Home

 

Onderwijs en onderzoek


Wij-leren.nl biedt u een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader. 

Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen. 

Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door het volgen van wij-leren.nl. 

 

10 vragen aan de onderwijsinspectie
10 vragen aan de Onderwijsinspectie
Machiel Karels De Staat van het onderwijs geeft een helder inzicht in de visie van de onderwijsinspectie op leren en ontwikkelen. En natuurlijk ook over hoe het onderwijs er voor staat in Nederland.
Beroepsauthentiek toetsen vermindert toetsdruk
Beroepsauthentiek toetsen vermindert toetsdruk en conditionering op cijfers
Joost van der Horst Hoe kunnen kunnen de huidige toetsvormen, vaak bestaande uit veel tentamens, vervangen worden door betrouwbaardere en beroepsauthentiekere toetsen?
Cockpitdenken zonder handelingservaring
Aan de knoppen draaien
Jan Bransen In het huidige onderwijs wordt er vooral gefocust wordt op het ontwikkelen van de geest. Hier kleven minstens drie grote nadelen aan, Jan Bransen denkt hier met ons over na.
Continu Verbeteren in het onderwijs
Continu verbeteren in het onderwijs. Praktische strategieën voor implementatie op alle niveaus
Myriam Lieskamp Continu Verbeteren in het onderwijs geeft uitleg over de strategieën en onderdelen van Continu Verbeteren. Met dit boek kun je meteen aan de slag binnen je school!
Dyscalculie kenmerken
Dyscalculie: kenmerken - tips aanpak rekenproblemen
Arja Kerpel Dyscalculie is een rekenstoornis, waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft met het aanleren, ophalen en toepassen van reken-wiskundekennis. Dyscalculie kenmerken en tips.
Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen
Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen
Marleen Legemaat De auteurs zetten in op het belang van visie-ontwikkeling om aan de hand daarvan keuzes te maken rond het onderwijs aan begaafde leerlingen.
Langdurig contact met woorden deel 2
In langdurig contact met woorden - deel 2
Paul Filipiak Het gebruik van woordenboeken is een goede manier om je leerlingen in langdurig contact te laten blijven met woorden. Maar hoe moet je deze gebruiken? Paul Filipiak geeft hiervoor een aantal tips.
Klimroos leerlingvolgsysteem
Klimroos
Bertine van den Oever Klimroos is een leerling- en ontwikkelingsvolgsysteem. Het biedt gerichte proeven om inzicht te krijgen of een leerling toe is aan technisch lezen, schrijven en rekenen.
Opgroeien terwijl de wereld in brand staat - duurzame toekomst
Opgroeien terwijl de wereld in brand staat - Hoe jongeren de weg naar een duurzame toekomst versnellen
Yvonne van Sark Hoe is het voor jongeren om volwassen te worden in deze tijd van klimaatverandering en diepe ecologische crisis? Lees er alles over in het boek van Yvonne van Sark: Opgroeien terwijl de wereld in brand staat.
Psychologisch constructivisme met rijpheid
Constructivisme en onderwijs - deel 3.3
Ewald Vervaet Hoe maakt een kind zich van binnenuit schoolse vaardigheden als lezen en spellen eigen? In een aantal artikelen beantwoordt Ewald Vervaet deze vraag.
Actief Leren Lezen
Actief Leren Lezen
Bertine van den Oever Actief Leren Lezen is een leesmethode voor groep 3 en 4, die ruimte geeft voor kwalitatieve leeslessen. Wat deze methode nog meer biedt? Dat lees je hier!
Red de taal van de toetsenmaker!
Red de taal van de toetsenmaker!
Karen Heij In het huidige (taal)onderwijs wordt toetsing steeds belangrijker. Maar meten toetsen daadwerkelijk taalvaardigheid van leerlingen, of reduceren ze taal tot iets wat het niet is?
Componenten executieve functies
Componenten van de executieve functies en hun ontwikkeling -7-
Emiel van Doorn Hoe ontwikkelen executieve functies zich en welke componenten worden er onderscheiden? In dit artikel wordt een indeling van componenten van executieve functies beschreven en hoe deze zich ontwikkelen.
Schoolontwikkeling, ambities naar doelen
Van ambitie naar uitvoer in de lespraktijk
Jaap Versfelt Hoe zorg je ervoor dat de ambities die jullie als schoolteam hebben ook werkelijkheid worden? Dit artikel vertelt hoe je daar stappen in kunt zetten.
Toetsing inzetten voor kansengelijkheid
Selecteren: we willen het niet, maar we doen het voortdurend
Karen Heij Toetsen helpen bij het creëren van gelijke kansen. Karen Heij zet daar vraagtekens bij, want toetsing is nu teveel gericht op normeren en vergelijken.
Sociale cohesie en individualiteit
Sociale cohesie in het onderwijs (2)
Gert-Jan Veerman Deze tweede bijdrage zoomt vooral in op de vraag wat sociale cohesie betekent in een context van diversiteit en of dat streven naar sociale cohesie niet ten koste gaat van individuele opvattingen en tolerantie.
Goed taal- en leesonderwijs
Vijf onderwijskundige voorwaarden voor goed taal- en leesonderwijs
Jos Cöp Laten we inzoomen op het taal- en leesonderwijs, waarbij de kwaliteit optimaal kan worden door gewoon rekening te houden met vijf relatief eenvoudige en tijdloze uitgangspunten.
Waarom unitonderwijs het overwegen waard is
Tien redenen waarom unitonderwijs de moeite waard is
Hanneke Oosting Unitonderwijs: wat zijn de voordelen? In dit artikel zijn er tien helder opgesomd. Unitonderwijs is het overwegen waard, lees maar!
Van brokkelbrein naar focus
Van brokkelbrein naar focus
Marleen Legemaat Van brokkelbrein naar focus is een praktijkgids voor docenten over aandacht, social media en het brein.
Van koersplan naar schoolplan
Gerard Bel Hoe stel je een goed koersplan voor een scholengroep op en hoe leid je daar vervolgens de schoolplannen van af? Dit artikel beschrijft een richtinggevend proces met heldere stappen.
Zonder lesdoel geen houvast
Zonder lesdoelen geen houvast
Theo Wildeboer Het lesdoel richt de aandacht op dat wat er geleerd moet worden. Dat klinkt logisch en simpel. Toch valt dat laatste soms tegen. Hoe formuleer je een betekenisvol lesdoel?

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest