Home

 

Onderwijs en onderzoek


Wij-leren.nl biedt u een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader. 

Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen. 

Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door het volgen van wij-leren.nl. 

 

Schoolleider bij veranderingen
Hoe geef je als schoolleider succesvol leiding aan veranderingen?
Gerard Bel Leidinggeven aan een school is ook leidinggeven aan veranderingen. Maar hoe geef je nu succesvol leiding aan een verandertraject? Wat doen succesvolle schoolleiders precies?
Spelend thuis leren
De kinderen thuis? Handige tips voor leerzame activiteiten!
Arja Kerpel Hoe maak je van het thuisonderwijs een gezellige en leerzame tijd? In dit artikel lees je praktische tips, waar je zo mee aan de slag kunt.
Effectieve feedback in het onderwijs
Effectieve feedback in het onderwijs
Machiel Karels Wat is goede feedback en wat komt er allemaal bij kijken? Een goede leraar geeft immers niet alleen les, maar reflecteert ook met leerlingen op hun eigen leerproces.
Het belang van vroege mondelinge taalvaardigheid
Al pratend wijs; het belang van een goede vroege mondelinge taalvaardigheid
Paul Filipiak Het boek Al pratend wijs geeft fijne handvatten voor de stimulering van de mondelinge taalvaardigheid van het jonge kind. Met tips en spelletjes voor in de klas.
Beter schrijven door afstandsonderwijs
Leren leerlingen beter schrijven door afstandsonderwijs?
Nellianne van Schaik Formatieve feedback in afstandsonderwijs: een heel krachtige manier om tot leren te komen. Gebruik goede voorbeelden om je leerlingen de goede richting op te helpen.
Catharsia - Agora onderwijs in Roermond
Catharsia - een andere visie op onderwijs
Hartger Wassink Een bespreking van het boek Catharsia, het pleidooi voor ander onderwijs zoals dat gestalte krijgt in het Agora onderwijs in Roermond
De kleutervriendelijke school
De kleutervriendelijke school
Bertine van den Oever Het boek 'De kleutervriendelijke school' geschreven door Betsy van de Grift, draait eigenlijk om de kernvraag: Deugt ons onderwijs aan kleuters?
4 manieren om feedback van leerlingen op te halen
Aan de slag met feedback van leerlingen
Jaap Versfelt Wat vinden je leerlingen van jouw lessen? 4 manieren om feedback bij je leerlingen op te halen. Betrek hen al bij het ontwerpen van je les!
Het meertalige kind
Het meertalige kind
Paul Filipiak Het boek Het meertalige kind van Marinella Orion kan mensen inspireren veel meer werk te maken van meertaligheid, zeker professionals die werken met meertalige kinderen.
Hulp voor stress en faalangst bij rekenen
Taalhulp bij het uitrekenen van formele sommen - Deel 5
Jeanne Buijks Faalangst, onzekerheid en een laag zelfbeeld hebben een negatieve impact op de taal-rekenvaardigheden, ook de motivatie en de concentratie worden aangetast.
Klassen en kansen
Klassen en kansen, wat te doen aan kansenongelijkheid?
Peter de Vries Wat is eigenlijk kansenongelijkheid? Het lijkt vooral te maken te hebben met taalachterstand, het gezin waarin je opgroeit en de wijk waarin je woont.
Leesprolemen, dyslexie, hardnekkigheid, leessnelheid, deel vijf
Leesproblemen en dyslexie: Hardnekkigheid -5-
Paul Filipiak Het is pedagogisch onwenselijk om langzaam lezen te betitelen als een stoornis. Het gaat vooral om de kwaliteit van het leesonderwijs.
leesproblemen, dyslexie, dysgrafie deel vier
Leesproblemen: fonologische dyslexie -4-
Paul Filipiak Bij dyslexie is niet alles fonologische dyslexie. Het is goed om duidelijk begrippen te definiëren.
Leren anders organiseren
Leren anders organiseren
Machiel Karels Veel scholen lopen tegen de grenzen van het leerstofjaarklassensysteem aan. Dit boek laat zien dat je het onderwijs ook anders kunt organiseren, met meer ruimte voor de ontwikkeling van leerlingen en leraren.
Meesterlijk kleuteronderwijs voor juffen en meesters
Meesterlijk kleuteronderwijs - van eigenwijs tot onderwijs
Marleen Legemaat In Meesterlijk kleuteronderwijs maakt Sander Gordijn de zoektocht naar nieuwe manieren om het jonge kind te inspireren door activiteiten.
Omgaan met adhd op school
Omgaan met ADHD op school
Anton Horeweg Barkley schreef een nieuw boek over ADHD toegespitst op het onderwijs. Tirtsa Ehrlich maakte de vertaling én de vertaalslag naar het Nederlandse onderwijs.
Naar ontwikkelingsgericht onderwijs: een fundamentele verandering
Onderwijs na COVID-19
Carlien Ostermeier De Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs pleit in Onderwijs na COVID-19 voor een omslag in het onderwijsstelsel. Een inspirerend boek waarin recht wordt gedaan aan de individuele leerling.
Peuters en kleuters in een groep
Werk met peuters en kleuters in één groep
Lianne Jongsma In dit boek wordt vanuit verschillende perspectieven beschreven hoe je een peuter-kleutergroep kunt vormgeven.
Peuters en kleuters die net iets meer kunnen
Peuters en kleuters die nét iets meer kunnen
Annemarie Brouwer Deze boeken geven samen bijna 1000 ideeën en tips voor het werken met peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
Schaf leerstofjaarklas af
Schaf leerstofjaarklas af!
Ton Mooij Onderzoekers en onderwijsvernieuwers stellen herhaald dat het voorbij zou moeten zijn met leeftijdgebaseerd groeperen. Toch lijkt het niet van de grond te komen.
Technisch lezen in een doorlopende lijn
Technisch lezen in een doorlopende lijn; een praktisch handboek voor de basisschool.
Paul Filipiak Een praktisch handboek voor de basisschool over het belang van goed leren lezen en het proces van technisch lezen in een doorlopende lijn.
Het verschil tussen wijsheid en intelligentie
Wijsheid en hoogbegaafdheid
Hilde van Rossen Waarom is wijsheid niet hetzelfde als intelligentie? Is wijsheid hetzelfde als intelligentie plus context? Dit artikel legt het verschil tussen wijsheid en intelligentie haarfijn uit.
Zelfstandig leergedrag VO
Zelfstandig leergedrag in het VO - de hefboom voor succes?
Machiel Karels Coachen op zelfstandig leergedrag is maatwerk en vraagt specifieke pedagogische vaardigheden. Vaak is het de sleutel tot succes, ook bij oudere leerlingen.
Motivatie van jongeren
 
Inschrijven nieuwsbrief

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest