Hechtingsstoornissen

Een reactieve hechtingsstoornis is een stoornis als gevolg van een onveilige hechting. De hechting is het proces waarin het jonge kind veiligheid, vertrouwen en hulp zoekt en vindt bij de ouders/verzorgers.

Hechting is het aangaan van een speciale relatie met de persoon die het kind meestal verzorgt. Als dit proces goed doorlopen is, is het kind veilig gehecht.

Hechtingsproblematiek​

In ongeveer 25-30% verloopt de hechting minder goed. Onveilige hechting is onder te verdelen in drie vormen:
- Onveilig vermijdend gehecht. Het kind vermijdt contact en reageert nauwelijks als de opvoeder terugkomt na afwezigheid.
- Onveilig afwerend gehecht. Het kind zoekt op een ‘zielige’, soms claimende manier contact. Maar weert het tegelijk af.
- Gedesorganiseerd gehecht. Dit kind laat tegenstrijdig gedrag zien, een mix van de bovenstaande twee.

Een kind dat onveilig gehecht is, loopt kans op het ontwikkelen van een hechtingsstoornis. Deze stoornis komt voor bij 1% van de Nederlandse bevolking. Adoptiekinderen en pleegkinderen vormen een risicogroep. Bij adoptiekinderen kan er sprake zijn van het geen-bodem-syndroom

Type hechtingsproblemen​

Binnen de hechtingsstoornis is onderscheid tussen 2 typen: het geremde type en het ongeremde type. Het geremde type is waakzaam en geremd, het ongeremde type is juist vrijpostig ten opzichte van vreemden.

Een onveilige hechting is te herstellen. Tot het 6e levensjaar is het goed mogelijk. Dit kan als door gevoelig, responsief en ontvankelijk te zijn. Na het 6e levensjaar is het moelijker, want dan is de kans op terugval groot.

Gerelateerd

Tweedaags opleiding tot Schoolcoach Betrokkenheid
Tweedaags opleiding tot Schoolcoach Betrokkenheid
unieke kans!
Bazalt | HCO | RPCZ 
Gedragsbeïnvloeding bij kleuters
Gedragsbeïnvloeding bij kleuters
Omgaan met storend en regelovertredend gedrag van kleuters
Medilex Onderwijs 
Hechtingsstoornissen
Hechtingsstoornissen - kenmerken - signalering - tips
Arja Kerpel
Hechting en adoptie
Adoptiekinderen bij start op basisschool extra kwetsbaar
Marion van Olst
HGW classificeren
Handelingsgericht classificeren in het onderwijs
Noëlle Pameijer
Handelingsgericht indiceren
Handelingsgericht Integraal Indiceren
Noëlle Pameijer
Gedragsproblemen
Indicaties van gedragsproblemen en werkhoudingproblemen
Machiel Karels
Getraumatiseerde kinderen
Connectie in plaats van correctie - kinderen met trauma
Willem de Jong
Onveilige hechting
Een neurobiologisch perspectief op hechtingsproblematiek
Henk Galenkamp
Vluchtelingen begeleiding
Vluchtelingkinderen in de Klas
Hélène van Oudheusden
Tips in de klas - hechtingsproblemen
Hechtingsproblemen - tips voor de leerkracht
Anton Horeweg
Bodemloos bestaan
Bodemloos bestaan
Arja Kerpel
Vluchtelingenkinderen
Ontwrichte kinderen in het onderwijs
Willem de Jong
De traumasensitieve school
De traumasensitieve school
Marleen Legemaat
De traumasensitieve school
De traumasensitieve school
Marleen Legemaat


Invloed van digitaal lesmateriaal
Wat is de invloed van digitaal lesmateriaal op kinderen met gedragsproblemen?
Internaliserende en externaliserende problemen
Hoe kunnen docenten omgaan met verstorend gedrag?
Traumasensitief lesgeven aan vluchtelingkinderen
Heeft traumasensitief lesgeven effect op vluchtelingkinderen?
Gedrag en schoolprestaties
Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties
Interventies adhd
Doen wat werkt: interventies in de klas voor kinderen met symptomen van ADHD
Taakspel vso cluster 4
Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
Geïntegreerd onderwijs kinderpsychiatrie
Geïntegreerd onderwijs en behandeling voor kinderen met psychiatrische problemen - OnderwijsBewijs
Competentie leraren po gedrag
Gedragsproblemen in de basisschool en competenties van leraren
Groei gedragsproblemen
Groei aantal leerlingen gedragproblemen; vergelijkend onderzoek Nederland-Vlaanderen
Indicatiestelling
Diagnostische besluitvoering bij functionele indicatiestelling
[extra-breed-algemeen-kolom2]Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.