Duurzame schoolontwikkeling

Myriam Lieskamp

auteur, onderwijsadviseur, senior strategisch beleidsmedewerker bij Myriam Lieskamp

 

  Geplaatst op 11 september 2019

Lieskamp, M. (2019). Duurzame schoolontwikkeling.
Geraadpleegd op 21-10-2021,
van https://wij-leren.nl/duurzame-schoolontwikkeling-twee.php

  >> Duurzame schoolontwikkeling direct bestellen.

Myriam Lieskamp is hoofdredacteur van de boekenserie: samen leidinggeven aan de onderwijspraktijk. Het zijn interessante boeken over diverse onderwijskundige onderwerpen. In het boek 'Duurzame schoolontwikkeling' schrijven diverse auteurs over ontwikkeling van je school op langere termijn. 

Duurzame schoolontwikkeling, welke schoolleider droomt daar niet van?

Duurzame schoolontwikkeling betekent dat u kunt omkijken en zien dat de verandering die vijf jaar geleden werd ingezet, nu volkomen is geïntegreerd in de lessen en heeft geleid tot verbetering van de resultaten. Duurzame schoolontwikkeling betekent dat leerkrachten op basis van de evaluatie van de resultaten van hun leerlingen zelf voorstellen doen voor verdere verbetering. Duurzame schoolontwikkeling betekent dat ‘blijven ontwikkelen’ deel is van de schoolcultuur.

Maar de praktijk laat een discrepantie zien: heel veel scholen zijn in de afgelopen decennia een of andere vorm van onderwijsontwikkeling gestart, heel weinig van deze scholen zijn erin geslaagd van deze ontwikkeling een blijvende onderwijsverbetering te maken. Met een snelle interventie slagen scholen er vaak in om – bijvoorbeeld - hun rekenresultaten te verbeteren. Maar terwijl de focus ligt op rekenen, ontstaan er problemen bij begrijpend lezen. Kortom, onderwijsvernieuwing is een ingewikkeld en weerbarstig proces, dat vaak niet de resultaten oplevert die men ervan verwacht.

Waarom is duurzame schoolontwikkeling nodig?

Duurzame ontwikkeling is nodig omdat de school deel uitmaakt van de samenleving. Een samenleving is niet statisch, die ontwikkelt zich. Dat betekent dat een school zich ook moet blijven ontwikkelen. Passend onderwijs en een krimpende bevolking in sommige regio’s zijn ontwikkelingen waar scholen rechtstreeks bij betrokken zijn. Duurzame schoolontwikkeling betekent dat schoolleiders en leerkrachten steeds opnieuw nagaan op welke manier de school aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij.
Maar duurzame ontwikkeling wordt vooral ingezet en onderhouden vanuit de intrinsieke motivatie van een school. In dit boek gaan wij ervan uit dat de ambitie van de school om onderwijs steeds verder te willen verbeteren de belangrijkste motor is voor schoolontwikkeling. Voorwaarden voor het op gang brengen en houden van die motor zijn de betrokkenheid van alle medewerkers op alle niveaus van de schoolorganisatie, een gedeelde missie en visie en gezamenlijke waarden. Met dit boek bieden wij schoolleiders handvatten om te sturen op duurzame schoolontwikkeling. Een ontwikkeling die de drijfveren van teamleden verbindt met de ambitie van de school om alle leerlingen het beste onderwijs te bieden.

Leeswijzer

We weten wat werkt! Er is veel bekend over effectieve interventies, de leerkracht als spil in de klas en het gebruik van datafeedback. Scholen werken steeds meer evidence based. Een kind is immers veel te kostbaar om mee te experimenteren. We weten welke factoren van invloed zijn op schoolontwikkeling en schoolvernieuwing en waarom het soms toch niet lukt. Duurzame schoolontwikkeling gaat uit van onderwijskundig leiderschap en borging. In Hoofdstuk 1. Facetten van schoolontwikkeling gaan wij in op deze onderwerpen. Dit hoofdstuk geeft een compact overzicht van onderzoeksresultaten en inzichten over: wat werkt!

Met de effectieve interventies uit het eerste hoofdstuk en evidence based werken alleen bent u er nog niet. Er komt meer kijken bij duurzame schoolontwikkeling. In dit boek willen wij dieper graven en verder springen. Sleutelwoorden die wij zullen toelichten in de volgende hoofdstukken zijn: schoolcultuur, collectieve ambitie, intrinsieke motivatie, verbinding tussen alle lagen in de school (alignment) en proceseigenaarschap in de klas en bij de leerling, onder meer als antwoord bij Passend onderwijs en basiszorg. Hoofdstuk 2. Duurzame schoolontwikkeling: borging, intrinsieke motivatie, identiteit en kernwaarden van de school is gericht op duurzame onderwijsverbetering die is gebaseerd op (diepe) drijfveren en intrinsieke motivatie. Alleen vanuit een stevig fundament en een cultuur die is gebaseerd op een collectieve ambitie is duurzame schoolontwikkeling mogelijk. Het hoofdstuk sluit af met een concrete en eenvoudige werkwijze om een ‘schoolpaspoort’ of ‘identiteitsbewijs’ te formuleren. In dit kerndocument staat beschreven welke ambities het team heeft en wat de school belooft aan leerlingen en ouders. Dit ‘schoolpaspoort’ vormt het fundament voor vele beleidsdocumenten, zoals het schoolplan.

Maar ook met een collectieve ambitie en intrinsieke motivatie als motor van duurzame schoolontwikkeling bent u er nog niet. Hoe ziet een effectieve inrichting van het proces van duurzame schoolontwikkeling er uit? Daarover gaan het derde en vierde hoofdstuk. Hoofdstuk 3. Hoe organiseer je duurzame schoolontwikkeling? gaat over het proces van implementatie en borging. Het duurt enige tijd voor alle leraren zijn geprofessionaliseerd in het vernieuwingsonderwerp. Bij effectieve professionalisering is er aandacht voor alle fases van het vernieuwingsproces: de vóór-fase, de tijdens-fase en de na-fase.

We besluiten met Hoofdstuk 4. Duurzame schoolontwikkeling gebaseerd op Total Quality Management. De succesvolle aanpak van Jay Marino. In dit laatste hoofdstuk richten wij ons op een bijzonder voorbeeld en relatief nieuw model van duurzame schoolontwikkeling. Dit model is gebaseerd op Total Quality Management (TQM) en het Baldridge-model. Deze aanpak heeft in Amerika veel succes en ook in Nederland vindt het model steeds meer navolging. Wij laten Jay Marino aan het woord. Marino is algemeen directeur van het Dunlap School District met scholen voor primair en voortgezet onderwijs. In Nederland is de aanpak op het Dunlap School District voor steeds meer scholen een inspirerend voorbeeld. De verbinding (alignment) tussen alle niveaus en het versterken van het eigenaarschap is in dit model een belangrijke succesfactor. Uitgangspunt is een cultuur van gedeeld leiderschap en het werken met professionele leergemeenschappen. Het model speelt in op de onderwijsbehoefte van ieder kind en biedt daarmee een effectieve aanpak voor Passend onderwijs.

De hoofdstukken van dit boek bevatten naast bevindingen uit onderzoek en theorie praktijkvoorbeelden, instrumenten en interviews. In het literatuuroverzicht hebben wij alle relevante literatuur opgenomen.


 


N.a.v. Duurzame Schoolontwikkeling, Ina Cijvat, Dea Knol, Henk Mulders, Elly Reinders en Kees Vernooy, Uitgeverij Pica, ISBN 9789491806148.

Bestellen

Het boek Duurzame schoolontwikkeling is te bestellen via:

Lieskamp, M. (2019). Duurzame schoolontwikkeling.
Geraadpleegd op 21-10-2021,
van https://wij-leren.nl/duurzame-schoolontwikkeling-twee.php

Gerelateerd

adviestraject
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Hoe groeit jouw school naar gepersonaliseerd onderwijs?
Wij-leren.nl schoolontwikkeling 
E- learning module
Situationeel leidinggeven
Situationeel leidinggeven
Leer leidinggeven met oog voor de situatie en de leerkracht
Medilex Onderwijs 
Integrale aanpak
Duurzame Inzetbaarheid in het onderwijs
Duurzame Inzetbaarheid in het onderwijs
Loyalis is er voor werkgever én werknemer. Met oplossingen voor vitaliteit en preventie.
Uw Gids in Inkomen & Zekerheid 
Online congres
Hoe geef je les over relaties & seksualiteit?
Hoe geef je les over relaties & seksualiteit?
Meld je aan voor het online congres ‘Het hoort er gewoon bij’ op 5 nov. 2021. Voor lerarenopleiders.
Rutgers & Stichting School en Veiligheid 
Schoolorganisatie
Schoolorganisatie en teamwork op een basisschool - leiderschap.
Arja Kerpel
Beleid school maken
Zo maak je richtinggevend beleid voor je school.
Machiel Karels
Elementen veranderproces onderwijs
Vijf elementen voor succesvol veranderen binnen het onderwijs
Sietske van der Wegen
Veranderen door ruimte te bieden aan professionals
Anders veranderen door ruimte bieden aan professionals
Jos Cöp
Ontwikkelschool Spring High Amsterdam
En toen vloog er een duif tegen het raam - pilotschool in ontwikkeling
René Leverink
Scholing in het onderwijs
Scholing van medewerkers: naar een meer volwassen aanpak
Theo Wildeboer
Werkend schoolplan
Hoe maak je een schoolplan dat werkt?
Jaap Versfelt
Welbevinden professionele schoolcultuur
Welbevinden: een belangrijke factor van een professionele schoolcultuur
Henk Galenkamp
nieuwe vorm inspectietoezicht in 2017
Bestuur én inspectie sturen samen op kwaliteit
Theo Wildeboer
Toezicht onderwijskwaliteit
Toezicht houden op onderwijskwaliteit is niet zo ingewikkeld
Harm Klifman
Ontwikkelen van wijsheid
Ontwikkelen van wijsheid
Jan Jutten
Management en organisatie
Complete make-over voor Management & Organisatie als schoolvak
René Leverink
Onderwijs moet boeien
Onderwijs moet niets, behalve boeien
Jan Jutten
Bovenschools leiderschap
Bovenschools leiderschap in een lerende organisatie
Jan Jutten
De lerende school
De vijf disciplines als basis voor boeiend onderwijs
Jan Jutten
Persoonlijk meesterschap
Persoonlijk meesterschap: Het creëren van je eigen toekomst
Jan Jutten
Systeemdenken en denkgewoonten
Systeemdenken in de klas - Systeemdenken en denkgewoonten
Jan Jutten
Verantwoordelijkheid geven
Verantwoordelijkheid is geven en nemen. Maar wat als taken blijven liggen?
Henk Galenkamp
Communicatie in school
Goede communicatie in een school
Jan Jutten
Teamleren
Teamleren in een lerende school: samen werken aan beter onderwijs
Jan Jutten
Design thinking als basis voor innovatief onderwijs
Design thinking als basis voor innovatief onderwijs
redactie
De staat van het onderwijs in 2020
De Staat van het Onderwijs 2020
Myriam Lieskamp
Succesvolle transitie kenmerken naar IKC
Een succesvolle transitie naar een IKC heeft deze zes kenmerken
Joost Karels
Professionele leergemeenschap
De professionele leergemeenschap
Arja Kerpel
Effectief leiderschap
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap - Stephen Covey
Arja Kerpel
Interdisciplinair samenwerken
Over het schoolhek heen
Myriam Lieskamp
pedagogische sensitiviteit
Werken aan pedagogische sensitiviteit in je team
Myriam Lieskamp
Van deze rotonde
Hoe komen we van deze rotonde? Over het belang van creatief en probleemoplossend denken bij schoolontwikkeling
Myriam Lieskamp
Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict
Leidinggeven aan onderwijsinnovatie met ict.
Myriam Lieskamp
Ontwikkeling kwaliteitszorg
Ontwikkeling van kwaliteitszorg in het onderwijs
Harm Klifman


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe bouw je aan een topteam? Tjipcast 033
Hoe bouw je aan een topteam? Tjipcast 033
redactie
Eric van 't Zelfde - De verdeling van onze onderwijskwaliteit
Eric van 't Zelfde - De verdeling van onze onderwijskwaliteit
redactie
Marco de Witte over de essentie van veranderen in organisaties
Marco de Witte over de essentie van veranderen in organisaties
redactie
Wat is de invloed van management op werk, leven en democratie?
Wat is de invloed van management op werk, leven en democratie?
redactie
Omix Webtalks met Ben Tiggelaar - Leiderschap en verandering in het onderwijs.
Omix Webtalks met Ben Tiggelaar - Leiderschap en verandering in het onderwijs.
redactie
Omix Webtalks met Joost Leenders - Excelleren in het onderwijs
Omix Webtalks met Joost Leenders - Excelleren in het onderwijs
redactie
Kim Spinder - Succesvolle innovatiestrategie in het onderwijs
Kim Spinder - Succesvolle innovatiestrategie in het onderwijs
redactie
Helma van der Hoorn - Bestuurlijke vernieuwingen door vertrouwen
Helma van der Hoorn - Bestuurlijke vernieuwingen door vertrouwen
redactie
Schoolontwikkeling in een video van één minuut uitgelegd
Schoolontwikkeling in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Patronen doorbreken en beweging krijgen in organisaties
Patronen doorbreken en beweging krijgen in organisaties
redactie
Tip van Tjip 010  en de spieken studiedag voor onderwijsmanagers
Tip van Tjip 010 en de spieken studiedag voor onderwijsmanagers
redactie
Hoe kunnen organisaties spelend veranderen? Tjipcast 022
Hoe kunnen organisaties spelend veranderen? Tjipcast 022
redactie
Is het tijd voor een digitale revolutie in het beroepsonderwijs?
Is het tijd voor een digitale revolutie in het beroepsonderwijs?
redactie
Hoe kun je als professional regie nemen over innovatie? Tjipcast 037
Hoe kun je als professional regie nemen over innovatie? Tjipcast 037
redactie
Hoe organiseer je als school kwalitatief goed onderwijs? Tjipcast 044
Hoe organiseer je als school kwalitatief goed onderwijs? Tjipcast 044
redactie
Veranderen in organisaties: Klein maar fijn? Tjipcast 028
Veranderen in organisaties: Klein maar fijn? Tjipcast 028
redactie
Wat is een lerende organisatie? En hoe word je het? Tjipcast 019
Wat is een lerende organisatie? En hoe word je het? Tjipcast 019
redactie
Vaart maken in organisaties. Tjipcast 016
Vaart maken in organisaties. Tjipcast 016
redactie
Wat is professionaliteit? Tjipcast 015
Wat is professionaliteit? Tjipcast 015
redactie
Verwaarloosde organisaties: Tjipcast 010
Verwaarloosde organisaties: Tjipcast 010
redactie
Veranderen in organisaties: hoe hou je het simpel? Tjipcast 039
Veranderen in organisaties: hoe hou je het simpel? Tjipcast 039
redactie
Tip van Tjip 012: Leiderschapslessen uit de praktijk
Tip van Tjip 012: Leiderschapslessen uit de praktijk
redactie
Grote innovatie in kleine stappen. Tjipcast 029
Grote innovatie in kleine stappen. Tjipcast 029
redactie
Hoe maak je van kleine stappen een grotere innovatie beweging?
Hoe maak je van kleine stappen een grotere innovatie beweging?
redactie
Hoe ontwerp je een goed leertraject? Tjipcast 013
Hoe ontwerp je een goed leertraject? Tjipcast 013
redactie
Gespreid leiderschap: Tjipcast 003
Gespreid leiderschap: Tjipcast 003
redactie
Leren en opleiden aantrekkelijk maken: Tjipcast 001
Leren en opleiden aantrekkelijk maken: Tjipcast 001
redactie
Factoren die de inzet van ICT effectiever maken in bo
Hoe verbeter je de effectiviteit van ICT-inzet in het primair onderwijs?
Effect bestuurlijke inrichting po kwaliteit bestuur
Wat is het effect van bestuurlijke inrichting in het primair onderwijs?
Effectieve prikkels voor een duurzame kwaliteitsverbetering
Hoe stimuleer je scholen tot duurzame kwaliteitsverbetering?
Stimulansen voor het effectief kennisdelen in professionele netwerken
Hoe stimuleer je actief kennisdeling?
Fysieke of digitale bijeenkomst effect op leerkracht
Leren leraren het meest van een fysieke of digitale bijeenkomst?
Is een periodieke indeling van het schooljaar effectief?
Gespreid leren of blokleren, invloed op leerprestaties
Gespreid leren of blokleren: wat is beter?
Determinanten van interactieve feedback tijdens co-teaching
Hoe kun je als leraar effectief van elkaar leren?
Innovaties schoolbreed invoeren in vo
Hoe voer je innovaties schoolbreed in?
Mix van talenten in een managementteam
Welke mix van talenten heeft een ideaal managementteam?
Emotionele processen leraren
Lesgeven en emotionele processen bij leraren: transactionele verbanden met welzijn van leraren en functioneren van leerlingen
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Competentiegericht beroepsonderwijs
Teamleren in het kader van competentiegericht beroepsonderwijs
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
Responsief leiderschap AOC
Ontwikkeling van responsief leiderschap in AOC
[extra-breed-algemeen-kolom2]duurzame organisatieontwikkeling
goed bestuur
leiderschapsstijl
lerende school
natuurlijk leren
onderwijsontwikkeling
persoonlijk meesterschap
schoolbegeleidingsdienst
schoolbestuur
schoolontwikkeling
systeemdenken
teamleren

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest