Schoolprofilering: profileringskracht en het Marketing Dashboard

Ronald Dulmers

Onderzoeker - adviseur - trainer bij Scholen met Succes

 

  Geplaatst op 1 juni 2014

Een inschatting op zes dimensies

Het marketing dashboard geeft een eerste indicatie van de marketing- en profileringkracht van uw school. op zes dimensies wordt een inschatting gegeven aan de hand van de tevredenheidspeilingen van scholen met succes. de inschatting is gebaseerd op de antwoorden van de respondenten (ouders en personeel) op deze peilingen en de vergelijking daarvan met de landelijke benchmark. Zo ontstaat een relatieve score.
 
De resultaten kunnen worden vergeleken met een observatielijst die door externe adviseurs, maar ook prima door bovenschools managers kan worden ingevuld. Praktijktoetsen wijzen uit dat de indicatieve resultaten van de tevredenheidspeilingen goed overeenkomen met de observaties van externe adviseurs en bovenschools managers.
 
Het is niet voor niets dat er een rangorde in de dimensies van het marketing dashboard zit. de schoolleider is de belangrijkste succesfactor voor de marketing- en profileringskracht van een school. Hij of zij bepaalt in grote mate welke koers gevaren wordt, welke positionering wordt nagestreefd en welke visie, welk gezicht de school uitstraalt. Hij/zij is ook degene die het team aanstuurt en inspireert.
 
Team en directie bepalen weer in hoge mate in hoeverre de schoolpopulatie (de ouders) enthousiasme over de school uitstraalt en een eenduidig verhaal vertelt. Een helder profiel dat duidelijk en
consequent wordt gecommuniceerd met professionele middelen kan goed helpen om de uitstraling van de menselijke component van de school (directie, team en populatie) te versterken.
 
Het gebouw ten slotte is een factor van belang in de aantrekkingskracht van de school, maar kan niet op tegen het persoonlijk enthousiasme van de menselijke factor: een enthousiast en aanstekelijk team dat bevlogen met kinderen werkt in een aftands, oud gebouw heeft meer marketing- en profileringskracht dan een ingeslapen, plichtmatig team in een aantrekkelijk, modern schoolgebouw.

Interpretatie van de score op het Marketing Dashboard

Wanneer de schoolleider rood scoort in het marketing dashboard, kan dat gecompenseerd worden door een sterk team en door groene scores op de andere dimensies, maar het blijft kwetsbaar.
Over het algemeen geldt ook dat rode scores op andere dimensies maar moeilijk zijn te verbeteren als ook de schoolleider in het rode gebied zit.
 
Rode scores op de dimensies profiel en communicatie zijn vaak goed op te lossen met gerichte, professionele ondersteuning en een bereidwillige directie en team. ook een rode score op populatie is over het algemeen met goed communicatiebeleid en inspirerende leiding van directie en team te verbeteren.
 
Schoolprofilering en marketing
 
Het bovenstaande voorbeeld heeft op grond van deze interpretatie goede kansen om aan marketing- en profileringskracht te winnen, wanneer gericht aan de profilering en communicatie wordt gewerkt.

Zes dimensies

1. Schoolleider De mate waarin de schoolleider ondernemend, marktgericht en klantgericht is.
2. Team De mate waarin het team een enthousiaste eenheid vormt, een coherente uitstraling heeft en klantgericht is.
3. Populatie De mate waarin de schoolpopulatie (ouders en personeel) qua samenstelling, betrokkenheid en enthousiasme bijdragen.
4. Profiel De mate waarin de school een helder en duidelijk profiel heeft.
5.Communicatie De mate waarin de school consistent en met professionele middelen communiceert met doelgroepen en buitenwereld.
6.Gebouw De mate van representativiteit, zichtbaarheid, bereikbaarheid en uitstraling van het schoolgebouw (intern en extern).

Verbetering

Met het marketing dashboard kunt u gericht de Profileringskracht van uw school vergroten, door rode scores aan te pakken. Per dimensie kan een school denken aan de volgende verbeteracties:

Bij een rode score op de dimensie schoolleider
• Training(en) marketingstrategie en/of marketingplanning.
• Ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van marketing/communicatiebeleid.
• Coaching of co-managment (eventueel aan de hand van managmenttesten).

Bij een rode score op de dimensie team
• Teambuildingssessies (eventueel aan de hand van teamtesten).
• Training(en) klantgerichtheid.
 
Bij een rode score op de dimensie populatie
• Ondersteuning bij gesegmenteerde doelgroepbenadering.
• Panelgesprekken met ouders (bijvoorbeeld n.a.v. tevredenheidspeilingen).
• Workshop ouders als ambassadeur van de school.
 
Bij een rode score op de dimensie profiel
• Begeleiding bij profielontwikkeling.
• Profileringssessies met het team.
 
Bij een rode score op de dimensie communicatiemiddelen
• Analyse/Quickscan van de communicatiemiddelen.
• Huisstijlontwikkeling en borging.
• Ondersteuning bij ontwikkeling en uitvoering van een communicatieplan.
 
Bij een rode score op de dimensie schoolgebouw en plein
• Mysteryclient en/of quickscan uitstraling schoolgebouw.
• Begeleiding bij restyling op basis van haalbaar (en betaalbaar) advies. 

Voorbeeldrapportage

Een voorbeeldrapportage en de observatielijst van het Marketing Dashboard kunt u vinden op de website van Scholen met Succes.
 

Samenvatting

Het marketingdashboard biedt een eerste inzicht in de marketing- en profileringsefficiëntie van uw school, gebaseerd op zes dimensies en tevredenheidspeilingen. De schoolleider is cruciaal en bepaalt grotendeels de koers en uitstraling. Een enthousiast en coherent team, samen met een betrokken populatie, versterkt de school. Een helder profiel en consistente communicatie zijn essentieel, terwijl het schoolgebouw de laatste dimensie vormt. Rode scores op het dashboard kunnen worden gecompenseerd door sterkere scores elders, maar blijven een zwak punt. Verbetering kan worden bereikt door gerichte acties, zoals trainingen, teambuildingssessies, en doelgroepbenadering. Voorbeelden van verbeteracties omvatten trainingen in marketingstrategie, teambuilding, en ondersteuning bij communicatiebeleid. Het dashboard biedt een roadmap voor het vergroten van de profilering van uw school door gericht te werken aan verbeterpunten.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Webinar
Burgerschap door sociale cohesie in de klas
Burgerschap door sociale cohesie in de klas
Webinar met Gert-Jan Veerman
Wij-leren.nl Academie 
Opleiding
Gedragsexpert in het havo en vwo
Gedragsexpert in het havo en vwo
Effectief begeleiden van leerlinggedrag, gedragsproblematiek en gedragsverandering
Medilex Onderwijs 
Welbevinden professionele schoolcultuur
Welbevinden: een belangrijke factor van een professionele schoolcultuur
Henk Galenkamp
professionele cultuur van welbevinden
Professionele cultuur en welbevinden
Henk Galenkamp
Website verbeteren
Hoe vindbaar is de website van uw school?
Ronald Dulmers
Marktgerichte school
Marktgerichte school heeft de toekomst
Ronald Dulmers
School profileren
Hoe zet je een basisschool in de markt?
Ronald Dulmers
Open dag school
Een succesvolle open dag
Ronald Dulmers
Social media school
Profileren met social media
Ronald Dulmers
School met pit
De school met PIT! - schoolprofiel voorbeeld
Ronald Dulmers
Identiteit school
Vormgeven aan identiteit van de school
Harm Klifman
Persona als ijkpersoon bij flexibiliseren van onderwijs
Persona's - Het beschrijven van een ijkpersoon bij het flexibiliseren van onderwijs
Carine Elferink
leeruitkomsten formuleren curriculum
Leeruitkomsten formuleren voor je opleiding
Carine Elferink
Leeruitkomsten ontwikkelen voor mbo
Leeruitkomsten zijn ontwikkeld. Welke stap nu?
Ingrid Roescher
Succesvolle schoolprofilering
Succesvolle schoolprofilering
Myriam Lieskamp

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]identiteit
schoolprofiel

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest