Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang (Creatieve) denkvaardigheden stimuleren Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 Strikt toepassen overgangsnormen in vo Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) High impact learning (4) - Zeven bouwstenen Effectiviteit van grote docententeams Hoe faciliteer je een leergemeenschap? High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling
Onderwijssysteem
Werkdruk onderwijs Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Gepersonaliseerd onderwijs en effect op leerlingen Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Hoe vindbaar is de website van uw school?

Ronald Dulmers

Onderzoeker - adviseur - trainer bij Scholen met Succes

 

rdulmers@scholenmetsucces.nl†

  Geplaatst op 1 juni 2015

Dulmers, R. (2015) Hoe vindbaar is de website van uw school
Geraadpleegd op 20-11-2017,
van https://wij-leren.nl/seo-website-maken.php

De website van een school is natuurlijk een bron van informatie voor de eigen ouders, maar is ook in de zoektocht naar een geschikte school voor oriënterende ouders een belangrijk middel. Goed vindbaar zijn op het internet is dus ook voor scholen van groot belang.

Scholen hebben ten opzichte van andere sectoren het voordeel dat hun ‘klanten’ uit een beperkt geografisch gebied afkomstig zijn en de school dus alleen met de omliggende scholen hoeft te concurreren voor een plaatsje in de zoekresultaten.

Hiermee is het mogelijk om al met enkele (simpele) stappen de vindbaarheid van de website van uw school te verhogen.

Zoekmachine optimalisatie kort uitgelegd

De positie van een website in de resultaten van een zoekmachine (Google, Yahoo, Bing etc.) wordt bepaald door een ingewikkeld algoritme dat kijkt naar veel verschillende factoren, zowel:

  • op de website zelf (on-site) als;
  • daarbuiten (off-site).

De on-site factoren zijn makkelijk zelf te beïnvloeden, denk hierbij aan de opbouw van de tekst en de naamgeving van de pagina’s.

De off-site factoren zijn deels zelf te beïnvloeden, maar dit is lastiger omdat dit gaat over de site in relatie tot het internet. Voorbeelden hiervan zijn inkomende links naar de site of vermelding van de site in de verschillende social media.

Welke factoren er precies worden gewogen bij het bepalen van de ranking (de positie van een website in de zoekresultaten) weet niemand. Dit is het bedrijfsgeheim van de zoekmachines.

Wel geeft Google een aantal richtlijnen waaraan een goede site volgens hen moet voldoen en is er dankzij de zoekmachine optimalisatie industrie die op internet is ontstaan ook veel informatie te vinden over wat wel en niet werkt op dit gebied.

Stappenplan voor het verbeteren van de vindbaarheid van de website van uw school

1. Zorg dat uit uw website duidelijk blijkt in welke plaats de school zich bevindt.
Ouders die uw school nog niet kennen en op zoek zijn naar een school in de buurt, zullen waarschijnlijk zoeken op een term als “basisschool” of “school” in combinatie met de plaatsnaam.

U wilt dus dat uw site op deze zoektermen tevoorschijn komt in de zoekresultaten. Hiervoor moeten de zoekmachines begrijpen dat uw site bij deze zoektermen relevant is. Om te beoordelen hoe relevant uw website is bij de zoekterm “basisschool  [plaatsnaam]” kijkt een zoekmachine allereerst of deze informatie ergens op uw site terug te vinden is en zo ja, hoe belangrijk deze informatie binnen uw website is.

Informatie die op een prominente plaats op uw website staat wordt als belangrijker gezien dan informatie die summier aan bod komt op een “afgelegen“ pagina.

Waarschijnlijk heeft u bij de contactgegevens wel een plaatsnaam staan, maar dat hebben uw concurrenten ook. Om een voordeel op uw concurrenten te behalen moet u ervoor zorgen dat uw site als relevanter bij de zoektermen “basisschool [plaatsnaam]” wordt gezien dan de websites van de scholen uit uw omgeving.

Zorg dus dat naast de contactgegevens ook op een prominentere plek van de website terugkomt waar uw school gevestigd is. Bijvoorbeeld door de plaatsnaam en het woord ‘basisschool’ te verwerken op de homepage. Formuleer een bondige zin die in één oogopslag duidelijk maakt dát u een school bent, wát voor school u bent en waar de school gevestigd is. Bijvoorbeeld: OBS Het Voorbeeld, de voorbeeldigste basisschool van Haarlem.

2. Maak een vermelding van uw school aan in Google Places
Google Places is een gratis platform waarop bedrijven en instellingen hun contactgegevens kunnen plaatsen. Als u zich hierbij aanmeldt wordt uw school getoond in Google Maps.

Gebruikers die op Google zoeken naar iets algemeens, zoals kapper of basisschool en een plaatsnaam, krijgen bovenaan de zoekresultaten een overzichtskaartje te zien van alle bij Google bekende kappers of basisscholen in de betreffende plaats.

Hier moet uw school dus zeker bij staan! Het kan zijn dat uw school reeds opgenomen is in de Google Places vermeldingen, in dat geval kunt u zich aanmelden als eigenaar om zo de contactgegevens te beheren. U kunt zich bij Google Places aanmelden via: http://www.google.nl/business/placesforbusiness/.

3. De tekst van de website
Zoekmachines worden steeds beter in het analyseren en classificeren van teksten. Een aantal jaar geleden kon een websitebeheerder zijn website nog hoog in de zoekresultaten laten eindigen door maar heel vaak het zoekwoord waarop hij gevonden wilde worden op zijn website te laten terugkomen, het zogenaamde keyword stuffing.

Inmiddels wordt de relevantie niet meer beoordeelt op de frequentie waarmee een woord voorkomt maar wordt er gekeken naar de gehele tekst. Zo verwacht een zoekmachine dat bij een goed geschreven tekst het eerste kopje kernachtig weergeeft waar de tekst over gaat en dat een sleutelwoord een aantal keer voor komt.

Normaal gesproken gebeurt dit op natuurlijke wijze bij het schrijven van de tekst, maar mocht dit niet het geval zijn dan kunt u overwegen om de tekst een beetje te herschrijven en/of de kop van de tekst aan te passen. Bijvoorbeeld door in de tekst eenzelfde woord te gebruiken als de titel van het kopje. 

 4. Linkbuilding
Linkbuilding is het verkrijgen van links vanaf andere sites naar uw eigen site. Dit is een van de off-site factoren die sterk bijdraagt aan de vindbaarheid van uw site. Een link van een site naar een andere site wordt door zoekmachines gezien als een stem op die site.

Als uw site veel links van andere sites krijgt dan vinden die sites uw site blijkbaar relevant om te vermelden. Hierdoor zal uw site in de ranking van de zoekresultaten eindigen boven een vergelijkbare site die weinig links - stemmen - van andere sites krijgt. Hierbij speelt ook nog mee uit welke “buurt” van het internet u binnenkomende links krijgt.

Een stem van een site die als goed bekend staat weegt zwaarder dan een stem van een site die zelf een lage ranking heeft. Meestal worden er met de tijd wel links naar uw site gemaakt door andere websitebeheerders, maar u kunt dit proces aanzienlijk versnellen door websites waarop u graag een link wilt hebben actief te benaderen.

Denk hierbij aan de site van:

  • uw gemeente;
  • het bestuur van uw school;
  • de site van de plaatselijke krant (artikel + link);
  • ouders van uw school die een website beheren;
  • andere websites die u kent.

5. Social media
Met de opkomst van de social media hebben de zoekmachines er een nieuwe mogelijkheid bij gekregen om te beoordelen of een website relevant is of niet. Wordt er over uw site getwitterd of worden er veel links op Facebook geplaatst naar uw site dan wordt dit, net als bij inkomende links, gezien als een stem op uw site.

Ook uw eigen aanwezigheid op social media met daarin een link naar uw website is een pre. U kunt dus overwegen om een Twitter-account of een Facebook-pagina voor uw school aan te maken. Als u een nieuwsbericht plaatst op de website van uw school kunt u dit bericht meteen delen via Twitter of Facebook met de ouders die u hierop volgen

6. Adwords
Adwords is het advertentienetwerk van Google. Via Adwords kunt u tegen betaling uw site laten verschijnen bovenaan en rechts van de zoekresultaten bij door u gekozen zoektermen.

U betaalt per keer dat iemand op uw advertentie klikt en u kunt al adverteren vanaf een paar cent per klik. In Adwords kunt u instellen dat de advertenties alleen getoond worden aan mensen uit een bepaald gebied, maak hier gebruik van, dat scheelt een hoop in de kosten.

Bovendien heeft het geen nut om advertenties te tonen aan ouders uit Groningen als uw school in Haarlem zit. U kunt zich aanmelden voor een Adwords account op: http://adwords.google.com

Resultaat en verder kijken

De aanpassingen die u doorvoert aan de hand van dit stappenplan zijn niet direct zichtbaar. Meestal zult u na enkele dagen verschil zien, maar het kan ook langer duren, afhankelijk van hoe vaak de zoekmachines uw site bezoeken.

Bovendien speelt ook de techniek van de website een belangrijke rol in het vindbaar maken van uw site. Kijk voor meer tips over het verbeteren van de tekst en de techniek van uw site op www.scholenmetsucces.nl/vindbaarheid.   

 

Dulmers, R. (2015) Hoe vindbaar is de website van uw school
Geraadpleegd op 20-11-2017,
van https://wij-leren.nl/seo-website-maken.php

Gerelateerd

Effectief duoschap
Effectief duoschap
De sleutel tot succesvolle duobanen in het primair onderwijs
Medilex Onderwijs 
Marktgerichte school
Marktgerichte school heeft de toekomst
Ronald Dulmers
Open dag school
Een succesvolle open dag
Ronald Dulmers
School met pit
De school met PIT! - schoolprofiel voorbeeld
Ronald Dulmers
School profileren
Hoe zet je een basisschool in de markt?
Ronald Dulmers
Schoolprofilering
Schoolprofilering: profileringskracht en het Marketing Dashboard
Ronald Dulmers
Social media school
Profileren met social media
Ronald Dulmers
Identiteit school
Vormgeven aan identiteit van de school
Harm Klifman


Tweelingen
Wat is beter voor tweelingen: in verschillende klassen of bij elkaar?
Ouderportalen
Welke voor- en nadelen zien scholen, ouders en besturen in ouderportalen?
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Website verbeterenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.