Home

 

Onderwijs en onderzoek


Wij-leren.nl biedt u een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader. 

Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen. 

Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door het volgen van wij-leren.nl. 

 

Vrijheid voor onderwijs: wat heeft de school nodig om school te zijn?
Van vrijheid van onderwijs naar vrijheid voor onderwijs; een onderwijspedagogisch argument
Gert Biesta Wie bepaalt de mate van vrijheid en de inrichting van het onderwijs? In dit artikel geeft Gert Biesta een onderwijspedagogische invalshoek op het vraagstuk van vrijheid van onderwijs.
Balanceren tussen vrijheid en deugdelijkheid
Artikel 23: balanceren tussen vrijheid en deugdelijkheid
Symen van der Zee Hoe vrij zijn scholen? In welke mate moet de overheid sturen, controleren en voorschrijvend zijn? En waarop precies? Dit artikel gaat in op deze belangrijke vraagstukken.
Leerprocessen van professionals in de school begeleiden
Werken aan een professionele cultuur: Hoe begeleid je lerende collega's?
Naomi Mertens Leerprocessen van de professionals in de school begeleiden, hoe pak je dat aan? In dit artikel geeft onderwijsadviseur Naomi Mertens tips.
De Denkende Klas: bereid je leerlingen voor op leren én leven
De Denkende Klas
Dick van der Wateren Niet alleen maar kennis reproduceren, maar zelf denken. Daarmee help je je leerlingen leren én leven! Lees er alles over in het boek De Denkende Klas van Dick van der Wateren.
De gelukkige leraar
De gelukkige leraar
Niels de Jong Het mooie beroep van leraren staat onder druk. Hoe kan een leerkracht dan toch autonoom zijn en voor zichzelf op komen? Dit wordt beschreven in 'De gelukkige leraar'.
Doorstroom van twee naar drie met rekendoelen
Niet alleen voor kleuters
Aafke Bouwman De auteurs van dit artikel laten u zien hoe goed overdachte rekenhoeken zowel voor groep 2 als voor groep 3 voldoende uitdaging kunnen bieden.
Een school in transitie
Een school in transitie - samenhang tussen vorm en inhoud
Machiel Karels Hoe hangt de vormgeving van je onderwijs samen met je visie? Wil je nadenken over de identiteit van je school en over de vraag of je visie nog wel past bij wat de maatschappij van je vraagt?
Erken de ongelijkheid
Erken de ongelijkheid: De kracht van diversiteit in onderwijsteams
Machiel Karels Benut de uiteenlopende talenten van leraren in het onderwijs. Meer variatie in functies komt de stabiele basis van onderwijskwaliteit ten goede. Het versterkt het leren van leraren én leerlingen!
Goed gedrag aanleren vraagt om een professionele schoolcultuur
Onderwijs is teamsport. Goed gedrag aanleren ook.
Anton Horeweg Gedragsregels, schoolklimaat en een professionele schoolcultuur zijn van grote invloed op probleemgedrag. Anton Horeweg zet het belang van een collectieve aanpak uiteen.
Grej of the day - minilessen
Grej of the day onderbouw
Bertine van den Oever Het boek Grej of the day onderbouw, is speciaal gemaakt voor de onderbouw van de basisschool en heeft minilessen, waarbij de nieuwgierigheid van kinderen wordt geprikkeld, er kennisoverdracht plaatsvindt en er een WOW!-feit wordt gedeeld.
Kinderen met messen
Kinderen met messen
Kees van Overveld Dit artikel geeft je meer inzicht in de messenproblematiek onder de jeugd, alsook suggesties voor een aanpak binnen het primair onderwijs.
Vijf pijlers voor kwaliteitsbewustzijn op Agorascholen
Het goede doen. En dat samen. Over kwaliteitsbewustzijn in de Agorascholen
Naomi Mertens Het traject 'kwaliteitsbewustzijn' bestaat uit vijf pijlers. Naomi Mertens licht toe wat het belang is van bijvoorbeeld een onderzoekende houding voor onderwijskwaliteit.
Leesactie: werkvormen bij verhalen deel 2
Juf, ik was Monica - deel 2
Paul Filipiak Wat is een 'praatstoel' en wat houdt de 'expertpet' in? In dit artikel worden enkele werkvormen uitgelegd, die kunnen helpen om het leesplezier en leesbegrip te vergroten.
lezen met denkstrategieën
Lezen met denkstrategieën
Paul Filipiak Lezen, en met name leesbegrip is van belang. Hoe kan leesbegrip bij leerlingen vergroot worden? In dit artikel wordt ingezoomd op denkstrategieën die hierbij kunnen helpen.
Loslaten van een lesmethode is moeilijk maar de moeite waard
Loslaten: waarom is dat zo moeilijk?
Martie de Pater Ben je bang om die lesmethode los te laten? Pedagogisch-didactische kennis helpt je angst te verminderen. En gaat het toch een keer mis? Grijp de kans die die fout biedt...
Meer aandacht voor hart en handen, niet alleen voor het hoofd
Onderwijs te eenzijdig gericht op kennisresultaat
Alex de Bruijn In onze cultuur ligt de nadruk op de prestaties van het hoofd. Hart en handen worden minder gewaardeerd. Dat moet anders! We moeten meer kijken naar merkbare in plaats van meetbare resultaten.
Schoolleider lerende cultuur
De schoolleider als architect van een leeromgeving voor leraren
Machiel Karels Hoe geef je als schoolleider vorm aan de leeromgeving voor leraren? Wat organiseer je en hoe zorg je voor een lerende cultuur? De vijf lerende gewoonten geven richting!
Stapsgewijze educatie Praktijk en theorie over kinderen van 0-4 jaar
Stapsgewijze educatie Praktijk en theorie over kinderen van 0-4 jaar
Lianne Jongsma Stapsgewijze educatie is een boek wat geschreven is vanuit de gedachte dat alle jonge kinderen recht hebben op sterke professionals. Goede vakinhoudelijke kennis is hierbij van belang, daar draagt dit boek aan bij.
Systeemleiderschap: werken aan het systeem, niet in het systeem
Dansvloer of balkon? Systeemleiderschap in een lerende school
Jan Jutten Schoolleiders zijn veel aanwezig op de werkvloer. Maar hebben ze ook overzicht over het geheel? In dit artikel biedt Jan Jutten vier hefbomen voor goed (systeem)leiderschap.
Van de kat en de bel
Van de kat en de bel - Tellen en vertellen met de eindtoets basisonderwijs
Machiel Karels De eindtoets is in vijftig jaar uitgegroeid tot een instrument met twee belangrijke functies: toezicht houden op de kwaliteit van onderwijs en het verdelen van toegangsbewijzen voor vervolgonderwijs.

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest