Professionele groei van leraren en andere onderwijsprofessionals. Grip op leren.

Geplaatst op 28 maart 2020

  >> direct bestellen.

Loes van Wessum en Quinta Kools, 2019. Van Gompel&Svacina

Waarom dit boek?

Leraren in alle onderwijssectoren zijn continu bezig om hun werk – onderwijs verzorgen –  op de best mogelijke manier te doen. Ze hebben hart voor hun leerlingen, hun vak, hun team en hun school. Ze willen steeds beter worden in hun werk. In dit boek staat professionalisering van leraren centraal. Bij professionalisering denken veel mensen in eerste instantie aan formele leerprocessen. Professionalisering wordt vaak gezien als leren dat georganiseerd, bijvoorbeeld op een studiedag of in een cursus of opleiding, plaatsvindt. Wij vatten professionalisering op als zowel formeel als informeel leren. Bij informeel leren gaat het om leren dat van alledag is. Veel leren in scholen vindt onbewust, informeel plaats, als een soort bijproduct in, tijdens en door  het werk, alleen of juist samen met anderen [i].. Professionalisering definiëren we als ‘hoe je als professional nog beter kunt worden in je werk’.


In ons boek staan leraren centraal.  Zij zijn  degenen die elke dag met leerlingen werken[ii]. Zij zijn degenen die elke dag nadenken over de wijze waarop ze de leerprocessen van leerlingen nog beter kunnen begrijpen en ondersteunen of stimuleren.  Het boek kan leraren helpen stil te staan bij hun eigen leerprocessen. Het boek biedt leraren informatie over hoe ze leren en geeft hen tools om het eigen leerproces beter te begrijpen en richting te geven. Het boek helpt leraren om over hun eigen leerproces het goede gesprek te voeren met zichzelf, met elkaar en met hun leidinggevende.  Werken in scholen vraagt om alledaags leren. Dat geldt niet alleen voor leraren, maar ook voor alle professionals die in en om de school werken.  Alledaags infomeel leren wordt vaak niet geëxpliciteerd. Dat is jammer, want door het te expliciteren kan er nog meer geleerd worden. We leren namelijk niet van de ervaringen alleen, maar van het reflecteren op de ervaringen. Om grip te krijgen op leerprocessen  bespreken we een praktisch bruikbaar werkmodel.
Ons boek is bedoeld voor alle professionals die werken in het onderwijs. Daarmee bedoelen we mensen die in scholen werken, zoals leraren, intern begeleiders, schoolleiders (op alle niveaus binnen de organisatie), maar ook stafmedewerkers (bijvoorbeeld van kwaliteitszorg en HRM) en de bestuurder. We bedoelen ook lerarenopleiders en adviseurs of trainers die werken met professionals in de scholen.  Het boek is bedoeld voor alle onderwijsprofessionals die zich continu professioneel willen blijven ontwikkelen. Professionals die in en om de school werken, kunnen het boek gebruiken om kennis van en begrip te krijgen over het leren van leraren. Ze kunnen inspiratie halen uit het boek om zicht te krijgen op het leren van leraren en dit te ondersteunen en te begeleiden. Ze kunnen het boek ook gebruiken om zicht te krijgen op hun eigen leerprocessen.

De opbouw van dit boek

Het boek is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel geven we in vogelvlucht een theoretisch overzicht over professionalisering van leraren. In het tweede deel geven we concrete handvatten om professionalisering van en door leraren en andere onderwijsprofessionals vorm te geven.
In het eerste deel schetsen we het waarom van professionalisering: waarom is professionalisering van belang voor de beroepsgroep van leraren en het aanzien van leraren in het algemeen? Waarom is professionalisering van belang voor individuele leraren en voor de leraar als lid van een team in een onderwijsorganisatie?


We staan ook stil bij het denken over professionalisering, hoe dit verschoven is van het ‘tekortmodel’ en het beeld van leraar als uitvoerder (anderen bepalen voor leraren wat ze moeten leren, waarbij ervan uit wordt gegaan dat ze dat nog niet of onvoldoende kunnen) naar eigenaarschap over het eigen leren (‘waar wil ik als leraar beter in worden?’) en het beeld van de leraar als onderzoeker en ontwerper van leerprocessen.  Passend bij deze ontwikkeling zijn de manieren waarop er door leraren geleerd wordt, steeds meer samen met collega’s in en door het werk en minder in aparte trainingen of workshops. Met deze verschuiving in manieren van professionalisering wordt het des te belangrijker dat leraren zelf kunnen benoemen wat en hoe ze leren. We besluiten deel 1 met een beschrijving van een model van professionele groei dat behulpzaam is om het proces en de opbrengsten van professionalisering in kaart te brengen.


In het tweede deel delen we onze ervaringen met het werken met het model van professionele groei. We presenteren een praktisch model dat gebruikt kan worden bij het ontwerpen van professionaliseringstrajecten en het formuleren van de leerbehoeften en het in kaart brengen van de leeropbrengsten. Het model helpt lerende onderwijsprofessionals om grip te krijgen op hun leren. In ons boek staat het leren van de leraar centraal. De leraar kan het model gebruiken om na te denken over wat zij wil leren - wat zijn haar leerbehoeften? Wat hebben haar leerlingen nodig en hoe kan zij daar een rol in spelen? Wat kan ze daarvoor zelf verder ontwikkelen? Op welke wijze kan ze dat leren? Welke leeractiviteiten kan ze daarvoor ondernemen?


Niet alleen de leraar, maar ook andere onderwijsprofessionals kunnen het model gebruiken om grip te krijgen op hun eigen leerprocessen.  De lerende kan het model gebruiken om bovengenoemde vragen te beantwoorden. Leren doe je echter niet alleen, maar in een sociale context. Onderwijsprofessionals kunnen het model gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over hun leerproces. Het model kan gebruikt worden als reflectie-instrument na afloop van een leertraject. Het model als reflectie-instrument wordt dan gebruikt om terug te blikken en na te gaan wat en hoe er geleerd is. Vaak leidt dat tot het formuleren van nieuwe leerbehoeften of leerdoelen. Het model kan daarbij ondersteunend werken als ontwerpinstrument: wat wil de lerende leren en hoe? In verschillende paragrafen bespreken we mogelijkheden om met het model aan de slag te gaan.

Hoe kun je dit boek gebruiken?

Je kunt dit boek op verschillende manieren gebruiken. Houd daarbij rekening met de verschillende doelen van de delen. Deel 1 is bedoeld als achtergrondinformatie over professionalisering van leraren en is een meer theoretisch deel. Deel 2 is bedoeld als een praktisch hulpmiddel bij het evalueren van leeropbrengsten, het formuleren van leerdoelen of het ontwerpen van leeractiviteiten. In elk hoofdstuk in deel 2 staat een toepassing centraal. Als lezer kies je met welke toepassing je aan de slag wilt; je hoeft dus niet deel 2 van kaft tot kaft te lezen.

De eenvoudigste manier is door het boek te lezen (en eventueel aantekeningen te maken) en door de digitale flitscolleges te bekijken. In de flitscolleges lichten we een aantal theoretische begrippen verder toe en geven we een aantal voorbeelden van werken met het model van professionele groei. In het boek tref je het

icoontje aan voor verwijzing naar deze flitscolleges. De flitscolleges staan op www.gompel-svacina.com, Q-code

De tweede manier is om het boek te gebruiken als een leerwerkboek. In het boek bieden we de mogelijkheid om zelf actief aan de slag te gaan door verschillende didactische opdrachten aan te bieden. In deze opdrachten nodigen we je uit te reflecteren op jouw leerproces en stellen we vragen waarvan we hopen dat ze bijdragen aan reflectie. Het is uiteraard aan de lezer zelf of hij van dat aanbod  gebruik wil maken. De opdrachten zijn te herkennen aan het

icoontje.

Deze didactische opdrachten kun je alleen maken, maar je kunt er ook voor kiezen om dit samen met collega’s te doen.

De derde manier is om het in het tweede deel aangeboden praktijkmodel professionele groei te gebruiken bij voorkeur met anderen (leraren, schoolleiders, bestuur, lerarenopleiders, adviseurs) samen. Door er gezamenlijk mee te werken ontwikkel je een gemeenschappelijke taal. Door er samen mee te werken verrijk je ook het leerproces, omdat je dit vanuit verschillende perspectieven benadert. Kies hierbij met welke paragraaf  je aan de slag gaat, laat je hierbij leiden door de titel.


[i] Van Gennip, H., Van Kuijk., J. & Van der Krogt., F. (2007). Professionele ontwikkeling door werken aan onderwijs en loopbaan. Onderzoek naar leerrelevante ervaringen van leraren in basisscholen. Nijmegen: ITS.

[ii] We kiezen in ons boek vanwege de leesbaarheid voor de vrouwelijke vorm.

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Bestellen

Het boek is te bestellen via:

Gerelateerd

E-learning module
Zo maak je richtinggevend beleid voor je school
Zo maak je richtinggevend beleid voor je school
Gratis korte module met downloads
Wij-leren.nl Academie 
Cursus
Hoogbegaafdheidscoach in het primair onderwijs
Hoogbegaafdheidscoach in het primair onderwijs
Begeleiden van hoogbegaafde leerlingen
Medilex Onderwijs 
Gratis webinar
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!
Bekende experts delen hun kennis
Wij-leren.online Academie 
Gratis serie webinars over actuele onderwijskundige thema's!Overdenken en doen
Overdenken en doen - Een pedagogische bijdrage aan adaptief onderwijs.
Luc Stevens
Werkdruk werkgelegenheid
Van werkdruk naar werkgelegenheid.
Marjolein Zwik
Professionalisering
Leraar die zichzelf ontwikkelt: professionalisering onderwijs.
Luc Stevens
Onderwijs- en schoolontwikkeling
Onderwijs- en schoolontwikkeling: veranderingen doorvoeren
Machiel Karels
Elementen veranderproces onderwijs
Vijf elementen voor succesvol veranderen binnen het onderwijs
Sietske van der Wegen
Scholing in het onderwijs
Scholing van medewerkers: naar een meer volwassen aanpak
Theo Wildeboer
Doubleren of doorstromen
Hoe effectief is zittenblijven in het primair onderwijs?
Noëlle Pameijer
NT2-onderwijs versterken
NT2-onderwijs versterken via formeel en informeel leren
Sylvia Peters
Onderzoekend leren - Nieuwsgierige leraren
Onderzoekend leren als schoolcultuur
Dolf Janson
Autonomie leraren
Autonomie van leraren stimuleren verhoogt prestaties van scholen
Annemieke Top
UUU werkmodel
Leren van docenten: een methodiek voor professionele ontwikkeling
Robert-jan Simons
Werk van de leraar
De leraar en de hartchirurg
Jan Jutten
Ontspannen lesgeven tips
Werken in het onderwijs? Ja, graag!
Paul Filipiak
Intern begeleider
De positie van leerkrachten in passend onderwijs
Albert de Boer
Leerkracht centrale factor
Leerkracht, grijp uw vak!
Albert de Boer
Professional in de spiegel 1
Professional in de spiegel - achtergronden
Hanne Touw
Professional in de spiegel 2
Professional in de spiegel - werkwijze
Hanne Touw
Persoonlijk meesterschap
Persoonlijk meesterschap: Het creëren van je eigen toekomst
Jan Jutten
Leerprocessen van professionals in de school begeleiden
Werken aan een professionele cultuur: Hoe begeleid je lerende collega's?
Naomi Mertens
Feedback in professionele context
Kom maar op met je feedback
Machiel Karels
Handboek voor leraren
Handboek voor leraren
Marleen Legemaat
Teach like a Champion
Teach like a Champion - 62 technieken om leerlingen te laten excelleren
Arja Kerpel
Mindset
Mindset, de weg naar een succesvol leven - Carol S. Dweck
Arja Kerpel
Professionele leergemeenschap
De professionele leergemeenschap
Arja Kerpel
Effectief leiderschap
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap - Stephen Covey
Arja Kerpel
Vinger opsteken
Vinger opsteken in de klas is niet verkeerd!
Michel Verdoorn

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Omix Webtalks met Joost Leenders - Excelleren in het onderwijs
Omix Webtalks met Joost Leenders - Excelleren in het onderwijs
redactie
Eric van 't Zelfde - De verdeling van onze onderwijskwaliteit
Eric van 't Zelfde - De verdeling van onze onderwijskwaliteit
redactie
Wat is de invloed van management op werk, leven en democratie?
Wat is de invloed van management op werk, leven en democratie?
redactie
Kim Spinder - Succesvolle innovatiestrategie in het onderwijs
Kim Spinder - Succesvolle innovatiestrategie in het onderwijs
redactie
Schoolontwikkeling in een video van één minuut uitgelegd
Schoolontwikkeling in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Hoe kunnen organisaties spelend veranderen? Tjipcast 022
Hoe kunnen organisaties spelend veranderen? Tjipcast 022
redactie
Is het tijd voor een digitale revolutie in het beroepsonderwijs?
Is het tijd voor een digitale revolutie in het beroepsonderwijs?
redactie
Hoe krijg je middelbare scholieren geïnteresseerd in het vak van leerkracht?
Hoe krijg je middelbare scholieren geïnteresseerd in het vak van leerkracht?
redactie
Hoe krijg je hoopgeleide mensen met een WW-uitkering voor de klas?
Hoe krijg je hoopgeleide mensen met een WW-uitkering voor de klas?
redactie
Veranderen in organisaties: Klein maar fijn? Tjipcast 028
Veranderen in organisaties: Klein maar fijn? Tjipcast 028
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]HRM in het onderwijs
kernkwaliteiten
la/lb-schaal
lerarenbeurs
lerarenregister
lesson study
loonadministratie
mindset
personeelsuitje-feestcomité
persoonlijk meesterschap
persoonlijke ontwikkeling
registerleraar
schoolontwikkeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest