Samenvattingen van boeken over het onderwijs

De redactie van wij-leren.nl maakt samenvattingen van boeken over onderwijs. Elke samenvatting sluit af met een recensie van het betreffende boek.

Formatieve assessment
Leren zichtbaar maken met formatieve assessment - In de praktijk
Hoe help je elke leerling vooruit? In het boek Leren zichtbaar maken met formatieve assessment beschrijft Shirley Clarke praktisch hoe je leren zichtbaar kunt maken.
Mindsets op school
Mindsets op school - Samenvattende recensie
Carol Dwecks theorie over de mindsets krijgt steeds meer aandacht, ook in school. Nu is er eindelijk een boek dat helemaal gaat over de combinatie Mindset en school.
Roos van Leary -2-
Werken met de Roos van Leary - boek over communicatie in het team
Gedrag roept bepaald gedrag op. De Roos van Leary beschrijft hoe bepaalde sociale processen verlopen en welke reactie gedrag oproept. Leer gedrag te herkennen en beïnvloeden.
Leren zichtbaar maken
Leren zichtbaar maken - John Hattie
Wat maakt de school tot een succes? In het baanbrekende boek Visible Learning verwerkt John Hattie de resultaten van onderzoeken onder miljoenen leerlingen.
3000 jaar denkers over onderwijs
3000 jaar denkers over onderwijs
Onderwijskundige visie opscherpen? Citaten van bekende onderwijskundigen uit het verleden zijn samengebalde kennis en wijsheid. Hebben grote waarde voor nu!
Basisonderwijs met/zonder basis
Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis
Wilt u weten waarom het huidige basisonderwijs geen basis bezit? Lees het nieuwe boek van ontwikkelingspsycholoog dr. Ewald Vervaet: Basisonderwijs met/zonder Basis!
Betrokkenheid! - Marzano
Betrokkenheid! - De sleutel tot beter leren - Marzano
Hoe krijg je leerlingen écht betrokken bij de les? Als leraar heb je daar zeker invloed op! Lees het in Betrokkenheid! van Robert Marzano
Breinvriendelijk onderwijs
Breinvriendelijk onderwijs - Feiten en praktische tips
Hoe werkt het brein precies en hoe passen we dat toe in de klas? Door hierop aan te sluiten, leren leerlingen sneller, meer en vinden ze leren leuker!
Zelfregulerend leren
Zelfregulerend leren - Effectiever leren met leerstrategieën
Leren leren is belangrijk, anders gaat een leerling vroeg of laat onderuit. Maar hoe ontwikkel je die vaardigheden bij leerlingen? Door het aanleren van leerstrategieën.
Essential Schools
The Essential Schools in de VS - scholen die je leren wie je bent
In het boek ‘The Essential Schools in de VS. Scholen die je leren wie je bent!’ beschrijft Rikie van Blijswijk scholen die hun onderwijs organiseren rond de ontwikkeling van het kind
Filosoferen doe je zo
Filosoferen doe je zo - Leidraad voor de basisschool
Het is belangrijk dat een leerkracht helder heeft wat filosoferen nu precies is. Het lijkt namelijk een containerbegrip te worden, dat iedereen op zijn eigen manier invult.
Het prachtige risico van onderwijs
Het prachtige risico van onderwijs - Gert Biesta
Gert Biesta reflecteert in `Het prachtige risico van onderwijs` op de zwakke kracht van het onderwijs aan de hand van een aantal pedagogische thema`s. Een samenvatting.
Handboek professionele schoolcultuur
Handboek professionele schoolcultuur
Hoe kun je een professionele schoolcultuur ontwikkelen? En wat kenmerkt zo’n cultuur? In het Handboek professionele schoolcultuur geven de auteurs een definitie en werken ze dit uit.
Het Alternatief
Het Alternatief - weg met de afrekencultuur in het onderwijs!
Het Alternatief van René Kneyber en Jelmer Evers is een bundel artikelen en interviews rond thema’s als onderwijsopbrengsten, onderwijsdoelen en leerkrachtgedrag.
Het Grote Vindingrijkboek
Het Grote Vindingrijkboek - Creativiteit ontwikkelen in het onderwijs
Creativiteit is een belangrijke vaardigheid. Maar...wat is creativiteit precies en hoe stimuleer je dat? Lees hier informatie, misverstanden rond creativiteit en leuke lessen.
In zeven stappen naar zinvol leren
In 7 stappen naar zinvol leren
Leeromgevingen moeten zinvol leren stimuleren door een persoonlijke leerweg te faciliteren. Leerlingen worden zelfsturend vanuit persoonlijke drijfveren en passies.
Interactiewijzer
Interactiewijzer - Analyse en aanpak van interactieproblemen
Als er geen klik is tussen professionele opvoeder en kind, kan Interactiewijzer helpen om die klik wel te krijgen. Het boek De Interactiewijzer maakt gebruik van de Roos van Leary.
Onderwijsmythes
Jongens zijn slimmer dan meisjes - 35 mythes over leren en onderwijs
Indianenverhalen in het onderwijs? Die zijn er genoeg. In het boek Jongens zijn slimmer dan meisjes nemen de auteurs hardnekkige clichés onder de loep.
Lef om te luisteren
Lef om te luisteren - Hoe luister je nu echt naar leerlingen?
Hoe luister je nu écht naar leerlingen? Weet jij wat hun dromen zijn, draagt jouw onderwijs bij aan het waarmaken ervan? In Lef om te luisteren lees je hoe je leerlingen een stem geeft.
Leraren hebben meer vakantie
Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken
Pascal Cuijpers schetst ons huidige onderwijs en kijkt vooruit naar de toekomst. Interessante onderwerpen, een vlotte pen en treffende inhoud: kortom, een waardevol boek.
Leraren zijn net echte mensen
Leraren zijn net echte mensen -
Het boek Leraren zijn net echte mensen van Pascal Cuijpers staat vol prikkelende columns, verhalen en gedichten over onderwijs en de maatschappij.
Luister je wel naar míj?
Luister je wel naar míj? - Tips voor gespreksvoering met kinderen
Hoe kun je goede gesprekken voeren met kinderen? Daarover gaat het boek Luister je wel naar míj van Martine F. Delfos. Lees hier een samenvatting met tips voor gespreksvoering.
Mindset
Mindset, de weg naar een succesvol leven
Niet alleen onze talenten en vaardigheden zorgen voor succes. Het hangt ook af van onze mindset, onze denkstijl. Carol Dweck ontdekte dat er twee mindsets zijn: de statische mindset en de op groei gerichte mindset.
Ontwikkeling jonge kind
Naar school - Psychologie van 3 tot 8 jaar
Hoe verloopt deze psychologische ontwikkeling precies? In het boek Naar school behandelt Ewald Vervaet de ontwikkeling van kinderen van drie tot acht jaar.
Pedagogisch kader
Pedagogisch kader professionele netwerken onderwijs en kinderopvang
Brede scholen, Integrale Kindcentra, kinderopvang en onderwijs? Humanitas acht het verbindend leren van groot belang! Zorg voor professionele netwerken.
Puberbrein binnenstebuiten
Puberbrein binnenstebuiten
Wat beweegt jongeren? Ze schieten de lucht in. Ze hebben bijbaantjes en lijken alles altijd beter te weten. Neem een kijkje in de belevingswereld van tieners.
Pubers zijn leuk
Pubers zijn leuk! Zeker als je ze begrijpt
Pubers zijn chagrijnig en onbereikbaar. Van heel boos naar hyper, lamlendig of brutaal. Dan weer supermelig en soms heel groot, dan weer heel klein: pubers zijn leuk!
Talent binnenstebuiten
Talent binnenstebuiten - Daag jongeren uit met hun talenten aan de slag te gaan
Hoe ontdek je de talenten van kinderen en jongeren? Is talent aangeboren of kan iedereen leren om ergens heel goed in te worden? Hoe help je leerlingen talenten die ze hebben te ontwikkelen?
Teach like a Champion
Teach like a Champion - 62 technieken om leerlingen te laten excelleren
Lesgeven als een kampioen, hoe doe je dat? In het populaire boek Teach like a Champion 2.0 beschrijft Doug Lemov 62 concrete technieken.
Temperamentvolle kinderen
Temperamentvolle kinderen - Tips om deze kinderen te begeleiden
Heb je een opvliegend kind, koppiger dan anderen? Of kan hij juist heel gevoelig reageren? Goede kans dat je een temperamentvol exemplaar hebt gekregen.
Wiebelen en friemelen in de klas
Wiebelen en friemelen in de klas
Elke leerkracht kent ze wel: leerlingen die áltijd met hun stoel wippen of zich het liefst de hele dag in hun capuchon verschuilen. Lees hier waar dit wiebelen en friemelen goed voor is.
Wij, de leraar
Wij, de leraar - Elk kind heeft een pedagogisch netwerk nodig
In Wij, de leraar stelt Marcel van Herpen in zes megaclaims kernachtig vast wat er mis is met ons onderwijssysteem. Hij biedt ook uitzicht: een pedagogisch netwerk.
Handboek ouderbetrokkenheid
Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0
Niet elke leraar vindt het even makkelijk om met ouders om te gaan. In dit boek staan dan ook niet de behoeften van ouders centraal, maar de vraag wat leerlingen nodig hebben van leraren en hun ouders samen.
Gedragsproblemen in de klas
Gedragsproblemen in de klas
Kinderen met gedragsproblemen hebben het moeilijk. En hun leerkrachten ook. Hoe kun je een leerling met een gedragsprobleem of stoornis ondersteunen? Wat werkt, wat juist niet?
De traumasensitieve school
De traumasensitieve school
In een traumasensitieve school zijn leraren zich voortdurend bewust van de impact die een trauma op een kind kan hebben en hebben zij oog voor gedrag dat daaruit voortkomt.
Ik ben toch té gek!
Ik ben toch té gek! - Een positieve kijk op Passend Onderwijs
Wat is normaal gedrag, wat is niet normaal? Daar focust de diagnostiek vaak op. Beter is: Geen zoektocht naar een verklaring van het gedrag, maar naar een ontmoeting met het kind.
Voorkom probleemgedrag
Voorkom probleemgedrag
Omgaan met probleemgedrag is één van de moeilijkste uitdagingen voor de leerkracht. Hoe kun je probleemgedrag voorkomen?
Gedragsproblemen bij kinderen
Gedragsproblemen bij kinderen
Wat doe je als je kind brutaal, boos, ongehoorzaam of agressief is? Op welke manieren kun je zulk gedrag verminderen? En wanneer is zulk gedrag zo ernstig dat er hulp gezocht moet worden?
Communicatie ouders
Professioneel communiceren met ouders
Communiceren met ouders is een vereiste competentie van leerkrachten. Een praktische handreiking voor leerkrachten.
School en ouder
School en ouder, schouder aan schouder
Ouderbetrokkenheid is en blijft een hot item. Hoe werk je aan een goede relatie tussen de school en ouders? Lees hier hoe je ouderbetrokkenheid stimuleert.
Samen sterk
Samen sterk - Ouderbetrokkenheid en schoolsucces
Ouderbetrokkenheid is een hot item. En terecht. Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen. Dit artikel gaat over het boek Samen sterk van Noëlle Pameijer.
ADHD hoe haal je het uit je hoofd?
ADHD - hoe haal je het úit je hoofd
In ADHD Hoe haal je het úit je hoofd laat Wildervanck zien dat het mogelijk is om ook anders naar ADHD te kijken. Zij wil leren mentale processen te beïnvloeden, drukte uit je hoofd te halen en er positieve dingen in te stoppen.
Wat stuitert daar door je klas?
Wat stuitert daar door je klas? Over kinderen met ADHD en hun leraren
Leraren hebben de taak de hoge (soms onmogelijke) eisen van de schoolomgeving passend te maken. Dit boek wil je helpen met achtergrondinformatie en waardevolle tips over ADHD.
Groepsplan gedrag
Groepsplan gedrag - passend onderwijs in PO en VO
Passend onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen... Hoe doe je dat in de praktijk? Lees het in Groepsplan Gedrag van Kees van Overveld.
Ken je brein
Ken je brein - en haal eruit wat erin zit
Hoe kun je je brein voeden, versterken en beschermen? Dat lees je in dit tienerboek. Bij het boek zijn praktische lesactiviteiten om dit thema aan de orde te stellen.
Didactische werkvormen
Het didactische werkvormen boek
Het didactische werkvormenboek biedt een schat aan mogelijkheden om goed en afwisselend les te geven. In het boek staan 250 werkvormen uitgewerkt.
Formatieve assessment integreren in de praktijk
Formatieve assessment integreren in de praktijk
Aan de slag met formatieve assessment in de klas? Bazalt vertaalde het boek van Wiliam en Leahy met 24 praktische technieken die je meteen kunt toepassen.
Lessen in orde
Lessen in orde - Handboek voor de onderwijspraktijk
Orde in je les is de basis voor een goede les en fijne sfeer in de klas. In dit boek geeft Peter Teitler in een mooie mix van theorie en praktijk handvatten daarvoor.
Effectief leiderschap
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap - Stephen Covey
Welke eigenschappen bezitten effectieve mensen? Lees hier een samenvatting van De zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey. Een aanrader voor iedereen!
E-learning trends en ontwikkelingen
E-learning. Trends en ontwikkelingen
In welke fase bevindt zich e-learning? Volgens Wilfred Rubens gaat het geleidelijk beter, maar aspecten blijven onvolwassen. Lees over kansen en verbeterpunten.
Gedraag je!
Gedraag je! Toegepaste gedragsleer voor een goed werkklimaat
Hoe krijg je een goed werkklimaat in de klas? In het boek Gedraag je! gaan twee psychologen in op de vraag hoe je gedrag kunt beïnvloeden.
Handboek voor leraren
Handboek voor leraren
In dit handboek vind je de basis die nodig is om een succesvolle leraar te worden. Een goede leraar doet ertoe. Het te worden is een mooie, maar soms lastige opgave.
Feedback in professionele context
Kom maar op met je feedback
Kom maar op met je feedback gaat over feedback in een professionele context en hoe het je kan helpen in het onderwijs effectiever en gelukkiger te worden.
Persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit in het basisonderwijs
Een werkboek over gedrag en effectieve communicatie. Je kunt het gebruiken als praktische leidraad bij lastige situaties die je tegenkomt in je werk op school.
Professionele leergemeenschap
De professionele leergemeenschap
De professionele leergemeenschap is een veelbelovend concept bij schoolverbeteringen. Maar hoe ziet een professionele leergemeenschap eruit?
Professioneel leren
Heeft nascholing zin? Tien principes voor succesvolle professionalisering
Heeft professionalisering gevolgen voor de resultaten van het onderwijs bij de leerlingen? Een kort overzicht van de tien principes die nascholing tot een succes kunnen maken.
Effectief rekenonderwijs
Effectief Rekenonderwijs op de basisschool
Een recensie van een boek dat polariseert is een hachelijke zaak. Dit boek dwingt de lezer om te denken in vóór of tégen traditioneel dan wel realistisch rekenonderwijs.
Rekenonderwijs kan anders!
Rekenonderwijs kan anders!
Kindgericht rekenonderwijs, hoe ziet dat er uit? Rekenonderwijs in de 21e eeuw vraagt een andere aanpak dan de meeste scholen in de vorige eeuw gewend zijn geraakt!
Sterke rekenaars
Sterke rekenaars in het basisonderwijs
Sterke rekenaars zijn in het huidige onderwijs vaak onderbelicht. Welke onderwijsbehoeften hebben deze leerlingen en hoe kan de leerkracht daarop inspelen?
Omgaan met Asperger
Omgaan met Asperger in de klas
Elke leerling heeft recht op passend onderwijs. Ook een leerling met het syndroom van Asperger. Maar… hoe realiseer je dat?
Autisme anders bekijken
Autisme anders bekijken - Omdat geen kind hetzelfde is
Hoe kun je autisme anders bekijken? De 'Autist' bestaat niet meer. Het oude onderscheid in klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS is komen te vervallen volgens de DSM5.
autisme in de klas - tips voor leerkracht en leerling
Autisme in de klas - tips voor leerkracht én leerling
In het boekje ‘Autisme in de klas’ staat een duidelijk overzicht hoe autisme zich uit. En daarbij veel tips in de vorm van steekkaarten hoe leerkrachten hierop in kunnen spelen.
Autisme op school
Autisme op school - een passend aanbod binnen passend onderwijs
Het boek Autisme op school biedt handreikingen voor een passend aanbod binnen passend onderwijs. Kinderen met ASS hebben speciale onderwijsbehoeften.
Teddy heeft autisme
Teddy heeft autisme en Pien rode krullen
Wat is autisme, en hoe voelt het om autisme te hebben? Kruip in de huid van een kind met autisme en ervaar hoe hij/zij de wereld waarneemt. Lees over diverse kenmerken van autisme.
Expliciete Directe Instructie
Expliciete Directe Instructie - Tips en technieken voor een goede les
Expliciete Directe Instructie. Tips en technieken voor een goede les. Succeservaringen en betere leerprestaties bij leerlingen. De sleutel tot succes is de leerkracht.
Gecijferd bewustzijn
Werkmap Gecijferd bewustzijn
De Werkmap Gecijferd bewustzijn biedt leerkrachten in groep 1 en 2 naast theorie veel activiteiten en lessen om (voorbereidend) rekenen met kleuters vorm te geven.
SEL
SEL - Sociaal-emotioneel leren als basis
Het schoolse leren is belangrijk, maar dit kan niet zonder sociaal emotioneel leren (SEL). In het boek SEL beschrijft Kees van Overveld precies wat dit is.
Sociaal? Vaardig!
Sociaal? Vaardig! Het stimuleren van de sociaal-emotionele vaardigheden
Sociaal vaardige kinderen, dat willen we allemaal. Maar hoe kunnen we de belangrijkste sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen stimuleren?
Theorieboek groepsdynamica
Grenzen aangeven - Theorieboek groepsdynamica
Het Grol Weerbaarheidsmodel is een praktisch handvat voor het herkennen en aangeven van grenzen. Dit model is goed toepasbaar in een schoolsituatie bij conflicten op school
Uitdagend en functioneel taalonderwijs
Uitdagend en functioneel taalonderwijs
Taalonderwijs is de verbindende schakel tussen alles wat er op school aan de orde komt.​ Daarom is dit een prachtig aangrijpingspunt om kindgericht onderwijs vorm te geven.
Werkmap begrijpend luisteren en woordenschat
Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat
Hoe zorg je er voor dat jonge kinderen (nog) beter worden in begrijpend luisteren? Deze werkmap toont stap voor stap hoe je activiteiten voorbereidt en uitvoert, met voorbeeldteksten.
Werkmap fonemisch bewustzijn
Werkmap Fonemisch bewustzijn
Met deze werkmap kunnen leerkrachten gestructureerd en didactisch verantwoord werken aan het fonemisch bewustzijn van kinderen in groep 1 en 2.
Coöperatieve leerstrategieën
Coöperatieve leerstrategieën - Uitleg en praktische voorbeelden
Coöperatieve Leerstrategieën van Spencer Kagan is het meest complete en populaire boek over coöperatief leren. Door de praktische uitwerking kun je er gelijk mee aan de slag.
Coachen van kinderen
Coachen van kinderen met zwakke executieve functies
Voor sommige kinderen is het erg lastig om op tijd aan taken te beginnen. En dingen onthouden is ook al een drama. Wellicht zijn de executieve functies zwak.
Executieve functies in de klas
Executieve functies in de klas - praktische gids voor leerkrachten
Hoe help je leerlingen met zwakke executieve functies? Het boek Executieve functies versterken op school is een praktische gids voor leerkrachten.
Slim maar...
Slim maar.. Hoe je de executieve functies kunt versterken
In het boek Slim maar… geven Peg Dawson en Richard Guare praktische tips hoe je de executieve functies bij kinderen kunt ontwikkelen.
Grip op de groep
Grip op de groep - Hoe vorm je een positieve groep?
Hoe kun je een goede groep vormen? Tactvol inspelen op de groepsprocessen in de klas is daarbij belangrijk. De eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal.
Groepsklimaat
Gelukkige kinderen in een gelukkige klas
Een gelukkige klas met een warm schoolklimaat. Hoe kun je dat realiseren? Lees het in ‘Gelukkige kinderen in een gelukkige klas’ van Charlotte Visch
Klassenkracht
Klasse(n)kracht - in zeven stappen naar een veilig en sociaal groepsklimaat
Hoe kan het dat een ervaren leerkracht soms een groep heeft waar ze niets mee kan beginnen? Een boek over groepsdynamica: met respect voor de klas.
De Ringaanpak
De Ringaanpak - Een groepsdynamische benadering voor een veilige klas
Negatief leiderschap in de groep? Dat biedt ruimte voor roddelen, intimidatie, uitsluiting, ruzie en pesten! Werk actief aan groepsdynamiek met de Ringaanpak van Barry Redeker.
Mindfulness in de klas
Spelen in stilte- mindfulness in de klas
Luisteren, stil zijn, naar binnen keren, empathie en reflectie. Irma Smegen wil jonge kinderen de wijsheden en technieken van mindfulness aan reiken.
De lerende mens
De lerende mens
Passend onderwijs, Engels in groep 1, iPad-scholen - de vernieuwingen in het onderwijs buitelen over elkaar heen. Maar… hoe leert de mens eigenlijk?
Denken in beelden
Denken in beelden
Het is goed om als leerkracht rekening te houden met beelddenkers. Hoe kun je dat doen? Dat lees je in het boek Denken in beelden van Tineke Verdoes.
Handboek leren leren
Handboek leren leren - 5 krachtige principes
Leren leren, hoe doe je dat? In het Handboek leren leren beschrijven de auteurs 5 krachtige principes, zodat je jouw leerlingen een goede leerattitude mee kunt geven.
Dit is dyslexie
Dit is dyslexie - achtergrond en aanpak
Dit is dyslexie - achtergrond en aanpak: een naslagwerk voor iedereen die meer wil weten over dyslexie
Leesstimulering in de onderwijspraktijk
Leesstimulering in de onderwijspraktijk - verwerking van boeken
Kinderen halen ruim 50% meer rendement uit lezen, als zij praten en schrijven over gelezen boeken. Het praktijkboek Leesstimulering in de onderwijspraktijk helpt daarbij!
Gave van dyslexie
De gave van dyslexie
Dyslexie… de meeste mensen denken hierbij aan leesproblemen, letters omdraaien en traag leren. Maar dit is slechts één kant van dyslexie. Het is ook een gave.
Krachtig anders leren
Krachtig anders leren - Kernvisie methode
Onderwijs sluit niet altijd aan bij de leerstijl van een kind. Het boek Krachtig anders leren behandelt de leerstijl van kinderen met dyslexie, ADD en ADHD.
Ga tot de mier!
Ga tot de mier! - Een mierenparabel met lessen voor mensenorganisaties
Een goed werkend team zien? Ga dan kijken bij een mierenkolonie. Mieren zijn een schitterend voorbeeld van teamwork zonder een duidelijke leider. Wat is hun geheim?
Differentiatie basisonderwijs
Differentiëren is te leren! (PO)
Eén van de meest prangende vragen van veel leerkrachten is: hoe kom ik tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen zodat zij allemaal optimale prestaties behalen?
Differentiëren voortgezet onderwijs
Differentiëren is te leren! (VO)
Aan de slag gaan met differentiëren maakt je creatiever in het betrekken van leerlingen bij de les en het motiveren van leerlingen. Zo vergroot je de kansen van alle leerlingen.
Differentiëren is te leren
Differentiëren is te leren
Hoe haal je elke dag het beste in alle kinderen naar boven? Al die verschillende behoeftes, talenten en leervoorkeuren. Lees de recensie: Differentiëren is te leren!
Vijf rollen leraar
De vijf rollen van de leraar
Het boek 'De vijf rollen van de leraar' beschrijft voor elke rol van de leraar op concrete, praktische wijze welk gedrag een effectieve leraar wel én niet vertoont.
Zesde rol van de leraar
De zesde rol van de leraar
Leerlingen voorbereiden op een snel veranderende en nog onbekende toekomst. Dit vraagt een proactieve houding om voortdurend passende vaardigheden te verwerven.
Ik heb ook wat te vertellen
Ik heb ook wat te vertellen! - Communiceren met pubers en adolescenten
Hoe kun je goede gesprekken voeren met pubers en jeugdigen? Daarover gaat het boek Ik heb ook wat te vertellen van Martine F. Delfos. Lees hier een samenvatting en tips.
Toetsrevolutie
Toetsrevolutie - Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs
Formatief toetsen versterkt de aansluiting tussen leren, instructie en beoordelen. Uit onderzoek blijkt dat formatieve toetsvormen een positieve invloed hebben op motivatie van leerlingen.
Begaafde onderpresteerders
Het begeleiden van begaafde onderpresteerders
Hoe kan creatief denken jou als leerkracht helpen om onderpresteerders effectief te begeleiden? Wat hebben deze leerlingen nodig om tot leren te komen? Lees het in deze recensie.
Begeleiding hoogbegaafden
De begeleiding van hoogbegaafde kinderen
In het boek De begeleiding van hoogbegaafde kinderen van James T. Webb e.a. staan diverse suggesties voor het opvoeden van hoogbegaafde kinderen.
Beleid hoogbegaafdheid
Slim beleid - Beleid rond hoogbegaafdheid
In een beleidsplan legt de school vast hoe ze de begeleiding aan hoogbegaafden vormgeven. Maar waar moet je allemaal aan deken bij het opstellen van een beleidsplan?
Hoogbegaafd met stoornis
Hoogbegaafde kinderen met stoornissen
Hoogbegaafde kinderen kunnen ook stoornissen hebben. Vaak verbloemt de hoogbegaafdheid een stoornis, of valt door een stoornis niet op dat een kind hoogbegaafd is.
De Gids
De Gids - over begaafdheid in het basisonderwijs
Op elke school zitten begaafde leerlingen. Zij komen er niet 'vanzelf'. Om hen tot bloei te laten komen, hebben zij goede begeleiding nodig. Maar hoe doe je dat?
Gevoelig hoogbegaafd
Gevoelig hoogbegaafd - hoogsensitiviteit bij hoogbegaafden
Hoe kun je hoogbegaafde kinderen begeleiden in hun intense ervaringen en emoties? Het boek Gevoelig hoogbegaafd gaat over de hoogsensitiviteit van hoogbegaafden.
Misdiagnose van hoogbegaafden
Misdiagnose van hoogbegaafden
Verkeerde diagnoses van hoogbegaafden zorgen vaak voor onnodig lijden. Het boek Misdiagnose van hoogbegaafden behandelt veel voorkomende misdiagnoses.
Onderpresteren
Onderpresteren op de basisschool
Veel kinderen komen niet uit de verf op school. Volgens de Onderwijsraad presteert een op de zeven leerlingen onder zijn of haar niveau. Onderpresteren verdient dus zeker de aandacht.
Passend onderwijs voor begaafden
Passend onderwijs voor begaafde leerlingen
Hoe kunnen we passend onderwijs voor begaafde leerlingen realiseren? Het boek Passend onderwijs voor begaafde leerlingen (Sylvia Drent, Eleonoor van Gerven, 2012) geeft hier praktische tips voor.
De huiswerkhulp
De huiswerkhulp - Een praktische gids voor leerlingen én ouders
Hoe leer je Franse woordjes? Hoe bereid je je voor op een wiskundeproefwerk? Hoe maak je een samenvatting voor geschiedenis? Lees het in het boek De huiswerkhulp.
Pittige pubers
Pittige pubers - Opvoeden van je puber met ADHD of autisme
Waarom is de puberteit voor pubers met ADHD of autisme nog lastiger dan voor andere puberkinderen? In Pittige pubers vind je handvatten om hiermee om te gaan.
Pubermania
Pubermania - Inspirerend opvoeden
Hoe maak je (weer) contact met je puber? Aan de hand van de 'Puberijsberg' geeft het boek PUBERMANIA antwoord op vragen die je als ouder van een puber kunt hebben.
Alles over pesten
Alles over pesten
Pesten is geen onvermijdelijk onderdeel van het groepsproces. Het 'hoort' niet bij het leven en je wordt er niet sterker van integendeel. Recensie alles over pesten.
Meidenvenijn
Meidenvenijn in het basisonderwijs - Preventie en aanpak
Meidenvenijn is het subtiele spel van aantrekken en afstoten in relaties. Dit gedrag lijkt onschuldig, maar het brengt schade toe. Voorkomen en aanpakken dus!
Pesten aanpakken
Pesten aanpakken - lessenserie voor de basisschool
Gemiddeld één op de tien kinderen in het basisonderwijs wordt gepest. Hoe voorkom je pesten of pak je een pestprobleem aan?
Het hoogstimulatieve kind
Het hoogstimulatieve kind - Gevoelig en druk tegelijk
Hooggevoelige kinderen kunnen druk en emotioneel intens gedrag laten zien. Hoe ga je hiermee om? In dit boek lees je kenmerken en praktische tips.
Overprikkeld
Overprikkeld - Praktische strategieën om de wereld structuur te geven
Prikkelgevoelige kinderen beleven de wereld intens. In het boek Overprikkeld geeft Carolyn Dalgliesh praktische strategieën om de wereld van je kind te structureren.
Wegwijs in hooggevoeligheid
Wegwijs in hooggevoeligheid - kenmerken en tips
Hooggevoelige kinderen zijn erg sensitief voor indrukken. Lees hier wat hooggevoeligheid is, hoe je weet of je kind hooggevoelig is en hoe je dit goed kunt begeleiden.
Bodemloos bestaan
Bodemloos bestaan
Adoptiekinderen kunnen afwijkend sociaal gedrag vertonen als een kind al in de eerste levensfase (bijna) geen affectie, verzorging en voeding heeft gehad.
Digitale dementie
Digitale dementie - Manfred Spitzer
In het boek Digitale dementie geeft hersenonderzoeker Manfred Spitzer aan hoe wij met digitale middelen ons verstand en geheugen kapotmaken.
Het lukt toch niet...
Het lukt toch niet... Effectieve strategieën tegen negatief denken
Negatief denken? Helaas komt het bij veel kinderen voor. In het boek Het lukt toch niet… geeft Tamar Chansky praktische tips hoe je hiermee aan de slag kunt.
Lage verwerkingssnelheid
Ik snap het wel, maar niet zo snel…- Tips bij lage verwerkingssnelheid
Als dit kind zo slim is, waarom is hij dan zo langzaam? Huiswerk maken, antwoord geven: alles duurt lang... Wat kun je doen voor kinderen met een langzame informatieverwerking?
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Gedragsproblemen hebben soms een zeer bijzondere oorzaak. De onzichtbare koffer van een kind kan flink gevuld zijn met trauma. Geef traumasensitief les!
Meester Mark -1-
Meester Mark draait door - ten onder in het onderwijs
Op zijn 35e maakt Mark van der Werf een carrièreswitch: van journalist naar meester. In Meester Mark draait door doet hij met zelfspot verslag van zijn nieuwe loopbaan. Hoe vergaat het hem?
Meester Mark -2-
Meester Mark vraagt door
Journalist Mark van der Werf gaat lesgeven. Hij draait door en stopt binnen twee jaar. In dit tweede boek vraagt hij hoe anderen het volhouden in het onderwijs.
Vluchtelingenkinderen
Ontwrichte kinderen in het onderwijs
Bij vluchtelingenkinderen is bijna per definitie sprake van trauma. Het lesgeven aan deze kinderen is n van de zwaarste klussen in het Nederlandse onderwijs.
Opvoedwijzer Asperger
Opvoedwijzer Asperger
Hoe moet je omgaan met een kind met Asperger? Hoe kun je deze kinderen beter begrijpen? In Opvoedwijzer Asperger geeft Richard Bromfield veel tips voor ouders en opvoeders van kinderen met Asperger. Daarbij focust hij vooral op het kind in plaa
Fascinerende ontdekkingen
Fascinerende ontdekkingen met kinderen rondom wetenschap en techniek
Waarom onderwijs in wetenschap en techniek in de 21e eeuw? En hoe geef je dat vorm? Dit boek is een mooie mix van visie en praktische lessen.
Techniek: Leren door doen
Techniek: leren door doen. Hoe geef je techniek een plek in het onderwijs?
Techniek in het basisonderwijs staat volop in de belangstelling. Vanaf 2020 krijgen alle basisschoolleerlingen techniek. Maar hoe geef je techniek een goede plek in het onderwijs?
Schoolmania
Schoolmania - Gids voor ouders en kinderen die naar het VO gaan
Je kind gaat naar de middelbare! Daar komt heel wat bij kijken: het maken van de juiste schoolkeuze, de voorbereiding van je kind en jezelf, de verwachtingen van de brugklas...
Instrumenten passend onderwijs
Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs
Peter de Vries en Peter de Vries schreven een boek vol stevig onderbouwde instrumenten voor de praktijk van alledag. Om Passend Onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.
Basisontwikkeling bij OGO
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
Hoe geef je ontwikkelingsgericht onderwijs aan jonge kinderen? Een praktische uitwerking daarvan lees je in Basisontwikkeling van Frea Janssen-Vos.
Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.