Zorg voor balans in relatie, competentie en autonomie

Joep Derkx

Bestuurder - consultant - assessor - coach bij DAG IKC

 

joepderkx@upcmail.nl

  Geplaatst op 1 juni 2014

Derkx, J. (2014). Zorg voor balans in competentie, autonomie en relatie.
Geraadpleegd op 18-09-2019,
van https://wij-leren.nl/balans-in-basisbehoeften.php

Waar kijk je naar? Waar kijken omstanders naar?

Lekker om je zo te laten bekijken?

Of is het de spiegel van je gedrag?

Lekker duiken naar het fenomeen van de “ijsberg theorie”. 

Passend bijschrift: innoveren, vernieuwen, veranderen, afrekenen met doelen, monitoren, documenten als draagvlak, controleren, de frustratie van “ze hebben het niet gedaan!”, klussen creëren voor  externen, ...

Onderwijsveranderingen

Veel veranderingen in het onderwijs komen uit de drang om iets te beteken voor kinderen in hun ontwikkeling. Over hoofden heen en slechts in eigenaarschap van managers.

Het onderwijs heeft het lastig. Bestuurders hebben niet meer de ruimte om verkwistend “lege” veranderingen aan te gaan. Zie de beweging bij ROC’s; terug naar oude onderwijs systemen die wel “zeker” bleken (?).

Geen wonder dat onderwijs in 40 jaar niet is veranderd. Laat de bouwsels die goed waren op het fundament staan. Het zijn de mensen die de spil moeten zijn in deze processen.

Communicatie

Gesprek en afstemming onder het containerbegrip “communicatie” schijnt erg moeilijk te zijn voor leiders. En dus “markt”. Er zijn hele productielijnen van activiteiten, we lezen en schaffen voor veel geld allerlei management retoriek aan; volgen trainingen en benoemen master-managers.

Na bijna 40 jaar als manager, heb ik afgelopen jaar alle management boeken weggegeven met de mededeling: “Niet lezen;  om dit driehoekje gaat het” op elk moment van de dag;  in elke vorm in de kern terug te brengen tot  de balans in de driehoek:  autonomie, relatie en competentie. Voor de verbinding naar de ander en als feedback instrument  voor jezelf.

Relatie - competentie - autonomie
De driehoek autonomie - competentie - relatie (boven) is een dynamisch model in de praktijk (onder)
Model basisbehoeften

Balanceren in driehoeken

Succesvolle sturing door bouwers is altijd verankerd in autonomie, competentie en relatie. Al die managementboek termen zijn te plaatsen in de driehoek; balanceren in driehoeken binnen het evenwicht  van relatie, competentie en autonomie.

Na veel vergaderingen, bijeenkomsten, prettige gesprekken en confrontatie momenten heb ik elke keer weer geobserveerd of deze driehoek toepasbaar was en is. Wanneer ging het fout? Door welke onbalans ontstonden er onoverkomelijke dilemma’s? Welke rol nam de veroorzaker aan?

Waren de nieuwste management strategieën over verandering en communicatie simpel te “vangen”? Pasten afgeleide termen als “eigenaarschap”?

Eigenaarschap

Een voorbeeld: eigenaarschap is te vangen onder competentie en autonomie. Wil eigenaarschap effectief zijn, dan zal er verbinding moeten zijn met en vanuit de relatie.

Een conflict gesprek? Blind voor eigen optreden? Maak iemand verantwoordelijk voor autonoom handelen. Is het manipuleren? Ja, in werksituaties wordt gevraagd om handelen. Pas de driehoek toe vanuit respect. Natuurlijk er zal verwarring ontstaan bij de ander, maar ook inzicht.

Talenten verbinden

Elk management boek is om te zetten naar de kern: competentie, autonomie en relatie. 

Zo simpel is het. Ik pas de balans toe voor harmonie, resultaat, opbrengst, ... Het is bruikbaar en goud om talenten te verbinden!

De balans in competentie, autonomie en relatie is inzetbaar voor elke leidinggevende, leerkracht, ouder, leerling, e.a. op weg naar evenwicht en dus ruimte voor resultaat.


 
Beide foto’s zijn van een beeld van kunstenares  Marga Janssen recent aangekocht door Van Ede .

Derkx, J. (2014). Zorg voor balans in competentie, autonomie en relatie.
Geraadpleegd op 18-09-2019,
van https://wij-leren.nl/balans-in-basisbehoeften.php

Gerelateerd

Nee, dan Finland!
Omhoog reiken - Interview met schrijfster Karin Amatmoekrim
René Leverink
Relatie inzetten
Regie versterken in het onderwijs; een basishouding!
Elena Carmona van Loon
Seksuele diversiteit
Niemand uitgesloten!
Marcel van Herpen
Bewust bezig zijn met taal
Bewust bezig zijn met taal
Dolf Janson
Uitgangspunt van leren
Wat staat centraal, het individu of de doelstellingen?
Wilfred Rubens
Leidinggeven autonomie
Leidinggeven vanuit angst of vanuit autonomie. Wat kun jij bijdragen?
Henk Galenkamp
Cultuurcoördinator
10 jaar cultuurcoördinatoren op school. Hoe staat het ermee?
Sanne van den Hoek
Interne sturing
Stop marginalisering in het onderwijs
Marjoke Hinnen
Leiderschap tonen
Toon leiderschap door de kantjes te markeren, dan lopen we ze er niet af.
Alex de Bruijn


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Verhindert werkdruk docenten in mbo goed onderwijs?
Verhindert werkdruk van docenten in mbo goed onderwijs?
Vakwedstrijden op het mbo
Skills Heroes vakwedstrijden: hebben zij effect op vakontwikkeling?
Hoe draagt toetsing bij aan leerwinst?
Hoe draagt toetsing bij aan leerwinst in het voortgezet onderwijs?
Participeren in een leernetwerk draagt bij - verpleegkunde
Participeren in een leernetwerk: goed voor ontwkkeling van praktijkbegeleiders?
Effect vrij lezen op leerklimaat mbo
Vrij lezen: welk effect heeft dat op het leerklimaat?
Stoeien goed voor ontwikkeling?
Heeft stoeien op school altijd een positief effect op kinderen?
Meerscholendirectie en de effecten hiervan
Effect van een meerscholendirectie: is iedereen tevreden?
Resultaatverplichting toetsen motiveert mbo studenten
Resultaatverplichting of deelnameverplichting? Wat werkt beter?
Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen
Wat is de invloed van het ‘kwartiertjesrooster’ op de taakgerichtheid van leerlingen?
Eigenaarschap leerlingen vo
Hoe kunnen docenten het eigenaarschap van leerlingen (vo) versterken?
Intrinsieke motivatie
Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken
Sturen kwaliteit po
Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs
Educational governance
Het ongemak van autonomie, onderwijsbeleid tussen vrijheid en verantwoording
Autonomie allochtone leerlingen
Autonomie, motivatie en prestatie van niet-westerse allochtone leerlingen
nieuwe leren po
Het nieuwe leren in het basisonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Balans in basisbehoeftenInschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.