Maatwerkdiploma

Een maatwerkdiploma is een diploma waarbij leerlingen vakken op verschillende niveaus hebben afgerond en dat dit zichtbaar wordt gemaakt op het diploma. Vakken kunnen dus zowel op een hoger als een lager niveau worden afgerond.

Bij een maatwerkdiploma kan een havo-leerling dan bijvoorbeeld een of meerdere vakken waarin hij goed is op vwo-niveau afronden, en/of een enkel vak op een lager niveau doen. Op het diploma staat op welk niveau hij welk vak heeft afgerond en daarmee is het een maatwerkdiploma.

Een maatwerkdiploma wordt vaak gecombineerd met een zogenaamd plusdocument. Daarin maken leerlingen zichtbaar hoe zij hebben gewerkt aan hun brede vorming. Het plusdocument biedt zo een beter, breder beeld van de talenten van leerlingen. 

Een belangrijk aandachtspunt bij een maatwerkdiploma is de vraag of de vervolgstudies zijn ingericht op de diversiteit aan diploma's die op deze manier ontstaat.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Laatst geactualiseerd op 1 mei 2020

Gerelateerd

Scholing
Toetsen en evalueren
Toetsen en evalueren
Welke vormen van toetsen en evalueren zijn er en hoe zet jij ze in? Kijk op oo.nl voor meer informatie en tips.
oo.nl 
Examenpraktijk VO
Eindexamen Anders. Verbetering van de huidige vo-eindexamenpraktijk
Dick van der Wateren
Ruimte in het mbo om het onderwijs flexibel vorm te geven
Flexibel onderwijs - Speelruimte in regels voor mbo
Carine Elferink


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Schriftelijke toetsen effectief op examenresultaten
Schriftelijke toetsen: helpend voor een goed examenresultaat havo/vwo?
Criteria voor keuze van een middelbare school
Hoe kies je een middelbare school?
Correcte toetsconstructie portfoliomethodiek
Hoe toets je met de portfoliomethodiek bij volwassenen?
Manieren differentieren leerrendement volwassenen
Volwasseneneducatie: Hoe verhoog je leerrendement door differentiatie?
Kenmerken leeromgeving en studiesucces mbo studenten
Wat bevordert studiesucces van mbo-studenten als zij een vervolgstudie doen?
Uitvalrisico op mbo verlagen
Hoe verklein je uitvalrisico van werkende volwassenen op mbo?
Belemmeringen bij doorstroom van havo naar vwo
Doorstromen van Havo naar Vwo: hoe gaat dat?
Resultaten onderbouw voorspellen succes bovenbouw?
Wat voorspellen resultaten in de onderbouw voor de bovenbouw?
Intensieve toetsweek bijdrage aan examensucces?
Draagt een intensieve toetsweek bij aan examensucces in het vmbo?
Voelen studenten VO zich klant?
Klantbeleving studenten VO: hoe breng je dat in beeld?
Kwaliteit toetsen
Kwaliteit van toetsen
[extra-breed-algemeen-kolom2]examencommissie
slaagpercentage

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest