Unitonderwijs

Bij unitonderwijs worden de reguliere klassen vervangen door units van vijftig tot negentig kinderen. Leerkrachten werken in deze units in een gedifferentieerd team samen met mensen van binnen en buiten de school. Deze vorm van onderwijs komt vaak voor bij scholen die een alternatief zoeken voor het leerstofjaarklassensysteem.
 
De ervaringen van leraren en leerlingen met deze vorm van organiseren zijn positief. Er is meer ruimte voor maatwerk en een betere uitleg, doordat sommige leerkrachten zich specialiseren in één of meerdere vakken.  Leerlingen leren meer van elkaar, ervaren meer autonomie en zijn meer eigenaar van hun eigen leerproces. Bovendien leren leerlingen samenwerken, ict gebruiken en presenteren. En ze ontwikkelen metacognitieve vaardigheden, zoals leren leren.
 
Een andere naam gerelateerd aan unitonderwijs is leerplein. Hierbij gaat het om de fysieke onderwijsruimte waarin unitonderwijs plaats kan vinden. Per leerplein zijn er meerdere stamgroepen van leerlingen.
 
 

Gerelateerd

Overhoorplatform
Sneller woordjes leren met jouw klas?
Sneller woordjes leren met jouw klas?
Alle woordenlijsten van lesboeken staan op WRTS. Probeer WRTS met een gratis docentaccount.
WRTS 
Anders organiseren
Onderwijs anders organiseren? 7 aanbevelingen voor een zorgvuldige implementatie
Machiel Karels
Kindgericht onderwijs
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Machiel Karels
Leerstofjaarklassensysteem is failliet!
Het leerstofjaarklassensysteem is failliet!
Machiel Karels
Leren anders organiseren
Leren anders organiseren
Machiel Karels


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe kunnen organisaties spelend veranderen? Tjipcast 022
Hoe kunnen organisaties spelend veranderen? Tjipcast 022
redactie
Animatie: Zittenblijven en versnellen
Animatie: Zittenblijven en versnellen
redactie
Effect van gepersonaliseerd onderwijs op achterstandsleerlingen
Wat is het effect van gepersonaliseerd onderwijs op achterstandsleerlingen?
Driehoeksgesprek tussen leerkracht, leerling en ouders
Een driehoeksgesprek: hoe bevorder je actieve deelname van ouders?
Praktijksimulaties ontwerpen op mbo
Hoe ontwerp je effectieve praktijksimulaties voor het mbo?
zittenblijven mbo -4
Zittenblijven op het MBO: is dat helpend?
Stimulansen voor het effectief kennisdelen in professionele netwerken
Hoe stimuleer je actief kennisdeling?
Is een periodieke indeling van het schooljaar effectief?
Gespreid leren of blokleren, invloed op leerprestaties
Gespreid leren of blokleren: wat is beter?
Invloed van middenmanagers vo op een positieve leercultuur
Hoe kunnen middenmanagers in het voortgezet onderwijs invloed hebben?
Inzet van tussenuren positief op leerresultaten
Wat kan de inzet van tussenuren betekenen?
Leiderschapspraktijken voor veranderbereidheid leraren
Veranderbereidheid van leraren: welke leiderschapsskills zijn daarbij helpend?
nieuwe leren po
Het nieuwe leren in het basisonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]flexibel onderwijs
gepersonaliseerd onderwijs
groepsdoorbrekend werken
kindgericht onderwijs
leerplein
leerstofjaarklassensysteem
onderwijsontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest