Leerlijnen voor het basisonderwijs

Machiel Karels

Directeur Wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij Wij-leren.nl

  

machiel@wij-leren.nl

  Geplaatst op 10 maart 2020

Karels, M. (2020). Leerlijnen voor het basisonderwijs.
Geraadpleegd op 25-10-2020,
van https://wij-leren.nl/leerlijnen-voor-het-basisonderwijs.php

  >> Leerlijnen voor het basisonderwijs direct bestellen.

Leerlijnen en referentieniveaus

Het boek ”Leerlijnen voor het basisonderwijs” bevat leerdoelen voor groep 1 t/m 8. Ook de referentieniveaus zijn in dit boek verwerkt. Er wordt onderscheid gemaakt in de 1F en 1S of 2F doelen bij taal en rekenen. 

Leerlijnen voor het basisonderwijs bevat ook vakken zoals digitale geletterdheid, muziek, bewegingsonderwijs, beeldende vorming en leren leren.

Het boek is zeer compleet en bevat een uitwerking van bijna alle kerndoelen en van de referentieniveaus. Het boek heeft een heldere structuur en duidelijke formulering van de doelen. Je hebt snel zicht op de leerlijnen en doelen van een leerjaar, zodat het niet alleen voor gevorderde gebruikers is.

Vakken

Leerlijnen voor het basisonderwijs bevat 160 pagina’s met doelen voor de volgende vakken:

 • Rekenen
 • Taal (inclusief spelling)
 • Engels
 • Natuur en techniek
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde (inclusief topografie)
 • Verkeer
 • Burgerschap
 • Digitale geletterdheid
 • Muziek
 • Beweging
 • Beeldende vorming
 • Leren leren

Expertise leraren

Een goede leraar is pedagogisch en didactisch expert. Deze beide kwaliteiten kun je niet van elkaar los maken. Het boek 'Leerlijnen voor het basisonderwijs' geeft leraren een mooi handvat om hun didactische overzicht en expertise te vergroten. En daardoor kunnen ze hierop ook met leerlingen reflecteren en zo het zelfstandig leergedrag van leerlingen stimuleren.

Leren zichtbaar maken - eigenaarschap van leerlingen

Doordat de doelen in de ik-vorm beschreven staan, kunnen ze ook gemakkelijk gebruikt worden om doelenoverzichten voor leerlingen te maken. Hierdoor kan het eigenaarschap van leerlingen en het inzicht in de eigen ontwikkeling mooi ondersteund worden. Dit past bij een eigentijdse manier van omgaan met de leerstof. Zelfstandig leergedrag en inzicht in het eigen leren is een bewezen strategie om de motivatie van leerlingen te vergroten.

Mijn leerdoelen

Er zijn ook leerlingboekjes bij de leerlijnen beschikbaar. Een werkboek 'Mijn leerdoelen' is een praktisch doelen-portfolioboek voor leerlingen. In elk deel zijn alle doelen voor de betreffende groep opgenomen, in de ik-vorm en in leerlingtaal. De leerlingen kunnen zelf aangeven welke doelen ze beheersen en ook eigen doelen toevoegen. Daarbij is er ruimte voor reflectie en zo is dit doelenboek een heel praktisch middel om het werken vanuit leerdoelen vorm te geven.

Leerlijnen voor het basisonderwijs bestellen

Het boek 'leerlijnen voor het basisonderwijs kan besteld worden via:

Leerlijnen voor het basisonderwijs

Bestellen

Het boek Leerlijnen voor het basisonderwijs is te bestellen via:

Karels, M. (2020). Leerlijnen voor het basisonderwijs.
Geraadpleegd op 25-10-2020,
van https://wij-leren.nl/leerlijnen-voor-het-basisonderwijs.php

Gerelateerd

Masterclass
Continu verbeteren
Continu verbeteren
Implementeer verbeteringen op school door samenwerking en gedeeld leiderschap
Medilex Onderwijs 
Leerlijnen de baas
De leerlijnen de baas
Martie de Pater
Leerlijn rekenen
Leerlijn rekenen - Wie kan delen, kan vermenigvuldigen
Martie de Pater


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Maarten van Buuren over autonomie en zelfsturing volgens Spinoza
Maarten van Buuren over autonomie en zelfsturing volgens Spinoza
redactie
Wat is tegenwoordig nog de waarde van kennis?
Wat is tegenwoordig nog de waarde van kennis?
redactie
Referentieniveaus in een video van één minuut uitgelegd
Referentieniveaus in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Verbeteren van toetsresultaten met flitsen of leesteksten
Leestoets resultaten verbeteren: met flitsen of met leesteksten?
Leerdoeldenken en eigenaarschap op het vo
Leidt leerdoeldenken tot meer eigenaarschap bij leerlingen?
Vergroot huiswerk verantwoordelijkheid voor eigen leerproces?
Vergroot huiswerk verantwoordelijkheid voor eigen leerproces?
Leeropbrengst unitonderwijs versus klassikaal onderwijs
Welk verschil in leeropbrengst is er tussen unit- en klassikaal onderwijs?
Aanwezigheid van leerlingen bij gesprekken
Zorgt aanwezigheid van leerlingen bij gesprekken voor meer betrokkenheid?
Hoe kunnen tieners zelfgestuurd leergedrag laten zien?
Hoe kunnen tieners zelfgestuurd leergedrag laten zien?
betrokkenheid van leerlingen bij innovatieprocessen
Betrokkenheid van leerlingen bij innovatie vergroot motivatie?
Leanprincipes in het basisonderwijs
Versterken leanprincipes het eigenaarschap van leerlingen BO?
Het versterken van eigenaarschap door leerlijnen
Hoe versterk je het eigenaarschap bij leerlingen?
Welke rapportvormen geven goed inzicht?
Welke rapportvormen geven welke inzichten?
Streven naar kwaliteit po
Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs
Referentieniveaus po
Werken met referentieniveaus in het primair onderwijs
nieuwe leren po
Het nieuwe leren in het basisonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Leerlijnen voor het basisonderwijsInschrijven nieuwsbrief


eigenaarschap
kerndoelen
leerlijn
portfolio
referentieniveau
slo

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest