Home

 

Onderwijs en onderzoek


Wij-leren.nl biedt u een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader. 

Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen. 

Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door het volgen van wij-leren.nl. 

 

Effectieve feedback in het onderwijs
Effectieve feedback in het onderwijs
Machiel Karels Wat is goede feedback en wat komt er allemaal bij kijken? Een goede leraar geeft immers niet alleen les, maar reflecteert ook met leerlingen op hun eigen leerproces.
Aan de slag met flexibele schooltijden
Anders organiseren met flexibele schooltijden: Ander onderwijs of onderwijs anders organiseren?
Lidwien Kok Spelen met schooltijden: een uitdaging die het hele onderwijs kan veranderen. Flexibiliteit in schooltijden vraagt veel van het onderwijsteam, maar de opbrengst is enorm!
Basisprincipes van opvoeden
Back to basics: Als ouders en opvoeders de pedagogische pedalen verliezen
Hilde van Rossen Thuisopvoeding vormt de basis van de sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling van (hoogbegaafde) kinderen. De vier basisprincipes van de opvoeding uitgelegd.
De staat van het onderwijs in 2020
De Staat van het Onderwijs 2020
Myriam Lieskamp In dit artikel bespreekt Myriam Lieskamp het onderzoek van de onderwijsinspectie onder goede scholen en wat we van dat onderzoek kunnen leren.
Succesvolle transitie kenmerken naar IKC
Een succesvolle transitie naar een IKC heeft deze zes kenmerken
Joost Karels In dit artikel worden zes kenmerken genoemd waaraan moet worden voldaan om succesvol te veranderen naar een Integraal Kind Centrum.
leesproblemen, dyslexie, breinlezen deel 1
Leesproblemen en dyslexie -1-
Paul Filipiak In een tiental artikelen gaat de auteur in op leesproblemen en dyslexie. In dit eerste deel gaat hij in op breinlezen.
Ouderbetrokkenheid NeXt
Ouderbetrokkenheid NeXt, Handboek voor mentoren in het voortgezet onderwijs
Joost Karels Het handboek Ouderbetrokkenheid NeXt is bedoeld voor mentoren in het voortgezet onderwijs en geeft handvatten om de samenwerking met ouders vorm te geven.
Peuters en kleuters in een groep
Werk met peuters en kleuters in één groep
Lianne Jongsma In dit boek wordt vanuit verschillende perspectieven beschreven hoe je een peuter-kleutergroep kunt vormgeven.
Peuters en kleuters die net iets meer kunnen
Peuters en kleuters die nét iets meer kunnen
Annemarie Brouwer Deze boeken geven samen bijna 1000 ideeën en tips voor het werken met peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
Rekenen basisdidaktiek materiaal deel twee
Taalhulp bij het uitrekenen van formele sommen - Deel 2
Jeanne Buijks Taalzwakke kinderen die niet vanzelf de taaldenkstap maken van concreet naar formeel rekenen, profiteren onvoldoende van de klassikale instructie. Hoe geef je hulp?
Preventie van gedragsproblemen
Preventie van gedragsproblemen: daar moet je wat mee?!
Kees van Overveld Gedragsproblemen in de klas: die wil je voorkomen. Hoe? Het juiste antwoord: investeer in je schoolklimaat! Een veilig schoolklimaat voorkomt gedragsproblemen in de klas.
Leren van een praktijkvoorbeeld Kracht in Controle
Sociaal-emotioneel leren op het VO - Een praktijkvoorbeeld
Anne-Wil Abrahamse Een mooi praktijkvoorbeeld van Kracht in Controle (KIC) en de lessen die daaruit te trekken zijn.
Sociale veiligheid - omgaan met angst en boosheid
Sociale veiligheid - over (dis)functionele angst en boosheid -2-
Henk Galenkamp In een angstcultuur worden grenzen overschreden. Het gevoel 'boos' is in dergelijke situaties terecht en constructief.
Technisch lezen in een doorlopende lijn
Technisch lezen in een doorlopende lijn; een praktisch handboek voor de basisschool.
Paul Filipiak Een praktisch handboek voor de basisschool over het belang van goed leren lezen en het proces van technisch lezen in een doorlopende lijn.
Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek
Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek
Machiel Karels Een goede leraar is allereerst een goede pedagoog. Maar zonder goede didactische vaardigheden hangt alles natuurlijk in het luchtledige. Daarom zijn deze 12 didactische aanbevelingen erg nuttig.
Sociaal veilige school
 
inkomenszekerheid
 
Inschrijven nieuwsbrief

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest