Home

Onderwijs en onderzoek

Wij-leren.nl biedt u een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader.

Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen.

Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door het volgen van wij-leren.nl.

 

Van methodeslaaf naar didactisch expert
Van methodeslaaf naar didactisch expert
Machiel Karels Soepel hanteren van de methode sluit beter aan bij de ontwikkeling van kinderen en versterkt de autonomie van leraren. Pedagogisch en didactisch vakmanschap komen zo samen!
Activerende didactiek
Activerende didactiek en coachend leraargedrag
Machiel Karels Activeren van leerlingen is erg belangrijk voor hun leerproces. Het is nog beter als je middels je pedagogische interactie het zelfinzicht en zelfstandig leergedrag bevordert.
benchmark motivatie
Benchmarks voor motivatie
Ton van der Valk Het is de vraag wat de gemiddelde motivatie van leerlingen is op de middelbare school. Er is veel onderzoek gedaan, maar dat blijkt niet afdoende te zijn..
Feedback zichtbaar maken
Feedback om leren zichtbaar te maken
Arja Kerpel Hoe krijg je een effectieve feedbackcultuur in je klas? Dat lees je in het boek Feedback om leren zichtbaar te maken van John Hattie en Shirley Clarke.
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Marleen Legemaat Hoe begeleid je uitdagende klassen in het primair onderwijs? Kees van Overveld geeft praktijkvoorbeelden en heel veel tips om met ordeverstoringen om te gaan.
Gevormd of vervormd?
Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs
Machiel Karels Het huidige onderwijssysteem gaat uit van incoherente ideeën over leren en ontwikkelen van kinderen. Daardoor vervormt het onderwijs de leerlingen. Hoe kunnen we dat veranderen?
Juridische samenwerking IKC - onderwijs
Naar een IKC: hoe geef je de samenwerking juridisch vorm?
Joost Karels Samenwerking tussen een onderwijsinstelling en een kinderdagopvangorganisatie is juridisch ingewikkeld. Wat zijn de mogelijkheden?
Klaslokaal, afleiding, invloed van kleuren
De vergeten variabele: het klaslokaal
Ruben du Burck In het perfecte klaslokaal heb je zo min mogelijk afleiding. Als je decoraties toevoegt is het belangrijk dat dit gecompenseerd wordt door een gewin aan bijvoorbeeld zelfvertrouwen of energie.
Leiding geven aan een lerende school
Leiding geven aan een lerende school
Machiel Karels Hoe kun je als schoolleider leidinggeven aan het ontwikkelen van een schoolcultuur die is gericht op samenwerken, onderzoeken en leren? Dit boek geeft antwoord op deze vraag.
Onderzoekend leren bij kleuters
Oei, dat weet ik niet, laten we het samen onderzoeken
Martine Blonk - Meulenkamp Stimuleren van een onderzoekende houding bij kinderen kan door te denken vanuit hoofd, hart en handen.
Paradigma in het onderwijs: wat komt eerst?
Ontwikkeling en onderwijs: ronddraaiende kip-ei-kwestie of oplosbaar?
Ewald Vervaet In het onderwijs staan twee visies over leren haaks op elkaar: Ewald Vervaet laat zien dat er meer pleit voor de visie waarin onderwijs op ontwikkeling volgt.
Rekenen koppeling verhaal-som
Koppeling tussen verhaal en som
Ceciel Borghouts Hoe leer je kinderen zelfstandig de juiste som te bedenken bij een verhaal? Met behulp van het drieslagmodel kun je kinderen goed observeren tijdens de rekenles.
Stapsgewijs onderwijs: Het kind centraal
Stapsgewijs onderwijs: Het kind centraal!
Lianne Jongsma Ook al zijn er veel boeken geschreven over onderwijs aan jonge kinderen, het boek Stapsgewijs onderwijs: het kind centraal! verdient het om te worden uitgelicht.
Zo ontdek ik het lezen!
Zo ontdek ik het lezen!
Machiel Karels Deze leesmethode is opgezet op een manier die past bij de psychologische ontwikkeling van jonge kinderen. De leraar heeft hierbij een meer begeleidende dan sturende rol.

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.