Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0

Marianne Hogenhout

Redactielid bij Wij-leren.nl

 

  Geplaatst op 2 juli 2018

Hogenhout, M. (2018). Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0.
Geraadpleegd op 24-09-2021,
van https://wij-leren.nl/handboek-ouderbetrokkenheid-drie-nul.php

  >> Handboek ouderbetrokkenheid direct bestellen.

Niet elke leraar vindt het even makkelijk om met ouders om te gaan. Maar ouderbetrokkenheid gaat eigenlijk niet over ouders, maar over leerlingen. In dit boek staan dan ook niet de behoeften van ouders centraal, maar de vraag wat leerlingen nodig hebben van leraren en hun ouders samen.

Betere leerresultaten

Onderzoek laat zien dat leerlingen zich beter ontwikkelen en betere resultaten halen als hun ouders betrokken zijn bij school. Ouderbetrokkenheid is dus een belangrijk thema. Het Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0 helpt scholen en leraren om de samenwerking met ouders vorm te geven op een manier die bij de school past. Het beschrijft de rol van ouders op school en geeft uitleg over hun gedrag.

Praktische insteek

Deze publicatie bevat veel voorbeelden uit de dagelijkse onderwijspraktijk en praktische tips over uiteenlopende onderwerpen, van professionele communicatie en effectieve gesprekken met ouders, tot een alternatief voor oudertevredenheidsonderzoeken. Om het Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0 compleet te maken, zijn direct bruikbare bijlagen opgenomen, zoals formats, checklijsten, stappenplannen en voorbeeldbrieven.

Voor wie?

Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0 is een toegankelijk en overzichtelijk standaardwerk voor elke school in het primair en voortgezet onderwijs die effectief wil samenwerken met ouders. Het is bedoeld voor directeuren, leraren die al in het onderwijs werken en studenten die nog met de pabo of de lerarenopleiding bezig zijn.

Ouderbetrokkenheid 3.0, een begrip

Hoe betrek je ouders op een volwaardige manier bij de les? Niet alleen uit respect of omdat dat handig is, maar ook om tot beter onderwijs te komen. Inmiddels is een groot aantal scholen op weg geholpen door trainingen op dit onderwerp en het lezen van dit boek. De visie op Ouderbetrokkenheid wordt opvallend positief ontvangen door zowel ouders als het onderwijs.

Opbouw van het boek

Hoofdstuk 1 vormt een introductie op het onderwerp ouderbetrokkenheid. Hier wordt stilgestaan bij de vraag van wie de school nou eigenlijk is en welke rol ouders hebben. Ook wordt het verschil tussen ouderbetrokkenheid, ouderverantwoordelijkheid en ouderparticipatie toegelicht.

In hoofdstuk 2 wordt het concept Ouderbetrokkenheid 3.0 vergeleken met Ouderbetrokkenheid 1.0 en Ouderbetrokkenheid 2.0. Er wordt achtereenvolgens stilgestaan bij de theoretische basis, de kernwaarden, de basisvormen en de criteria van het concept.

Hoofdstuk 3 zoomt in op ouders. Om te beginnen wordt er gekeken naar de deskundigheid van ouders, waarna uitgebreid ingegaan op het acceptatieproces dat ouders doormaken wanneer er iets met hun kind aan de hand is.

Hoofdstuk 4 laat zien hoe Ouderbetrokkenheid 3.0 er in de praktijk uit kan zien. Na een toelichting op de vier basisvormen van Ouderbetrokkenheid 3.0 (het startgesprek, het communicatieplan op maat, de nieuwjaarsreceptie na de zomer en buddy’s) worden de tien criteria van het concept geconcretiseerd en wordt stilgestaan bij een aantal veelvoorkomende communicatiemiddelen.

Voor studenten van de pabo en de lerarenopleiding zijn in hoofdstuk 5 verschillende praktische opdrachten toegevoegd die met ouderbetrokkenheid te maken hebben.
In de bijlagen zijn diverse praktische instrumenten opgenomen, die scholen kunnen overnemen of aanpassen aan de eigen situatie. Zo worden o.a. tien criteria van Ouderbetrokkenheid genoemd, samenlevingsregels opgesteld en een communicatieplan op maat gegeven.

Dit is een uitgave van CPS Uitgeverij

CPS Uitgeverij brengt praktische boeken uit voor onderwijsprofessionals die beter willen worden in hun vak. De boeken zijn geschreven door de adviseurs en trainers van CPS die de meest recente inzichten en actuele kennis aanvullen met een flinke dosis praktijkervaring.

Onderwijssoort: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs
Auteur(s): Peter de Vries
Uitgever/Jaar: CPS Uitgeverij, 2017
Materiaal: Boek: paperback, 216 p.
ISBN: 9789065081025
Prijs: € 37,50

Bestellen

Het boek Handboek ouderbetrokkenheid is te bestellen via:

Hogenhout, M. (2018). Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0.
Geraadpleegd op 24-09-2021,
van https://wij-leren.nl/handboek-ouderbetrokkenheid-drie-nul.php

Gerelateerd

congres
Echtscheiding en school
Echtscheiding en school
Omgaan met gescheiden ouders en hun kinderen
Medilex Onderwijs 
Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid - communicatie - educatief partnerschap.
Arja Kerpel
Ouderbetrokkenheid 3.0
Ouderbetrokkenheid 3.0.
Peter de Vries
Startgesprek oudergesprek
Geen omgekeerd oudergesprek maar een adaptief startgesprek.
Peter de Vries
Curlingouders - tips begeleiders
Curlingouders - tips voor leerkrachten en begeleiders! .
Peter de Vries
Het polariseren van ouders helpt niet
Wie oordeelt over ouders, stopt met luisteren
Peter de Vries
Samenwerken met veeleisende ouders door dialoog
Veeleisende ouders
Ivo Mijland
10 minutengesprekken
Zijn 10-minutengesprekken nog van deze tijd?
Peter de Vries
Community bouwen
Community bouwen met ouders
Peter de Vries
Tevredenheidsonderzoek
Klantgerichtheid en oudertevredenheid
Ronald Dulmers
Passende ouderbetrokkenheid
Bang voor ouders
Peter de Vries
Educatief partnerschap
Samen leren begint bij communiceren
redactie
Samenwerking ouders
Leerlingsucces vraagt om samenwerking met ouders
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid in VVE
Ouderbetrokkenheid in VVE
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid in VO
Ouderbetrokkenheid in het Voortgezet Onderwijs
Peter de Vries
Keurmerk ouderbetrokkenheid
Keurmerk ouderbetrokkenheid
Peter de Vries
Ouders en onderwijs
School en ouders: samen sterker dan alleen!
Noëlle Pameijer
Tips voor ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid; zeven dingen die elke ouder moet weten
Peter de Vries
Oud nieuws, lastige ouders
Lastige ouders? - Vier tips voor ouders
Peter de Vries
Klassen en kansen
Klassen en kansen, wat te doen aan kansenongelijkheid?
Peter de Vries
Pedagogisch klimaat nieuwkomers
Een warm pedagogisch klimaat voor nieuwkomers
Hélène van Oudheusden
Communicatie ouders
Professioneel communiceren met ouders
Korstiaan Karels
Samen sterk
Samen sterk - Ouderbetrokkenheid en schoolsucces
Arja Kerpel
Ouderbetrokkenheid NeXt
Ouderbetrokkenheid NeXt, Handboek voor mentoren in het voortgezet onderwijs
Joost Karels
Participerende ouders
Luc Stevens zegt ‘Het hoort niet zo’. Het kán wel!
Joris Spekle


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Communicatie met ouders in een video van één minuut uitgelegd
Communicatie met ouders in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Ouderkamer bijdrage positieve ontwikkeling kind?
Heeft een ouderkamer een positieve invloed op kind en ouders?
Driehoeksgesprek tussen leerkracht, leerling en ouders
Een driehoeksgesprek: hoe bevorder je actieve deelname van ouders?
Criteria voor keuze van een middelbare school
Hoe kies je een middelbare school?
Economie onderwijs en beroepscontext voor beeldvorming vmbo-lln
Onderwijs aan de hand van beroepscontexten, beter voor beeldvorming?
Oorzaken van uitvall leerlingen in het vo en interventies
Wat zijn oorzaken van voortijdige uitval in het voortgezet onderwijs en hoe stop je het?
Ontwikkeling van peuters vve aanbod
Welk VVE programma heeft het meest effect? Langdurig of kort en intensief?lijkblijvende intensiteit of met toenemende intensi...
Welke studie past bij profielkeuze
Hoe krijgen leerlingen goed zicht op welke studie past bij je profielkeuze?
Welbevinden van leerlingen na herindeling groepen
Hoe ervaren leerlingen een herindeling van de groep?
Kenmerken thuissituatie die leerbevorderend zijn
Welke kenmerken van kinderen en hun thuissituatie zijn leerbevorderend?
Terugdringen schoolverlating (v)mbo door mentoren
Hoe voorkom je voortijdig schoolverlaten op het (v)mbo?
Communicatie thuis
Differentiatie in ouderbetrokkenheid: het belang van thuis communiceren
Ouderbetrokkenheid VVE
Differentiatie in ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie
Studiekeuze vmbo
De rol van ouders bij studiekeuze en beroepskeuze in (v)mbo
Nurture of nature
Invloed van gezin, school en docent op ontwikkeling natuurlijke talenten in het basisonderwijs
Welwillend tegenover zorgleerlingen
Ouders welwillend tegenover ‘zorgleerlingen’ in de klas
[extra-breed-algemeen-kolom2]communicatie met ouders
ouderavond
ouderbetrokkenheid
ouderparticipatie
oudertevredenheidspeiling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest