De school met PIT! - voorbeeld schoolprofilering

Ronald Dulmers

Onderzoeker - adviseur - trainer bij Scholen met Succes

 

  Geplaatst op 1 juni 2014

De Cornelis Musiusschool in Delft vierde 6 jaar geleden haar 80-jarig bestaan. Een feestje met een zwart randje, want het ging niet goed met de school. Het imago van de school was slecht, het aantal kinderen in de wijk liep terug en ouders kozen steeds vaker voor de sterke concurrent. Directie en team hadden ideeën over waar het allemaal aan lag, maar niet genoeg informatie om die ideeën te staven. Aan Scholen met Succes werd de vraag gesteld hoe de school haar aantrekkingskracht weer kon vergroten, in de hoop om op termijn weer meer leerlingen in de school te krijgen. 

Waar staan we eigenlijk met onze school?

Eerste stap in het traject met deze school was het oprichten van een PR-groep. In deze groep nam niet alleen de directie plaats, maar ook een leerkracht van de onder- en de bovenbouw, ouders uit de MR/OR en een medewerker van de peuterspeelzaal. Op die manier kregen de belangrijkste groepen in en rond de school een stem. De PR-groep werd gedurende een jaar opgeleid om praktisch aan de slag te kunnen met marketing en communicatie. Samen met de groep werd eerst de huidige marktsituatie van de school in beeld gebracht. Er werd gekeken naar bestaand onderzoeksmateriaal in de school, zoals de leerlingaantallen over de afgelopen jaren en de onlangs afgenomen oudertevredenheidspeiling. Daarnaast werden een aantal gerichte onderzoeken opgezet, zoals panelinterviews met de eigen ouders en interviews met ouders van kinderen op de concurrerende school. 

Strategisch plan

Na analyse en bespreking in de PR-groep werd een SWOT opgesteld. De onderzoeksresultaten en SWOT werden besproken tijdens een studiedag met het hele team.  Gezamenlijk werd een communicatiestrategie geformuleerd, die werd samengevat in de slogan: De school met PIT! Plezier, Inzet en Talent. Samen met het team werd vervolgens invulling gegeven aan deze drie kernwaarden. Als werkvorm moest het team een foldertekst schrijven waarin deze drie termen centraal stonden. 

Het profielwiel

In de PR groep is na de studiemiddag verder gewerkt aan uitvoering van het profiel, met behulp van het profielwiel. PIT moest herkenbaar zijn in: 1: het eindprofiel van de leerling 2: de schoolcultuur/het pedagogisch klimaat 3: de inrichting van het schoolgebouw en schoolplein 4: de hoogtepunten/toppers 5: de buitenschoolste partners 6: de kwaliteiten van de leerkrachten

Sleutelvragen bij het ontwikkelen van een helder schoolprofiel

1. Welke hoogtepunten in het schoolprogramma zijn kenmerkend voor het gekozen profiel of kunnen dat gaan worden?
2. Welk buitenschoolse contacten hebben we nodig voor de realisatie van het schoolprofiel?
3. Welk beeld hebben we van de leerling die onze school verlaat?
4. Hoe is aan de inrichting van de school en de schoolomgeving het profiel te herkennen?
5. Op welke wijze bevordert de schoolcultuur de gewenste vorming van de leerling?
6. Welke bijzondere kwaliteiten vraagt het beoogde profiel van de afzonderlijke leerkrachten?

Naar buiten met PIT!

ProfielwielMet de uitgewerkte profielschets en eerder gemaakte analyse is een communicatieplan opgesteld voor de middellange termijn, waarin de algemene doelstelling van het traject werd omgezet naar SMART-doelstellingen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Deze werden uitgesplitst per doelgroep. Daaraan gekoppeld maakten we met de school een actieplan voor het lopende schooljaar. Want nu was het tijd om te laten zien dat de Cornelis Musius PIT heeft.

Van binnen 

Het team stond achter de gekozen strategie, aan hen de taak om deze waar te maken. Niet alleen moesten zij letterlijk met PIT voor de klas staan, er moest inhoudelijk worden gewerkt aan Talentontwikkeling. Klassikaal onderwijs bleef het uitgangspunt, maar met differentiatiemogelijkheden. Werken naar vermogen van het kind. Om ook praktisch aan de slag te kunnen met Talentontwikkeling werd in eerste instantie gekozen voor extra aandacht voor Techniek. In de stad van de TU een goede keuze, ook met het oog op het aantrekken van de buitenschoolse partners. Intern werd kortom hard gewerkt om PIT ook echt vorm te geven in de school.

Naar buiten

De uitstraling van het gebouw stond hoog op het lijstje. Oude, verschoten gordijntjes werden vervangen door op maat gemaakte raamstickers met het logo en de naam van de school. Daarnaast werd de rust en orde in de klassen en op de gangen hersteld voor een Plezierig klimaat in de school.  Op het gebied van buitenschoolse partners werd de samenwerking met de peuterspeelzaal geïntensiveerd. Het eerste zichtbare resultaat van die inspanningen was het gezamenlijk uitbrengen van een professionele, wervende folder. Ook de andere middelen werden vernieuwd, met inhoudelijk steeds weer aandacht voor Plezier, Inzet en Talent.

4 jaar later

De Cornelis Musiusschool is nu 4 jaar verder. De interim-directeur en initiator van het traject is vervangen door Karin Brand. Zij is met nog evenveel enthousiasme en PIT bezig met de PR en Profilering van haar school. De nadruk ligt vooral op ‘laten zien wat we doen’. Zo is er ’s ochtends een inloopkwartier georganiseerd voor ouders. In dit kwartier mogen ouders binnenlopen en werk van hun kinderen bekijken. Eens in de 6 weken is er een inloop-extra. Ouders mogen dan een les bijwonen. Via een poll op de website kunnen ouders vooraf aangeven welke les zij interessant zouden vinden. Na studiedagen is er in de nieuwsbrief een terugblik waarin ouders kunnen lezen waar het team aan heeft gewerkt. Met de peuterspeelzaal is er nu ook inhoudelijk samenwerking met de kleutergroepen.  Karin: ‘Ik vind het belangrijk om uit te blijven leggen waar we mee bezig zijn. Ik hoor gelukkig steeds meer van ouders terug dat het goed gaat. We zien ook voorzichtige groei in de onderbouw. Die resultaten houden ons enthousiast.’  PIT leeft inmiddels in de school en onder ouders. Het team is zich er wel van bewust dat ze kritisch moeten blijven kijken naar de inhoud. De vraag ‘maken we nog waar wat we zeggen’ komt regelmatig aan de orde. 

Samenvatting

De Cornelis Musiusschool in Delft, die 6 jaar geleden haar 80-jarig bestaan vierde, kampte met een slecht imago en een afname van leerlingen. Met hulp van Scholen met Succes werd een PR-groep opgericht om de school te analyseren en te versterken. Na onderzoek en analyse werd een communicatiestrategie ontwikkeld met de slogan "De school met PIT!" (Plezier, Inzet, Talent). Het profiel werd vertaald naar concrete acties, zoals het versterken van de schoolcultuur en het samenwerken met buitenschoolse partners. Met vernieuwde middelen en focus op Plezier, Inzet en Talent herwon de school haar aantrekkingskracht. Nu, vier jaar later, blijft directeur Karin Brand met enthousiasme en vastberadenheid werken aan de PR en profilering, waarbij transparantie en kwaliteit centraal staan.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Opleiding
Gedragsexpert in het vmbo en mbo
Gedragsexpert in het vmbo en mbo
Professioneel omgaan met gedrag van jongeren op school
Medilex Onderwijs 
Webinar
Burgerschap: noodzaak of hype?
Burgerschap: noodzaak of hype?
In gesprek met Jan Bransen - gratis toegang
Wij-leren.nl Academie 
Talentenscan motiveert
Hoe een talentenscan leerlingen intrinsiek motiveert
Nadine van der Hart
Talentontwikkeling op school
Wat doen we met talenten in kunst en cultuur?
René Leverink
Website verbeteren
Hoe vindbaar is de website van uw school?
Ronald Dulmers
Tevredenheidsonderzoek
Klantgerichtheid en oudertevredenheid
Ronald Dulmers
Schoolinterieur
Interieur en identiteit
René Leverink
Schoolprofilering
Schoolprofilering: profileringskracht en het Marketing Dashboard
Ronald Dulmers
Marktgerichte school
Marktgerichte school heeft de toekomst
Ronald Dulmers
School profileren
Hoe zet je een basisschool in de markt?
Ronald Dulmers
Open dag school
Een succesvolle open dag
Ronald Dulmers
Social media school
Profileren met social media
Ronald Dulmers
Identiteit school
Vormgeven aan identiteit van de school
Harm Klifman
Cultuurprofiel
Kiezen voor een cultuurprofiel
Sanne van den Hoek
Succesvolle schoolprofilering
Succesvolle schoolprofilering
Myriam Lieskamp
Leiderschap tonen
Toon leiderschap door de kantjes te markeren, dan lopen we ze er niet af.
Alex de Bruijn

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]identiteit
schoolprofiel

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest