De Impact van Rekenwedstrijden op Kinderen: meer dan alleen getallen

Elise Nab

Country Manager Matific Benelux bij Matific

  

  Geplaatst op 6 september 2023

Inleiding

Rekenwedstrijden gaan verder dan het oefenen met getallen. Ze bieden een unieke en boeiende leerervaring die kinderen niet alleen helpen om hun rekenvaardigheden te verbeteren, maar ook om de misschien nog wel belangrijkere, zachte vaardigheden oftewel de soft skills te ontwikkelen. Van zelfvertrouwen en kritisch denken tot teamwork en probleemoplossing. Rekenwedstrijden dragen bij aan de algehele groei van kinderen op manieren die verder gaan dan alleen cijfers.

Zelfvertrouwen en prestatie

Een van de meest opvallende effecten van deelname aan een rekenwedstrijd is de toename van zelfvertrouwen bij kinderen. Naarmate ze moeilijkere problemen aanpakken en succes behalen, groeit hun geloof in hun eigen capaciteiten. Zelfs als ze fouten maken, leren ze dat falen slechts een stap is op weg naar succes. Deze boost van hun zelfvertrouwen kan zich vertalen naar andere aspecten van hun leven en hun houding ten opzichte van uitdagingen veranderen. Deze wedstrijden inspireren een liefde voor leren en moedigen kinderen aan om nieuwsgierig te blijven, doelen na te streven en zichzelf te blijven uitdagen.

Kritisch denken en probleemoplossing

Rekenwedstrijden dagen kinderen uit om buiten de gebaande paden te denken en creatieve oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken. Door dit proces ontwikkelen ze vaardigheden als kritisch denken, analytische vaardigheden en de capaciteit om problemen vanuit meerdere perspectieven te benaderen. Deze vaardigheden zijn van onschatbare waarde, niet alleen voor het rekenen, maar voor elk aspect van hun academische en persoonlijke leven.

Doorzettingsvermogen en tijdbeheer

De voorbereiding op een rekenwedstrijd vereist toewijding en consistentie. Kinderen leren de kunst van doorzettingsvermogen en tijdsbeheer wanneer ze zich voorbereiden op de wedstrijd. Ze begrijpen het belang van regelmatige oefening en leren hoe ze hun tijd effectief kunnen indelen tussen school, vrije tijd en voorbereiding op de wedstrijd.

Samenwerking en teamwork

Sommige rekenwedstrijden omvatten teamcompetities waarbij kinderen samenwerken om complexe problemen op te lossen. Dit bevordert het teamwork en de communicatievaardigheden. Kinderen leren niet alleen van elkaar, maar begrijpen ook hoe ze elkaars sterke punten kunnen benutten om tot optimale oplossingen te komen.

Passie voor leren

Rekenwedstrijden kunnen het vuur ontsteken voor een levenslange liefde voor leren. De uitdagingen en beloningen van de wedstrijd kunnen kinderen inspireren om verder te gaan dan wat in de klas wordt onderwezen. Ze gaan op zoek naar nieuwe wiskundige concepten en problemen, gedreven door hun nieuw ontdekte passie voor het vak.

STEM onderwijs

Rekenwedstrijden dragen bij aan de rekenvaardigheden van deelnemers, wat cruciaal is voor STEM-disciplines. Daarnaast stimuleert het de ontwikkeling van probleemoplossend denken, een fundamentele competentie binnen STEM-gebieden. Online platformen moedigen ook het gebruik van technologie aan om wiskundige concepten te begrijpen, wat relevant is voor de 'T' (Technology) in STEM. Het enthousiasme verhoogt de interesse in wiskunde en STEM-gerelateerde vakken. Een solide basis wordt gelegd voor toekomstig succes in STEM-carrières.

Rekenwedstrijden zijn veel meer dan alleen een strijd om cijfers. Ze zijn een bron van empowerment, groei en ontwikkeling van kinderen. Door zelfvertrouwen, kritisch denken, teamwork en vele andere vaardigheden te bevorderen, dragen rekenwedstrijden bij aan de vorming van zelfbewuste en vaardige individuen. Dus, terwijl kinderen zich verdiepen in wiskundige puzzels en problemen, bouwen ze ook een solide basis voor succes in de bredere wereld buiten de getallen.

Aanbevelingen voor leraren bij deelname

Alhoewel rekenwedstrijden dus hele mooie elementen bevatten die de ontwikkeling van leerlingen bevorderen, zijn er ook enkele aandachtspunten waar je als leraar op moet letten. Dit zijn enkele aanbevelingen voor leraren die met hun klas willen deelnemen aan rekenwedstrijden:

  1. Bewaak de balans tussen plezier en prestatie: Het is essentieel om de nadruk te leggen op plezier en leren in plaats van louter presteren. Zorg ervoor dat de deelname aan rekenwedstrijden een positieve en stimulerende ervaring is voor alle leerlingen.

  2. Inclusiviteit boven alles: Streef naar inclusiviteit door alle leerlingen de kans te geven deel te nemen, ongeacht hun vaardigheidsniveau. Overweeg het organiseren van verschillende niveaus van wedstrijden of het aanbieden van alternatieve activiteiten voor leerlingen met uiteenlopende behoeften.

  3. Ondersteun emotioneel welzijn: Let op het emotionele welzijn van de leerlingen. Moedig open communicatie aan en creëer een omgeving waarin leerlingen zich comfortabel voelen om eventuele zorgen of stress te uiten. Dit kan helpen om de druk te verminderen.

  4. Bouw positieve competitie: Beheer de competitie op een positieve en constructieve manier. Benadruk het belang van samenwerken, respect voor anderen en het streven naar persoonlijke groei. Minimaliseer rivaliteit en negatieve concurrentie.

  5. Diversifieer activiteiten: Naast rekenwedstrijden, bied een breed scala aan wiskundige activiteiten aan die verschillende vaardigheden en interesses van leerlingen aanspreken. Denk aan puzzels, spelletjes, en projecten om wiskunde op een boeiende manier te benaderen.

  6. Ondersteun zelfvertrouwen en groei: Moedig een groei-mindset aan bij leerlingen, waarbij fouten maken als een kans wordt gezien om te leren. Bied positieve feedback en erken de inspanningen van elke leerling, ongeacht het resultaat.

  7. Evalueer de waarde van deelname: Voordat je deelneemt aan rekenwedstrijden, overweeg zorgvuldig de tijdsinvestering en middelen die nodig zijn. Zorg ervoor dat de voordelen van de wedstrijd opwegen tegen de inspanningen en dat het past bij de educatieve doelen van je klas.

Door deze aanbevelingen te volgen, kun je als leraar de deelname aan rekenwedstrijden voor je klas effectief en waardevol maken, terwijl je de nadelen minimaliseert en de nadruk legt op positieve leerervaringen.


Binnenkort vindt de Matific Rekenwedstrijd plaats. Het evenement als het gaat om zelfvertrouwen en rekenplezier. Kinderen kunnen op hun eigen niveau deelnemen, dit zorgt ervoor dat het niet alleen leuk is voor de goede rekenaars, maar voor alle rekenaars! Ga voor meer informatie naar www.matific.com/rekenwedstrijd


“Meedoen aan de Matific rekenwedstrijd vorig jaar was het beste idee ooit! De kinderen waren meteen enthousiast toen ze het dashboard zagen. Iedereen ging aan de slag en was gericht bezig. Mooi dat het programma adaptief werkt. Kinderen waren ontzettend gemotiveerd om zoveel mogelijk punten te behalen dat ze zelfs in hun vrije tijd nog gingen spelen op Matific. De kinderen hadden veel plezier en onbewust ook heel veel geleerd want toen we een aantal weken later de onregelmatige breuken in onze rekenmethode kregen wisten de meeste kinderen al de aanpak van de sommen. Ze hadden dit namelijk al geoefend op Matific!!!”

De Koningsspil, Thorn

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

E-learning module
De basis voor rekenvaardigheid
De basis voor rekenvaardigheid
Gratis online module over visie op rekenonderwijs
Wij-leren.nl Academie 
Congres
Lesgeven in groep 3
Lesgeven in groep 3
Een stevige basis voor al je leerlingen
Medilex Onderwijs 
Uitdagend rekenmateriaal
Uitdagend rekenmateriaal voor goede rekenaars
Machiel Karels
Beter rekenonderwijs
Op weg naar beter rekenonderwijs
Dolf Janson
Sterke rekenaars
Sterke rekenaars in het basisonderwijs
Marianne Hogenhout

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Goed leren rekenen op de basisschool: Tjipcast 005
Goed leren rekenen op de basisschool: Tjipcast 005
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]rekenen

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest