Home

 

Onderwijs en onderzoek


Wij-leren.nl biedt u een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader. 

Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen. 

Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door het volgen van wij-leren.nl. 

 

Stille kinderen oorzaken
Als je leerling stil is. Mogelijke redenen voor teruggetrokken gedrag.
Anton Horeweg In ieder klas zitten er wel een paar: stille kinderen. Ze blijven vaak onder de radar. Waarom zijn deze kinderen stil en hoe kun je hen helpen? In dit artikel wordt dit besproken.
Armoede op school
Armoede op school
redactie In dit eerste deel komen het thema armoede in de school, de rollen van de verschillende professionals en het agenderen van armoede op school aan bod.
Beoordeling LVS-toetsen begrijpend lezen (3)
Beoordeling LVS-toetsen Begrijpend Lezen (3)
Corine Treffers Wordt in LVS-begrijpend-toetsen alle elementen van het referentiekader getoetst? Hebben deze toetsen passende vraagvormen? In dit artikel wordt dit en meer besproken.
Betekenis en invulling van de taak binnen daltononderwijs
De betekenis en de invulling van de taak binnen daltononderwijs
Dolf Janson Wat is de betekenis van de taak binnen het daltononderwijs en hoe kun je die taak invullen? Aansluiten bij de voorkennis van de kinderen is in elk geval van belang.
Efficiënt werken in het onderwijs
Je tijd en energie steken in dat wat ertoe doet
Jaap Versfelt Lopen jullie als team elk jaar tegen dezelfde energievreters aan? Ervaar je veel werkdruk omdat er zoveel moet? In dit artikel worden tips gegeven hoe je tijd kunt winnen.
Elkaar verstaan onderwijs
Elkaar verstaan
Jan Bransen Sinds het schrift is uitgevonden, kan er een virtuele gespreksruimte geschapen worden met mensen die in tijd of ruimte ver van ons verwijderd zijn. Wat betekent dit precies?
Gelijke onderwijskansen realiseren
Gelijke onderwijskansen realiseren
Ton Mooij Hoe kunnen gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen worden gerealiseerd? Ton Mooij gaat in op problemen van het huidige onderwijssysteem en mogelijke verbeteringen.
Hardopdenkend leren lezen kenmerken leesonderwijs
Het denkend lezen in perspectief - Kenmerken leesonderwijs (1)
Paul Filipiak Wat zijn kenmerken van goed leesonderwijs en leesbeleid? In dit artikel wordt deze vraag beantwoord.
Unitonderwijs organiseren
Hoe organiseer ik mijn unitonderwijs?
Hanneke Oosting Belangrijk bij het organiseren van unitonderwijs: bewuste keuzes maken! Ook een passende planning is nodig. In dit artikel lees je nog meer tips voor jouw eigen unitonderwijs.
Passend inclusief?
Normaliteit en andere afwijkingen
Mathilde Tempelman-Lam Passend Onderwijs is een hot item, er wordt veel over gesproken en geschreven. Hoe beïnvloedt de taal van Passend Onderwijs het vormgeven van inclusief onderwijs?
Actief Leren Lezen
Actief Leren Lezen
Bertine van den Oever Actief Leren Lezen is een leesmethode voor groep 3 en 4, die ruimte geeft voor kwalitatieve leeslessen. Wat deze methode nog meer biedt? Dat lees je hier!
Regie in de klas
Regie in de klas
Niels de Jong Hoe vorm je als leerkracht een goede leercultuur en hoe ziet professioneel gedrag er dan uit? Als je hiermee aan de slag wilt mag dit boek niet ontbreken op je boekenplank.
cognitieve en executieve functies informatieverwerking
Executieve functies in relatie tot de cognitieve functies -9-
Emiel van Doorn Executieve functies kunnen ontwikkeld worden door het trainen van de cognitieve functies. Aan de hand van het informatieverwerkingsmodel wordt dit uitgelegd.
spelbegeleiding
Spel beter begrijpen en faciliteren…
Bertine van den Oever Ken je dat? Je kijkt naar de kinderen die in de hoeken spelen en vraagt je af wat je nu kan doen als leraar. Bertine raadt aan eerst te observeren, verdere tips geeft ze hier.
Stap voor stap naar stevig leiderschap
Stap voor stap naar stevig leiderschap - recensie
Machiel Karels Stap voor stap naar stevig leiderschap gaat over leidinggeven in het onderwijs. Leidinggevenden in het onderwijs krijgen praktische handreikingen voor hun dynamische rol.
Top 10 teacher needs
Teacher Needs: een top 10
Laura Batstra Wat hebben leraren nodig om goed les te kunnen geven? In dit artikel worden de special needs van leerkrachten benoemt die ze zelf aangaven.
Uitdagende peuters en kleuters uitdagen
Uitdagende peuters en kleuters uitdagen
Lianne Jongsma Uitdagende peuters en kleuters uitdagen is een boek dat kennis en inzicht wil geven in het gedrag en behoeften van peuters en kleuters die voorlopen in hun ontwikkeling.
Unitonderwijs, van plan naar inrichting
Unitonderwijs, van plan naar inrichting
Hanneke Oosting Hoe kun je unitonderwijs aanpakken? In dit artikel wordt ingezoomd op het plan maken en de verschillende mogelijkheden bij inrichting van de school bij unitonderwijs.
Van brokkelbrein naar focus
Van brokkelbrein naar focus
Marleen Legemaat Van brokkelbrein naar focus is een praktijkgids voor docenten over aandacht, social media en het brein.
Zijn etiketten voor een kind altijd helpend?
De voor- en nadelen van labels
Willy de Heer Een label kan helpend zijn, maar kan ook flink in de weg zitten. Waar komt labelen vandaan en waarom kan juist een label dat naar intelligentie verwijst problemen opleveren?
Kansen(on)gelijkheid vanuit meerdere perspectieven
Wat is eerlijk? Werken aan kansengelijkheid in het onderwijs
Myriam Lieskamp Krijgt elke leerling dezelfde eerlijke kansen? In dit artikel vind je een toelichting op het boek 'Wat is eerlijk? Werken aan kansengelijkheid in het onderwijs'. Neem en lees!
Zaakvakwoorden werkwijzen
Woorden leren in de zaakvakken - deel 2
Paul Filipiak Op welke manier(en) kan je woorden aanleren bij zaakvakken? In dit artikel beschrijft Paul Filipiak drie werkwijzen voor het aanleren van woorden.
Zonder lesdoel geen houvast
Zonder lesdoelen geen houvast
Theo Wildeboer Het lesdoel richt de aandacht op dat wat er geleerd moet worden. Dat klinkt logisch en simpel. Toch valt dat laatste soms tegen. Hoe formuleer je een betekenisvol lesdoel?

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest