Home

Onderwijs en onderzoek

Wij-leren.nl biedt u een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader.

Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen.

Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door het volgen van wij-leren.nl.

 

Explosief agressief gedrag (1)
Explosief/agressief gedrag bij kinderen. Wat kun je doen in je klas? (1)
Anton Horeweg Explosief/agressief gedrag uit zich in oncontroleerbare momenten met agressie. Het zorgt voor begrip als je beseft dat tekorten aan executieve vaardigheden vaak de oorzaak zijn.
Explosief agressief gedrag (2)
Explosief/agressief gedrag bij kinderen. Wat kun je doen in je klas? (2)
Anton Horeweg Explosief/agressief gedrag kenmerkt zich door oncontroleerbare momenten vol agressie. Hoe pak je zulk gedrag aan?
Grammatica in samenhang aanbieden (deel 3)
Grammatica is leuk! (deel 3)
Dolf Janson Betekenisgericht grammaticaonderwijs leert kinderen zelf ontdekken hoe zinnen in elkaar steken.
Richting geen recepten - Hattie
Hattie geeft richting, maar geen recepten
Bas ter Avest Het boek Visible learning van John Hattie is een overbekend werk. Hoe moeten we dit werk gebruiken in de onderwijspraktijk? Het boek is in ieder geval geen hapklaar receptenboek.
Kritisch denkvermogen onderzoekende houding leerkracht
Actief kritisch denkvermogen en onderzoekende houding: de leerkracht als rolmodel
Sietske van der Wegen Een actief kritisch denkvermogen en een onderzoekende houding kunnen leerkrachten overdragen door zelf als rolmodel dit uit te stralen.
Lezen van teksten
Makkelijk en moeilijk lezen
Paul Filipiak Wat is belangrijk in het huidige leesonderwijs? In dit artikel staan belangrijke zaken centraal die ervoor kunnen zorgen dat het leesonderwijs naar een hoger pitje gebracht wordt.
Onderzoekend en ontwerpend leren
Onderzoekend en Ontwerpend Leren: Wat vraagt dit van de leerkracht?
Sietske van der Wegen De methodiek Onderzoekend en Ontwerpend Leren stimuleert het interactief kennis verwerven bij leerlingen.
Persoonlijk leren - differentiëren
Hoe persoonlijk moet het leren zijn? Verantwoord en haalbaar omgaan met verschillen.
Jos Cöp Is er een beste manier van persoonlijk leren? Aan de hand van vier verschillende technieken gaat dit artikel op deze vraag.
Schoolleider als piloot
De schoolleider als piloot
Theo Wildeboer MAGICO! De drie technieken voor effectieve schoolleiderschap. Wat is de invulling van deze technieken? In dit artikel voorbeelden en tips!
Tabletprogramma's ondermijnen eigenaarschap
De leerling eigenaar van het leerproces? Niet met digitale oefenprogramma's!
Dolf Janson Digitale leermiddelen lijken leerwerk voor leerlingen op maat te leveren. Maar vaak staan ze écht leren en het eigenaarschap van leerlingen juist in de weg.
Samenwerken van school en jeugdzorg
Onderwijs en jeugdzorg hebben elkaar nodig!
Elena Carmona van Loon Samenwerking van onderwijs en jeugdzorg zorgen ervoor dat het effect op de jongere verdubbelt. Beiden kunnen kennis uitwisselen met elkaar.
Welbevinden professionele schoolcultuur
Welbevinden: een belangrijke factor van een professionele schoolcultuur
Henk Galenkamp Draagt het gedrag dat plaatsvindt op scholen bij aan welbevinden? In dit artikel staat centraal hoe welbevinden een plek krijgt in een professionele schoolcultuur.

Inschrijven nieuwsbrief

Reviews ontwikkelingsmateriaal

Lerarenacademie
 

 

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.