Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat

Machiel Karels

Directeur Wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij Wij-leren.nl

  

machiel@wij-leren.nl

  Geplaatst op 2 juli 2018

Karels, M. (2018). Werkmap begrijpend luisteren en woordenschat.
Geraadpleegd op 17-09-2019,
van https://wij-leren.nl/werkmap-begrijpend-luisteren-en-woordenschat.php

  >> Werkmap begrijpend luisteren en woordenschat direct bestellen.

De praktijk van begrijpend luisteren met het jonge kind

Het belang van voorlezen

Voorlezen is leuk én belangrijk voor jonge kinderen. Ze genieten van het luisteren naar teksten. Ondertussen doen ze ook meer kennis op van de wereld, vergroten ze hun woordenschat en verbeteren hun taalgebruik. Zo leggen ze alvast een goede basis voor later, als ze zelf teksten leren lezen. De ontwikkeling van het leesbegrip start dus met het begrijpend luisteren.

Begrijpend luisteren verbeteren

Hoe zorg je er voor dat jonge kinderen (nog) beter worden in begrijpend luisteren? Het format in de Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat helpt je daarbij. Het toont stap voor stap hoe je activiteiten voorbereidt en uitvoert met voorbeeldteksten als basis.

Oefenen zonder veel voorbereiding

Cruciaal is dat je kinderen uitdaagt om na te denken over de inhoud van de teksten. Hoe je dat kunt doen, lees je in het theoretische deel. Daarin staan ook aanwijzingen en tips voor de praktijk. De map bevat bovendien 38 uitgewerkte activiteiten. Zo kun je zonder al te veel voorbereiding direct in de praktijk oefenen met het format.

Voor wie?

De Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat is bestemd voor pedagogisch medewerkers van peutercentra en leerkrachten van groep 1, 2 en 3 van het basisonderwijs.

Inhoud

In de Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat vind je de volgende onderdelen:

Deel I - De theorie: Belangrijke achtergrondinformatie

In dit deel van de map staat de theorie over begrijpend luisteren centraal. Aan bod komen: de keuze voor het soort teksten, de activiteit van het voorlezen zelf en strategieën om te zorgen dat kinderen de tekst beter begrijpen.

Deel II - Het format: Schakel tussen theorie en praktijk

De werkmap introduceert een format dat je helpt om op gestructureerde wijze aan de slag te gaan met begrijpend luisteren. Met behulp van dit format kun je zelf activiteiten, gebaseerd op teksten, voorbereiden en uitvoeren.

Deel III - De activiteiten: Aan de slag in de praktijk

Dit deel is het meest praktische deel van deze map. Je vindt er 38 uitgewerkte activiteiten, gebaseerd op 25 teksten (prentenboeken, informatieve boeken, gedichten en verhalen) die soms op basis van twee of zelfs drie verschillende leerdoelen uitgewerkt zijn.

Deel IV en V - Werkvormen en Werkbladen

Bij een aantal activiteiten wordt verwezen naar een van de 29 werkvormen en 11 werkbladen, omdat die gebruikt worden in de activiteit.

Geactualiseerde druk

In deze geactualiseerde tweede druk (eind 2017) zijn zowel het theoretisch deel als de praktische aanwijzingen aangepast.

Gerelateerde werkmappen

De Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat richt zich op professionals die werken met jonge kinderen. Er zijn nog twee succesvolle werkmappen voor het jonge kind: de Werkmap Fonemisch bewustzijn en de Werkmap Gecijferd bewustzijn (over voorbereidend rekenen). De laatste twee werkmappen richten zich niet op peutercentra, de Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat wel.

Dit is een uitgave van CPS Uitgeverij

CPS Uitgeverij brengt praktische boeken uit voor onderwijsprofessionals die beter willen worden in hun vak. De boeken zijn geschreven door de adviseurs en trainers van CPS die de meest recente inzichten en actuele kennis aanvullen met een flinke dosis praktijkervaring.

Onderwijssoort: peutercentra en primair onderwijs
Auteur(s): Aafke Bouwman en Karin van de Mortel
Uitgever/Jaar: CPS Uitgeverij, herziening eind 2017
Materiaal: ringband, 354 p.
ISBN: 9789065086600
Prijs: € 97,95

Karels, M. (2018). Werkmap begrijpend luisteren en woordenschat.
Geraadpleegd op 17-09-2019,
van https://wij-leren.nl/werkmap-begrijpend-luisteren-en-woordenschat.php

Gerelateerd

congres
Een goede start voor de jongste kleuters
Een goede start voor de jongste kleuters
De basis voor de verdere schoolloopbaan
Medilex Onderwijs 
adviestraject
KIJK!
KIJK!
ontwikkeling van het jonge kind
Bazalt | HCO | RPCZ 
Begrijpend luisteren en lezen
Verbeter uw resultaten begrijpend luisteren, begrijpend lezen
Karin van de Mortel
Tips woordenschat
Knikkers spelers en spel: tips voor woordenschatonderwijs.
Paul Filipiak
Interactief voorlezen
Interactief voorlezen onder de loep
Sieneke Goorhuis
Taal bij het jonge kind
Taalontwikkeling bij het jonge kind
Sieneke Goorhuis
Woordenschatlessen
Wat maakt woordenschatlessen effectiever?
Jos Cöp
Basisontwikkeling en OGW
Betekenisvolle opbrengsten voor jonge kinderen
Bea Pompert
Taalontwikkeling
Taalontwikkeling: door taal worden kinderen mensen
Steven Pont
Taal en omgeving
Taal is niet los te verkrijgen
Sieneke Goorhuis
Werkmap fonemisch bewustzijn
Werkmap Fonemisch bewustzijn
Machiel Karels
Uitdagend en functioneel taalonderwijs
Uitdagend en functioneel taalonderwijs
Machiel Karels
Basisontwikkeling bij OGO
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
Arja Kerpel
Kleuters toetsen
Peuters en kleuters zijn niet toetsbaar
Sieneke Goorhuis


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Aansluiting cognitief niveau van nieuwkomers
Hoe vinden nieuwkomers aansluiting bij zaakvakken?
Doorgaande lijn van voorschool naar vroegschool
Heeft een soepele overgang vanaf de voorschool voordelen?
Invloed wisselende leerkrachten op jonge kind
Wisselende leerkrachten op één dag: heeft dat invloed op het welbevinden?
Goed taalonderwijs in groep 2 op weg naar 3
Hoe stroom je -qua taal- goed voorbereid door in groep 3?
Ondersteuning voor mbo studenten met dyslexie
Mbo-studenten met dyslexie: welke ondersteuning helpt?
Rekenadviezen voor kinderen met taalstoornis
Wat zijn adviezen voor rekentaal bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?
Vreemde taal leren op school of in beroep
Vreemde taal leren: in een beroepsgerichte context of op school?
Hoe stimuleer je spellingvaardigheden effectief?
Hoe stimuleer je spellingvaardigheden effectief?
Werkt kennis moderne vreemde taal mee of tegen?
Kennis van een moderne vreemde taal: handig of juist belemmerend?
App voor mbo studenten theorie-praktijk
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?
GAS methodiek
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
Animaties taal po
Gebruik van animaties bij taal in basisonderwijs
Leereffecten computerspel kleuters
Leereffecten computerspel voor rekenen bij kleuters
Schooltaal woordenschat po
Schooltaal en woordenschat in taalonderwijs op de basisschool
Taalonderwijs BBL
Taalonderwijs in BBL-trajecten MBO
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Werkmap begrijpend luisteren en woordenschatInschrijven nieuwsbriefVolg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.