Differentiëren is te leren! (PO)

Marianne Hogenhout

Redactielid bij Wij-leren.nl

 

  Geplaatst op 26 februari 2020

Hogenhout, M. (2020). Differentiëren is te leren! (PO).
Geraadpleegd op 22-10-2021,
van https://wij-leren.nl/differentieren-is-te-leren-po.php

  >> Differentiatie basisonderwijs direct bestellen.

Omgaan met verschillen in het basisonderwijs

Leerlingen verschillen van elkaar. Ze hebben eigen talenten en leervoorkeuren. Daarnaast hebben ze verschillende behoeften. De leerkracht heeft de complexe uitdaging om het onderwijs zo vorm te geven dat aan al die verschillen recht wordt gedaan. Dit boek is daar een praktische uitwerking van. 

Wat is differentiëren?

Differentiëren is de praktische uitwerking van het omgaan met de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. Differentiatie is nodig om leerlingen optimaal te laten leren en zich goed te laten ontwikkelen. Sterker nog: je zult wel moeten differentiëren, omdat het huidige curriculum is afgestemd op de gemiddelde leerling. Eén van de meest prangende vragen van veel leerkrachten is daarom: hoe kom ik tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen zodat zij allemaal optimale prestaties behalen?

Opbouw van het boek

Dit boek begint met het waarom van differentiëren. Het eerste hoofdstuk gaat in op recente ontwikkelingen in het onderwijsbeleid die het belang van differentiatie onderstrepen.

Hoofdstuk 2 beschrijft de visie van de auteurs op differentiëren. Hierbij komt vooral de vraag naar voren: wat is differentiatie? 

In hoofdstuk 3 wordt stilgestaan bij de voorwaarden om te kunnen differentiëren. Daarbij wordt ingezoomd op wat goed differentiëren betekent voor uw handelen.

Hoofdstuk 4, 5 en 6 gaan over het hoe. Hoofdstuk 4 start met het clusteren van leerlingen en het opstellen van een groepsoverzicht en een groepsplan.

Vervolgens gaat hoofdstuk 5 in op differentiatie in doelen, leerstof en tijd, waarna hoofdstuk 6 dieper ingaat op instructie en organisatie. Hierbij komt ook het GRRIM-model naar voren. 

In hoofdstuk 7 staat het differentiëren met jonge kinderen centraal. Het samenstellen van een beredeneerd aanbod vormt daarvoor het uitgangspunt, want beredeneerd is gedifferentieerd.

Hoofdstuk 8 sluit af met het schoolbeleid voor differentiatie. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan het belang van professionalisering van leerkrachten op dit gebied.

GRRIM-model

In de afgelopen jaren werd het GRRIM-model actueel, vanwege de toenemende aandacht voor het stimuleren van denkprocessen bij leerlingen. GRRIM blijkt een veelzijdiger handvat dan IGDI en vormt dan ook het uitgangspunt van deze herziene druk. In deze uitgave worden ook actuele ICT-ontwikkelingen beschreven die differentiëren mogelijk maken.

Recensie 

Zoals de schrijvers ook zeggen is de noodzaak om te differentiëren groter dan ooit. Om goed tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen moeten leerkrachten kunnen differentiëren. Sinds de eerste versie van 'Differentiëren is te leren' is er veel gebeurd. Zowel de wet- en regelgeving als de digitale hulpmiddelen zijn veranderd. 

Dit boek is een praktisch basisboek, waarmee leerkrachten stap voor stap leren hoe ze kunnen differentiëren voor de sterke leerlingen en voor de leerling die extra uitleg, oefenstof of feedback nodig heeft. Het vertrekpunt blijft de basisles, die op orde moet zijn. 

Daarmee is dit boek een echte aanrader voor elke leerkracht. Differentiëren is namelijk niet altijd gemakkelijk. Door middel van de stappen die dit boek doorloopt wordt de lezer (leerkracht) meegenomen in het proces en voorbeelden maken het boek extra duidelijk. 

Dit boek schetst duidelijk een kader waar een leerkracht direct in de praktijk mee aan de slag kan. Dit om uiteindelijk aan de behoefte van elk kind proberen te voldoen om daarmee zijn/haar talenten naar voren te laten komen en ook zijn/haar leerpunten te versterken! 

CPS en bestellen!

CPS Uitgeverij brengt praktische boeken uit voor onderwijsprofessionals die beter willen worden in hun vak. De boeken zijn geschreven door de adviseurs en trainers van CPS die de meest recente inzichten en actuele kennis aanvullen met een flinke dosis praktijkervaring.

Onderwijssoort: primair onderwijs
Auteur(s): Aafke Bouwman, Boudewijn Hogeboom, Els Loman
Uitgever/Jaar: CPS Uitgeverij, juni 2018 (herziene versie)
Materiaal: boek: paperback, 178 p.
ISBN: 9789065081377

Dit is een uitgave van CPS Uitgeverij. 

Naast dit boek is er ook een uitgave beschikbaar speciaal voor het voortgezet onderwijs. Vergelijkbaar met het hierboven beschreven boek en daarom zeker een aanrader! 

 

Bestellen

Het boek Differentiatie basisonderwijs is te bestellen via:

Hogenhout, M. (2020). Differentiëren is te leren! (PO).
Geraadpleegd op 22-10-2021,
van https://wij-leren.nl/differentieren-is-te-leren-po.php

Gerelateerd

Online special
Aan de slag met gezondheid en bewegen
Aan de slag met gezondheid en bewegen
Een gezonde leefstijl heeft effect op het leervermogen en de omgang met anderen.
Gezond op school 
E- learning module
Effectief communiceren met behulp van transactionele analyse
Effectief communiceren met behulp van transactionele analyse
Ontrafel jouw manier van communiceren
Medilex Onderwijs 
Integrale aanpak
Duurzame Inzetbaarheid in het onderwijs
Duurzame Inzetbaarheid in het onderwijs
Loyalis is er voor werkgever én werknemer. Met oplossingen voor vitaliteit en preventie.
Uw Gids in Inkomen & Zekerheid 
adviestraject
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Hoe groeit jouw school naar gepersonaliseerd onderwijs?
Wij-leren.nl schoolontwikkeling 
Aan de slag met gezondheid en bewegenLeeromgevingen
Leeromgevingen: rol leerkracht - didactische werkvormen - differentiatie.
Arja Kerpel
Differentiatie
Differentiatie - omgaan met verschillen tussen leerlingen
Arja Kerpel
Leerstofjaarklassensysteem is failliet!
Het leerstofjaarklassensysteem is failliet!
Machiel Karels
Differentiatie
Zij mogen allemaal leuke dingen doen
Dolf Janson
Leerstofjaarklassensysteem
Jij maakt het verschil voor je leerlingen
Dolf Janson
Persoonlijk leren
Effectief differentiëren, individualiseren en personaliseren in de 21e eeuw
Jos Cöp
Differentiatie methodiek
Differentiatie: Samenwerken in homogene en heterogene groepen
Annemieke Top
Leerstof hoogbegaafden
Leerstof hoogbegaafden: moeilijk moet!
Eleonoor van Gerven
Onderpresteerders
Onderpresteerders
Eleonoor van Gerven
Differentiatie voorbereiding
Differentiatie vraagt voorbereiding
Dolf Janson
Differentiatie adaptief onderwijs
Differentiatie: Wat werkt bij adaptief onderwijs?
Michel Verdoorn
Differentiatie proces
Differentiëren volgens drie cyclische processen
Michel Verdoorn
Autonome motivatie
Hoger leerrendement door vergroten autonome motivatie
Michel Verdoorn
Differentiatie zelfregulatie (2)
Wat zegt onderzoek over Zelfgereguleerd differentiëren (ZRD)?
Michel Verdoorn
Samen Leren en Innoveren op Maat
Samen leren: maar hoe doe je iedere leerling recht?
Martine Blonk - Meulenkamp
Differentiëren voortgezet onderwijs
Differentiëren is te leren! (VO)
Machiel Karels
Differentiëren is te leren
Differentiëren is te leren
Helèn de Jong
Expliciete Directe Instructie
Expliciete Directe Instructie - Tips en technieken voor een goede les
Machiel Karels


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Motivatie in een video van één minuut uitgelegd
Motivatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Factoren die de inzet van ICT effectiever maken in bo
Hoe verbeter je de effectiviteit van ICT-inzet in het primair onderwijs?
Welk docentgedrag bevordert online peerfeedback tussen studenten?
Hoe zorg je voor een goede online feedback tussen studenten?
Kleuters combinatieklas gezamenlijke instructie
Kleuters in een combinatieklas: gezamenlijke instructie of apart?
Zelfreflectie mbo 4 studiesucces
Zelfreflectie: is dat helpend bij studiesucces op het mbo?
Rekendidactiek van docenten invloed op educatie
Wat moet een docent kennen van de rekendidactiek wil hij effectief lesgeven?
Driehoeksgesprek tussen leerkracht, leerling en ouders
Een driehoeksgesprek: hoe bevorder je actieve deelname van ouders?
Vakdidactiek economie bevorderlijk voor strategisch inzicht
Welke vakdidactiek economie draagt bij aan strategisch inzicht?
Effect bestuurlijke inrichting po kwaliteit bestuur
Wat is het effect van bestuurlijke inrichting in het primair onderwijs?
Formatieve evaluatie in het vso praktijkonderwijs
Hoe is formatieve evaluatie helpend in het vso-praktijkonderwijs?
Gebruik van instructievideo in primair onderwijs
Aan welke criteria voldoet een goede instructievideo?
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid o...
Opdrachtgestuurd leren
Differentiatie in de klas middels opdrachtgestuurd leren
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Intrinsieke motivatie
Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken
Studiemotivatie VWO plus
Studiemotivatie hoogbegaafde leerlingen in VWO-plus
[extra-breed-algemeen-kolom2]convergente differentiatie
didactiek
differentiatie
directe instructie
divergente differentiatie
effectieve instructie
IGDI-model
leeromgeving
motivatie
onderwijsbehoeften

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest