Home

 

Onderwijs en onderzoek


Wij-leren.nl biedt u een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader. 

Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen. 

Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door het volgen van wij-leren.nl. 

 

Belemmeringen prettig leerklimaat hoger onderwijs
Belemmeringen voor effectief en plezierig leerklimaat in het hoger onderwijs
Joost van der Horst Welke belemmeringen zijn er voor een plezierig leerklimaat in het hoger onderwijs en, belangrijker, hoe nemen wij deze weg? Joost van der Horst gaat hier dieper op in.
Constructivisme en kennisverwerving deel 2
Constructivisme en onderwijs - deel 2
Ewald Vervaet Komt kennis uit waarnemingen voort of is daar meer voor nodig dan alleen waarnemingen?
Continu Verbeteren in het onderwijs
Continu verbeteren in het onderwijs. Praktische strategieën voor implementatie op alle niveaus
Myriam Lieskamp Continu Verbeteren in het onderwijs geeft uitleg over de strategieën en onderdelen van Continu Verbeteren. Met dit boek kun je meteen aan de slag binnen je school!
Framende berichtgeving over het onderwijs
De Smaad van het Onderwijs 2022
Tijl Rood De staat van het Nederlandse onderwijs is schrikbarend, kinderen presteren slecht. Maar is dat wel zo? Klopt de analyse hierachter wel? Lees het in dit artikel!
Dyscalculie kenmerken
Dyscalculie: kenmerken - tips aanpak rekenproblemen
Arja Kerpel Dyscalculie is een rekenstoornis, waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft met het aanleren, ophalen en toepassen van reken-wiskundekennis. Dyscalculie kenmerken en tips.
Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen
Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen
Marleen Legemaat De auteurs zetten in op het belang van visie-ontwikkeling om aan de hand daarvan keuzes te maken rond het onderwijs aan begaafde leerlingen.
Langdurig contact met woorden
In langdurig contact met woorden - deel 1
Paul Filipiak Hoe kan je ervoor zorgen dat je leerlingen belangrijke aangeboden worden blijven tegen komen? Paul Filipiak geeft hiervoor een aantal werkvormen.
Kleuterleerkracht
Kleuterleerkracht, het naslagwerk voor kwaliteitsvol kleuteronderwijs
Lianne Jongsma Het belang van kwalitatief goed onderwijs en zorg voor jonge kinderen is meermaals aangetoond en jij als leerkracht kunt het verschil maken! Hoe maak jij het verschil?
Natuurlijk, buiten rekenen!
Natuurlijk, buiten rekenen!
Bertine van den Oever Er zijn veel kansen om rekentaal te gebruiken tijdens het buitenspelen en dit te verbinden aan de begripsvorming. Dit boek geeft hier vele voorbeelden van!
onderwijs en zelfkennis
Onderwijs en zelfkennis
Jan Bransen Het onderwijs moet anders, dat horen we aan alle kanten. Maar hoe moet het dan en worden er wel de goede vragen over gesteld? Jan Bransen denkt hier met ons over na.
Jezelf blijven bij inspectiebezoek
Onderwijsinspectie: doe maar gewoon je ding; wat (niet) te doen als de inspectie komt
Minke Knol Is inspectiebezoek voor jou reden om je beter voor te doen dan je bent? Doe maar gewoon je ding en neem zelf de regie over het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
Opgroeien terwijl de wereld in brand staat - duurzame toekomst
Opgroeien terwijl de wereld in brand staat - Hoe jongeren de weg naar een duurzame toekomst versnellen
Yvonne van Sark Hoe is het voor jongeren om volwassen te worden in deze tijd van klimaatverandering en diepe ecologische crisis? Lees er alles over in het boek van Yvonne van Sark: Opgroeien terwijl de wereld in brand staat.
Referentieniveaus basisonderwijs
De referentieniveaus voor het basisonderwijs
Maarten van der Steeg Referentieniveaus. Wat zijn dit precies? Maarten van der Steeg beschrijft in dit artikel de opbouw van de referentieniveaus, niveauverschillen en legt de relatie met de eindtoets.
Cognitieve kennis
Cognitieve kennis -2-
Emiel van Doorn Metacognitie is een belangrijke schakel binnen het verkrijgen van cognitieve kennis. Wat houdt metacognitie in? In dit artikel wordt dat uitgelegd.
Executieve functies definitie
Inleiding op executieve functies -5-
Emiel van Doorn Executieve functies. Een term wat door verschillende experts anders gedefinieerd wordt. Toch zijn al deze experts het gedeeltelijk met elkaar eens. Lees in dit artikel waarover.
Sociale cohesie en individualiteit
Sociale cohesie in het onderwijs (2)
Gert-Jan Veerman Deze tweede bijdrage zoomt vooral in op de vraag wat sociale cohesie betekent in een context van diversiteit en of dat streven naar sociale cohesie niet ten koste gaat van individuele opvattingen en tolerantie.
Sociale cohesie in klaslokaal
Sociale cohesie in het onderwijs (1)
Gert-Jan Veerman De saamhorigheid in leerlinggroepen neemt af door diversiteit en ik-gerichtheid. Hoe kunnen leerkrachten sociale cohesie in hun klas versterken?
Summatieve toetsing op weg naar zelfstandigheid
De plek van summatieve toetsing op de weg naar zelfstandigheid
Dominique Sluijsmans Het is verstandig voor de beginnende student frequente toetsing te organiseren en te koppelen aan kleine leerstofeenheden.
Hoe de eindtoets het curriculum en het onderwijsmodel bepaalt
Toetsing in het basisonderwijs: nuttig of belemmerend?
Karen Heij De Centrale Eindtoets draagt bij aan zicht op de onderwijskwaliteit. Of juist niet?... Lees hier hoe de huidige toetsing en goed, inclusief onderwijs zich tot elkaar verhouden.
Van koersplan naar schoolplan
Gerard Bel Hoe stel je een goed koersplan voor een scholengroep op en hoe leid je daar vervolgens de schoolplannen van af? Dit artikel beschrijft een richtinggevend proces met heldere stappen.
Voorkom (ernstige) rekenproblemen, 7 aanraders
Voorkom (ernstige) rekenproblemen, 7 aanraders
Gerard Bel Geen kale sommen, maar functionele gecijferdheid: hoe bereik je dat? Gerard Bel neemt je mee in het boek 'Voorkom ernstige rekenproblemen, 7 aanraders' van Ceciel Borghouts.
Wat is sociaal constructivisme -3.1
Constructivisme en onderwijs - deel 3.1
Ewald Vervaet Hoe ontstaat kennis? Rijpt het kind van binnen uit of moet het de wereld van buitenaf leren kennen?
Zaakvakwoorden zesstappenaanpak
Woorden leren in de zaakvakken - deel 1
Paul Filipiak Wat is goed zaakvakonderwijs? Paul Filipiak geeft antwoord op deze vraag en beschrijft een werkwijze voor het aanleren van zaakvakwoorden.

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest