Handboek gedrag op school

Machiel Karels

Directeur Wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij Wij-leren.nl

  

  Geplaatst op 16 februari 2024

  >> Handboek gedrag op school direct bestellen.

Het handboek Gedrag op school' van Anton Horeweg bestaat uit maar liefst drie delen. Het is een uniek en onmisbaar praktisch naslagwerk voor leraren. Elk deel is afzonderlijk verkrijgbaar, maar de boeken zijn ook samen te koop in een luxe box.
 
In zijn uitgebreide en zeer gedegen onderbouwde driedelige serie richt Anton Horeweg zich op alle mogelijke vormen en oorzaken van storend gedrag in de klas. Hij biedt daarbij inzicht in wat de leerkracht kan doen om dit gedrag te voorkomen of te verhelpen. Belangrijk in zijn benadering is het vermijden van het 'plakken van labeltjes'. Horeweg benadrukt dat kinderen met 'probleemgedrag' handelen uit onmacht en niet uit onwil. Zijn boodschap blijft boven alles dat verandering in de meeste gevallen niet vanuit het kind moet komen, maar vanuit de leerkracht.
 
Anton Horeweg heeft een holistische benadering van gedrag en gedragsproblemen, waarbij hij verschillende aspecten van het kind en zijn omgeving in overweging neemt. Dit zijn enkele kernpunten van zijn visie op gedrag en gedragsproblemen:

1. Positieve benadering

Horeweg benadrukt het belang van een positieve benadering bij het omgaan met gedragsproblemen. Hij gelooft dat positieve aandacht voor gewenst gedrag effectiever is dan straffen voor ongewenst gedrag.

2. Communicatie en begrip

Anton Horeweg moedigt aan tot een open communicatie met kinderen. Het begrijpen van de redenen achter bepaald gedrag staat centraal. Door te luisteren naar kinderen en hun perspectief te begrijpen, kan je als leraar effectiever reageren.

3. Omgevingsfactoren

Horeweg kijkt naar de bredere context, inclusief de omgeving waarin een kind opgroeit. Hij benadrukt dat gedrag vaak wordt beïnvloed door factoren zoals gezin, school en vriendenkring. Een holistische aanpak houdt rekening met al deze elementen.

4. Samenwerking tussen ouders en leraren

De samenwerking tussen ouders en leraren is volgens Horeweg cruciaal. Hij moedigt aan tot een gezamenlijke aanpak waarbij ouders en leraren samenwerken om gedragsproblemen aan te pakken en positief gedrag te bevorderen.

5. Aanpassing van het onderwijsaanbod

Horeweg pleit voor differentiatie in het onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele behoeften van kinderen. Een flexibele aanpak kan helpen om beter aan te sluiten bij de diverse leerstijlen en niveaus van de leerlingen.
 
Volgens Horeweg is het essentieel dat leerkrachten de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van het kind herkennen en erkennen. Met deze kennis kunnen ze aan de slag gaan om het gedrag van het kind positief te beïnvloeden. De vele handreikingen in de drie delen van dit handboek zijn ontwikkeld om leerkrachten hierbij te ondersteunen. Hij gelooft sterk in de rol van de leerkracht als de sleutel tot verandering en benadrukt dat het begrijpen van het kind en het inspelen op diens behoeften de basis vormen voor een effectieve aanpak van gedragsproblemen in de klas.

Deel 1

Deel 1 bevat de volgende onderwerpen:
 • Een goede school
 • Preventief werken
 • ADHD
 • ADD
 • Zelfregulatie en executieve functies

Deel 2

Deel 2 bevat de volgende onderwerpen:
 • ASS
 • DCD
 • Angst- en stemmingsstoornissen
 • Faalangst
 • NLD
 • Tourette
 • (Hoog)begaafdheid

Deel 3

Deel 3 bevat de volgende onderwerpen:
 • Trauma
 • Hechtingsproblematiek
 • Agressie
 • Pestgedrag
 • ODD en CD
 • TOS
 • Urban teaching

Anton Horewegs gedragsreeks vormt een waardevolle leidraad voor leraren, intern begeleiders en schoolleiders. Met een holistische benadering richt Horeweg zich op de diepere oorzaken van storend gedrag, waarbij hij de leerkracht als sleutelfiguur benoemt. De centrale gewetensvraag "zou jij bij jezelf in de klas willen zitten?" bevordert zelfreflectie en bewustwording.

Recensie 

Het boek overstijgt het louter benoemen van gedragsproblemen en biedt concrete handvatten voor positieve verandering. Elk hoofdstuk is voorzien van vele korte casussen in een gekleurd kadertje, zodat je gemakkelijk kunt zien hoe het betreffende gedrag er in de praktijk van alledag uit ziet.
 
De heldere en overzichtelijke vormgeving versterkt de praktische waarde. Er wordt veel gewerkt met lijstjes kenmerken om het gedrag te kunnen herkennen.
 
Daarnaast geeft Anton Horeweg de leraren duidelijke en praktische tips voor het omgaan met het betreffende gedrag in de klas. Elk hoofdstuk sluit af met een samenvattende lijst met suggesties.
 
Het handboek is voorzien van een indrukwekkende lijst literatuurverwijzingen.
 
Met het 'Handboek gedrag op school' zet Anton Horeweg voor alle betrokkenen bij het onderwijs een standaardwerk neer op het gebied van gedrag en gedragsproblemen. Van harte aanbevolen!

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Bestellen

Het boek Handboek gedrag op school is te bestellen via:

Gerelateerd

Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Cursus
Autismecoach in het po
Autismecoach in het po
Coachen en begeleiden van leerlingen met autisme
Medilex Onderwijs 
E-learning module
Wat is hechting? En hoe ontstaan hierin problemen?
Wat is hechting? En hoe ontstaan hierin problemen?
Doorloop deze gratis module over hechting
Wij-leren.nl Academie 
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!Gedragsproblemen
Indicaties van gedragsproblemen en werkhoudingproblemen.
Machiel Karels
Tips voor mentoren in begeleiding problematiek
De morele plicht van elke mentor
Ivo Mijland
Explosief agressief gedrag (2)
Explosief/agressief gedrag bij kinderen. Wat kun je doen in je klas? (2)
Anton Horeweg
Explosief agressief gedrag (1)
Explosief/agressief gedrag bij kinderen. Wat kun je doen in je klas? (1)
Anton Horeweg
Samenwerken van school en jeugdzorg
Onderwijs en jeugdzorg hebben elkaar nodig!
Elena Carmona van Loon
Tips in de klas - hechtingsproblemen
Hechtingsproblemen - tips voor de leerkracht
Anton Horeweg
Fysiek straffen
Straffen in de klas - Historisch overzicht van visie op fysieke straf
Kees van Overveld
Relatie inzetten
Regie versterken in het onderwijs; een basishouding!
Elena Carmona van Loon
Maatwerk en vakmanschap
Van maatwerk naar vakmanschap bij gedragsproblematiek
Peter Mol
Professionele houding
Passend onderwijzen vanuit vier dimensies
Peter Mol
Scheiding ouders
Kinderen en echtscheiding - papa wil niet dat zijn dochter getest wordt
Miriam de Heer
Vluchtelingen begeleiding
Vluchtelingkinderen in de Klas
Hélène van Oudheusden
Toelaatbaarheid
Passend onderwijs en weloverwogen beslissen. Praten over leerlingen.
Elena Carmona van Loon
Interventies gedragsproblemen
Interventie bij gedragsproblemen - De Eerste Stap
Monique Baard
Getraumatiseerde kinderen
Connectie in plaats van correctie - kinderen met trauma
Willem de Jong
Mindfulness oefeningen
Mindfulness in de Klas
Hélène van Oudheusden
Onderwijstijdschrift JSW
100 jaar onderwijstijdschrift JSW
Machiel Karels
Positive Behavior Support
Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS)
Monique Baard
Professional in de spiegel 1
Professional in de spiegel - achtergronden
Hanne Touw
Omgaan met agressie
Korte lontjes en coole gasten. Gericht omgaan met agressie in school
Kees van Overveld
Functie gedragsproblemen
‘Waarom doe je dat!?’ - Functie en aanpak van probleemgedrag
Kees van Overveld
Gedragsproblemen tips
Gedragsproblemen: rol pedagogische sensitiviteit leerkracht
Peter de Vries
Preventie gedragsproblemen
Onderwijs en gedragsproblemen: Prioriteit voor preventie
Kees van Overveld
Werken met Groepsplan gedrag
Passend onderwijs: werken met een groepsplan gedrag
Kees van Overveld
Gedragsproblemen leerkrachtgedrag
Gedragsproblemen in de klas: preventie
Anton Horeweg
Omgaan met gedragsproblemen
Omgaan met gedragsproblemen
Anton Horeweg
Probleemgedrag in gradaties
Het ene gedragsprobleem is het andere niet
Kees van Overveld
ADHD misdiagnose
Diagnose ADHD Schoenmaker blijf bij je leest
Willem de Jong
Kinderen met een psychotrauma
Trauma? Dat komt bij ons op school niet voor...
Anton Horeweg
Talentontwikkeling van executieve functies
Talentontwikkeling: de waarde van executieve functies
Nadine van der Hart
Externaliserend gedrag en investeren in relatie
Omgaan met agressief en asociaal gedrag? Investeer in de relatie!
redactie
Zeven tips anti discriminatie
Hoe pak je discriminatie effectief aan?
redactie
Sociale veiligheid, wat is het
Waar het bij sociale veiligheid écht om draait -1-
Henk Galenkamp
Sociaal emotionele vaardigheden, basis voor je leven
Sociaal-emotionele vaardigheden: de basis voor je leven leg je op school
Anne-Wil Abrahamse
Gedragsproblemen vanuit prikkels van het brein
Gedragsproblemen: een verkeerde afslag in het brein
Kees van Overveld
Sociale veiligheid - omgaan met angst en boosheid
Sociale veiligheid - over (dis)functionele angst en boosheid -2-
Henk Galenkamp
Angst en agressie in school
Angst en agressie in de school
Kees van Overveld
Hardnekkig probleemgedrag moeilijke groep
Omgaan met probleemgedrag in de groep
Kees van Overveld
Hardnekkig probleemgedrag moeilijke groep
Omgaan met probleemgedrag in de groep
Kees van Overveld
Tien aanbevelingen voor omgang jongeren en messencriminaliteit
Jongeren en messencriminaliteit -2- Tien aanbevelingen voor een oplossing
Kees van Overveld
Jongeren en messencriminaliteit: analyse en problematiek
Jongeren en messencriminaliteit -1- Wat is er aan de hand?
Kees van Overveld
Sociale veiligheid consequent betrouwbaar toegankelijk polyvaaltheorie
Sociale Veiligheid: wat we voor leerlingen kunnen betekenen -3-
Henk Galenkamp
Sel-levensvaardigheden-sociaal-emotioneel
Sociaal-emotioneel leren op school
Kees van Overveld
Goed gedrag aanleren vraagt om een professionele schoolcultuur
Onderwijs is teamsport. Goed gedrag aanleren ook.
Anton Horeweg
Kinderen met messen
Kinderen met messen
Kees van Overveld
Waarom het reguliere onderwijs systematische valkuilen bevat
Preventie van schoolproblemen (1) - Reguliere onderwijsorganisatie en schoolproblemen
Ton Mooij
Brutaal, boos of agressief gedrag op school
Brutaal, boos of agressief gedrag op school
Marleen Legemaat
De traumasensitieve school
De traumasensitieve school
Marleen Legemaat
Lessen in orde
Lessen in orde - Handboek voor de onderwijspraktijk
Marleen Legemaat
Gedragsproblemen bij kinderen
Gedragsproblemen bij kinderen
Marleen Legemaat
Instrumenten passend onderwijs
Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs
Helèn de Jong
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen
Anton Horeweg
Temperamentvolle kinderen
Temperamentvolle kinderen - Tips om deze kinderen te begeleiden
Arja Kerpel
Vluchtelingenkinderen
Ontwrichte kinderen in het onderwijs
Willem de Jong
Meester Mark -2-
Meester Mark vraagt door
Helèn de Jong
Meester Mark -1-
Meester Mark draait door - ten onder in het onderwijs
Arja Kerpel
Interactiewijzer
Interactiewijzer - Analyse en aanpak van interactieproblemen
Helèn de Jong
Klassenkracht
Klasse(n)kracht - in zeven stappen naar een veilig en sociaal groepsklimaat
Arja Kerpel
Coachen van kinderen
Coachen van kinderen met zwakke executieve functies
Arja Kerpel
Gedragsproblemen in de klas
Gedragsproblemen in de klas
Arja Kerpel
Voorkom probleemgedrag
Voorkom probleemgedrag
Arja Kerpel
Groepsplan gedrag
Groepsplan gedrag - passend onderwijs in PO en VO
Arja Kerpel
Ik ben toch té gek!
Ik ben toch té gek! - Een positieve kijk op Passend Onderwijs
Arja Kerpel
Sociale veiligheid in school
Sociale veiligheid in school
Myriam Lieskamp
Roos van Leary interactiekunde professionals
Roos van Leary - interactiekunde voor professionals
redactie
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep
Marleen Legemaat
Nieuwe autoriteit - Haim Omer
Nieuwe autoriteit
Marleen Legemaat
Nieuwe autoriteit - Haim Omer
Nieuwe autoriteit
Marleen Legemaat
Nieuwe autoriteit voor ouders
Nieuwe autoriteit voor ouders
Marleen Legemaat
Lof der zotheid
De lof der zotheid - echt gelijk door verschillende behandeling
Ivo Mijland
Aanpak probleemjongeren
Aanpak probleemjongeren vraagt om brede samenwerking
Kees van Overveld
Traumasensitief team bij psychotrauma
Kinderen in de knel interesseren ons geen knal
Anton Horeweg

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe wordt de mens gevormd door zijn tribe? Tjipcast 035
Hoe wordt de mens gevormd door zijn tribe? Tjipcast 035
redactie
Hechtingsstoornis in een video van één minuut uitgelegd
Hechtingsstoornis in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Roos van Leary in een video van één minuut uitgelegd
Roos van Leary in een video van één minuut uitgelegd
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]agressie
DSM
gedragsproblemen
gilles de la tourette
hechtingsstoornissen
parentificatie
positive behavior support (pbs)
roos van leary
schizofreen
verzuim
vroegsignalering

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest