De vijf frustraties van teamwork - werkboek

Machiel Karels

Directeur Wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij Wij-leren.nl

  

  Geplaatst op 3 juli 2024

  >> De vijf frustraties van teamwork - werkboek direct bestellen.

Samenvatting

'De vijf frustraties van teamwork - werkboek' van Patrick Lencioni is een praktische gids ontworpen om teams te helpen de vijf kernproblemen te overwinnen die hun effectiviteit ondermijnen. Dit werkboek is een waardevol hulpmiddel voor schoolleiders en leraren in het onderwijs die streven naar een sterkere en meer samenwerkende schoolcultuur. Het biedt concrete oefeningen en tools om de theorieën uit het oorspronkelijke boek 'De vijf frustraties van teamwork' toe te passen in de praktijk.


In de Wij-leren.nl Academie is er een gratis webinar beschikbaar over de inhoud van dit boek: Hoe bevorder je de samenwerking in je team?


Inleiding

Het werkboek begeleidt teams door een reeks stappen en activiteiten om de vijf dysfunctionele gedragingen, zoals beschreven in het oorspronkelijke boek, aan te pakken. Door middel van reflectie, groepsdiscussies en gerichte oefeningen, helpt het werkboek teams om meer cohesie en effectiviteit te bereiken.

De vijf frustraties van teamwork

1. Gebrek aan vertrouwen

Doel: Vertrouwen opbouwen tussen teamleden door openheid en kwetsbaarheid te bevorderen.

Oefeningen: Persoonlijke geschiedenis-oefeningen waarbij teamleden persoonlijke verhalen delen om begrip en empathie te vergroten.

2. Angst voor conflict

Doel: Creëren van een cultuur waarin constructieve conflicten worden aangemoedigd en benut.

Oefeningen: Rollenspellen en discussies om teamleden te leren effectief en respectvol met meningsverschillen om te gaan.

3. Gebrek aan betrokkenheid

Doel: Het vergroten van de betrokkenheid bij teamdoelen en besluitvorming.

Oefeningen: Consensusmodellen en betrokkenheidssessies die ervoor zorgen dat alle teamleden zich gehoord en gewaardeerd voelen bij belangrijke beslissingen.

4. Ontlopen van verantwoordelijkheid

Doel: Teamleden verantwoordelijk houden voor hun prestaties en bijdragen.

Oefeningen: Het opstellen van duidelijke verwachtingen, het gebruik van prestatie-indicatoren en regelmatige feedbacksessies.

5. Gebrek aan aandacht voor resultaten

Doel: Focussen op collectieve resultaten in plaats van individuele prestaties.

Oefeningen: Het stellen van gezamenlijke doelen, het vieren van teamprestaties en het koppelen van individuele successen aan teamdoelen.

Praktische Toepassingen voor het Onderwijs

Voor schoolleiders en leraren biedt dit werkboek specifieke activiteiten die direct in de onderwijssetting kunnen worden toegepast. Enkele voorbeelden zijn:

  • Teambuildingactiviteiten: Ontworpen om vertrouwen te vergroten door het delen van persoonlijke verhalen en ervaringen.
  • Conflictresolutietraining: Rollenspellen en workshops om leraren en stafleden te leren hoe ze constructieve conflicten kunnen aangaan en oplossen.
  • Betrokkenheidssessies: Strategische sessies om leraren actief te betrekken bij de besluitvorming en hun gevoel van eigenaarschap te vergroten.
  • Feedbackrondes: Regelmatige feedbackmomenten om transparantie en verantwoordelijkheid te bevorderen.
  • Resultaatgerichte initiatieven: Het opzetten van gezamenlijke doelen en het vieren van behaalde successen om de focus op teamprestaties te versterken.

Conclusie

'De vijf frustraties van teamwork - werkboek' biedt een gestructureerde en praktische aanpak om de samenwerking binnen teams te verbeteren. Door de oefeningen en strategieën uit het werkboek toe te passen, kunnen schoolleiders en leraren een effectievere en meer samenhangende schoolomgeving creëren. Dit leidt niet alleen tot betere samenwerking en hogere betrokkenheid, maar ook tot verbeterde onderwijskwaliteit en leerlingprestaties. Patrick Lencioni's werk is een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die streeft naar sterke, samenwerkende teams in het onderwijs.

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Bestellen

Het boek De vijf frustraties van teamwork - werkboek is te bestellen via:

Gerelateerd

Webinar
7 valkuilen bij veranderprocessen in het onderwijs
7 valkuilen bij veranderprocessen in het onderwijs
Webinar met Machiel Karels
Wij-leren.nl Academie 
Congres
De intern begeleider als kwaliteitscoördinator
De intern begeleider als kwaliteitscoördinator
Zet in op onderwijskwaliteit, zorg en schoolontwikkeling
Medilex Onderwijs 
Schoolleider bij veranderingen
Hoe geef je als schoolleider succesvol leiding aan veranderingen?.
Gerard Bel
Leiderschapsstijlen
Leiderschap en leiderschapsstijlen
Machiel Karels
Hoe bevorder je samenwerking in je schoolteam
Hoe bevorder je de samenwerking in je schoolteam?
Machiel Karels
Team-based learning
Team-based Learning: best practice voor effectief en leuker leren!
Ilse Erich
Van groep naar team; kijk zo eens naar je klas!
Maak van je groep een team!
Alex de Bruijn
Systemische teamcoaching in het onderwijs
Systemische teamcoaching in het onderwijs
Henk Galenkamp
Reflecteren met het team over visie
Reflecteren met het team - schrijf een brief!
Dolf Janson
De noodzaak van een teamcoach om als team doelen te behalen
Werken met Teacher Leadership
Jaap Versfelt
Leerprocessen van professionals in de school begeleiden
Werken aan een professionele cultuur: Hoe begeleid je lerende collega's?
Naomi Mertens
Teamleren
Teamleren in een lerende school: samen werken aan beter onderwijs
Jan Jutten
Leren samen leren
De meerwaarde van professionele leergemeenschappen en lerende netwerken
Naomi Mertens
Persoonlijk meesterschap
Persoonlijk meesterschap: Het creëren van je eigen toekomst
Jan Jutten
Tien werkzame principes voor een lerend team
10 werkzame principes voor professionele ontwikkeling en innovatie
Machiel Karels
Schoolontwikkeling, ambities naar doelen
Van ambitie naar uitvoer in de lespraktijk
Jaap Versfelt
De vijf frustraties van teamwork
De vijf frustraties van teamwork
Machiel Karels
pedagogische sensitiviteit
Werken aan pedagogische sensitiviteit in je team
Myriam Lieskamp
Stap voor stap naar stevig leiderschap
Stap voor stap naar stevig leiderschap - recensie
Machiel Karels
Leiding geven aan een lerende school
Leiding geven aan een lerende school
Machiel Karels
Professionele groei van leraren en andere onderwijsprofessionals. Grip op leren.
redactie
Professionele Leergemeenschap het handboek
Professionele Leergemeenschap - het handboek
Machiel Karels
Handboek professionele schoolcultuur
Handboek professionele schoolcultuur
Machiel Karels
Professionele leergemeenschap
De professionele leergemeenschap
Arja Kerpel
Samenwerkend Leiderschap
Samenwerkend Leiderschap - leiders met impact
Carlien Ostermeier
Teamgericht organiseren basisonderwijs
Teamgericht organiseren in het basisonderwijs
Machiel Karels
De 6 talenten voor teamwork
De 6 talenten voor teamwork
Machiel Karels
Teamontwikkeling
Werken aan team dé uitdaging schooldirecteur
Alex de Bruijn
Positie schoolleider
Scheiden van bestuur en schoolleiding
Rijk van Ommeren

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe bouw je aan een topteam? Tjipcast 033
Hoe bouw je aan een topteam? Tjipcast 033
redactie
Marco de Witte over de essentie van veranderen in organisaties
Marco de Witte over de essentie van veranderen in organisaties
redactie
Wat is de invloed van management op werk, leven en democratie?
Wat is de invloed van management op werk, leven en democratie?
redactie
Omix Webtalks met Ben Tiggelaar - Leiderschap en verandering in het onderwijs.
Omix Webtalks met Ben Tiggelaar - Leiderschap en verandering in het onderwijs.
redactie
Helma van der Hoorn - Bestuurlijke vernieuwingen door vertrouwen
Helma van der Hoorn - Bestuurlijke vernieuwingen door vertrouwen
redactie
Patronen doorbreken en beweging krijgen in organisaties
Patronen doorbreken en beweging krijgen in organisaties
redactie
Tip van Tjip 010  en de spieken studiedag voor onderwijsmanagers
Tip van Tjip 010 en de spieken studiedag voor onderwijsmanagers
redactie
Hoe kunnen organisaties spelend veranderen? Tjipcast 022
Hoe kunnen organisaties spelend veranderen? Tjipcast 022
redactie
Hoe kun je als professional regie nemen over innovatie? Tjipcast 037
Hoe kun je als professional regie nemen over innovatie? Tjipcast 037
redactie
Veranderen in organisaties: Klein maar fijn? Tjipcast 028
Veranderen in organisaties: Klein maar fijn? Tjipcast 028
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]dienend leiderschap
leiderschapsstijl
lerende school
lesson study
situationeel leiderschap
teamleren

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest