School en ouder, schouder aan schouder

Arja Kerpel

Redactielid wij-leren.nl l Projectleider bij Wij-spelen.nl

 

  Geplaatst op 1 juni 2014

Kerpel, A. (2014). School en ouder, schouder aan schouder.
Geraadpleegd op 25-09-2021,
van https://wij-leren.nl/school-en-ouder.php

  >> School en ouder direct bestellen.

De Glans-techniek

Ouderbetrokkenheid is en blijft een hot item. Hoe werk je aan een goede relatie tussen de school en ouders? In het boek School en ouder, schouder aan schouder beschrijft Marja Klaver aan de hand van de Glans-techniek hoe je een glanzende relatie kunt opbouwen.
 
Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over het belang van ouderbetrokkenheid. Het tweede deel staat de leerkracht centraal en het derde deel is gericht op de schooldirecteur. 

De relatie tussen ouders en school

Waarom zou je zoveel moeite doen voor een goede verhouding met ouders? Uit onderzoek blijkt dat ouders van groot belang zijn voor de schoolprestaties van hun kind. Ouderbetrokkenheid heeft zowel direct als indirect invloed. De kern van ouderbetrokkenheid bestaat uit goede communicatie. Dat kan school op diverse manieren vormgeven. Het boek gaat uit van educatief partnerschap. Dat wil zeggen dat de leerkracht inbreng heeft als onderwijsprofessional en de ouder als ervaringsdeskundige. 

Werken met verschillen

De kinderen op school komen uit diverse milieus: laag- of hoogopgeleid, rijk of arm, autochtoon of allochtoon. Elke ouder is anders en daarmee waardevol.  Normen en waarden van ouders kunnen verschillen van de schoolcultuur. Als je ouders niet begrijpt, stel dan vragen. Het kan heel verhelderend zijn om de motivatie van ouders te weten. Verwelkom en accepteer diversiteit. Het omgaan met diversiteit is onderdeel van de professionele ontwikkeling van de leerkracht. Elke leerling heeft recht op een leerkracht die hem/haar respecteert in zijn eigenheid.

De driehoeksrelatie leerling – ouder – leraar

In de driehoeksrelatie staan de ouder en de leraar onderin, en het kind bovenaan. De leerling rust als het ware op de schouders van de ouder en de leerkracht. Er zijn zoveel driehoeken als leerlingen. Het is de kunst om deze driehoeksrelatie te laten glanzen. De auteur schrijft: ‘Als ze glanzen, wordt leren en werken een plezier, ontstaat rijkdom en creativiteit. Dat glanzen vraagt poetswerk en onderhoud. Waarschijnlijk willen de kinderen met liefde helpen en dragen de ouders poetsdoeken die precies passen bij hun driehoek’(pag. 37).

Een professionele relatie met ouders

Als een leerling een probleem heeft, kan het soms moeilijk zijn om te goed te communiceren met ouders. Een kind betekent veel voor hen. Als het niet goed gaat met jouw kind, kan dat zorgen voor hevige emoties. Accepteer dat ouders emotioneel reageren en neem hun zorgen serieus. Geef hen de ruimte en laat je niet verleiden tot een discussie. Reageer met empathie. 
Na het horen van slecht nieuws doorlopen ouders doorgaans vier fasen:
 • Ontkenning. Dit kan variëren van twijfel tot heftige ontkenning. 
 • Boosheid. Dit hangt onder andere af van de ernst van nieuws en de relatie met de leerkracht.
 • Verdriet. 
 • Acceptatie.

Uitleg van de GLANS-techniek

De centrale vraag in het boek is: Hoe zorg ik voor 100% succesvolle ouderbetrokkenheid? Als antwoord op die vraag introduceert de auteur de GLANS-techniek:
 • G staat voor Grondhouding en voor Gesprek.
 • L staat voor Lijn, door het jaar en door de school.
 • A staat voor Ambitie, om voor de volle 100% te gaan.
 • N staat voor Nabij, het actief betrekken en informeren van ouders.
 • S staat voor Systeem, een oudervolgsysteem.

Grondhouding en gesprek

De grondhouding is dat school en ouders willen samenwerken in het belang van het kind. Dit komt tot uiting in het gesprek. Enkele tips om een goede relatie op te bouwen:
 • Benut informele momenten. Het is erg jammer als bij informele momenten alle leerkrachten op een kluitje staan.
 • Bereid formele momenten goed voor. Dan win je aan kwaliteit.
Professionele communicatie steunt op vier pijlers:
 • Functionele echtheid
 • Inlevingsvermogen
 • Duidelijkheid/eerlijkheid
 • Acceptatie
In dit hoofdstuk komt ook het omgaan met boosheid aan de orde. Enkele tips:
 • Accepteer de gevoelens, signaleer en benoem de emotie.
 • Vraag door naar de reden en analyseer de situatie.
 • Geef aan wat onderhandelbaar is, wees duidelijk en onverzettelijk.

Lijn

Een glansrijke lijn door het jaar heen start aan het begin van het schooljaar. Begin vroeg met het opbouwen van een samenwerkingsrelatie. Dus niet pas als het misloopt. Onderhoudt de relatie door het jaar heen. Sluit de relatie aan het einde van het jaar positief af. Het mooiste is als je voorganger de leerlingen met tevreden ouders aan je overdraagt. Het is erg vervelend als ouders al met een ‘kater’ bij je binnenkomen. Daarom is het belangrijk om als leerkracht het jaar goed afrond met alle ouders. Dan kan je opvolger positief starten.

Ambitie

De ambitie van de GLANS-techniek is dat 100% van de ouders succesvol betrokken is bij de schoolloopbaan van hun kind. Dus niet tevreden zijn als de meerderheid betrokken is. Het gaat om álle ouders. In lastige situaties moet je creatief zijn om bij een win-win oplossing uit te komen.  

Naast elkaar

De leerkracht en de ouders werken als het goed is naast elkaar, schouder aan schouder. Ouders en leraren kunnen van elkaar leren. Leerkrachten kunnen leren van de ervaring van ouders, want ouders weten hoe kun kind de leerkracht ervaart. Luister goed en sta open voor nieuwe inzichten. 

Systeem

De GLANS-techniek sluit af met de S van Systeem. Dit gaat om een systeem om de relatie met elke ouder in beeld te krijgen en te houden. Het is een heel eenvoudig systeem, waarin je ook kunt zien hoever je bent met de ouderbetrokkenheid. In dit hoofdstuk wordt dit uitgelegd. Aan het einde van elk hoofdstuk staan opdrachten voor de leerkrachten.
 
Het derde deel van het boek is gericht aan de directeur. Dit gaat o.a. over het verandertraject. Ook hier staan opdrachten bij, voor de directeur. Er is ook een site over dit boek: www.glans-techniek.nl. Hier staan ook downloads. 

Bestellen

N.a.v. Marja Klaver, School en ouder, schouder aan schouder, Klaver Coaching en Training 2013, ISBN 978 90 820416 0 6, € 17,50

Bestellen

Het boek School en ouder is te bestellen via:

Kerpel, A. (2014). School en ouder, schouder aan schouder.
Geraadpleegd op 25-09-2021,
van https://wij-leren.nl/school-en-ouder.php

Gerelateerd

congres
Echtscheiding en school
Echtscheiding en school
Omgaan met gescheiden ouders en hun kinderen
Medilex Onderwijs 
Curlingouders - tips begeleiders
Curlingouders - tips voor leerkrachten en begeleiders! .
Peter de Vries
Het polariseren van ouders helpt niet
Wie oordeelt over ouders, stopt met luisteren
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid en werkdruk
Samen zijn wij school
Peter de Vries
Samenwerken met veeleisende ouders door dialoog
Veeleisende ouders
Ivo Mijland
Ouders als pleitbezorgers
Ouders als pleitbezorgers
Peter de Vries
Veeleisende ouders
Veeleisende ouders
Peter de Vries
Coaching leerling
Wat verdieping in de zorgleerling voor u én de zorgleerling kan betekenen
Joop Stroes
Constructieve communicatie 2
Ouderbetrokkenheid en constructieve communicatie 2
Noëlle Pameijer
Constructieve communicatie 1
Ouderbetrokkenheid en constructieve communicatie - 1
Noëlle Pameijer
Iedere ouder telt
Iedere ouder telt - de vitale plek van ouders in de schoolloopbaan
Anne van Hees
Missers met ouders
Missers met ouders - zes vormen die niet werken
Peter de Vries
Externe hulpverleners
De rol van externe hulpverleners
Peter de Vries
Community bouwen
Community bouwen met ouders
Peter de Vries
Stakeholders
Werken aan relaties met stakeholders
Henk Galenkamp
Nieuwe vormen
Ouderbetrokkenheid is niet moeilijk - Better together!
Peter de Vries
Tevredenheidsonderzoek
Klantgerichtheid en oudertevredenheid
Ronald Dulmers
Verwende kinderen
Alles voor je kind
Willem de Jong
Passende ouderbetrokkenheid
Bang voor ouders
Peter de Vries
Educatief partnerschap
Samen leren begint bij communiceren
redactie
Samenwerking ouders
Leerlingsucces vraagt om samenwerking met ouders
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid in VVE
Ouderbetrokkenheid in VVE
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid in VO
Ouderbetrokkenheid in het Voortgezet Onderwijs
Peter de Vries
Keurmerk ouderbetrokkenheid
Keurmerk ouderbetrokkenheid
Peter de Vries
Verbindend communiceren
Verbindend communiceren
Hélène van Oudheusden
Klassen en kansen
Klassen en kansen, wat te doen aan kansenongelijkheid?
Peter de Vries
Communicatie ouders
Professioneel communiceren met ouders
Korstiaan Karels
Samen sterk
Samen sterk - Ouderbetrokkenheid en schoolsucces
Arja Kerpel
Klagende ouders
Klagende ouders en de kunst van samenwerking
Ivo Mijland


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Communicatie met ouders in een video van één minuut uitgelegd
Communicatie met ouders in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
Ouderbetrokkenheid in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Ouderkamer bijdrage positieve ontwikkeling kind?
Heeft een ouderkamer een positieve invloed op kind en ouders?
Driehoeksgesprek tussen leerkracht, leerling en ouders
Een driehoeksgesprek: hoe bevorder je actieve deelname van ouders?
Criteria voor keuze van een middelbare school
Hoe kies je een middelbare school?
Economie onderwijs en beroepscontext voor beeldvorming vmbo-lln
Onderwijs aan de hand van beroepscontexten, beter voor beeldvorming?
Oorzaken van uitvall leerlingen in het vo en interventies
Wat zijn oorzaken van voortijdige uitval in het voortgezet onderwijs en hoe stop je het?
Ontwikkeling van peuters vve aanbod
Welk VVE programma heeft het meest effect? Langdurig of kort en intensief?lijkblijvende intensiteit of met toenemende intensi...
Welke studie past bij profielkeuze
Hoe krijgen leerlingen goed zicht op welke studie past bij je profielkeuze?
Welbevinden van leerlingen na herindeling groepen
Hoe ervaren leerlingen een herindeling van de groep?
Kenmerken thuissituatie die leerbevorderend zijn
Welke kenmerken van kinderen en hun thuissituatie zijn leerbevorderend?
Terugdringen schoolverlating (v)mbo door mentoren
Hoe voorkom je voortijdig schoolverlaten op het (v)mbo?
Communicatie thuis
Differentiatie in ouderbetrokkenheid: het belang van thuis communiceren
Ouderbetrokkenheid VVE
Differentiatie in ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie
Studiekeuze vmbo
De rol van ouders bij studiekeuze en beroepskeuze in (v)mbo
Nurture of nature
Invloed van gezin, school en docent op ontwikkeling natuurlijke talenten in het basisonderwijs
Welwillend tegenover zorgleerlingen
Ouders welwillend tegenover ‘zorgleerlingen’ in de klas
[extra-breed-algemeen-kolom2]communicatie met ouders
ouderbetrokkenheid

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest