Home

 

Onderwijs en onderzoek


Wij-leren.nl biedt u een uitgebreide onderwijskundige kennisbank en een helder beschreven begrippenkader. 

Onderwijskundige specialisten geven hun mening over actuele ontwikkelingen. 

Uw onderwijskundige kennis blijft op peil door het volgen van wij-leren.nl. 

 

10 vragen onderwijsinspectie 2024
10 vragen aan de Onderwijsinspectie - 2024
Machiel Karels Draagt de Onderwijsinspectie met de Staat van het Onderwijs en de communicatie hierover bij aan de oplossing of juist aan de verdieping van het probleem?
Benut het leerpotentieel van alle leerlingen
Benut het leerpotentieel van alle leerlingen
Machiel Karels Hoge verwachtingen hebben een grote impact op het leren van leerlingen. Dit boek geeft aan hoe je als schoolteam samen kunt werken vanuit hoge verwachtingen en wat daar zoal bij komt kijken.
Dyssynchrone ontwikkeling
Dyssynchrone ontwikkeling
Carl D'hondt Dyssynchrone ontwikkeling is sinds lang een ingeburgerd begrip geworden in het begaafdheidsonderzoek. Maar wat is dyssynchroniciteit precies?
Hallo witte scholen
Hallo witte scholen - Klasse heeft ook een kleur
Machiel Karels Hallo witte scholen is een boek over onderwijsongelijkheid, institutioneel racisme en de strijd tegen stereotype verwachtingen.
Handleiding leerlingen werken in groepen
Enkele tips om leerlingen te leren werken in groepen
Cheyanne Freitas Een strategie om leerlingen expliciete feedback te geven over groepsinteracties bevordert de participatie en samenwerking.
Klassenfeestjes, manier om sociale uitsluiting tegen te gaan
Klassenfeestjes, een feestelijke manier om sociale uitsluiting tegen te gaan
Laura Batstra Er zijn veel manieren om sociale uitsluiting in het onderwijs tegen te gaan. Een voorbeeld hiervan is een klassenfeest, hierbij worden alle kinderen uit de klas uitgenodigd.
Leren in verbondenheid
Leren in verbondenheid - Praktisch boek over PLG's
Machiel Karels Leren in verbondenheid biedt een uitgebreide verkenning van de kracht van professionele leergemeenschappen (PLG) als instrument voor collectieve groei en vernieuwing binnen het onderwijs.
Onderwijshulp bij wisselend gehoorverlies deel 7
Onderwijshulp bij wisselend gehoorverlies (7). Problemen en hulp bij lezen en spelling.
Jeanne Buijks Hoe kan een leerling met wisselend gehoorverlies geholpen worden, om een moeizaam leerproces bij taal en spelling te voorkomen?
Professionele Leergemeenschap het handboek
Professionele Leergemeenschap - het handboek
Machiel Karels Het concept van Professionele Leergemeenschappen (PLG's) is gericht op het creëren van een voortdurende ontwikkelingscultuur binnen scholen.
ReguLEER
ReguLEER - Een pedagogisch-didactische verkenning van zelfregulerend leren
Machiel Karels Een pedagogisch-didactische verkenning van zelfregulerend leren. ReguLEER maakt zowel de theoretische fundamenten als de praktische implementatie van ZRL toegankelijk.
Van eigenaarschap naar verantwoordelijkheid - 2
2 Casus: Een daltonschool voor basisonderwijs
Piet van der Ploeg De paradoxen van eigenaarschap raken kernvragen van de pedagogiek en de didactiek. In dit tweede deel van negen artikelen wordt ingezoomd op eigenaarschap op een Daltonschool. 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest