Handboek professionele schoolcultuur

Machiel Karels

Directeur Wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij Wij-leren.nl

  

  Geplaatst op 29 maart 2018

  >> Handboek professionele schoolcultuur direct bestellen.

Focus op koers en gedrag

Hoe kun je een professionele schoolcultuur ontwikkelen? En wat kenmerkt zo’n cultuur? In het Handboek professionele schoolcultuur geven Henk Galenkamp & Jeannette Schut een vernieuwde definitie en werken ze dit uit aan de hand van cases. De ondertitel luidt: Focus op koers en gedrag.

Inhoud

Het boek is als volgt opgebouwd:

 • H1. De professionele schoolcultuur. Dit is een inleidend hoofdstuk over schoolcultuur en definiëring van wat daarin professioneel genoemd mag worden.
 • H2. De koers van de school.
 • H3. Professionele communicatie.
 • H4. Professioneel gedrag.
 • H5. Leiderschap. Dit gaat over de rol van leiderschap in het opbouwen van een professionele schoolcultuur.
 • H6. Het traject naar een professionele schoolcultuur. Dit gaat over het creëren van een professionele schoolcultuur. Het bevat praktische handvatten die voor schoolleiders of trainers/coaches in te zetten zijn in dit proces.

Cultuur van onderwijsorganisaties

Dit handboek gaat over de cultuur van onderwijsorganisaties. Cultuur is grotendeels onbewust, maar zeer nadrukkelijk in de school aanwezig. Ingesleten gewoonten, oud zeer, aannames; dit kan allemaal leiden tot onprofessioneel gedrag van volwassenen in en rond de school.

Uitgangspunt is dat alle gedrag is aangeleerd, en dus kan ook nieuw, professioneel gedrag worden aangeleerd. Professioneel gedrag leidt tot het behalen van de doelen van de school en tot welbevinden, van jezelf en van de ander.

Schoolcultuur

Veel onderwijsboeken gaan over het primaire proces binnen scholen: lesgeven en leren. Dat is uiteraard logisch. Hierbij is vaak weinig oog voor de cultuur in onderwijsorganisaties en de invloed daarvan op lesgeven en leren. Daarover gaat het in het Handboek professionele schoolcultuur.

‘Cultuur’ is een vaag begrip. De auteurs verhelderen dit door de notie dat ‘cultuur’ terug te brengen is tot het gedeelde gedrag van mensen in teams en organisaties. In dit boek zijn dat de scholen en onderwijsorganisaties.

De belangrijkste stelregel ten aanzien van cultuur is; ‘Je hoort er pas bij, als je doet zoals wij’. Iedere nieuwe medewerker wordt onbewust door deze regel gesocialiseerd om zich aan te passen aan de gedragingen en mores die in de cultuur van deze (school)organisatie ‘normaal’ zijn, ook waar deze niet dienstbaar zijn aan het leerproces van leerlingen of het welbevinden van medewerkers.

Definitie professionele schoolcultuur

De auteurs hanteren een vernieuwende definitie van een professionele schoolcultuur: dat is een cultuur waarin álle gedrag, van iedereen in en rond de school:

 1. Bijdraagt aan de doelen van de school;
 2. Bijdraagt aan toename van welbevinden van jezelf;
 3. Bijdraagt aan toename van welbevinden van anderen;
 4. En waar gedrag dat hier tegenin gaat, vriendelijk doch duidelijk, wordt begrensd: ‘Zo doen we dat hier niet!’

Kadermodel professionele schoolcultuur

Centraal in dit boek staat het Kadermodel voor een professionele schoolcultuur. Dit bestaat uit drie componenten:

 1. Een heldere koers (ook wel missie-visie genaamd) die tot stand gekomen is door een diepgaand proces met alle betrokkenen bij de school;
 2. De omgangscultuur, d.w.z. de manier waarop de volwassenen in en rond de school met elkaar omgaan, met daarin een heldere omschrijving van alle do’s en dont’s.
 3. De ontwikkeling van de school als geheel en de mensen daarin, uiteindelijk leidend tot een professionele leergemeenschap.

Gedrag in organisaties

Dit boek gaat niet over lesgeven of leren, maar het behandelt de ‘onderlegger’ van het onderwijs, datgene dat daaraan voorafgaat: het gedrag van de volwassenen in de school ten opzichte van elkaar. In het voorwoord schrijft Luc Stevens het als volgt: ‘Leraren moeten niet alleen voor hun leerlingen zorgen, maar ook voor elkaar en dat kan.’

In dit boek staan veel cases: gedragingen binnen scholen en onderwijsorganisaties die de schrijvers in de praktijk zijn tegengekomen. Vaak zijn het pijnlijke en niet-effectieve gedragingen die negatieve effecten hebben op de mensen die er werken. Steeds wordt hierbij de weg gewezen naar de gezonde tegenhanger hiervan: professioneel gedrag.

Dit boek sluit aan bij de diepgaande menselijke behoefte aan autonomie, competentie en relatie (Deci & Ryan). Het vraagt aandacht voor de balans tussen denken (het cognitieve domein) en voelen (het affectieve domein). Centraal in het boek staat een systemische blik, waarin ruimte is om oud zeer in de organisatie te identificeren om er vervolgens afscheid van te kunnen nemen. Nogmaals Luc Stevens in het voorwoord: ‘Het boek gaat de lastige werkelijkheid nergens uit de weg en biedt een haalbaar perspectief. Het is concreet en compleet.’

Recensie

Henk Galenkamp & Jeannette Schut geven een systematisch en helder overzicht van alle aspecten die met een organisatiecultuur te maken hebben. Het boek kan om die reden met recht een handboek genoemd worden.

Door de vele voorbeelden uit de schoolpraktijk maken zij voor de lezer de verbinding tussen de algemene theorie over organisatiecultuur en de praktijk van alledag op de scholen.

Daarnaast zou het interessant geweest zijn als de auteurs de verbinding gemaakt zouden hebben met actuele thema’s als de professionele leergemeenschap en de school als lerende organisatie. Hoe hangen deze ontwikkelingen samen met de beschreven schoolcultuur? Ook de toespitsing op een kwaliteitscultuur zoals de onderwijsinspectie in het nieuwe toetsingskader aangeeft, zou een extra meerwaarde bieden voor de lezer. Bij het schoolleidersregister is de kwaliteitscultuur binnen een lerende school namelijk ook een belangrijk thema.

Samenvattend is het ‘Handboek professionele schoolcultuur’ een praktisch toepasbaar boek voor schoolleiders en anderen die zicht willen krijgen op de schoolcultuur en deze weloverwogen willen beïnvloeden.

Bestellen

Galenkamp, H., & Schut, J. Handboek professionele schoolcultuur (2018) Huizen: Uitgeverij Pica. 207 blz., ISBN 978 949 25 25 000. € 24, 95.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Bestellen

Het boek Handboek professionele schoolcultuur is te bestellen via:

Gerelateerd

E-learning module
Zo maak je richtinggevend beleid voor je school
Zo maak je richtinggevend beleid voor je school
Gratis korte module met downloads
Wij-leren.nl Academie 
Cursus
Positief leiderschap vanuit transactionele analyse
Positief leiderschap vanuit transactionele analyse
Creëer een gemotiveerd en pro-actief team
Medilex Onderwijs 
Kenmerken goede schoolleider
De schoolleider doet ertoe.
Myriam Lieskamp
Onderwijs- en schoolontwikkeling
Onderwijs- en schoolontwikkeling: veranderingen doorvoeren
Machiel Karels
Elementen veranderproces onderwijs
Vijf elementen voor succesvol veranderen binnen het onderwijs
Sietske van der Wegen
Veranderen door ruimte te bieden aan professionals
Anders veranderen door ruimte bieden aan professionals
Jos Cöp
De school als professionele leergemeenschap
Samen werken en leren in een professionele leergemeenschap
Myriam Lieskamp
Samenwerking teams
Samen kijken - meer zien - beter beslissen
Theo Wildeboer
Scholing in het onderwijs
Scholing van medewerkers: naar een meer volwassen aanpak
Theo Wildeboer
Werkend schoolplan
Hoe maak je een schoolplan dat werkt?
Jaap Versfelt
Welbevinden professionele schoolcultuur
Welbevinden: een belangrijke factor van een professionele schoolcultuur
Henk Galenkamp
professionele cultuur van welbevinden
Professionele cultuur en welbevinden
Henk Galenkamp
Onderzoekend leren - Nieuwsgierige leraren
Onderzoekend leren als schoolcultuur
Dolf Janson
Leren samen leren
De meerwaarde van professionele leergemeenschappen en lerende netwerken
Naomi Mertens
Communicatie in school
Goede communicatie in een school
Jan Jutten
Teamleren
Teamleren in een lerende school: samen werken aan beter onderwijs
Jan Jutten
Werkdruk en het stellen van grenzen
Over werkdruk en het stellen van grenzen
Henk Galenkamp
Oud zeer in schoolorganisaties en weg tot herstel
Oud zeer in schoolorganisaties
Henk Galenkamp
Succesvolle transitie kenmerken naar IKC
Een succesvolle transitie naar een IKC heeft deze zes kenmerken
Joost Karels
Waarin familiecultuur verschilt van professionele cultuur
Familiecultuur versus professionele cultuur
Henk Galenkamp
Leven lang leren: uitdaging!
Een leven lang leren: grote uitdaging voor het onderwijs
Myriam Lieskamp
Hoe professioneel ben je als professional?
Begrensd of grenzeloos: Hoe professioneel ben jij?
Henk Galenkamp
Systemische teamcoaching in het onderwijs
Systemische teamcoaching in het onderwijs
Henk Galenkamp
Hybride leeromgeving (3): het ontwerp
Hybride leeromgeving (3): het ontwerp
Rens Gresnigt
Zeggen wat je op je lever hebt, gesprekken met collegas
Gesprekken met collega's (2) - Zeggen wat je op je lever hebt
Adri van den Brand
Is de school op koers? Definieer waarden, deel verlangens en stel doelen.
Op koers? Waarden, ambities, verlangens en doelen.
Henk Galenkamp
Leerprocessen van professionals in de school begeleiden
Werken aan een professionele cultuur: Hoe begeleid je lerende collega's?
Naomi Mertens
Goed gedrag aanleren vraagt om een professionele schoolcultuur
Onderwijs is teamsport. Goed gedrag aanleren ook.
Anton Horeweg
Tien werkzame principes voor een lerend team
10 werkzame principes voor professionele ontwikkeling en innovatie
Machiel Karels
Feedback in professionele context
Kom maar op met je feedback
Machiel Karels
Professionele leergemeenschap
De professionele leergemeenschap
Arja Kerpel
Leren in verbondenheid
Leren in verbondenheid - Praktisch boek over PLG's
Machiel Karels
Professionele Leergemeenschap het handboek
Professionele Leergemeenschap - het handboek
Machiel Karels

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Omix Webtalks met Joost Leenders - Excelleren in het onderwijs
Omix Webtalks met Joost Leenders - Excelleren in het onderwijs
redactie
Eric van 't Zelfde - De verdeling van onze onderwijskwaliteit
Eric van 't Zelfde - De verdeling van onze onderwijskwaliteit
redactie
Marco de Witte over de essentie van veranderen in organisaties
Marco de Witte over de essentie van veranderen in organisaties
redactie
Kim Spinder - Succesvolle innovatiestrategie in het onderwijs
Kim Spinder - Succesvolle innovatiestrategie in het onderwijs
redactie
Patronen doorbreken en beweging krijgen in organisaties
Patronen doorbreken en beweging krijgen in organisaties
redactie
Hoe kunnen organisaties spelend veranderen? Tjipcast 022
Hoe kunnen organisaties spelend veranderen? Tjipcast 022
redactie
Hoe kun je als professional regie nemen over innovatie? Tjipcast 037
Hoe kun je als professional regie nemen over innovatie? Tjipcast 037
redactie
Hoe organiseer je als school kwalitatief goed onderwijs? Tjipcast 044
Hoe organiseer je als school kwalitatief goed onderwijs? Tjipcast 044
redactie
Hoe krijg je hoopgeleide mensen met een WW-uitkering voor de klas?
Hoe krijg je hoopgeleide mensen met een WW-uitkering voor de klas?
redactie
Wat is een lerende organisatie? En hoe word je het? Tjipcast 019
Wat is een lerende organisatie? En hoe word je het? Tjipcast 019
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]duurzame organisatieontwikkeling
lerende school
professionele leergemeenschap
teamleren
transparante organisatie
verantwoording

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest