Wegwijzer voor de intern begeleider

Machiel Karels

Directeur Wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij Wij-leren.nl

  

  Geplaatst op 17 februari 2023

  >> Wegwijzer voor de intern begeleider direct bestellen.

Inhoudsopgave Wegwijzer voor de intern begeleider

Het boek 'Wegwijzer voor de intern begeleider is een naslagwerk over alle thema's waar een intern begeleider mee te maken krijgt.

Inleiding 

 • Overleven
 • Een wegwijzer
 • Van onzichtbaar tot onmisbare schakel
 • Theorie en praktijkvoorbeelden
 • Leeswijzer

Rol van de intern begeleider

 • De toekomst van de IB’er
 • Het beroepsprofiel
 • Hoe houd je overzicht?
 • Je (nieuwe) positie in het team
 • Veerkracht en valkuilen
 • Belangrijke zaken eerst
 • Samenvatting en vragen

Zorg samen voor elke leerling

 • De school als leergemeenschap
 • Het vakmanschap van de leerkracht
 • Hoge verwachtingen
 • Pedagogisch klimaat
 • Gedragsvraagstukken in de klas
 • Handelingsgericht werken
 • Diagnostisch onderzoek
 • Handelingsgerichte procesdiagnostiek
 • Afstemmen op onderwijsbehoeften
 • Samenvatting en vragen

Samenwerken met ouders en externen

 • Ouderbetrokkenheid
 • Communicatie met ouders
 • Omgaan met verschillen
 • De rol van de IB’er in het gesprek met ouders
 • Lastige ouders?
 • Het belang van een netwerk
 • Samenwerkingspartners in het realiseren van passend onderwijs
 • Privacy en het delen van vertrouwelijke informatie
 • Samenvatting en vragen

Werk systematisch, planmatig en transparant

 • Planmatig handelen
 • Ondersteuningsplan, ondersteuningskalender en protocollen
 • Schoolwisseling, versnellen en vertragen
 • Zorgplicht, schoolondersteuningsprofiel en basisondersteuning
 • Ondersteuningsniveaus
 • Aanbod afstemmen op de groep
 • Groepsbespreking en leerlingbespreking
 • Extra ondersteuning
 • Samen arrangeren in een ondersteuningsteam
 • Een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
 • Wie betaalt de ondersteuning?
 • Samenvatting en vragen

Professioneel communiceren, begeleiden en coachen

 • Een professionele schoolcultuur
 • Eigenaarschap
 • Gespreksvaardigheden
 • Omgaan met weerstand
 • Begeleiden in en om de klas
 • Nabespreking
 • Begeleiden met beelden
 • Feedback
 • Coachen
 • Basisprincipes van coaching
 • Coachtechnieken
 • Co-teaching
 • Samenvatting en vragen

Samen werken aan schoolsucces

 • De intern begeleider als kwaliteitscoördinator
 • Volgen van ontwikkeling
 • Onderwijsresultatenmodel, schoolweging en spreidingsgetal
 • Ambitieuze schooldoelen
 • Analyseren van opbrengsten
 • Verantwoording en toezicht
 • De intern begeleider als kennismakelaar en leercoach
 • De intern begeleider als procesbegeleider
 • Kwaliteitsbeleid en duurzame schoolontwikkeling
 • Samenvatting en vragen

Aan de slag met je eigen plan van aanpak

 • Hoe overleef ik mijn eerste jaar als intern begeleider?
 • Waarom ben je intern begeleider?
 • Leer de organisatie kennen
 • Zorg voor een maatje
 • Maak ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling
 • Stel een plan op
 • Aan de slag!
 • Dankwoord
 • Extra informatie
 • Bronnen

Recensie

Dit boek wijst je de weg in het werk van de intern begeleider. Het schrijft je niets voor, maar het biedt je handvatten om je eigen weg te vinden in je vak. Het bevat informatie over de verschillende deelgebieden waar je in je werk mee te maken krijgt: je (nieuwe) rol binnen de school, de ondersteuning aan leerlingen, het omgaan met ouders en externe professionals, de ondersteuningsstructuur, het begeleiden en coachen van je collega’s, en het samen met het team ontwikkelen van kwalitatief goed onderwijs.

Aan elk van deze deelgebieden is een apart hoofdstuk gewijd, ieder met een eigen kleur. Elk hoofdstuk eindigt met een aantal richtvragen. Als je gaat starten als IB’er, kun je deze vragen zien als ‘kapstok’ voor je eigen inwerkplan. In het laatste hoofdstuk krijg je aanwijzingen hoe je dat kunt aanpakken. Meer ervaren IB’ers kunnen deze vragen gebruiken als reflectie op hun eigen situatie. Wat is al helemaal duidelijk voor jou, en zijn er deelgebieden die je scherper in beeld zou willen brengen? Als je deze vragen voor jezelf beantwoordt, krijg je meer inzicht in hoe je jouw rol binnen de organisatie een stap verder kunt ontwikkelen. En hoe je met nog meer plezier jouw belangrijke rol in de school kunt vervullen.

Het boek bevat naast theorie op basis van tientallen (wetenschappelijke) bronnen veel ‘doorkijkjes’ naar de praktijk, gegeven door 11 IB’ers uit verschillende werkcontexten. Ook bevat het boek extra informatie over uiteenlopende onderwijsbehoeften: hoe signaleer en begeleid je deze kinderen? Ook is er een register met de belangrijkste trefwoorden beschikbaar en biedt het boek een overzicht van al het zorgvuldig gekozen bronmateriaal. Dit bronmateriaal kan ook voor de IB’er interessant kan zijn om zich verder in te verdiepen. Het boek is een onmisbaar naslagwerk voor iedere IB’er.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Bestellen

Het boek Wegwijzer voor de intern begeleider is te bestellen via:

Gerelateerd

Cursus
Vertrouwenspersoon in het vo of mbo
Vertrouwenspersoon in het vo of mbo
Een veilig schoolklimaat bevorderen
Medilex Onderwijs 
Rol IB-er bij kindgericht onderwijs
Rol van de IB-er op weg naar kindgericht onderwijs
Machiel Karels
Werkdruk werkplezier
Van werkdruk naar werkplezier: versterk brede professionele basis
Angela Kouwenhoven-de Waardt
Intern begeleider
De positie van leerkrachten in passend onderwijs
Albert de Boer
Visualisatie van begeleidingstrajecten werkt!
Visualiseren in de basis: Begeleiders, laat je werk zien!
Noëlle Pameijer
Eigenaarschap en denken in driehoeken -3
Eigenaarschap en taakverdeling in onderwijs
Albert de Boer
Instrumenten passend onderwijs
Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs
Helèn de Jong

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]intern begeleider
zorgstructuur

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest