Blijven kleuren!

Rijk van Ommeren

Directeur RDO en onderwijsadviseur bij Rijk Advies

  

rijk.vanommeren@live.nl

  Geplaatst op 1 juni 2015

Van Ommeren, R. (2015) Scholen doden creativiteit.
Geraadpleegd op 21-02-2019,
van https://wij-leren.nl/onderwijssysteem-creativiteit.php

‘Hier papa, voor jou’ Met een stralende glimlach staat mijn dochter als ik thuis kom voor me met voltooide kleurplaat in haar hand. ‘Omdat ik je lief vind…’ Bij ons in de woonkamer staat een kast waar van alles wat door de kinderen gemaakt of meegebracht wordt een plekje op of aan krijgt. Deze kleurplaat krijgt natuurlijk een ereplekje!

Het beeld van de kleurplaat blijft nog even hangen… Deze kleurplaat zet me aan het denken. Waarom was na ‘dank je wel schat, wat lief van je’ mijn tweede gedachte ‘ga je de kleurplaat ook nog een keer afmaken?’ Hoe komt het dat ik blijkbaar zo vast zit in mijn idee van het perfect ingekleurde plaatje dat ik de meest diepzinnige boodschap van de kleurplaat miste: ‘papa, zal ik jou helpen…’. Het stond op de achterkant…

Scholen doden creativiteit

‘Scholen doden de creativiteit’, zei Ken Robinson in februari 2006 in zijn TED-talk (link). ‘Wereldwijd leiden onderwijssystemen mensen uit hun creatieve vermogen. Fouten zijn de ergste dingen die je kunt maken. Picasso zei ooit dat alle kinderen als artiest worden geboren. De kunst is artiest te blijven als we opgroeien. Ik geloof dit met passie: we groeien niet in de creativiteit, we groeien eruit. Of liever, we worden eruit onderwezen’.

Onderwijssystemen zijn net kleurplaten

Er is een prachtig plaatje uitgetekend. Soms best ingewikkeld ook. De werkelijkheid wordt echter bepaald door hoe je de plaat inkleurt…

Waarom blijven we maar vasthouden aan het idee dat het plaatje steeds mooier en beter wordt als er meer lijntjes op de kleurplaat staan? Of als er een meer precieze invulinstructie is? Zoiets als ‘iedereen kan schilderen’ zodat zelfs de kleur vooraf bepaald is...  Iedereen kan al schilderen – op de achterkant! Maar niet iedereen kan professor worden…

Nieuwe tijd

‘We zijn definitief in een nieuwe tijd aanbeland. In tijden van zelfsturing, burgerinitiatieven en nieuwe nuchterheid moeten organisatieadviseurs zichzelf opnieuw uitvinden als zij nog een rol willen hebben in de 21e eeuw. Of zichzelf opheffen.’ Dit schrijft Lenette Schuijt op 17 februari 2015 in haar artikel ‘Het einde van de adviseur. Het adviesvak op de schop’ op managementsite.nl (link). Net als managers, leraren, schoolleiders en bestuurders voeg ik daaraan toe.

In het artikel rekent Schuijt af met het maakbaarheidsdenken. ‘In de dagelijkse werkelijkheid zijn medewerkers voortdurend aan het improviseren en inspelen op wat er concreet gebeurt, waarbij ze dikwijls de wil hebben om er het beste te maken. Juist dat streven betekent dat ze veel moeten rommelen en regelen, vaak ondanks de organisatie waar ze in werken. Daarbij laten ze zich niet leiden door het strategisch beleidsplan, de veranderagenda of door KPI’s.’

Perspectief bieden

Het brengt me terug bij de kern van onderwijs. Het prachtige vak van ‘werelden openen en perspectieven bieden’. Laten we ons vooral uitspreken over onze waarden, visies en overtuigingen. Kleurplaten uitdelen en daarbij steeds de vraag stellen:

  • Welke werelden open ik voor mijn leerlingen / mijn medewerkers vandaag?
  • Welk perspectief heb ik hen te bieden?
  • Hoeveel ruimte geef ik om de kleurplaat in te kleuren?
  • En welke kleuren geef ik zelf mee?

Laten we vooral kleurplaten blijven uitdelen. Steeds weer een nieuwe, al was het maar vanwege de achterkant.

Van Ommeren, R. (2015) Scholen doden creativiteit.
Geraadpleegd op 21-02-2019,
van https://wij-leren.nl/onderwijssysteem-creativiteit.php

Gerelateerd

Kindgericht onderwijs in een lerende school
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Hoe groeit jouw school naar kindgericht onderwijs?
Wij-leren.nl 
Formatief Evalueren, Shirley Clarke
Formatief Evalueren, Shirley Clarke
4 & 5 april, Nieuwegein
Bazalt | HCO | RPCZ 
Schoolleiderstweedaagse Toekomstgericht Onderwijs
Schoolleiderstweedaagse Toekomstgericht Onderwijs
Professionaliseren met Michael Fullan
Like to Share 
Mediation voor schoolleiders
Mediation voor schoolleiders
Conflicthantering in het onderwijs
Medilex Onderwijs 
Nederlands onderwijsstelsel
Het Nederlandse onderwijsstelsel - basisschool - ontwikkelingen
Arja Kerpel
Waardengedreven onderwijs
Waardengedreven onderwijs: universele waarden - waardencreatie
Arja Kerpel
Paradoxen
Paradoxen of ongerijmdheden rond ontwikkeling en leren
Luc Stevens
Effectief onderwijs
De negen schakels van effectief onderwijs
Jos Cöp
(Creatieve) denkvaardigheden stimuleren
De vergeten gave van creativiteit
Martine Blonk - Meulenkamp
Het Alternatief
Het Alternatief - weg met de afrekencultuur in het onderwijs!
Machiel Karels
Luc Stevens over passend onderwijs
Luc Stevens: Passend onderwijs bevestigt oude structuren
Machiel Karels
Positie schoolleider
Scheiden van bestuur en schoolleiding
Rijk van Ommeren
Staat van de leraar
De Staat van de Leraar
Marjolein Zwik


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding
Heeft aandacht voor ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleidingen resultaat?
Zelfregie van leraren op professionele ontwikkeling
Welke zelfregie hebben leraren op hun professionele ontwikkeling?
Brede talentontwikkeling door goed pedagogische klimaat
Brede talentontwikkeling: hoe pak je dat aan?
creatief denken stimuleren
Welke didactische benadering zet aan tot creatief denken?
Digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs
Hoe ontwikkel je digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs?
Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
Effecten van centrale vaklestijd
Wat zijn de effecten van een aanpassing in het lesaanbod?
Effecten van formatief evalueren
Wat zijn de effecten van formatief evalueren?
Programmeren
Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op programmeervaardigheden van leerlingen tot 12 jaar?
Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen
Wat heeft invloed op het professioneel oordelen en handelen van leraren?
Integratie vluchtelingen
Welk onderwijs leidt tot werk op niveau voor hoger opgeleide vluchtelingen?
Kritisch denkvermogen stimuleren
Hoe stimuleer je kritisch denkvermogen?
Leernetwerken van schoolleiders
Dragen leernetwerken van schoolleiders bij aan hun professionele ontwikkeling?
Meerscholendirectie en de effecten hiervan
Effect van een meerscholendirectie: is iedereen tevreden?
Werkt kennis moderne vreemde taal mee of tegen?
Kennis van een moderne vreemde taal: handig of juist belemmerend?
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
Wat zijn de opbrengsten van vakintegratie
Wat zijn de opbrengsten van vakintegratie?
Programmeeronderwijs stimuleert vaardigheden
Stimuleert programmeerles probleemoplossingsvaardigheden?
relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Heeft het leren van Frans of Spaans invloed op dyslexie?
Vakwedstrijden op het mbo
Skills Heroes vakwedstrijden: hebben zij effect op vakontwikkeling?
Tijdsbesteding aan onderwijsontwikkeling mbo
Onderwijsontwikkeling: hoeveel tijd kost het een mbo-docent?
Verbeteren van informatievaardigheden vmbo-leerlingen
Hoe verbeter je informatievaardigheden van vmbo-leerlingen?
Hoe kunnen scholen discriminatie voorkomen?
Hoe kunnen scholen het ontwikkelen van vooroordelen voorkomen?
Vreemde taal snel of langzaam aanleren?
Hoe leer je het beste een vreemde taal aan: snel en intensief of langzaamaan?
Vreemde taal leren op school of in beroep
Vreemde taal leren: in een beroepsgerichte context of op school?
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
Responsief leiderschap AOC
Ontwikkeling van responsief leiderschap in AOC
Sturen kwaliteit po
Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs
Educational governance
Het ongemak van autonomie, onderwijsbeleid tussen vrijheid en verantwoording
Kwaliteitsbeleid
Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten
Onderwijskwaliteit po 2009 2012
Onderwijskwaliteit in het basisonderwijs in de periode 2009-2012
Schoolgrootte
Effecten van schoolgrootte op de schoolorganisatie, de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerprestaties
Functioneren besturen po
Functioneren van besturen in het primair onderwijs
Streven naar kwaliteit po
Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs
Perspectieven kwaliteit
Perspectieven op kwaliteit van onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.