Eigenaarschap en denken in driehoeken -3
Eigenaarschap en taakverdeling in onderwijs
Albert de Boer In dit derde artikel wordt de verbinding gelegd tussen eigenaarschap, verantwoordelijkheid en rol- en taakverdeling in de organisatie.
Roos van Leary -1-
Roos van Leary - uitleg - test - gebruik
Arja Kerpel De Roos van Leary laat zien dat de manier waarop mensen reageren vaak voorspelbaar is. Bepaald gedrag roept een bepaalde reactie op. Zo kun je gedrag bewust beïnvloeden.
Roos van Leary -2-
Werken met de Roos van Leary - boek over communicatie in het team
Arja Kerpel Gedrag roept bepaald gedrag op. De Roos van Leary beschrijft hoe bepaalde sociale processen verlopen en welke reactie gedrag oproept. Leer gedrag te herkennen en beïnvloeden.
Professionele vrijheid
Professionele vrijheid in het onderwijs
Machiel Karels Wat is professionele vrijheid in het onderwijs? Welke valkuilen zijn er in het huidige onderwijsbestel en hoe kan je de professionele ruimte van leraren vergroten?
Verantwoordelijkheid nemen
Geef de leerkracht zijn vak terug!
Luc Stevens In dit artikel wordt ingegaan op enkele afleidingen en destructieve bewegingen in het onderwijs er er wordt aangegeven hoe het onderwijs zich weer op de juiste zaken kan richten.
Aandacht in leerproces
Aandacht verdient aandacht! Want aandacht verdiept het leerproces
Anne van Hees De aandacht van waaruit je iets doet bepaalt sterk je beleving en daarmee ook het resultaat. Daarom is mindfulness belangrijk in alle activiteiten. Aandacht bepaalt het handelen.
Autonomie leraren
Autonomie van leraren stimuleren verhoogt prestaties van scholen
Annemieke Top Om goed te presteren hebben leraren voldoende autonomie nodig. Schoolleiders kunnen dit stimuleren. Autonomie heeft zelfs effect op de effectiviteit en adaptiviteit van de school.
Bekwaamheidseisen PO
De bekwaamheidseisen voor de leraar primair onderwijs (groepsleraar)
redactie De bekwaamheidseisen voor de leraar primair onderwijs (groepsleraar). Vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische bekwaamheidseisen, opgesteld door de Onderwijscoöperatie.
Bekwaamheidseisen VHO
De bekwaamheidseisen voor de leraar voorbereidend hoger onderwijs
redactie De bekwaamheidseisen voor de leraar voorbereidend hoger onderwijs. Vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische bekwaamheidseisen, opgesteld door de Onderwijscoöperatie.
Bekwaamheidseisen VO
De bekwaamheidseisen voor de leraar voortgezet onderwijs en de docent educatie en beroepsonderwijs
redactie De bekwaamheidseisen voor de leraar voortgezet onderwijs (VO). Vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische bekwaamheidseisen, opgesteld door de Onderwijscoperatie.
Leraar, een rijk beroep
Leraar, een rijk beroep
redactie Het beroep leraar heeft een enorme rijkdom aan verschijningsvormen. De grote verschillen tussen en binnen de onderwijssectoren leiden tot een grote variatie in wat er van leraren wordt gevraagd en hoe zij werken
Gerichte feedback
Leer van een 3 een 8 te maken!
Marjoke Hinnen Gerichte feedback is nodig om van een toets te leren. Ook motiveert het leerlingen. Feedback geeft, in combinatie met metacognitie, de leerling inzicht in en grip op het eigen leerproces.
Getting things done (2)
Getting things done, dat wil toch iedereen? (2)
Angela Kouwenhoven-de Waardt Op hoeveel verschillende manier verzamel jij dingen waar je nog wat mee moet? Welke inbakjes heb jij eigenlijk en welke wil je deleten?
Getting things done (1)
Getting things done, dat wil toch iedereen? (1)
Angela Kouwenhoven-de Waardt Je hoofd vol? Doe een minddump: schrijf alles op wat je moet doen. Daarna kun je gestructureerd deze briefjes afwerken, wat rust en ruimte geeft in je hoofd.
Getting things done (3)
Getting things done, dat wil toch iedereen? (3)
Angela Kouwenhoven-de Waardt Een opgeruimd hoofd wil iedereen maar niet alles kan tegelijk. Heb jij een goede organisatie voor alles wat jij ‘in de wacht’ zet, dan krijg jij rust in je hoofd.
Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties
Zeven domeinen van leerkrachtcompetenties
Eleonoor van Gerven Het begeleiden van hoogbegaafde kinderen vraagt veel van de leerkracht. Er zijn zeven competentiedomeinen te onderscheiden in de onderwijskundige zorg voor begaafde leerlingen.
Interpersoonlijke identiteit
Relatie met leerling van invloed op welzijn docent
Annemieke Top Een leidende en vriendelijke relatie tussen docent en leerling heeft positief effect op het welbevinden van de docent. De Roos van Leary helpt het gedrag van de docent in kaart te brengen.
Nee, dan Finland!
Omhoog reiken - Interview met schrijfster Karin Amatmoekrim
René Leverink Verbaas jij je ook over de voortdurende kritiek op het onderwijs? Het is nooit goed of het deugt niet. Nee, dan Finland! Daar is alles beter. Is dat beeld terecht?
Leraarschap waarderen
Waarom je als leraar trots op je vak zou moeten zijn
Dolf Janson De leraar is uiterst belangrijk voor de vorming en volwassenwording van de leerling. Daarom moet het leraarschap anders gezien worden. Zo krijgt de leerling leer-kracht!
Leraarvaardigheden kindgericht onderwijs
Leraarvaardigheden voor kindgericht onderwijs
Machiel Karels Veel scholen zijn bezig met de ontwikkeling naar kindgericht onderwijs. Daarbij zit de crux in het versterken van de leraarvaardigheden. Welke vaardigheden zijn onmisbaar?
Leraren hebben meer vakantie
Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken
Arja Kerpel Pascal Cuijpers schetst ons huidige onderwijs en kijkt vooruit naar de toekomst. Interessante onderwerpen, een vlotte pen en treffende inhoud: kortom, een waardevol boek.
Leraren zijn net echte mensen
Leraren zijn net echte mensen -
Arja Kerpel Het boek Leraren zijn net echte mensen van Pascal Cuijpers staat vol prikkelende columns, verhalen en gedichten over onderwijs en de maatschappij.
Onderdelen geheugenstructuur
Leren als een gesofisticeerd proces: een paar bijzonderheden van het menselijk geheugen.
Tim Surma Welke onderdelen van de geheugenstructuur zou je als leraar moeten kennen om zo het leren te kunnen ondersteunen en verbeteren? Tim Surma geeft antwoord op deze vraag.
Mindset
Mindset, de weg naar een succesvol leven - Carol S. Dweck
Arja Kerpel Niet alleen onze talenten en vaardigheden zorgen voor succes. Het hangt ook af van onze mindset, onze denkstijl. Carol Dweck ontdekte dat er twee mindsets zijn: de statische mindset en de op groei gerichte mindset.
Observeren
Observeren - de onderzoekende leraar
Dolf Janson Observeren is een basisvaardigheid van elke leraar. Zeker als het om gedrag van leerlingen gaat, valt het woord ‘observatie’ al snel.
Onderzoekende leraar
Op weg naar opbrengstveroorzakend onderwijs?
Dolf Janson Laten we het maar direct vaststellen: elke leraar wil opbrengsten. Niet omdat daarvan sprake is in beleidsnota’s of omdat iemand heeft bedacht dat er datamuren moeten verschijnen.
Leerkrachtgedrag
Pedagogisch en didactisch handelen
redactie Wat wordt er precies verstaan onder de begrippen pedagogiek en didactiek? Wat is de samenhang tussen pedagogiek en didactiek? Is pedagogiek een taak van de school en leraar?
Werkdruk oplossen
15 tips voor het oplossen van werkdruk in het onderwijs
Paul Filipiak 15 praktische tips voor werk- en stressverlichting in het onderwijs. Los werkdruk op middels het landelijk beleid, het schoolbestuur en op het niveau van de school en de klas.
Zelfvertrouwen leerkracht
Storend leerlinggedrag maakt leraren onzeker
Annemieke Top Vertrouwen in eigen kunnen is voor de leerkracht belangrijk, maar voor de leerlingen ook. Wees je bewust van de wederzijdse beïnvloeding!
Verantwoordelijkheid leren
Verantwoord verantwoordelijk leren zijn
Dolf Janson Serieus aandacht besteden aan verantwoordelijkheid heeft een grotere impact dan het antipestprogramma. Gehoorzaamheid moet. Verantwoordelijkheid wil.
Werk van de leraar
De leraar en de hartchirurg
Jan Jutten Het werk van de leraar is complex en belangrijk. Verzorgen van goed onderwijs is een uitdagend, intensief en creatief proces. En hoe komt dat?
Ontspannen lesgeven tips
Werken in het onderwijs? Ja, graag!
Paul Filipiak 10 Tips voor ontspannen lesgeven. Stap uit de tredmolen! Je hebt immers met veel passie voor het beroep van leerkracht gekozen en niet voor boekhouder.
Gespreksvaardigheden van de leraar als coach
De leerkracht als coach
Adri van den Brand Via het concept 'de leerkracht als coach' en de gepreksvaardigheden die hierbij horen kun je kinderen beter bereiken.
Gesprekken met collega's: (1) Uit de dramadriehoek blijven
Gesprekken met collega's: (1) Hoe blijf je uit de dramadriehoek?
Adri van den Brand Een ontspoord gesprek weer op de rails krijgen, hoe doe je dat? Probeer uit de dramadriehoek te komen en te blijven. Lees hier de 6 waardevolle tips die je daarbij helpen.
Communiceren met ouders - tips
Lastige ouders, lastige leraren - Vijf tips voor een goede samenwerking
Peter de Vries Ouders en leraren kunnen het elkaar lastig maken, maar hebben uiteindelijk hetzelfde doel. Hoe kunnen zij goed met elkaar samenwerken? Vijf tips.
Tips voor mentoren in begeleiding problematiek
De morele plicht van elke mentor
Ivo Mijland Soms kom je leerlingen tegen met ernstige problematiek. Op school hoort geen therapie thuis. Maar wat kan de mentor (nog) wel? En wanneer baat of schaadt het?
Startgesprekken na de zomer
Startgesprekken: handvatten voor een goede start
Peter de Vries Steeds meer scholen beginnen het nieuwe schooljaar met startgesprekken met ouders. Ook wel ÃÃâ€Ã&hel
Weerstand in begeleidingsgesprekken
Weerstand in begeleidingsgesprekken? Meeveren!
Ivo Mijland Soms loop je als mentor vast in een begeleidingsgesprek: je leerling toont weerstand en wil niet verder praten. Hoe ga je daar mee om? Meeveren!
Werkdruk en het stellen van grenzen
Over werkdruk en het stellen van grenzen
Henk Galenkamp Wat gebeurt er op het vlak van 'ontmoeting' tussen persoonlijkheidskenmerken en organisatiekenmerken bij het ervaren van werkdruk?
Zeggen wat je op je lever hebt, gesprekken met collegas
Gesprekken met collega's (2) - Zeggen wat je op je lever hebt
Adri van den Brand Hoe vertel je kort en krachtig tegen een collega wat je op je lever hebt? Bereid je voor volgens zeven stappen en vertel het in zestig seconden.
Vanzelfsprekende relatie
Zonder relatie, geen prestatie. Over Pedagogische Tact, Perspectief nemen en Leren van de toekomst
Marcel van Herpen Wil je je leerlingen echt leren kennen? Observeer, observeer en observeer dan! Het gaat om de relatie die jij op kunt bouwen met je leerling.
Goed gedrag aanleren vraagt om een professionele schoolcultuur
Onderwijs is teamsport. Goed gedrag aanleren ook.
Anton Horeweg Gedragsregels, schoolklimaat en een professionele schoolcultuur zijn van grote invloed op probleemgedrag. Anton Horeweg zet het belang van een collectieve aanpak uiteen.
Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken - uitgangspunten - HGW cyclus - plannen
Arja Kerpel Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften van de leerlingen
HGW uitgangspunten 1 - 4
De uitgangspunten van Handelingsgericht werken 1 - 4
Noëlle Pameijer Veel scholen verbeteren de kwaliteit van hun onderwijs en de leerlingbegeleiding op basis van de uitgangspunten van Handelingsgericht werken (HGW).
HGW uitgangspunten 5 - 7
De uitgangspunten van Handelingsgericht werken 5 - 7
Noëlle Pameijer Voor Handelingsgericht Werken (HGW) gelden zeven samenhangende uitgangspunten. Deze bieden een kader voor reflectie en kwaliteitsverbetering.
HGW praktijk
Handelingsgericht werken: dat doe ik al lang! Leren we stralend of balend?
noëlle-pameijer De HGW praktijk vraagt effectieve feedback, maar ook feed up en feed forward! Want we leren niet alleen van successen: stralend leren, maar ook van fouten: balend leren.
Begeleidingsstructuur HGW
Omgaan met verschillen? Passend Onderwijs? Hoe dan?
Sonja de Lange In dit artikel wordt aan de hand van aantal succesindicatoren beschreven wat er vooral toe doet bij het maken van een begeleidingsstructuur binnen HGW.
OGW HGW en gedrag
Opbrengstgericht en handelingsgericht werken rondom gedrag: het kan!
Sandra Koot SWPBS is het enige gedragsmanagementsysteem dat datagestuurd werkt. Er kan opbrengstgericht en handelingsgericht mee gewerkt worden.
Gesprekken met leerlingen
Gesprekken met leerlingen
Karen van Kooten Hoe voer je gesprekken met leerlingen die over de mening en beleving van het kind zelf gaan? Karen van Kooten bespreekt dit.
Doorontwikkeling
Handelingsgericht werken: twee voorbeelden van door-ontwikkeling
Noëlle Pameijer Wat is de opbrengst van 10 jaar HGW? Scholen implementeren de werkwijze met vallen en opstaan. In dit artikel twee voorbeelden van doorontwikkeling en borging.
HGD diagnostiek
HGD - handelingsgerichte diagnostiek
Noëlle Pameijer Geen hulpverlening aan kinderen zonder diagnostiek. Aan welke voorwaarden moet die diagnostiek voldoen? Is diagnostiek altijd noodzakelijk?
HGW classificeren
Handelingsgericht classificeren in het onderwijs
Noëlle Pameijer In het onderwijs classificeren we momenteel veel leerlingen, we kennen ze DSM-IV-labels als ADHD, PDD of ODD toe. Dit artikel bespreekt deze tendens vanuit de uitgangspunten van HGW.
HGW leerling niveau
HGW cyclus op leerling niveau
Tanja van Beukering In dit artikel wordt de HGD-cyclus op leerlingniveau besproken. Hoe kan een RT-er doelgericht, systematisch en vakkundig omgaan met diagnostische vragen van een leraar, IB-er, ouder of leerling?
Misverstanden over Handelingsgericht Werken
Drie misverstanden over Handelingsgericht Werken
Nico van der Meer Handelingsgericht werken: waar draait dat eigenlijk om? In dit artikel worden drie misverstanden over HGW uit de weg geruimd.
HGW en remedial teaching
Handelingsgerichte diagnostiek en remedial teaching (1)
Noëlle Pameijer In dit artikel worden de uitgangspunten van HGW verbonden met het werk van de remedial teacher en andere leer- en gedragspecialisten.
HGW overdracht
Een nieuw schooljaar en de overdracht volgens HGW
Noëlle Pameijer Een nieuw schooljaar en de overdracht, wat is beter: blanco starten of juist goed voorbereid beginnen? De auteur behandeld dit volgens HGW uitgangspunten.
HGW passend onderwijs
HGW denken & doen
Peter de Vries Met hoeveel kinderen kun je HGW doen per jaar? Deze vraag vormt het uitgangspunt voor dit artikel. Ook komt de relatie tussen HGW en Passend Onderwijs aan bod.
HGW en RT bijdrage
HGW op school: de bijdrage van de RT-er
Noëlle Pameijer In dit artikel wordt ingegaan op de rol van de rt’er bij handelingsplannen aan de hand van twee HGW-cycli: op groepsniveau en op individueel niveau.
HGW samenhang OGW
Samenhang OGW en HGW
Arjan Clijsen Hoe kun je met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag? In dit artikel wordt de samenhang tussen HGW en OGW besproken.
Kindplan
Een kindplan: Wat is dat en hoe maak je het?
Karen van Kooten Wat is een kindplan? Waarom en hoe stel je een kindplan op? Karen van Kooten gaat in op deze vragen.
Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken - wat is OGW op de basisschool?
Arja Kerpel Opbrengstgericht werken wil de onderwijskwaliteit verbeteren. Leerkrachten dienen zich in hun onderwijs te richten op meetbare doelen en resultaten.
OGW en samenwerking
Samenwerking bevordert opbrengstgericht werken
Annemieke Top De afstemming tussen groep, school en bestuur is nog niet optimaal rondom opbrengstgericht werken. De eerste stap in de goede richting is de vorming van professionele leergemeenschappen.
OGW en school cultuur
Opbrengstgericht werken in een professionele cultuur
Herman Kolthof Hoe zorg je voor goede opbrengsten van het onderwijs in een professionele cultuur? Dit artikel biedt een handvat voor het verbeteren van schoolresultaten.
Visualisaties in kindgesprekken
Leerlingen betrekken, hoe doe je dat? Met visualisaties!
Noëlle Pameijer Tijdens kindgesprekken zijn visualisaties een handig hulpmiddel om dat wat gezegd wordt kernachting en concreet weer te geven. Hoe doe je dat? Welke visualisaties zijn er?
Handelingsgericht indiceren
Handelingsgericht Integraal Indiceren
Noëlle Pameijer De auteurs doen een voorstel voor een vorm van indicatiestelling waarin elk opvoedingsdomein een plaats heeft: gezin, onderwijs en vrije tijd. Alleen vanuit dat principe is het mogelijk om ‘één kind één plan’ te re
Doubleren of doorstromen
Hoe effectief is zittenblijven in het primair onderwijs?
Noëlle Pameijer Waarom heeft Nederland zoveel zittenblijvers? Het heeft op de korte termijn doorgaans een positief effect, maar op de lange termijn verdwijnen de voordelen.
Klimroos leerlingvolgsysteem
Klimroos
Bertine van den Oever Klimroos is een leerling- en ontwikkelingsvolgsysteem. Het biedt gerichte proeven om inzicht te krijgen of een leerling toe is aan technisch lezen, schrijven en rekenen.
Communicatie met ouders
Thuis in school: samen leren begint bij communiceren
Annemieke Top Samenwerking tussen ouders en leraren is erg belangrijk. Taak van de ouders hierin is het vertonen van onderwijsondersteunend gedrag. Het is aan de leraren om de communicatie in goede banen te leiden.
Ouderbetrokkenheid en werkdruk
Samen zijn wij school
Peter de Vries Hoe zorgt ouderbetrokkenheid voor juist minder werkdruk? En hoe helpt de campagne 'Samen zijn wij school' daarbij?
Inzichten die kunnen helpen bij het voeren van oudergesprekken
Ouders & Leerkrachten BV - Respectvol communiceren met ouders
Adri van den Brand Staan die lastige rapportgesprekken weer voor de deur? Lees hier hoe je respectvol kunt communiceren met ouders. Deze inzichten kunnen je helpen!
Lesgeven aan leerlingen met ADHD
Lesgeven aan leerlingen met ADHD
Marieke Stomphorst Omgaan met ADHD in de klas? Deze tips voor leerkrachten kunnen je helpen om veel voorkomende uitdagingen te overwinnen en kinderen met ADHD op school te helpen.
Deel 1: leren van elkaar
Collegiale visitatie op docentniveau. Deel 1: leren van en met elkaar.
Harm Klifman Een vierluik over collegiale visitatie op docentniveau. In dit eerste artikel geven we tien tips voor collegiaal leren. Maak nu een start met professionele nieuwsgierigheid!
Deel 2: consultatie
Collegiale visitatie op docentniveau. Deel 2: consultatie.
Harm Klifman Een vierluik over collegiale visitatie op docentniveau. In dit tweede artikel doen professionals een beroep op elkaars expertise. Lees hier hoe de ideale vorm van peer coaching er uitziet.
Deel 3: intervisie
Collegiale visitatie op docentniveau - deel 3: intervisie.
Harm Klifman Een vierluik over collegiale visitatie op docentniveau. Lees in dit derde artikel over deskundigheidsbevordering middels intervisie. Welke suggesties ga jij van je collega overnemen?
Deel 4: lessonstudy
Collegiale visitatie op docentniveau. Deel 4: lessonstudy
Harm Klifman Een vierluik over collegiale visitatie op docentniveau. Lees in dit laatste artikel over het gezamenlijk bestuderen van lessen. Een beproefd Japans model!
Feedback geven en ontvangen
Feedback Op Mijn Lessen? Graag. Maar Dan Wel Constructief!
Jaap Versfelt Hoe ga jij om met feedback geven én ontvangen? Hoe vermijd je oordelen? Tips om feedback te geven en te ontvangen.
Groepsplangedoe
Groepsplangedoe - Het baren van papieren tijgers
Paul Filipiak Papieren tijgers geboren in het onderwijs. Eén van de wat oudere beestjes: het groepsplan! Onderwijsadviseurs hebben veel werk om de oude tijger uit de valkuil te trekken!
Groepsplan gedrag
Groepsplan gedrag - passend onderwijs in PO en VO
Arja Kerpel Passend onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen... Hoe doe je dat in de praktijk? Lees het in Groepsplan Gedrag van Kees van Overveld.
Groepsplan kleuters
Werken met een groepsplan in de onderbouw - HGW met kleuters
Sonja de Lange Een groepsplan maken volgens de principes van handelingsgericht werken kent een aantal stappen. In dit artikel wordt dit beschreven aan de hand van een casus.
Groepsplan corveetaak?
Groepsplannen, niet meer dan een corveetaak!
Kees van Overveld In dit artikel kijken we naar het werken met groepsplannen, welke problemen leraren in de praktijk ondervinden en wat een oplossing daarvoor is.
Handzaam groepsplan
Doorontwikkeling HGW: van papieren tijgers en administratieve rompslomp naar kleine handzame groepsplannen
Noëlle Pameijer Groepsplannen maken omdat het moet? Jammer, het is beter om ze te gebruiken als stip aan de horizon, waar je samen met je leerlingen naartoe kunt werken.
Werken met Groepsplan gedrag
Passend onderwijs: werken met een groepsplan gedrag
Kees van Overveld Passend onderwijs gaat vaak over bestuurlijke en organisatorische kwesties. Via een groepsplan gedrag komt ook sociaal emotioneel leren en gedrag in beeld.
Groepsplanloos
Planmatig en groepsplanloos - Groepsplannen zijn niet verplicht
Wendy Brasz en Myra den Haan Groepsplannen zijn niet verplicht op scholen. Een opluchting voor velen. Toch wil je je onderwijs wel plannen. Wat hebben onderwijsbehoeften daarmee te maken?
Ideale inrichting lokaal jonge kind
7 tips voor de ideale inrichting van een lokaal voor het Jonge Kind
Bertine van den Oever Wat is de ideale inrichting van een lokaal voor het jonge kind? Dit artikel geeft verschillende tips waar je op kunt letten bij het inrichten van het lokaal voor jonge kinderen.
Beste opstelling in het klaslokaal
Beste opstelling in het klaslokaal
Niels de Jong Wat is de ideale opstelling in het klaslokaal? Waar hou je rekening mee? Dit artikel geeft verschillende aandachtspunten.
Effect combinatieklas op leerprestaties en leerkracht
De combinatieklas: wat doet die met de leerprestaties en leerkracht?
redactie De Inspectie van het Onderwijs kwam recent tot de conclusie dat de onderwijskwaliteit in combinatieklassen lager is dan in homogene klassen.
Haal meer uit je combinatiegroep 2-3
Haal meer uit je combinatiegroep 2/3!
Lianne Jongsma Haal meer uit je combinatiegroep 2/3, geeft adviezen en voorbeelden hoe je het onderwijs aan deze groep nog beter vorm kunt geven.
Werkzaamheden van de leerkracht per dag
Hoeveel uur werkt een leerkracht per dag?
redactie Hoeveel tijd besteden leraren in Nederland aan hun werkzaamheden?
Lessen in orde
Lessen in orde - Handboek voor de onderwijspraktijk
Marleen Legemaat Orde in je les is de basis voor een goede les en fijne sfeer in de klas. In dit boek geven Peter Teitler en Ans van Brussel in een mooie mix van theorie en praktijk handvatten daarvoor.
Ik in de Wij
Ik in de Wij
Niels de Jong Leraren hebben er veel belang bij om vat te hebben op de groepsdynamiek in de klas. Dit boek geeft heldere, praktische tips hoe je groepsdynamisch kunt werken in de klas.
Relatie inzetten
Regie versterken in het onderwijs; een basishouding!
Elena Carmona van Loon Bouw een onderwijskundig zinvolle relatie op met je leerling, dan pas kan hij tot ontwikkeling komen. Dan pas kun je de dynamiek in een klas goed aanpakken.
Startende leraren in het po en vo
Startende leraren in het po en vo
Myriam Lieskamp In het boek 'Startende leraren in het po en vo' is er aandacht voor de moeilijke beginsituatie van startende leerkrachten: verantwoordelijkheid voor een klas is groot.
Vier maatregelen tegen lerarentekort
Vier maatregelen om meer onderwijzers voor de klas te krijgen
Ewald Vervaet Het leerkrachtentekort is een kolossaal probleem dat de komende tijd alleen maar groter wordt als we niets doen. Hoe lossen we het op? Vier suggesties.
De macht van de leerkracht
Wereldgericht onderwijs en schoolleiderschap - 1
Hartger Wassink Macht en onderwijs staan niet los van elkaar. Macht staat zelfs centraal in klassenmanagement. Maar hebben we wel klassenmanagement nodig? Pedagogisch gezien niet...
Op weg naar innerlijk leiderschap
7 Wegwijzers naar innerlijk leiderschap
Hélène van Oudheusden Je persoonlijke ontwikkeling: laat maar zitten? Hélène van Oudheusden zet het in een breder perspectief en geeft concrete tips. Kom in beweging!
Bewegen naar optimale arbeidsmobiliteit
Bewegen naar optimale arbeidsmobiliteit.
Myriam Lieskamp Dit boek geeft antwoorden op de vraag wat organisaties samen met hun medewerkers kunnen doen om te bewegen naar optimale arbeidsmobiliteit.
NT2-onderwijs versterken
NT2-onderwijs versterken via formeel en informeel leren
Sylvia Peters Voor NT2 onderwijs is scholing die bestaat uit een combinatie van formeel en informeel leren de beste oplossing. Bij deze combinatietraining staat de praktijk centraal.
Leerprocessen van professionals in de school begeleiden
Werken aan een professionele cultuur: Hoe begeleid je lerende collega's?
Naomi Mertens Leerprocessen van de professionals in de school begeleiden, hoe pak je dat aan? In dit artikel geeft onderwijsadviseur Naomi Mertens tips.
Competentiemanagement
Competentiemanagement in het onderwijs
Machiel Karels Competentiemanagement is sinds de komst van de Wet op Beroepen in het Onderwijs (BIO) belangrijk geworden in het onderwijs. Hoe kun je de competenties van leraren managen?
De gelukkige leraar
De gelukkige leraar
Niels de Jong Het mooie beroep van leraren staat onder druk. Hoe kan een leerkracht dan toch autonoom zijn en voor zichzelf op komen? Dit wordt beschreven in 'De gelukkige leraar'.
Staat van de leraar
De Staat van de Leraar
Marjolein Zwik De leraar als ingenieur van het onderwijs? Niet meer als de arbeider? Minister Bussemaker kreeg De Staat van de Leraar uitgereikt. Het voorstel is emancipatie!
Effectief leiderschap
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap - Stephen Covey
Arja Kerpel Welke eigenschappen bezitten effectieve mensen? Lees hier een samenvatting van De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey. Een aanrader voor iedereen!
UUU werkmodel
Leren van docenten: een methodiek voor professionele ontwikkeling
Robert-jan Simons Wat heeft de professional toe nu toe impliciet geleerd? Wat is zijn impliciete praktijktheorie en hoe verliep dit leren? Het UUU werkmodel voor professioneel leren.
Een leven lang vitaal in het onderwijs
Een leven lang vitaal in het onderwijs. Gezond, productief en met plezier (blijven) werken
Myriam Lieskamp Voor de klas staan is een baan waarin leraren waarde toevoegen aan de gemeenschap, aan de leerlingen en hun ouders. Hoe blijf je vitaal in je baan als leerkracht?
4 manieren om feedback van leerlingen op te halen
Aan de slag met feedback van leerlingen
Jaap Versfelt Wat vinden je leerlingen van jouw lessen? 4 manieren om feedback bij je leerlingen op te halen. Betrek hen al bij het ontwerpen van je les!
Handboek voor leraren
Handboek voor leraren
Marleen Legemaat In dit handboek vind je de basis die nodig is om een succesvolle leraar te worden. Een goede leraar doet ertoe. Het te worden is een mooie, maar soms lastige opgave.
Informeel leren en herregistratie
Herregistratie Schoolleidersregister? Juist nu!
Joep van de Ven Nu online onderwijs een enorme vlucht neemt, doet zich de vraag voor of herregistratie op afstand ook mogelijk is. Het antwoord is een heel simpel: Ja!
Intern begeleider
De positie van leerkrachten in passend onderwijs
Albert de Boer Mensen willen best veranderen, maar niet veranderd worden. Leerkrachten moeten meer worden uitgedaagd om als professionals te functioneren.
Kijkwijzer voor leraren
Kijkwijzers, hoe helpend zijn ze voor leraren?
redactie Observatie van lessen aan de hand van kijkwijzers kan waardevolle input leveren voor evaluatiegesprekken met leraren. Het is echter niet vanzelfsprekend dat zij daardoor anders gaan handelen
Kritisch denkvermogen onderzoekende houding leerkracht
Actief kritisch denkvermogen en onderzoekende houding: de leerkracht als rolmodel
Sietske van der Wegen Een actief kritisch denkvermogen en een onderzoekende houding kunnen leerkrachten overdragen door zelf als rolmodel dit uit te stralen.
Kwaliteit opleiding
Meesterlijk opleiden - De ene opleiding is de andere niet
Eleonoor van Gerven Wat maakt een opleiding tot een goede opleiding? Er zijn grote verschillen in de manier waarop opleidingen ontwikkeld worden.
Leerkracht centrale factor
Leerkracht, grijp uw vak!
Albert de Boer De leerkracht doet er het allermeest toe. Wat moeten zij en hun directeuren en schoolbesturen daarom doen? En wat betekenen vernieuwingen in dit proces?
Het lerarenregister
Het lerarenregister - instrument voor een professionele beroepsgroep
Korstiaan Karels Het lerarenregister is een register waarin leraren kunnen laten zien dat ze bevoegd en bekwaam zijn en hun professionele ontwikkeling op peil houden, door middel van een portfolio.
Lesobservatie-instrument startende leraren
Wat is een goed lesobservatie-instrument?
redactie Een observatie-instrument voor het volgen van leraren moet kwalitatief goed zijn en objectief. Daarnaast is het belangrijk dat het is afgestemd op de context van de school.
Onderzoekend leren - Nieuwsgierige leraren
Onderzoekend leren als schoolcultuur
Dolf Janson Wat maakt dat de ene leraar zich voortdurend ontwikkelt en een ander vooral blijft vasthouden aan wat vertrouwd is? Hoe wordt professionele groei en ontwikkeling vanzelfsprekend?
Meedenken aan onderwijskwaliteit
Meer zeggenschap over onderwijskwaliteit vanuit praktijk gevraagd
Annemieke Top Wie bepaalt kwaliteit van onderwijs? Het is van belang dat leerkrachten meedenken in het opstellen van regels voor deze kwaliteit! Stap 1: Vorm een professionele leergemeenschap!
Onderzoekend en ontwerpend leren
Onderzoekend en Ontwerpend Leren: Wat vraagt dit van de leerkracht?
Sietske van der Wegen De methodiek Onderzoekend en Ontwerpend Leren stimuleert het interactief kennis verwerven bij leerlingen.
Persoonlijk meesterschap
Persoonlijk meesterschap: Het creëren van je eigen toekomst
Jan Jutten In dit artikel wordt uitgelegd wat persoonlijk meesterschap is, hoe je eraan kunt werken en wat het kan opleveren, zowel voor jezelf als voor de school.
Lerende netwerken
Ontwikkeling en stagnatie van lerende netwerken
Naomi Mertens Leernetwerken dragen bij aan professionalisering. Effectieve netwerken vereisen duurzame inbedding in de organisatie, die vorm krijgt door gedeelde doelen, aansluiting op de praktijk en betrokkenheid.
Persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit in het basisonderwijs
Helèn de Jong Een werkboek over gedrag en effectieve communicatie. Je kunt het gebruiken als praktische leidraad bij lastige situaties die je tegenkomt in je werk op school.
Persoonlijkheidstesten
Persoonlijkheidstesten
Machiel Karels Door een persoonlijkheidstest te doen kun je inzicht krijgen in je talenten en vaardigheden. Persoonlijkheidstesten zijn er in vele soorten en maten. Er zijn ook online assessments.
Leren samen leren
De meerwaarde van professionele leergemeenschappen en lerende netwerken
Naomi Mertens De meerwaarde van professionele leergemeenschappen en lerende netwerken: samen de praktijk verbeteren! Zes sleutelkenmerken van effectieve netwerken en professionele leergemeenschappen.
Professional in de spiegel 1
Professional in de spiegel - achtergronden
Hanne Touw De reflectieve werkwijze ‘Professional in de spiegel’, die op de PC-theorie gestoeld is, maakt zichtbaar welke aannames en overtuigingen leraren in hun denken en handelen beïnvloeden.
Professional in de spiegel 2
Professional in de spiegel - werkwijze
Hanne Touw Om het zelfinzicht te vergroten is ‘Professional in de spiegel’ ontwikkeld. Deze reflectieve werkwijze stimuleert leerkrachten om na te denken over hun relaties met leerlingen, collega’s en ouders.
Professionele leergemeenschap
De professionele leergemeenschap
Arja Kerpel De professionele leergemeenschap is een veelbelovend concept bij schoolverbeteringen. Maar… hoe ziet een professionele leergemeenschap eruit?
Professioneel leren
Heeft nascholing zin? Tien principes voor succesvolle professionalisering
Korstiaan Karels Heeft professionalisering gevolgen voor de resultaten van het onderwijs bij de leerlingen? Een kort overzicht van de tien principes die nascholing tot een succes kunnen maken.
Professioneel vermogen
Training, teams en netwerken versterken professioneel vermogen leraar
Annemieke Top Het professioneel vermogen van leraren heeft een positief effect op de onderwijskwaliteit van scholen. Het kan worden vergroot door een coachende leider.
Laat de professionele leergemeenschap slagen
Aan de slag met professionele leergemeenschap
Jaap Versfelt Hoe wordt een professionele leergemeenschap meer dan alleen 'praten over onderwijs'? In deze blog vier praktische handreikingen die de kans van slagen aanzienlijk vergroten.
Programma LeerKracht
Programma LeerKracht doorbreekt eilandjescultuur
Annemieke Top Deelname aan het programma leerKRACHT levert samenwerkend leren op. Neem ook deel en zet de leraar in zijn leerKRACHT!
Redenen waarom leraren binnen vijf jaar stoppen
Waarom stoppen leraren soms binnen vijf jaar?
redactie Redenen waarom beginnende leraren stoppen zijn gezondheid, werkdruk, stress of de situatie binnen de school.
SBL competenties BAO
De SBL competenties leerkracht primair onderwijs
redactie De 7 SBL competenties voor leerkracht primair onderwijs. Bij elke competentie staat een bekwaamheidseis geformuleerd en wordt concreet beschreven wat de competentie inhoudt.
SBL competenties VO
SBL competenties onderwijs leraar vho
redactie De 7 SBL competenties leraar vho onderwijs. Bij elke competentie staat een bekwaamheidseis geformuleerd en wordt concreet beschreven wat de competentie inhoudt.
SBL competenties VO MBO
SBL competenties onderwijs leraar VO MBO
redactie De 7 SBL competenties voor leraar VO en MBO. Bij elke competentie staat een bekwaamheidseis geformuleerd en wordt concreet beschreven wat de competentie inhoudt.
Sturen op autonomie
Sturen op autonomie
Adri van den Brand Op sommige momenten ben je de leraar die je altijd had willen zijn, maar lang niet altijd. De theorie van TA kan helpen het beste uit jezelf te halen.
Suggesties werkdruk vermindering
Vijf tips & tools voor efficiënt & effectief werken
Angela Kouwenhoven-de Waardt Veel mensen in het onderwijs ervaren een hoge werkdruk. Wat kun je hier aan doen en wat helpt om je prioriteiten op een rijtje te krijgen? In dit artikel vijf tips!
Voortijdige uitstroom leerkrachten en pabostudenten
Waarom stoppen pabo-studenten of startende leerkrachten ermee?
redactie Inzicht in de oorzaken van uitval van pabo-studenten en startende leerkrachten kan helpen hen te behouden voor het onderwijs. Dat is hard nodig.
Waarden als kompas
Wat maakt jouw werk waardevol?
Tamara Wally Om er achter te komen wat je wil in jouw werk, is het goed om je bewust te zijn van wat jij belangrijk vindt. Welke waarden zijn voor jou belangrijk?
Wat is beeldcoaching?
Beeldcoachen: wat is het en hoe helpt het bij een verbetercultuur?
Jaap Versfelt Wat is beeldcoachen en hoe gaat het in z'n werk? Dit artikel legt het uit en vertelt ook hoe het kan helpen bij het verbeteren van je leerkrachtvaardigheden.
Wegwijzer voor de intern begeleider
Wegwijzer voor de intern begeleider
Machiel Karels Het boek 'Wegwijzer voor de intern begeleider is een naslagwerk over alle thema's waar een intern begeleider mee te maken krijgt.
Tips tegen werkdruk
Drie tips tegen werkdruk en stress in het onderwijs
Jaap Versfelt Drie gouden tips tegen werkdruk en stress in het onderwijs, waar je vandaag nog mee aan de slag kunt. Wat zijn oorzaken van werkdruk en stress en hoe ga je er mee om?
Reflectie-instrument voor werkdruk en werkplezier
Meer werkplezier door minder werkdruk
Alex de Bruijn Leraar zijn geeft vaak werkdruk. In dit artikel bespreken we een reflectie- en ontwikkelingsinstrument om werkdruk te reduceren. Wat motiveert je als leraar?
Cesuur
Waar ligt de cesuur? Vier experts over grens tussen voldoende/onvoldoende
Karen Heij Waar ligt de grens tussen voldoende en onvoldoende? In dit artikel vatten we inzichten samen van vier experts. Wat is eigenlijk een cesuur? Zit er logica achter de 5,5 als onvoldoende?
Bewezen effectieve interventies
Evidence informed werken in het onderwijs
Jaap Versfelt Welke interventies leveren nu echt leerwinst op? Dat kun je alleen maar uitproberen in je eigen lespraktijk. Lees hier 5 eenvoudige stappen om evidence-informed interventies in je eigen lespraktijk in te zetten.
Aan de slag: formatief evalueren met je team
Formatief evalueren: Aan de slag met je collega`s
Gerdineke van Silfhout Formatief evalueren in je team de plek geven die het verdient doe je niet zomaar. Want waar begin je? Lees hier drie praktische aanpakken waarmee je direct aan de slag kunt.
Maatwerk en vakmanschap
Van maatwerk naar vakmanschap bij gedragsproblematiek
Peter Mol Kwaliteit is direct van invloed op het werk van een begeleider. In dit artikel bespreekt Peter Mol vanuit een niet gebruikelijke invalshoek stimuleren van kwaliteitsverhoging van collega’s.
Belang van een goed beoordelingsmodel
Het belang van een goed beoordelingsmodel
Karen Heij Een beoordeling is goed als deze objectief is, maar hoe kom je tot een objectieve beoordeling?
Hoe je het NPO inzet om leerachterstanden te beperken met beperkte capaciteit
Hoe je met schaarse capaciteit maximaal effect bereikt met het Nationaal Programma Onderwijs
Jaap Versfelt Er is geld beschikbaar vanuit het Nationaal Programma Onderwijs om leerachterstanden te beperken. Maar hoe zet je dat optimaal in met de beperkte capaciteit op je school?
leerKRACHT bij IKC
Hoe creëer je met leerKRACHT échte inhoudelijke samenwerking binnen een IKC?
Jaap Versfelt Veel IKC's hebben de wens om meer te halen uit de samenwerking tussen de verschillende groepen, dit artikel legt uit hoe de methode van leerKRACHT hierbij kan helpen.
Werken met verbeterborden
Meer werkplezier en motivatie met Lean & Scrum-borden
Jaap Versfelt Het is misschien tijd om wat nieuws uit te proberen. Waar jij, je leerlingen en je collega-leraren meer energie van krijgen: ‘Agile-Scrum’.
Toegevoegde waarde
De verleidingen van toegevoegde waarde
Dick van der Wateren Leraren krijgen meer zeggenschap over de lespraktijk. Toch blijft de overheid maar controleren op kwaliteit. Lees hier over het meten van toegevoegde waarde.
Wat gaat er fundamenteel mis in het onderwijs?
Wat gaat er fundamenteel mis in het onderwijs?
Theo de Keulenaar In de praktijk gaan er in het onderwijs, naast alle goede zaken, ook veel zaken niet (geheel) goed. Wat gaat er volgens de recente inzichten fundamenteel mis?
Woorden waarden werkelijkheid
Woorden, waarden en werkelijkheid: Leiding geven aan waardengericht werken in scholen
Myriam Lieskamp Waardengericht werken kan helpen om duurzame vernieuwing en positieve ontwikkelingen in school te realiseren. Hoe geef je dit vorm?
Een klas van denkers
Een klas van denkers
Dick van der Wateren Hoe bouw ik een klas van autonome, creatieve en kritische denkers? Lees in dit artikel praktische bouwstenen die direct toepasbaar zijn in de klas.
positief manipuleren
Positief manipuleren in de klas
Ivo Mijland Manipuleren klinkt negatief. Toch is positief manipuleren best te onderbouwen, aldus de auteur van dit artikel.
Wat is jouw onderwijsfilosofie
Wat is jouw onderwijsfilosofie?
Ben Johnson Wat is volgens jou de beste manier om het leren bij leerlingen te stimuleren? Ben Johnson gaat dieper in op zijn onderwijsfilosofie en is benieuwd naar jouw mening.
School in de straat
School in de straat
Peter de Vries Hoe mooi is het als leerlingen dankbaar terug kijken op hun schooltijd. Maar het komt ook voor dat leerlingen nare herinneringen hebben aan deze zo belangrijke tijd.
Een plasje buiten de pot
Een plasje buiten de pot
Ivo Mijland Wat is leuk onderwijs? Ivo Mijland vergelijkt dit met een leuke camping. Zodat het in plaats van moeten leren voor de leerlingen mogen leren wordt!
Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker
Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker
Marianne Hogenhout Leuke leraren hebben ook een leuke baan. Leuke lessen zorgen voor leuke leerlingen. Lees hier verder wat 'leuk' onderwijs inhoudt!
Startende leerkracht
De startende leerkracht
Angela Kouwenhoven-de Waardt Startende leerkracht? De stap is nu, hoe wil jij het geregeld hebben in jouw klas. Wat vind je belangrijk en op welke manieren werk je. Blijf werken aan de brede professionele basis.
Leesonderwijs anders inrichten
Moeten we ons leesonderwijs anders gaan inrichten?
Jos Cöp Het leesonderwijs in Nederland ligt onder de loep. Internationale onderzoeken tonen aan dat de opbrengsten bij ons harder dalen dan in omringende landen. Hierbij rijst de vraag, hoe moet het leesonderwijs anders ingericht worden?
Motivatie
Motiveren is altijd demotiveren
Henk Galenkamp Laten we ruimte bieden voor eigen initiatieven door los te laten. Dat is pas motiveren! Het motiveren van leerlingen kan namelijk ook juist demotiverend werken.
Orde en grenzen
Orde en grenzen. Het aandeel van de leerkracht in de wanorde.
Henk Galenkamp Het tweede artikel van Henk Galenkamp over communicatie. De droom van elke leraar: orde in de klas en de focus op de leerstof. Het heeft alles te maken met grensbewaking.
Tien werkzame principes voor een lerend team
10 werkzame principes voor professionele ontwikkeling en innovatie
Machiel Karels Dit artikel beschrijft werkzame principes en geeft praktische voorbeelden voor succesvol leren en ontwikkelen als school.
Co-teaching
Co-teaching: een pakkende aanpak voor passend onderwijs
Sandra Koot Co-teaching houdt in dat gedurende langere tijd twee leraren samen verantwoordelijk zijn voor het lesgeven aan alle leerlingen in de klas.
Duo-collega
Duo-partner? Teach your talent!
Angela Kouwenhoven-de Waardt Samenwerken in een duobaan? Deeltijd werken is goed voor het onderwijs en voor jezelf. Profiteer van elkaars kwaliteiten! Wees een gepassioneerd leraar.
Ga tot de mier!
Ga tot de mier! - Een mierenparabel met lessen voor mensenorganisaties
Arja Kerpel Een goed werkend team zien? Ga dan kijken bij een mierenkolonie. Mieren zijn een schitterend voorbeeld van teamwork zonder een duidelijke leider. Wat is hun geheim?
Hoe bevorder je samenwerking in je schoolteam
Hoe bevorder je de samenwerking in je schoolteam?
Machiel Karels Effectief samenwerken in een schoolteam is vaak lastiger dan gedacht. Hoe zorg je er nu voor dat vanuit de basis van onderling vertrouwen er ook constructief gewerkt wordt?
Luistergedrag
Integratief luisteren - Heb je het luistergedrag van een coach?
Harry van de Pol Coach je collega's als IB-er? Coach je leerlingen als leerkracht? Dan kun je vast goed luisteren. Help als coach vooral ook anderen naar zichzelf te laten luisteren.
Tweetalig communiceren
Tweetalig communiceren in een lerende school
Jan Jutten Beter samenwerken door communicatie? Het is nodig om twee talen te spreken. De taal van de kracht om te handelen. De taal van de liefde om te verbinden.
Macht of gezag
Onderwijs is een wij-woord
Ivo Mijland Geef je les vanuit een machtspositie, dan sta je tegenóver de leerlingen. Werk je op basis van gezag, dan verdien je de leiding. Maar hoe houd je nu precies orde vanuit gezag?
Communicatie in school
Goede communicatie in een school
Jan Jutten Dit artikel gaat over het toenemende belang van communicatie in scholen. Goed met elkaar communiceren is één van de belangrijkste kenmerken van een professionele cultuur.
Teamcommunicatie
Teamcommunicatie in een lerende school
Jan Jutten Complexe problemen oplossen? Leer echt naar elkaar te luisteren, met oprechte belangstelling. Lees in dit artikel over het gebruik van de generatieve dialoog!
Teamleren
Teamleren in een lerende school: samen werken aan beter onderwijs
Jan Jutten Dit artikel gaat de kracht van teamleren om het onderwijsleerproces te verbeteren. Samen met het team werk je aan beter onderwijs.
Verantwoordelijkheid geven
Verantwoordelijkheid is geven en nemen. Maar wat als taken blijven liggen?
Henk Galenkamp Het derde artikel van Henk Galenkamp over verantwoordelijkheid. In een professionele schoolorganisatie neemt iedereen de verantwoordelijkheid voor de taken op zijn eigen (school)bord.
Visualisatie van begeleidingstrajecten werkt!
Visualiseren in de basis: Begeleiders, laat je werk zien!
Noëlle Pameijer Op zoek naar een manier om je gesprekken te visualiseren? Gebruik het Mickey Mouse Model eens! In dit artikel leggen Noëlle Pameijer e.a. uit hoe je dat kunt doen.
De noodzaak van een teamcoach om als team doelen te behalen
Werken met Teacher Leadership
Jaap Versfelt Wil je het functioneren van je team nog verder verbeteren en de slagkracht vergroten? Stel dan een teacher leader aan. Dat is een teamcoach met oog voor proces, sfeer en resultaat.
Differentiatie basisonderwijs
Differentiëren is te leren! (PO)
Marianne Hogenhout Eén van de meest prangende vragen van veel leerkrachten is: hoe kom ik tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen zodat zij allemaal optimale prestaties behalen?
Differentiëren voortgezet onderwijs
Differentiëren is te leren! (VO)
Machiel Karels Aan de slag gaan met differentiëren maakt je creatiever in het betrekken van leerlingen bij de les en het motiveren van leerlingen. Zo vergroot je de kansen van alle leerlingen.
Persoonlijk leren - differentiëren
Hoe persoonlijk moet het leren zijn? Verantwoord en haalbaar omgaan met verschillen.
Jos Cöp Is er een beste manier van persoonlijk leren? Aan de hand van vier verschillende technieken gaat dit artikel op deze vraag.
Grej of the day - minilessen
Grej of the day onderbouw
Bertine van den Oever Het boek Grej of the day onderbouw, is speciaal gemaakt voor de onderbouw van de basisschool en heeft minilessen, waarbij de nieuwgierigheid van kinderen wordt geprikkeld, er kennisoverdracht plaatsvindt en er een WOW!-feit wordt gedeeld.
Kleutersprongen opbrengstgericht werken
Kleutersprongen 2.0 opbrengstgericht werken in groep 1 en 2
Lianne Jongsma Het verhogen van de leeropbrengst is de afgelopen jaren één van de belangrijkste speerpunten in het onderwijs geweest. Hoe geef je onderwijsoptimalisatie bij kleuters praktisch vorm?
Stapsgewijze educatie Praktijk en theorie over kinderen van 0-4 jaar
Stapsgewijze educatie Praktijk en theorie over kinderen van 0-4 jaar
Lianne Jongsma Stapsgewijze educatie is een boek wat geschreven is vanuit de gedachte dat alle jonge kinderen recht hebben op sterke professionals. Goede vakinhoudelijke kennis is hierbij van belang, daar draagt dit boek aan bij.
Vijf rollen leraar
De vijf rollen van de leraar
Machiel Karels Het boek 'De vijf rollen van de leraar' beschrijft voor elke rol van de leraar op concrete, praktische wijze welk gedrag een effectieve leraar wel én niet vertoont.
Zes rollen van de leraar
De zes rollen van de leraar
Helèn de Jong Het boek 'De zes rollen van de leraar' beschrijft voor elke rol van de leraar op concrete, praktische wijze welk gedrag een effectieve leraar wel én niet vertoont.
Zesde rol van de leraar
De zesde rol van de leraar
Machiel Karels Leerlingen voorbereiden op een snel veranderende en nog onbekende toekomst. Dit vraagt een proactieve houding om voortdurend passende vaardigheden te verwerven.
Effectieve vragen stellen
Effectieve vragen stellen essentieel voor een onderzoekende houding
Sietske van der Wegen Hoe kan je als leerkracht effectieve vragen stellen zodat je een kritische en onderzoekende houding van leerlingen stimuleert? Lees er in deze bijdrage meer over.
Functionele buikpijn - wat kan de leerkracht?
Omgaan met functionele buikpijnklachten bij kinderen
Peter de Vries Wat kun je als leerkracht doen met (functionele) buikpijn in de klas? Dit artikel laat zien wat een leerkracht kan doen en hoe de arts ermee werkt.
Het belang van subjectificatie in het onderwijs
Wereldgericht onderwijs en schoolleiderschap - 2
Hartger Wassink De functie van het onderwijs om leerlingen te leren zich uit te drukken is heel belangrijk. Aan die subjectificatie verbindt dit essay nadrukkelijk de persoon van de leraar.
De rol van ouders, aanwijzen en de schoolleider in subjectificatie
Wereldgericht onderwijs en schoolleiderschap - 4
Hartger Wassink Subjectificatie verder uitgediept: welke rol hebben ouders, leerkrachten en schoolleiders hierin? De dialoog blijkt onmisbaar voor deze betrokkenen!
Over dikke schoolboeken en dunne docenten
Over dikke schoolboeken en dunne docenten
Jan Bransen Een nieuwe mentaliteit gloort aan de horizon, waarin controledwang plaats gaat maken voor medemenselijk vertrouwen. Jan Bransen neemt ons mee in die verandering.
Een visie op de som van effectieve instructies
Een visie op de som van effectieve instructies
Jan Bransen Wat is goed onderwijs? Volgens Jan Bransen wordt hiermee geen onderwijskundige vraag, maar een filosofische vraag gesteld. Hier legt hij uit waarom.
Motivatie vergroten leerlingen
Zo vergroot je de motivatie van je leerlingen!
Jaap Versfelt Hoe kun je de motivatie en betrokkenheid verhogen in de klas? In dit artikel drie bruikbare tips over eigenaarschap, feedback en de leerlingarena.
Motivatiewaaier; leraren kunnen inspireren
Ongemotiveerde leerlingen zijn ook gemotiveerd
Ivo Mijland Leerlingen heten tegenwoordig ongemotiveerd maar zijn wel degelijk gemotiveerd. Alleen anders dan we willen. Een pro-actieve houding van de leerkracht kan veel bijsturen.
Motivatie vmbo
Training helpt leraren vmbo-leerlingen te motiveren
Annemieke Top In plaats van 'moeten' leren kunnen we onze leerlingen beter uitleggen waarom iets 'handig' is om te doen. Het bieden van autonomie en structuur tegelijkertijd stimuleert de motivatie van je leerlingen!
Onderzoekscultuur op school
Een onderzoekscultuur op school?
Jaap Versfelt Hoe kun je als school het onderwijs verbeteren? Hoe word je als school een lerende organisatie en maak je gebruik van wat bewezen werkt? Dit artikel vertelt het.
Nieuwe boeken 09-2016
Nieuw verschenen onderwijsboeken 09-2016
redactie Welke onderwijsboeken zijn onlangs verschenen? Wij-leren heeft de nieuwste uitgaven van diverse uitgeverijen op een rijtje gezet. Voor elk wat wils!
Nieuwe boeken 01-2017
Nieuw verschenen onderwijsboeken 01-2017
redactie In onderwijsland verschijnen telkens weer nieuwe, interessante boeken. Hier een handig overzicht van onlangs verschenen boeken. Met o.a. drie boeken over mindset.
Nieuwe boeken 01-2021
Nieuwe onderwijsboeken 01-2021
redactie De afgelopen maanden zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Wij-leren heeft nieuwe titels van diverse uitgeverijen voor u op een rijtje gezet. Veel leesplezier!
Nieuwe boeken 02-2019
Nieuwe onderwijsboeken 02-2019
redactie De afgelopen maanden zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Wij-leren heeft nieuwe titels van diverse uitgeverijen voor u op een rijtje gezet. Veel leesplezier!
Nieuwe boeken 02-2020
Nieuwe onderwijsboeken 02-2020
redactie De afgelopen maanden zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Wij-leren heeft nieuwe titels van diverse uitgeverijen voor u op een rijtje gezet. Veel leesplezier!
Nieuwe boeken 02-2021
Nieuwe onderwijsboeken 02-2021
redactie De afgelopen maanden zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Wij-leren heeft nieuwe titels van diverse uitgeverijen voor u op een rijtje gezet. Veel leesplezier!
Nieuwe boeken 03-2018
Nieuwe onderwijsboeken 03-2018
redactie De afgelopen maanden zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Wij-leren heeft nieuwe titels van diverse uitgeverijen voor u op een rijtje gezet.
Nieuwe boeken 04-2017
Nieuw verschenen onderwijsboeken 04-2017
redactie In onderwijsland verschijnen telkens nieuwe, interessante boeken. Deze keer veel boeken over special needs. Maar ook een boek vol humor: de nieuwe Meester Mark.
Nieuwe boeken 04-2019
Nieuwe onderwijsboeken 04-2019
redactie De afgelopen maanden zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Wij-leren heeft nieuwe titels van diverse uitgeverijen voor u op een rijtje gezet. Veel leesplezier!
Nieuwe boeken 05-2018
Nieuwe onderwijsboeken 05-2018
redactie De afgelopen maanden zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Wij-leren heeft nieuwe titels van diverse uitgeverijen voor u op een rijtje gezet. Veel leesplezier!
Nieuwe boeken 05-2020
Nieuwe onderwijsboeken 05-2020
redactie De afgelopen maanden zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Wij-leren heeft nieuwe titels van diverse uitgeverijen voor u op een rijtje gezet. Veel leesplezier!
Nieuwe onderwijsboeken 05-2021
Nieuwe onderwijsboeken 05-2021
redactie De afgelopen maanden zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Wij-leren heeft nieuwe titels van diverse uitgeverijen voor u op een rijtje gezet. Veel leesplezier!
Nieuwe boeken 06-2018
Nieuwe onderwijsboeken 06-2018
redactie De afgelopen maanden zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Wij-leren heeft nieuwe titels van diverse uitgeverijen voor u op een rijtje gezet. Veel leesplezier!
Nieuwe boeken 06-2019
Nieuwe onderwijsboeken 06-2019
redactie De afgelopen maanden zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Wij-leren heeft nieuwe titels van diverse uitgeverijen voor u op een rijtje gezet. Veel leesplezier!
Nieuwe boeken 09-2018
Nieuwe onderwijsboeken 09-2018
redactie De afgelopen maanden zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Wij-leren heeft nieuwe titels van diverse uitgeverijen voor u op een rijtje gezet. Veel leesplezier!
Nieuwe boeken 09-2019
Nieuwe onderwijsboeken 09-2019
redactie De afgelopen maanden zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Wij-leren heeft nieuwe titels van diverse uitgeverijen voor u op een rijtje gezet. Veel leesplezier!
Nieuwe onderwijsboeken 09-2021
Nieuwe onderwijsboeken 09-2021
redactie De afgelopen maanden zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Wij-leren heeft nieuwe titels van diverse uitgeverijen voor u op een rijtje gezet. Veel leesplezier!
Nieuwe boeken 10-2017
Nieuw verschenen onderwijsboeken 10-2017
redactie Na de zomer zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Vooral veel boeken over goed lesgeven. Maar ook een dosis positieve boeken!
Nieuwe boeken 11-2018
Nieuwe onderwijsboeken 11-2018
redactie De afgelopen maanden zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Wij-leren heeft nieuwe titels van diverse uitgeverijen voor u op een rijtje gezet. Veel leesplezier!
Nieuwe boeken 11-2019
Nieuwe onderwijsboeken 11-2019
redactie De afgelopen maanden zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Wij-leren heeft nieuwe titels van diverse uitgeverijen voor u op een rijtje gezet. Veel leesplezier!
Nieuwe boeken 11-2016
Nieuw verschenen onderwijsboeken 11-2016
redactie Welke onderwijsboeken zijn onlangs verschenen? Wij-leren heeft de nieuwste uitgaven van diverse uitgeverijen op een rijtje gezet. Voor elk wat wils!
Nieuwe boeken 12-2017
Nieuw verschenen onderwijsboeken 12 - 2017
redactie De afgelopen maanden zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Wij-leren heeft nieuwe titels van diverse uitgeverijen voor u op een rijtje gezet.
Nieuwe boeken 12-2019
Nieuwe onderwijsboeken 12-2019
redactie De afgelopen maanden zijn weer veel nieuwe onderwijsboeken verschenen. Wij-leren heeft nieuwe titels van diverse uitgeverijen voor u op een rijtje gezet. Veel leesplezier!
Nieuwe onderwijsboeken
Nieuwe onderwijsboeken maart 2024
Marieke Stomphorst De afgelopen tijd zijn er weer verschillende onderwijsboeken met zeer uiteenlopende thema's verschenen.
Nieuwe boeken 06-2017
Nieuwe verschenen onderwijsboeken
redactie Welke nieuwe onderwijsboeken zijn de afgelopen maanden verschenen? Wij-leren maakt een selectie van interessante boeken en waaiers van verschillende uitgeverijen.
Spelen serieus nemen
Spelen serieus nemen
Bertine van den Oever Dat spelen eigenlijk nooit ophoudt en dat je ook als volwassene kunt spelen, lijken we wel eens te vergeten. Dit boek neemt ons mee in de wereld en het belang van spel.
Werkdruk werkgelegenheid
Van werkdruk naar werkgelegenheid
Marjolein Zwik Leraren komen er elk jaar achter dat de normjaartaak wordt overschreden. De lestaak verkleinen is een nobel en noodzakelijk plan. Goed voor de werkgelegenheid!
40-urige werkweek
De 40-urige werkweek: lust of last?
Marjolein Zwik Elke leerkracht werkt zonder de uren te tellen. De motivatie om ‘het goede’ te doen voor de leerlingen is groot. Dat is misschien ook wel onze grootste valkuil.
Leraren pesten leraren
Leraren pesten leraren
Kees van Overveld Pesten staat behoorlijk in de belangstelling. Er wordt van alles gedaan om het pesten van kinderen tegen te gaan. Het blijkt echter dat leraren elkaar onderling ook pesten.
Meester Mark -1-
Meester Mark draait door - ten onder in het onderwijs
Arja Kerpel Op zijn 35e maakt Mark van der Werf een carrièreswitch: van journalist naar meester. In Meester Mark draait door doet hij met zelfspot verslag van zijn nieuwe loopbaan. Hoe vergaat het hem?
Meester Mark -2-
Meester Mark vraagt door
Helèn de Jong Journalist Mark van der Werf gaat lesgeven. Hij draait door en stopt binnen twee jaar. In dit tweede boek vraagt hij hoe anderen het volhouden in het onderwijs.
Regeldruk en administratie
Regeldruk en administratie: 5 vragen
Machiel Karels Regeldruk en administratie: Duidelijkheid over verplichtingen kan helpen om scholen de juiste keuzes te laten maken bij het administreren van hun procesinformatie en resultaten.
Werkdruk verlagen
Hoe kun je werkdruk echt verlagen?
Michel Verdoorn Tips om de werkdruk echt te verlagen? Minder verspilde energie bij onderwijsinnovaties. Integrale aanpak van efficiëntie. Een andere verdeling van de werktijd.
Werkdruk bespreken
Leraren en werkdruk: waarom mopperen in de koffiekamer niet werkt
Angela Kouwenhoven-de Waardt Als mopperen in de koffiekamer niet helpt? Lees hoe je als leraar werkdruk agendeert: #durftevragen, maak dingen bespreekbaar en benoem gevoel. Werk aan brede professionele basis.
Werkdruk normjaartaak
Flipping de normjaartaak: werkdruk in het onderwijs ontrafeld
Marjolein Zwik In dit artikel toont de auteur aan dat het onmogelijk is alle taken van een leerkracht in een normjaartaak te plannen zonder tekort te doen aan de kwaliteit en het werkplezier.
Werkdruk tips
Werkdruk? Wees zuinig op je professionals!
Machiel Karels Waar liggen de oorzaken van werkdruk in het onderwijs? Dat wordt steeds duidelijker. Tijd om het probleem te lijf te gaan. In dit artikel concrete suggesties.
Van Brokkelbrein naar focus
Van Brokkelbrein naar focus
Theo Compernolle Sociale media leiden de aandacht vaak en makkelijk af. Hoe zorg je weer voor focus?
Werkdruk werkplezier
Van werkdruk naar werkplezier: versterk brede professionele basis
Angela Kouwenhoven-de Waardt Hoe om te gaan met groeiende werkdruk? Als je wordt betaald voor een Smart, lever je geen Audi TT. Tijd voor time-boxing. Versterk de kracht van de brede professionele basis.
Werkdruk en administratie
De bliksemafleiders in de discussie over werkdruk
Marjolein Zwik De overheid en anderen ontlopen hun verantwoordelijkheid door de administratie als hoofdoorzaak van werkdruk aan te wijzen. Belangrijke andere oorzaken blijven daardoor buiten beeld.
Top 10 teacher needs
Teacher Needs: een top 10
Laura Batstra Wat hebben leraren nodig om goed les te kunnen geven? In dit artikel worden de special needs van leerkrachten benoemt die ze zelf aangaven.
Inleiding
Handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs
Arjan Clijsen In deze inleiding gaan we eerst kort in op de huidige leerlingenzorg in het voortgezet onderwijs en bekijken we daarna wat voor school aanleiding kan zijn om een onderwijszorgroute te gaan invoeren.
Cyclus HGW
De cyclus handelingsgericht werken en de praktische uitvoering daarvan
Arjan Clijsen De vormgeving en uitwerking van de cyclus HGW is maatwerk. Welke frequentie kiest u per schooljaar? Ook belangrijk: is het haalbaar qua belasting voor mentoren en docenten.
Signaleren
Signaleren van leerlingen die extra aandacht nodig hebben
Arjan Clijsen In deze paragraaf bekijken we achtereenvolgens wat het doel is van de invoering van een onderwijszorgroute, wie deze gaat opstellen en wat daarvoor nodig is.
Groepsplan
Opstellen van het groepsplan
Arjan Clijsen Een artikel over het doelgericht opstellen van vakoverstijgende en vakspecifieke groepsplannen en de opzet en inhoud van een individueel handelingsplan.
Onderwijsbehoeften
Het benoemen van vakoverstijgende en vakspecifieke onderwijsbehoeften.
Arjan Clijsen Een artikel uit de handleiding zorgroute. De zorgbehoeften van leerlingen die gesignaleerd zijn in het groepsoverzicht worden benoemd. Vakoverstijgend en vakspecifiek.
Uitvoeren groepsplan
Uitvoeren en evalueren van het groepsplan, de volgende stap
Arjan Clijsen Een artikel uit de handleiding zorgroute. Het groepsplan wordt uitgevoerd. Mentor en docenten kijken of de voorgestelde aanpak werkt. De uitvoering is géén automatisme.
Groepsbesprekingen
Groepsbesprekingen: concrete suggesties voor de komende periode.
Arjan Clijsen Een artikel uit de handleiding zorgroute. De centrale positie van de groepsbespreking. Afspraken over het onderwijs worden gemaakt en samenwerking bevorderd.
Overgangen
Overgangen in de schoolloopbaan van leerlingen, cruciaal voor onderwijszorg
Arjan Clijsen Een artikel uit de handleiding zorgroute. Alle overgangen van zorgleerlingen zijn cruciaal. Zowel van po naar vo, als bij wisseling van bouw of leerjaar. Ook bij het loopbaantraject.
Weinig ICT-gebruik
Leraren benutten specifieke mogelijkheden ICT nauwelijks
Annemieke Top ICT wordt weinig ingezet door een gebrek aan kennis over de eigenschappen en mogelijkheden ervan. Stel daarom in teamverband een ICT-beleidsplan op!
Inschrijven nieuwsbrief

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Medilex congressen


 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest