Agora-onderwijs en het bijbehorende boek: een intrigerende benadering van leren

Machiel Karels

Directeur Wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij Wij-leren.nl

  

  Geplaatst op 20 november 2023

  >> 10 jaar Agora onderwijs direct bestellen.

10 jaar Agora onderwijs

Het Agora-onderwijs is een inspirerende benadering die gedreven wordt door intrinsieke motivatie, zowel bij leerlingen als leraren. In deze onderwijsvorm staat het stimuleren van zelfregulering en diepgaand leren centraal. Het opvallende is de focus op individuele interesse en vrijheid, wat resulteert in een dynamische leeromgeving.

Intrinsieke motivatie en diepgaand leren

Een opvallend kenmerk van het Agora-onderwijs is de nadruk op intrinsieke motivatie. Leerlingen worden aangemoedigd om hun eigen interesses te volgen, waardoor leren een persoonlijk en betekenisvol proces wordt. Deze aanpak streeft naar het ontwikkelen van een levenslange liefde voor leren, waarbij de motivatie vanuit de leerlingen zelf komt.

Het Agora-model moedigt diepgaand leren aan, waarbij niet alleen kennis wordt verworven, maar ook begrip en toepassing centraal staan. Leerlingen worden gestimuleerd om verbanden te leggen tussen verschillende vakgebieden en creatieve oplossingen te bedenken voor complexe problemen. Dit bevordert niet alleen academische groei, maar ook de ontwikkeling van kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden.

10 jaar Agora in de praktijk

In het boek “10 jaar Agora in de praktijk“ van Sjef Drummen en Jan Fasen wordt dieper ingegaan op de filosofie en praktische toepassing van het Agora-onderwijs. Het boek biedt inzichten in de totstandkoming van dit onderwijsmodel, de impact op leerlingen en leraren, en de uitdagingen en successen die ermee gepaard gaan. Het fungeert als een gids voor educatieve vernieuwing en het creëren van een leeromgeving die gedreven wordt door intrinsieke motivatie.

Je mag geen eisen aan leerlingen stellen

Afbeelding: Het boek bestaat uit een deel van Sjef Drummen en een deel van Jan Fasen. Tussendoor staan bijdragen van wetenschappers die het Agora onderwijs ondersteunen vanuit hun specifieke expertise.

Vrijheid en zelfregulering

Een sleutelelement in het Agora-onderwijs is de vrijheid die leerlingen ervaren bij het vormgeven van hun leertraject. In plaats van een vast curriculum te volgen, hebben leerlingen de mogelijkheid om hun eigen leerdoelen te stellen en zelf te bepalen hoe ze deze willen bereiken. Deze mate van vrijheid bevordert zelfregulering, waarbij leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces.

De rol van leraren

In het Agora-onderwijs vervullen leraren een ondersteunende rol. Ze fungeren als mentoren en gidsen, die leerlingen helpen bij het formuleren van leerdoelen en het vinden van de juiste middelen om deze te bereiken. Leraren stimuleren een ondersteunende en inclusieve leeromgeving, waarbij de individuele behoeften van leerlingen centraal staan.

Boek 10 jaar Agora in de praktijk

In het boek “10 jaar Agora in de praktijk“ wordt dieper ingegaan op de filosofie en praktische toepassing van het Agora-onderwijs. Het boek biedt inzichten in de totstandkoming van dit onderwijsmodel, de impact op leerlingen en leraren, en de uitdagingen en successen die ermee gepaard gaan. Het fungeert als een gids voor educatieve vernieuwing en het creëren van een leeromgeving die gedijt op intrinsieke motivatie.

De Pioniers: Jan Fasen en Sjef Drummen in de ontwikkeling van Agora-onderwijs

Het Agora-onderwijs, met zijn revolutionaire benadering, heeft zijn wortels in het werk van twee visionaire pioniers: Jan Fasen en Sjef Drummen. Deze onderwijsvernieuwers hebben een cruciale rol gespeeld in het ontwerpen en implementeren van een model dat gericht is op intrinsieke motivatie, vrijheid en diepgaand leren.Foto: Sjef Drummen en Jan Fasen tijdens de presentatie van hun boek, september 2023.

Jan Fasen: de onderwijskundige denker

Jan Fasen staat bekend om zijn diepgaande inzichten in het onderwijslandschap. Zijn visie gaat verder dan traditionele methoden, en hij gelooft sterk in het stimuleren van zelfregulering en de intrinsieke motivatie van leerlingen. Als een van de grondleggers van het Agora-model heeft Jan Fasen bijgedragen aan de theoretische fundamenten van deze vernieuwende onderwijsvorm.

Fasen's betrokkenheid bij het Agora-onderwijs omvatte het ontwikkelen van pedagogische benaderingen die de nadruk legden op het aanwakkeren van nieuwsgierigheid en het ondersteunen van individuele leertrajecten. Zijn ideeën hebben een blijvende invloed gehad op de wijze waarop de leraren en leerlingen binnen het Agora onderwijs het onderwijs benaderen.

Sjef Drummen: de architect van Agora

Sjef Drummen, evenzeer een voortrekker in het onderwijs, wordt beschouwd als de architect van het Agora-onderwijsmodel. Zijn praktische ervaring in het onderwijsveld en zijn gedrevenheid om verandering teweeg te brengen, hebben geleid tot de ontwikkeling van een onderwijsmodel dat breekt met traditionele structuren.

Drummen's rol in het Agora-onderwijs omvatte het ontwerpen van de operationele aspecten van het model. Hij was betrokken bij het creëren van een flexibele leeromgeving waarbinnen leerlingen de vrijheid hadden om hun eigen leerdoelen te stellen en hun leerroute vorm te geven. Zijn inzet voor het bevorderen van autonomie en eigenaarschap bij leerlingen heeft het Agora-model gevormd tot wat het vandaag is.

Samenwerking en erfenis

De samenwerking tussen Jan Fasen en Sjef Drummen is essentieel geweest voor de totstandkoming van het Agora-onderwijs. Hun complementaire expertise en gedeelde visie hebben geleid tot een onderwijsmodel dat niet alleen de nadruk legt op academische groei, maar ook op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.

De erfenis van Jan Fasen en Sjef Drummen in het Agora-onderwijs reikt verder dan de muren van de Agora-scholen die inmiddels zijn opgericht. Door hun toewijding aan vernieuwing hebben ze een blijvende invloed gehad op het onderwijslandschap, waarbij het Agora-model als een inspiratiebron dient voor diegenen die streven naar een meer betrokken, gepersonaliseerde en intrinsiek gemotiveerde leeromgeving.

Wetenschappelijke onderbouwing van Agora-onderwijs: een interdisciplinaire benadering

Het Agora-onderwijs onderscheidt zich door zijn sterke basis in wetenschappelijk onderzoek en onderwijskundige theorieën. Deze onderbouwing draagt bij aan de effectiviteit en duurzaamheid van het Agora-model.

1. Zelfdeterminatietheorie (ZDT)

Een centrale pijler van het Agora-onderwijs is de zelfdeterminatietheorie. Deze theorie, ontwikkeld door Deci en Ryan, stelt dat intrinsieke motivatie essentieel is voor duurzaam leren. Het Agora-model integreert deze theorie door leerlingen de vrijheid te geven om hun leertraject vorm te geven, waardoor intrinsieke motivatie wordt gestimuleerd.

2. Cognitieve Neurowetenschappen

Het Agora-onderwijs put uit inzichten vanuit de cognitieve neurowetenschappen om het leerproces te optimaliseren. Door rekening te houden met individuele leervoorkeuren en de diversiteit van intelligenties, biedt het Agora-model een omgeving die aansluit bij de natuurlijke manier waarop de leerlingen leren en informatie verwerken.

3. Sociaal-constructivisme

Het Agora-onderwijs omarmt het sociaal-constructivisme, waarbij de nadruk ligt op interactie en samenwerking. Leerlingen worden aangemoedigd om samen te werken aan projecten, wat niet alleen bijdraagt aan hun academische ontwikkeling, maar ook aan hun sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen.

4. Adaptief leren

Met behulp van technologische middelen maakt het Agora-model gebruik van adaptief leren. Dit houdt in dat het onderwijsaanbod wordt aangepast aan de individuele behoeften en voortgang van elke leerling. Dit aspect wordt ondersteund door onderzoek op het gebied van onderwijstechnologie en gepersonaliseerd leren.

5. Onderzoek naar motivatie en leergedrag

Het Agora-onderwijs blijft nauw verbonden met actueel onderzoek naar motivatie en leergedrag. Door voortdurend de wetenschappelijke literatuur te raadplegen en ervaringen te evalueren, blijft het model evolueren en verbeteren.

Conclusie

De wetenschappelijke onderbouwing van het Agora-onderwijs weerspiegelt een doordachte en geïnformeerde aanpak. Door gebruik te maken van diverse onderwijskundige theorieën en wetenschappelijk onderzoek, biedt het Agora-model een eigentijdse en effectieve onderwijservaring die aansluit bij de behoeften en capaciteiten van elke leerling.

Recensie

Het Agora-onderwijs, met zijn focus op intrinsieke motivatie, vrijheid en diepgaand leren, presenteert een boeiend perspectief op het vormgeven van een eigentijdse leeromgeving.

Het bijbehorende boek biedt waardevolle inzichten en praktische richtlijnen voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het implementeren van deze benadering.

De vormgeving van het boek weerspiegelt de visie van de auteurs: het boek is kunstzinnig vormgegeven en is bijzonder afwisselend qua bijdragen van de auteurs en een heel aantal wetenschappers.

Het Agora onderwijs is toekomstbestendig omdat het in lijn is met de pedagogische drive en didactische expertise van leraren en omdat het de intrinsieke motivatie van leerlingen als uitgangspunt heeft.

Van harte aanbevolen voor een ieder die het onderwijs een warm hart toedraagt en geinteresseerd is in onderwijsvernieuwing!

Agora Onderwijs

Bronnen

Dit zijn enkele wetenschappelijke bronnen en referenties die de wetenschappelijke onderbouwing van het Agora-onderwijs ondersteunen:
 
1. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Dit baanbrekende werk legt de basis voor de zelfdeterminatietheorie en benadrukt het belang van intrinsieke motivatie in het leerproces.
 
2. Dweck, C. S. (2006). Mindset: The New Psychology of Success. Carol Dweck's onderzoek naar de mindsettheorie kan worden verbonden met het Agora-model, waarbij het stimuleren van een groeigerichte mindset wordt benadrukt.
 
3. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Het werk van Vygotsky over sociaal-constructivisme is relevant voor het begrip van het belang van sociale interactie in het Agora-onderwijs.
 
4. Ormrod, J. E. (2006). Educational Psychology: Developing Learners. Dit boek biedt inzicht in de principes van cognitieve neurowetenschappen en hoe ze kunnen worden toegepast in het onderwijs.
 
5. Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. Hattie's werk over zichtbaar leren biedt inzichten in factoren die van invloed zijn op leerprestaties en kan worden toegepast op het evalueren van het Agora-model.
 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Bestellen

Het boek 10 jaar Agora onderwijs is te bestellen via:

Gerelateerd

Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Professionalisering
Cursussen, congressen en opleidingen
Cursussen, congressen en opleidingen
Gemiddeld beoordelen deelnemers ons met een 8,4
Medilex Onderwijs 
Webinar
Roos van Leary in de klas
Roos van Leary in de klas
Gratis webinar met Niels de Jong
Wij-leren.nl Academie 
Passend Onderwijs
Meer inzicht in gedrag leerling met Aurecool.
Meer inzicht in gedrag leerling met Aurecool.
Aurecool ondersteunt jou bij begrijpen en bevorderen van de soc-emo ontwikkeling van elke leerling.
Aurecool 
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!Pedagogische opdracht
Pedagogische opdracht basisschool - onderwijsvisies - mensbeeld.
Arja Kerpel
Opvoeden
Opvoeden: opvattingen - middelen - maatschappelijke betekenis.
Arja Kerpel
Stellingen #2032
Goed onderwijs in 2032? Vijf stellingen!.
Machiel Karels
Kindgericht onderwijs
Van jaarklassensysteem naar kindgericht onderwijs.
Machiel Karels
Subjectificatie - ander curriculum
Subjectiverend onderwijs: Het curriculum op zijn kop
Gert Biesta
Samenlevingsgerichte school
De Samenlevingsgerichte School
Peter de Vries
werken met website Lezeninhetvmbo.nl
Een positieve leesspiraal in het vmbo
Gerdineke van Silfhout
Overladenheid
Overladenheid, de erfzonde van het onderwijs
Henk Sissing
Persoonsvorming: socialisatie of subjectificatie
Persoonsvorming in het onderwijs: Socialisatie of subjectificatie?
Gert Biesta
Pedagogiek handelingswetenschap
Pedagogiek, een betrokken handelingswetenschap
Gert Biesta
Innerlijkheid en humaniteit pedagogiek
Pedagogiek, innerlijkheid en humaniteit
Gert Biesta
Volwassen in de wereld
Wat er op het spel staat: volwassen in de wereld willen zijn
Gert Biesta
Staat van onderwijs en hoe verder
Over de staat van het onderwijs en perspectieven voor een goed vervolg
Marcel van Herpen
Nieuw boek over 10 jaar Agora-onderwijs
Nieuw boek over 10 jaar Agora-onderwijs
Rob Martens
Digitale dementie
Digitale dementie - Manfred Spitzer
Machiel Karels
3000 jaar denkers over onderwijs
3000 jaar denkers over onderwijs
Machiel Karels
Ontketen het brein van je kind
Ontketen het brein van je kind
Marleen Legemaat
Onderwijs van binnenuit
Onderwijs van binnenuit
Machiel Karels
Catharsia - Agora onderwijs in Roermond
Catharsia - een andere visie op onderwijs
Hartger Wassink
De ultieme gids voor transformatie van je school
De ultieme gids voor transformatie van je school
Machiel Karels

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Omix Webtalks met Sjef Drummen - De match tussen kunst en onderwijs
Omix Webtalks met Sjef Drummen - De match tussen kunst en onderwijs
redactie
Wat kunnen we leren van het Niekée en Agora onderwijs?
Wat kunnen we leren van het Niekée en Agora onderwijs?
redactie
Pedagogisch klimaat in een video van één minuut uitgelegd
Pedagogisch klimaat in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]agora
boeiend onderwijs
cognitieve belasting
cognitieve ontwikkeling
kindgericht onderwijs
natuurlijk leren
onderwijsvernieuwing
pedagogiek
pedagogisch klimaat
value based education

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest