Digitale toetsen
Digitale toetsen: waar moet je op letten?
redactie Zijn digitale toetsen even betrouwbaar en valide als papieren toetsen? Een artikel over hoe de vragen er uit moeten zien om de betrouwbaarheid te garanderen.
Blended learning
Grenzen verleggen met blended learning
Sylvia Peters Welke mogelijkheden voor professionalisering biedt e-learning? Hoe kunnen besturen en leraren hiermee omgaan? Lees over de mogelijkheden én valkuilen.
E-learning trends en ontwikkelingen
E-learning. Trends en ontwikkelingen
Wilfred Rubens In welke fase bevindt zich e-learning? Volgens Wilfred Rubens gaat het geleidelijk beter, maar aspecten blijven onvolwassen. Lees over kansen en verbeterpunten.
Digitale leermiddelen in het onderwijs
Digitaal of analoog, het maakt wat uit!
Wendy Brasz en Myra den Haan Digitale leermiddelen zijn niet meer uit de klas weg te denken. Maar wanneer voegen ze echt wat toe? Denk goed na over je leerdoelen vóór je iets aanschaft!
Blended learning
Blended learning effectiever met regelmatig online toetsen
redactie Blended learning combineert contactonderwijs met online leren. Het blijkt effectiever als geregeld online toetsen, zelftesten en quizzen moeten worden gemaakt.
Cognitieve balans
Cognitieve balans: wat is het en hoe kan het onderwijs erop inspelen?
redactie Cognitieve balans is de competentie te switchen tussen het focussen en het verdelen van aandacht. Deels aangeboren, maar kan ontwikkeld worden.
Onderzoekend leren
Onderzoekend leren met computersimulaties
redactie In onderzoekend leren verleggen leerlingen hun grenzen maar dan in een begrensde leeromgeving met ondersteuning om het onderzoek succesvol uit te voeren.
Effectiever onderwijs
Hoe gerichte inzet van ICT leidt tot effectiever onderwijs
Jos Cöp Hoeveel tablets zijn er al binnen uw school? En welke apps gebruikt u om de complete leerlijn af te dekken? Hoe gebruikt u de learning analytics om leerstof op maat aan te bieden?
Edutainment
Educatieve software voor jonge kinderen
redactie Educatieve programma's voor jonge kinderen kunnen effectief zijn. Er moet dan wel interactiviteit, (mono)functionaliteit en feedback gerealiseerd zijn.
Burgerschap games
Games en burgerschap
redactie Tijd besteden aan het bevorderen van burgerschap is verplicht. Serious games kunnen hierbij helpen. Maatschappelijke en politieke betrokkenheid aanwakkeren.
Verbeteren leerprestaties
Optimaal feiten leren met ict
redactie Feitjes leren gaat het beste als je ze regelmatig herhaalt. Indrukwekkend verbeterde leerprestaties kunnen bereikt worden met computerprogramma's.
ICT differentiatie
Ict inzetten met aandacht voor verschillen tussen leerlingen
redactie Welke kenmerken maken materiaal geschikt voor verschillende groepen leerlingen? Veel ict-materiaal is helemaal niet gericht op een gevarieerde doelgroep.
Programmeren 2
Leren denken als een programmeur - De vijf denkprocessen in één leerlijn
Marléone Goudswaard Voor denken als een programmeur heeft de CED-Groep een doorgaande lijn ontwikkeld. Leerlijnen vormen de ruggengraat van het onderwijs. Kies er gericht 'tools' bij.
Leren in communities en netwerken
Leren in communities en netwerken
Wilfred Rubens E-learning is meer dan door instituten georganiseerde online cursussen en trainingen. Dit artikel behandelt een aantal invalshoeken die maken dat leren met en zonder internettechnologie niet langer hiërarchisch wordt georganiseerd, maar dat eerder sp
Programmeren 1
Leren denken als een programmeur - Digitale bouwvakkers
Marléone Goudswaard Is technologie voor kinderen belangrijk? Denken als een programmeur helpt bij het oplossen van problemen en vraagstukken waarmee we nu en in de toekomst geconfronteerd worden.
Mythe van leerstijlen
Drie onderwijskundige mythes ontmaskerd
Wilfred Rubens In dit artikel de ontmaskering van drie onderwijskundige mythes. De geleerde les? We moeten meer vragen naar onderbouwingen van beweringen.
Online informatievaardigheden methoden
Hoe gebruik je methoden om leerlingen vaardig met online informatie om te laten gaan?
Marléone Goudswaard School is allang niet meer de enige plek waar geleerd wordt. Leerlingen gebruiken dagelijks internet. Maar hoe gebruiken zij het effectief en wat is de rol van methoden daarbij?
Lezen met lees-app
Technisch lezen oefenen met een adaptieve leesapp
redactie Lesgeven aan lezers die niet snel vooruit komen en motivatie verliezen? Geef ze de leesapp: een leesoefening in de vorm van een game kan uitkomst bieden!
Ontluikende geletterdheid
Ontluikende geletterdheid stimuleren met digitale prentenboeken: verschillen tussen kleuters
redactie Een onderzoek naar het positieve effect van digitale prentenboeken. Kinderen die achterblijven bij ontluikende geletterdheid hebben hier niet allemaal profijt van.
Computerapplicaties
Effectieve computerapplicaties: vergelijk de didactiek, niet het domein
redactie Wat maakt een computerapplicatie voor het onderwijs effectief? Steek in op het didactische principe en niet op het domein! Meest effectief is de feedback.
Digitaal schoolbord
De kracht van het digitaal schoolbord
Jos Cöp Het digibord is inmiddels enige tijd in de klas te vinden. Maar aan welke aspecten moet een goed gebruik van het digitaal schoolbord eigenlijk voldoen?
ICT-beleidsplan
Wat maakt een ict-beleidsplan zo effectief?
redactie Zoveel mogelijk rendement uit ict halen? Stel een ict-beleidsplan op met het docententeam. Aanpak in teamverband levert effectievere inzet van ict op.
Leren in 2020 - 1
Leren in 2020
Jos Cöp Hoe gaan digitale leermiddelen het onderwijs effectiever maken? Een zoektocht naar veranderende onderwijsvisies en ICT-ontwikkelingen als basis voor leren.
ICT in kindcentra
Welke rol speelt ICT voor de kinderen in de kindcentra?
Job van Velsen In deze bijdrage een impressie van de huidige stand van zaken rond ICT en flexibele organisatievormen in brede scholen, integrale kindcentra en sterrenscholen.
Leren in 2020 - 2
Leermiddelen in 2020 - op weg naar een digitaal leerlandschap
Jos Cöp ICT kan de onderwijsinnnovatie faciliteren. Digitalisering is niet de vernieuwing zelf, middel wordt dan doel! Laat de onderwijskundige focus niet ontbreken.
Cyberpesten
Cyberpesten: hoeveel komt het voor en wat kunnen scholen ertegen doen?
redactie Cyberpesten in het verlengde van traditioneel pesten. Preventiecampagnes zijn nog niet getest op werkzaamheid. Dader en slachtoffer hebben problemen.
Digitale dementie
Digitale dementie - Manfred Spitzer
Machiel Karels In het boek Digitale dementie geeft hersenonderzoeker Manfred Spitzer aan hoe wij met digitale middelen ons verstand en geheugen kapotmaken.
Digitale media en kinderhersenen
Digitale media en kinderhersenen
Ewald Vervaet Manfred Spitzer betoogt ten aanzien van internet, computerspelletjes en computers op school terecht dat digitale media slecht zijn voor de hersenen van kinderen.
Problematisch internetgedrag
Problematisch gebruik van sociale media en games
redactie Is een jongen eenzaam omdat hij dag en nacht gamet, of gamet hij dag en nacht omdat hij eenzaam is? Problematisch internetgedrag en sociale problemen.
Kleuters en iPads
Kleuters worden dommer van iPads
Sieneke Goorhuis Kleuters en iPads zijn een slechte combinatie. De iPad met zijn tweedimensionale interactie sluit niet aan op de driedimensionale manier van leren van jonge kinderen.
ICT-innovatie
De pionier als bruggenbouwer
redactie Een succesvolle pionier is een expert en rolmodel. Hij deelt zijn visie en ervaringen met collega's en richt zich op samenwerking. Onderwijsvernieuwing en ICT.
Meer leren van beeld en geluid
redactie Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van multimedia leereffecten kan vergroten. Mensen leren bijvoorbeeld meer van gesproken tekst met plaatjes dan van geschreven tekst met plaatjes.
Open education- open leeromgeving
Open education: wat is dat en wat zijn de voordelen?
Wilfred Rubens De term ‘open’ in relatie tot leren, opleiden en onderwijs is al enkele decennia oud. Eind jaren zeventig zijn in Nederland bijvoorbeeld ‘open scholen’ voor volwassenen opgericht. Deze ontwikke
Schrijven of typen?
Schrijven versus typen: wat zegt de neurowetenschap?
redactie Wat zegt de wetenschap over het verschil tussen schrijven of typen? Wat is het beste voor het onthouden van de informatie? Is het schrijfonderwijs nog wel nodig of kun je beter leren typen?
Inschrijven nieuwsbrief

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest