Werkvormen groepsgewijze feedback

Machiel Karels

Directeur Wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij Wij-leren.nl

  

  Geplaatst op 23 december 2021

Praktische feedback tips

Feedback is een uiterst effectieve manier om diepgaand leren te bevorderen. Je kunt dit als leraar een-op-een doen en dat is natuurlijk erg zinvol. Maar dit is ook tijdrovend. Het is daarom handig om middels goede werkvormen de leerlingen elkaar feedback te laten geven op hun werk. Daarom op deze pagina een aantal werkvormen voor groepsfeedback.

Deze werkvormen komen uit het boek van Jan Coppieters: Effectieve feedback in het onderwijs

In duo's laten overleggen

Laat leerlingen in duo's overleggen over de vragen van een toets. De leerlingen leggen hun antwoord aan elkaar uit en hoe ze ertoe gekomen zijn, ook als ze er niet zeker van zijn. De leerlingen proberen hun antwoorden te verbeteren en komen zo tot het beste antwoord. Je kunt ook zelf een modelantwoord geven en grondig uitleggen. Leerlingen kunnen samen verkeerde opvattingen onderzoeken en proberen te begrijpen waarom ze verkeerd zaten.

In duo's feedback geven aan de hand van een verbetersleutel

De leerlingen voeren individueel een opdracht uit of maken een toets. Daarna verbeteren ze het werk van een medeleerling (al dan niet anoniem) aan de hand van een verbetersleutel en noteren ze opmerkingen. Het is niet nodig punten toe te kennen. Als het werk terug bij de eigenaar komt, checkt deze de formatieve feedback. Daarna kun je een klasgesprek voeren over wat moeilijk was om te beoordelen en wat de leerlingen ervan hebben geleerd.

In duo's een samenvatting maken

Leerlingen maken eerst elk apart een samenvatting van de kern van de les. Daarna bespreken ze per twee het resultaat en verbeteren het. Je kunt daarin meer sturend optreden door leerlingen per twee elk een vraag over het onderwerp te geven, waarbij het antwoord op beide vragen samen de samenvatting van de les oplevert. Nadat de leerlingen dat individueel hebben voorbereid, leggen ze hun antwoord aan elkaar uit en verbeteren ze de antwoorden. Bijvoorbeeld: eerst hun eigen antwoord en dan dat van hun partner.

Elkaars toets beoordelen

Zeg in het begin van de les dat je op het einde van de les zal vragen om gedurende één of twee minuten de kernpunten van de les op te schrijven. Geef de leerlingen na de toets een modelantwoord en laat hen het werk van een medeleerling verbeteren en er feedback op laten geven. Je kunt de bladen inzamelen en zelf ook nog becommentariëren tegen de volgende les.

Leerstof aan elkaar uitleggen

Dat is vooral interessant als het om vaardigheden gaat. Hoe moet je bijvoorbeeld een staartdeling maken? Hoe maak je een overhoekse haaklas? Hoe maak je een mindmap? Hoe maak je papier-maché? Hoe bouw je een blokkentoren van 5 blokken hoog? Je kunt het eerst voordoen of een stappenplan geven.

Groepsfeedback

Nadat leerlingen hun opdracht of toets individueel hebben gemaakt, zitten ze in groepjes van drie of vier. Ze lezen elkaars werk, waarna ze met hun groepje de verschillen bespreken en elkaar feedback geven. Je bespreekt klassikaal de moeilijkheden.

Een toets maken voor elkaar

In groepjes van drie of vier bedenken de leerlingen vragen en antwoorden over de leerstof. Eventueel maken ze ook een verbetersleutel. Je controleert eerst het werk van elk groepje, waarna de leerlingen hun vragen aan een ander groepje bezorgen. Alle leerlingen lossen de vragen nu eerst individueel op en overleggen dan met hun eigen groepje. Dan geven ze hun antwoord aan de ontwerpers van de vragen, die met hun groepje bespreken hoe ze de antwoorden nog beter kunnen maken. Tot slot gaat het werk terug naar wie de antwoorden gaf voor een eindcorrectie.

De achterwaartse toets

Een leuke werkvorm met een hoog leereffect. Je geeft je leerlingen de vragen voor de volgende toets. In kleine groepjes maken ze aan de hand van de besproken succescriteria een verbetersleutel met minder goede tot uitstekende antwoorden. Je vergelijkt de verschillende verbetersleutels klassikaal. Daarna maken de leerlingen de toets. Vaak zal je andere maar analoge vragen kunnen stellen waarvoor de verbetersleutel nog altijd geldt. Daarna beoordelen de leerlingen elkaars werk, bespreken ze de aspecten waarover ze het niet eens zijn en verbeteren ze tot slot hun eigen werk.

Bron: Jan Coppieters, Effectieve feedback in het onderwijs

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

E-learning module
Wat is formatieve evaluatie?
Wat is formatieve evaluatie?
Online module over formatieve evaluatie
Wij-leren.nl Academie 
Professionalisering
Cursussen, congressen en opleidingen
Cursussen, congressen en opleidingen
Gemiddeld beoordelen deelnemers ons met een 8,4
Medilex Onderwijs 
Formatieve assessment
Leren zichtbaar maken met formatieve assessment - In de praktijk.
Arja Kerpel
Feedback geven
Feedback - betekenis en voorbeelden.
Machiel Karels
Nakijken leerlingenwerk
Nakijken: nut en noodzaak.
Marcel Schmeier
Effectieve feedback in het onderwijs
Effectieve feedback in het onderwijs.
Machiel Karels
Leerbevorderende feedback
Feedback in de praktijk, hoe doe je dat?
Lia Voerman
Feedback op emotie
Wanneer draagt feedback bij aan leren?
Lia Voerman
Feedback geven en ontvangen
Feedback Op Mijn Lessen? Graag. Maar Dan Wel Constructief!
Jaap Versfelt
Positieve feedback
Een ander perspectief op - hardnekkige - opvattingen over feedback
Lia Voerman
Motivatie door feedback
Meer motivatie door oplossingsgerichte feedback
Dirk van der Wulp
Digitale feedback
Directe feedback in digitale leermiddelen; succes gegarandeerd? - deel 1
Pepijn Dousi
Digitale feedback 2
Directe feedback in digitale leermiddelen; succes gegarandeerd? - deel 2
Pepijn Dousi
Didactisch coachen 1
Goed zo! is onvoldoende - over didactisch coachen - deel 1
Lia Voerman en Frans Faber
Gerichte feedback
Leer van een 3 een 8 te maken!
Marjoke Hinnen
Zeggen wat je op je lever hebt, gesprekken met collegas
Gesprekken met collega's (2) - Zeggen wat je op je lever hebt
Adri van den Brand
Feedback in professionele context
Kom maar op met je feedback
Machiel Karels
Feedback zichtbaar maken
Feedback om leren zichtbaar te maken
Arja Kerpel
10 mindframes
10 mindframes om leren zichtbaar te maken
Elly Bonestroo

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Autonomie-ondersteunend lesgeven in een video van één minuut uitgelegd
Autonomie-ondersteunend lesgeven in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Mindset in een video van één minuut uitgelegd
Mindset in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]360 graden feedback
attributie
autonomie-ondersteunend lesgeven
beoordelingsgesprek
feedback
formatief toetsen
functioneringsgesprek
mindset
oplossingsgericht werken

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest