Werk met peuters en kleuters in één groep

Lianne Jongsma

Trainer en eigenaar bij De Kleuterspecialist

 

  Geplaatst op 19 november 2020

  >> Peuters en kleuters in een groep direct bestellen.

Met de uitgave ‘Werk met peuters en kleuters in één groep’ heeft TIBtools weer een prachtig exemplaar aan de bestaande reeks toegevoegd. In het boek wordt vanuit verschillende perspectieven beschreven hoe je een peuter-kleutergroep kunt vormgeven.

Er is veel geschreven en gesproken over ontschotting in het onderwijs en de opvang. In dit boek wordt duidelijk gemaakt hoe je de knip tussen opvang en onderwijs minder scherp kunt maken als het gaat om de ontwikkeling tussen peuters en kleuters.

Door gericht aan samenwerking te zoeken tussen opvang en school worden de volgende kansen gecreëerd:

 • Het bestrijden van kansenongelijkheid tussen kinderen. Als we willen dat we voor kinderen gelijke kansen creëren, moeten we zo vroeg mogelijk beginnen met het verkleinen van de ongelijkheid. Wanneer opvang en onderwijs gaan samenwerken kunnen de kansen van alle kinderen naar een gelijk niveau worden getrokken.
 • Een gezamenlijke visie vergemakkelijkt de overgang. Er is een verschil tussen wat medewerkers op de verschillende opleidingen hebben geleerd. Daarom is het belangrijk om van elkaar te weten wat ieders visie is en zodoende begrip voor elkaars standpunten op te brengen. Door deze standpunten te toetsen aan wetenschappelijk onderbouwde opvattingen wordt voorkomen dat de visie gebaseerd is op gevoel of overtuiging.
 • Een betere en warmere overdracht. Ben je er van overtuigd dat de doorgaande lijn in de ontwikkeling belangrijk is, dan is een goede overdracht van belang. Inhoudelijke afstemming kan worden versterkt door gebruik te maken van eenzelfde kindvolgsysteem. Naast de overdracht op papier is ook een warme overdracht waarbij ouders, PM’ers en leerkrachten samen zitten erg waardevol.

Er is weinig onderzoek gedaan naar de effecten van een integrale samenwerking.

Wel is gebleken dat een nauwere samenwerking een positief effect heeft op de interprofessionele samenwerking.

Er wordt immers vanuit één doel gedacht en gehandeld.

Er zijn verschillende organisatiemodellen die kunnen helpen bij de start van samenwerking tussen opvang en onderwijs. Bij exclusie is geen enkele vorm van samenwerking of gedeelde verantwoordelijkheid. Bij inclusie werken beide organisaties volledig samen en wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid gedragen. Wanneer je een start gaat maken met de samenwerking van beide organisaties is het belangrijk om te kijken welke vorm van samenwerking bij jouw organisatie past:

 • Standalone: de organisaties staan op zichzelf
 • Kijkend naar elkaar: de organisaties hebben weet  van elkaar en hebben overdrachtsmomenten
 • Hand-in-hand samenwerken: de organisaties hebben een gezamenlijke visie, doelen en aanbod
 • All-in-one-hand: er is een organisatiesamensmelting van onderwijs en opvang, onderlinge verbondenheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid en gezamenlijke reflectie op de samenwerking.

Wanneer je besluit om een peuter-kleutergroep op te starten, zul je met een aantal factoren rekening moeten houden.

Allereerst is het een voorwaarde dat de peuter als leerling staat ingeschreven op de school van de peuter-kleutergroep. Daarnaast zitten er in een peuter-kleuterklas maximaal 16 kinderen, het liefst met de ideale verdeling van 8 om 8.

Daarnaast heb je ook te maken met wet- en regelgeving. Deze wordt voor de opvang bepaald door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij het onderwijs is dit het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Bron: https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/primair-onderwijs/driejarigen-onder-voorwaarden-in-het-basisonderwijs

Het laatste hoofdstuk van het boek bevat een handig en vooral praktisch stappenplan om concreet aan de slag te gaan.

 1. Zorg voor een gezamenlijke visie;
 2. Doe literatuuronderzoek en kijk goed naar wet- en regelgevingen toezichtkaders;
 3. Neem een kijkje in de keuken van een ander;
 4. Werk het plan verder uit;
 5. Communiceer je ideeën en wensen naar medewerkers en ouders;
 6. Start de groep op;
 7. Plan structureel en regelmatig evaluatie- en monitoringsmomenten zodat er goed geborgd kan worden.

Recensie

Zoals ieder boek uit de TIBtools serie, is ook deze uitgave compact en praktisch uitgewerkt.

Het boek heeft een goede theoretische onderbouwing, er zijn veel voorbeelden uitgewerkt en het geeft praktische handvatten om de stap naar een peuter-kleutergroep daadwerkelijk te kunnen maken. Tijdens het lezen word je vooral gestimuleerd om te denken in mogelijkheden. Je merkt dat de auteurs ervaren zijn en ook dat stimuleert om hier zelf ook mee aan de slag te gaan.  Ook al is het boek zeer geschikt voor IKC’s, daarbuiten liggen ook volop mogelijkheden.

Mocht je enigszins overwegen om op jouw school een peuter-kleutergroep te starten, lees dan vooral dit boek. Mocht je minder positief tegenover deze gedachte staan, lees dan ook dit boek. Ik garandeer je: het maakt iets in je los, zet je aan het denken en ik sluit niet uit dat je enthousiast wordt over de mogelijkheden die een peuter-kleutergroep te bieden heeft.

N.a.v. Imke Denissen en Brigitte IJpelaar, Peuters en Kleuters in één groep, TIBtools, uitgeverij Instondo, 2020, 100 pag. 

 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Bestellen

Het boek Peuters en kleuters in een groep is te bestellen via:

Gerelateerd

Cursus
Expert kleuterontwikkeling
Expert kleuterontwikkeling
Sensomotorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kleuters
Medilex Onderwijs 
E-learning module
Visie op het jonge kind
Visie op het jonge kind
Gratis online module over visie op het jonge kind
Wij-leren.nl Academie 
Lapbook maken met kleuters
Een lapbook maken met kleuters - Praktische voorbeelden en tips.
Lianne Jongsma
Ontwikkeling peuter
Peuters niet behandelen alsof het al echte leerlingen zijn.
Sieneke Goorhuis
Executieve functies bij peuters en kleuters
Zelfsturing bij peuters en kleuters en de rol van de ib'er
Lilian van der Bolt
Zelfsturing bij jonge kinderen stimuleren
Zelfsturing van jonge kinderen stimuleren
Lilian van der Bolt
Verrijkend themaonderwijs kleuters
Verrijking bij thema's in de kleuterklas
Martine Blonk - Meulenkamp
Kleuters en vrij spel
De kleuter leert alleen spelend in vrij spel
Ewald Vervaet
Juridische samenwerking IKC - onderwijs
Naar een IKC: hoe geef je de samenwerking juridisch vorm?
Joost Karels
Succesvolle transitie kenmerken naar IKC
Een succesvolle transitie naar een IKC heeft deze zes kenmerken
Joost Karels
Visie en beleid op onderwijs aan jonge kinderen
Visie & Beleid op onderwijs aan jonge kinderen.
Bertine van den Oever
Basisontwikkeling bij OGO
Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw
Arja Kerpel
Peuters en kleuters die net iets meer kunnen
Peuters en kleuters die nét iets meer kunnen
Annemarie Brouwer
Spelen in uitdagende hoeken
Spelen in uitdagende hoeken
Marleen Legemaat
Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met kleuters
Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met kleuters
Marleen Legemaat
Kiezen voor het jonge kind
Kiezen voor het jonge kind
Lianne Jongsma
Werken in een kleuterwereld
Werken in een kleuterwereld - met juf Bianca
Marleen Legemaat
Meesterlijk kleuteronderwijs voor juffen en meesters
Meesterlijk kleuteronderwijs - van eigenwijs tot onderwijs
Marleen Legemaat
De kleutervriendelijke school
De kleutervriendelijke school
Bertine van den Oever
Uitdagende peuters en kleuters uitdagen
Uitdagende peuters en kleuters uitdagen
Lianne Jongsma
Uitdagende peuters en kleuters uitdagen
Uitdagende peuters en kleuters uitdagen
Lianne Jongsma
Haal meer uit je combinatiegroep 2-3
Haal meer uit je combinatiegroep 2/3!
Lianne Jongsma
Haal meer uit je combinatiegroep 2-3
Haal meer uit je combinatiegroep 2/3!
Lianne Jongsma
Haal meer uit je combinatiegroep 2-3
Haal meer uit je combinatiegroep 2/3!
Lianne Jongsma
Haal meer uit je combinatiegroep 2-3
Haal meer uit je combinatiegroep 2/3!
Lianne Jongsma
Wat leert mijn kind bij jullie?
Wat leert mijn kind bij jullie?
Marleen Legemaat
Kleuters toetsen
Peuters en kleuters zijn niet toetsbaar
Sieneke Goorhuis
Stop de kleutertest
Stop het testen van peuters en kleuters. Ervaren leerkrachten zijn deskundig.
Dick van der Wateren

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

[extra-breed-algemeen-kolom2]combinatieklas
jonge kind
kinderdagverblijf (KDV)
kleuter
peuterspeelzaal
voorschoolse educatie (VE)

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest