarden en structuren van macht
Wie heeft de macht in de school?
Mathilde Tempelman-Lam Vormen en structuren in onze onderwijsorganisatie zouden onderwerp van gesprek moeten zijn. Ze zijn niet neutraal en hun potentie te beïnvloeden is groot.
Teamontwikkeling
Werken aan team dé uitdaging schooldirecteur
Alex de Bruijn Ga teamleren in groep 9. Alex de Bruijn adviseert de traditionele vergaderingen af te schaffen. Plan werkbijeenkomsten en bezoek daarna elkaars lessen.
Werkdruk onderwijs
Hoge werkdruk in het onderwijs is een gevolg van het huidige organisatiemodel.
Luc Stevens Voor de hoge werkdruk in het onderwijs worden allerlei oplossingen gezocht. Het onderwijs loopt echter vast door de manier waarop wij het zelf organiseren. Een voorstel.
Uitgangspunt van leren
Wat staat centraal, het individu of de doelstellingen?
Wilfred Rubens Gepersonaliseerd leren is ingewikkeld. En hoe zit het met onderwijshervormingen? Lees wat centraal moet staan in leren: het individu of centrale doelstellingen.
21st century skills
21st century skills: terug naar de leraar als pedagoog
Hans van Rijn Prima die aandacht voor 21st century skills, als we maar begrijpen dat didactiek de pedagogiek volgt. Dit artikel breekt een lans voor de leraar als pedagoog.
De invloed van classificatie op het onderwijs
Wat zegt classificatie?
Mathilde Tempelman-Lam Classificatie is een machtige structuur in het onderwijs en is zeker niet neutraal. Hoe groot is de invloed van classificatie? En hoe betekenisvol is het eigenlijk?
Persoonlijk leren
Effectief differentiëren, individualiseren en personaliseren in de 21e eeuw
Jos Cöp In dit artikel passeren vier vormen van persoonlijk leren de revue. Waarom is gesloten personaliseren bezig aan een stevige opmars? En is er een beste manier van persoonlijk leren?
Doorstroom groene beroepskolom
Doorstroom in de groene beroepskolom
redactie Doorstroom in de groene beroepskolom.De doorstroom van groen vmbo naar groen mbo is laag in vergelijking met de doorstroom in andere sectoren.
Drie adviezen aan Arie Slob
Beste heer Slob, drie adviezen voor u!
Ivo Mijland Het gedrag van de overheid heeft een grote invloed op ouders en leerkrachten. Lees in deze bijdrage welke adviezen heer Slob ter harte moet nemen.
Resultaten arbeidsmarkt
Educatieve systemen, vaardigheden en resultaten op de arbeidsmarkt
redactie Educatieve systemen, vaardigheden en resultaten op de arbeidsmarkt
Continurooster
Wat is het effect van een continurooster in het basisonderwijs op de leerresultaten en schoolwelbevinden van leerlingen?
redactie Wat is het effect van een continurooster in het basisonderwijs op de leerresultaten en schoolwelbevinden van leerlingen?
Kleuterverlenging
Wat is effectiever: verlengde kleuterbouw of snelle doorstroom naar groep 3?
redactie Wat is het effect van de vroege doorstroom door de 1 januari grens van leerlingen naar groep 3 voor hun schoolloopbaan? Het effect verschilt op korte en op lange termijn van elkaar.
Zittenblijven of versnellen
Het effect van zittenblijven of versnellen
redactie Wat weten we over het effect van zittenblijven of versnellen op leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling?
Onderwijsstelsels
De effectiviteit van onderwijsstelsels
redactie De effectiviteit van onderwijsstelsels
Keuze vervolgopleiding mbo
Wat zijn de belangrijkste factoren op basis waarvan een leerling vmbo kiest voor een vervolgopleiding naar het mbo?
redactie Wat zijn de belangrijkste factoren op basis waarvan een leerling vmbo kiest voor een vervolgopleiding naar het mbo?
Flip the System (1)
Flip the System: hoe gaat het in zijn werk? (1)
Dick van der Wateren Leerkrachten hoeven niet langer verantwoording af te leggen aan het ministerie of bestuur? Lees in dit artikel over de kernpunten en consequenties van 'Flip the System'.
Gemeentelijke beleid
Gemeentelijke beleid voor onderwijs
redactie Variatie in en effectiviteit van de gemeentelijke regiefunctie
Gepersonaliseerd onderwijs en effect op leerlingen
Heeft gepersonaliseerd onderwijs effect op álle leerlingen?
redactie Heeft gepersonaliseerd onderwijs een positief effect op álle leerlingen? En op welke manier kun je het het beste invoeren? Welke vaardigheden zijn daarbij nodig?
Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen
Wat is de invloed van het ‘kwartiertjesrooster’ op de taakgerichtheid van leerlingen?
redactie Wat is de invloed van het daltonprincipe ‘kwartiertjesrooster’ op de taakgerichtheid van leerlingen in het basisonderwijs?
Flip the System (2)
Flip the System aan het werk: Pilot Scholenzelfevaluatie (2)
Dick van der Wateren Leraren zelf de verantwoordelijkheid geven voor de evaluatie van het onderwijs op hun scholen? Hoe dat gerealiseerd kan worden staat in dit artikel beschreven.
Leerplan in beeld
Leerplan in Beeld: website geeft houvast bij gepersonaliseerd leren
René Leverink Hoe maken we een leerplan dat recht doet aan individuele leerbehoeften én aan algemene randvoorwaarden? Leerplan in beeld helpt bij het houden van overzicht en maken van keuzes.
Maatregelen om de instroom van de gymnasiumafdeling te vergroten
Hoe beïnvloed je de instroom van het gymnasium?
redactie Er is geen onderzoek verricht naar interventies om leerlingaantallen in gymnasia te vergroten. Status speelt wel een rol bij de keuze voor het gymnasium.
Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren
Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren (het kan!)
Wendy Brasz en Myra den Haan Veel scholen zijn bezig met gepersonaliseerd leren. Maar wat is het nu eigenlijk? Moeten alle lesmethodes de deur uit? Wij denken van niet! Lesmethodes zijn een prima vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren.
nieuwe leren po
Het nieuwe leren in het basisonderwijs
redactie Het nieuwe leren. Doel van de initiatieven was het ontwerpen van een alternatief voor de gebruikelijke klassikale kennisoverdracht.
Echte vrijheid in en door het onderwijs
Onderwijs dat vrij maakt
Hartger Wassink Ons onderwijs maakt mensen vrij. Of juist niet?! Selectie, fragmentatie en uitsluiting zijn sleutelbegrippen die van grote invloed zijn op de vrijheid die onderwijs biedt.
Leerlingpopulatie en resultaten
Wat is er bekend over (cognitieve en niet-cognitieve) onderwijsresultaten op heterogeen en homogeen samengestelde basisscholen?
redactie Wat is er bekend over (cognitieve en niet-cognitieve) onderwijsresultaten op heterogeen en homogeen samengestelde basisscholen?
Vier centrale functies onderwijs
Onderwijsstelsels en de vier centrale functies van het onderwijs
redactie Onderwijsstelsels en de vier centrale functies van het onderwijs. Hoe moet het onderwijs worden ingericht? Doen we er goed aan om leerlingen vroeg te selecteren voor verschillende onderwijsloopbanen?
Schoolkenmerken cognitieve prestatie
Onderwijssystemen, schoolkenmerken en cognitieve prestatie
redactie Onderwijssystemen, schoolkenmerken en cognitieve prestatie
Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling
Ontwikkelen kinderen zich beter bij loslaten van leerstofjaarklassensysteem?
redactie Ontwikkelen kinderen zich beter als we ons leerstofjaarklassensysteem loslaten?
Een ontwerp van Optimaliserend Onderwijs
Preventie van schoolproblemen (2) - Criteria en kenmerken van Optimaliserend onderwijs
Ton Mooij Schoolproblemen voorkomen met Optimaliserend Onderwijs, dat betekent een schoolloopbaan zonder zittenblijven, versnellen en slechts één groepsovergang per jaar. Lees hier hoe dat werkt!
Leestips en referenties bij serie Preventie van schoolproblemen
Preventie van schoolproblemen (4) - Leestips en referenties
Ton Mooij Deze pagina bevat leestips en referenties bij de serie Preventie van schoolproblemen via optimaliserende onderwijspraktijk.
Praktijkvoorbeelden bij het voorkomen van schoolproblemen
Preventie van schoolproblemen (3) Praktijkvoorbeelden
Ton Mooij Optimaliserend Onderwijs inzetten om schoolproblemen te voorkomen: lees in dit artikel praktijkvoorbeelden daarvan. Leerlinggerichte instructie en preventie van leerproblemen staan centraal.
Waarom het reguliere onderwijs systematische valkuilen bevat
Preventie van schoolproblemen (1) - Reguliere onderwijsorganisatie en schoolproblemen
Ton Mooij In dit artikel lees je in het kort de geschiedenis van het onderwijs en hoe de vormgeving ervan kan leiden tot schoolproblemen.
Stimuleren van buitenschools leren
Hoe stimuleer je buitenschools leren?
redactie Bij het verbinden van schools en buitenschools leren moeten leerkrachten er voor waken het onderwijs op te leuken en het buitenschools leren te verschoolsen..
Unitonderwijs, van plan naar inrichting
Unitonderwijs, van plan naar inrichting
Hanneke Oosting Hoe kun je unitonderwijs aanpakken? In dit artikel wordt ingezoomd op het plan maken en de verschillende mogelijkheden bij inrichting van de school bij unitonderwijs.
Adaptief onderwijs
Veelbelovende praktijkvarianten van adaptief onderwijs
redactie Adaptief onderwijs: veelbelovende praktijkvarianten. Door het GION is een praktijkgericht onderzoek verricht.
Onderwijswaarden
Oud en Nieuw - over de waarde van waarden in het onderwijs
Elena Carmona van Loon De jongens en meisjes in de aula zijn dezelfde als toen, maar ze hebben: nieuwe gebaren en gewoonten, nieuwe middelen en elektronica en gebruiken nieuwe woorden.
Wat zijn metingen in het onderwijs waard?
Wat zijn metingen in het onderwijs waard?
Ewald Vervaet Het onderwijsroer moet en kan om, te beginnen bij metingen op basis van de psychologische ontwikkeling in plaats van statistische metingen.
Zzp-ers in het onderwijs en gevolgen van de uitspraak Hoge Raad
ZZP-ers in het onderwijs - gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad
Joost Karels Er werken de laatste jaren steeds meer zzp-ers in het onderwijs, met alle voor- en nadelen van dien. Betekent uitspraak van de Hoge Raad het einde van deze ontwikkeling?
verband visies op cognitie, leren, bestuur en beleid
Over schuttingen en grensgangers
Jan Bransen Is er een verband tussen bepaalde visies op cognitie, op leren en op bestuur en beleid?
Burgerschapsonderwijs
Burgerschap in de school
René Leverink Hoe zit het met burgerschapsonderwijs in uw organisatie? Sinds 2005 is het verplicht! Lees de inspirerende voorbeelden van de Heldringmavo, de Meerwaarde en VSO 't Korhoen.
Burgerschap in de mangel
Burgerschap in de mangel van overheidsdruk en onderwijskunde.
Piet van der Ploeg Beleid en praktijk van burgerschapsvorming bewegen zich in een richting die ongunstig is voor zowel onderwijs als burgerschap.
Hoe kunnen middelbare scholen zich verbinden met de wijk?
Hoe kunnen middelbare scholen zich verbinden met de wijk?
redactie Scholen hebben een kwalificerende, socialiserende en vormende taak. Deze taken voert de school deels in samenwerking met de omgeving uit.
Sociale ongelijkheid binnen het onderwijs
Sociale ongelijkheid binnen het onderwijs
Ilse Erich Wat is de situatie van het Nederlandse onderwijs als het gaat over schoolloopbaan, schooladvies en kansen op de arbeidersmarkt in relatie tot sociale afkomst?
hoogbegaafd overgang po vo
(Hoog)begaafde leerlingen en de overgang van PO naar VO
Martine Blonk - Meulenkamp Hoe zorg je voor een goede overdracht van het PO naar het VO voor (hoog)begaafde leerlingen? Martine Blonk gaat er diepgaand op in en geeft praktische tips.
Top 10 artikelen 2019
Top 10 artikelen 2019
redactie Er verschenen weer honderden nieuwe artikelen op Wij-leren.nl in 2019. Dit zijn de 10 meest gedeelde artikelen van het afgelopen jaar. Het geeft inzicht in wat er speelt in het onderwijs.
5 redenen waarom pesten niet stopt
Vijf redenen waarom pesten niet stopt
Ivo Mijland Waarom stopt pesten niet als we dat als school wel willen? Waarom is een pestprotocol niet afdoende? Op dit vraagstuk gaat dit artikel in.
Het waarom en het hoe van veranderen
Aan de slag met onderwijsvernieuwing
Jaap Versfelt Grote veranderingen stuiten vaak op weerstand of mislukken. Zijn daarbij de waarom-vraag en daarna de hoe-vraag wel gesteld? Of is alleen de wat-vraag gesteld?
Aan de slag met flexibele schooltijden
Anders organiseren met flexibele schooltijden: Ander onderwijs of onderwijs anders organiseren?
Lidwien Kok Spelen met schooltijden: een uitdaging die het hele onderwijs kan veranderen. Flexibiliteit in schooltijden vraagt veel van het onderwijsteam, maar de opbrengst is enorm!
Duurzaam onderwijs
Autopoiesis: perspectief op duurzaam, betekenisvol onderwijs
Guus Geisen Welk systeem van onderwijs sluit goed aan op de manier van leren van kinderen en leidt tegelijkertijd op tot het werken aan de oplossingen van morgen?​ De lat ligt nu te laag!
Beleid zwakpresterende school po
Beleidscontext van zwakpresterende basisscholen
redactie Effectieve beleidscontexten voor duurzaam zeer zwak presterende scholen
Duurzame schoolontwikkeling
Duurzame schoolontwikkeling: werken aan het schoolplan in een lerende organisatie
Jan Jutten Het opstellen van een schoolplan is een flinke klus waar besturen, directies en leerkrachten veel tijd en energie insteken. De vraag is echter of zo’n plan ons helpt bij de ontwikkeling van de school.
Effectieve aanpak zwakke basisscholen
Hoe help je zwakke basisscholen verder?
redactie
Lokale Educatie Agenda LEA
Evaluatie de Lokale Educatie Agenda (LEA)
redactie De Lokale Educatieve Agenda
Organiseren gepersonaliseerd leren
Hoe organiseer je gepersonaliseerd onderwijs?
Tijl Rood Gepersonaliseerd leren vraagt een paar organisatorische aanpassingen. Het klaslokaal met een vaste groep werkt bijvoorbeeld contraproductief als je een optimale ontwikkeling wilt.
Gepersonaliseerd leren
Flip je school: het waarom van gepersonaliseerd leren
Tijl Rood Gepersonaliseerd leren weerspiegelt de situatie die kinderen later zullen tegenkomen: het kunnen combineren van individuele behoeften en vaardigheden als een gecombineerde teaminspanning.​
Richting geen recepten - Hattie
Hattie geeft richting, maar geen recepten
Bas ter Avest Het boek Visible learning van John Hattie is een overbekend werk. Hoe moeten we dit werk gebruiken in de onderwijspraktijk? Het boek is in ieder geval geen hapklaar receptenboek.
High Tech High
High Tech High - Een curriculum waarbij projectgestuurd leren en de leerontwikkeling centraal staat
redactie Een reis naar de High Tech High scholen in San Diego. De auteurs vertellen hun bevindingen en de kansen voor curriculum.nu!
Kwaliteitszorg po
Interne en externe kwaliteitszorg in het basisonderwijs
redactie Ontwikkeling in scholen: interne en externe kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg innovatie
Kwaliteitszorg, innovatie en schoolontwikkeling - review
redactie Review Kwaliteitszorg, innovatie en schoolontwikkeling. Aanbevelingen voor het beleid en de praktijk.
Leernetwerken po
Leernetwerken en verbeternetwerken in het basisonderwijs
redactie Netwerken van leerkrachten (scholen) en innovatie
Leeromgeving
Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling
redactie Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling
Leren anders organiseren
Leren anders organiseren
Machiel Karels Veel scholen lopen tegen de grenzen van het leerstofjaarklassensysteem aan. Dit boek laat zien dat je het onderwijs ook anders kunt organiseren, met meer ruimte voor de ontwikkeling van leerlingen en leraren.
De lerende school
De vijf disciplines als basis voor boeiend onderwijs
Jan Jutten In dit artikel gaat het over de lerende school. Aan bod komt het inzetten van de meervoudige intelligenties, systeemdenken en persoonlijk meesterschap in de klas.
Onderwijs- en schoolontwikkeling
Onderwijs- en schoolontwikkeling: veranderingen doorvoeren
Machiel Karels Scholen blijven veranderen, dat komt omdat ze midden in de samenleving staan. Onderwijsveranderingen zijn direct gelinkt aan ontwikkelingen in de maatschappij, de cultuur en de wetenschap.
Ontwikkelen van wijsheid
Ontwikkelen van wijsheid
Jan Jutten Alle kennis die door de mensheid ontwikkeld is, is beschikbaar via de vingertoppen van elk kind. Wat is dan de taak van de school? Van de leerkracht?
Over ambitieuze en duurzame onderwijsinnovatie (1)
Over ambitieuze en duurzame onderwijsinnovatie (1): technologie
Tim Surma In dit eerste gedeelte van een serie blogs waagt de auteur zich aan voorspellingen over hoe onderwijsvernieuwingen zich zullen voegen in het bestaande systeem.
Scholing in het onderwijs
Scholing van medewerkers: naar een meer volwassen aanpak
Theo Wildeboer Is scholing altijd de beste oplossing als er een verbetering plaats gaat vinden? De auteur van dit artikel stelt hier vraagteken bij. Lees hier welke oplossing hij biedt.
Werkend schoolplan
Hoe maak je een schoolplan dat werkt?
Jaap Versfelt Een schoolplan verbeteren. Hoe doe je dat? Een goed schoolplan is een cruciale bouwsteen voor een écht goede school. Dit artikel gaat daar dieper op in.
Teamgericht organiseren basisonderwijs
Teamgericht organiseren in het basisonderwijs
Machiel Karels
Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Zijn vaardigheden van leraren voor gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar?
redactie In hoeverre laten leraren die over de vereiste vaardigheden voor gepersonaliseerd onderwijs beschikken, dat in de lespraktijk ook zien?
pedagogische sensitiviteit
Werken aan pedagogische sensitiviteit in je team
Myriam Lieskamp Dit artikel gaat over pedagogische sensitiviteit in de schoolpraktijk. Ook leiderschap komt naar voren wat betreft dit onderwerp.
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding
Heeft aandacht voor ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleidingen resultaat?
redactie Wat is het effect van aandacht voor ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleidingen op de ontwikkeling van deze vaardigheden en op arbeidsmarktsucces?
Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo
Aansluiting en overgangen tussen po en vo en tussen vmbo en mbo
redactie Overgangen en aansluitingen: de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de po-vo en vmbo-mbo overgangen en de rol van verschillende factoren bij de aansluiting tussen deze onderwijssectoren.
Werken en leren
Cognitieve, economische en sociale rendementen van leren en werken
redactie Cognitieve, economische en sociale rendementen van leren en werken
Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo?
Eindexamencijfer vmbo: voorspeller schoolsucces op de havo?
redactie In hoeverre is het gemiddeld eindexamencijfer van het vmbo-diploma een voorspeller voor schoolsucces in het havo?
Ruimte in het mbo om het onderwijs flexibel vorm te geven
Flexibel onderwijs - Speelruimte in regels voor mbo
Carine Elferink Wil je het onderwijs op mbo-instellingen flexibel inrichten maar zitten de regels in de weg? Tussen die regels door is genoeg ruimte. In dit artikel worden concrete voorbeelden genoemd.
Formatieve beoordeling docenten
Formatieve beoordeling van docenten in het verpleegkundig onderwijs op hun competentieontwikkeling
redactie Effects of formative teacher assessment on teachers competence development using contextualized standards, training and feedback
Kenmerken van de mbo-populatie
Wat zijn kenmerken van mbo-studenten?
redactie Wat zijn kenmerken van mbo-studenten en presteren zij beter als de onderwijsaanpak wordt afgestemd op die kenmerken?
Motivatie schoolprestaties
Motivatie, zelfregulering en schoolprestaties van leerlingen op het beroepsonderwijs
redactie Motivatie, zelfregulering en schoolprestaties van leerlingen op het beroepsonderwijs door middel van een combinatie van een instructie op basis van een zelfregulerende strategie en van gedragsconsultatie.
Verpleegkundig onderwijs evalueren
Onderhandelend evalueren leraren in MBO verpleegkundig onderwijs
redactie Onderhandelend evalueren leraren in MBO verpleegkundig onderwijs. Het onderzoek leverde een competentieraamwerk op van competenties die door diverse belanghebbenden cruciaal worden gevonden voor begeleiding bij reflectie.
Ontwikkeling vakmanschap
Ontwikkeling van vakmanschap in het beroepsonderwijs
redactie De verschillende visies op vakmanschap verwijzen elk naar een andere functie van beroepsonderwijs en hebben belangrijke consequenties voor de inrichting, vormgeving en sturing van het beroepsonderwijs
Publieke waarde MBO
De publieke waarde van het MBO
redactie De publieke waarde van het MBO. De roc’s dreigen te ‘verschoolsen’ en te ver van de beroepspraktijk af te raken.
Groene mbo duurzaamheid
Verankering van duurzaamheid in het groene beroepsonderwijs
redactie Meer dan de som der delen: de verankering van duurzaamheid in de gehele schoolorganisatie
Voorbereiding op beroepspraktijkvorming
Beroepspraktijkvorming (bpv): hoe bereiden mbo studenten zich goed voor?
redactie Hoe kunnen mbo 3/4-studenten zich goed voorbereiden op de beroepspraktijkvorming?
Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting
Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting vanaf 2015
Myriam Lieskamp Besturen worden vanaf 2015 zelf verantwoordelijk voor de aanpassing van hun schoolgebouwen. Dat betekent dat besturen hun gebouwen goed moeten kennen.
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009
Evaluatie wijzigingen onderwijsachterstandenbeleid periode 2005-2009
redactie Effecten van wijzigingen in de gewichtenregeling en andere oab-faciliteiten
Onderwijsachterstanden OAB
Onderwijsachterstanden (OAB), update van een review
redactie Actualisatie Review Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Onderwijsachterstanden 1988 2002
Onderwijsachterstanden tussen 1988 en 2002
redactie Lange-termijnontwikkeling van OAB-leerlingen.Op de vraag of het achterstandenbeleid sinds 1988 effect heeft gehad, kan op basis van dit rapport geen eenduidig antwoord worden gegeven.
Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
Onderwijsachterstandenbeleid op voorschool en basisschool
redactie Van voorschools tot en met groep 8: thema's uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht
Hoe bevorder je het kiezen van bèta-techniek?
Hoe maak je bèta-techniek populair?
redactie Hoe kun je bevorderen dat meer vmbo-leerlingen kiezen voor bèta-techniek?
Belemmeringen bij doorstroom van havo naar vwo
Doorstromen van Havo naar Vwo: hoe gaat dat?
redactie Doorstromers van havo naar vwo ervaren diverse belemmeringen. Zo zijn de exameneisen voor havo en vwo verschillend.
Brede opleidingen en slagingskansen
Dragen brede niveau-2 opleidingen in het MBO bij aan succes?
redactie Dragen brede niveau-2 opleidingen in het mbo bij aan de motivatie, slagingskansen en arbeidsmarktkansen van studenten?
Factoren die leerlingen beinvloeden bij keuze vo/gymnasium
Gymnasium of niet? Hoe komen leerlingen tot een keuze?
redactie Redenen om voor het gymnasium te kiezen zijn vooral de leerlingpopulatie en het werkethos, evenals interesse voor klassieke talen en de extra uitdaging die het gymnasium biedt.
Welke factoren beïnvloeden schoolloopbaansucces in vo?
Wat beïnvloedt het schoolloopbaansucces in het VO?
redactie Welke factoren beïnvloeden het schoolloopbaansucces in het voortgezet onderwijs van leerlingen die uitstromen uit het speciaal (basis)onderwijs?
Invloed van fysieke omgeving op leren
Heeft de fysieke omgeving invloed op het leren?
redactie De fysieke kenmerken van een gebouw of een ruimte hebben een gering effect op het leren. Het gaat onder meer om licht, lucht, klimaat en geluid. Deze effecten verschillen per situatie.
Mentoraat
Oplosmiddelvrij mentoraat: gezonder voor mentor en leerling
Ivo Mijland We zijn geneigd om bij problemen voor de ander naar ‘oplosmiddelen’ te grijpen. Maar oplosmiddelen hebben nare bijwerkingen: irritatie, misselijkheid of zelfs ernstige ziekte.
Welke effect heeft groepsgrootte en werkbeleving van docenten bij MBO-studenten?
redactie Het effect van groepsgrootte staat meestal niet op zichzelf. Andere factoren spelen ook een belangrijke rol, zoals leerling- en groepskenmerken en het handelingsrepertoire van de docent.
Gunstige lestijden vmbo
Wat zijn gunstige lestijden voor vmbo-leerlingen?
redactie Wat zijn de meest gunstige tijdstippen om les te geven aan vmbo-leerlingen voor hun leerprestaties?
Hybride leeromgeving (3): het ontwerp
Hybride leeromgeving (3): het ontwerp
Rens Gresnigt Hybride leeromgevingen: hoe ontwerp je die? Welke ontwerpelementen zijn van belang? Hierop gaat dit artikel uitgebreid in. Hoe hybride kan een hybride leeromgeving zijn?
Wetenschapsoriëntatie
Wetenschapsoriëntatie vwo-breed alternatief voor ANW
René Leverink Wetenschapsorientatie. Een nieuwe, bredere aanpak om vwo-leerlingen voor te bereiden op een wetenschappelijke opleiding. Eerder Algemene NatuurWetenschap.
Kostenvergelijking mbo opleidingen
Is er verschil in kosten tussen mbo-instellingen?
redactie Welke verschillen in kosten zijn er tussen een bekostigde mbo-instelling en een niet-bekostigde instelling die eenzelfde opleiding aanbieden?
De leeropbrengsten van internationalisering
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student op?
redactie Wat zijn de leeropbrengsten van internationaliseringsactiviteiten in het mbo?
Loopbaanoriëntatie in VO
Is loopbaanoriëntatie helpend voor vo-leerlingen?
redactie De ontwikkeling van een arbeidsidentiteit en van loopbaancompetenties zijn kernelementen van LOB. Het vraagt om een krachtige loopbaangerichte leeromgeving die keuzemogelijkheden biedt.
Integratie wiskunde
Mbo kan wiskundige theorie en praktijkkennis beter integreren
redactie Mbo kan wiskundige theorie en praktijkkennis beter integreren. Leerlingen uit het beroepsonderwijs hebben voor hun stage en latere werk behoefte aan beter geïntegreerde theorie- en praktijkkennis op reken-wiskundig vlak.
Passend Onderwijs
MBO voortvarend aan de slag met Passend Onderwijs
redactie Stand van zaken en typologie Passend Onderwijs in mbo-instellingen
IMPROVE methode metadenken
De metadenkende leerling: effecten van de IMPROVE-methode
redactie De metadenkende leerling: effecten van de IMPROVE-methode (eerdere werktitel: Denken, doen, denken: effecten van de IMPROVE-methode bij wiskundige denkactiviteiten)
Nederlands leerprestaties
Meten van leerprestaties in het onderwijs Nederlands op het (v)mbo
redactie Meten van leerprestaties in het onderwijs Nederlands op het (v)mbo
Motivatie leerlingen
Motivatie van leerlingen, zelfregulering en prestaties vanaf het begin van het secundair onderwijs
redactie Motivatie van leerlingen, zelfregulering en prestaties vanaf het begin van het secundair onderwijs
Motivatie onderwijs in groepen
Motivatie bij onderwijs in groepen in beroepsonderwijs
redactie Motivatie bij onderwijs in groepen in beroepsonderwijs
Motivatie onderbouw vo
Motivatie en zelfregulering in de onderbouw van het voortgezet onderwijs
redactie Motivatie en zelfregulering in de onderbouw van het voortgezet onderwijs
Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
redactie Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Onderzoeksvaardigheden mbo studenten
Onderzoeksvaardigheden van mbo studenten: hoe bevorder je die?
redactie Hoe kunnen onderzoeksvaardigheden van mbo4-studenten worden gemeten? En hoe bevorder je een onderzoekende houding?
Passend onderwijs op het mbo
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?
redactie Passend onderwijs kan ook in de beroepspraktijkvorming bijdragen aan de succesvolle begeleiding van studenten. Een beproefde methode is de Transitieroute.
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid op differentiatie in de klas
redactie Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid op differentiatie in de klas
Vakwedstrijden op het mbo
Skills Heroes vakwedstrijden: hebben zij effect op vakontwikkeling?
redactie Wat is het effect van deelname aan Skills Heroes vakwedstrijden op de persoonlijke vorming en vakontwikkeling van mbo-studenten?
Leerrendement bij lintstage of blokstage op mbo
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?
redactie Heeft de stagevorm (lint- of blokstage) effect op het leerrendement in het mbo?
Invloed taalvaardigheid op doorstromen
Doorstromen naar het hbo: heeft taalvaardigheid invloed?
redactie Welke invloed heeft taalvaardigheid op de doorstroom naar en studiesucces in het hbo van mbo’ers tot 25 jaar uit achterstandsgroepen?
Schoolkeuze havo/vwo
Selectie op basis van talent is goed voor de leerresultaten
Annemieke Top Twijfelt u: hoort dit kind thuis op het havo of het vwo? Uit onderzoek blijkt dat het beter is dat die leerling op het vwo terechtkomt. Selectie op basis van talent!
Management en organisatie
Complete make-over voor Management & Organisatie als schoolvak
René Leverink De vernieuwing van het vak Management & Organisatie vraagt om een andere naam: Bedrijfseconomie, Ondernemerschap en Financiële Redzaamheid.
Motivatie verhogen TIME
Verbetering motivatie en studieloopbaan in het mbo met TIME - OnderwijsBewijs
redactie Een poging tot verbetering van motivatie en studieloopbaan in het mbo
Het ondersteunen van instromende nt2-leerlingen
Hoe begeleid je instromende nt2-leerlingen optimaal?
redactie Hoe kunnen middelbare scholen instromende nt2-leerlingen het beste ondersteunen om hun potentie te bereiken?
Groepscohesie van invloed op schoolverlaters mbo?
Vroegtijdig schoolverlaten in het mbo: helpt werken aan groepscohesie?
redactie Heeft werken aan groepscohesie in de klas invloed op voortijdig schoolverlaten in het mbo? Verlaten jongeren minder gauw de school bij een goede groepssfeer?
Wiskundige denktactiviteit
Wiskundige denkactiviteit in wiskunde op havo en vwo
redactie Wiskundige denkactiviteit in praktijk. De manier waarop wiskundige denkactiviteiten in het wiskundeonderwijs kunnen worden geïntegreerd
Leren van teksten
Zelftoetsen voor het effectiever leren van teksten
redactie Zelftoetsen voor het effectiever leren van teksten. Het effectiever maken van toetsen voor het leren van teksten in het voortgezet onderwijs.
Heterogene brugklas
Zorgt een brede brugklas voor een effectieve selectie?
redactie Draagt een brede brugklas bij aan de plaatsing van leerlingen op het niveau dat het beste past bij hun capaciteiten? Ja, uit onderzoek is gebleken dat een heterogene brugklas goed werkt.
Aansluiting VVE en schoolloopbaan
Aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en verdere schoolloopbaan
redactie Aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en verdere schoolloopbaan
Beleid onderwijsachterstanden PO
Beleid onderwijsachterstanden in primair onderwijs - reviewstudie
redactie Reviewstudie Onderwijsachterstanden
Onderwijsachterstandenbeleid
Effecten van beleidsontwikkelingen in het onderwijsachterstandenbeleid
redactie Effecten van beleidsontwikkelingen in het onderwijsachterstandenbeleid
Effecten vroegschoolse educatie
Effecten van voor- en vroegschoolse educatie en opvang op latere ontwikkeling van kinderen
redactie Effecten van voor- en vroegschoolse educatie en opvang op latere ontwikkeling van kinderen
Gemeenten schoolbesturen
De rol van gemeenten en schoolbesturen bij VVE
redactie De rol van gemeenten en schoolbesturen bij VVE
Effectiviteitskenmerken
Vroeg- en voorschoolse educatie onder de loep
redactie Vroeg- en voorschoolse educatie onder de loep. Kenmerken van een effectief VVE-programma.
Doelgroepkinderen
VVE-doelgroepkinderen in de voorschoolse fase
redactie Van voorschools tot en met groep 8: thema's uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht
Erken de ongelijkheid
Erken de ongelijkheid: De kracht van diversiteit in onderwijsteams
Machiel Karels Benut de uiteenlopende talenten van leraren in het onderwijs. Meer variatie in functies komt de stabiele basis van onderwijskwaliteit ten goede. Het versterkt het leren van leraren én leerlingen!
Van deze rotonde
Hoe komen we van deze rotonde? Over het belang van creatief en probleemoplossend denken bij schoolontwikkeling
Myriam Lieskamp Om als school succesvol te kunnen ontwikkelen is creativiteit essentieel. Wat het creatieve proces inhoudt, is in dit artikel te lezen.
Samenwerking teams
Samen kijken - meer zien - beter beslissen
Theo Wildeboer Wat zouden schoolteams kunnen leren van de luchtvaart als het gaat om rampenpreventie? Situatiebewustzijn is hierbij een cruciaal element!
Cultuureducatie basisschool
Cultuureducatie op de basisschool. 8 lessen van koplopers
Vera Meewis Er zijn veel obstakels die basisscholen ervan weerhouden om kunst en cultuur een vaste plek te geven in het onderwijs. In dit artikel komen acht lessen van koplopers aan bod!
Onderwijszorgroute
Korte schets van een onderwijszorgroute
Arjan Clijsen In dit draaiboek invoering onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs wordt uitgebreid ingegaan op het op maat ontwerpen van een eigen onderwijszorgroute.
Clusteren van leerlingen
Clusteren van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften
Arjan Clijsen Bij stap 4 uit de cyclus HGW clustert de docent leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften, zodanig dat de leerlingen van en met elkaar kunnen leren.
Integratie Downsyndroom
Downsyndroom: ervaringen van reguliere scholen
Gert de Graaf Hoe zijn de ervaringen van reguliere scholen die kinderen met Downsyndroom de kans geven te integreren? Succesverhalen, maar ook voorwaarden en knelpunten rondom integratie.
Vroegtijdig verwijzen
Vroege verwijzingen naar s(ba)o: zijn deze leerlingen beter af?
redactie Zijn leerlingen die op jongere leeftijd naar speciaal basisonderwijs (sbao) of speciaal onderwijs (so) worden verwezen succesvoller dan leerlingen die later zijn verwezen?
Handelingsgericht passend onderwijs
Passend onderwijs: recht op verschillend zijn
Peter de Vries In dit artikel gaan de auteurs in op het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van handelingsgericht werken in het kader van passend onderwijzen binnen een normatief kader.
Instrumenten passend onderwijs
Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs
Helèn de Jong Peter de Vries en Peter de Vries schreven een boek vol stevig onderbouwde instrumenten voor de praktijk van alledag. Om Passend Onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.
Integratie onder Rugzak beleid
Integratie onder het Rugzak-beleid
redactie Integratie onder het Rugzak-beleid
OPP en IQ
Waarom een ontwikkelingsperspectief meer is dan IQ en leerrendement
Noëlle Pameijer De kern van Passend Onderwijs is dat alle leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Hierbij kan een ontwikkelingsperspectief (OPP) een rol spelen.
Rugzakbeleid LGF
Leerlinggebonden Financiering (LGF) oftewel het rugzakbeleid
redactie Scholen, ouders, leerlingen en het rugzakbeleid
Luc Stevens over passend onderwijs
Luc Stevens: Passend onderwijs bevestigt oude structuren
Machiel Karels Onderwijs is alleen passend als het de kansen van kinderen als uitgangspunt neemt. De huidige invoering van passend onderwijs bevestigt oude structuren.
Onafhankelijkheid CvI s
De onafhankelijkheid van de CvI’s
redactie De onafhankelijkheid van de CvI's. In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de bestuurlijke organisatie en de organisatorische werkprocessen van de CvI voorzien in de wettelijk vereiste onafhankelijkheid van de indicatiestelling
Kwaliteit met NSCCT
Het organiseren van onderwijskwaliteit met de NSCCT
Herman Kolthof De NSCCT kan gebruikt worden om de leerling in beeld te krijgen voor een passend onderwijsaanbod en om zicht te krijgen op de toegevoegde waarde van de school.
Ontwikkeling voorwaarden
Ontwikkeling van en voorwaarden voor Passend onderwijs
redactie Ontwikkeling van en voorwaarden voor Passend onderwijs. Regionale ontwikkeling, pedagogisch-didactisch handelen en hulpstructuur rond de leraar.
Ontwikkelingsperspectief
Een alternatieve benadering voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief in het reguliere basisonderwijs
Gerard Melis Dit artikel gaat over het opstellen van het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het basisonderwijs.
OPP als groeimodel
Het Ontwikkelingsperspectief als groeimodel
Korstiaan Karels In dit artikel wordt u een handreiking gedaan voor het opstellen van een bruikbaar en inspectie-proof Ontwikkelingsperspectief en u kunt onderaan het artikel het format downloaden.
Regionale Expertise Centra
Organisatie en functioneren van de Regionale ExpertiseCentra
redactie REC-vorming: organisatie en functioneren
Inclusief onderwijs
Passend inclusief?
Mathilde Tempelman-Lam Inclusief onderwijs is van groot belang, echter verloopt de realisatie hiervan in de dagelijkse praktijk moeizaam. Hoe kan dit verbeterd worden en welke rol speelt taal hierin?
Passend onderwijs
Passend onderwijs op een basisschool - ondersteuningsplicht
Arja Kerpel Passend onderwijs is een beleidsverandering van het Ministerie van OCW. Bij Passend onderwijs gaat het er om dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school.
Brede school en integratie
De Brede School: passend onderwijs en integratie
Anke de Boer Onderzoek naar de attitudes van ouders en leerlingen ten opzichte van kinderen met lichamelijke, verstandelijke en meervoudige beperkingen in een brede school.
Integratieklas ZML
Passend Onderwijs: beweging van onderop
Peter de Vries Is passend onderwijs alleen een van bovenaf opgelegde maatregel? Dat hoeft niet. Het kan ook een beweging van onderop kan zijn, blijkt uit het project ‘Integratieklas VO voor ZML-leerlingen’.
Kengetallen vervolgmeting
Passend Onderwijs - kengetallen vervolgmeting
redactie Vervolgmeting Kengetallen. Het actuele rapport bevat gegevens van het schooljaar 2014-2015.
Inzet klassenassistent
Inzet klassenassistent belemmert integratie speciale leerlingen
Anke de Boer De inzet van klassenassistenten belemmert de integratie van speciale leerlingen in het reguliere basisonderwijs door de uitzonderingspositie die ontstaat.
Leerkracht en Passend Onderwijs
Zorgen voor of zorgen over passend onderwijs?
Kees van Overveld In dit artikel over Passend Onderwijs staan we stil bij de leraar en zijn taak om straks aan te sluiten bij de (speciale) onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Passend mbo onderwijs
Passend onderwijs in het mbo maakt meer los dan gedacht
Annemieke Top De invoer van passend onderwijs in het mbo in 2014 heeft veel impact gehad. Van twee jaar passend onderwijs in het mbo is nu de balans opgemaakt.
Passend onderwijs VO
Passend én opbrengstgericht onderwijs gaat uit van overeenkomsten!
wijnand-gijzen Een bijdrage aan opbrengstgericht werken in het voortgezet onderwijs. Passend én opbrengstgericht onderwijs gaat uit van overeenkomsten!
Regionale ontwikkeling
Regionale ontwikkeling van Passend Onderwijs
redactie Regionale ontwikkeling van Passend Onderwijs. Dit is één van de vier onderzoeken naar Passend Onderwijs waarvan de resultaten samengevoegd zijn in het rapport ‘Op de drempel van Passend onderwijs’.
Ruimte voor leraren
Ruimte voor maatwerk vraagt om ruimte voor leraren
Joyce van den Boogaard Welk effect hebben maatschappelijke veranderingen op het onderwijs? Het vraagt lef van scholen om eigen accenten te leggen in het onderwijsaanbod en te anticiperen op vernieuwingen.
Zorgstructuren po/vo
Vernieuwing zorgstructuren in primair en voortgezet onderwijs
redactie Ex ante evaluatie beleid vernieuwing zorgstructuren in primair en voortgezet onderwijs
Aanpak po/vo
Verschillen in aanpak Passend Onderwijs basis- en middelbare scholen
redactie Samenwerkingsverbanden voeren Passend Onderwijs uit. Onderzoek naar de stand van zaken en typologie samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
Bureaucratie leerlingenzorg
Verschillen in bureaucratie rond leerlingenzorg
redactie Nulmeting bureaucratie, oudertevredenheid passend onderwijs en 1-meting bureaucratie
Weer Samen Naar School
Weer Samen Naar School (WSNS) - review
redactie Review WSNS. Alle studies overziend geeft de stand van zaken in het Nederlandse onderwijs een gemengd beeld.
Toelaatbaarheid
Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen.
Elena Carmona van Loon Wat is het doel van beslismomenten over de vormgeving van onderwijs aan deze leerling? Dat besluiten niet in de waan van de dag genomen of teruggedraaid worden.
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Internationale scholen, TTO en regulier onderwijs: zijn er verschillen in schoolprestaties?
redactie Wat is er bekend over de verschillen in schoolprestaties van leerlingen op internationale scholen of in het tweetalig onderwijs (TTO) en van leerlingen op reguliere scholen?
Functiemix en salaris
Hoe hangt het loon en vooral de functiemix voor onderwijspersoneel in po en vo samen met carrièreperspectieven, opleidingsniveau en professionaliseringsactiviteiten?
redactie Hoe hangt het loon en vooral de functiemix voor onderwijspersoneel in po en vo samen met carrièreperspectieven, opleidingsniveau en professionaliseringsactiviteiten?
Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
redactie Over welke kennis en vaardigheden op ict-gebied moeten leerlingen beschikken als zij uitstromen uit het praktijkonderwijs? En hoe kunnen zij die verwerven?
Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict
Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict.
Myriam Lieskamp Men moet leren omgaan met onzekerheden en dilemma's. Dat is misschien wel de kern van leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict.
tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren
De online school: welke voorbeelden zijn daarvan en werkt het?
redactie Bestaan er voorbeelden van tijds- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren en wat is de rol van de docent hierbij?
Juffen zijn toffer dan meesters
Juffen zijn toffer dan meesters
Marianne Hogenhout In dit boek bespreken de auteurs in navolging op hun vorige bestseller een nieuwe reeks onderwijsmythes. Er blijkt opnieuw dat er hardnekkige fabels moeten sneuvelen.
Hoe word ik verzekeringsadviseur?
Hoe word je verzekeringsadviseur?
redactie Wil je graag carrière maken als verzekeringsadviseur, dan moet je weten welke stappen je moet nemen. In dit artikel bespreken we hoe je verzekeringsadviseur kunt worden.
Bijscholing en arbeidsmobiliteit
Flexibiliteit en bijscholing: cruciaal voor onderwijssucces
redactie Het onderwijs is continu in ontwikkeling. Logisch dus dat medewerkers soms op zoek zijn naar een andere plek.
Leesplezier voor elke leerling
Compleet effectief en leuk leesonderwijs: de Leerlijn Lezen en Schrijven van De Schoolschrijver
redactie Compleet effectief en leuk leesonderwijs: de Leerlijn Lezen en Schrijven van De Schoolschrijver
Docententekort
Het gebrek aan docenten
redactie Het gebrek aan docenten is een groeiend probleem in ons onderwijs.
Studentenkamer vinden
Handige tips voor het vinden van een studentenkamer
redactie In Nederland is het heel normaal om je studententijd te beginnen met het zoeken naar een eigen plekje. Hier de beste tips bij het vinden van een studentenkamer.
Vijf tips CV maken
5 tips voor scholieren om een cv te maken zonder werkervaring
redactie Als student kan het schrijven van een curriculum vitae een ontmoedigende taak zijn, vooral als je geen werkervaring hebt.
Auto-theorie examen
Hoe Werkt Het: Auto Theorie
redactie Auto-theorie
Schoolvloeren
Wat zijn de beste vloeren voor scholen?
redactie Van budgetten en veiligheid tot duurzaamheid en stijl, er zijn verschillende dingen waar je aan moet denken bij het kopen van materialen voor schoolvloeren.
Hoe kan Chat GPT kinderen helpen met leren?
Hoe kan Chat GPT kinderen helpen met leren?
redactie Hoe kan Chat GPT kinderen helpen met leren? Als ouder of leerkracht ben je altijd op zoek naar manieren om het leerproces van kinderen te ondersteunen en te verrijken.
Flexibiliteit en bijscholing
Flexibiliteit en bijscholing: cruciaal voor onderwijssucces
redactie Het onderwijs is continu in ontwikkeling. Om ervoor te zorgen dat iedereen passende arbeid blijft uitvoeren zet het onderwijs steeds vaker mobiliteitstrajecten in. Dit dient de arbeidsmobiliteit te verhogen.
Belang communicatie op school
Het belang van effectieve interne communicatie in onderwijsinstellingen
redactie
Meest voorkomende gedragsproblemen bij kinderen
Dit zijn de 4 meest voorkomende gedragsproblemen bij kinderen
redactie Kinderen kunnen soms last hebben van gedragsproblemen, en het is belangrijk om deze problemen te begrijpen en aan te pakken.
Duurzaamheid
Hoe kun je kinderen vroegtijdig leren over duurzaamheid?
redactie Duurzaamheid is een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd en het is cruciaal dat we onze kinderen leren hoe ze hieraan kunnen bijdragen
Geschikte smartphones voor kinderen
Heeft mijn kind een smartphone nodig?
redactie
Tassen voor leerkrachten
De leukste tassen voor leraressen
redactie
Schoolfotografie
Sgoolfotografie: vernieuwende schoolfotografie
redactie Sgoolfotografie met een 'g' is niet zomaar schoolfotografie. Deze franchise-organisatie luistert goed naar wat kinderen, school en ouders willen en gaat met de tijd mee.
Je kinderen bewust maken van het belang van het milieu is natuurlijk ontzettend belangrijk.
Hoe maak je kinderen milieubewust?
redactie Je kinderen bewust maken van het belang van het milieu is natuurlijk ontzettend belangrijk in deze tijd waarin klimaatverandering en een duurzame toekomst centraal staan. Door kinderen hier op jonge leeftijd al bij te betrekken, kunnen ze een positieve im
Nieuwe schooltas, rugzak voor het nieuwe schooljaar
Waar let je op bij de aanschaf van een schooltas?
redactie Als je op zoek bent naar een rugzak, bijvoorbeeld voor school, dan begrijpen we dat het soms behoorlijk lastig kan zijn om er een te vinden.
Ondernemen in het Onderwijs
Ondernemen in onderwijs: Van A tot Z
redactie Je bent leraar. Je hebt een passie voor onderwijs. Maar misschien heb je ook een vleugje ondernemersgeest. Hoe kun je deze twee werelden het beste combineren?
Schoolpleininrichting
Het belang van schoolplein inrichting
redactie Het belang van schoolplein inrichting. Kinderen leren niet alleen in de klas, maar ook op het schoolplein. Denk maar eens de educatieve spelletjes die kinderen spelen of het samenwerken met elkaar.
Schooltas
Dit is waarom een goede schooltas onmisbaar is
redactie Wanneer je voor het eerst naar de middelbare school gaat, dan is dit natuurlijk allemaal ontzettend spannend. Vooraf je route verkennen kan heel verstandig zijn.
Creëer sfeer in de klas met kaarsen
Hoe creëer je een gezellige en feestelijke lunch met de klas
redactie
Het gebruik van transcriberingstechnologieën in het onderwijs
redactie Het efficiënt transcriberen van lange video's kan een waardevolle vaardigheid zijn, vooral in zakelijke en educatieve contexten.
Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Medilex congressen


 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest