Leerlijnen voor het basisonderwijs

Machiel Karels

Directeur Wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij Wij-leren.nl

  

machiel@wij-leren.nl

  Geplaatst op 10 maart 2020

Karels, M. (2020). Leerlijnen voor het basisonderwijs.
Geraadpleegd op 27-11-2021,
van https://wij-leren.nl/leerlijnen-voor-het-basisonderwijs.php

  >> Leerlijnen voor het basisonderwijs direct bestellen.

Leerlijnen en referentieniveaus

Het boek ”Leerlijnen voor het basisonderwijs” bevat leerdoelen voor groep 1 t/m 8. Ook de referentieniveaus zijn in dit boek verwerkt. Er wordt onderscheid gemaakt in de 1F en 1S of 2F doelen bij taal en rekenen. 

Leerlijnen voor het basisonderwijs bevat ook vakken zoals digitale geletterdheid, muziek, bewegingsonderwijs, beeldende vorming en leren leren.

Het boek is zeer compleet en bevat een uitwerking van bijna alle kerndoelen en van de referentieniveaus. Het boek heeft een heldere structuur en duidelijke formulering van de doelen. Je hebt snel zicht op de leerlijnen en doelen van een leerjaar, zodat het niet alleen voor gevorderde gebruikers is.

Vakken

Leerlijnen voor het basisonderwijs bevat 160 pagina’s met doelen voor de volgende vakken:

 • Rekenen
 • Taal (inclusief spelling)
 • Engels
 • Natuur en techniek
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde (inclusief topografie)
 • Verkeer
 • Burgerschap
 • Digitale geletterdheid
 • Muziek
 • Beweging
 • Beeldende vorming
 • Leren leren

Expertise leraren

Een goede leraar is pedagogisch en didactisch expert. Deze beide kwaliteiten kun je niet van elkaar los maken. Het boek 'Leerlijnen voor het basisonderwijs' geeft leraren een mooi handvat om hun didactische overzicht en expertise te vergroten. En daardoor kunnen ze hierop ook met leerlingen reflecteren en zo het zelfstandig leergedrag van leerlingen stimuleren.

Leren zichtbaar maken - eigenaarschap van leerlingen

Doordat de doelen in de ik-vorm beschreven staan, kunnen ze ook gemakkelijk gebruikt worden om doelenoverzichten voor leerlingen te maken. Hierdoor kan het eigenaarschap van leerlingen en het inzicht in de eigen ontwikkeling mooi ondersteund worden. Dit past bij een eigentijdse manier van omgaan met de leerstof. Zelfstandig leergedrag en inzicht in het eigen leren is een bewezen strategie om de motivatie van leerlingen te vergroten.

Mijn leerdoelen

Er zijn ook leerlingboekjes bij de leerlijnen beschikbaar. Een werkboek 'Mijn leerdoelen' is een praktisch doelen-portfolioboek voor leerlingen. In elk deel zijn alle doelen voor de betreffende groep opgenomen, in de ik-vorm en in leerlingtaal. De leerlingen kunnen zelf aangeven welke doelen ze beheersen en ook eigen doelen toevoegen. Daarbij is er ruimte voor reflectie en zo is dit doelenboek een heel praktisch middel om het werken vanuit leerdoelen vorm te geven.

Leerlijnen voor het basisonderwijs bestellen

Het boek 'leerlijnen voor het basisonderwijs kan besteld worden via:

Leerlijnen voor het basisonderwijs

Bestellen

Het boek Leerlijnen voor het basisonderwijs is te bestellen via:

Karels, M. (2020). Leerlijnen voor het basisonderwijs.
Geraadpleegd op 27-11-2021,
van https://wij-leren.nl/leerlijnen-voor-het-basisonderwijs.php

Gerelateerd

Online software
Rekensprint Online
Rekensprint Online
Succesvol rekenvaardigheden oefenen of rekenachterstanden wegwerken
Uitgeverij Schoolsupport 
Whitepaper
Besteed jij aandacht aan medewerkers die jouw onderwijsorganisatie verlaten?
Besteed jij aandacht aan medewerkers die jouw onderwijsorganisatie verlaten?
Krijg jouw medewerkers duurzaam in beweging.
Mensium 
Leerlijnen de baas
De leerlijnen de baas
Martie de Pater
Leerlijn rekenen
Leerlijn rekenen - Wie kan delen, kan vermenigvuldigen
Martie de Pater
Leerdoelen als uitgangspunt voor de lesinhoud
Leerdoeldenken (1): wat is het en wat levert het op?
Anne-Wil Abrahamse
In drie stappen naar leerdoelen
Leerdoeldenken (2): In drie stappen naar een leerlijn
Anne-Wil Abrahamse
Leerdoeldenken implementeren en organiseren
Leerdoeldenken (3): hoe implementeer en organiseer je het op jouw school?
Anne-Wil Abrahamse


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Wat is tegenwoordig nog de waarde van kennis?
Wat is tegenwoordig nog de waarde van kennis?
redactie
Maarten van Buuren over autonomie en zelfsturing volgens Spinoza
Maarten van Buuren over autonomie en zelfsturing volgens Spinoza
redactie
Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
Zelfregulatie in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Referentieniveaus in een video van één minuut uitgelegd
Referentieniveaus in een video van één minuut uitgelegd
redactie
Intern begeleiders passend onderwijs hoogbegaafde
Wat is de rol van Intern begeleiders bij het bieden van extra ondersteuning?
Welke onderwijsvormen bevorderen zelfsturend leren?
Hoe bevorder je zelfsturend leren?
Metafoor leerkuil proces leren leerlingen uitleggen
Is de metafoor van de leerkuil bruikbaar?
Effectieve werkwijzen bij reflectie op het leerproces
Hoe stimuleer je leerlingen tot reflectie op hun leerproces?
Uitschrijven leerdoelen op het bord
Is het uitschrijven van leerdoelen op het bord helpend?
Klassikaal mentoruur ontwikkeling studievaardigheden mbo
Wat voegt een effectief mentoruur toe?
Driehoeksgesprek tussen leerkracht, leerling en ouders
Een driehoeksgesprek: hoe bevorder je actieve deelname van ouders?
Hoe kunnen leerkrachten eigenaarschap versterken bo?
Hoe versterk je eigenaarschap van leerlingen in het primair onderwijs?
Verplichte deelname aan formatieve toetsen en leerprestaties mbo
Deelname aan formatieve toetsen in het mbo verplichten?
Correcte toetsconstructie portfoliomethodiek
Hoe toets je met de portfoliomethodiek bij volwassenen?
Streven naar kwaliteit po
Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs
Referentieniveaus po
Werken met referentieniveaus in het primair onderwijs
nieuwe leren po
Het nieuwe leren in het basisonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Leerlijnen voor het basisonderwijs

Inschrijven nieuwsbrief


eigenaarschap
kerndoelen
leerlijn
portfolio
referentieniveau
slo

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest