Home

 

Onderwijs en onderzoek


Wij-leren.nl biedt u een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader. 

Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen. 

Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door het volgen van wij-leren.nl. 

 

Reflectie op afstandsonderwijs
Reflectie op afstandsonderwijs: 12 vragen voor het schoolteam
Machiel Karels De periode van afstandsonderwijs vraagt om reflectie op doelen en vormgeving van het onderwijs. Dit artikel geeft daarvoor een handreiking middels 12 vragen voor schoolteams.
Effectieve feedback in het onderwijs
Effectieve feedback in het onderwijs
Machiel Karels Wat is goede feedback en wat komt er allemaal bij kijken? Een goede leraar geeft immers niet alleen les, maar reflecteert ook met leerlingen op hun eigen leerproces.
formatief toetsen didactisch handelen
Formatief toetsen in relatie tot didactisch handelen
Dominique Sluijsmans Welk didactisch handelen past bij formatief toetsen? En hoe kan dit geïmplementeerd worden in de praktijk? De auteur beschrijft zowel een basis als acht aanbevelingen.
leesonderwijs en directe instructie
Directe instructie doorgelicht - 2: leesonderwijs en directe instructie
Ewald Vervaet In dit tweede deel van een zesluik bespreekt Ewald Vervaet waarom leesonderwijs op basis van directe instructie niet dé manier is om het leesonderwijs vorm te geven.
Gevoelige periodes - integratie leerwinsten
Gevoelige periodes en hoogbegaafdheid (2)
Hilde van Rossen Een gevoelige periode geeft leerwinst voor de toekomst als er een fase van diepe accomodatie volgt.
Het meertalige kind
Het meertalige kind
Paul Filipiak Het boek Het meertalige kind van Marinella Orion kan mensen inspireren veel meer werk te maken van meertaligheid, zeker professionals die werken met meertalige kinderen.
hoogbegaafd overgang po vo
(Hoog)begaafde leerlingen en de overgang van PO naar VO
Martine Blonk - Meulenkamp Hoe zorg je voor een goede overdracht van het PO naar het VO voor (hoog)begaafde leerlingen? Martine Blonk gaat er diepgaand op in en geeft praktische tips.
Van hoofd naar hart
Horizontale onderwijsvernieuwing: van hoofd naar hart
Hartger Wassink Verbetering van het onderwijs moeten we niet alleen richten op het hoofd, maar juist ook op het hart. Onderwijs is altijd een normatief proces, ook als je je daar niet van bewust bent.
Ieder kind kansrijk!
Ieder kind kansrijk!
Marleen Legemaat Dit boek neemt je mee op weg om kansen te zoeken voor hen die kansloos liken. Dat begint met anders naar je leerlingen kijken, je mindset veranderen dus.
Het nut van kolomsgewijs rekenen
Het nut van kolomsgewijs rekenen
Ceciel Borghouts Wat is de plaats en het doel van het kolomsgewijs rekenen in groep zes tot en met acht?
Leesproblemen - dyslexie - hulpporgramma - deel negen
Leesproblemen en dyslexie: Hulpprogramma`s -9-
Paul Filipiak Een goed leesprogramma kan helpen de hersenen opnieuw te bedraden om beter te kunnen lezen.
Meesterlijk kleuteronderwijs voor juffen en meesters
Meesterlijk kleuteronderwijs - van eigenwijs tot onderwijs
Marleen Legemaat In Meesterlijk kleuteronderwijs maakt Sander Gordijn de zoektocht naar nieuwe manieren om het jonge kind te inspireren door activiteiten.
Nationaal Programma Onderwijs stappen
Hoe breng je als schoolleider alle recente ontwikkelingen bij elkaar in een samenhangend plan?
Machiel Karels Het Nationaal Programma Onderwijs kan ook eenvoudig. Met een handig reflectie-instrument en een richtinggevend kader. Integreer alles in de reguliere routines en plannen.
Echte vrijheid in en door het onderwijs
Onderwijs dat vrij maakt
Hartger Wassink Ons onderwijs maakt mensen vrij. Of juist niet?! Selectie, fragmentatie en uitsluiting zijn sleutelbegrippen die van grote invloed zijn op de vrijheid die onderwijs biedt.
Ouderbetrokkenheid plus leerlingbetrokkenheid is beter onderwijs
Ouder en jonge kind betrekken bij het onderwijsleerproces
Ite Wolters Ouderbetrokkenheid en leerlingbetrokkenheid zijn mooie woorden in menig schoolgids. Maar hoe krijgen ze concreet vorm? En wat levert dat op? Een voorbeeld en leerpunten daaruit.
Peuters en kleuters in een groep
Werk met peuters en kleuters in één groep
Lianne Jongsma In dit boek wordt vanuit verschillende perspectieven beschreven hoe je een peuter-kleutergroep kunt vormgeven.
Sel-levensvaardigheden-sociaal-emotioneel
Sociaal-emotioneel leren op school
Kees van Overveld Het is nodig om op school meer aandacht te besteden aan sociaal-emotioneel leren. Kijk daarbij of er voldoende aandacht is voor de ik-competenties.
Strategisch HR-beleid benut professioneel kapitaal
Strategisch HR-beleid voor onderwijsorganisaties
Myriam Lieskamp HR-beleid in een school is meer dan een cursusje of coachingsgesprek. Het is gericht op het bereiken van de onderwijskundige doelen. Gebruik de kijkwijzer om hierover het gesprek op jouw school aan te gaan.
pijlers leescultuur
Vier pijlers voor het neerzetten van een leescultuur op school
Anneke Bemer Een doordacht leesbevorderingsbeleid van scholen, hoe zet je dat op? Dit artikel benoemt vier pijlers om een leescultuur te ontwikkelen op school.
Werken in een kleuterwereld deel 2
Werken in een kleuterwereld-deel 2
Lianne Jongsma Van de hand van Bianca Antonissen verscheen het tweede deel van 'Werken in een kleuterwereld.'
Wijsheid en hoogbegaafdheid deel 2
Over opvoeding tot wijsheid, ook bij hoogbegaafde kinderen -deel 2-
Hilde van Rossen Hoogbegaafde jongeren hebben van jongs af een sterk ontwikkeld rechtvaardigheids gevoel. Hoe stimuleer je hen tot wijsheid, inzicht en empathie?

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest