Home

Onderwijs en onderzoek

Wij-leren.nl biedt u een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader.

Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen.

Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door het volgen van wij-leren.nl.

 

Feedback geven en ontvangen
Feedback Op Mijn Lessen? Graag. Maar Dan Wel Constructief!
Jaap Versfelt Hoe ga jij om met feedback geven én ontvangen? Hoe vermijd je oordelen? Tips om feedback te geven en te ontvangen.
Grammatica in samenhang aanbieden (3)
Grammatica is leuk! (3)
Dolf Janson Betekenisgericht grammaticaonderwijs leert kinderen zelf ontdekken hoe zinnen in elkaar steken.
Grammatica in samenhang aanbieden (1)
Grammatica is leuk! (deel 1)
Dolf Janson In de huidige taallessen staat de aandacht voor grammatica meestal vrij los van andere onderdelen van het taalonderwijs. Dat kan anders!
Grammatica in samenhang aanbieden (2)
Grammatica is leuk (deel 2)
Dolf Janson Betekenisgericht grammaticaonderwijs leert kinderen zelf ontdekken hoe zinnen in elkaar steken.
Doorgaande lijn voor hoogbegaafden
Hoogbegaafde leerlingen: het hele team in beweging
Martine Blonk - Meulenkamp De begeleiding van de (hoog)begaafde leerling vraagt doordenking en een doorgaande leerlijn op school. Betrokkenheid van het hele team is nodig.
Kritisch denkvermogen onderzoekende houding leerkracht
Actief kritisch denkvermogen en onderzoekende houding: de leerkracht als rolmodel
Sietske van der Wegen Een actief kritisch denkvermogen en een onderzoekende houding kunnen leerkrachten overdragen door zelf als rolmodel dit uit te stralen.
Lezen van teksten
Zes belangrijke zaken in het leesonderwijs
Paul Filipiak Wat is belangrijk in het huidige leesonderwijs? In dit artikel staan belangrijke zaken centraal die ervoor kunnen zorgen dat het leesonderwijs naar een hoger pitje gebracht wordt.
Mythes over gebruik van dyslexie software
Mythbusters - Lezen met dyslexiesoftware
Anneke Wijtvliet Worden je leerlingen gematst als ze dyslexiesoftware gebruiken? Tien misvattingen over lezen met dyslexiesoftware ontkracht.
Nieuwe boeken 09-2018
Nieuwe onderwijsboeken 09-2018
redactie De afgelopen maanden zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Wij-leren heeft nieuwe titels van diverse uitgeverijen voor u op een rijtje gezet. Veel leesplezier!
Persoonlijk leren - differentiëren
Hoe persoonlijk moet het leren zijn? Verantwoord en haalbaar omgaan met verschillen.
Jos Cöp Is er een beste manier van persoonlijk leren? Aan de hand van vier verschillende technieken gaat dit artikel op deze vraag.
Medogenloze groep
De meedogenloze groep
Wendy Brasz en Myra den Haan Hoe zorg je ervoor dat er een positieve groep ontstaat en er een veilig leerklimaat is? Positieve groepsvorming is hierbij de sleutel.
Schoolleider als piloot
De schoolleider als piloot
Theo Wildeboer MAGICO! De drie technieken voor effectieve schoolleiderschap. Wat is de invulling van deze technieken? In dit artikel voorbeelden en tips!
Vier sleutels effectieve les (2)
De vier sleutels voor een effectieve les - deel 2
Theo Wildeboer Een effectieve les, waar bestaat deze uit en wat zijn belangrijke sleutels? Een interessant artikel over actieve betrokkenheid en afstemming door de leerkracht.

Inschrijven nieuwsbrief

Reviews ontwikkelingsmateriaal

 

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.