Een leven lang vitaal in het onderwijs. Gezond, productief en met plezier (blijven) werken

Myriam Lieskamp

auteur, onderwijsadviseur, senior strategisch beleidsmedewerker bij Myriam Lieskamp

 

  Geplaatst op 27 mei 2020

Lieskamp, M. (2020). Een leven lang vitaal in het onderwijs. Gezond, productief en met plezier (blijven) werken .
Geraadpleegd op 21-09-2020,
van https://wij-leren.nl/een-leven-lang-vitaal-in-het-onderwijs.php

  >> Een leven lang vitaal in het onderwijs direct bestellen.

Myriam Lieskamp is hoofdredacteur van de boekenserie: samen leidinggeven aan de onderwijspraktijk. Het zijn interessante boeken over diverse onderwijskundige onderwerpen. In het boek 'Een leven lang vitaal in het onderwijs' gaat Tinka van Vuuren in op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in je werk als leerkracht.

Een leven lang vitaal voor de klas. Wie wil dat niet als je werkzaam  bent in het primair of voortgezet onderwijs? Voor de klas staan is een baan waarin leraren waarde toevoegen aan de gemeenschap, aan de leerlingen en hun ouders. Als leraar dragen zij bij aan de ontwikkeling van leerlingen. Deze kern van het onderwijs maakt dat leraren van betekenis zijn. Het leraarschap biedt de mogelijkheid om talent optimaal in te zetten, om op de juiste plek zitten, een leven lang te leren en werkgeluk te vinden. Een leven lang vitaal voor de klas staan, vraagt erom dat je duurzaam inzetbaar bent én blijft. 

Duurzame inzetbaarheid gaat over gezond en productief aan het werk kunnen, willen en mogen zijn en het plezier in het werk te houden. Nu én in de toekomst.

Waarom dit boek?

Dit boek gaat over hoe leerkrachten een leven lang vitaal voor de klas kunnen en willen staan. Voor hen is het behoud van duurzame inzetbaarheid van belang om met plezier aan het werk te zijn, om hen van een inkomen te verzekeren en om in goede gezondheid de pensioengerechtigde leeftijd te halen. 

Voor de school is het behoud van duurzame inzetbaarheid van belang om goed onderwijs te kunnen verzorgen.

Met gezonde, gemotiveerde en vakbekwame leerkrachten zijn scholen immers beter in staat beter kwalitatief goed onderwijs te geven. Dit alles terwijl er allerlei ontwikkelingen zijn die de duurzame inzetbaarheid onder druk zetten: vergrijzing, werkdruk, passend onderwijs, lerarentekorten, digitalisering, verandering van de inhoud van het vak en nog vele andere ontwikkelingen. 

We spreken niet slechts over inzetbaarheid, maar over duurzame inzetbaarheid: gezond, productief en met plezier het huidige én toekomstige werk kunnen en willen blijven uitvoeren. Want het gaat niet alleen over het nu, maar vooral over later. Bij duurzame inzetbaarheid kijken we naar de lange termijn. Net zoals bij duurzame energie vraagt duurzame inzetbaarheid om activiteiten voor de toekomst. Het vraagt leerkrachten zuinig om te springen met de eigen schaarse hulpbronnen zoals vakbekwaamheid, gezondheid en motivatie. En het vraagt van werkgevers om dit te faciliteren.

Inhoud

Dit boek richt zich dan ook tot leerkrachten én tot hun leidinggevenden. Het toont het belang van duurzame inzetbaarheid in het onderwijs, en gaat in op hoe dat kan worden bereikt en welke maatregelen daarbij helpen.

Het boek geeft bovendien praktische tips en ideeën om je eigen duurzame inzetbaarheid te versterken.

Het boek geeft niet alleen voorbeelden van maatregelen die je zelf kunt treffen, maar ook maatregelen die de school kan nemen. Deze interventies volgen op logische en begrijpelijke manier uit de beschreven kennis. De daarbij horende voorbeelden uit de praktijk, zowel in het primair als voortgezet onderwijs, zijn helder en duidelijk beschreven en toepasbaar in jouw beroepspraktijk.  

Het boek is als volgt opgebouwd: 

  • Allereerst wordt in ingegaan op de ontwikkelingen in het po en vo, en hoe deze ontwikkelingen duurzame inzetbaarheid onder druk kunnen zetten. 
  • Daarna volgt in een uiteenzetting over wat duurzame inzetbaarheid nu precies inhoudt en wat maakt dat je duurzaam inzetbaar bent én blijft. 
  • Vervolgens komt aan de orde hoe duurzame inzetbaarheid kan worden bevorderd. Hierover valt te lezen wat leraren hier zelf voor kunnen doen en wat werkgevers kunnen doen. 
  • Een volgend hoofdstuk beschrijft voorbeelden uit de praktijk van maatregelen om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. 
  • Het laatste hoofdstuk eindigt met tips om zelf toe te passen en een beschouwing over wat maakt dat maatregelen succesvol zijn.

Deze uitgave bevat recente wetenschappelijke kennis, gebaseerd op onderzoek naar duurzame inzetbaarheid en al die begrippen die daarmee te maken hebben, zoals vitaliteit, employability, gezondheid, motivatie, bevlogenheid, plezier in het werk en productiviteit. Deze wetenschappelijke kennis is onder meer gebaseerd op het onderzoek van Loyalis met de scan Vitaal in je Werk, die inmiddels bij meer dan 4000 werknemers in het po en vo is afgenomen. 

Bestellen

Het boek Een leven lang vitaal in het onderwijs is te bestellen via:

Lieskamp, M. (2020). Een leven lang vitaal in het onderwijs. Gezond, productief en met plezier (blijven) werken .
Geraadpleegd op 21-09-2020,
van https://wij-leren.nl/een-leven-lang-vitaal-in-het-onderwijs.php

Gerelateerd

adviestraject
Leren Zichtbaar Maken
Leren Zichtbaar Maken
John Hattie
Bazalt | HCO | RPCZ 
E- learning module
Groepsdynamica als het niet lekker loopt PO
Groepsdynamica als het niet lekker loopt PO
Groepsdynamisch observeren, normdragers en interventies
Medilex Onderwijs 
Klassenmanagement
Klassenmanagement - welke leerkrachtvaardigheden zijn belangrijk?
Arja Kerpel
Startende leerkracht
De startende leerkracht
Angela Kouwenhoven-de Waardt
SBL competenties BAO
De SBL competenties leerkracht primair onderwijs
redactie
Normjaartaak
Normjaartaak in het primair onderwijs
Marjolein Zwik
Het lerarenregister
Het lerarenregister - instrument voor een professionele beroepsgroep
Korstiaan Karels
Bekwaamheidseisen PO
De bekwaamheidseisen voor de leraar primair onderwijs (groepsleraar)
redactie
Bekwaamheidseisen VHO
De bekwaamheidseisen voor de leraar voorbereidend hoger onderwijs
redactie
Werkdruk bespreekbaar maken (3)
Werkdruk bespreekbaar maken? Doe dit met kennis van de CAO PO. Deel 3
Marjolijn van Noord
Tips tegen werkdruk
Drie tips tegen werkdruk en stress in het onderwijs
Jaap Versfelt
Werkdruk tips
Werkdruk? Wees zuinig op je professionals!
Machiel Karels
Werkdrukbeleving
De dooddoener die werkdrukbeleving heet...
Marjolein Zwik
Kleine klassen hebben voordelen
Klein is fijn - Waarom kleine klassen beter werken dan grote
Ruben du Burck
Meester Mark -1-
Meester Mark draait door - ten onder in het onderwijs
Arja Kerpel
Meester Mark -2-
Meester Mark vraagt door
Helèn de Jong
Het prachtige risico van onderwijs
Het prachtige risico van onderwijs - Gert Biesta
Machiel Karels
Leraren hebben meer vakantie
Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken
Arja Kerpel
Leraren zijn net echte mensen
Leraren zijn net echte mensen -
Arja Kerpel
Lessen in orde
Lessen in orde - Handboek voor de onderwijspraktijk
Marleen Legemaat
Handboek voor leraren
Handboek voor leraren
Marleen Legemaat
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Marleen Legemaat
Staat van de leraar
De Staat van de Leraar
Marjolein Zwik
Werkdruk bespreken
Leraren en werkdruk: waarom mopperen in de koffiekamer niet werkt
Angela Kouwenhoven-de Waardt


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Wat doen scholen aan het oplossen van het lerarentekort?
Wat doen scholen aan het oplossen van het lerarentekort?
redactie
Hoe kicken we af van zinloze routines? Tjipcast 018
Hoe kicken we af van zinloze routines? Tjipcast 018
redactie
Effect combinatieklas op leerprestaties en leerkracht
De combinatieklas: wat doet die met de leerprestaties en leerkracht?
Interventies voor realiseren en instandhouden beroepsorganisatie
Hoe ontwikkel je een beroepsorganisatie van leraren?
Maatregelen om lerarentekort te verminderen
Hoe dring je effectief het lerarentekort terug?
Welbevinden van leerlingen na herindeling groepen
Hoe ervaren leerlingen een herindeling van de groep?
Het terugbrengen van contacttijd
Leveren kortere lesuren wat op?
Werken met weektaak relatie metacognitieve vaardigheden
Werken met een weektaak: wat levert het op voor leerlingen?
Invloed van fysieke omgeving op leren
Heeft de fysieke omgeving invloed op het leren?
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
Kijkwijzer voor leraren
Kijkwijzers, hoe helpend zijn ze voor leraren?
De leraar als ontwerper van het curriculum
Hoe maak je van een leraar een goed ontwerper?
Passende professionalisering
Passend onderwijs vraagt om passende professionalisering
Klassenmanagement
Effectieve klassenmanagementstrategieën in de onderwijspraktijk
Ontwikkeling voorwaarden
Ontwikkeling van en voorwaarden voor Passend onderwijs
Pedagogisch didactisch handelen
Pedagogisch-didactisch handelen en Passend Onderwijs
Ouderbeleid achterstandsleerlingen
Ouderbeleid in scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Een leven lang vitaal in het onderwijsInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.