Home

 

Onderwijs en onderzoek


Wij-leren.nl biedt u een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader. 

Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen. 

Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door het volgen van wij-leren.nl. 

 

Ideale inrichting lokaal jonge kind
7 tips voor de ideale inrichting van een lokaal voor het Jonge Kind
Bertine van den Oever Wat is de ideale inrichting van een lokaal voor het jonge kind? Dit artikel geeft verschillende tips waar je op kunt letten bij het inrichten van het lokaal voor jonge kinderen.
Op weg naar innerlijk leiderschap
7 Wegwijzers naar innerlijk leiderschap
Hélène van Oudheusden Je persoonlijke ontwikkeling: laat maar zitten? Hélène van Oudheusden zet het in een breder perspectief en geeft concrete tips. Kom in beweging!
Benut het leerpotentieel van alle leerlingen
Benut het leerpotentieel van alle leerlingen
Machiel Karels Hoge verwachtingen hebben een grote impact op het leren van leerlingen. Dit boek geeft aan hoe je als schoolteam samen kunt werken vanuit hoge verwachtingen en wat daar zoal bij komt kijken.
Hoe staat het met duurzaam onderwijs?
De Staat van Duurzaam Onderwijs
Nelleke Jacobs De eerste Staat van het Duurzaam Onderwijs is uit! Nelleke Jacobs licht de drie belangrijkste conclusies toe en laat zien dat duurzaam onderwijs op de agenda staat maar dat er ook nog ruimte is voor ontwikkeling.
Executieve functies in de klas
Executieve functies ontwikkelen in de klas. Wat jij als leerkracht kunt doen.
Anton Horeweg Wat doe je als leerlingen moeite hebben met het beginnen aan een taak? Hoe zorg je ervoor dat ze hun aandacht bij het werk houden? Hoe leer je leerlingen doorzetten bij een moeilijke opdracht?
Hallo witte scholen
Hallo witte scholen - Klasse heeft ook een kleur
Machiel Karels Hallo witte scholen is een boek over onderwijsongelijkheid, institutioneel racisme en de strijd tegen stereotype verwachtingen.
Het perfecte lokaal
Het perfecte lokaal
Niels de Jong Investeren in de inrichting van het klaslokaal heeft meerwaarde; de ruimte waarin kinderen zich ontwikkelen kan ondersteunen, maar ook belemmeren.
Hoe bevorder je samenwerking in je schoolteam
Hoe bevorder je de samenwerking in je schoolteam?
Machiel Karels Effectief samenwerken in een schoolteam is vaak lastiger dan gedacht. Hoe zorg je er nu voor dat vanuit de basis van onderling vertrouwen er ook constructief gewerkt wordt?
Wat is inclusief onderwijs?
Machiel Karels Inclusief onderwijs is een onderwijsbenadering die gericht is op het bieden van gelijke onderwijskansen aan alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, capaciteiten of beperkingen.
Klassenfeestjes, manier om sociale uitsluiting tegen te gaan
Klassenfeestjes, een feestelijke manier om sociale uitsluiting tegen te gaan
Laura Batstra Er zijn veel manieren om sociale uitsluiting in het onderwijs tegen te gaan. Een voorbeeld hiervan is een klassenfeest, hierbij worden alle kinderen uit de klas uitgenodigd.
Leren in verbondenheid
Leren in verbondenheid - Praktisch boek over PLG's
Machiel Karels Leren in verbondenheid biedt een uitgebreide verkenning van de kracht van professionele leergemeenschappen (PLG) als instrument voor collectieve groei en vernieuwing binnen het onderwijs.
Professionele Leergemeenschap het handboek
Professionele Leergemeenschap - het handboek
Machiel Karels Het concept van Professionele Leergemeenschappen (PLG's) is gericht op het creëren van een voortdurende ontwikkelingscultuur binnen scholen.
ReguLEER
ReguLEER - Een pedagogisch-didactische verkenning van zelfregulerend leren
Machiel Karels Een pedagogisch-didactische verkenning van zelfregulerend leren. ReguLEER maakt zowel de theoretische fundamenten als de praktische implementatie van ZRL toegankelijk.
Vormingsdoelen en de leeromgeving
Wat vragen vormingsdoelen van leraren en de leeromgeving?
Machiel Karels Wanneer je als schoolteam de brede ontwikkeling en vorming van de leerlingen op het oog hebt, wordt dat zichtbaar in het handelen van de medewerkers en in de inrichting van het onderwijs.
Automatiseren met telraam en getallenlijn
Leonard Verhoef Sommige kinderen blijven te lang op hun vingers tellen. Wat doen de vingers, ogen, het werkgeheugen en denken tijdens dat tellen?
Van individueel naar inclusief onderwijs
Van individueel naar inclusief onderwijs
Machiel Karels Hoe verhoudt inclusief onderwijs zich tot maatschappelijke trends en de rol van kinderen in de samenleving? Bert Wienen pleit voor een inclusieve benadering die ruimte biedt voor diversiteit.
Wat leert mijn kind bij jullie?
Wat leert mijn kind bij jullie?
Marleen Legemaat Impact hebben op de volledige kindontwikkeling in de kinderopvang 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest