Referentieniveau

Het referentieniveau laat zien wat leerlingen moeten beheersen op het gebied van taal en rekenen. Het is onderverdeeld in vier niveaus, op vaste punten in de schoolloopbaan. Aan het einde van de basisschool hoort een leerling op niveau 1 te zitten. Naast het gewenste niveau is er ook nog een streefniveau, voor kinderen die meer kunnen. Aan het einde van het VMBO (basis en kader) en MBO- 2 en MBO- 3 moet een leerling niveau 2 van het referentiekader beheersen. Van leerlingen aan het einde van de HAVO en MBO-4 wordt verwacht dat zij presteren op niveau 3. Aan het einde van het VWO hoort een leerling niveau 4 van het referentiekader te beheersen. Deze referentieniveaus zijn geen doel op zich, maar een middel om te zorgen voor een doorgaande leerlijn tussen de overgang naar een andere school. Ook helpt het om de onderwijskwaliteit met betrekking tot de basisvaardigheden te verbeteren.

Gerelateerd

Passend onderwijs VO
Passend én opbrengstgericht onderwijs gaat uit van overeenkomsten!
Wijnand Gijzen
Route 8 en IEP eindtoets
Wat valt er te kiezen naast de Centrale Eindtoets Basisonderwijs?
Gerdineke van Silfhout
Uitleg DLE
Het verantwoord gebruik van DLE’s
Gerard Melis
Doelen groepsplan
Omgaan met doelen in het groepsplan in de basisschool
Wijnand Gijzen

Streven naar kwaliteit po
Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs
Referentieniveaus po
Werken met referentieniveaus in het primair onderwijs
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.