Algemeen
Roos van Leary -1- Roos van Leary -2- Professionele vrijheid Verantwoordelijkheid nemen Aandacht in leerproces Autonomie leraren Bekwaamheidseisen PO Bekwaamheidseisen VHO Bekwaamheidseisen VO Leraar, een rijk beroep Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen Gerichte feedback Getting things done Je hoofd leeg maken Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties Interpersoonlijke identiteit Leraarschap waarderen Leraren hebben meer vakantie Leraren zijn net echte mensen Mindset Observeren Onderzoekende leraar Leerkrachtgedrag Selectie aan poort lerarenopleidingen Zelfvertrouwen leerkracht Verantwoordelijkheid leren Werk van de leraar Ontspannen lesgeven tips
Communicatie
Startgesprekken na de zomer Vanzelfsprekende relatie
LVS
Nadruk basisvaardigheden po
Ouders
Communicatie met ouders Leraren en ouderbetrokkenheid
Collegiale visitatie
Deel 1: leren van elkaar Deel 2: consultatie Deel 3: intervisie Deel 4: lessonstudy
Klassenmanagement
Relatie inzetten
Professionalisering
Academisch docent po/vo Begeleiding startende leraren VO Competentiemanagement Staat van de leraar Effectief leiderschap UUU werkmodel Opleiden in de school Professionele ontwikkeling Zelfbeoordeling leraren LeerKRACHT initiatief Intern begeleider Expertise leraren pop Gedrag leraren pop Identiteit leraren pop Kennis leraren pop Begeleiden reflectie pop Kwaliteit opleiding Leerkracht centrale factor Leraren leren als gelijken Het lerarenregister Randstad OnderwijsBewijs onderzoekend leren- nieuwsgierige leraren Geloof eigen kunnen leraren Meedenken aan onderwijskwaliteit Persoonlijk meesterschap Lerende netwerken Persoonlijke effectiviteit Persoonlijkheidstesten Leren samen leren Professional in de spiegel 1 Professional in de spiegel 2 Professionaliteit lerarenopleiders Professionele leergemeenschap Professioneel leren Professioneel vermogen Professionele ontwikkeling leraren Leraren basisscholen Leraren middelbaar beroepsonderwijs Programma LeerKracht Regioleren SBL competenties BAO SBL competenties VO SBL competenties VO MBO Academische pabo Professionele ruimte
Onderwijskwaliteit
Cesuur Maatwerk en vakmanschap Mogelijkheden flexibalisering lerararenopleiding Toegevoegde waarde
Leren
Klassenmanagement Onderzoekend leren rol docent Startende leerkracht Scaffoldingstechnieken
Samenwerken
Motivatie Orde en grenzen Co-teaching Duo-collega Ga tot de mier! Luistergedrag Tweetalig communiceren Macht of gezag Professionaliseren samenwerken po Communicatie in school Teamcommunicatie Teamleren Verantwoordelijkheid geven
Motivatie
Motivatie vmbo
Schoolontwikkeling
Professionele leergemeenschap
Beroepsonderwijs
Competenties docent beroepsonderwijs Professionele ontwikkeling docenten ROC Competentiegericht beroepsonderwijs
Problemen
Werkdruk werkgelegenheid 40-urige werkweek Leraren pesten leraren Emotionele processen leraren Meester Mark -1- Meester Mark -2- Regeldruk en administratie Werkdruk verlagen Werkdruk bespreken Werkdruk normjaartaak Werkdruk tips
VO en MBO
Professionele ontwikkeling docenten Ontwikkeling leraren mbo
Brede professionele basis
Werkdruk werkplezier
Passend onderwijs
Hulpstructuur rond leraar Differentiatie handelingsrepertoire Passende professionalisering Pedagogisch didactisch handelen
Arbeidsvoorwaarden
Werkdruk en administratie
ICT
Weinig ICT-gebruik Invloed digitale leeromgevingen op leraren Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren

 

Meester Mark draait door

Arja Kerpel

Redactielid wij-leren.nl l Projectleider bij Wij-spelen.nl

 

  Geplaatst op 1 juni 2015

Kerpel, A. (2015) Meester Mark draait door.
Geraadpleegd op 19-10-2017,
van https://wij-leren.nl/meester-mark-draait-door.php

>> Het boek Meester Mark -1- direct bestellen.

Op zijn 35e maakt Mark van der Werf een carrièreswitch: van journalist naar meester. Hij ‘ruilt’ de Haagse politici in voor een klasje met jong grut: groep 3. In Meester Mark draait door doet hij met zelfspot verslag van zijn nieuwe loopbaan. Hoe vergaat het hem?

De wittebroodsweken

Meester Mark maakt een vliegende start. Hij geniet van het lesgeven, van de kinderen. Het onderwijs vréét energie, maar wat vindt hij het leuk! Elk kind is anders, sommigen hebben een bijzondere gebruiksaanwijzing, maar Meester Mark gaat de uitdaging aan. Zelfs alle dingen die erbij komen, neemt hij voor lief. ‘Ik zit op een roze wolk waar ik voorlopig niet vanaf val. Of ik de kinderen nou in hun gymschoenen duw, rietjes in pakjes Wicky steek, of mandarijnenschillen los pulk; ik doe het allemaal met evenveel plezier.’(blz. 23)

Naast het lesgeven in groep 3, moet Mark ook zijn lesbevoegdheid halen op de PABO. Daar is hij beduidend minder enthousiast over: ‘Geen moment heb ik het gevoel dat ik op de PABO een betere leerkracht word. Maar met gepruts kun je er kennelijk wel prima cijfers halen. Er is slechts één voorwaarde: een cruciale. (blz. 69) Die voorwaarde is reflectie. Reflecteren op alles wat je wilt, denkt, doet en voelt. Al lever je broddelwerk in, zolang je er goed op reflecteert, krijg je alsnog een voldoende. Sterkte-zwakteanalyses, persoonlijke ontwikkelingsplannen; het zal Mark een zorg zijn. Als hij zijn papiertje maar krijgt.

Orde houden

In groep 3 heeft Mark veel steun aan zijn collega, die hem coacht. Ze houdt hem zoveel mogelijk uit de wind en neemt hem aardig wat werk uit handen. In zijn tweede jaar krijgt hij groep 7. Dan wordt hij in het diepe gegooid. Hij komt er steeds meer achter dat ‘dromen, durven, doen’ niet zo makkelijk is als het lijkt.

Hij beschrijft op een vlotte manier hoe lessen verlopen. Hoe drie man sterk een onhandelbare leerling - inclusief meubilair - het lokaal uittillen. Niet één keer, nee, regelmatig. Als deze leerling van school is, lijkt het éven iets beter te gaan. Maar niet voor lang. En dan te bedenken dat het lesgeven niet het enige is…

Bureaucratie

Helaas, schrijft Meester Mark, heb ik me verkeken op de bureaucratie in het onderwijs. Alles moet vastgelegd worden; elke opmerkelijke uitspraak van leerlingen, elk telefoongesprek. ‘Zodra een praatje met vader of moeder ‘goedemorgen’ overstijgt, wordt ik geacht daarvan een schriftelijke weergave te geven’. (blz.114)

Dat is niet het enige. Van elke leerling moeten de ‘zeven sociaal emotionele dimensies’ ontrafelt worden in het pedagogisch expertsysteem ZIEN!’. Na het beantwoorden van honderden vragen komt er een scoreformulier uitrollen. Daar staan precies de dingen op, waar Mark zelf ook al achter was gekomen.

En daarbij komen nog het bouwoverleg, de teamvergaderingen en de werkgroepen. Vergaderingen over van alles en nog wat: traktaties, schoolfruit, de normjaartaak, arrangementenplanningen. Al deze vergaderingen zorgen ervoor dat het nakijkwerk vaak doorschuift naar huis.

Twijfel

Heb ik wel de goede keus gemaakt? vraagt Mark zich af. Als hij nadenkt hoe hij zou willen zijn voor de klas, dan is hij daar mijlenver van verwijdert. ‘Ik wil graag boeiende lessen bedenken, maar verzuip in de toets- en groepsanalyses, gespreksverslagen, vergaderingen. Ik wil graag alle kinderen de aandacht geven die ze verdienen, maar bekommer me vooral om de moeilijke gevallen, die hun opgaven slecht maken of zich slecht gedragen’ (blz.156).

Afgehaakt

Mark dacht een beroep gevonden te hebben dat hij erg leuk zou vinden en waar hij erg goed in zou worden. Maar binnen twee jaar weet hij dat hij zich vergist heeft. Aan lesgeven heeft hij geen hekel. ‘Maar lesgeven, leerde ik in de loop der tijd, is slechts een van de vele taken van een leerkracht. Ik was ook een politieagent die losgeslagen leerlingen in de hand probeerde te houden, een ambtenaar die metershoge dossiers moest produceren, enz. (…) Vandaar mijn besluit: Het onderwijs past niet bij me. Het vergt ook moed om dát te zeggen; misschien wel meer dan om tegen beter weten in vol te houden.’ (blz. 195/196).

Hoe houden andere leerkrachten vol?

Na het verschijnen van Meester Mark draait door krijgt de auteur veel reacties. Reacties van leerkrachten die net als hij afgehaakt zijn, maar ook van leerkrachten die het toch volhouden in het onderwijs. Hoe doen zíj dat? Daarover gaat het tweede boek van Mark van der Werf: Meester Mark vraagt door

Tot slot

Meester Mark draait door is op veel punten erg herkenbaar. Het laat zien dat de bureaucratie in het onderwijs doorgeslagen is. Dat er steeds meer van leerkrachten gevraagd wordt en dat hun werk nooit klaar is. Sterker nog, dat velen niet meer toekomen aan het ontwerpen van boeiende lessen. 

Het boek is vlot geschreven, het leest als een trein en staat vol smeuïge anekdotes. Via de onderstaande link kun je het eerste hoofdstuk lezen. Dit boek zet je aan het denken: Is het schrijven van zoveel plannen zinvol? Kan vergaderen niet effectiever? In Meester Mark draait door is de auteur ongenuanceerd negatief over de bureaucratie, in Meester Mark vraagt door laat hij zien dat het ook zinvol kan zijn om dingen vast te leggen. Het is daarom goed om beide delen te lezen. Ik kan ze zeker aanraden.

Bestellen

N.a.v. Mark van der Werf, Meester Mark draait door.Ten onder in het onderwijs, 2014, 200 blz., ISBN 978 90 5594 980 9, Uitgeverij Scriptum, Schiedam, € 16,00, Het boek is te bestellen via

Kerpel, A. (2015) Meester Mark draait door.
Geraadpleegd op 19-10-2017,
van https://wij-leren.nl/meester-mark-draait-door.php

Gerelateerd

Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Kindvolgmodel: terug naar de kern!
Minder invullen, meer weten
De lerende school 
Taboes in de klas
Taboes in de klas
Bespreken van maatschappelijk gevoelige onderwerpen met jongeren
Medilex Onderwijs 
KIJK! 0-4 jarigen implementatie & borging
KIJK! 0-4 jarigen implementatie & borging
Amsterdam
Bazalt | HCO | RPCZ 
Professionele vrijheid
Professionele vrijheid in het onderwijs
Machiel Karels
Regeldruk en administratie
Regeldruk en administratie: 5 vragen
Machiel Karels
Groepsplan corveetaak?
Groepsplannen, niet meer dan een corveetaak!
Kees van Overveld
Ontspannen lesgeven tips
Werken in het onderwijs? Ja, graag!
Paul Filipiak
Persoonlijk meesterschap
Persoonlijk meesterschap: Het creëren van je eigen toekomst
Jan Jutten
40-urige werkweek
De 40-urige werkweek: lust of last?
Marjolein Zwik
Werkdruk verlagen
Hoe kun je werkdruk echt verlagen?
Michel Verdoorn
Startende leerkracht
De startende leerkracht
Angela Kouwenhoven
Meester Mark -2-
Meester Mark vraagt door
Helèn de Jong
Persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit in het basisonderwijs
Helèn de Jong
Persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit in het basisonderwijs
Helèn de Jong
Verantwoordelijkheid nemen
Geef de leerkracht zijn vak terug!
Luc Stevens
Een sober leerlingvolgsysteem
Een sober leerling- en onderwijsvolgsysteem, dat kan en mag!
Teije de Vos
Werkdruk normjaartaak
Flipping de normjaartaak: werkdruk in het onderwijs ontrafeld
Marjolein Zwik

Hoe kunnen scholen ouderbetrokkenheid vergroten?
Hoe kunnen scholen ouderbetrokkenheid versterken?
Duobanen
Wat is bekend over duobanen in het onderwijs?
Functiemix en salaris
Hoe hangt het loon en vooral de functiemix voor onderwijspersoneel in po en vo samen met carrièreperspectieven, opleidingsniv...
Tweelingen
Wat is beter voor tweelingen: in verschillende klassen of bij elkaar?
Ouderbetrokkenheid en leerresultaten
Wat is de relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerresultaten?
Ouderportalen
Welke voor- en nadelen zien scholen, ouders en besturen in ouderportalen?
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Gedrag en schoolprestaties
Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Nurture of nature
Invloed van gezin, school en docent op ontwikkeling natuurlijke talenten in het basisonderwijs
Welwillend tegenover zorgleerlingen
Ouders welwillend tegenover ‘zorgleerlingen’ in de klas
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid bij taal- en rekenprestaties in het voortgezet onderwijs
Feedback prestaties
Feedback bij automatisch gegenereerde prestatiegegevens van leerlingen
Evaluatie groep 3 po
Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool
Passende professionalisering
Passend onderwijs vraagt om passende professionalisering
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Evaluatieonderzoek veranderaanpak leerKRACHT 2013-2014
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Meester Mark -1-Inschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.