Samenvattingen van boeken over het onderwijs

De redactie van wij-leren.nl maakt samenvattingen van boeken over onderwijs. Elke samenvatting sluit af met een recensie van het betreffende boek.

Handboek gedrag op school
Handboek gedrag op school - Anton Horeweg
Het handboek Gedrag op school' van Anton Horeweg bestaat uit maar liefst drie delen. Het is een uniek en onmisbaar praktisch naslagwerk voor leraren.
Coöperatieve leerstrategieën
Coöperatieve leerstrategieën - Handboek coöperatief leren
Het gebruik van coöperatieve leerstrategieën is wetenschappelijk goed onderbouwd en stimuleert zowel de cognitieve als de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.
10 jaar Agora onderwijs
Agora onderwijs - een intrigerende benadering van leren
Het Agora-onderwijs is een inspirerende benadering die gedreven wordt door intrinsieke motivatie, zowel bij leerlingen als leraren. Jubileumboek over 10 jaar Agora onderwijs.
Autopoiesis - leren in een levend systeem
Autopoiesis - leren in een levend systeem
Optimale ontwikkeling van elk kind is alleen mogelijk als we het gehele systeem erbij betrekken. Dat vraagt een andere aanpak dan de huidige fragmentatie in het onderwijs.
Benut het leerpotentieel van alle leerlingen
Benut het leerpotentieel van alle leerlingen
Hoge verwachtingen hebben een grote impact op het leren van leerlingen. Dit boek geeft aan hoe je als schoolteam samen kunt werken vanuit hoge verwachtingen en wat daar zoal bij komt kijken.
Coöperatieve leerstrategieën
Coöperatieve leerstrategieën - Uitleg en praktische voorbeelden
Coöperatieve Leerstrategieën van Spencer Kagan is het meest complete en populaire boek over coöperatief leren. Door de praktische uitwerking kun je er gelijk mee aan de slag.
Deep Learning
Deep Learning - betekenisvol onderwijs in een lerende cultuur
Deep Learning is een beweging naar betekenisvol en kindgericht onderwijs waarbij de brede ontwikkeling van leerlingen centraal staat. Deep Learning transformeert het onderwijs.
Een kindcentrum
Een kindcentrum - waarom zou u dat willen?
Het boekje neemt u mee in een oriëntatie op het kindcentrum en geeft een beeld van het proces waarmee je tot een kindcentrum kunt komen.
Een school in transitie
Een school in transitie - samenhang tussen vorm en inhoud
Hoe hangt de vormgeving van je onderwijs samen met je visie? Wil je nadenken over de identiteit van je school en over de vraag of je visie nog wel past bij wat de maatschappij van je vraagt?
Executieve functies ontwikkelen in de klas
Executieve functies ontwikkelen in de klas - wat jij als leerkracht kunt doen
Het boek 'Executieve functies ontwikkelen in de klas' van Anton Horeweg is een uitgebreide gids voor leraren om executieve functies bij leerlingen te herkennen, te ondersteunen en te ontwikkelen.
Feedback zichtbaar maken
Feedback om leren zichtbaar te maken
Hoe krijg je een effectieve feedbackcultuur in je klas? Dat lees je in het boek Feedback om leren zichtbaar te maken van John Hattie en Shirley Clarke.
Hallo witte scholen
Hallo witte scholen - Klasse heeft ook een kleur
Hallo witte scholen is een boek over onderwijsongelijkheid, institutioneel racisme en de strijd tegen stereotype verwachtingen.
Heeft u hier een cursus voor moeten volgen?
Heeft u hier een cursus voor moeten volgen?
Dit boek is een bundeling van vlot geschreven columns over onderwijs en aanverwante thema's. De auteur is Pascal Cuijpers, leraar en publicist in het onderwijs.
Leiding geven aan een lerende school
Leiding geven aan een lerende school
Hoe kun je als schoolleider leidinggeven aan het ontwikkelen van een schoolcultuur die is gericht op samenwerken, onderzoeken en leren? Dit boek geeft antwoord op deze vraag.
Leren in verbondenheid
Leren in verbondenheid - Praktisch boek over PLG's
Leren in verbondenheid biedt een uitgebreide verkenning van de kracht van professionele leergemeenschappen (PLG) als instrument voor collectieve groei en vernieuwing binnen het onderwijs.
Leven met intensiteit
Leven met intensiteit - De gevoeligheid van begaafden
Wat als iemand te veel is voor zijn omgeving of zichzelf? Te slim, te beweeglijk, te emotioneel? Dabrowski laat zien dat dit uitingen van begaafdheid kunnen zijn.
Mijn school kiest voor mijn talent
Mijn school kiest voor mijn talent
Hoe kies je voor talent van leraren en kinderen? Welke rollen kun je als leraar vervullen? Hoe ondersteun je daarmee je leerlingen?
Onderwijs van binnenuit
Onderwijs van binnenuit
Werk jij in een school of kindcentrum en voel je ook regelmatig dat het systeem knelt? Het boek Onderwijs van-Binnenuit beschrijft hoe je onderwijs hervormt van binnenuit.
Professionele groei van leraren en andere onderwijsprofessionals. Grip op leren.
Leraren in alle onderwijssectoren zijn continu bezig om hun werk op de best mogelijke manier te doen. In dit boek staat professionalisering van leraren centraal.
Professionele Leergemeenschap het handboek
Professionele Leergemeenschap - het handboek
Het concept van Professionele Leergemeenschappen (PLG's) is gericht op het creëren van een voortdurende ontwikkelingscultuur binnen scholen.
Regie in de klas
Regie in de klas
Hoe vorm je als leerkracht een goede leercultuur en hoe ziet professioneel gedrag er dan uit? Als je hiermee aan de slag wilt mag dit boek niet ontbreken op je boekenplank.
ReguLEER
ReguLEER - Een pedagogisch-didactische verkenning van zelfregulerend leren
Een pedagogisch-didactische verkenning van zelfregulerend leren. ReguLEER maakt zowel de theoretische fundamenten als de praktische implementatie van ZRL toegankelijk.
Stap voor stap naar stevig leiderschap
Stap voor stap naar stevig leiderschap - recensie
Stap voor stap naar stevig leiderschap gaat over leidinggeven in het onderwijs. Leidinggevenden in het onderwijs krijgen praktische handreikingen voor hun dynamische rol.
De ultieme gids voor transformatie van je school
De ultieme gids voor transformatie van je school
De ultieme gids voor transformatie van je school richt zich op scholen die voor een veranderingstraject staan en biedt praktische begeleiding om dit proces succesvol te doorlopen.
Van de kat en de bel
Van de kat en de bel - Tellen en vertellen met de eindtoets basisonderwijs
De eindtoets is in vijftig jaar uitgegroeid tot een instrument met twee belangrijke functies: toezicht houden op de kwaliteit van onderwijs en het verdelen van toegangsbewijzen voor vervolgonderwijs.
Van individueel naar inclusief onderwijs
Van individueel naar inclusief onderwijs
Hoe verhoudt inclusief onderwijs zich tot maatschappelijke trends en de rol van kinderen in de samenleving? Bert Wienen pleit voor een inclusieve benadering die ruimte biedt voor diversiteit.
Zo ontdek ik het lezen!
Zo ontdek ik het lezen!
Deze leesmethode is opgezet op een manier die past bij de psychologische ontwikkeling van jonge kinderen. De leraar heeft hierbij een meer begeleidende dan sturende rol.
Formatieve assessment
Leren zichtbaar maken met formatieve assessment - In de praktijk
Hoe help je elke leerling vooruit? In het boek Leren zichtbaar maken met formatieve assessment beschrijft Shirley Clarke praktisch hoe je leren zichtbaar kunt maken.
Mindsets op school
Mindsets op school - Samenvattende recensie
Carol Dwecks theorie over de mindsets krijgt steeds meer aandacht, ook in school. Nu is er eindelijk een boek dat helemaal gaat over de combinatie Mindset en school.
Roos van Leary -2-
Werken met de Roos van Leary - boek over communicatie in het team
Gedrag roept bepaald gedrag op. De Roos van Leary beschrijft hoe bepaalde sociale processen verlopen en welke reactie gedrag oproept. Leer gedrag te herkennen en beïnvloeden.
Leren zichtbaar maken
Leren zichtbaar maken - John Hattie
Wat maakt de school tot een succes? In het baanbrekende boek Visible Learning verwerkt John Hattie de resultaten van onderzoeken onder miljoenen leerlingen.
Effectieve feedback in het onderwijs
Effectieve feedback in het onderwijs
Wat is goede feedback en wat komt er allemaal bij kijken? Een goede leraar geeft immers niet alleen les, maar reflecteert ook met leerlingen op hun eigen leerproces.
3000 jaar denkers over onderwijs
3000 jaar denkers over onderwijs
Onderwijskundige visie opscherpen? Citaten van bekende onderwijskundigen uit het verleden zijn samengebalde kennis en wijsheid. Hebben grote waarde voor nu!
Basisonderwijs met/zonder basis
Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis
Wilt u weten waarom het huidige basisonderwijs geen basis bezit? Lees het nieuwe boek van ontwikkelingspsycholoog dr. Ewald Vervaet: Basisonderwijs met/zonder Basis!
Betrokkenheid! - Marzano
Betrokkenheid! - De sleutel tot beter leren - Marzano
Hoe krijg je leerlingen écht betrokken bij de les? Als leraar heb je daar zeker invloed op! Lees het in Betrokkenheid! van Robert Marzano
Breinhelden
Breinhelden - Doordacht werken aan executieve functies
Breinhelden is een programma voor groep 1 en 2 waarmee je doordacht werkt aan het ontwikkelen van de executieve functies bij jonge kinderen.
Breinvriendelijk onderwijs
Breinvriendelijk onderwijs - Feiten en praktische tips
Hoe werkt het brein precies en hoe passen we dat toe in de klas? Door hierop aan te sluiten, leren leerlingen sneller, meer en vinden ze leren leuker!
De Leeruitdaging
De leeruitdaging - James Nottingham
Om te leren is het nodig dat je op de grens staat tussen weten en niet weten. De Leeruitdaging gaat helemaal over dit terrein en hoe je dit als leraar kunt stimuleren en begeleiden.
Zelfregulerend leren
Zelfregulerend leren - Effectiever leren met leerstrategieën
Leren leren is belangrijk, anders gaat een leerling vroeg of laat onderuit. Maar hoe ontwikkel je die vaardigheden bij leerlingen? Door het aanleren van leerstrategieën.
Essential Schools
The Essential Schools in de VS - scholen die je leren wie je bent
In het boek ‘The Essential Schools in de VS. Scholen die je leren wie je bent!’ beschrijft Rikie van Blijswijk scholen die hun onderwijs organiseren rond de ontwikkeling van het kind
Filosoferen doe je zo
Filosoferen doe je zo - Leidraad voor de basisschool
Het is belangrijk dat een leerkracht helder heeft wat filosoferen nu precies is. Het lijkt namelijk een containerbegrip te worden, dat iedereen op zijn eigen manier invult.
Het prachtige risico van onderwijs
Het prachtige risico van onderwijs - Gert Biesta
Gert Biesta reflecteert in `Het prachtige risico van onderwijs` op de zwakke kracht van het onderwijs aan de hand van een aantal pedagogische thema`s. Een samenvatting.
Gevormd of vervormd?
Gevormd of vervormd? Een pleidooi voor ander onderwijs
Het huidige onderwijssysteem gaat uit van incoherente ideeën over leren en ontwikkelen van kinderen. Daardoor vervormt het onderwijs de leerlingen. Hoe kunnen we dat veranderen?
Groep 3 Daltonproof
Groep 3 Daltonproof
In groep 3 Daltonproof wordt nagedacht over hoe de kernwaarden van het Daltononderwijs zich verhouden tot het vaak methodische lesgeven in groep 3.
Handboek professionele schoolcultuur
Handboek professionele schoolcultuur
Hoe kun je een professionele schoolcultuur ontwikkelen? En wat kenmerkt deze cultuur? In het Handboek professionele schoolcultuur geven de auteurs een definitie en werken ze dit uit.
Hersenbeest
Hersenbeest
Iedereen maakt keuzes. Vaak wordt er gedacht dat we dat bewust doen, maar is dat wel zo? In het boek hersenbeest wordt hier dieper op ingegaan.
Het Alternatief
Het Alternatief - weg met de afrekencultuur in het onderwijs!
Het Alternatief van René Kneyber en Jelmer Evers is een bundel artikelen en interviews rond thema’s als onderwijsopbrengsten, onderwijsdoelen en leerkrachtgedrag.
Het Grote Vindingrijkboek
Het Grote Vindingrijkboek - Creativiteit ontwikkelen in het onderwijs
Creativiteit is een belangrijke vaardigheid. Maar...wat is creativiteit precies en hoe stimuleer je dat? Lees hier informatie, misverstanden rond creativiteit en leuke lessen.
In zeven stappen naar zinvol leren
In 7 stappen naar zinvol leren
Leeromgevingen moeten zinvol leren stimuleren door een persoonlijke leerweg te faciliteren. Leerlingen worden zelfsturend vanuit persoonlijke drijfveren en passies.
Interactiewijzer
Interactiewijzer - Analyse en aanpak van interactieproblemen
Als er geen klik is tussen professionele opvoeder en kind, kan Interactiewijzer helpen om die klik wel te krijgen. Het boek De Interactiewijzer maakt gebruik van de Roos van Leary.
Onderwijsmythes
Jongens zijn slimmer dan meisjes - 35 mythes over leren en onderwijs
Indianenverhalen in het onderwijs? Die zijn er genoeg. In het boek Jongens zijn slimmer dan meisjes nemen de auteurs hardnekkige clichés onder de loep.
Leerlijnen voor het basisonderwijs
Leerlijnen voor het basisonderwijs
Het boek 'Leerlijnen voor het basisonderwijs' bevat leerdoelen voor groep 1 t/m 8. Ook de referentieniveaus zijn in dit boek verwerkt. De doelen zijn in de ik-vorm beschreven.
Lef om te luisteren
Lef om te luisteren - Hoe luister je nu echt naar leerlingen?
Hoe luister je nu écht naar leerlingen? Weet jij wat hun dromen zijn, draagt jouw onderwijs bij aan het waarmaken ervan? In Lef om te luisteren lees je hoe je leerlingen een stem geeft.
Leraren hebben meer vakantie
Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken
Pascal Cuijpers schetst ons huidige onderwijs en kijkt vooruit naar de toekomst. Interessante onderwerpen, een vlotte pen en treffende inhoud: kortom, een waardevol boek.
Leraren zijn net echte mensen
Leraren zijn net echte mensen -
Het boek Leraren zijn net echte mensen van Pascal Cuijpers staat vol prikkelende columns, verhalen en gedichten over onderwijs en de maatschappij.
Luister je wel naar mij?
Luister je wel naar mij? - Tips voor gespreksvoering met kinderen
Hoe kun je goede gesprekken voeren met kinderen? Daarover gaat het boek Luister je wel naar mjj van Martine F. Delfos. Lees hier een samenvatting met tips voor g
Mindset
Mindset, de weg naar een succesvol leven - Carol S. Dweck
Niet alleen onze talenten en vaardigheden zorgen voor succes. Het hangt ook af van onze mindset, onze denkstijl. Carol Dweck ontdekte dat er twee mindsets zijn: de statische mindset en de op groei gerichte mindset.
Ontwikkeling jonge kind
Naar school - Psychologie van 3 tot 8 jaar
Hoe verloopt deze psychologische ontwikkeling precies? In het boek Naar school behandelt Ewald Vervaet de ontwikkeling van kinderen van drie tot acht jaar.
Pedagogisch kader
Pedagogisch kader professionele netwerken onderwijs en kinderopvang
Brede scholen, Integrale Kindcentra, kinderopvang en onderwijs? Humanitas acht het verbindend leren van groot belang! Zorg voor professionele netwerken.
Puberbrein binnenstebuiten
Puberbrein binnenstebuiten
Wat beweegt jongeren? Ze schieten de lucht in. Ze hebben bijbaantjes en lijken alles altijd beter te weten. Neem een kijkje in de belevingswereld van tieners.
Pubers zijn leuk
Pubers zijn leuk! Zeker als je ze begrijpt
Pubers zijn chagrijnig en onbereikbaar. Van heel boos naar hyper, lamlendig of brutaal. Dan weer supermelig en soms heel groot, dan weer heel klein: pubers zijn leuk!
Roos van Leary interactiekunde professionals
Roos van Leary - interactiekunde voor professionals
Door de vele voorbeelden en tips is De Roos van Leary niet alleen een krachtig leerboek, maar ook een bron van inspiratie voor iedere professionele coach of trainer.
10 mindframes
10 mindframes om leren zichtbaar te maken
Wat maakt een leraar succesvol? In dit boek ten mindframes om leren zichtbaar te maken staan 10 denkkaders om het maximale uit een leerling te halen
Talent binnenstebuiten
Talent binnenstebuiten - Daag jongeren uit met hun talenten aan de slag te gaan
Hoe ontdek je de talenten van kinderen en jongeren? Is talent aangeboren of kan iedereen leren om ergens heel goed in te worden? Hoe help je leerlingen talenten die ze hebben te ontwikkelen?
Teach like a Champion
Teach like a Champion - 62 technieken om leerlingen te laten excelleren
Lesgeven als een kampioen, hoe doe je dat? In het populaire boek Teach like a Champion 2.0 beschrijft Doug Lemov 62 concrete technieken.
Temperamentvolle kinderen
Temperamentvolle kinderen - Tips om deze kinderen te begeleiden
Heb je een opvliegend kind, koppiger dan anderen? Of kan hij juist heel gevoelig reageren? Goede kans dat je een temperamentvol exemplaar hebt gekregen.
Van brokkelbrein naar focus
Van brokkelbrein naar focus
Van brokkelbrein naar focus is een praktijkgids voor docenten over aandacht, social media en het brein.
Wiebelen en friemelen in de klas
Wiebelen en friemelen in de klas
Elke leerkracht kent ze wel: leerlingen die áltijd met hun stoel wippen of zich het liefst de hele dag in hun capuchon verschuilen. Lees hier waar dit wiebelen en friemelen goed voor is.
Wij, de leraar
Wij, de leraar - Elk kind heeft een pedagogisch netwerk nodig
In Wij, de leraar stelt Marcel van Herpen in zes megaclaims kernachtig vast wat er mis is met ons onderwijssysteem. Hij biedt ook uitzicht: een pedagogisch netwerk.
Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek
Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek
Een goede leraar is allereerst een goede pedagoog. Maar zonder goede didactische vaardigheden hangt alles natuurlijk in het luchtledige. Daarom zijn deze 12 didactische aanbevelingen erg nuttig.
Handboek ouderbetrokkenheid
Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0
Niet elke leraar vindt het even makkelijk om met ouders om te gaan. In dit boek staan dan ook niet de behoeften van ouders centraal, maar de vraag wat leerlingen nodig hebben van leraren en hun ouders samen.
Dubbel coderen, de kracht van woord + beeld in je les
Dubbel coderen, de kracht van woord + beeld in je les
Hoe breng je het dubbel coderen - het combineren van woorden en beelden - in de praktijk in je lessen?
Ik ben niet jij, jij bent niet ik
Contextuele leerlingbegeleiding in de praktijk
Een praktijkboek vanuit de contextuele benadering dat wil laten zien hoe je het geven van leerlingen op een diep niveau kunt herkennen.
Pedagogisch klimaat nieuwkomers
Een warm pedagogisch klimaat voor nieuwkomers
Nieuwkomers ontvangen op school. Hoe doe je dat als schoolleider? In dit artikel over haar boek bespreekt de auteur universele kernwaarden en geeft deze 5 do's voor schoolleiders.
Omgaan met ouders
Omgaan met ouders
Wanneer school en ouders partnerschap nastreven, is een goed zicht op wederzijdse verwachtingen, doelen en gedeelde waarden essentieel.
Ondersteunend tekenen
Ondersteunend tekenen (bij TOS)
Ondersteunend tekenen (bij TOS): door de kern van een talige boodschap mee te tekenen bij leerlingen met TOS kunnen zij horen, zien en begrijpen.
Ouderbetrokkenheid NeXt
Ouderbetrokkenheid NeXt, Handboek voor mentoren in het voortgezet onderwijs
Het handboek Ouderbetrokkenheid NeXt is bedoeld voor mentoren in het voortgezet onderwijs en geeft handvatten om de samenwerking met ouders vorm te geven.
Brutaal, boos of agressief gedrag op school
Brutaal, boos of agressief gedrag op school
Brutaal, boos of agressief gedrag op school: hoe ga je als leerkracht om met sociaal storend gedrag?
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Hoe begeleid je uitdagende klassen in het primair onderwijs? Kees van Overveld geeft praktijkvoorbeelden en heel veel tips om met ordeverstoringen om te gaan.
Gedragsproblemen in de klas
Gedragsproblemen in de klas
Kinderen met gedragsproblemen hebben het moeilijk. En hun leerkrachten ook. Hoe kun je een leerling met een gedragsprobleem of stoornis ondersteunen? Wat werkt, wat juist niet?
De traumasensitieve school
De traumasensitieve school
In een traumasensitieve school zijn leraren zich voortdurend bewust van de impact die een trauma op een kind kan hebben en hebben zij oog voor gedrag dat daaruit voortkomt.
Ik ben toch té gek!
Ik ben toch té gek! - Een positieve kijk op Passend Onderwijs
Wat is normaal gedrag, wat is niet normaal? Daar focust de diagnostiek vaak op. Beter is: Geen zoektocht naar een verklaring van het gedrag, maar naar een ontmoeting met het kind.
Voorkom probleemgedrag
Voorkom probleemgedrag
Omgaan met probleemgedrag is één van de moeilijkste uitdagingen voor de leerkracht. Hoe kun je probleemgedrag voorkomen?
Gedragsproblemen bij kinderen
Gedragsproblemen bij kinderen
Wat doe je als je kind brutaal, boos, ongehoorzaam of agressief is? Op welke manieren kun je zulk gedrag verminderen? En wanneer is zulk gedrag zo ernstig dat er hulp gezocht moet worden?
Klimroos leerlingvolgsysteem
Klimroos
Klimroos is een leerling- en ontwikkelingsvolgsysteem. Het biedt gerichte proeven om inzicht te krijgen of een leerling toe is aan technisch lezen, schrijven en rekenen.
Communicatie ouders
Professioneel communiceren met ouders
Communiceren met ouders is een vereiste competentie van leerkrachten. Een praktische handreiking voor leerkrachten.
School en ouder
School en ouder, schouder aan schouder
Ouderbetrokkenheid is en blijft een hot item. Hoe werk je aan een goede relatie tussen de school en ouders? Lees hier hoe je ouderbetrokkenheid stimuleert.
Samen sterk
Samen sterk - Ouderbetrokkenheid en schoolsucces
Ouderbetrokkenheid is een hot item. En terecht. Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen. Dit artikel gaat over het boek Samen sterk van Noëlle Pameijer.
Succesvolle schoolprofilering
Succesvolle schoolprofilering
In het boek 'Succesvolle schoolprofilering' schrijft Edwin Borger over het beeld dat je als school bij ouders en omgeving oproept en hoe je daar gestalte aan geeft.
ADHD hoe haal je het uit je hoofd?
ADHD - hoe haal je het uit je hoofd
In ADHD Hoe haal je het uit je hoofd laat Wildervanck zien dat het mogelijk is om ook anders naar ADHD te kijken. Zij wil leren mentale processen te beïnvloeden, drukte uit je hoofd te halen en er positieve dingen in te stoppen.
ADHD in de klas; praktische gids voor leraren
ADHD in de klas; praktische gids voor leraren
Kinderen met ADHD hebben het vaak lastig op school. In het boek ADHD in de klas wordt ADHD en de problematiek in de klas beschreven, daarnaast reikt het boek ook mogelijke oplossingen aan, die de leerkracht meteen toe kan passen.
Omgaan met adhd op school
Omgaan met ADHD op school
Barkley schreef een nieuw boek over ADHD toegespitst op het onderwijs. Tirtsa Ehrlich maakte de vertaling én de vertaalslag naar het Nederlandse onderwijs.
Wat stuitert daar door je klas?
Wat stuitert daar door je klas? Over kinderen met ADHD en hun leraren
Leraren hebben de taak de hoge (soms onmogelijke) eisen van de schoolomgeving passend te maken. Dit boek wil je helpen met achtergrondinformatie en waardevolle tips over ADHD.
Groepsplan gedrag
Groepsplan gedrag - passend onderwijs in PO en VO
Passend onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen... Hoe doe je dat in de praktijk? Lees het in Groepsplan Gedrag van Kees van Overveld.
Ken je brein
Ken je brein - en haal eruit wat erin zit
Hoe kun je je brein voeden, versterken en beschermen? Dat lees je in dit tienerboek. Bij het boek zijn praktische lesactiviteiten om dit thema aan de orde te stellen.
Didactische werkvormen
Het didactische werkvormen boek
Het didactische werkvormenboek biedt een schat aan mogelijkheden om goed en afwisselend les te geven. In het boek staan 250 werkvormen uitgewerkt.
Formatieve assessment integreren in de praktijk
Formatieve assessment integreren in de praktijk
Aan de slag met formatieve assessment in de klas? Bazalt vertaalde het boek van Wiliam en Leahy met 24 praktische technieken die je meteen kunt toepassen.
Haal meer uit je combinatiegroep 2-3
Haal meer uit je combinatiegroep 2/3!
Haal meer uit je combinatiegroep 2/3, geeft adviezen en voorbeelden hoe je het onderwijs aan deze groep nog beter vorm kunt geven.
Lessen in orde
Lessen in orde - Handboek voor de onderwijspraktijk
Orde in je les is de basis voor een goede les en fijne sfeer in de klas. In dit boek geven Peter Teitler en Ans van Brussel in een mooie mix van theorie en praktijk handvatten daarvoor.
Ik in de Wij
Ik in de Wij
Leraren hebben er veel belang bij om vat te hebben op de groepsdynamiek in de klas. Dit boek geeft heldere, praktische tips hoe je groepsdynamisch kunt werken in de klas.
Startende leraren in het po en vo
Startende leraren in het po en vo
In het boek 'Startende leraren in het po en vo' is er aandacht voor de moeilijke beginsituatie van startende leerkrachten: verantwoordelijkheid voor een klas is groot.
Vloeiend van groep twee naar drie
Vloeiend van groep 2 naar 3
Hoe organiseer je een groep 2-3? In dit boek vind je een praktische leidraad voor effectief onderwijs in de onderbouw.
De zilveren weken
De Zilveren Weken
Dit boek geeft aandacht aan de sfeer in de klas in de periode na de kerstvakantie. Extra urgent nu de leerlingen regelmatig thuisonderwijs hebben of in een halfvolle klas zaten
Beter leren door groepsdynamiek
Beter leren door groepsdynamiek. Van multi-intensief naar groepsdynamisch onderwijs
In het boek 'Beter leren door groepsdynamiek' kun je lezen hoe groepdynamisch onderwijs voor meer rust in je groep zorgt en betere leerresultaten.
Bewegen naar optimale arbeidsmobiliteit
Bewegen naar optimale arbeidsmobiliteit.
Dit boek geeft antwoorden op de vraag wat organisaties samen met hun medewerkers kunnen doen om te bewegen naar optimale arbeidsmobiliteit.
De gelukkige leraar
De gelukkige leraar
Het mooie beroep van leraren staat onder druk. Hoe kan een leerkracht dan toch autonoom zijn en voor zichzelf op komen? Dit wordt beschreven in 'De gelukkige leraar'.
Effectief leiderschap
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap - Stephen Covey
Welke eigenschappen bezitten effectieve mensen? Lees hier een samenvatting van De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey. Een aanrader voor iedereen!
Duurzame schoolontwikkeling
Duurzame schoolontwikkeling
Onderwijsvernieuwing is een ingewikkeld en weerbarstig proces, dat vaak niet de resultaten oplevert die men ervan verwacht. Hoe ontwikkel je je school duurzaam?
E-learning trends en ontwikkelingen
E-learning. Trends en ontwikkelingen
In welke fase bevindt zich e-learning? Volgens Wilfred Rubens gaat het geleidelijk beter, maar aspecten blijven onvolwassen. Lees over kansen en verbeterpunten.
Een leven lang vitaal in het onderwijs
Een leven lang vitaal in het onderwijs. Gezond, productief en met plezier (blijven) werken
Voor de klas staan is een baan waarin leraren waarde toevoegen aan de gemeenschap, aan de leerlingen en hun ouders. Hoe blijf je vitaal in je baan als leerkracht?
Gedraag je!
Gedraag je! Toegepaste gedragsleer voor een goed werkklimaat
Hoe krijg je een goed werkklimaat in de klas? In het boek Gedraag je! gaan twee psychologen in op de vraag hoe je gedrag kunt beïnvloeden.
Gesprekkencyclus: van zinvol naar betekenisvol
Gesprekkencyclus: van zinvol naar betekenisvol
De gesprekkencyclus kan een betekenisvolle katalysator zijn voor professionele ontwikkeling van medewerkers en scholen.
Handboek voor leraren
Handboek voor leraren
In dit handboek vind je de basis die nodig is om een succesvolle leraar te worden. Een goede leraar doet ertoe. Het te worden is een mooie, maar soms lastige opgave.
Ieder kind kansrijk!
Ieder kind kansrijk!
Dit boek neemt je mee op weg om kansen te zoeken voor hen die kansloos lijken. Dat begint met anders naar je leerlingen kijken, je mindset veranderen dus.
Feedback in professionele context
Kom maar op met je feedback
Kom maar op met je feedback gaat over feedback in een professionele context en hoe het je kan helpen in het onderwijs effectiever en gelukkiger te worden.
Onderzoeksmatig leiderschap
Onderzoeksmatig leiderschap
Het belang van onderzoek voor de kwaliteit van onderwijs geniet in toenemende mate belangstelling. In het boek onderzoeksmatig leiderschap lees je hoe je hier vorm aan geeft.
Persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit in het basisonderwijs
Een werkboek over gedrag en effectieve communicatie. Je kunt het gebruiken als praktische leidraad bij lastige situaties die je tegenkomt in je werk op school.
Professionele leergemeenschap
De professionele leergemeenschap
De professionele leergemeenschap is een veelbelovend concept bij schoolverbeteringen. Maar… hoe ziet een professionele leergemeenschap eruit?
Professioneel leren
Heeft nascholing zin? Tien principes voor succesvolle professionalisering
Heeft professionalisering gevolgen voor de resultaten van het onderwijs bij de leerlingen? Een kort overzicht van de tien principes die nascholing tot een succes kunnen maken.
Formatief evalueren schoolbreed implementeren
Formatief evalueren schoolbreed implementeren
Hoe kun je formatief evalueren schoolbreed implementeren? Naast veel informatie geeft dit boek concrete tips hoe je formatieve evaluatie een plaats geeft in het onderwijs.
Sturen op autonomie
Sturen op autonomie - Transactionele analyse voor het onderwijs
Sturen op autonomie is een onderwijsboek aan de hand van de krachtige concepten uit de Transactionele Analyse (TA).
Wegwijzer voor de intern begeleider
Wegwijzer voor de intern begeleider
Het boek 'Wegwijzer voor de intern begeleider is een naslagwerk over alle thema's waar een intern begeleider mee te maken krijgt.
Zo kun je mij bereiken
Zo kun je mij bereiken - PCM in de klas
Praktische handleiding om de verschillende persoonlijkheidstypes in jouw klas betrokken te krijgen en te houden. Hoe motiveer je leerlingen en hoe haal je hen uit stress?
Effectief rekenonderwijs
Effectief Rekenonderwijs op de basisschool
Een recensie van een boek dat polariseert is een hachelijke zaak. Dit boek dwingt de lezer om te denken in voor of tégen traditioneel dan wel realistisch rekenonderwijs.
Natuurlijk, buiten rekenen!
Natuurlijk, buiten rekenen!
Er zijn veel kansen om rekentaal te gebruiken tijdens het buitenspelen en dit te verbinden aan de begripsvorming. Dit boek geeft hier vele voorbeelden van!
Rekenonderwijs kan anders!
Rekenonderwijs kan anders!
Kindgericht rekenonderwijs, hoe ziet dat er uit? Rekenonderwijs in de 21e eeuw vraagt een andere aanpak dan de meeste scholen in de vorige eeuw gewend zijn geraakt!
RekenReis
RekenReis
Alle rekendoelen overzichtelijk uitgewerkt in kindtaal en gevisualiseerd voor leerlingen, leraren en ouders. Een mooi middel voor jong en oud om inzicht te krijgen in de leerlijn rekenen!
Sterke rekenaars
Sterke rekenaars in het basisonderwijs
Sterke rekenaars zijn in het huidige onderwijs vaak onderbelicht. Welke onderwijsbehoeften hebben deze leerlingen en hoe kan de leerkracht daarop inspelen?
Voorkom (ernstige) rekenproblemen, 7 aanraders
Voorkom (ernstige) rekenproblemen, 7 aanraders
Geen kale sommen, maar functionele gecijferdheid: hoe bereik je dat? Gerard Bel neemt je mee in het boek 'Voorkom ernstige rekenproblemen, 7 aanraders' van Ceciel Borghouts.
Wie is er bang voor wiskunde
Wie is er bang voor Wiskunde?
Wiskundeangst is een reeël verschijnsel dat mensen blokkeert om de uitdaging van wiskunde met plezier aan te gaan. Wat kun je eraan doen?
Omgaan met Asperger
Omgaan met Asperger in de klas
Elke leerling heeft recht op passend onderwijs. Ook een leerling met het syndroom van Asperger. Maar… hoe realiseer je dat?
Autisme anders bekijken
Autisme anders bekijken - Omdat geen kind hetzelfde is
Hoe kun je autisme anders bekijken? De 'Autist' bestaat niet meer. Het oude onderscheid in klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS is komen te vervallen volgens de DSM5.
autisme in de klas - tips voor leerkracht en leerling
Autisme in de klas - tips voor leerkracht én leerling
In het boekje 'Autisme in de klas' staat een duidelijk overzicht hoe autisme zich uit. En daarbij veel tips in de vorm van steekkaarten hoe leerkrachten hierop in kunnen spelen.
Autisme op school
Autisme op school - een passend aanbod binnen passend onderwijs
Het boek Autisme op school biedt handreikingen voor een passend aanbod binnen passend onderwijs. Kinderen met ASS hebben speciale onderwijsbehoeften.
Teddy heeft autisme
Teddy heeft autisme en Pien rode krullen
Wat is autisme, en hoe voelt het om autisme te hebben? Kruip in de huid van een kind met autisme en ervaar hoe hij/zij de wereld waarneemt. Lees over diverse kenmerken van autisme.
Vind je eigen weg met jouw autisme
Vind je eigen weg met jouw autisme
Als je autisme hebt, werken je hersenen anders dan bij de meeste mensen. In 'vind je eigen weg met jouw autisme' leren jongeren zichzelf en hun autisme kennen.
Bordwerk en aantekeningen
Bordwerk en aantekeningen, slow teaching in de 21e eeuw
Door technologie is het onderwijs complexer geworden, niet eenvoudiger. Is de inzet van digitale middelen altijd de beste keuze? Dit boek zet aan tot nadenken over dit thema.
De Denkende Klas: bereid je leerlingen voor op leren én leven
De Denkende Klas
Niet alleen maar kennis reproduceren, maar zelf denken. Daarmee help je je leerlingen leren én leven! Lees er alles over in het boek De Denkende Klas van Dick van der Wateren.
Expliciete Directe Instructie
Expliciete Directe Instructie - Tips en technieken voor een goede les
Expliciete Directe Instructie. Tips en technieken voor een goede les. Succeservaringen en betere leerprestaties bij leerlingen. De sleutel tot succes is de leerkracht.
Gecijferd bewustzijn
Werkmap Gecijferd bewustzijn
De Werkmap Gecijferd bewustzijn biedt leerkrachten in groep 1 en 2 naast theorie veel activiteiten en lessen om (voorbereidend) rekenen met kleuters vorm te geven.
Catharsia - Agora onderwijs in Roermond
Catharsia - een andere visie op onderwijs
Een bespreking van het boek Catharsia, het pleidooi voor ander onderwijs zoals dat gestalte krijgt in het Agora onderwijs in Roermond
Continu Verbeteren in het onderwijs
Continu verbeteren in het onderwijs. Praktische strategieën voor implementatie op alle niveaus
Continu Verbeteren in het onderwijs geeft uitleg over de strategieën en onderdelen van Continu Verbeteren. Met dit boek kun je meteen aan de slag binnen je school!
Druk druk druk, slimmer organiseren in het onderwijs
Druk druk druk: Slimmer organiseren in het onderwijs
In het boek Druk druk druk schrijft Annemieke Schoemaker over mogelijke interventies of strategieën bij problemen rond werkdruk en stress in het onderwijs.
Handboek onderwijsrecht
Handboek onderwijsrecht
In Handboek Onderwijsrecht schrijft Noor Dietvors over de actuele wet- en regelgeving in het primair onderwijs.
Medezeggenschap in het onderwijs
Kansrijke medezeggenschap in het onderwijs
Het boek 'Kansrijke medezeggenschap in het onderwijs' gaat over samenwerken vanuit een gedeelde visie op de kwaliteit van het onderwijs en over de kracht van de mensen die bij het onderwijs betrokken zijn
Interdisciplinair samenwerken
Over het schoolhek heen
In het boek 'Over het schoolhek heen' wordt interdisciplinair samenwerken gezien als ontwikkelkansen voor professionals en leerlingen.
Prestatiepijn door toetsen
Prestatiepijn: toetsen als boosdoeners?
Wat willen we bereiken met het geven van cijfers? Welke invloed heeft dat op de prestaties van leerlingen? Dit zijn vragen waar dit boek een antwoord op geeft.
Veranderend toezicht onderwijsinspectie
Veranderend toezicht
Per augustus 2017 is de anier waarop de Onderwijsinspectie toezicht houdt veranderd. Scholen en besturen krijgen de eindverantwoordelijkheid voor het formuleren van hun eigen onderwijskwaliteit.
Wanneer krijgen we weer les?
Wanneer krijgen we weer les? - Een mbo school in transitie -
Op een luchtige en vlotte manier beschrijft Paula van Manen haar ervaringen tijdens de transitie van haar MBO-school naar gepersonaliseerd onderwijs.
Werk voor de reünie
Werk voor de reünie
Iedereen kan zich wel die ene leraar herinneren, die het beste in je naar boven haalde. Hoe word je nou zo'n goede leraar? Door te werken voor de reünie. Als je weet waarom leerlingen je dan een goede leraar vinden, kun je daar nu naar handelen.
Actief executief - Toolbox
Actief Executief
Actief Executief: een toolbox voor het remediëren van executieve functies voor jongeren in het voortgezet onderwijs
Woorden waarden werkelijkheid
Woorden, waarden en werkelijkheid: Leiding geven aan waardengericht werken in scholen
Waardengericht werken kan helpen om duurzame vernieuwing en positieve ontwikkelingen in school te realiseren. Hoe geef je dit vorm?
Executieve functies bij kinderen en adolescenten
Executieve functies bij kinderen en adolescenten
Executieve functies bij kinderen en adolescenten - Een praktische gids voor diagnostiek en interventie, geheel herziene editie.
Lotte zit je nu alweer te dromen
Lees- en reflectieboek voor dromerige kinderen
In dit leesboek maken we kennis met de dromerige Lotte die het nooit goed kan doen maar met wie het toch steeds beter gaat door het oefenen van vaardigheden.
Ontketen het brein van je kind
Ontketen het brein van je kind
Hoe zorg je ervoor dat je kind de baas blijft van zijn (verslavende) smartphone? In het boek Ontketen het brein van je kind gaat Theo Compernolle in op deze en soortgelijke vragen.
SEL en gedrag in de groep
SEL en gedrag in de groep - Sociaal emotioneel leren in de praktijk
Sociaal onhandig gedrag van kinderen kan een grote uitdaging zijn voor leerkrachten. Deze werkmap wil leerkrachten helpen om de juiste acties te ondernemen.
SEL
SEL - Sociaal-emotioneel leren als basis
Het schoolse leren is belangrijk, maar dit kan niet zonder sociaal emotioneel leren (SEL). In het boek SEL beschrijft Kees van Overveld precies wat dit is.
Sociaal? Vaardig!
Sociaal? Vaardig! Het stimuleren van de sociaal-emotionele vaardigheden
Sociaal vaardige kinderen, dat willen we allemaal. Maar hoe kunnen we de belangrijkste sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen stimuleren?
Theorieboek groepsdynamica
Grenzen aangeven - Theorieboek groepsdynamica
Het Grol Weerbaarheidsmodel is een praktisch handvat voor het herkennen en aangeven van grenzen. Dit model is goed toepasbaar in een schoolsituatie bij conflicten op school
Doe maar Taal
Doe maar taal
Een boek met speelse lesideeën om taal te bevorderen, gerubriceerd rond spreken, schrijven, luisteren en lezen.
Het meertalige kind
Het meertalige kind
Het boek Het meertalige kind van Marinella Orion kan mensen inspireren veel meer werk te maken van meertaligheid, zeker professionals die werken met meertalige kinderen.
Taalontwikkelingsstoornissen in de klas
Taalontwikkelingsstoornissen in de klas
In dit boek vind je praktische handelingsadviezen en tips voor leerlingen met taalontwikkelingsstoornissen in de klas (TOS)
Uitdagend en functioneel taalonderwijs
Uitdagend en functioneel taalonderwijs
Taalonderwijs is de verbindende schakel tussen alles wat er op school aan de orde komt.​ Daarom is dit een prachtig aangrijpingspunt om kindgericht onderwijs vorm te geven.
Werkmap begrijpend luisteren en woordenschat
Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat
Hoe zorg je er voor dat jonge kinderen (nog) beter worden in begrijpend luisteren? Deze werkmap toont stap voor stap hoe je activiteiten voorbereidt en uitvoert, met voorbeeldteksten.
Werkmap fonemisch bewustzijn
Werkmap Fonemisch bewustzijn
Met deze werkmap kunnen leerkrachten gestructureerd en didactisch verantwoord werken aan het fonemisch bewustzijn van kinderen in groep 1 en 2.
Coachen van kinderen
Coachen van kinderen met zwakke executieve functies
Voor sommige kinderen is het erg lastig om op tijd aan taken te beginnen. En dingen onthouden is ook al een drama. Wellicht zijn de executieve functies zwak.
Executieve functies in de klas
Executieve functies in de klas - praktische gids voor leerkrachten
Hoe help je leerlingen met zwakke executieve functies? Het boek Executieve functies versterken op school is een praktische gids voor leerkrachten.
Slim maar...
Slim maar.. Hoe je de executieve functies kunt versterken
In het boek Slim maar… geven Peg Dawson en Richard Guare praktische tips hoe je de executieve functies bij kinderen kunt ontwikkelen.
Focus! Ontwikkel aandacht en concentratie bij jonge kinderen
Focus! Ontwikkel aandacht en concentratie bij jonge kinderen
Hoe ontwikkel je aandacht en concentratie bij jonge kinderen en wat zijn de voorwaarden voor een goede ontwikkeling daarvan?
Praktisch werkboek voor tieners
Stres minder, ontspan meer - Praktische werkboeken voor tieners
Er verschenen werkboeken voor tieners over problemen waar ze zelf mee aan de slag kunnen: executieve functies, negatieve gedachten of een werkboek over stress.
Grip op de groep
Grip op de groep - Hoe vorm je een positieve groep?
Hoe kun je een goede groep vormen? Tactvol inspelen op de groepsprocessen in de klas is daarbij belangrijk. De eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal.
Groepsklimaat
Gelukkige kinderen in een gelukkige klas
Een gelukkige klas met een warm schoolklimaat. Hoe kun je dat realiseren? Lees het in ‘Gelukkige kinderen in een gelukkige klas’ van Charlotte Visch
Klassenkracht
Klasse(n)kracht - in zeven stappen naar een veilig en sociaal groepsklimaat
Hoe kan het dat een ervaren leerkracht soms een groep heeft waar ze niets mee kan beginnen? Een boek over groepsdynamica: met respect voor de klas.
De Ringaanpak
De Ringaanpak - Een groepsdynamische benadering voor een veilige klas
Negatief leiderschap in de groep? Dat biedt ruimte voor roddelen, intimidatie, uitsluiting, ruzie en pesten! Werk actief aan groepsdynamiek met de Ringaanpak van Barry Redeker.
Mindfulness in de klas
Spelen in stilte- mindfulness in de klas
Luisteren, stil zijn, naar binnen keren, empathie en reflectie. Irma Smegen wil jonge kinderen de wijsheden en technieken van mindfulness aan reiken.
De lerende mens
De lerende mens
Passend onderwijs, Engels in groep 1, iPad-scholen - de vernieuwingen in het onderwijs buitelen over elkaar heen. Maar… hoe leert de mens eigenlijk?
Denken in beelden
Denken in beelden
Het is goed om als leerkracht rekening te houden met beelddenkers. Hoe kun je dat doen? Dat lees je in het boek Denken in beelden van Tineke Verdoes.
Handboek leren leren
Handboek leren leren - 5 krachtige principes
Leren leren, hoe doe je dat? In het Handboek leren leren beschrijven de auteurs 5 krachtige principes, zodat je jouw leerlingen een goede leerattitude mee kunt geven.
Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker
Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker
Leuke leraren hebben ook een leuke baan. Leuke lessen zorgen voor leuke leerlingen. Lees hier verder wat 'leuk' onderwijs inhoudt!
Leerdoelen en succescriteria
Leerdoelen en succescriteria
Dit boek legt het belang van procesgerichte succescriteria uit en laat uitgebreid zien hoe je succescriteria kunt gebruiken in de les.
Close Reading
Close Reading - Werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs
Close Reading geeft handvatten om te werken aan dieper tekstbegrip in het basisonderwijs. Het (her)lezen en bevragen van uitdagende teksten is een belangrijk kenmerk.
Dit is dyslexie
Dit is dyslexie - achtergrond en aanpak
Dit is dyslexie - achtergrond en aanpak: een naslagwerk voor iedereen die meer wil weten over dyslexie
Leesstimulering in de onderwijspraktijk
Leesstimulering in de onderwijspraktijk - verwerking van boeken
Kinderen halen ruim 50% meer rendement uit lezen, als zij praten en schrijven over gelezen boeken. Het praktijkboek Leesstimulering in de onderwijspraktijk helpt daarbij!
Actief Leren Lezen
Actief Leren Lezen
Actief Leren Lezen is een leesmethode voor groep 3 en 4, die ruimte geeft voor kwalitatieve leeslessen. Wat deze methode nog meer biedt? Dat lees je hier!
Technisch lezen in een doorlopende lijn
Technisch lezen in een doorlopende lijn; een praktisch handboek voor de basisschool.
Een praktisch handboek voor de basisschool over het belang van goed leren lezen en het proces van technisch lezen in een doorlopende lijn.
Zo ontdek ik het lezen - spellingsrijpheid
Spellingonderwijs: pas als het kind er rijp voor is
Geef spellingonderwijs pas als het kind er rijp voor is. Vijf toetsen voor spellingrijpheid helpen om dat moment te bepalen.
Gave van dyslexie
De gave van dyslexie
Dyslexie… de meeste mensen denken hierbij aan leesproblemen, letters omdraaien en traag leren. Maar dit is slechts één kant van dyslexie. Het is ook een gave.
Krachtig anders leren
Krachtig anders leren - Kernvisie methode
Onderwijs sluit niet altijd aan bij de leerstijl van een kind. Het boek Krachtig anders leren behandelt de leerstijl van kinderen met dyslexie, ADD en ADHD.
Ga tot de mier!
Ga tot de mier! - Een mierenparabel met lessen voor mensenorganisaties
Een goed werkend team zien? Ga dan kijken bij een mierenkolonie. Mieren zijn een schitterend voorbeeld van teamwork zonder een duidelijke leider. Wat is hun geheim?
Aan de slag met handschriftonderwijs
Aan de slag met handschriftonderwijs
Aan de slag met handschriftonderwijs is een praktisch boek over het belang van leren schrijven met de hand.
Fijn!
Fijn!
Een goede ontwikkeling van de fijne motoriek helpt een kind bij het zelfstandig worden. Echter, hoe stimuleer je de fijne motoriek? In dit boek wordt het haarfijn uitgelegd.
Differentiatie basisonderwijs
Differentiëren is te leren! (PO)
Eén van de meest prangende vragen van veel leerkrachten is: hoe kom ik tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen zodat zij allemaal optimale prestaties behalen?
Differentiëren voortgezet onderwijs
Differentiëren is te leren! (VO)
Aan de slag gaan met differentiëren maakt je creatiever in het betrekken van leerlingen bij de les en het motiveren van leerlingen. Zo vergroot je de kansen van alle leerlingen.
Differentiëren is te leren
Differentiëren is te leren
Hoe haal je elke dag het beste in alle kinderen naar boven? Al die verschillende behoeftes, talenten en leervoorkeuren. Lees de recensie: Differentiëren is te leren!
Help! Te veel kinderen vallen uit op school.
Help! Te veel kinderen vallen uit op school.
Wil jij samen met je onderwijsteam oorzaken van leer-en gedragsproblemen voorkomen? Lees over de aandacht voor de ontwikkeling van het jonge kind in dit boek en ga zorgvuldig aan de slag met de tips en stappen die worden aangedragen!
Het belang van vroege mondelinge taalvaardigheid
Al pratend wijs; het belang van een goede vroege mondelinge taalvaardigheid
Het boek Al pratend wijs geeft fijne handvatten voor de stimulering van de mondelinge taalvaardigheid van het jonge kind. Met tips en spelletjes voor in de klas.
De kleutervriendelijke school
De kleutervriendelijke school
Het boek 'De kleutervriendelijke school' geschreven door Betsy van de Grift, draait eigenlijk om de kernvraag: Deugt ons onderwijs aan kleuters?
Grej of the day - minilessen
Grej of the day onderbouw
Het boek Grej of the day onderbouw, is speciaal gemaakt voor de onderbouw van de basisschool en heeft minilessen, waarbij de nieuwgierigheid van kinderen wordt geprikkeld, er kennisoverdracht plaatsvindt en er een WOW!-feit wordt gedeeld.
Hoogbegaafd of ontwikkelingsvoorsprong
Hoogbegaafd of ontwikkelingsvoorsprong
In een uitnodigende leeromgeving komen kinderen met ontwikkelingsvoorsprong zelf tot ontdekken en leren.
Kleuterleerkracht
Kleuterleerkracht, het naslagwerk voor kwaliteitsvol kleuteronderwijs
Het belang van kwalitatief goed onderwijs en zorg voor jonge kinderen is meermaals aangetoond en jij als leerkracht kunt het verschil maken! Hoe maak jij het verschil?
Kleutersprongen opbrengstgericht werken
Kleutersprongen 2.0 opbrengstgericht werken in groep 1 en 2
Het verhogen van de leeropbrengst is de afgelopen jaren één van de belangrijkste speerpunten in het onderwijs geweest. Hoe geef je onderwijsoptimalisatie bij kleuters praktisch vorm?
Meesterlijk kleuteronderwijs voor juffen en meesters
Meesterlijk kleuteronderwijs - van eigenwijs tot onderwijs
In Meesterlijk kleuteronderwijs maakt Sander Gordijn de zoektocht naar nieuwe manieren om het jonge kind te inspireren door activiteiten.
Peuters en kleuters in een groep
Werk met peuters en kleuters in één groep
In dit boek wordt vanuit verschillende perspectieven beschreven hoe je een peuter-kleutergroep kunt vormgeven.
De kracht van spel
De kracht van spel, waar leerkrachten en kinderen elkaar ontmoeten
Spel, wat kan je ermee in het onderwijs? Het boek De kracht van spel biedt herkenbare praktijkervaringen, die worden afgewisseld met relevante theoretische onderbouwing.
Stapsgewijze educatie Praktijk en theorie over kinderen van 0-4 jaar
Stapsgewijze educatie Praktijk en theorie over kinderen van 0-4 jaar
Stapsgewijze educatie is een boek wat geschreven is vanuit de gedachte dat alle jonge kinderen recht hebben op sterke professionals. Goede vakinhoudelijke kennis is hierbij van belang, daar draagt dit boek aan bij.
Werken in een kleuterwereld deel 2
Werken in een kleuterwereld-deel 2
Van de hand van Bianca Antonissen verscheen het tweede deel van 'Werken in een kleuterwereld.'
Vijf rollen leraar
De vijf rollen van de leraar
Het boek 'De vijf rollen van de leraar' beschrijft voor elke rol van de leraar op concrete, praktische wijze welk gedrag een effectieve leraar wel én niet vertoont.
Zes rollen van de leraar
De zes rollen van de leraar
Het boek 'De zes rollen van de leraar' beschrijft voor elke rol van de leraar op concrete, praktische wijze welk gedrag een effectieve leraar wel én niet vertoont.
Zesde rol van de leraar
De zesde rol van de leraar
Leerlingen voorbereiden op een snel veranderende en nog onbekende toekomst. Dit vraagt een proactieve houding om voortdurend passende vaardigheden te verwerven.
Ik heb ook wat te vertellen
Ik heb ook wat te vertellen! - Communiceren met pubers en adolescenten
Hoe kun je goede gesprekken voeren met pubers en jeugdigen? Daarover gaat het boek Ik heb ook wat te vertellen van Martine F. Delfos. Lees hier een samenvatting en tips.
Toetsrevolutie
Toetsrevolutie - Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs
Formatief toetsen versterkt de aansluiting tussen leren, instructie en beoordelen. Uit onderzoek blijkt dat formatieve toetsvormen een positieve invloed hebben op motivatie van leerlingen.
Sociale veiligheid in school
Sociale veiligheid in school
Sociale veiligheid betreft zowel het tegengaan van onveiligheid en pesten als het leren en versterken van vertrouwen, respect en bijbehorende sociale vaardigheden.
Onderwijskundig Leiderschap
Onderwijskundig leiderschap
In het boek Onderwijskundig Leiderschap laat Jeroen Imants zien hoe onderwijskundig leiderschap in de school van de 21e eeuw gestalte krijgt.
Regieversterkend leiderschap - inleiding
Het onderwijs wil door! Regieversterkend onderwijs
Regieversterkend leiderschap is het zien van de rol en kwaliteit van leraren en hen voortdurend eigenaar te maken van wat er op een school gebeurt.
Samenwerkend Leiderschap
Samenwerkend Leiderschap - leiders met impact
Wat voor schoolleider wil je zijn? Vanuit welke focus geef je leiding? Waar begin je als je het leerproces wilt optimaliseren? Hierover lees je in het boek Samenwerkend Leiderschap van Peter M. DeWitt.
Naar ontwikkelingsgericht onderwijs: een fundamentele verandering
Onderwijs na COVID-19
De Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs pleit in Onderwijs na COVID-19 voor een omslag in het onderwijsstelsel. Een inspirerend boek waarin recht wordt gedaan aan de individuele leerling.
In school we trust
Internationaal netwerk rond nationale onderwijsvernieuwingen
Met het boek 'In school we trust' hoopt Philip Bakker dat er meer aandacht komt voor 'onderwijs tot vrij individu'.
Kansen(on)gelijkheid vanuit meerdere perspectieven
Wat is eerlijk? Werken aan kansengelijkheid in het onderwijs
Krijgt elke leerling dezelfde eerlijke kansen? In dit artikel vind je een toelichting op het boek 'Wat is eerlijk? Werken aan kansengelijkheid in het onderwijs'. Neem en lees!
Op zoek naar letters
Op zoek naar letters - de andere spelling- en grammaticadidactiek
Helder beschreven didactiek van spelling en grammatica. Leraren kunnen hierdoor eigentijds en kwalitatief hoogwaardig spelling- en grammatica onderwijs vormgeven.
Opgroeien terwijl de wereld in brand staat - duurzame toekomst
Opgroeien terwijl de wereld in brand staat - Hoe jongeren de weg naar een duurzame toekomst versnellen
Hoe is het voor jongeren om volwassen te worden in deze tijd van klimaatverandering en diepe ecologische crisis? Lees er alles over in het boek van Yvonne van Sark: Opgroeien terwijl de wereld in brand staat.
Begaafde onderpresteerders
Het begeleiden van begaafde onderpresteerders
Hoe kan creatief denken jou als leerkracht helpen om onderpresteerders effectief te begeleiden? Wat hebben deze leerlingen nodig om tot leren te komen? Lees het in deze recensie.
Begeleiding hoogbegaafden
De begeleiding van hoogbegaafde kinderen
In het boek De begeleiding van hoogbegaafde kinderen van James T. Webb e.a. staan diverse suggesties voor het opvoeden van hoogbegaafde kinderen.
Beleid hoogbegaafdheid
Slim beleid - Beleid rond hoogbegaafdheid
In een beleidsplan legt de school vast hoe ze de begeleiding aan hoogbegaafden vormgeven. Maar waar moet je allemaal aan deken bij het opstellen van een beleidsplan?
Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen
Hoe dan?! Pakkend onderwijs voor begaafde leerlingen
De auteurs zetten in op het belang van visie-ontwikkeling om aan de hand daarvan keuzes te maken rond het onderwijs aan begaafde leerlingen.
Hoogbegaafd met stoornis
Hoogbegaafde kinderen met stoornissen
Hoogbegaafde kinderen kunnen ook stoornissen hebben. Vaak verbloemt de hoogbegaafdheid een stoornis, of valt door een stoornis niet op dat een kind hoogbegaafd is.
De Gids
De Gids - Over begaafdheid in het basisonderwijs
Op elke school zitten begaafde leerlingen. Zij komen er niet 'vanzelf'. Om hen tot bloei te laten komen, hebben zij goede begeleiding nodig. Maar hoe doe je dat?
Gevoelig hoogbegaafd
Gevoelig hoogbegaafd - hoogsensitiviteit bij hoogbegaafden
Hoe kun je hoogbegaafde kinderen begeleiden in hun intense ervaringen en emoties? Het boek Gevoelig hoogbegaafd gaat over de hoogsensitiviteit van hoogbegaafden.
Kei in hoogbegaafdheid
Kei in hoogbegaafdheid - Hét praktijkboek voor de leerkracht
Is lesgeven aan hoogbegaafde kinderen nou echt zo moeilijk? Soms wel, maar meestal niet! Jan Kuipers geeft in dit boek veel praktische informatie en tips voor leraren.
Misdiagnose van hoogbegaafden
Misdiagnose van hoogbegaafden
Verkeerde diagnoses van hoogbegaafden zorgen vaak voor onnodig lijden. Het boek Misdiagnose van hoogbegaafden behandelt veel voorkomende misdiagnoses.
Onderpresteren
Onderpresteren op de basisschool
Veel kinderen komen niet uit de verf op school. Volgens de Onderwijsraad presteert een op de zeven leerlingen onder zijn of haar niveau. Onderpresteren verdient dus zeker de aandacht.
Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden
Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden
Dit boek bevat een overzicht van de wetenschappelijke kennis over het onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden.
Passend onderwijs voor begaafden
Passend onderwijs voor begaafde leerlingen
Hoe kunnen we passend onderwijs voor begaafde leerlingen realiseren? Het boek Passend onderwijs voor begaafde leerlingen (Sylvia Drent, Eleonoor van Gerven, 2012) geeft hier praktische tips voor.
Peuters en kleuters die net iets meer kunnen
Peuters en kleuters die nét iets meer kunnen
Deze boeken geven samen bijna 1000 ideeën en tips voor het werken met peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong.
Succesvol begeleiden van hoogbegaafden
Succesvol begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren
Welke misverstanden zijn er rond hoogbegaafdheid? Waar worstelen veel begaafde kinderen mee? Daarover gaat het boek Succesvol begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren
Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met kleuters
Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met kleuters
Ervaringsgericht werken is veel meer dan leren uit ervaring. Het gaat niet om wat kinderen doen maar om hoe de leerkracht naar het kind kijkt.
Executieve functies kleuters
Zet je EF-bril op
Deze bundel over het sturen van executieve functies bij kleuters is gebaseerd op internationale wetenschappelijke literatuur en uitgetest in de praktijk.
Kiezen voor het jonge kind
Kiezen voor het jonge kind
Kiezen voor het jonge kind is een boek met een sterke theoretische onderbouwing maar ook met volop aandacht voor de praktijk.
Leeruitdaging voor jonge kinderen
De leeruitdaging voor jonge kinderen - Diep leren
Na het boek De Leeruitdaging heeft James Nottingham samen met Jill Nottingham deze inhoud vertaald naar het werken met jonge kinderen: De Leeruitdaging voor jonge kinderen.
Spelen in uitdagende hoeken
Spelen in uitdagende hoeken
In 'Spelen in uitdagende hoeken' helpt Bianca Antonissen je ontdekken hoe je kinderen in hoeken tot rijk spel brengt, en hoe je connectie tot stand brengt met je leerdoelen.
Stapsgewijs onderwijs: Het kind centraal
Stapsgewijs onderwijs: Het kind centraal!
Ook al zijn er veel boeken geschreven over onderwijs aan jonge kinderen, het boek Stapsgewijs onderwijs: het kind centraal! verdient het om te worden uitgelicht.
Uitdagende peuters en kleuters uitdagen
Uitdagende peuters en kleuters uitdagen
Uitdagende peuters en kleuters uitdagen is een boek dat kennis en inzicht wil geven in het gedrag en behoeften van peuters en kleuters die voorlopen in hun ontwikkeling.
Wat leert mijn kind bij jullie?
Wat leert mijn kind bij jullie?
Impact hebben op de volledige kindontwikkeling in de kinderopvang
Werken in een kleuterwereld
Werken in een kleuterwereld - met juf Bianca
Kleuters zijn bijzonder en vragen een bijzondere aanpak. Dit boek helpt je reflecteren op je eigen handelen als kleuterleerkracht.
De huiswerkhulp
De huiswerkhulp - Een praktische gids voor leerlingen én ouders
Hoe leer je Franse woordjes? Hoe bereid je je voor op een wiskundeproefwerk? Hoe maak je een samenvatting voor geschiedenis? Lees het in het boek De huiswerkhulp.
Het recht er iets van te maken
Het recht er iets van te maken Jouw rol en positie in een systeem
Hoe werkt groepsdynamiek en vooral belangrijk, hoe heb jij daar als leerkracht invloed op? Hierbij is een bewuste basishouding belangrijk, dit artikel laat zien hoe die eruit ziet.
Jagen, verzamelen, opvoeden
Jagen, verzamelen, opvoeden - Wat we van oude culturen kunnen leren over het opvoeden van blije en behulpzame kinderen.
Michaeleen Douglass voelde zich hopeloos en totaal mislukt als moeder en ging op zoek: Hoe voed ik mijn kind op?
Nieuwe autoriteit - Haim Omer
Nieuwe autoriteit
In dit boek biedt Haim Omer een denkkader voor een nieuwe vorm van autoriteit om gezamenlijk de regie te pakken en vast te houden.
Nieuwe autoriteit voor ouders
Nieuwe autoriteit voor ouders
In dit boek worden handvaten gegeven voor een opvoeding gebasieerd op veilige verbinding, waakzame zorg en geweldloos verzet.
Pittige pubers
Pittige pubers - Opvoeden van je puber met ADHD of autisme
Waarom is de puberteit voor pubers met ADHD of autisme nog lastiger dan voor andere puberkinderen? In Pittige pubers vind je handvatten om hiermee om te gaan.
Pubermania
Pubermania - Inspirerend opvoeden
Hoe maak je (weer) contact met je puber? Aan de hand van de 'Puberijsberg' geeft het boek PUBERMANIA antwoord op vragen die je als ouder van een puber kunt hebben.
Alles over pesten
Alles over pesten
Pesten is geen onvermijdelijk onderdeel van het groepsproces. Het 'hoort' niet bij het leven en je wordt er niet sterker van integendeel. Recensie alles over pesten.
Meidenvenijn
Meidenvenijn in het basisonderwijs - Preventie en aanpak
Meidenvenijn is het subtiele spel van aantrekken en afstoten in relaties. Dit gedrag lijkt onschuldig, maar het brengt schade toe. Voorkomen en aanpakken dus!
Pesten aanpakken
Pesten aanpakken - lessenserie voor de basisschool
Gemiddeld één op de tien kinderen in het basisonderwijs wordt gepest. Hoe voorkom je pesten of pak je een pestprobleem aan?
Leren anders organiseren
Leren anders organiseren
Veel scholen lopen tegen de grenzen van het leerstofjaarklassensysteem aan. Dit boek laat zien dat je het onderwijs ook anders kunt organiseren, met meer ruimte voor de ontwikkeling van leerlingen en leraren.
Teamgericht organiseren basisonderwijs
Teamgericht organiseren in het basisonderwijs
pedagogische sensitiviteit
Werken aan pedagogische sensitiviteit in je team
Dit artikel gaat over pedagogische sensitiviteit in de schoolpraktijk. Ook leiderschap komt naar voren wat betreft dit onderwerp.
Beelddenkers, als kwartjes vallen…
Beelddenkers, als kwartjes vallen…
Het boek 'BEELDDENKERS, als kwartjes vallen' is een vlot geschreven en praktisch boek over beelddenkers in het onderwijs. Dit artikel geeft eerst een samenvatting van het boek en daarna een recensie.
Het hoogstimulatieve kind
Het hoogstimulatieve kind - Gevoelig en druk tegelijk
Hooggevoelige kinderen kunnen druk en emotioneel intens gedrag laten zien. Hoe ga je hiermee om? In dit boek lees je kenmerken en praktische tips.
Overprikkeld
Overprikkeld - Praktische strategieën om de wereld structuur te geven
Prikkelgevoelige kinderen beleven de wereld intens. In het boek Overprikkeld geeft Carolyn Dalgliesh praktische strategieën om de wereld van je kind te structureren.
Wegwijs in hooggevoeligheid
Wegwijs in hooggevoeligheid - kenmerken en tips
Hooggevoelige kinderen zijn erg sensitief voor indrukken. Lees hier wat hooggevoeligheid is, hoe je weet of je kind hooggevoelig is en hoe je dit goed kunt begeleiden.
Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting
Strategisch omgaan met onderwijshuisvesting vanaf 2015
Besturen worden vanaf 2015 zelf verantwoordelijk voor de aanpassing van hun schoolgebouwen. Dat betekent dat besturen hun gebouwen goed moeten kennen.
Spelen serieus nemen
Spelen serieus nemen
Dat spelen eigenlijk nooit ophoudt en dat je ook als volwassene kunt spelen, lijken we wel eens te vergeten. Dit boek neemt ons mee in de wereld en het belang van spel.
Bodemloos bestaan
Bodemloos bestaan
Adoptiekinderen kunnen afwijkend sociaal gedrag vertonen als een kind al in de eerste levensfase (bijna) geen affectie, verzorging en voeding heeft gehad.
Digitale dementie
Digitale dementie - Manfred Spitzer
In het boek Digitale dementie geeft hersenonderzoeker Manfred Spitzer aan hoe wij met digitale middelen ons verstand en geheugen kapotmaken.
Het lukt toch niet...
Het lukt toch niet... Effectieve strategieën tegen negatief denken
Negatief denken? Helaas komt het bij veel kinderen voor. In het boek Het lukt toch niet… geeft Tamar Chansky praktische tips hoe je hiermee aan de slag kunt.
Ik snap het wel, maar niet zo snel…
Ik snap het wel, maar niet zo snel…- Tips bij lage verwerkingssnelheid
Als dit kind zo slim is, waarom is hij dan zo langzaam? Huiswerk maken, antwoord geven: alles duurt lang... Wat kun je doen voor kinderen met een langzame informatieverwerking?
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Gedragsproblemen hebben soms een zeer bijzondere oorzaak. De onzichtbare koffer van een kind kan flink gevuld zijn met trauma. Geef traumasensitief les!
Meester Mark -1-
Meester Mark draait door - ten onder in het onderwijs
Op zijn 35e maakt Mark van der Werf een carrièreswitch: van journalist naar meester. In Meester Mark draait door doet hij met zelfspot verslag van zijn nieuwe loopbaan. Hoe vergaat het hem?
Meester Mark -2-
Meester Mark vraagt door
Journalist Mark van der Werf gaat lesgeven. Hij draait door en stopt binnen twee jaar. In dit tweede boek vraagt hij hoe anderen het volhouden in het onderwijs.
Vluchtelingenkinderen
Ontwrichte kinderen in het onderwijs
Bij vluchtelingenkinderen is bijna per definitie sprake van trauma. Het lesgeven aan deze kinderen is één van de zwaarste klussen in het Nederlandse onderwijs.
Opvoedwijzer Asperger
Opvoedwijzer Asperger
Hoe moet je omgaan met een kind met Asperger? Hoe kun je deze kinderen beter begrijpen? In Opvoedwijzer Asperger geeft Richard Bromfield veel tips voor ouders en opvoeders van kinderen met Asperger. Daarbij focust hij vooral op het kind in plaa
Wetenschap en technologie in de klas
Wetenschap en technologie in de klas: Handvatten voor een succesvolle uitvoering
Hoe laat je leerlingen in het basisonderwijs op een goede manier kennismaken met wetenschap en technologie? Dit boek geeft tips om goed W&T onderwijs te kunnen geven.
Fascinerende ontdekkingen
Fascinerende ontdekkingen met kinderen rondom wetenschap en techniek
Waarom onderwijs in wetenschap en techniek in de 21e eeuw? En hoe geef je dat vorm? Dit boek is een mooie mix van visie en praktische lessen.
Techniek: Leren door doen
Techniek: leren door doen. Hoe geef je techniek een plek in het onderwijs?
Techniek in het basisonderwijs staat volop in de belangstelling. Vanaf 2020 krijgen alle basisschoolleerlingen techniek. Maar hoe geef je techniek een goede plek in het onderwijs?
Schoolmania
Schoolmania - Gids voor ouders en kinderen die naar het VO gaan
Je kind gaat naar de middelbare! Daar komt heel wat bij kijken: het maken van de juiste schoolkeuze, de voorbereiding van je kind en jezelf, de verwachtingen van de brugklas...
Erken de ongelijkheid
Erken de ongelijkheid: De kracht van diversiteit in onderwijsteams
Benut de uiteenlopende talenten van leraren in het onderwijs. Meer variatie in functies komt de stabiele basis van onderwijskwaliteit ten goede. Het versterkt het leren van leraren én leerlingen!
Van deze rotonde
Hoe komen we van deze rotonde? Over het belang van creatief en probleemoplossend denken bij schoolontwikkeling
Om als school succesvol te kunnen ontwikkelen is creativiteit essentieel. Wat het creatieve proces inhoudt, is in dit artikel te lezen.
Instrumenten passend onderwijs
Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs
Peter de Vries en Peter de Vries schreven een boek vol stevig onderbouwde instrumenten voor de praktijk van alledag. Om Passend Onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.
Basisontwikkeling bij OGO
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
Hoe geef je ontwikkelingsgericht onderwijs aan jonge kinderen? Een praktische uitwerking daarvan lees je in Basisontwikkeling van Frea Janssen-Vos.
Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict
Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict.
Men moet leren omgaan met onzekerheden en dilemma's. Dat is misschien wel de kern van leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict.
Juffen zijn toffer dan meesters
Juffen zijn toffer dan meesters
In dit boek bespreken de auteurs in navolging op hun vorige bestseller een nieuwe reeks onderwijsmythes. Er blijkt opnieuw dat er hardnekkige fabels moeten sneuvelen.
Inschrijven nieuwsbrief

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest