Het belang van effectieve interne communicatie in onderwijsinstellingen

Geplaatst op 6 juni 2023

Wist je dat goede interne communicatie van groot belang is binnen onderwijsinstellingen? Niet alleen de communicatie met en tussen de werknemers, maar ook die met de leerlingen is cruciaal voor het creëren van een fijne leeromgeving. Om deze reden is het erg waardevol om een communicatie medewerker in dienst te hebben. In dit artikel lees je meer over de voordelen van effectieve interne communicatie op scholen. 

Het overbrengen van de visie en missie

Binnen ieder bedrijf, dus ook binnen onderwijsinstellingen, is het van belang om de missie en visie duidelijk te communiceren naar de werknemers. Wanneer alle neuzen dezelfde kant opwijzen, wordt samenwerking bevorderd. Dit geeft een gevoel van saamhorigheid en verbinding met de onderwijsinstelling. Ook geven een duidelijke visie en missie sturing en duidelijkheid, wat ervoor kan zorgen dat werknemers extra gemotiveerd zijn om de doelstellingen van de organisatie te behalen. Hiervoor is het daarnaast ook van belang om het personeel inbreng te geven. Niet alleen kunnen verschillende inzichten en perspectieven zo gecombineerd worden tot de beste strategie, ook geeft dit wederom een gevoel van betrokkenheid. Is er nog geen communicatieprofessional werkzaam op de onderwijsinstelling? Met een training interne communicatie kun je je laten omscholen. 

Verbeteren van de personeelstevredenheid

Naast het verbeteren van de betrokkenheid, speelt interne communicatie ook een cruciale rol in het verbeteren van de tevredenheid van de werknemers. Door regelmatig te communiceren, zijn alle werknemers goed op de hoogte van de laatste updates. Daarnaast is het aan te raden om regelmatig ruimte te geven voor feedback, zodat het personeel waardevolle informatie kan doorgeven. Met behulp van deze terugkoppelingen, kan het reilen en zeilen van de onderwijsinstelling vervolgens geoptimaliseerd worden. Het creëren van een open en transparante cultuur kan de tevredenheid onder het personeel laten toenemen, omdat zij zich gewaardeerd en gehoord zullen voelen. En uiteindelijk zal ook het welzijn onder de werknemers leiden tot beter onderwijs voor de leerlingen. 

Samenwerking onder werknemers

Ook het bevorderen van communicatie tussen de werknemers onderling is belangrijk. Dit zorgt namelijk voor meer samenwerking en een sterker gevoel van 'teamwork'. Door het aanbieden van ruimtes voor vergaderingen en online communicatiekanalen, krijgen werknemers de kans om beter met elkaar te communiceren en van elkaar te leren. Denk hierbij niet alleen aan de leraren, maar ook aan andere betrokkenen zoals het administratief personeel. Zo kan belangrijke informatie met elkaar gedeeld worden, bijvoorbeeld informatie over leerlingen. Ook kan het personeel op deze manier handige tips met elkaar delen of juist vragen om advies. Daarnaast kan er gewerkt worden aan gedeelde documentatie, wat bedrijfsprocessen kan verbeteren. Uiteindelijk zal dit leiden tot meer harmonie onder de werknemers. Om de sfeer verder te bevorderen, is het aan te raden om te investeren in teambuilding activiteiten. 

Communicatie met leerlingen en ouders

Niet alleen goede communicatie met en onderling werknemers, maar ook duidelijke communicatie met leerlingen is van belang. Hun leerproces staat immers centraal. Daarom is het van belang dat ook zij zich gehoord voelen en de mogelijkheid hebben om aan de bel te trekken indien dit nodig is. Dit creëert een ondersteunende omgeving waarin positieve relaties kunnen worden opgebouwd. Daarbij kan ook hun feedback waardevolle inzichten geven en er uiteindelijk voor zorgen dat het onderwijs en het welzijn binnen de onderwijsinstelling verbeterd wordt. Dit geldt ook voor de ouders van leerlingen. Door het contact met hen te onderhouden door middel van updates en ouderavonden, krijgen zij een gevoel van vertrouwen en gemeenschap. Zo wordt er gezamenlijk gewerkt aan het onderwijsproces. 

 Samenvattend, zorgt interne communicatie allereerst voor een duidelijke identiteit. Dit leidt ertoe dat alle werknemers op de hoogte zijn van de visie en missie van de school. Daarnaast geeft goede communicatie de mogelijkheid om informatie te delen, wat de tevredenheid van alle betrokkenen kan laten toenemen. Door gezamenlijk te werken aan de doelstellingen van de onderwijsinstelling, ontstaat er een gevoel van betrokkenheid en vertrouwen. Hoe ziet de interne communicatie op jouw onderwijsinstelling eruit?

 

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest