Auteursrecht - hoe zit het met auteursrecht van de artikelen?

Hoe werkt auteursrecht?

Wie een tekst schrijft of een foto maakt, heeft automatisch op dat werk auteursrecht. Dat is, zo zegt artikel 1 van de Nederlandse Auteurswet, het exclusieve recht van de maker om zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Anders gezegd: om het te publiceren of te kopiëren. De schrijver of fotograaf is dus in principe degene die bepaalt wat er met zijn werk mag gebeuren. 
 
Dit geldt ook als een tekst of foto in opdracht van een ander is gemaakt. Als er niets is geregeld tussen de opdrachtgever en de maker (de opdrachtnemer), blijft het auteursrecht gewoon bij de maker liggen. 
Een goede, overzichtelijke website waar de werking van auteursrecht wordt uitgelegd is www.auteursrecht.nl
Een website specifiek over auteursrecht en onderwijs is www.auteursrechtenonderwijs.nl.

Informatie voor auteurs

Hoe werkt het auteursrecht als u door een uitgever bent betaald voor het schrijven van een artikel of brochure?

Over betaling bestaan veel misverstanden. Bent u door een uitgever (tijdschrift) voor een artikel betaald, dan zal duidelijk moeten zijn waarvoor deze betaling is geschied. Vaak is dit een vergoeding voor het geleverde werk (de onderzoekstijd, de schrijftijd, het gebruikte materiaal, enzovoort, kortom: de arbeid), en niet voor het auteursrecht. Dat blijft in zo’n geval dan ook bij de auteur liggen.
 
Uitgevers sluiten daarom auteurscontracten af met hun auteurs, waarin bepalingen staan over wat de uitgever precies met de content van auteurs wel of niet mag doen. Ook kan het auteursrecht schriftelijk worden overgedragen. 
Als u een artikel aan wij-leren.nl aanbiedt dat al elders is gepubliceerd, zal helder moeten zijn bij wie het auteursrecht van dit artikel berust, en wat er over het auteursrecht wel of niet is geregeld.  

Lees hier meer over het overdragen van auteursrechten.

Hoe werkt het auteursrecht als u samen met een ander een artikel heeft geschreven?

Als u samen met een ander een artikel heeft geschreven, en er is onderling niets over het auteursrecht geregeld (bijvoorbeeld wie en onder welke voorwaarden het auteursrecht over het artikel uitoefent), kunt u niet zonder toestemming van die ander over het auteursrecht beschikken. U zult voordat u het artikel op wij-leren.nl publiceert eerst -liefst schriftelijke- toestemming aan de andere auteur moeten vragen. 

Hoe werkt het auteursrecht als u een artikel onder werktijd heeft geschreven?

Er is dan sprake van zogeheten ‘’werkgeversauteursrecht’’, omdat het artikel in dienstverband is geschreven. De werkgever wordt dan door de Auteurswet (artikel 7) als ‘’maker’’ aangemerkt, dus als auteursrechthebbende. De werkgever zal dan ook toestemming moeten geven voor openbaarmaking of verveelvoudiging. 
 
Biedt u een artikel aan wij-leren.nl aan dat onder werktijd is gemaakt, dan zult u uw werkgever om toestemming moeten vragen het artikel op wij-leren.nl te publiceren. Het werkgeversauteursrecht geldt niet voor artikelen die in opdracht (als freelancer) zijn geschreven.

Informatie voor bezoekers

Kan ik informatie van wij-leren.nl overnemen op mijn eigen website?

Op de artikelen van wij-leren.nl rust auteursrecht. Het compleet overnemen van teksten alsook het uitvoerig parafraseren van grote gedeelten is niet toegestaan. 
Wel kunt u een klein fragment van een tekst overnemen (maximaal 40 woorden). De werkwijze is als volgt: vermeldt boven dit fragment de titel van het oorspronkelijke artikel, de auteur, de bronvermelding wij-leren.nl en een  hyperlink naar het artikel op wij-leren.nl.

Kan ik een artikel van wij-leren.nl overnemen in een (onderwijs)reader?

Op de artikelen van wij-leren.nl rust auteursrecht. Wilt u een korter of langer fragment van een artikel overnemen in een (onderwijs)reader, neem dan contact met ons op.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Wie zijn wij
Wie zijn wij.
redactie
Contact
Contact met Wij-leren.nl.
redactie
Auteursrecht wij-leren.nl
Auteursrecht - hoe zit het met auteursrecht van de artikelen?.
redactie
Doel wij-leren
Doel van Wij-leren.nl
redactie
FAQ
FAQ - Frequently Asked Questions
redactie
Copyright
Copyright
redactie
Voorwaarden
Voorwaarden bijdragen aan wij-leren.nl
redactie
Disclaimer
Disclaimer - artikelen op wij-leren.nl
redactie
Volgen van wij-leren.nl
Volgen van wij-leren.nl
redactie
Richtlijnen kopij
Richtlijnen aanleveren kopij wij-leren.nl
redactie

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2] 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest