Ouderbetrokkenheid NeXt, Handboek voor mentoren in het voortgezet onderwijs

Joost Karels

Onderwijsadviseur bij Wij-leren.nl

 

  Geplaatst op 21 september 2020

  >> Ouderbetrokkenheid NeXt direct bestellen.

Het handboek Ouderbetrokkenheid NeXt is bedoeld voor mentoren in het voortgezet onderwijs. Peter de Vries werkt aan de hand van het model Ouderbetrokkenheid NeXt uit hoe mentoren in het voortgezet onderwijs de samenwerking met ouders kunnen vormgeven en verbeteren.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is vooral theoretisch van aard, het tweede deel heeft een praktische insteek.

De rode draad is telkens: zorg voor constructieve en effectieve communicatie met ouders.

In het Nederlandse onderwijsstelsel bestaat er een strikte scheiding tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. In de praktijk blijkt er daardoor ook een groot verschil in de invulling van het contact tussen school en ouders: in het voortgezet onderwijs is die veel beperkter. De auteur stelt vast dat het belang van ouderbetrokkenheid op middelbare scholen vaak wordt onderschat. In het basisonderwijs is er al langere tijd aandacht voor dit thema. Het is goed dat Peter de Vries in zijn nieuwe boek de vertaalslag naar het voortgezet onderwijs maakt.

In het eerste deel wordt uitgewerkt wat Ouderbetrokkenheid Next is. De definitie hiervan luidt: “School en ouders werken effectief samen om de leerling steeds meer verantwoordelijkheid over zijn eigen ontwikkeling te geven. Deze ontwikkeling is gericht op het vergroten van kennis en sociale vaardigheden om hem tot een zelfverantwoordelijke burger te vormen.”

Aan de hand van onderzoeken en theoretische kaders wordt de betekenis van ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs onderbouwd.

De zes standaarden van de Amerikaanse Parent Teacher Association vormen het vertrekpunt:

 • Alle gezinnen zijn welkom op school;
 • Communiceer effectief;
 • Ondersteun leerling-resultaten;
 • Kom op voor ieder kind;
 • Bundel krachten;
 • Werk samen met de omgeving.

Het theoretische kader helpt om grip te krijgen op het wat abstracte begrip betrokkenheid. Wanneer wordt er goed invulling gegeven aan ouderbetrokkenheid? Het antwoord op die vraag wordt geformuleerd aan de hand van vijf standaarden waaraan de school invulling dient te geven. Deze zijn:

 1. School en ouders werken effectief samen om de ontwikkeling van de leerling te stimuleren en zijn eigenaarschap te vergroten;
 2. Ouders worden door de school ondersteund om hun kind optimaal te begeleiden bij zijn schoolontwikkeling;
 3. Ouders, leerlingen en de school hebben een gelijkwaardige positie;
 4. De communicatie tussen leerling, ouders en school verloopt efficiënt;
 5. Ouders worden regelmatig uitgenodigd voor formele en informele bijeenkomsten.

Uit die vijf standaarden volgen diverse taken voor de mentor:

 • De mentor zorgt ervoor dat ouders zich thuis voelen op de school van hun kind;
 • De mentor is bereikbaar voor ouders;
 • De mentor voelt zich samen met de ouders verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling;
 • De mentor stimuleert de betrokkenheid van ouders bij de schoolontwikkeling van hun kind;
 • De mentor creëert mogelijkheden voor ouders om elkaar te leren kennen, zodat ze zich samen verantwoordelijk gaan voelen voor de hele klas;
 • De mentor zorgt er pro-actief voor dat niet alleen de leerling, maar ook zijn ouders het leerling-dossier kennen en aanvullen waar nodig;
 • De mentor is voor leerlingen en hun ouders het eerste aanspreekpunt wanneer hun contact met collega’s niet goed verloopt.

In het tweede deel worden praktische tips gegeven en handreikingen gedaan hoe je als mentor ouderbetrokkenheid kunt stimuleren. Dit deel is opgebouwd rond thema’s als gesprekken voeren, begeleiding bij loopbaan-oriëntatie en inrichting van het leerling-dossier. In dit deel wordt ook duidelijk toegespitst op thema’s die exclusief voor het voortgezet onderwijs gelden: het onderhouden van contact met vakcollega’s en het opbouwen van een relatie met ouders van kinderen in de brugklas.

Recensie:

Voor wie bekend is met het concept Ouderbetrokkenheid 3.0 zal dit boek voor een deel bekende inhoud bevatten. Ook wordt er geput uit eerdere publicaties van de auteur en soms zijn deze integraal overgenomen.  

De meerwaarde van dit boek is gelegen in het feit dat het belang van investeren in een goede relatie met ouders in het voortgezet onderwijs voor het voetlicht wordt gebracht. Uiteindelijk kan niet genoeg worden benadrukt: “Het gaat niet per se om meer, maar om góéd samenwerken met ouders.”

N.a.v. Ouderbetrokkenheid NeXt, Handboek voor mentoren in het voortgezet onderwijs. Peter de Vries, Uitgeverij Pica, 2020, 152 pagina's, € 19,95

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Bestellen

Het boek Ouderbetrokkenheid NeXt is te bestellen via:

Gerelateerd

E-learning module
Wat is ouderbetrokkenheid?
Wat is ouderbetrokkenheid?
Gratis online module over ouderbetrokkenheid in het VO
Wij-leren.nl Academie 
Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Cursus
Antipestcoördinator in het vo
Antipestcoördinator in het vo
Pestgedag signaleren, beleid in de praktijk en gespreksvoering
Medilex Onderwijs 
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid - communicatie - educatief partnerschap.
Arja Kerpel
Ouderbetrokkenheid 3.0
Ouderbetrokkenheid 3.0.
Peter de Vries
Startgesprek oudergesprek
Geen omgekeerd oudergesprek maar een adaptief startgesprek.
Peter de Vries
Curlingouders - tips begeleiders
Curlingouders - tips voor leerkrachten en begeleiders! .
Peter de Vries
Het polariseren van ouders helpt niet
Wie oordeelt over ouders, stopt met luisteren
Peter de Vries
Een domme mentor
Gezocht: domme mentoren (m/v)
Ivo Mijland
Ouderbetrokkenheid en werkdruk
Samen zijn wij school
Peter de Vries
Samenwerken met veeleisende ouders door dialoog
Veeleisende ouders
Ivo Mijland
Ouders als pleitbezorgers
Ouders als pleitbezorgers
Peter de Vries
Pubers met gescheiden ouders
Papa wil een Harley
Ivo Mijland
Mentoraat
Oplosmiddelvrij mentoraat: gezonder voor mentor en leerling
Ivo Mijland
Tips voor mentoren in begeleiding problematiek
De morele plicht van elke mentor
Ivo Mijland
oudertevredenheidsonderzoek
Waarom oudertevredenheidsonderzoeken ons in de weg kunnen zitten
Peter de Vries
Veeleisende ouders
Veeleisende ouders
Peter de Vries
Ouders voor ouders
Ouders voor ouders
Peter de Vries
10 minutengesprekken
Zijn 10-minutengesprekken nog van deze tijd?
Peter de Vries
Communiceren met ouders - tips
Lastige ouders, lastige leraren - Vijf tips voor een goede samenwerking
Peter de Vries
samenwerken met ouders in passend onderwijs
Samen met ouders onderwijs passend maken
Peter de Vries
Klagende ouders
Klagende ouders willen (n)iets
Ivo Mijland
Communicatie met ouders
Thuis in school: samen leren begint bij communiceren
Annemieke Top
Missers met ouders
Missers met ouders - zes vormen die niet werken
Peter de Vries
Nieuwe vormen
Ouderbetrokkenheid is niet moeilijk - Better together!
Peter de Vries
Passende ouderbetrokkenheid
Bang voor ouders
Peter de Vries
Samenwerking ouders
Leerlingsucces vraagt om samenwerking met ouders
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid in VO
Ouderbetrokkenheid in het Voortgezet Onderwijs
Peter de Vries
Keurmerk ouderbetrokkenheid
Keurmerk ouderbetrokkenheid
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid een hype?
Ouderbetrokkenheid: een hype?
Peter de Vries
Ouders en onderwijs
School en ouders: samen sterker dan alleen!
Noëlle Pameijer
Verbindend communiceren
Verbindend communiceren
Hélène van Oudheusden
Vaders in het voortgezet onderwijs
Vaders in het voortgezet onderwijs
Peter de Vries
Tips voor ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid; zeven dingen die elke ouder moet weten
Peter de Vries
Oud nieuws, lastige ouders
Lastige ouders? - Vier tips voor ouders
Peter de Vries
Misverstanden over ouderbetrokkenheid VO
Zes misverstanden over ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs
Peter de Vries
Constructieve communicatie 1
Ouderbetrokkenheid en constructieve communicatie - 1
Noëlle Pameijer
Constructieve communicatie 2
Ouderbetrokkenheid en constructieve communicatie 2
Noëlle Pameijer
Klassen en kansen
Klassen en kansen, wat te doen aan kansenongelijkheid?
Peter de Vries
Kansenongelijkheid in het onderwijs
Aan de slag met kansenongelijkheid in het onderwijs
Jaap Versfelt
Strategie voor opvangen van productieve relaties met ouders
Een strategie voor het opbouwen van productieve relaties met ouders
Crystal Frommert
Strategie voor opvangen van productieve relaties met ouders
Een strategie voor het opbouwen van productieve relaties met ouders
Crystal Frommert
Weg met oudertevredenheidsonderzoeken
Weg met oudertevredenheids-onderzoeken!
Peter de Vries
It takes a schoolclass to raise a child
It takes a schoolclass to raise a child
Peter de Vries
Te betrokken ouders bestaan niet
Te betrokken ouders bestaan niet
Peter de Vries
Emo mails verboden
Emo-mails verboden!
Peter de Vries
Emo mails verboden
Emo-mails verboden!
Peter de Vries
Handboek ouderbetrokkenheid
Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0
Marianne Hogenhout
Communicatie ouders
Professioneel communiceren met ouders
Korstiaan Karels
Samen sterk
Samen sterk - Ouderbetrokkenheid en schoolsucces
Arja Kerpel
Medezeggenschap in het onderwijs
Kansrijke medezeggenschap in het onderwijs
Myriam Lieskamp
Luc Stevens over ouderbetrokkenheid
Ouders moet je niet in een onderwijsleerproces zetten
Machiel Karels

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Communicatie met ouders in een video van één minuut uitgelegd
Communicatie met ouders in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]communicatie met ouders
mentor
ouderavond
ouderbetrokkenheid
ouderbijdrage
ouderparticipatie
oudertevredenheidspeiling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest