Hoe help je leerlingen zich te richten op leren in plaats van op cijfers?

  Geplaatst op 13 juni 2023

Het is belangrijk dat werk de nadruk legt op de ontwikkeling van vaardigheden van leerlingen in plaats van op een beoordeeld eindproduct. Dit maakt leerlingen ervan bewust om leren als hun doel te zien.

Afstands- en blended onderwijs hebben een ongekende evaluatie van onderwijs- en leermethoden veroorzaakt. Het resultaat is een verhoogd bewustzijn van wat werkt en wat niet werkt en een hernieuwde interesse in hoe leren eruitziet en hoe we het beoordelen.

De valkuil van evaluatie

De vragen die leerlingen stellen over een opdracht zijn veelzeggend. Hoe lang moet het zijn? Hoe krijg ik een tien? Wat moet ik inleveren? Wanneer is de uiterste leverdatum? Deze vragen richten zich op het cijfer, niet op de leerresultaten.

Ze benadrukken de valkuil van evaluatie, ofwel de focus op "Wat moet ik produceren?" versus "Wat leer ik van deze opdracht?"

Historisch gezien hebben problematische evaluatiepraktijken leerlingen geleerd dat het cijfer het doel is doordat leraren het volgende deden:

 • Een cijfer geven als beoordeling;
 • Beoordelen op naleving (deadlines, opmaak, instructies volgen, enz.);
 • Beoordelen om "inspanning" te tonen;
 • Beoordelen op 'hoeveelheid'; (hoe meer werk ingeleverd, hoe beter)

Een uitweg zoeken uit het beoordelingsprobleem betekent overschakelen naar leerervaringen gericht op vaardigheden die we willen of moeten meten. Onderwijsexperts Grant Wiggins en Jay McTighe noemden dit 'achterwaarts ontwerp'. In plaats van de hierboven genoemde problematische praktijken, verschuiven we leerervaringen om ons te concentreren op het demonstreren van vaardigheden en leren als een expert.

Op deze manier halen we de focus weg van wat leerlingen moeten produceren en houden we de focus op het leren of het proces.

Drie redenen om te focussen op proces in plaats van op product

1. Verminder stress en angst:

Dit jaar heb ik geleerd door de faalangst van mijn zoon. Hij was een briljante leerling en hoge cijfers betekenden alles. Elke verlate opdracht, elke gemiddelde score, elk rood teken, stond in zijn ogen gelijk aan falen. Zoals bij veel leerlingen tijdens het leren op afstand, sluit het dag in dag uit zien van "falen" op een digitaal dashboard of cijferboek zijn vermogen om te leren af.

De uitdagingen van motivatie, geheugen en het voltooien van taken kunnen verergeren door de stress van isolatie en een wereldwijde pandemie. De behoeften en stressfactoren van studenten verschillen, maar één ding is zeker: stress bïnvloedt het denken en het geheugen. Hier zijn enkele tips van het Center for Applied Special Technology (CAST) en onderwijsexpert onderwijsexpert Katie Martin om stress en faalangst bij toetsen te verminderen:
 
1.    Bevorder een gevoel van verbondenheid, steun en samenwerking.
2.    Heb duidelijke, eenvoudige verwachtingen.
3.    Moedig beheersbare, realistische doelen van de leerling aan.
4.    Verbind leren en beoordelen met zinvolle levenservaringen.
5.    Biedt keuze en autonomie om een 'beperkte kijk op slim' te vermijden.
6.    Biedt meerdere pogingen en revisies/herindieningen aan.

Begin met het vermijden van een gevoel van definitiefheid bij het beoordelen.

Naarmate de geestelijke gezondheid van leerlingen (en opleiders) een prioriteit wordt, moet je manieren vinden om flexibiliteit, ondersteuning en een houding van voortdurende verbetering te vergroten.

2. Ontwikkel deskundige leerlingen:

Auteur John Spencer maakt onderscheid tussen productdoelen en procesdoelen. Procesdoelen, zegt hij, ontwikkelen gewoonten en routines bij leerlingen versus een focus op deadlines en voltooiing. CAST definieert deskundige leerlingen als "doelgericht en gemotiveerd, vindingrijk en deskundig, en strategisch en doelgericht."

Om het leren van experts te ondersteunen, moeten we de mogelijkheden voor stapsgewijze doelen stellen en reflectie vergroten. Volgens Allison Posey van CAST: "Leerlingen [moeten] continu feedback krijgen over hoe ze het doen. Ze worden aangemoedigd om na te denken over hun leren en of ze leerdoelen hebben bereikt. "Cijfers voeden die discussie." Cijfers maken deel uit van de discussie, maar zijn niet de discussie.
 
Het verleggen van onze nadruk van het eindproduct naar het leerproces kan het volgende betekenen:

 • Het beoordelen van een project in fasen door gebruik te maken van ondersteunend model, punten voor het eindresultaatvoltooiingspunten en feedback van de leraar en medeleerlingen;
 • Keuzeborden gebruiken voor leerlingen om te selecteren hoe ze leren kunnen demonstreren op basis van hun sterke punten;
 • Het gebruik van een snelle verzameling (d.w.z. Google Formulieren, snel schrijven en andere formatieve beoordelingen) die het belang benadrukt van het door leerlingen  identificeren van hun sterke punten en hiaten voor het stellen van doelen;
 • Flexibel zijn en luisteren naar suggesties van leerlingen voor projecten, middelen en eindproducten;
 • Lerenden betrekken bij het beoordelen van hun voortgang.

Op zoek naar manieren om deskundige leerlingen te ontwikkelen? Probeer Smart Start-activiteiten vanaf eduprotocols.com. Of converteer beproefde beproefde discussieprotocollen naar een online of gemengd formaat met behulp van tools zoals Pear Deck en discussie borden.

3. Meet wat belangrijk is:

Duidelijk hebben waar we willen dat leerlingen terechtkomen, helpt ons te weten waar we moeten beginnen. Het afstemmen van beoordelingen, activiteiten en materialen op algemene, meetbare leerdoelen is stap één.

Achterwaarts ontwerp vermindert het beoordelen en verbetert de resultaten door betekenisloze opdrachten te elimineren en helpt leerlingen en leraren zich te concentreren op wat het belangrijkst is.

We moeten meten wat 'construct relevant' is. Dit betekent vermijden om te meten wat irrelevant is of niet kan worden gemeten. Construct-irrelevante factoren kunnen creativiteit, inspanning of materiaalgebruik zijn. Als schrijven bijvoorbeeld geen deel uitmaakt van de leerresultaten van de algemene cursus of opdracht, overweeg dan of leerlingen met succes kunnen aantonen dat ze op verschillende andere manieren leren, zoals een podcast, video of grafische weergave van leren. Het aanpassen van de onderstaande beoordelingspraktijken kan de focus verleggen naar wat belangrijk is.

 • Beoordelingspraktijk: als je het niet zou beoordelen in face-to-face leren, hoeft het niet online te worden beoordeeld. Het markeren van voltooiing ondersteunt het stellen van doelen. Maar cijfers voelen definitief en oefenen is geen laatste fase van het leerproces.
 • Beoordeling van immateriële zaken: Als je het niet kunt waarnemen, moet het niet worden gemeten. Geef feedback op vaardigheden zoals creativiteit, inspanning en samenwerking om het belang te benadrukken.
 • Naleving van de beoordeling: vervaldatums, opmaak en woordtellingen tonen niet aan dat een student in staat is om informatie toe te passen of een vaardigheid aan te tonen. Zoek een manier om leerlingen verantwoordelijk te houden zonder consequentie.
 • Assessment bias: Leerlingen zijn variabel. Vermijd het meten van wat je eigen vooroordeel ondersteunt (zoals hoe creativiteit eruit ziet). Gebruik beoordelingsformulieren met eenvoudige, waarneembare vaardigheden.

Volgens lerares Mariela Tyler: "Cijfers hebben leerlingen nooit goed gediend; ze tonen niet het vermogen van een student om te denken, te schrijven en problemen op te lossen. Ze laten gewoon zien welke kinderen de luxe hebben om hun huiswerk thuis of op tijd af te maken"

Als je nadenkt over de waarde van beoordelingen, je werklast, de geestelijke gezondheid van jezelf en je leerlingen en de noodzaak om deskundige leerlingen te ontwikkelen, onthoud dan dat minder meer is. Minder, meer gerichte en flexibelere opdrachten verminderen stress voor iedereen en geven tijd voor reflectie, herziening en dieper nadenken, wat leidt tot betere resultaten.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Cursus
Teamcoach
Teamcoach
Driedaagse cursus om een vaardigere teamcoach te worden
Medilex Onderwijs 
Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Webinar
Wat kun je wel en niet met toetsen in het onderwijs?
Wat kun je wel en niet met toetsen in het onderwijs?
Gratis webinar met Karen Heij
Wij-leren.nl Academie 
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!Feedback geven
Feedback - betekenis en voorbeelden.
Machiel Karels
Effectieve feedback in het onderwijs
Effectieve feedback in het onderwijs.
Machiel Karels
Proces- en productgerichte evaluatie leesonderwijs
Het denkend lezen in perspectief - Over de proces- en productgericht evaluatie van het leesonderwijs (6)
Paul Filipiak
Beroepsauthentiek toetsen vermindert toetsdruk
Beroepsauthentiek toetsen vermindert toetsdruk en conditionering op cijfers
Joost van der Horst
Formatief evalueren waarom belangrijk
Wat is formatief evalueren en waarom is het belangrijk voor leren? (1)
Dominique Sluijsmans
Vijf voorbeelden van formatief evalueren
De cyclus van formatief evalueren in 5 voorbeelden
Gerdineke van Silfhout
Leerbevorderende feedback
Feedback in de praktijk, hoe doe je dat?
Lia Voerman
Didactisch coachen 1
Goed zo! is onvoldoende - over didactisch coachen - deel 1
Lia Voerman en Frans Faber
Feedback zichtbaar maken
Feedback om leren zichtbaar te maken
Arja Kerpel

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Maarten van Buuren over autonomie en zelfsturing volgens Spinoza
Maarten van Buuren over autonomie en zelfsturing volgens Spinoza
redactie
Toetsen in een video van één minuut uitgelegd
Toetsen in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]eigenaarschap
evalueren
feedback
teaching to the test
toetsen

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest