Werkmap Gecijferd bewustzijn

Machiel Karels

Directeur Wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij Wij-leren.nl

  

  Geplaatst op 20 juli 2018

  >> Gecijferd bewustzijn direct bestellen.

Aan de slag met getalbegrip, meten en meetkunde in groep 1 en 2

Rekenen is één van de belangrijkste vaardigheden die kinderen op de basisschool leren. Onderzoek toont aan dat met een vroege aanpak, rekenproblemen te voorkomen zijn.

De Werkmap Gecijferd bewustzijn biedt leerkrachten in groep 1 en 2 naast theorie veel activiteiten en lessen om (voorbereidend) rekenen met kleuters vorm te geven en tijdig achterstanden te signaleren. Zo draag je bij aan een goede rekenstart in groep 3.

Tussendoelen beginnende gecijferdheid

Uitgangspunt voor de map zijn de in 2017 door SLO vastgestelde Tussendoelen Rekenen-Wiskunde eind groep 2. De Werkmap Gecijferd bewustzijn is opgebouwd rond de vier rekendomeinen getalbegrip, meten en meetkunde, en verhoudingen en verbanden. Door kinderen ervaringen te laten opdoen en door activiteiten met ze te ondernemen op het gebied van tellen en getalbegrip, meten en meetkunde, kunnen leerkrachten bijdragen aan een goede rekenstart in groep 3.

De activiteiten sluiten aan bij iedere methode en zijn eenvoudig aan te passen aan de situatie in de klas.
De opbouw van de map is geïnspireerd op de Werkmap Fonemisch bewustzijn die vanwege de praktische opzet en vele activiteiten zeer geliefd is onder leerkrachten van groep 1 en 2.

Nieuw in deze vierde druk (2018)

Dit is de vierde druk van de Werkmap Gecijferd bewustzijn. De werkmap is geheel herzien.

  • De Tussendoelen rekenen-wiskunde (oktober 2017) zijn het uitgangspunt voor de activiteiten.
  • De theorie is aan de nieuwste ontwikkelingen aangepast.
  • De domeinen verhoudingen en verbanden zijn toegevoegd en elk van twee activiteiten voorzien.
  • De activiteiten zijn allemaal geactualiseerd.
  • Er zijn drie activiteiten met de Bee-Bot toegevoegd.
  • Er is waar mogelijk een verbinding gelegd met rollenspel in de hoeken, prentenboeken en af en toe met ontwikkelingsmaterialen.

Praktische opzet met vele activiteiten

De werkmap biedt:

  • doelgerichte activiteiten;
  • suggesties voor rollenspel;
  • prentenboeken;
  • rijke rekenvragen en problemen.

Elke activiteit bestaat uit een inleiding, kern en afsluiting. In de inleiding wordt de activiteit geïntroduceerd. De leerlingen worden gericht op de inhoud van de activiteit en relevante voorkennis wordt opgehaald. De wijze waarop dit gebeurt, varieert. Van belang is dat de start vanuit een context plaatsvindt. Zo nodig voeg je deze context toe of pas je deze aan, bijvoorbeeld passend bij het thema.

Indien nodig geef je instructie met betrekking tot de vaardigheid en demonstreer je hardop denkend de vaardigheid een paar keer met verschillende voorbeelden en liefst met visuele ondersteuning.

De kern van de activiteit

Tijdens de kern van de activiteit wordt een bepaalde vaardigheid al handelend verkend, geoefend en uitgediept onder uw begeleiding. Je maakt gebruik van coöperatieve werkvormen. De opzet van de kern is er vooral op gericht om interactie tot stand te brengen, zodat de leerlingen actief meedoen en actief nadenken.

Met deze opzet wordt een invulling gegeven aan een constructivistische visie op leren, waarbij er van uitgegaan wordt dat leren tot stand komt door interactie. Aan de kern wordt de meeste tijd besteed. In de afsluiting wordt dezelfde vaardigheid op een andere wijze aangeboden. Hier kunnen de kinderen de stap maken van passieve beheersing van de vaardigheid naar actieve/productieve beheersing.

Varianten en rekenconflicten

Vaak staat er een kopje ‘varianten’ vermeld bij een activiteit. Er worden dan andere mogelijkheden voor de invulling van de activiteit beschreven met eventueel andere materialen. Hier staan ook suggesties hoe je de activiteit kunt uitbreiden of suggesties voor differentiatie. Bij veel activiteiten staan tot slot rekenconflicten vermeld. Bij een rekenconflict staat interactie en handelend oplossen aan de hand van een probleem of vraag centraal.

Een goede activiteit bestaat dus uit diverse didactische aspecten zoals hardop denken, ontdekken en in interactie verkennen van een rekenprobleem. Dat kan met materialen, in rollenspel in hoeken en met diverse (digitale) materialen.

Dit is een uitgave van CPS Uitgeverij

CPS Uitgeverij brengt praktische boeken uit voor onderwijsprofessionals die beter willen worden in hun vak. De boeken zijn geschreven door de adviseurs en trainers van CPS die de meest recente inzichten en actuele kennis aanvullen met een flinke dosis praktijkervaring.

Onderwijssoort: primair onderwijs
Auteur(s): Aafke Bouwman en Jarise Kaskens
Uitgever/Jaar: CPS Uitgeverij, 4de, geheel herziene druk, mei 2018
Materiaal: ringband, 270 p.
ISBN: 9789065081360
Prijs: € 99,50

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Bestellen

Het boek Gecijferd bewustzijn is te bestellen via:

Gerelateerd

Cursus
Gedragsbeïnvloeding bij kleuters
Gedragsbeïnvloeding bij kleuters
Omgaan met storend en regelovertredend gedrag van kleuters
Medilex Onderwijs 
E-learning module
Wat zijn coöperatieve werkvormen?
Wat zijn coöperatieve werkvormen?
Doorloop deze gratis module over coöperatieve werkvormen
Wij-leren.nl Academie 
Klokkijken voor kinderen met taaldenk problemen1
Hulp bij klokkijken voor kinderen met taaldenk problemen (1).
Jeanne Buijks
Hoe leer je effectief automatiseren en memoriseren bij rekenen?
Hoe leer je effectief automatiseren en memoriseren bij rekenen?
redactie
Edutainment
Educatieve software voor jonge kinderen
redactie
Vertaalcirkel kleuters
De Vertaalcirkel bij kleuters
Ceciel Borghouts
Leerlijn rekenen
Leerlijn rekenen - Wie kan delen, kan vermenigvuldigen
Martie de Pater
Citotoets rekenen groep 1 2
Spelen of Toetsen - kansen voor wiskundige ontwikkeling
Martie de Pater
Leerlijnen de baas
De leerlijnen de baas
Martie de Pater
Hulp bij klokkijken voor kinderen met taaldenk problemen-2
Hulp bij klokkijken voor kinderen met taaldenk problemen (2)
Jeanne Buijks
Hulp bij klokkijken voor kinderen met taaldenk problemen-2
Hulp bij klokkijken voor kinderen met taaldenk problemen (2)
Jeanne Buijks
Het proces om een rekenmethode te kiezen
Zo pak je het keuzeproces voor een nieuwe rekenmethode aan
Korstiaan Karels
Taalproblemen bij formeel rekenen deel 1
Taalhulp bij het uitrekenen van formele sommen - 1 - Taalproblemen
Jeanne Buijks
Rekenen basisdidaktiek materiaal deel twee
Taalhulp bij het uitrekenen van formele sommen - 2 - Materiële leerfase
Jeanne Buijks
Speciale taalhulp bij rekenen van formele sommen - 3
Taalhulp bij het uitrekenen van formele sommen - 3 - Speciale taalhulp
Jeanne Buijks
Speciale taalhulp rekenen logopedie -4
Taalhulp bij het uitrekenen van formele sommen - 4 - RT en logopedie
Jeanne Buijks
Hulp voor stress en faalangst bij rekenen
Taalhulp bij het uitrekenen van formele sommen - 5 - Stress en faalangst
Jeanne Buijks
Het nut van kolomsgewijs rekenen
Het nut van kolomsgewijs rekenen
Ceciel Borghouts
rekentaal in rollenspel
Rollenspel als middel om de rekenwoordenschat te ontwikkelen
Aafke Bouwman
rollenspel versterkt rekentaal
Begeleid rollenspel versterkt rekentaal
Aafke Bouwman
Leren klokkijken van groep 3 tot 6
Hoe leer je kinderen klokkijken?
redactie
Werkmap begrijpend luisteren en woordenschat
Werkmap Begrijpend luisteren en woordenschat
Machiel Karels
Werkmap fonemisch bewustzijn
Werkmap Fonemisch bewustzijn
Machiel Karels
Coöperatieve leerstrategieën
Coöperatieve leerstrategieën - Uitleg en praktische voorbeelden
Arja Kerpel
Basisontwikkeling bij OGO
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
Arja Kerpel
Stapsgewijs onderwijs: Het kind centraal
Stapsgewijs onderwijs: Het kind centraal!
Lianne Jongsma

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Coöperatieve werkvormen in een video van één minuut uitgelegd
Coöperatieve werkvormen in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Goed leren rekenen op de basisschool: Tjipcast 005
Goed leren rekenen op de basisschool: Tjipcast 005
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]coöperatieve werkvormen
kleuter
leerlijn
rekenen
slo
sociaal constructivisme

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest