Geplaatst op 11 februari 2019

Activerend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
Activerend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
Activerend onderwijs gaat uit van de grondgedachte dat leerstof beter beklijft als de leerlingen actief betrokken zijn bij het onderwijs. In deze video wordt het begrip activerend onderwijs in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Adolescentie in een video van één minuut uitgelegd
Adolescentie in een video van één minuut uitgelegd
Adolescentie is een term voor de fase tussen kind zijn en volwassen worden. In deze video wordt het begrip adolescentie in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Autonome motivatie in een video van één minuut uitgelegd
Autonome motivatie in een video van één minuut uitgelegd
Autonome motivatie is motivatie die voortkomt uit het gevoel iets uit jezelf te doen, omdat je het interessant of belangrijk vindt.In deze video wordt het begrip autonome motivatie in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Autonomie-ondersteunend lesgeven in een video van één minuut uitgelegd
Autonomie-ondersteunend lesgeven in een video van één minuut uitgelegd
In de literatuur worden diverse aanpakken beschreven die het vergroten van de motivatie van leerlingen tot doel hebben. In deze video wordt het begrip autonomie-ondersteunend lesgeven in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Betrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
Betrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
Betrokkenheid kan onderverdeeld worden in betrokkenheid van de leerkracht en de betrokkenheid van de leerling. In deze video wordt het begrip betrokkenheid in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
De Big Five in een video van één minuut uitgelegd
De Big Five in een video van één minuut uitgelegd
De ‘Big Five’ is een theorie waarmee de vijf voornaamste dimensies in iemands karakter wordt beschreven. In deze video wordt het begrip Big Five in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Brain based teaching in een video van één minuut uitgelegd
Brain based teaching in een video van één minuut uitgelegd
Brain based teaching is onderwijs waarbij rekening gehouden wordt met het functioneren en de werking van onze hersenen bij het leren. In deze video wordt het begrip brain based teaching in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert
Coöperatief leren in een video van één minuut uitgelegd
Coöperatief leren in een video van één minuut uitgelegd
Bij Coöperatief leren werken leerlingen samen in kleine groepen volgens specifieke stappen. In deze video wordt het begrip coöperatief leren in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Coöperatieve werkvormen in een video van één minuut uitgelegd
Coöperatieve werkvormen in een video van één minuut uitgelegd
Coöperatieve werkvormen zijn de didactische werkvormen die gebruikt worden bij coöperatief leren. In deze video wordt het begrip coöperatieve werkvormen in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Communicatie met ouders in een video van één minuut uitgelegd
Communicatie met ouders in een video van één minuut uitgelegd
Communicatie met ouders omvat alle contacten met ouders met betrekking tot het onderwijs en de zorg voor hun kind. In deze video wordt het begrip communicatie met ouders in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Controlerend lesgeven in een video van één minuut uitgelegd
Controlerend lesgeven in een video van één minuut uitgelegd
Controlerend lesgeven is het tegenovergestelde van autonomie-ondersteunend lesgeven. In deze video wordt het begrip controlerend lesgeven in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Creativiteit in een video van één minuut uitgelegd
Creativiteit in een video van één minuut uitgelegd
Creativiteit is het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en/of te creëren. In deze video wordt het begrip creativiteit in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Didactische werkvormen in een video van één minuut uitgelegd
Didactische werkvormen in een video van één minuut uitgelegd
Een didactische werkvorm is de manier waarop de leerkracht de onderwijsleersituatie vormgeeft. In deze video wordt het begrip didactische werkvormen in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Executieve functies in een video van één minuut uitgelegd
Executieve functies in een video van één minuut uitgelegd
Executieve functies horen bij het denkvermogen. In deze video wordt het begrip executieve fucties in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
FOMO in een video van één minuut uitgelegd
FOMO in een video van één minuut uitgelegd
FOMO staat voor Fear of Missing Out. In deze video wordt het begrip FOMO in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Frontaalkwab in een video van één minuut uitgelegd
Frontaalkwab in een video van één minuut uitgelegd
De frontaalkwab noemt men ook wel de prefrontale cortex. In deze video wordt het begrip frontaalkwab in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Gecontroleerde motivatie in een video van één minuut uitgelegd
Gecontroleerde motivatie in een video van één minuut uitgelegd
Er is sprake van gecontroleerde motivatie als taken uitgevoerd worden voor externe beloningen. In deze video wordt het begrip gecontroleerde motivatie in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Groepsdynamica in een video van één minuut uitgelegd
Groepsdynamica in een video van één minuut uitgelegd
Groepsdynamica gaat over de processen die zich in een groep kunnen afspelen en hoe je die processen kunt beïnvloeden. In deze video wordt het begrip groepsdynamica in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Handelingsgericht werken in een video van één minuut uitgelegd
Handelingsgericht werken in een video van één minuut uitgelegd
Handelingsgericht werken wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. In deze video wordt het begrip handelingsgericht werken in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Hechtingsstoornis in een video van één minuut uitgelegd
Hechtingsstoornis in een video van één minuut uitgelegd
Een reactieve hechtingsstoornis is een stoornis als gevolg van een onveilige hechting. In deze video wordt het begrip hechtingsstoornis in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Hoogbegaafdheid in een video van één minuut uitgelegd
Hoogbegaafdheid in een video van één minuut uitgelegd
Hoogbegaafdheid; daar zijn veel definities van. In deze video wordt het begrip hoogbegaafdheid in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
IQ test in een video van één minuut uitgelegd
IQ test in een video van één minuut uitgelegd
IQ staat voor Intelligentie Quotiënt. In deze video wordt het begrip IQ test in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Leergerichte aanpak  in een video van één minuut uitgelegd
Leergerichte aanpak in een video van één minuut uitgelegd
De leergerichte aanpak komt voort uit de prestatiedoelentheorie (PDT). In deze video wordt het begrip leergerichte aanpak in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Leerlingenzorg in een video van één minuut uitgelegd
Leerlingenzorg in een video van één minuut uitgelegd
Leerlingenzorg is de hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. In deze video wordt het begrip leerlingenzorg in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Leerlingvolgsysteem in een video van één minuut uitgelegd
Leerlingvolgsysteem in een video van één minuut uitgelegd
Basisscholen zijn sinds het schooljaar 2014-2015 verplicht om te werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). In deze video wordt het begrip leerlingvolgysteem in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Metacognitie in een video van één minuut uitgelegd
Metacognitie in een video van één minuut uitgelegd
Metacognitie is het 'leren over leren'. In deze video wordt het begrip metacognitie in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Mindset in een video van één minuut uitgelegd
Mindset in een video van één minuut uitgelegd
Mindset is het Engelse woord staat voor je overtuiging over intelligentie en kwaliteiten. In deze video wordt het begrip mindset in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Motivatie in een video van één minuut uitgelegd
Motivatie in een video van één minuut uitgelegd
Motivatie is de drive die zorgt voor volharding in de activiteit. Het is belangrijk dat kinderen gemotiveerd zijn voor hun taak. In deze video wordt het begrip motivatie in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Onderwijskwaliteit in een video van één minuut uitgelegd
Onderwijskwaliteit in een video van één minuut uitgelegd
De onderwijskwaliteit is de kwaliteit van het onderwijs dat op een school gegeven wordt. In deze video wordt het begrip onderwijskwalitieit in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. In deze video wordt het begrip ouderbetrokkenheid in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Passend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
Passend onderwijs in een video van één minuut uitgelegd
Passend onderwijs is een beleidsverandering, die uitgaat van het Ministerie van OCW. In deze video wordt het begrip passend onderwijs in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Pedagogisch klimaat in een video van één minuut uitgelegd
Pedagogisch klimaat in een video van één minuut uitgelegd
Het pedagogisch klimaat omvat alle omgevingsfactoren die bijdragen aan het welbevinden van het kind, waardoor een kind zich verder kan ontwikkelen. In deze video wordt het begrip pedagogisch klimaat in één minuut uitgelegd door een onderwijs
Prestatie gerichte aanpak in een video van één minuut uitgelegd
Prestatie gerichte aanpak in een video van één minuut uitgelegd
De prestatiegerichte aanpak komt voort uit de prestatiedoelentheorie (PDT). In deze video wordt het begrip prestatie gerichte aanpak in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Psychologische basisbehoeften in een video van één minuut uitgelegd
Psychologische basisbehoeften in een video van één minuut uitgelegd
Een van de meeste gebruikte en bekende motivatietheorieën is de zelfdeterminatietheorie (ZDT). In deze video wordt het begrip psychologische basisbehoeften in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Puberbrein in een video van één minuut uitgelegd
Puberbrein in een video van één minuut uitgelegd
De term puberbrein is een verzamelterm voor neuro-biologische ontwikkelingen die zich voltrekken in de hersenen van opgroeiende jongeren.In deze video wordt het begrip puberbrein in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Referentieniveaus in een video van één minuut uitgelegd
Referentieniveaus in een video van één minuut uitgelegd
De referentieniveaus zijn beschrijvingen van de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen op de verschillende overgangsmomenten van het onderwijs. In deze video wordt het begrip referentieniveaus in één minuut uitgelegd door een onderwijskun
Roos van Leary in een video van één minuut uitgelegd
Roos van Leary in een video van één minuut uitgelegd
Gedrag is te voorspellen. In deze video wordt het begrip Roos van Leary in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Samenwerkend leren in een video van één minuut uitgelegd
Samenwerkend leren in een video van één minuut uitgelegd
Het woord zegt het al: leren doe je samen. In deze video wordt het begrip samenwerkend leren in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Samenwerkingsvormen in een video van één minuut uitgelegd
Samenwerkingsvormen in een video van één minuut uitgelegd
Samenwerkingsvormen zijn de werkvormen die gebruikt worden bij samenwerkend leren. In deze video wordt het begrip samenwerkingsvormen in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Schoolontwikkeling in een video van één minuut uitgelegd
Schoolontwikkeling in een video van één minuut uitgelegd
Schoolontwikkeling omvat alle activiteiten die de school onderneemt om de professionaliteit van de leerkrachten te bevorderen. In deze video wordt het begrip Schoolontwikkeling in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Talent in een video van één minuut uitgelegd
Talent in een video van één minuut uitgelegd
Een talent is het vermogen of de aanleg om iets te kunnen leren. In deze video wordt het begrip talent in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Talentontwikkeling in een video van één minuut uitgelegd
Talentontwikkeling in een video van één minuut uitgelegd
Talentontwikkeling wordt gebruikt voor onderwijs dat zoveel mogelijk afgestemd is op wat de leerlingen nodig hebben. In deze video wordt het begrip talentontwikkeling in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Toetsen in een video van één minuut uitgelegd
Toetsen in een video van één minuut uitgelegd
Toetsen zijn middelen om de vorderingen van het kind te onderzoeken. In deze video wordt het begrip toetsen in één minuut uitgelegd door een onderwijskundig expert.
Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
Zelfregulatie is het vermogen om goede keuzes te maken uit de eigen gedragsmogelijkheden en deze gedragingen zelf of samen met anderen te verbeteren. In deze video wordt het begrip zelfregulatie in één minuut uitgelegd door een onderwijskun
Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.