Veranderend toezicht: Werken aan wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie

Myriam Lieskamp

auteur, onderwijsadviseur, senior strategisch beleidsmedewerker bij Myriam Lieskamp

 

  Geplaatst op 28 november 2019

Lieskamp, M. (2019). Veranderend toezicht: Werken aan wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie.
Geraadpleegd op 01-10-2020,
van https://wij-leren.nl/veranderend-toezicht.php

  >> Veranderend toezicht onderwijsinspectie direct bestellen.

Myriam Lieskamp is hoofdredacteur van de boekenserie: samen leidinggeven aan de onderwijspraktijk. Het zijn interessante boeken over diverse onderwijskundige onderwerpen. In het boek 'Veranderend toezicht' schrijft Gérard Zeegers over het werken aan wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie.

Per augustus 2017 is de manier waarop de Onderwijsinspectie toezicht houdt veranderd. Met het nieuwe toezicht sluit de inspectie zoveel mogelijk aan op de eigen ambities van besturen en scholen; zij krijgen de eindverantwoordelijkheid voor het formuleren van hun eigen onderwijs-kwaliteit.

Met de nieuwe wettelijke kaders ontstaat ruimte. Ruimte om zélf goed onderwijs vorm te geven en daar op eigen wijze verantwoording over af te leggen. Het geeft schoolbestuurders, schoolleiders en leraren tegelijk een grote verantwoordelijkheid. Ze moeten zorgdragen voor goed onderwijs en hierin autonomer werken. Ze krijgen het vertrouwen van de inspectie, ook al ervaren ze dat zelf niet altijd zo.

Dit boek gaat over dit spanningsveld en beschrijft hoe vrijheid en verantwoordelijkheid samen kunnen gaan. Aan de orde komen:

  • het nieuwe toezichtkader en de nieuwe werkwijze van de inspectie (de belangrijkste wettelijke veranderingen);
  • de manieren waarop besturen en scholen voortaan op (deels) eigen wijze verantwoording kunnen afleggen;
  • de mogelijkheden van zelfevaluatie en feedback (de theorie en de praktijk).

Veranderend toezicht is een pleidooi voor vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Het boek houdt schoolleiders en andere onderwijsprofessionals een spiegel voor en roept hen op de ruimte die het nieuwe toezichtkader geeft met beide handen aan te grijpen.

N.a.v. Gérard Zeegers, Veranderend toezicht, werken aan wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie, Uitgeverij Pica, mei 2017, 168 pagina's, ISBN 97894925147

 

Bestellen

Het boek Veranderend toezicht onderwijsinspectie is te bestellen via:

Lieskamp, M. (2019). Veranderend toezicht: Werken aan wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie.
Geraadpleegd op 01-10-2020,
van https://wij-leren.nl/veranderend-toezicht.php

Gerelateerd

adviestraject
Visie? Naar buiten met je team!
Visie? Naar buiten met je team!
Dag op de hei: visie bepalen en teamontwikkeling in één.
Wij-leren.nl schoolontwikkeling 
Masterclass
Visueel werken in het basisonderwijs
Visueel werken in het basisonderwijs
Het visueel maken van gesprekken, doelen en processen
Medilex Onderwijs 
Schoolorganisatie
Schoolorganisatie en teamwork op een basisschool - leiderschap
Arja Kerpel
Bezoek raad van toezicht
Aandachtspunten bezoek raad van toezicht
Harm Klifman
Stakeholders
Werken aan relaties met stakeholders
Henk Galenkamp
Diversiteit in besturen
Meervoudigheid van perspectieven. Over de functie van diversiteit in bestuurlijke organen
Harm Klifman
Ongewenst contact in de klas
Ongewenst contact tussen leraar en leerling
Joost Karels
Werkdruk bespreekbaar maken (2)
Werkdruk bespreekbaar maken? Doe dit met kennis van de CAO PO. Deel 2
Marjolijn van Noord
Missers met ouders
Missers met ouders - zes vormen die niet werken
Peter de Vries
De inspectie gaat mank
De inspectie hinkt op twee benen
Ewald Vervaet
Toezicht onderwijskwaliteit
Toezicht houden op onderwijskwaliteit is niet zo ingewikkeld
Harm Klifman
Raad van toezicht tips
Tien tips voor de Raad van Toezicht in het onderwijs
Harm Klifman
Curriculum voor scholen breidt zich uit
Wat scholen allemaal moeten
Casper Hulshof
Toegevoegde waarde
De verleidingen van toegevoegde waarde
Dick van der Wateren


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe bouw je aan een topteam? Tjipcast 033
Hoe bouw je aan een topteam? Tjipcast 033
redactie
Wat is de invloed van management op werk, leven en democratie?
Wat is de invloed van management op werk, leven en democratie?
redactie
Tip van Tjip 012: Leiderschapslessen uit de praktijk
Tip van Tjip 012: Leiderschapslessen uit de praktijk
redactie
Hoe kunnen organisaties spelend veranderen? Tjipcast 022
Hoe kunnen organisaties spelend veranderen? Tjipcast 022
redactie
Gespreid leiderschap: Tjipcast 003
Gespreid leiderschap: Tjipcast 003
redactie
Leiderschapspraktijken voor veranderbereidheid leraren
Veranderbereidheid van leraren: welke leiderschapsskills zijn daarbij helpend?
Verwachtingen van werkgevers over mbo studenten
Welke verwachtingen schept een MBO-excellentieprogramma?
Maatregelen om lerarentekort te verminderen
Hoe dring je effectief het lerarentekort terug?
Leeropbrengst unitonderwijs versus klassikaal onderwijs
Welk verschil in leeropbrengst is er tussen unit- en klassikaal onderwijs?
Het terugbrengen van contacttijd
Leveren kortere lesuren wat op?
Kenniswerkplaatsen bijdrage aan professionele school
Wat voegen kenniswerkplaatsen toe aan schoolontwikkeling?
Kijkwijzer voor leraren
Kijkwijzers, hoe helpend zijn ze voor leraren?
De leraar als ontwerper van het curriculum
Hoe maak je van een leraar een goed ontwerper?
Lesobservatie-instrument startende leraren
Wat is een goed lesobservatie-instrument?
Effecten van duobaan op leerlingen
Duobaan: wat zijn de effecten voor leerlingen?
Responsief leiderschap AOC
Ontwikkeling van responsief leiderschap in AOC
Opleiden in de school
Effecten van het opleiden in de school
Schrijfonderwijs basisschool
Beter schrijfonderwijs op de basisschool
Implementatie wet OKE
De Wet OKE, beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
Educational governance
Het ongemak van autonomie, onderwijsbeleid tussen vrijheid en verantwoording
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Veranderend toezicht onderwijsinspectieInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.