Samen sterk

Arja Kerpel

Redactielid wij-leren.nl l Projectleider bij Wij-spelen.nl

 

  Geplaatst op 1 juni 2014

  >> Samen sterk direct bestellen.

Samen sterk

Ouderbetrokkenheid is een hot item. En terecht. Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen. ‘Een goede samenwerking tussen ouders en school is net zo belangrijk als leren lezen en rekenen’ schrijft Noëlle Pameijer in het boek Samen sterk. De auteur behandelt ouderbetrokkenheid vanuit het kader van handelingsgericht werken (HGW).

Ouderbetrokkenheid en samenwerking

Bij de samenwerking tussen school en ouders is het belangrijk om wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Wat verwachten school en ouders van elkaar? Verwoordt deze verwachtingen helder en op een positieve manier.

Onderwijsondersteunend gedrag van ouders

Er zijn vier aspecten waarin het onderwijsondersteunend gedrag van de ouders tot uiting komt:

 • Aanmoedigend gedrag: betrokkenheid bij het onderwijs aan je kind.
 • Ontwikkelingsondersteunend gedrag: het schools leren thuis (spelenderwijs) stimuleren.
 • Voorwaardenscheppend gedrag. Bijvoorbeeld toezicht op het eten, spelen en slaappatroon.
 • Direct onderwijsondersteunend gedrag. Bijvoorbeeld het helpen bij het huiswerk.

Een constructieve samenwerking zorgt voor positieve aspecten. Uit onderzoek blijkt het volgende:

 • Samenwerken bevordert het welbevinden en schoolplezier van het kind.
 • Ouderbetrokkenheid is een stimulans voor de leerprestaties van het kind.
 • Als ouders de aanpak van de leraar steunen, dan is het gedrag op school makkelijker bij te sturen.
 • Samenwerken zorgt voor een daling van de leerlingenabsentie en voor een hogere opkomst van ouders bij besprekingen op school.

Ouders zijn de ervaringsdeskundige van hun kind. Leerkrachten zijn onderwijsprofessionals en kennen het kind als leerling het beste. Als ouders en leerkrachten elkaars deskundigheid accepteren, kunnen ze veel van en met elkaar leren.

Ouders en HGW

Een van de uitgangspunten van HGW gaat over constructief samenwerken. ‘De samenwerking tussen leraren, kinderen en hun ouders is noodzakelijk voor goed onderwijs’. Dit behelst het volgende:

 • School en ouders werken samen aan schoolsucces.
 • De wisselwerking tussen het kind, de ouders en de leerkracht is een belangrijk thema.
 • Het gaat erom wat het kind, de ouders en de leerkracht nodig hebben voor succes op school.
 • De positieve aspecten van het kind, de ouders en de school zijn belangrijk.
 • De werkwijze is doelgericht, in stappen en transparant.

Samenwerken is meer dan alleen elkaar informeren. Dat is namelijk eenrichtingsverkeer. Op handelingsgerichte wijze samenwerken is tweerichtingsverkeer.

Onderwijsbehoeften

Gesprekken blijven vaak hangen in het bespreken van problemen. Bij HGW draait het niet om wat het kind heeft (ADHD, enz.), maar om wat het kind nodig heeft. Om deze onderwijsbehoeften te bepalen, heeft HGW hulpzinnen geformuleerd. Bijvoorbeeld: Deze leerling heeft:

 • Uitleg nodig die…
 • Opdrachten nodig die…
 • Een leerkracht nodig die..

Deze hulpzinnen helpen bij het uitwerken van de gewenste aanpak. Hierbij wordt de kennis en ervaring van alle betrokkenen – ouders, leerling, leerkracht - benut. Bij het bespreken van de aanpak zijn twee vragen belangrijk. De eerste is: Wat doen we al wat werkt? Daar ga je mee door. De tweede is: Wat kan beter?

Positieve aspecten

Om te bedenken wat beter kan en welke aanpak daarbij past, is het noodzaak om te kijken naar de positieve aspecten van de betrokkenen. De positieve aspecten zijn de sleutel tot succes. Waarom?

 • Positieve aspecten zijn bruikbaar in de aanpak, soms biedt het zelfs de oplossing.
 • Door te focussen op positieve kenmerken wordt het totaalplaatje genuanceerder.
 • Positieve aspecten zorgen voor ambitieuze doelen en optimistische toekomstverwachtingen.
 • Door het benoemen van positieve kenmerken stijgt het zelfvertrouwen en zorgt weer voor een toename van de motivatie.
 • Het is goed voor de sfeer in het gesprek.
 • Het effect van feedback is het grootst als de verhouding tussen kritische en positieve feedback 1 op 4 is. Dat betekent concreet: vier complimenten bij een verbeterpunt.

Er zijn acht aandachtsgebieden met betrekking tot het functioneren van de leerling. De verschillende aandachtsgebieden zijn:

 • Leerprestaties
 • Speel/werkhouding
 • Cognitief functioneren
 • Sociaal-emotioneel functioneren
 • Creatieve, muzikale en beeldende vaardigheden
 • Lichamelijk functioneren
 • Specifieke interesses en talenten
 • Welbevinden op school

Nu kan het zijn dat een leerling op één of meer gebieden niet goed functioneert, maar dan zijn er nog veel terreinen waarop het wél goed gaat. Die gebieden kunnen een hulpmiddel zijn om het probleem aan te pakken.

Constructief samenwerken

Bij constructief samenwerken zijn tien aandachtspunten die houvast geven. Enkele van die punten zijn:

 • Leerkrachten en ouders hebben een gemeenschappelijk belang, maar ze hebben eigen verantwoordelijkheden.
 • Het gedrag van een kind kan op thuis anders zijn dan op school. Door dit te realiseren, kan je een welles-nietes discussie voorkomen. Ga voor een dialoog in plaats van een discussie.
 • In het gesprek komen de onderwijsbehoeften van het kind en de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en de ouders aan de orde.

Soorten gesprekken

De volgende hoofdstukken behandelen de soorten gesprekken en de stappen van de 1-zorgroute.

Tips bij het communiceren

Het laatste hoofdstuk staat boordevol tips die nuttig zijn bij een gesprek op school. Enkele voorbeelden:

 • Houdt de volgende opzet in je achterhoofd: van overzicht (wat is er aan de hand?) via inzicht (hoe zou het kunnen komen?) naar uitzicht (wat doen we eraan?).
 • Als de problemen vaag blijven, vraag dan naar concrete voorbeelden.
 • Blijf niet te lang stilstaan bij het bespreken van de problemen, maar ga bij herhaling door naar de analyse.
 • Geef duidelijk je grenzen aan en vraag bij de ander ook naar zijn/haar grenzen.

Het boek sluit af met een aantal nuttige bijlagen. Een van de bijlagen geeft de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek op een goed leesbare manier weer. Een andere bijlage bespreekt de voor- en nadelen van labels in het onderwijs.

Samen sterk is geschreven voor ouders, maar omdat het over de samenwerking tussen school en ouders gaat is het ook heel geschikt voor intern begeleiders, leerkrachten en de schooldirectie.

Een tip voor scholen: Breng dit boek onder de aandacht van ouders. Geef er bijvoorbeeld aandacht aan op een informatieavond, op de website of in de nieuwsbrief. Een goede samenwerking tussen ouders en school heeft een positief effect op het schoolsucces.

Bestellen

N.a.v. Noëlle Pameijer, Samen sterk, Uitgeverij Acco 2012, ISBN 978 90 334 8946 4, € 19, 95.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Bestellen

Het boek Samen sterk is te bestellen via:

Gerelateerd

E-learning module
Wat is ouderbetrokkenheid?
Wat is ouderbetrokkenheid?
Gratis online module over ouderbetrokkenheid in het VO
Wij-leren.nl Academie 
Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!HGW uitgangspunten 1 - 4
De uitgangspunten van Handelingsgericht werken 1 - 4.
Noëlle Pameijer
HGW uitgangspunten 5 - 7
De uitgangspunten van Handelingsgericht werken 5 - 7.
Noëlle Pameijer
HGW praktijk
Handelingsgericht werken: dat doe ik al lang! Leren we stralend of balend? .
noëlle-pameijer
Curlingouders - tips begeleiders
Curlingouders - tips voor leerkrachten en begeleiders! .
Peter de Vries
Het polariseren van ouders helpt niet
Wie oordeelt over ouders, stopt met luisteren
Peter de Vries
Ouders pleitbezorgers van het schooladvies
Leraren onder druk door ouders vanwege schooladvies groep 7/8
Peter de Vries
Sociale ongelijkheid binnen het onderwijs
Sociale ongelijkheid binnen het onderwijs
Ilse Erich
Functionele buikpijn - wat kan de leerkracht?
Omgaan met functionele buikpijnklachten bij kinderen
Peter de Vries
Ouders als pleitbezorgers
Ouders als pleitbezorgers
Peter de Vries
oudertevredenheidsonderzoek
Waarom oudertevredenheidsonderzoeken ons in de weg kunnen zitten
Peter de Vries
Reflecteren met het team over visie
Reflecteren met het team - schrijf een brief!
Dolf Janson
Ouders voor ouders
Ouders voor ouders
Peter de Vries
10 minutengesprekken
Zijn 10-minutengesprekken nog van deze tijd?
Peter de Vries
Communiceren met ouders - tips
Lastige ouders, lastige leraren - Vijf tips voor een goede samenwerking
Peter de Vries
samenwerken met ouders in passend onderwijs
Samen met ouders onderwijs passend maken
Peter de Vries
Positieve feedback
Een ander perspectief op - hardnekkige - opvattingen over feedback
Lia Voerman
Constructieve communicatie 2
Ouderbetrokkenheid en constructieve communicatie 2
Noëlle Pameijer
Constructieve communicatie 1
Ouderbetrokkenheid en constructieve communicatie - 1
Noëlle Pameijer
Iedere ouder telt
Iedere ouder telt - de vitale plek van ouders in de schoolloopbaan
Anne van Hees
Communicatie met ouders
Thuis in school: samen leren begint bij communiceren
Annemieke Top
Missers met ouders
Missers met ouders - zes vormen die niet werken
Peter de Vries
Externe hulpverleners
De rol van externe hulpverleners
Peter de Vries
Community bouwen
Community bouwen met ouders
Peter de Vries
Nieuwe vormen
Ouderbetrokkenheid is niet moeilijk - Better together!
Peter de Vries
Verwende kinderen
Alles voor je kind
Willem de Jong
Educatief partnerschap
Samen leren begint bij communiceren
redactie
Samenwerking ouders
Leerlingsucces vraagt om samenwerking met ouders
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid in VVE
Ouderbetrokkenheid in VVE
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid in VO
Ouderbetrokkenheid in het Voortgezet Onderwijs
Peter de Vries
Keurmerk ouderbetrokkenheid
Keurmerk ouderbetrokkenheid
Peter de Vries
Ouders en onderwijs
School en ouders: samen sterker dan alleen!
Noëlle Pameijer
Verbindend communiceren
Verbindend communiceren
Hélène van Oudheusden
Vaders in het voortgezet onderwijs
Vaders in het voortgezet onderwijs
Peter de Vries
klagende ouders hebben gelijk
Klagende ouders hebben gelijk (en de school ook)
Ivo Mijland
Tips voor ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid; zeven dingen die elke ouder moet weten
Peter de Vries
Misverstanden over ouderbetrokkenheid VO
Zes misverstanden over ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs
Peter de Vries
Klassen en kansen
Klassen en kansen, wat te doen aan kansenongelijkheid?
Peter de Vries
Kansenongelijkheid in het onderwijs
Aan de slag met kansenongelijkheid in het onderwijs
Jaap Versfelt
Parentificatie ontrafelen
Parentificatie en hoe dit te ontrafelen
Ivo Mijland
Armoede op school
Armoede op school
redactie
Strategie voor opvangen van productieve relaties met ouders
Een strategie voor het opbouwen van productieve relaties met ouders
Crystal Frommert
Strategie voor opvangen van productieve relaties met ouders
Een strategie voor het opbouwen van productieve relaties met ouders
Crystal Frommert
It takes a schoolclass to raise a child
It takes a schoolclass to raise a child
Peter de Vries
Te betrokken ouders bestaan niet
Te betrokken ouders bestaan niet
Peter de Vries
Emo mails verboden
Emo-mails verboden!
Peter de Vries
Emo mails verboden
Emo-mails verboden!
Peter de Vries
Pedagogisch klimaat nieuwkomers
Een warm pedagogisch klimaat voor nieuwkomers
Hélène van Oudheusden
Handboek ouderbetrokkenheid
Handboek Ouderbetrokkenheid 3.0
Marianne Hogenhout
Communicatie ouders
Professioneel communiceren met ouders
Korstiaan Karels
School en ouder
School en ouder, schouder aan schouder
Arja Kerpel
Omgaan met ouders
Omgaan met ouders
Myriam Lieskamp
Omgaan met ouders
Omgaan met ouders
Myriam Lieskamp
Medezeggenschap in het onderwijs
Kansrijke medezeggenschap in het onderwijs
Myriam Lieskamp
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Marleen Legemaat
Ouderbetrokkenheid NeXt
Ouderbetrokkenheid NeXt, Handboek voor mentoren in het voortgezet onderwijs
Joost Karels
Samenwerkend Leiderschap
Samenwerkend Leiderschap - leiders met impact
Carlien Ostermeier
Participerende ouders
Luc Stevens zegt ‘Het hoort niet zo’. Het kán wel!
Joris Spekle
Kansengelijkheid en kansrijk adviseren
Klasse(n)! Over ouders, kansengelijkheid en kansrijk adviseren
Peter de Vries
Het is de toon die me ziek maakt
Het is de toon die me ziek maakt
Peter de Vries

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Communicatie met ouders in een video van één minuut uitgelegd
Communicatie met ouders in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]communicatie met ouders
ouderbetrokkenheid

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest